[ kajla @ 15.09.2002. 11:31 ] @
Program u prilogu ima samo 256 bajta!
> Koga zanima da li ista radi - nek' pokrene. :)
> ----------------------------------------------
> Koga više zanima, evo mašinskog koda dotiènog:
>
> [org 100h]
> [segment .text]
>
> SCREEN equ 160
> PIXBUF equ 204h
>
> mov al,13h
> int 10h
>
> push word 0A000h
> pop es
> mov ax,cs
> add ah,10h
> mov fs,ax
>
> xor cx,cx
> PAL1 mov dx,3C8h
> mov ax,cx
> out dx,al
> inc dx
> sar al,1
> js PAL2
> out dx,al
> mul al
> shr ax,6
> out dx,al
> PAL2 mov al,0
> out dx,al
> jns PAL3
> sub al,cl
> shr al,1
> out dx,al
> shr al,1
> out dx,al
> PAL3 mov bx,cx
> mov [fs:bx],bl
> loop PAL1
>
> TEX mov bx,cx
> add ax,cx
> rol ax,cl
> mov dh,al
> sar dh,5
> adc dl,dh
> adc dl,[fs:bx+255]
> shr dl,1
> mov [fs:bx],dl
> not bh
> mov [fs:bx],dl
> loop TEX
>
> fninit
> fldz
>
> MAIN add bh,8
> mov di,PIXBUF
> fadd dword [byte di-PIXBUF+TEXUV-4]
> push di
>
> mov dx,-80
> TUBEY mov bp,-160
> TUBEX mov si,TEXUV
> fild word [byte si-TEXUV+EYE]
>
> mov [si],bp
> fild word [si]
> mov [si],dx
> fild word [si]
>
> mov cl,2
> ROTATE fld st3
> fsincos
> fld st2
> fmul st0,st1
> fld st4
> fmul st0,st3
> fsubp st1,st0
> fxch st0,st3
> fmulp st2,st0
> fmulp st3,st0
> faddp st2,st0
> fxch st0,st2
> loop ROTATE
>
> fld st1
> fmul st0,st0
> fld st1
> fmul st0,st0
> faddp st1,st0
> fsqrt
> fdivp st3,st0
> fpatan
> fimul word [si-4]
> fistp word [si]
> fimul word [si-4]
> fistp word [si+1]
> mov si,[si]
>
> lea ax,[bx+si]
> add al,ah
> and al,64
> mov al,-5
> jz STORE
>
> shl si,2
> lea ax,[bx+si]
> sub al,ah
> mov al,-16
> jns STORE
>
> shl si,1
> mov al,-48
> STORE add al,[fs:bx+si]
> add [di],al
> inc di
>
> inc bp
> cmp bp,160
> EYE equ $-2
> jnz TUBEX
>
> inc dx
> cmp dx,byte 80
> jnz TUBEY
>
> pop si
> mov di,(100-SCREEN/2)*320
> mov ch,(SCREEN/2)*320/256
> rep movsw
>
> mov ch,SCREEN*320/256
> BLUR dec si
> sar byte [si],2
> loop BLUR
>
> in al,60h
> cbw
> dec ax
> jnz near MAIN
>
> mov al,03h
> int 10h
>
> db 41,0,0C3h,3Ch
> TEXUV db "baze"
>
[ tosa @ 15.09.2002. 11:51 ] @
Postoji mnostvo takvih programa ...
Pogledaj www.scene.org i potrazi sekciju 256 byte intro/demo.
ja sam svojevremeno pisao i krace :)

btw. uvek moze krace, ortak je moju plazmu sa 100+ bajtova srezao na ispod 100 :)
[ Mikky @ 16.09.2002. 00:35 ] @
nije to nista, imate ovde na jednoj starijoj temi jedan intro (do duse veoma prost)
u 16 bajtova (.com fajl)

za win32 platformu standardna izvrsna datoteka nije manja od 1024 bajta tj 1kb
mada i to moze da se skrati na manje, SEH je postovao jednu temu ranije i PE exe fajl velicine ispod 300 bajtova koji je radio samo na win98se
[ brcha @ 03.10.2002. 00:11 ] @
Evo generatora programa od dva bajta:

Code:

#include<stdio.h>
int main(){printf("%c%c",0xcd,0x19);return 1;}


a evo i programa attachovana

ko zna šta radi?

Pozdrav
Filip
[ Mikky @ 03.10.2002. 22:35 ] @
poziva interapt 19 aka. ne radi nista korisno al to nije fora
fora je napraviti sto manje ali da radi nesto
[ brcha @ 03.10.2002. 23:12 ] @
Radi nešto korisno
Rebootuje računar pod DOSom...

Ok, nije neki mnogo bitan program, ali je 2b
[ Mikky @ 04.10.2002. 21:44 ] @
a pa ok onda se vazi
nisam gledao dokumentaciju sta je int 19h
[ mihojla @ 31.07.2015. 10:16 ] @
Program od 9 bajta.
Code:
 bits 16
 org 100h
next:
 lodsb
 int 29h
 loop next
 ret
msg db "Jao"