[ Dragan Varagic @ 07.11.2002. 15:32 ] @
Preko ovog linka možete pročitati najnoviji intervju s Jakobom Nilsenom, usability guru-om. Interesantno je da na istoj - Site Point lokaciji, možete pregledati čitavu kategoriju Usability, sa još intervjua, a što je najvažnije i nekoliko studija slučaja.

Neki bi rekli da je ovo čisto pitanje Web dizajna, ali nije. Sam Nilsen govori o "pet nivoa dizajna":

1. Feature design
2. Information architecture (structure design)
3. Interaction design
4. Appearance design (visual design)
5. Content design (writing and sometimes multimedia)

Drugim rečima, ovde se govori o dizajnu elemenata koji će činiti sajt, zatim strukturisanju tih elemenata, nakon toga istraživanje i sprovođenje interakcije, vizuelni dizajn, i na kraju dizajn sadržaja.

U Evropi se za ove akcije koristi izraz HCI - Human Computer Interaction. Osobe koje se bave ovim poslom su ili usability eksperti ili HCI eksperti. Pre skoro godinu dana u časopisu Internet ogledalo bio je intervju s HCI ekspertom iz Italije.

Komentari?