[ vladapet @ 23.12.2006. 17:55 ] @
treba da se vencam sa mojom devojkom koja ima austrijsko drzavljanstvo dali neko zna dali mogu da pocnem da radim ili treba da prodje neko vreme dok dobijem radnu dozvolu i koliko treba da se ceka hvala
[ naxy @ 24.12.2006. 11:07 ] @
Moj prijatelj koji se ozenio sa devojkom iz austrije(imala je njihovo drzavljanstvo),posto su se vencali ovde,morao je da ceka papire za spajanje porodice tacno godinu dana.Automatski kad je dobio papire za boravak,dobio je i radnu dozvolu.Nisam sigurna bas kako to ide ako se tamo vencate.Ali u svakom slucaju ti je bolja varijanta vencanje tamo,jer odmah predajes nasoj ambasadi svoje papire da ti oni srede sve,pretpostavljam i dozvolu za rad.ne moras cekati godinu dana.U stvari ,nisi nista spomenuo da li ti je potrebna viza,da li si nas drzavljanin,ili mozda imas i neko drugo drzavljanstvo.

POzdrav.
[ bokiss @ 24.12.2006. 13:08 ] @
Drugar kome sam bio kum na vencanju je uzeo vizu na tri meseca (turisticku) za Austriju, posle mesec dana se vencao tamo sa svojom devojkom koja ima njihovo drzavljanstvo (inace cista Svabica), i nikad vise nije usao u Austrijsku ambasadu u Beogradu. Decko je tamo zavrsavao sve, mislim na produzavanje vize. E sad sto se tice posla, on je poceo da radi posle tri meseca, dok je savladao jezik malo, u nekoj firmici za sredjivanje poslovnog prostora, ali nisam siguran da li je to u pocetku bilo na crno ili sve na papiru.
[ deki77 @ 24.12.2006. 15:02 ] @
Citat:
vladapet: treba da se vencam sa mojom devojkom koja ima austrijsko drzavljanstvo dali neko zna dali mogu da pocnem da radim ili treba da prodje neko vreme dok dobijem radnu dozvolu i koliko treba da se ceka hvala

Beratungszentrum

für Migranten

und Migrantinnen Arbeitsmarktpolitische
Betreuungseinrichtung

NAG 10/2006 bks

PRAVO NASELJAVANJA
Familijarna zajednica


Od 1.1.2006. novi Zakon o naseljavanju i boravku (NAG) reguliše naseljavanje clanova
porodice austrijskih dražvljana, državljana Evropskog privrednog prostora (EWR) i
državljana trecih zemalja.

Nadležni organ vlasti u svakom slucaju je Ured pokrajinske vlade. Ovu dužnost u Becu
obavlja magistratsko odeljenje 35 (MA 35).

Clanovima porodice/obitelji državljana Evropskog privredog prostora (EWR) i austrijskih
državljana koji uživaju u evropskom pravu slobodnog naseljavanja, potrebna je jedino
dokumentacija njihovog prava boravka.

Clanovima porodice državljana trecih zemalja ili državljana Austrije ili EWR-a, koji ne
uživaju evropsko pravo slobodnog naseljavanja, potrebna je naseljenicka titula (dozvola
za naseljavanje - Niederlassungsbewilligung).

Državljani (Evropskog Privrednog Prostora (EWR) su državljani Evropske Zajednice,
Norveške, Islanda i Lihtenštajna.
Državljani Švajcarske imaju isti položaj kao i državljani Evropskog privrednog prostora.
Svi ostali državljani su državljani „trecih zemalja“.


Utvrdivanje prava slobodnog naseljavanja je veoma kompikovano, tako da se ovo pravo
mora utvrditi u svakom slucaju pojedinacno. Zbog lakšeg razumevanja se dakle u tekstu,


o familijarnoj zajednici sa austrijskim državljanima, odnosimo za slucaj da isti ne uživaju u
evropskom pravu o slobodnom naseljavanju . U tekstu o familijarnoj zajednici sa
državljanom Evropskog privrednog postora (EWR) polazimo od toga , da isti uživa u
evropskom pravu slobodnog naseljavanja.
Uredbom vlade utvrdena je kvota - broj prvih dozvola za naseljavanje koje se dodeljuju u
jednoj kalendarskoj godini.

Opšti/opci preduslovi za dodeljivanje naseljenickih titula (dozvola za
naseljavanje)

-dokaz o smeštaju/stan koji je uobicajen za podrucje u kome živite
-dokaz o dovoljnim sredstvima za život
-dokaz o zdravstvenom osiguranju koje pokriva svaki rizik

-nepostojanje razloga za odbijanje dozvole
-------------------------------------------------------------------------------
Familijarna zajednica sa Austrijskim državaljanima

• Bracni drugovi i maloletna neudata/neoženjena deca imaju zakonsko pravo na
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger„ (naseljenicku titulu „clan
porodice/obitelji“) bez obaveze postojanja slobodnog mesta u kvoti, ukoliko su
ispunjeni opšti uslovi.
Nakon petogodišnjeg naseljenja ove osobe imaju pravo na naseljenicku titulu

„Daueraufenthalt – Familienangehörige“ („trajni boravak-clan prodice/obitelji“)

Clanovi porodice/obitelji austrijskih državljana imaju pravo na zapošljavanje bez dodatne
radne dozvole.

Zahtev za prvu dozvolu za naseljavanje clanovi porodice/obitelji podnose u austrijskoj
ambasadi u zemlji nihovog stalnog boravka. Ukoliko se nalaze u Austrji nakon doputovanja
bez obavezne ulazne vize (državljani Hrvatske, Rumunije, Bugarske…) ili sa turistickom
vizom (državljani SCG, BiH, Makedonije…) podnošenje prvog zahteva je moguc i u
Austriji. Nakon isteka legalnog boravka dodeljivanje prve dozvole za naseljavanje
podnosilac zahteva mora da napusti zemlju i saceka u inostranstvu.

• Za sledece osobe postoji mogucnost dodeljivanja „Niederlassungsbewilligung-
Angehöriger“ (dozavola za naseljavanje- „pripadnik porodice“) bez obaveze
postojanja slobodnog mesta u kvoti , ukoliko su ispunjeni opšti uslovi. Osobi kojoj
se pridružuju pripadnici šire porodice mora da potpiše garanciju
(Haftungserklärung).
-Pripadnici porodice bracnog druga austrijskog državljanina po uzlaznoj liniji, ukoliko
ih austrijski državljanin stvarno izdržava.

- Vanbracni parnteri, ukoliko se dokaže dosadašnje postojanje stalne veze u
domovini i ukoliko ga austrijski državljanin stvarno izdržava.
-ostali pripadnici porodice:


- koje je austrijski državljanin izdržavao još u domovini
- kojima je zbog teške bolesti neophodna nega austrijskog državljanina
„Niederlassungsbewilligung-Angehöriger“ (dozavola za naseljavanje-pripadnik porodice)

iskljucuje svaku vrstu nesamostalnog ili samostalnog rada.

Za pripadnike porodice sa „Niederlassungsbewilligung-Angehöriger koji poseduju radnu
dozvolu na osnovu Zakona o zapošljavanju stranaca, postoji mogucnost dodeljivanja

Niederlassungsbewilligung - beschränkt (dozvole za naseljavanje sa pravom
zapošljavanja uz dodatnu radnu dozvolu)

Nakon petogodišnjeg naseljenja ovim se osobama može dodeliti naseljenicka titula
„Daueraufenthalt-EG“ (trajni boravak-EZ). Ova naseljenicka titula omogucava
zapošljavanje bez dodatne dozvole.

Zahtev za prvu dozvolu za naseljavanje ove osobe podnose u austrijskoj ambasadi u
zemlji nihovog stalnog boravka. Ukoliko se nalaze u Austrji nakon doputovanja bez
obavezne ulazne vize (državljani Hrvatske, Rumunije, Bugarske…), moguce je i
predavanje prvog zahteva u Austriji. Nakon isteka legalnog boravka dodeljivanje prve
dozvole za naseljavanje mora da se saceka u inostranstvu.

Clanovi i pripadnici porodice/obitelji su obavezni da ispune integracijski sporazum.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Clanovi porodice/obitelji državljana trecih zemalja

Bracni drugovi i maloletna deca u Austriji naseljenih državljana trecih zemalja imaju pravo
na „Niederlassungsbewilligung – beschränkt“ (dozvolu za naseljavanje sa pravom
na zapošljavanje uz dodatnu radnu dozvolu) ako su opšti uslovi ispunjeni i ukoliko
postoji slobodno mesto u kvoti.

Nakon godinu dana naseljenja bracni drugovi i maloletna deca imaju pravo na

„Niederlassungsbewilligung–unbeschränkt“ (dozvolu za naseljavanje sa pravom
zapošljavanja bez dodatne radne dozvole), ukoliko osoba kojoj su se pridružili poseduje
ili Niederlassungsbewilligung–unbeschränkt“ (dozvolu za naseljavanje sa pravom
zapošljavanja bez dodatne radne dozvole), ili „Niederlassungsnachweis“ (dokaz o
naseljenu) ili naseljenicku titulu „Daueraufenthalt-EG“ (trajni boravak-EZ).

Nakon petogodišnjeg naseljenja ovim se osobama može dodeliti naseljenicka titula
„Daueraufenthalt-EG“ (trajni boravak-EZ). Ova naseljenicka titula omogucava
zapošljavanje bez dodatne radne dozvole.

Zahtev za prvu dozvolu za naseljavanje, ove osobe podnose u austrijskoj ambasadi u
zemlji nihovog stalnog boravka. Ukoliko se nalaze u Austrji nakon doputovanja bez
obavezne ulazne vize (državljani Hrvatske, Rumunije, Bugarske…), moguce je i
predavanje prvog zahteva u Austriji. Nakon isteka legalnog boravka dodeljivanje prve
dozvole za naseljavanje ipak mora da se saceka u inostranstvu.

Clanovi porodice/obitelji su obavezni da ispune integracioni sporazum.

Familijarna zajednica sa državljanima Evropskog privrednog prostora
(EWR)
Pravo naseljavanja po smernicama Evropske Zajednice


.. Državljani Evropskog privrednog prostora (EWR-a) uživaju u pravu
slobodnog naseljavanja ukoliko

-su zaposleni ili se bave samostalnom delatnošcu, ili

-dokažu dovoljna sredstva za život i zdravstveno osiguranje, ili

-se školuju u Austriji uz dovoljna sredstva za život i zdravstveno osiguranje

-
Kao dokumentaciju svoga prava nakon 3 meseca boravka ove osobe moraju da poseduju
„Anmeldebescheinigung“ (uverenje o prijavljivanju). Izuzetak: državljani EWR-a, koji su se
vec pre 1.1.2006 naselili u Austriju, prijava stana zamenjuje „Anmeldebescheinigung“
(uverenje o prijavljivanju).

Sledeci clanovi porodice/obiteli državljani EWR, koji sami nisu državljani EWR-a, takode
uživaju u pravu slobodnog naseljavanja:
-bracni drugovi
-deca i (pra)unucad do 21. godine života, a i preko toga, ukoliko državljanin EWR-a pruža
izdržavanje
-Clanovi porodice državljana EWR-a i njegovog bracnog druga po uzlaznoj liniji, ukoliko
državljanin EWR-a stvarno pruža izdržavanje
Kao dokumentaciju svog prava nakon 3 meseca boravka ove osobe moraju da poseduju
„Daueraufenthaltskarte“ (karticu za trajni boravak). Ova kartica važi 10 godina.
• Za sledece pripadnike šire familije državljana EWR-a postoji mogucnost
dodeljivanja „Niederlassungsbewilligung-Angehöriger“ (dozavola za
naseljavanje-pripadnik porodice) bez obaveze postojanja slobodnog mesta u kvoti,
ukoliko su ispunjeni opšti uslovi. Osoba kojoj se pridružuju pripadnici šire familije,
mora da potpiše garanciju (Haftungserklärung)
- vanbracni parnteri, ukoliko se dokaže dosadašnje postojanje stalne veze u
domovini i ukoliko državljanin EWR-a stvarno pruža izdržavanje
- ostali pripadnici porodice
-kojima je državljanin EWR-a pružao izdržavanje još u domovini


-kojima je zbog teške bolesti neophodna nega austrijskog državljanina

Pripadnici šire familije su obavezni da ispune integracijski sporazum.
Više na
http://www.migrant.at/homepage-2006/infobks/infobks.htm
[ vladapet @ 02.01.2007. 20:10 ] @
deki hvala ti za odgovore dali su menjali nesto austrijanci zakon od nove god i dali mogu da pocnem da radim ako se sada vencam
[ ducka @ 08.01.2007. 10:07 ] @
A kakva je situacija za sledeci slucaj?
Moje devojke rodjaka je u austriji vec 5 godina, devojka je iz Bosne, udala se za lika koji je imao austrisko drzavljanstvo (udala se iz ljubavi :) ), posle 3 godine braka se razvela. Kakav sad ona ima status, postoji li sad mogucnost zenidbe sa njom i dobijanja papira, i kojih papira?
Inace ona je tamo u stalnom radnom odnosu!
E da, jel ogroman problem ne poznavanje nemackog jezika? Inace engleski mi je krajnje ok.
[ ducka @ 17.01.2007. 12:57 ] @
Znaci ne postoji odgovor na ovakvo pitanje.
E jbg.
[ deki77 @ 17.01.2007. 15:46 ] @
Citat:
A kakva je situacija za sledeci slucaj?
Moje devojke rodjaka je u austriji vec 5 godina, devojka je iz Bosne, udala se za lika koji je imao austrisko drzavljanstvo (udala se iz ljubavi :) ), posle 3 godine braka se razvela. Kakav sad ona ima status, postoji li sad mogucnost zenidbe sa njom i dobijanja papira, i kojih papira?
Inace ona je tamo u stalnom radnom odnosu!
E da, jel ogroman problem ne poznavanje nemackog jezika? Inace engleski mi je krajnje ok.

Sve zavisi kakav ona ima status.Državljanin ili ne, ili ima neku boravišnu dozvolu..mada i to sve zavisi od slučaja do slučaja...nevezano pravilo!!!
Sa druge strane to što se ona razvela nemora ništa da znači, što se tiče boravka i rada u toj ili nekoj drugoj zemlji.I kod nas se ljudi žene,udaju,razvode pa sve to ne utiče na boravak prebivalište kao i radni staus.Treba pitati tu osobu kakav ima sada status...a verujem posle braka sa državljaninom,pa boravkom i radom 5god. u Austriji ima sve moguće papire.Čak da to i nema da ima samo neku od radih-boravišnih-trajnih viza moguće je opet se venčati pa dobiti neke od papira.Ali kažem sve zavisi od slučaja!!!
Možeš dobiti samo papire odnosno vizu boravišnu,pa posle par godina radne papire.To ti je zakon o spajanju porodice,naseljavanju itd.
Što se tiče jezika to bar nije problem.Lakše ti je naučiti i pre i bolje jezik u zemlji u kojoj živiš,kroz razne kurseve kojih puno ima.Ne računaj sada da će sve to moći za 1mesec ali kroz život i rad i godine sve se nauči...
Citat:
Znaci ne postoji odgovor na ovakvo pitanje.
E jbg.

Za sve postoji odgovor.....
[ ducadaki @ 16.10.2010. 18:35 ] @
cao svima!htela bih da pitam dali neko mozda zna sta je sve potrebno za familjarnu vizu jel ja i suprug smo se vencali prosle godine i isli preko advokata za vizu on nam obecavao da ce srediti i sad nam rekao da on ne moze nista da moramo mi predati u Beogradu.Moj muz ima austrisko drzavljanstvo i dobili smo dete pre 4meseca i dete takodje ima austrisko drzavljnsto.e sad dali neko zna koliko je procedura cekanja i sta je sve potrebno od papira.unapred hvala!
[ cremonese @ 12.01.2011. 13:51 ] @
Pre svega mi moras reci preko kog advokata ste isli i gde ste nastanjeni u Austriji?

Postoji varijanta predavanja u Bg kao i u Austriji. Mnogima je problem sto moraju da napuste Austriju dok cekaju tu vizu, medjutim i za to ima resenja.