[ RED_BONE @ 27.01.2007. 17:34 ] @
Evo nekoliko zadataka iz elektrostatike:

1.) Brzinom 2000000 m/s krece se snop elektrona ka metalnoj izoliranoj lopti polumera 10 cm.Koliki ce maksimalini broj elektrona doci na loptu?

2.) Mehuric sapunica naboja +0,2 nC ima promjer 6 mm.Masa mehurica zajedno sa zrakom u njemu je o,15 mg.Izracunaj
razliku potencijala izmedju horizontalnih ploca kondenzatora unutar kojih se nalazi mehuric u mirovanju.Razmak izmedju ploca kondenzatora je 4 cm.Gustoca zraka je 1,29 kg/m3!!!!

3.) Izmedju ploca ravnog kondenzatora razmak je d=1 m.Ploce su u obliku kvadrata stranica a=d i nalaze se u zraku.
Izracunaj kapacitet kondenzatora ako se izmedju ploca postavi metalna ploca debljine s=a/2!!!

Unapred zahvaljujem na pomoci!!!!!!!!!!!!!!

Pozdrav!!!!!!
[ ivanujcic @ 15.05.2007. 17:26 ] @
Treci zadatak:
uvlacenjem te ploce dobija kondenzator koji se sastoji od tri redno vezana kondenzatora. Sledi da je kapacitet tako dobijenog kondenzatora

1/Ce= 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
1/Ce=x/Eoa*a + 1/2Eoa + a-2x/Eoa*a

Sredjivanjem ove jednacine dobija se

1/Ce= 1/Eoa odnosno,
Ce=Eoa

Uveo sam oznaku x da bih oznacio koliko je rastojanje uvucene ploce od glavne ploce( npr. gornje) posto nije nigde napisano gde je uvucena.
Nadam se da je jasno. Ako nije jasno mogu da napisem detaljno resenje ovog zadatka>


PS. Mislim da je ovaj zadatak bio na republickom takmicenju iz fizike 2003. za osmi razred osnovne skole.