[ Ivek33 @ 04.03.2007. 16:01 ] @
POVEŽITE DVA RAČUNALA U MREŽU i spojite se na Internet PREKO DIAL-UP MODEMA

ISPRINTAJTE OVE UPUTE PA IDEMO DALJE.

Na samom početku, idemo isključiti FIREWALL program ako je aktivan na oba računala.


Kao prvo potrebno je ostvariti mrežu između dva računala, imati instaliran Dial-UP modem na računalu koje ćemo označiti kao glavno "server" ( ovo server je samo naziv za računalo ) a drugo računalo nazovimo "klijent" koji nema modem i sa njega želimo pristupiti internetu preko računala pod nazivom "server". Obratite pažnju na korišteni mrežni kabel Crossover za direktno spajanje 2 računala.
Na oba računala pristupamo sa administratorskim ovlastima.


Pretpostavimo da na oba računala imamo instaliran Windows XP + SP2
Mreža funkcionira sa postavljenim IP adresama i računala se vide međusobno.

Workgroup: Internet ( za oba računala )

Kao prvo potrebno je na svim računalima na kojima vršimo nekakav SHARE( šering ) uključiti na Properties kartice Locall connection ( Lokalna veza ), to je naša mrežna kartica.

Dakle, tu uključite među ostalim protokolima i "Client for Microsoft Networks" i "File and Printer Sharing for Microsoft Networks". Čekirajte kućicu ispred. Ako iste ne postoje treba ih instalirati. Nadalje također trebate imati i NetBIOS među tim protokolima mrežne kartice.

[color=red]SERVER konfiguracija[/color]

#Na računalo PC-1 pod fiktivnim nazivom "SERVER" uz instalaciju Dial-UP modema ( bilo externog ili internog ) , konfiguraciju izvedemo na slijedeći način:

Local connection ( Lokalna veza ) ( naša mrežna kartica )
IP adresa : 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0Konekcija na Internet ( u ovom slučaju TELEKOM ) nema konfiguriranu IP adresu već se ona određuje automatski


Kada sve to imamo i računalo vidi jedno drugo ( tj. mreža funkcionira ), instalirali smo modem na "server" i možemo pristupiti internetu, idemo provjeriti IP adrese..

IP PROVJERA SERVER RAČUNALA PC-1:


[color=red]INTERNET CONNECTION SHARING ( ICS )[/color]
Kao prvo potrebno je da uključimo ICS na računalu "server" koje ima instaliran modem :

Klik na Start => Control Panel ( Upravljačka ploča ) => Network connections ( Mrežne veze ) => klik DTM na kreiranu konekciju pomoću koje se spajamo na Internet=> Properties ( svojstva ) =>
potom na kartici Advanced čekiramo "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection" i "Allow other network users to control or disable the shared Internet connection".


Obratite pažnju na srednju opciju. " Establish a dial-up connection…."
Zašto?
Pa u mom slučaju kada mi je ta opcija bila uključena ( čekirana ) računalo "server" periodično se samo spajalo na Internet mrežu tj. konekcija za Internet se sama uključivala. Kada sam isključio ovu srednju opciju više se to samo-uključenje konekcije nije događalo.

NADALJE: Obratite pažnju na najdonju opciju: "Allow other network users to control or disable the shared Internet connection". Ako je ona uključena onda će korisnik na računalu "klijent" moći sam ići na Internet bez da Vas pita za to ( dovoljno mu je da klikne na konekciju "TELEKOM on PCI1" na svom računalu, vidi slike pri dnu ovog tutora ), ali će te Vi imati indikaciju da se on spaja na Internet mrežu. Što je i logično ako koristite Dial-UP modem ( da se ne troše impulsi bezveze ).

Ako si tu opciju dečekirate onda korisnik računala "klijent" neće moći ići na Internet dok Vi ne aktivirate povezivanje putem konekcije za Internet. U tom slučaju Vi se spojite na Internet mrežu a dotični samo pokrene Internet browser i spoji se na Internet mrežu.
Dakle u ovom slučaju Vi imate potpunu kontrolu nad spajanjem na Internet.

Nadalje klikom na gumb "Settings" prozora "svojstva Telekom" otvaramo novi dijalog prozor na kojem izaberemo servise koje može koristiti klijentsko računalo.


Potom možemo dotični servis urediti klikom na Edit ( Uređivanje ) gdje nam se otvara novi dijalog prozor na kojem trebamo upisati IP adresu koju smo postavili za "server" računalo na konekciji naše mrežne kartice Local connection ( Lokalna veza ), a ta IP adresa je u ovom slučaju 192.168.0.1


TO JE TO , za podešavanje glavnog računala koje u ovom slučaju ima naziv "server"

NAPOMENA: Isključio sam NetBIOS postavke na računalu "server" na Internet konekciji "TELEKOM"
Otvorite Properties ( svojstva ) Telekom konekcije a potom na kartici Networking ( Rad s mrežom ) => selektirajte TCP/IP protokol => Properties ( svojstva ) => General ( Općenito ) => Advanced ( Dodatno ) => kartica WINS i čekirajte zadnju opciju "Disable NetBIOS ( Onemogući NetBIOS )

[color=red]KLIJENT konfiguracija[/color]

#Na računalo pod nazivom "KLIJENT" konfiguraciju izvedemo na slijedeći način:

Klik DTM na mrežnu karticu računala. U svojstvima TCP/IP protokola postavimo postavke kao na slici dolje. Local connection ( Lokalna veza ) IP adresa : 192.168.0.2


Na ovom dijalog prozoru gore treća IP adresa Zadani pristupnik je ( Default GATEWAY )

Ako je sve u redu naredbom : ipconfig /all dobijemo ovakav prozorTO JE TO za podešavanje na klijent računalu. Mreža treba raditi a na Internet se možemo spajati sa bilo kojeg računala.
Oba računala se vide i mreža funkcionira. Možete sherati foldera na jednom i drugom računalu a isto tako pristupiti na Internet mrežu sa bilo kojeg računala ( neovisno i ovisno ).
Ping naredbe rade na oba računala bilo da pingate brojčano ili slovno adresu.
Ako sa klijent računala možete pristupiti na Internet upisom
brojčane adrese http:// 216.239.57.99 a ne možete upisom slovne adrese npr: www.google.com onda niste dobro upisali IP adresu Default Gateway-a ili DNS-a.

Sada imamo situaciju

Na računalu pod nazivom "SERVER"


Na računalu pod nazivom "KLIJENT"


Kao što vidite, na "klijent" računalu PC-2 dovoljno je kliknuti na konekciju "TELEKOM on" i spojit će te se na Internet mrežu preko PC-1 "server" računala i modemske konekcije na njemu. Naravno na PC-1 se to povezivanje odmah indicira ( a Vi ga možete isključiti bez obzira na klijenta ;-)
Ali pazite samo ako ste čekirali opciju "Allow other network users to control or disable the shared Internet connection" u properties Telekom konekcije ( Svojstva TELEKOM ) na server računalu.

Postoji mogućnost da sam negdje pogriješio jer sam više puta prekidao rad i ponovno nastavljao, ako to uvidite javite. No mislim da je ovo dovoljno za uspješno stvaranje mreže i konfiguraciju Dial-UP ( modemske ) veze i mogućnost izlaska na Internet oba računala.

I na kraju jedna uopćena blok shema. Kliknite na link
Blok shema konfiguracije

Uključite Firewall i provjerite da li sve radi kako treba, ako ne radi onda Firewall ometa komunikaciju. Podesite ga.

PRENEŠENO SA www.ic.ims.hr


[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 21.05.2008. u 16:10 GMT+1]
[ Ivek33 @ 04.03.2007. 16:03 ] @
POVEŽITE DVA RAČUNALA U MREŽU preko ADSL Routera/Modema i spojite se na Internet

Na samom početku isključite Firewall program na oba računala.

Kao prvo potrebno je ostvariti mrežu između dva računala, imati pripremljeno:

- dva PC-a ;-)
- dva ispravna kabla kategorije CAT5 i to izrađena prema standardu T-568A ili T-568B. Ti kablovi se još nazivaju RAVNI PATCH a na svojim krajevima imaju RJ-45 konektore.
- Router i ADSL modem ili kombinirani Router/Modem sve u jednom ( poput ZyXEL serije 600 )

Što moramo uraditi?
- Postaviti parametre za buduću mrežu između dva PC-a
- Postaviti protokole i IP adrese naših PC-a, Gatway itd….
- Spojiti kablovima PC-e i Router
- Isprobati mrežu "ping" naredbom
- Postaviti IP adresu Routera ( već je postavljena , pogledajte dokumentaciju uz Router ) i obično je 192.168.1.1 ili 192.168.0.1 ( ovisi o vrsti i modelu ) a ima ih još da ih ne nabrajam. Zatim postaviti određene parametre na Routeru.
- Spojiti se na Modem i isprobati je li sve funkcionira.
- OBAVEZNO bilo kakve radnje još dok imate bilo kakvu vezu prema internetu morate saznati DNS IP adrese Vašeg ISP-a ( providera ). Kako? Spojite se na Internet a potom klik na START=> RUN ( Pokreni ) => upišite naredbu cmd i u novootvorenom prozoru upišite naredbu ipconfig /all, tu pogledajte koje su IP adrese Vašeg ISP-a.


Opisat ću način uspostave mreže sa neovisnom mogućnošću izlaska na Internet kao što je na slici. Dakle, svaki PC može na Internet neovisno o drugom PC-u a uz to mogu vršiti SHARE ( Šering iliti dijeljenje ) nekih foldera ( mapa ). ISP je oznaka za naziv Vašeg davatelja usluga ( kao Iskon, T-Com itd… )


Ako posjedujete Router/Modem sve u jednom onda ova slika ne odgovara u tom dijelu a ostalo je sve isto.

Pretpostavimo da na oba računala imamo instaliran Windows XP + SP2
Na oba računala ( PC-a ) pristupamo sa administratorskim ovlastima.

POSTAVLJANJE MREŽE ZA DVA PC-a
Prvo i osnovno je postavljanje samih IP adresa i Radne grupe ( Workgroup ) da bi mogli imati mrežu između dva PC-a.

POSTAVKE na PC-1
Ovaj PC-1 ćemo nazvati "SERVER". Ovo nije server na koji Vi mislite. Ovaj naziv je samo figurativan. Mogao sam ga nazvati i "GLAVNI PC" ali eto neka bude server jer ćemo na njemu instalirati program sa kojeg ćemo administrirati Router.

Kliknite desnom tipkom miša na ikonu MyComputer ( Moje računalo ) na desktopu, potom sa skočnog izbornika izaberite naredbu Properties ( Svojstva ).

Sada na otvorenom dijalog prozoru kliknite na karticu Computer Name ( Naziv Računala )
Tu odredite Computer Description ( opis računala ) npr naš opis "server" a obratite pažnju za Full Computer Name ( Puni naziv Računala ) i tu upišite PC1 ( pazite ovdje nema upisa odvojenih riječi i raznih naših znakova ) Kratko i jasno dajte ime računalu. Nadalje odredite naziv Workgroup ( Radne grupe ). Ovaj naziv mora biti isti na oba računala inače se neće međusobno "vidjeti" u mreži. Dakle tu upišite npr: "Igre" ili "kuca" ili "cigla" ili "pegla" ;-)
Ova zadnja dva parametra možete promijeniti klikom na gumb Change ( Promijeni ). Nakon toga restartajte računalo da Vam prihvati ove promjene. U stvari kada god Vas "pita" računalo da je potrebno restartati obavezno to učinite.


Kada smo startali računalo ponovno idemo sada postaviti parametre za LAN ( Lokal Area Network ) tako što ćemo kliknuti 2x lijevom tipkom miša, na ikonu na desktopu pod nazivom My Network Places ( Moja mrežna mjesta ) . Kada Nam se otvorio prozor pod istim nazivom u lijevoj strani imamo izbornik pa u njemu kliknemo na naredbu View Network Connections ( Prikaži mrežne veze ).
Sada nam se otvorio prozor na kojem imam sve konekcije na našem računalu ( ako ih imamo ) a uz to tu se nalazi i prikaz za naziv naše mrežne kartice. Ona se nalazi pod nazivom Lokal Area Connection ( Lokalna veza ).


Sada je potrebno kliknuti desnom tipkom miša 1x na taj naziv a potom na naredbu Properties ( svojstva ) i treba nam se otvoriti dijalog prozor pod nazivom Properties Lokal Area Network. U tom prozorku kliknimo na karticu General ( Općenito ), potom pogledajmo sve protokole koji su instalirani u središnjem polju.
Uključite sve kvačice koje vidite na slici, a potom selektirajte protokol pod nazivom TCP/IP i onda klik na gumb Properties ( svojstva ). Nemojte da bi zaobišli kućicu ispred opcije File and Printer Shareing, jer nećete moći dijeliti foldere u mreži. Inače na ovom prozoru na kartici Advanced, na gumbu Settings imate još dodatne postavke ako Vam ne radi mreža između PC-a a u pitanju je možda Firewall. No meni radi i pored uključenog Firewalla.


Sada imamo novo-otvoreni prozor Internet Protocol TCP/IP Properties na kojemu trebamo odrediti IP adresu za PC-1. Ovdje bi trebali malo obratiti pažnje o odabiru IP adresa. S obzirom da u Internet standardu postoje IP adrese koje su rezervirane za privatnu upotrebu idemo izabrati jednu od njih. Obično se postavljaju IP adrese iz Klase "C" ali nije obavezno.

Mi ćemo za našu mrežu izabrati STATIČNE IP adrese PC-1= 192.168.1.2 i PC-2=192.168.1.3 a IP adresu 192.168.1.1 ćemo dodijeliti našem Routeru koja će ujedno biti i Gatway na PC-ima. Zašto sam izabrao IP adresu Routera koju sam naveo. Zato što sam u dokumentaciji koju sam dobio uz njega to pročitao i nije mi se dalo odstupati od nje. Kod Vas će to možda biti druga IP adresa npr: 192.168.0.1 itd. naravno Default Mask ( Mrežna maska ) je iz Klasce C jer je i IP adresa iz iste klase. Ako Vas baš puno zanimaju klase adresa u Google-u upišite "IP Class Address" i imat ćete "hrpu" linkova na kojima možete više pročitati.
Dakle:
Local connection ( Lokalna veza ) ( naša mrežna kartica )
IP adresa : 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gatway : 192.168.1.1
DNS: 195.29.150.3
195.29.150.4
POSTAVKE na PC-2
Sve je isto kao što je opisano za PC-2
Opis računala: klijent
Puni naziv računala: PC2
Radna grupa: IGRE

Local connection ( Lokalna veza ) ( naša mrežna kartica )
IP adresa : 192.168.1.3
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gatway : 192.168.1.1
DNS: 195.29.150.3
195.29.150.4

Sada kada smo postavili postavke i na drugom PC-u. idemo priključiti Router sa računalima.
Uzmite kablove i umetnite ih u za to namijenjene utičnice na kućištu Vaših računala. Konektor UTP kabla RJ-45 ne može ući u utičnicu modema ;-)
Druge krajeve kablova umetnite u utičnice Routera i to tako da idete redom ( ako ima više priključaka na Routeru ) Dakle PC-1 na priključak LAN-1 na Routeru, PC-2 na priključak LAN-2 na Routeru. Prištekajte Router na struju uključite računala i sada slijedi.

Na PC-1
START => RUN ( Pokreni ) => upišite naredbu cmd a potom upišite naredbu ping 192.168.1.3. Što ste time uradili? Pingali ste računalo PC-2 i time vidjeli je li PC-1 "vidi" PC-2 u mreži tj. mogu li oni uopće kontaktirati tj. hoćete li moći vršiti SHARING foldera na računalima.
Ako ste dobili sličan odgovor kao na slici onda je u redu sa mrežom. Znači, poslali ste neke pakete drugom računalu i ako se nije "izgubio" nijedan sve je u redu sa mrežom.
Zatim pingajte Router i opet isto, ako nije izgubljen nijedan paket sve je OK.


Na PC-2
START => RUN ( Pokreni ) => upišite naredbu cmd a potom upišite naredbu ping 192.168.1.2. Što ste time uradili? Pingali ste računalo PC-1 i time vidjeli je li PC-2 "vidi" PC-1 u mreži tj. mogu li oni uopće kontaktirati tj. hoćete li moći vršiti SHARING foldera na računalima.
Ako ste dobili sličan odgovor kao na slici onda je u redu sa mrežom. Znači, poslali ste neke pakete drugom računalu i ako se nije "izgubio" nijedan sve je u redu sa mrežom.
Zatim pingajte Router "ping 192.168.1.1" i opet isto, ako nije izgubljen nijedan paket sve je OK.

U ovom koraku ćete vidjeti zašto sam imenovao PC-1 sa nazivom "server". Rekao sam da je nevažan naziv ali sam odredio da mi PC-1 bude taj na kojem ću administrirati Router.
Sada idemo na SETUP Routera sa CD-a koji ste dobili uz Router. Prethodno pročitajte Manual ( obično u *.pdf formatu ) da bi ste vidjeli koje su potrebne radnje za konfiguraciju Routera. Pokrenite Setup i pristupite administraciji Routera tako što ćete upisati username i password ( obično to bude " admin / 0000 ". Administraciji Routera kasnije pristupamo tako što otvorimo Internet Browser i upišemo IP adresu Routera ( sjećate se to je ona adresa 192.168.1.1 )
Naravno Vi lozinke možete promijeniti ali si obavezno zapišite nove lozinke jer u protivnom morat ćete RESETIRATI Router da bi ga mogli ponovno administrirati.

U ovom koraku primjenit ću administraciju ADSL Routera "NetGear RP-614" koji posjedujem momentu pisanja ovog tutoriala. Neću opisivati što i gdje se podešava jer to ovisi od Routera do Routera, ove sklike dolje su samo da Vam pokažem što možete vidjeti u administraciji Routera i postaviti ( ako niste nikada radili )

Dakle pristupamo administraciji Routera:
Ovdje na slici gore vidite da možete upisati raspon IP adresa koje se mogu dodjeljivati računalima u mreži ako se ruter ponaša kao DHCP, ali to je previše za sada. Možda nekom drugom prilikom.

Sada u Vašem Internet Exploreru u Tools => Options na kartici Connections , čekirajte opciju Never dial a connection ako želite da ste stalno spojeni na Internet. ( na oba PC-a ovo uradite ).

Spojite Router sa ADSL modemom ( ako imate kombinirani ovo ne važi ;-) priključite modem na ADSL liniju i surfajte. Probajte oba PC-a

I na kraju, spojite se na Internet i isprobajte upisati adresu www.google.com . Ako ste uspješno otvorili web stranicu onda ste ispravno upisali IP adresu u polju gdje se traži DNS .

Nadam se da ćete pomoću ovog tutoriala, uspješno prvi puta umrežiti Vaša dva PC-a.

I na kraju imamo ovu situaciju


I ova situacija je slična prethodnoj samo što za spajanje na internet koristimo kombinirani Router/Modem ( npr: ZyXEL )


Uključite Firewall i provjerite da li sve radi kako treba, ako ne radi onda Firewall ometa komunikaciju. Podesite ga.

BTW: ako sam negdje pogriješio, izvinjavam se , nije namjerno, brzina je to a tko radi taj i griješi. Vi koji to vidite javite da promijenim.

PRENEŠENO SA www.ic.ims.hr

[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 21.05.2008. u 16:14 GMT+1]
[ Ivek33 @ 04.03.2007. 16:04 ] @
MREŽA, UTP kablovi, Boje i povezivanje, konektor RJ-45

Mnogi se danas pitaju kakav je raspored boja i kako se spajaju kablovi za umrežavanje.

Na početku da razjasnimo dvije vrste kablova koje ću ovdje obraditi.

[color=red]1. Straight-trough Cable ( ili Ravni kabal, tzv. Patch (čitaj Peč ))
2. Crossover Cable ( ili Križni kabal )[/color]

Kakav kabal koristimo za izradu ove vrste kabla.?
Koristimo kabal posebne izrade tj. kombinacije žica i parica.
Što to znači?
UTP na engleski se piše "Unshielded Twisted-Pair Cable"
Ovaj kabal ima 8 ( osam ) žica koje su uvijene u 4 ( čletiri ) parice a svaka žica ima svoju određenu boju, koje su opet u paru.

Za izradu UTP kabla trebat će Vam muški konektor oznake RJ-45 dva komada, specijalan alat za završno "krimpovanje" konektora sa kablom.

Slika prikazuje UTP kabal.


1. Straight-trough Cable ( ili Ravni kabal, tzv. Patch (čitaj Peč ) ovaj kabal može biti savitljiv tj. u sebi sadrži licnaste žice od kojih je složena jedna žica a onda su dvije žice uvijene u paricu, ovakav tip kabla koristi se uglavnom za spojeve od PC-a do zidne utičnice, i za situacije kada imamo kratke kablove dužine do 1m u ormarima, zbog gibljivih svojstava imaju puno veće gušenje od krutih kablova)
Ovaj UTP kabal raspoređuje žice prema slijedećem rasporedu pinova:
A-A
B-B
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
Dakle jedan kraj kabla na konektoru RJ-45, Pin 1 se spaja na Pin 1 na drugom kraju kabla na konektoru RJ-45.

S obzirom da imamo po TIA/EIA standardu dvije verzije i to T568-A, ponekada se obilježava sa "A" i T568-B ponekada se obilježava sa "B" možemo iskoristiti obje verzije za izradu STRAIGHT-THROUGH kabla ( Patch ), uz naravno praćenje redoslijeda spojeva Pin to Pin.

E sada će netko reći pa mogu uzeti 8 starih telefonskih žica u bojama ili iz "hrpe uglja" u bojama spojiti ih po redoslijedu pa izraditi UTP kabal. Možete ali "to nije to", te žice nisu uvijene u parice i imat ćete velikooooo preslušavanje.

Dakle koristeći ova dva standarda možemo izraditi Ravni Patch kabal za spajanje Switch na PC, Hub na PC, switch na Hub itd....
Što se općenito može slikoviti reći "A" => "A"

Oznake
Tx+ = Transmit data, +pol
Tx- = Transmit data, -pol
Rx+ = Receive data, +pol
Rx- = Receice data, -pol

Slika prikazuje Ravni kabal ( ponekada zvani Patch ) izrađen po standardu TIA/EIA T568-A
Na slici lijeva strana je jedan kraj kabla a desna drugi kraj kabla tj. spoj na konektor RJ-45


Slika prikazuje Ravni kabal ( ponekada zvani Patch ) izrađen po standardu TIA/EIA T568-B
Na slici lijeva strana je jedan kraj kabla a desna drugi kraj kabla tj. spoj na konektor RJ-452. Crossover Cable ( ili Križni kabal )
Ovaj UTP kabal raspoređuje žice prema slijedećem rasporedu pinova:
A-B
1-3
2-6
3-1
4-4
5-5
6-2
7-7
8-8
Dakle jedan kraj kabla na konektoru RJ-45, Pin 1 se spaja na Pin 3 na drugom kraju kabla na konektoru RJ-45. I tako dalje prema slici ispod. Ostali pinovi se spajaju prema redoslijedu.

S obzirom da imamo po TIA/EIA standardu dvije verzije i to T568-A, ponekada se obilježava sa "A" i T568-B ponekada se obilježava sa "B" za izradu CROSSOVER kabla ( KRIŽNOG ) koristimo kombinaciju ove dvije verzije, uz naravno praćenje redoslijeda spojeva Pin to Pin sa izuzetkom pinova 1-3 i 2-6 i obratno.

Izgled konektora RJ-45 sa bojama kabla kada se gleda sa čelne strane. Obratite pažnju na sigurnosno pero na konektoru i prvi pin tj. prvu boju žice.


Dakle koristeći ova dva standarda možemo izraditi Crossover kabal ( Križni ) kabal za spajanje Switch na Switch, PC na PC, Hub na Hub, itd....
Uočite da ovim kablom spajamo dva ista uređaja. No danas na tržištu postoje "pametni" uređaji koji na sebi imaju priključne utičnice koje mogu izvršiti konekciju bez obzira na vrstu kabla koji ste upotrijebili. Jedan od takvih je i SWITCH koji ima priključnu utičnicu zvanu "UPLINK" koja se koristi upravo za ovakve izuzetke.
Što se općenito može slikoviti reći "A" => "B"

Oznake
Tx+ = Transmit data, +pol
Tx- = Transmit data, -pol
Rx+ = Receive data, +pol
Rx- = Receice data, -pol

Slika prikazuje Cross-over kabal ( Križni kabal) izrađen kombinacijom po standardu TIA/EIA T568-A i TIA/EIA T568-A
Na slici lijeva strana je jedan kraj kabla a desna drugi kraj kabla tj. spoj na konektor RJ-45
Postoji još jedna vrsta kabla pod imenom ROLLOVER CABLE za spajanje npr: Switch => PC, Takav kabal koristi konektore RJ-45 ali mora imati adapter na strani koja se spaja na PC tzv. RJ-45-to-DB-9 a na kablu, raspored pinova im je suprotan ( 1-8 => 8-1 ) na RJ-45 konektorima, pa na adapter DB9, pa na COM port PC-a itd itd.... No o njemu u nekoj drugoj temi..

[color=red]NAPOMENA[/color]:
Spajanje uređaja s vrši prema nekom "nepisanom" standardu jer današnje mrežne kartice su "pametne" pa u nekim slučajevima neće igrati ulogu koji je kabal korišten jer će se "switching" ili preklapanje vršiti u samom uređaju ili mrežnoj kartici.

Dakle:
Dva ista uređaja se spajaju CROSSOVER kablom ( najlakše zapamtiti A-A ) a dva različita uređaja se spajaju Straight-thrue ( ravnim ) kablom ( najlakše zapamtiti A-B ). ( kombinacija T-568A i T-568B ). No to nije pravilo ali ipak se treba pridržavati nekih pravila.

PC-to-PC = crossover kabal
PC-to-Switch = straight-thrue kabal
PC-to-Router ( home ) = straight-thrue kabal
PC-to-Router Cisco PRO = crossover
PC-to-Router Cisco PRO = console kabal ( za administraciju routera ) ili Rollover kabal
Switch-to-switch = crossover kabal
Switch-to-router = straight-thrue kabal
Router-to-Router Cisco PRO = Serial kabal ( DCE/DTE )
Hub-to-Hub = crosover
Hub-to-switch = crossover ( straight-thrue ) ovisi o vrsti uređaja i njihovoj "inteligenciji"

PRENEŠENO SA www.ic.ims.hr

[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 21.05.2008. u 16:15 GMT+1]
[ Ivek33 @ 04.03.2007. 16:06 ] @
UMREŽITE dva računala pomoću LAN kabla

Ako ste ikada poželjeli umrežiti dva računala bilo za igru ili iz drugih potreba a niste se usudili isto uraditi zbog nepoznavanja rada na istom, možda Vam pomogne ovaj tutor.

Na samom početku, idemo isključiti FIREWALL program ako je aktivan na oba računala.

Kao prvo potrebno je da za direktno umrežavanje dva računala imate mrežnu karticu ( LAN ) na svakom računalu. Pretpostavljam da imate novije ploče koje na sebi već sadrže mikroutičnicu za LAN kabel.
Ako imate starije ploče, postoji mogućnost da priskrbite PCI mrežnu karticu i instalirate je na računala.

Kao drugo za direktno umrežavanje dva računala pomoću LAN kabla, potreban Vam je specifičan kabel tzv.
CROSS-OVER
kabel. ( ovo nije onaj klasični kabel kojim se spajate na HUB, ako ste to ikada vidjeli ili radili ) NEMOJTE ga odmah spajati na računala.

Kada sve to imate pripremljeno, možete pristupiti podešavanjima koja su vrlo jednostavna ( na kraju će te se i sami uvjeriti u to )
U ovom primjeru opisat ću Operativni sistem Windows XP PRO SP2
Podrazumijevam da ste administrator na oba računala. Ako niste onda si kreirajte administratorski account ( korisnički račun ). Ako to ne znate kako pogledajte temu Promjena naziva foldera accounta-usera
http://www.ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=155

Dakle, na oba računala imamo XP i krećemo sa prvim računalom.

1. Otvorite Control Panel ( Upravljačka ploča ) => Network Connection ( Mrežne veze )
2. Desni klikn mišem na naziv mrežne kartice Locall connection ( Lokalna Veza ) a potom na Properties ( Svojstva )


3. Otvorio Vam se prozor "Svojstva lokalna veza" na kojem obilježite, obratite pažnju na kućicu pri dnu prozora, mora vam biti čekirana da bi Vam se u Systry-u prikazala ikonica "blicajućih monitora" što označava aktivnost lokalne mreže.
Obilježite TCP/IP Internet protokol a potom kliknite na Properties. ( pazite da Vam uvijek bude čekirana kućica ispred )


4. Potom se otvorio novi prozor. Čekirajte kućicu ispred "Koristi slijedeće IP adrese" Na predviđena polja upišite IP adresu 192.168.0.1 . Zadnji broj 1 označava da će to biti server računalo.
( na drugom računalu za IP adresu upišite 192.168.0.101 ) ovo je nasumce odabran broj hosta 101. Vi možete izabrati bilo koji broj od 1-254, ali ne smije biti isti kao na drugom računalu ,( ostalim PC-ima )


Kliknite na gumb OK ( U redu )
Sada ste specificirali IP adresu za SERVER računalo.

5. Idemo sada imenovati računalo i radnu grupu.
Otvaranje svojstava sistema možete na dva načina.

Prvi je preko ikone My Computer ( moje računalo ) na desktopu. Desni klik mišem i klik na Properties (svojstva )

Drugi način je preko Control Panela klikom na ikonu System ( Sistem )

Kada ste otvorili svojstva sistema, kliknite na tab ( karticu ) Computer name ( Naziv računala ) i odmah u prvo polje "Opis računala" upišite SERVER. ( na drugom računalu ovdje upišite KLIJENT )
Potom kliknite na gumb Change ( Promijeni ) pa upišite za:
Puni naziv računala: PC1 ( na drugom računalu ovdje upišite PC2 )
Workgroup ( Radna grupa ): IGRE ( na drugom računalu ovdje upišite također IGRE )
Da bi umrežena računala mogla vidjeti jedno-drugo moraju biti u istoj radnoj grupi.


Sada ste konfigurirali IP adresu i potrebne nazive. Dakle ovo trebate uraditi i na drugom računalu.

6. SADA možete spojiti kabel na računala. Restartajte oba računala i sačekajte da se podigne Windows

7. Na redu je provjera umreženosti računala.
Možemo je izvršiti na više načina.

PRVI NAČIN, U desnom donjem kutu ekrana monitora tzv. SysTry treba se pojaviti ikonica dva mala blicajuća monitora. Klikom na nju otvara Vam se prozor stanja veze , na kojem se vide brojevi a što označava da računalo šalje i prima podatke.


DRUGI NAČIN, provjere uspješno instalirane veze je tzv. PINGANJEM
Potrebno je otvoriti DOS prozor; START => RUN => i upišite CMD

U CMD prozoru

Na SERVER računalu upišite ping 192.168.0.101 sačekajte i ako Vam je rezultat kao na slici ( ili sličan ) onda je mreža aktivna i server vidi klijenta.

Na KLIJENT računalu ping 192.168.0.1 sačekajte i ako Vam je rezultat kao na slici ( ili sličan ) onda klijent vidi server.


TREĆI NAČIN
START => MREŽNA MJESTA => Prikaži računala radne grupe


Sada kada ste sigurni da se računala međusobno vide i da sve funkcionira spremni ste za mrežnu igru ili neki drugi vid rada na umreženim računalima.

Uključite Firewall i provjerite da li sve radi kako treba, ako ne radi onda Firewall ometa komunikaciju. Podesite ga.

[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 21.05.2008. u 16:17 GMT+1]
[ Fidel_Castro @ 06.03.2007. 03:21 ] @
Svaka cast, nemam reci .... objasnjeno do najsitnijih detalja. Pa kad ima i "tutorijal" kako se prave kablovi ... sta onda reci. A ovo uputstvo mi je do pre par dana bilo tako potrebno i tek sad sam ga video. Meni home network odlicno radi ali nista se ne poklapa sa svim ovde navedenim, moracu to sutra natenane da sredim.
[ biotech @ 06.03.2007. 08:13 ] @
dobar je tut, mada i meni radi mreza ok a neke stvari nisu podesene ovako
npr. DNS nije postavljen i lepo radi bez njega
za svaku pohvalu, ovaj tut ide u bookmark a sad cu da posetim i ovaj sajt da vidim sta tamo ima
poz.
[ aMeR K @ 06.03.2007. 20:05 ] @
e hvala jarane bas mi ovo treba.bas sam kontao da povezem racunare (2) da imaju oba internet.hvala jos jednom
[ Ser_Boyler @ 07.03.2007. 08:35 ] @
Svaka cast Ivek33!
Moderatori, ova tema bi slobodno mogla u TOP teme ili neki FAQ obzirom da daje odgovore na pitanja koja se cesto postavljaju (i ponavljaju).
[ dulesusic @ 07.03.2007. 12:02 ] @
Ivek33, ja imam sledeci problem:

Uradio sam sve kao što si ti naveo gore, mreza radi.

Na SERVERU se nalazi folder nazvan KOM20 i u njemu se nalazi program radjen u Clipperu (pokrece se u CMD-u), ja sam ga share-ovao da bi se vidio na drugom racunaru.

Na drugom racunaru sam mapirao taj folder i dodjelio mu neko slovo. Na Desktop izbacio precicu i ostale sitnice.

Pokrenem program, prihvati mi sifru sve je OK. Al kad pokusam da pristupim bilo kojim podacima, ispise "DOS ERROR 53".

U opisu DOS-vih gresaka stoji ovo za doticnu gresku: Network name not found


STA TREBA DA RADIM DA BI PROGRAM RADIO NA DRUGOM RACUNARU?


Programer kaze da je problem oko share-ovanja, al ja sam sve odradio al nece da radi.
[ dulesusic @ 07.03.2007. 13:34 ] @
Konacno sam rijesio problem, nisam trebao da sharujem i mapiram samo taj folder nego cijeli disk sa udaljenog racunara i sve normalno radi.
[ Ivek33 @ 07.03.2007. 13:45 ] @
Citat:
dulesusic: STA TREBA DA RADIM DA BI PROGRAM RADIO NA DRUGOM RACUNARU?

Nisam mislio da će ovdje uopće biti nastavka postanja, a pogotovo ne nekih pitanja jer je Tutorial.

No ako već pitaš, nisam siguran i nisam nikada imao taj problem ( možda da pitaš neki knjigovodstveni servis koji radi još programe pod DOS-om ).

Pretpostavljam da si napravio mrežu između dva računala. Pingaj računala i ako prolazi zapamti IP adresu servera.

Ako si dobro mapirao folder i postavio slovo i permission u Operativnom sistemu "Servera" tj. računala nakom je taj folder( pretpostavljam da je XP ), probaj uraditi slijedeće:

- na serveru napravi *.bat datoteku koja pokreće program i pozicioniraj je u folder KOM20 ( nazovi je npr: Kom20.bat )
u Notepadu upiši ovaj code
Citat:

CD C:\KOM20\ime pokretačke datoteke.exe

- na "serveru" napravi shortcut ikonu ( na desktopu ) koju pokreće taj *.bat ( nemoj ići preko "cmd" )
- dakle na desktopu servera napravi desna tipka miša => New => shortcut i odaberi tu Kom20.bat

- na klijentu napravi također shortcut ikonu koju pokreće taj bat na isti način ali daj mu path stazu sa IP adresom a ne sa nazivom workgroup

Obrati pažnju da je si li postavio FIXNE IP adresa na svakom računalu ( važno za tvoj slučaj, jer sa klijenta trebaš pozivati u path stazi IP adresu a ne naziv računala)

E sada, pitanje je jesi li postavio mrežu tako da na "serveru" tj. glavnom računalu na kom je program instaliran imaš više accounta ili samo jedan administratorski ( to nisam isprobavao pa ne mogu da ti decidirano kažem)

......... No tu još postoje postavke za prečac ikonu na server i klijent računalu, koje uvjetuju prikazivanje ČŽŠĆ slova u XP-u.
Napravio sam jedan tutorial za to, kao i za permission nekog foldera, gdje sam objasnio kako se postavlja zabrana i pristup nekom folderu.
Probaj pogledati možda ti pomogne. Ne znam hoće li ti ovo pomoći ali nemoj me više pitati jer nemam vremena za to. Možda ti netko drugi pomogne. Trenutno je ovo moj domen.

BTW: mislim da si trebao postaviti poseban naslov teme za ovo pitanje, pa pozivam moderatore ako to mogu neka odvoje ovaj post od od tutoriala.
[ Ivek33 @ 07.03.2007. 13:47 ] @
Ok vidim da si riješio u međuvremenu dok sam ja pisao ovaj post.
Ajde dobro, i to je nešto za buduća pitanja i one koji imaju isti problem.
Dakle riješenje je "mapirati cijeli HDD"

pozivam moderatore ako to mogu neka odvoje ovaj post od od tutoriala.
[ Srdjan Prpa @ 10.03.2007. 21:53 ] @
2PC + Router + ADSL = internet

da li moze mesto Router Switch i da se povezu 3 racunara
[ okno @ 10.03.2007. 22:46 ] @
NE moze.
Prosto receno.......
[ Ivek33 @ 11.03.2007. 12:53 ] @
Citat:
highagain87: da li moze mesto Router Switch i da se povezu 3 racunara

obično routeri imaju 4 ulazna porta ( kao moj ) i mogu povezati 4 PC-a u mreži i na internet
A ako imaš 3 PC-a i switch onda to ide ovako

3 PC => switch => Router/modem => ISP
[ medvedic @ 12.03.2007. 01:16 ] @
Da li bi mogao da dva racunara povezem preko hab i da u isti ubacim i ADSL kako bi ``server`` bio postedjen toga da radi ako samo ``klijent`` zeli da ide na net.
[ GuRuGeoRge @ 14.03.2007. 12:44 ] @
Konkretno pitanje - imam Telekomov Sagem F@st 1201 ADSL ruter,koji je priključen USB 2.0 kablom u USB port na matičnoj,a i moj ujak bi hteo na net preko njega, pa me zanima pošto ovaj ruter podržava DHCP, a ima slobodan Ethernet slot na njemu(pošto je na moj PC povezan USB-om) mogu li ja jednostavno samo spojiti ujakov laptop sa ovim ruterom RJ-45 kablom(ujak ima LAN 10-100Mb port na laptopu),jer na CD-u kojeg sam dobio uz ruter ima opcija dodavanja još jednog računara?
[ Ivek33 @ 14.03.2007. 16:05 ] @
Citat:
GuRuGeoRge: Konkretno pitanje - imam Telekomov Sagem F@st 1201 ADSL ruter,jer na CD-u kojeg sam dobio uz ruter ima opcija dodavanja još jednog računara?

pa probaj, ne možeš pogriješiti, nisam probao ali neka logika postoji ( ako ima priključke valjda može ;-)
[ naklice @ 08.08.2007. 13:41 ] @
Kako umrežiti računalo sa WIN XP i računalo sa WIN 98???
[ DarioBH @ 17.12.2007. 13:50 ] @
Citat:
highagain87: 2PC + Router + ADSL = internet

da li moze mesto Router Switch i da se povezu 3 racunara


Citat:
okno: NE moze.
Prosto receno.......


Vecina ADSL modema se moze prebaciti iz bridge u routing mode tako da moze i bez routera (samo sa switchem) spojiti vise racunara (koliko switch ima portova)
[ NESINA @ 08.02.2008. 17:46 ] @
Pitanje:
Imam desktop računar koji je wireless karticom povezan na net. Imam u njemu i mrežniu karticu(integrisanu) sa kojom je računar povezan sa laptopom. Želim povezati da na lap topu imam net, ali nisam uspeo. Na lap topu imam vistu basic. Pre 15 dana sve mi je radilo kako treba, tako što sam šerovao lan konekciju na desktop računaru, a na lap topu napravio bridge connection lan-a i wirelessa. Sada to neće, pokušavam već 10 dana. Zamoljavam vas da mi pomognete!
[ Luka Skrbic @ 17.05.2008. 16:10 ] @
Ja sam uradio sve kako je prikazano, ali onda oba racunara nemaju izlaz na net. Onda sam namestio da na glavnom racunaru automatski stavlja IP i on staci 192.168.1.2, a na drugom sam postavio da bude 192.168.1.3 . Onda mi na glavnom racunaru radi net, a na drugom ne. Kada odem u work grupu, glavni racunar vidi klijenta, a klijent ne vidi glavni racunar. Molim vas za pomoc.
[ djukic_uros @ 08.06.2008. 15:21 ] @
Hvala puno care!!! Uspeo sam da umrezim dva kompa ( notebook i desktop PC) - server je povezan sa ruterom preko kabla, a notebook bezicno. Imam ADSL modem i jedam Wireless gateway (linksys wag200g). Sve radi savrseno, ali ne mogu da se konektujem na net preko "klijenta" ako je "server" diskonektovan. Ti si napisao da moze da se konektuje i preko "klijenta" ako je kod "servera" stiklirana opcija Allow other network users to control or disable the shared internet connection. To sam i uradio ali kod "klijenta" se nista ne pojavljuje...Sta je resenje, sta da radim???
Hvala na odgovoru!
[ Ivek33 @ 27.07.2008. 11:05 ] @
Citat:
djukic_uros: Ti si napisao da moze da se konektuje i preko "klijenta" ako je kod "servera" stiklirana opcija Allow other network users to control or disable the shared internet connection.
sorry, vjerojatno je ovaj odgovor zakasnio, ali za ostale koji budu imali isti problem i željeli postaviti pitanje, mogu reći da stvarno ne znam, jer ovaj tutorial ( prvi u temi ) je baziran na Dial-Up modemu a ti kažeš da imaš ADSL modem , pa sada sa sigurnošću ne mogu reći što bi trebao uraditi, jer nisam isprobavao. Uz to veza u postu-teme između "servera" i "klijenta" je UTP-om a ti kažeš da imaš Laptop i Desktop PC povezan bežično.
Sorry
[ kana @ 30.07.2008. 22:16 ] @
Da iskoristim temu da nebih koristio novu.

"...Kao što vidite, na "klijent" računalu PC-2 dovoljno je kliknuti na konekciju "TELEKOM on" i
spojit će te se na Internet mrežu preko PC-1 "server" računala i modemske konekcije na njemu..."

1. Kako se ovo podesava na XP-u? U tutotrijalu a i u mnogo drugih nisam nasao kako se
ovo izvodi na klijentu (kako se pravi konekcija na udaljeni modem), svuda je objasnjeno
kako se podesava 'server'.

2. Kako to uraditi sa Windows 2003?
Na 'server-u' je instaliran externi modem (jedina je mogucnost dial-up, za sada) a potreba je
da svaki od klijenata moze sam da pokrene dial-up konekciju na serveru i pristupi
internetu to jest udaljenom eksternom FTP-ju.
Klijenti su vezani na terminal server i sa administratorskim pristupom preko preko Remote
administratora mogu pokrenuti dial-up ali me zanima kako podesiti to da to rade kao
user-i.
[ Ivek33 @ 30.07.2008. 23:56 ] @
Citat:
kana
1. Kako se ovo podesava na XP-u? U tutotrijalu a i u mnogo drugih nisam nasao kako se
ovo izvodi na klijentu (kako se pravi konekcija na udaljeni modem), svuda je objasnjeno
kako se podesava 'server'.

U momentu kada si izvršio share-ing Internet konekcije ( u ovom slučaju "Telekom" na tzv. "server" računalu ) ako je mreža OK, "klijent" računalo će AUTOMATSKI vidjeti dotičnu konekciju kao "Telekom on Server" ( ovaj naziv je malo "okljaštren", dakle obrisao sam dio naziva konekcije koja se vidi na "klijentu" )
Ako si uključio opciju na "server" računalu da "klijent" može aktivirati konekciju tada će to doista moći ako je sve ostalo OK.


[Ovu poruku je menjao Ivek33 dana 31.07.2008. u 01:07 GMT+1]
[ kana @ 31.07.2008. 22:14 ] @
... "klijent" računalo će AUTOMATSKI vidjeti dotičnu konekciju ...

Upravo tako, medjutim ova ikonica mi se misteriozno gubi
pa se posle restarta ponovo pojavi pa je zato nisam video.
Kada pokusam da uspostavim konekciju sa klijenta uporno
mi javlja connection failed iako se sa servera konektujem
normalno.
Klijentski XP mi je 'prljav' pa je verovatno tu problem a
nemam vremena da se time pozabavim, jer me u stvari
zanima win2003.

Pozdrav.

[ dzonsa @ 22.09.2008. 10:52 ] @
Imam wireless router na koji sam racunar povezao lan kablom, a laptop povezujem preko wirelessa, podesio sam sve da imam internet, ali me interesuje kako sad da umrezim laptop(Vista) i racunar(WinXP). Na racunaru sam napravio podesavanja za LAN, ali ne mogu skontati sta treba da uradim na laptopu, kada pokusam isto kao na racunaru, to me vrati na podesavanja za router, jel tu treba nesto da podesim i gdje?
[ Doc @ 22.09.2008. 11:59 ] @
Imam isto pitanje, samo na oba kompjutera je windows XP..
[ Ivek33 @ 22.09.2008. 12:14 ] @
Citat:
Doc: Imam isto pitanje,
ja imam pitanje za obojicu, Zašto ne probate odraditi po uputama koje se nalaze u drugom postu ove teme ? pa onda eventualno se javiti sa problemima
[ Doc @ 22.09.2008. 12:56 ] @
Ja sam sve umrežio, i radi internet na pojedinačnim kompjuterima, ali ne vidi se lokalna mreža (WORKGROUP). Kada pravim ping u Command Prompt-u, ima odziv, ali ne znam kako da ih vidim u običnom windowsu, i eventualno sharujem neki folder.
[ Ivek33 @ 22.09.2008. 14:22 ] @
Citat:
Doc: ali ne vidi se lokalna mreža (WORKGROUP).
probajte obojica pokrenuti setup za home network ili eventualno promijeniti naziv radne grupe

Citat:
dzonsa: kada pokusam isto kao na racunaru, to me vrati na podesavanja za router, jel tu treba nesto da podesim i gdje?
Vista i XP ?, evo jedan super tutorial za umrežavanje ova dva OS-a
http://www.elitesecurity.org/t...preko-HUAWEI-HG-korak-po-korak možda ti pomogne
a isto tako evo još jedan Tutorial, mreža između Windows Vista i XP
[ Quince1004 @ 05.11.2008. 12:52 ] @
cao...
citam sve ovo ali nigde da nadjem kako da resim svoj prob...
imam tri racunara, dva su vec ranije umrezena i sad treba da dodam treci...
na ovaj koji je vec umrezen i koji sam konf. kao server sam dodala jos jednu mreznu, kupila jutros, i sad nemam pojma sta da radim s' njom xD
a da, ova dva su umrezena preko switch-a :)
[ Ivek33 @ 05.11.2008. 16:24 ] @
Citat:
Quince1004:a da, ova dva su umrezena preko switch-a
Pa umreži i taj treći preko Switcha
BTW: pogledaj link: http://www.ic.ims.hr/informati...sta-xp-98se/vista-xp-98se.html
sliku i donja tri PC-a koja su spojena na switch
[ Quince1004 @ 06.11.2008. 18:33 ] @
probala. nece.
i u cemu je fora, svuda gde sam gledala, pise kako se umrezavaju dva kompa, a ako hoces tri, onda na serveru treba 2 mrezne karte? :S
[ Ivek33 @ 06.11.2008. 18:56 ] @
Citat:
Quince1004: probala. nece.............. onda na serveru treba 2 mrezne karte?
Ne znam što da ti kažem. Sve ovisi o tvojoj želji i načinu spajanja.
Kako si uopće isplanirala mrežu, kako si konfigurirala IP adrese, Koji su OS na kompovima itd itd...
Pogledaj slike:

[Ovu poruku je menjao Milan Gligorijevic dana 11.01.2009. u 19:07 GMT+1]
[ gigamg1 @ 15.02.2010. 00:45 ] @
da i ja dodam moju boljku . Imam dva desktop racunara i lan sam uspeo da ostvarim i ics i file sharing ali problem je izbio kada sam na racunaru koji se kaci direktno na net promenio OS iz win xp u win 7 a na drugom ostavio win xp, sve sam ispodesavao i drugi racunar dobija net ali sa prvog racunara sa win7 nemogu da pristupim fajlovima na drugom racunaru a na drugom racunaru sve radi, i net i sharing.
[ Ivek33 @ 19.02.2010. 18:16 ] @
Citat:
gigamg1: sa prvog racunara sa win7 nemogu da pristupim fajlovima na drugom racunaru a na drugom racunaru sve radi, i net i sharing.
Nisam radio sa ICS u kombinaciji Win7 i XP ali pogledaj ove teme

- Umrežavanje radne grupe by Catch22

- TUTORIAL - Mreža Windows 7 i Windows XP

[edit] ispravak linka

[Ovu poruku je menjao Ivek33 dana 20.02.2010. u 15:07 GMT+1]
[ gigamg1 @ 20.02.2010. 00:19 ] @
Resio sam prob sa win7 winxp LAN i file sharing.
XP po defaultu koristi ip za LAN 192.168.0.1 ali win7 koristi 192.168.137.1 i to me je zezalo stalno.
Nisam ni gledao na sedmici koju je dodelio ip a na drugom racunaru sa xp-om sam postavio automtski ip da dobija zbog ICS-a.
Slucajno sam na racunaru 2 sa winxp u command promtu kucao ipconfig/all i nasao da je ip 192.168.137.2 i kasnije sam tu adresu mapirao na sedmici i sve radi kao sat.
Na win7 nema network neighbourhood pa me je to bunilo dosta, ali prob resen
[ Take 5 @ 20.02.2010. 01:36 ] @
[edit]
Moderator može da obriše ovu poruku, pošto je Ivek33 ispravio link
[Ovu poruku je menjao Take 5 dana 20.02.2010. u 19:42 GMT+1]
[ Ivek33 @ 20.02.2010. 14:09 ] @
Citat:
Take 5: koja si dao vode na istu stranicu
ispravljeno, hvala na upozorenju
[ codex100 @ 19.06.2011. 09:24 ] @
Onaj zanimame sta cu ja uraditi jer kod mene je konekcija telemach i ono se samo konektira kada udem u sistem, ako kod vas je telekom i rucno se konektirate..
pa oceli to utjecati na umrezavanje dva racunara i da imam internet na oba racunara???
[ gigamg1 @ 19.06.2011. 09:55 ] @
ne mora rucno
[ calexx @ 19.06.2011. 11:43 ] @
Telemach je kablovski operater, verovatno si dobio modem i verovatno ne možeš da povežeš još nešto bez rutera. Sa ruterom ne razmišljaš, on se brine o konekciji i šta god zakačiš na njega, imaće internet.
[ codex100 @ 19.06.2011. 12:51 ] @
ali kako cu ja podesiti sve za konekciju kada nemam onu ikonu za konekt na internet kao sto on ima.
Hoce li mi raditi internet i racunari biti umrezeni ako preskocim ove korake????
[ calexx @ 19.06.2011. 16:01 ] @
Ako imaš ruter, onda on sve sam radi, zaboravi na ikone i konekciju. Ako nemaš ruter, najverovatnije neće da rade drugi kompovi nego samo taj jedan koji i radi bez ikonice. Tutorijali se odnose na nešto drugo, tebi uglavnom ne znače ništa.
[ codex100 @ 20.06.2011. 07:59 ] @
E hwala skonto sam ruter sve radi sam za tebe,a ti se nemucis, ali treba li instalirati neke drajever na racunar kako bi bili spojeni. NAZIV ROUTERA JE "3com OfficeConnect Hub 16 ports"
[ calexx @ 20.06.2011. 09:24 ] @
Hm, teško da je ovo ruter pa ne znam da li će da pomogne a sve zavisi da li tvoj provajder dozvoljava svič/hab ... pošto je to nešto tipa SBB, verovatno ne može.
[ codex100 @ 20.06.2011. 17:59 ] @
http://www.google.ba/imgres?im...5,s:0&biw=1024&bih=625

pogledaj sliku, pa vidi jeli router
[ calexx @ 20.06.2011. 20:46 ] @
Ovo i ono što si pomenuo koju poruku ranije se malo razlikuju. Koja je informacija tačnija?
[ codex100 @ 21.06.2011. 07:50 ] @
http://www.vulnerabilityscanni...ct-Hub-TP16C_250801087723.html
evo ovo je orginal slika
[ calexx @ 21.06.2011. 09:32 ] @
Ovo već liči na ono prvo pa opet kažem da je ovo hub a nisam siguran da li će to da završi posao kod tvog provajdera. Da li ti imaš ovo ili hoćeš/možeš da nabaviš? Rekao bih da je ovo prilično star krš i ne verujem da će da radi. Možeš da nađeš nove pristojne rutere za 20€+ što je sigurnije rešenje.