[ mitar1982 @ 30.03.2007. 20:15 ] @
Naslušah se ovih dana raznoraznih priča vezanih za posedovanje i popunjavanje putnih naloga, i o visokim kaznama, pa me interesuje gde mogu da pogledam propise vezane za ovo, jer nisam uspeo nigde da nađem bilo kakve detalje.
[ sasa022 @ 31.03.2007. 00:08 ] @
ZAKON O DRUMSKOM SAOBRACAJU
Zakonu o prevozu u drumskom saobra}aju
("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001 i 61/2005)

Član 4
U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, mora se nalaziti putni nalog popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica i lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.


www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp
[ mitar1982 @ 31.03.2007. 09:22 ] @
E mene zanima upravo ovaj drugi deo, šta sve mora da sadrži putni nalog popunjen na propisan način, i ko može da kontroliše tehničku ispravnost vozila. Takođe me zanima na koji period se izdaje nalog za putnička, i manja teretna vozila (pikap, ili kombi).
[ pctel @ 31.03.2007. 13:10 ] @
Citat:
sasa022: U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju

Sta se konkretno misli ovde - obavljenje prevoza je pruzanje usluga prevoza robe i lica ili je obavljanje prevoza svako ucestvovanje u saobracaju, naprimer vozac sam sedne da obidje jedan krug po gradu?
[ pctel @ 31.03.2007. 13:13 ] @
Citat:
mitar1982: Takođe me zanima na koji period se izdaje nalog za putnička, i manja teretna vozila (pikap, ili kombi).

Kako na koji period?! Pa koliki ti je period putovanja? Ako ides sa Novog Beograda do zemuna, onda ce period biti duzina tog putovanja, ako ides u Kinu, period ce biti znatno duzi. U nalogu treba da stoji datum i cas otpocinjanja putovanja a po zavrsetku se upisuje trajanje putovanja.
[ darkon @ 31.03.2007. 14:08 ] @
Citat:
šta sve mora da sadrži putni nalog popunjen na propisan način

Ja obično popunjavam na sledeći način:
1. Na prednjoj strani putnog naloga dopišem svoje prezime u spisak vozača
2. Na zadnjoj strani popunjavam sledeće:
- datum,
- polazište,
- odredište,
- vreme polaska,
- vreme dolaska (po obavljenom putovanju),
- potpis,
- u prethodnom redu, u koloni pređenih kilometara, upišem kilometražu sa pokazivača kilometara pre otpočete vožnje.

Koliko se sećam, svakih 15 dana vozilo mora da ima novi obrazac putnog naloga overenog u firmi koja je vlasnik vozila. (ranije je bilo mesec dana).
[ mitar1982 @ 01.04.2007. 21:38 ] @
Citat:
darkon: Koliko se sećam, svakih 15 dana vozilo mora da ima novi obrazac putnog naloga overenog u firmi koja je vlasnik vozila. (ranije je bilo mesec dana).


Gde si saznao za ovo? Ja sam za lokal čuo tri varijante - 7, 15, i mesec dana, ali nigde ne nađoh neki zvaničan podatak.
[ darkon @ 02.04.2007. 08:55 ] @
Od kolege iz autoslužbe u našoj firmi. Nisam proveravao.
Evo, opet sam kontaktirao kolegu iz autoslužbe. On kaže da je zakonska obaveza da se putni nalog menja svakih sedam dana. Pri tome, ako neko ostane na terenu duže od toga perioda, nema smisla da se vraća u firmu samo zbog naloga.
U zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju nisam našao ništa osim člana 58 koji u tački 1. kaže da će se do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivati:
''Pravilnik o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vođenju evidencije o izdatim putnim nalozima ("Službeni glasnik RS", br. 2/91 i 8/91);''.
Ovaj pravilnik nisam uspeo da nađem na www-u.


[Ovu poruku je menjao darkon dana 02.04.2007. u 10:22 GMT+1]
[ ctrl alt del @ 02.04.2007. 10:38 ] @
Pozdrav,
U mojoj firmi smo vrlo ležerni prema ovom pitanju. Otvori se nalog za svakog ko vozi i tu se dopisuje dok god ima mesta, nekad i po tri meseca... kakvih sedam dana.

Ono što me više interesuje je kolike su kazne za nepoštovanje ove papirologije (za vozača, odgovorno lice, firmu...) i ko je zadužen za kontrolu. Policija, saobraćajna inspekcija...?
Ja sam bio nebrojeno puta zaustavljan od strane policije i nikada mi niko nije tražio putni nalog. Samo saobraćajnu, vozačku, naplate ako šta treba i to je to. Čak sam izlazio službenim kolima u inostranstvo nekoliko puta i ni tu mi niko nije gledao putni nalog na granici...

Uzgred, čuo sam svojevremeno da se ne treba nositi cela sveska sa nalozima, već se treba otcepiti overeni i popunjeni list, na koji se sa zadnje strane upiše kilometraža i destinacije. Sveska ostaje u firmi kao dokaz (za ko zna koga) da je službena kola odvezao Pera Perić tu i tu. Jel zna neko nešto o ovome?

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: http://www.vojvodina.co.yu/propisi/drumski.htm

Pitanja:
- Član 5
Vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju osim putničkih automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe, putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz i vozila kojima se obavlja gradski prevoz putnika mora imati na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila.
DA LI TO ZNAČI DA APSOLUTNO SVAKI SLUŽBENI AUTOMOBIL MORA SA STRANE DA IMA NATPIS FIRME? DA LI JE IKO PLATIO KAZNU ZA NEPOŠTOVANJE OVOG ČLANA?

-Član 5
U vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, ne može se nalaziti taksimetar.
ŠTA KOGA BRIGA DA LI JA U SVOM AUTOMOBILU IMAM TAKSIMETAR, TERMOMETAR, PEDOMETAR, METAR... AKO NE VRŠIM ILEGALNI TAKSI PREVOZ!

[ mitar1982 @ 02.04.2007. 12:28 ] @
Citat:
darkon: Evo, opet sam kontaktirao kolegu iz autoslužbe. On kaže da je zakonska obaveza da se putni nalog menja svakih sedam dana. Pri tome, ako neko ostane na terenu duže od toga perioda, nema smisla da se vraća u firmu samo zbog naloga.
U zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju nisam našao ništa osim člana 58 koji u tački 1. kaže da će se do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivati:
''Pravilnik o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vođenju evidencije o izdatim putnim nalozima ("Službeni glasnik RS", br. 2/91 i 8/91);''.
Ovaj pravilnik nisam uspeo da nađem na www-u.


A šta je tek sa potpisom za tehnički ispravnost. Ispada da pre svakog putovanja moram da nađem nekog automehaničara da mi potpiše da je auto ispravan za vožnju.

Pravilnik se može naći ovde, ali je potrebna registracija za download. Ako neko ima pristup molio bih ga da mi pošalje ova dva broja.

Citat:
darkon:
Ja obično popunjavam na sledeći način:
1. Na prednjoj strani putnog naloga dopišem svoje prezime u spisak vozača
2. Na zadnjoj strani popunjavam sledeće:
- datum,
- polazište,
- odredište,
- vreme polaska,
- vreme dolaska (po obavljenom putovanju),
- potpis,
- u prethodnom redu, u koloni pređenih kilometara, upišem kilometražu sa pokazivača kilometara pre otpočete vožnje.


Ja uvek otvaram svoj nalog, a popunjavam sve osim vremena dolaska - jer ne znam da li ću ići još negde posle :)

[Ovu poruku je menjao mitar1982 dana 02.04.2007. u 13:41 GMT+1]
[ maji @ 02.04.2007. 14:56 ] @
U prilogu je tekst pravilnika.

Pozdrav.
[ mitar1982 @ 02.04.2007. 15:32 ] @
Hvala!
[ jakov1 @ 16.06.2010. 09:19 ] @
Zna li neko nesto o putnim nalozima u novom Zakonu?
[ djurkash @ 03.08.2010. 07:47 ] @
Od Maja 2010, na osnovu SGRS 32/2010 , omogućeno trajanje putnog naloga u trajanju od 30 dana:


PRAVILNIK
O SADRŽINI, IZDAVANJU I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJI O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA

("Sl. glasnik RS", br. 20/96 i 32/2010)

Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se sadržina, izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidencija o izdatim putnim nalozima.

Član 2
Putni nalog za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, sadrži:

1) seriju i broj putnog naloga;
2) podatke o vrsti prevoza;
3) naziv, odnosno ime i prezime, sedište i adresu vlasnika vozila;
4) mesto, dan, mesec i godinu izdavanja putnog naloga;
5) ime i prezime vozača i ostalih članova posade vozila;
6) osnovne podatke o pravcu kretanja vozila;
7) overen potpis ovlašćenog lica vlasnika vozila;
8) overen potpis lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila;
9) marku vozila, registarski broj vozila i oznaku područja gde je vozilo registrovano;
10) potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka;
11) datum započinjanja prevoza, stanje kilometar sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska - dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut), stanje vozila (ukrcavanje - iskrcavanje putnika, utovar - istovar stvari, ostala zadržavanja), broj pređenih kilometara;
12) evidencioni broj ugovora o prevozu za vanlinijski prevoz;
13) broj tovarnog lista, odnosno drugog dokumenta koji zamenjuje tovarni list za prevoz stvari;
14) napomenu (odstupanje od reda vožnje, kvar, zastoj na putu itd.).
Putni nalog može da sadrži i: podatke o radu vozača, radu vozila, utrošku goriva i sl.

Član 3
Putni nalog izdaje se za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga sa podacima iz člana 2. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika, ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.
Ispravke u putnom nalogu unose se čitko i overavaju od strane vlasnika vozila.
Putni nalog vodi se uredno od strane vozača i po izvršenom prevozu sa pratećom dokumentacijom vraća se ovlašćenom licu vlasnika vozila.

Član 4
Evidencija o izdatim putnim nalozima koju vodi vlasnik vozila sadrži podatke iz člana 1. tač. 1) do 10) ovog pravilnika.
Evidencija se vodi u knjizi evidencija izdatih putnih naloga ili izdavanjem duplikata putnih naloga.
Izdati putni nalozi čuvaju se dve godine računajući od dana njihovog izdavanja.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


Juhuuuuu...

[Ovu poruku je menjao djurkash dana 03.08.2010. u 09:27 GMT+1]
[ mmix @ 03.08.2010. 09:11 ] @
E, kad ste vec tu upuceni u ovo, u cemu je spika sa onim svetim papircetom "prevoz za sopstvene potrebe". Gomila sluzbenih vozila u Pancevu fura te papire, jel to rupa u zakonu da se ne maltretirate sa putnim nalozima?
[ Bojan Basic @ 03.08.2010. 09:24 ] @
@mmix:

To ispisuju imajući u vidu Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, član 39, stav 2:
Citat:
Na bočnim stranama ili u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla autobusa i teretnog motornog
vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti natpis "Prevoz za sopstvene potrebe".
[ djurkash @ 03.08.2010. 09:51 ] @
Svako službeno vozilo bi trebalo imati tu oznaku. Putni nalog se ne može izbeći...a i sad nije problem pošto je na mesec dana...
[ mmix @ 03.08.2010. 10:10 ] @
Izmice mi svrha svega ovoga, tj neophodnost uplitanjadrzave u ovo, valjda je u interesu firme da kontrolise upotrebu svojih vozila, ako firma to nece zasto se drzava mesa? AJde da razumem neku papirologiju koja dokazuje legalitet prevozene robe ali kad komercijalista ide na teren zassto je to problem drzave?
[ marko37 @ 03.08.2010. 23:16 ] @
Komercijalista udari nekog vozilom i pobegne sa mesta nesreće. Nemaš dokaz ko je iz firme u tom trenutku vozio to vozilo (ako ima više korisnika). Ko treba da odgovara? Da strpaju firmu - pravno lice u zatvor?
[ mmix @ 04.08.2010. 09:19 ] @
Ne vidim kako putni nalog to resava ako 10 komercijalista ima 30-dnevne putne naloge na istom vozilu. Isto ovo vazi i kad fizicko lice da nekome da upravlja vozilom pa taj pobegne, ko ce da ide u zatvor, vlasnik ili vozac? Pa opet fizicka lica ne popunjavaju putne naloge.
[ Ivan Dimkovic @ 04.08.2010. 09:44 ] @
Sta se desava ako firma dodeli nekom radniku jedno vozilo za stalnu upotrebu (sluzbena kola) ?

Da li i on mora svakih 30 dana da pise novi putni nalog?

I, da, da li mora i on da stavi onaj natpis "prevoz za sopstvene potrebe" ?
[ Nenad Vranjanac @ 04.08.2010. 13:08 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Sta se desava ako firma dodeli nekom radniku jedno vozilo za stalnu upotrebu (sluzbena kola) ?

Da li i on mora svakih 30 dana da pise novi putni nalog?

da, imaš 1 list za ceo mesec.

ovo treće što si pitao ne znam, ali taj natpis je alternativa koliko shvatam.
ili službeno vozilo i putni nalog ili "prevoz"
valjda je osnovni smisao tog natpisa bio da recimo imaš npr. kamion, koji nije putničko vozilo, i recimo koristiš ga kad nasečeš drva u šumi za sebe. pa da te policija ne bi cimala naznačiš to na vozilu, jer nije putničko.
[ Davor Vlajkovic @ 04.08.2010. 15:55 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Sta se desava ako firma dodeli nekom radniku jedno vozilo za stalnu upotrebu (sluzbena kola) ?

Da li i on mora svakih 30 dana da pise novi putni nalog?

I, da, da li mora i on da stavi onaj natpis "prevoz za sopstvene potrebe" ?

Putni nalog da, stikeri ne (ako pričamo o putničkom vozilu). Stikeri služe da okolina zna da nije reč o komercijalnom vozilu koje je moguće iznajmiti (dostava i sl.).
[ marko37 @ 04.08.2010. 23:41 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Sta se desava ako firma dodeli nekom radniku jedno vozilo za stalnu upotrebu (sluzbena kola) ?

Da li i on mora svakih 30 dana da pise novi putni nalog?

I, da, da li mora i on da stavi onaj natpis "prevoz za sopstvene potrebe" ?


Ja sam u takvoj situaciji, i baš sam gledao. Prvo, ne znam da li ima zvaničan način da ti firma dodeli vozilo za stalnu upotrebu.

U svakom slučaju, putni nalog na mesec dana, koji sa zadnje strane ima listu gde upisuješ svaku vožnju.
Naravno, u mom slučaju to je obično prva vožnja kada sam sebi napišem nalog. Posle me mrzi. :)
Do sada me panduri nisu smarali oko putnog naloga, samo je jedan jednom prilikom pokušao da izvuče neke pare zastrašivanjem sa kaznom zbog putnog naloga (ranije je bila 100.000 din, sad kažu da je 10x veća). Naravno, nije dobio pare.

Auto nije označen sa nalepnicom "prevoz za sopstvene potrebe" jer je putničko vozilo. Koliko znam, svaki službeni auto bi obavezno morao da ima i neki logo firme kojoj pripada, ali tek to niko ne gleda.
[ jakov1 @ 05.08.2010. 12:21 ] @
Policija ne trazi putni nalog sem nekog tezeg saobracajnog prekrsaja. Putni nalog trazi samo saobracajni inspektor.
Putni nalozi se vode zbog malverzacija pravnih lica, npr. traze povracaj PDV-a za putne troskove i napisu da je vozilo preslo 1000 km,a prilikom kontrole to moze da se utvrdi pomocu putnih naloga da nije 1000 km nego 500.
[ mmix @ 05.08.2010. 12:46 ] @
Kako?

Nastancam laznih naloga, izvrtim brojcanik, jos gorivo kup;jeno firminima parama prespem u licno vozilo i kako ce drzava to da proveri?
[ jakov1 @ 05.08.2010. 13:39 ] @
Uvek ce postojati nacin. Ne vidim drugi razlog zasto bi drzava propisala da se vode putni nalozi.
[ marko37 @ 05.08.2010. 22:23 ] @
Meni običan saobraćajac tražio putni nalog.

A mislim da je putni nalog možda ostatak iz vremena socijalizma, kada su sva službena vozila manje-više bila društvena, te je putni nalog možda bio način da se spreči zloupotreba vozila za neke privatne potrebe.
[ Ivan Dimkovic @ 05.08.2010. 22:42 ] @
Hvala na detaljima Marko - i meni se isto cini da je to neki relikt pa nisu sve prilagodili modernijem vremenu.

Mislim, sasvim je razumno od pravnog lica traziti da ima evidenciju ko je raspolagao sa vozilom u kom roku (kako bi moglo da se utvrdi ko je odgovoran u slucaju neke nesrece) ali sve ostalo je besmislica za privatnu firmu - mislim, da li ce da stoji logo ili ne, te da li ce se evidentirati posebne voznje ili ne trebalo bi da bude stvar firme i nikog drugog. Ocigledno je ovo iz vremena socijalizma gde je drzava regulisala raspolaganje imovinom.
[ vidan kv @ 05.08.2010. 22:56 ] @
Naprotiv...putni nalog nije relikt socijalizma....nije anahron i svoju svrhu ima još uvek.Jedan jako bitan segment putnog naloga je Tehnička ispravnost vozila,deo koji je jako bitan u slučaju saobraćajne nesreće sa smrtnim posledicama.Jasno je propisano zakonom šta se pod time podrazumeva i kako se primenjuje....jedino je nastao problem jer se taj segment nalazi u Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju,postoje izvesne neusklađenosti sa Zakonom o bezbednosti u saobraćaju a što pak nemi uzrokuje "ratovanje" sa pravnicima po firmama......pozdrav!
[ Ivan Dimkovic @ 05.08.2010. 23:00 ] @
Ne razumem taj deo o tehnickoj ispravnosti i vezi iste sa putnim nalogom, da budem iskren..

Zasto bi postojala razlika izmedju firme i fizickog lica - u slucaju fizickog lica, nemas putne naloge za svoj auto a opet postoji odgovornost za tehnicku ispravnost vozila i u slucaju nesrece ta odgovornost moze znaciti i smanjeno pokrice od strane osiguranja ili nesto jos gore. Kao vlasnik automobila, ti si odgovorno lice koje je pred zakonom duzno da automobil bude odrzavan u skladu sa zakonom.

Onaj deo koji ja ne razumem je - zasto je pravno lice drugacije? Kako je preduzece vlasnik automobila, odgovorno lice u preduzecu je garant tehnicke ispravnosti vozila, i u slucaju da to nije uradjeno i dodje do nesrece - to lice bi bilo (delimicno ili potpuno) odgovorno za posledice pred zakonom. U slucaju da nije imenovano neko drugo odgovorno lice, onda bi to bio direktor firme.

Zasto je tu potreban putni nalog - pogotovu popunjavanje istog za svaku voznju?
[ mmix @ 05.08.2010. 23:08 ] @
Ni ja ne kontam tu povezanost, to je valjda funkcija saobracajne dozvole i tehnickog pregleda?
[ ezamur @ 17.12.2010. 17:09 ] @
Pozdrav, narode

Imam jedno pitanje, nije bas da je vezano za putne naloge, ali je vezano za sluzbena kola, pa da ne otvaram novu temu... Ako moderatori uoce napravilnost, neka premeste ovaj post - unapred se izvinjavam.

Dakle da ne okolisam, pitacu direktno. Zanima me da li je moguce da domaca firma (koja je u 100% vlasnistvu strane firme) pazari kola u inostranstvu i da ih svojim zaposlenim na sluzenje.
Ovaj drugi deo problema bih rekao da je resen davanjem sluzbenih naloga koji se popunjavaju prilikom svake upotrebe, a sveska se menja svakih 30 dana, kako ste vec objasnili u ovoj temi.
Onaj prvi deo je veca zavrzlama, cini mi se. Dakle, da li je moguce da se auto kupi u inostranstvu, a da se koristi ovde? Ranije su bile one crne tablice sa zutim brojevima, valjda su se zvale ekonomske ili slicno, ali su one ukinute, ako se dobro secam. Jedno resenje, koje meni pada na pamet, je da strana firma (firma vlasnica domace firme) pazari ta kola za sebe i da ona direktno da automobile na sluzenje radnicima ovde. Ako je to pravno moguce.

Ako je ovaj moj predlog moguc, to bi bilo lepo i lako, ali prosto ne verujem da ce nasa drzavica to da dopusti. Sta se onda, u tom slucaju, desava sa carinom i nekim dodatnim porezima? Pitam za carinu, jer je auto kupljen u inostranstvu, a koristi se u drzavi.

Nadam se da ce neko od vas imati odgovor na ovo pitanje. Ako ne odgovor, bar neku ideju.
[ ezamur @ 17.12.2010. 17:28 ] @
Au, vidite sta sam nasao...

Citat:

Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?
...
Radi otklanjanja određenih nejasnoća i jednoobraznog postupanja konstatovane su situacije u kojima građani Republike Srbije koji imaju istovremeno prebivalište u Republici Srbiji i u nekoj drugoj državi, mogu da upravljaju vozilima registrovanim u inostranstvu:
...
4. ukoliko takvo lice koristi vozilo u vlasništvu strane firme, o tome mora posedovati odgovarajući ugovor o zapošljavanju zaključen sa tom firmom, kojim se predviđa da može koristiti vozilo te firme. Napominjemo da lica koja su vlasnici firme, a nisu zaposlena u toj firmi, ne mogu upravljati ovim vozilima ukoliko ne ispunjavaju neke od drugih navedenih uslova;
...
Takođe, ovo pravo imaju i lica koja imaju samo prebivalište u Republici Srbiji, pri čemu nemaju ni privremeno boravište, niti radnu dozvolu u nekoj stranoj državi, a koja po ugovoru o zaposlenju koriste vozilo stranog lica za koje obavljaju navedene poslove pri čemu se u samom ugovoru mora naznačiti korišćenje tog vozila.
...


Ceo tekst se nalazi na ovoj adresi.

Izgleda da je problem resen. Nisam bas pravno niti tehnicki potkovan (kao nasi fudbaleri :) ), pa bih molio da mi neko ovo potvrdi, ako je moguce.
[ pctel @ 17.12.2010. 18:45 ] @
Jeste, resen je, samo prvo da zatvorite tu domacu firmu i prebacite se u radni odnos kod strane. Drugacije ne moze, Vlasnistvo nad firmom nema nikakve veze ni sa cim. Dok god je firma ovde registrovana i ovde placa poreze, nema nista od toga.
[ ezamur @ 17.12.2010. 22:47 ] @
Da, verovatno si u pravu.