[ seizmos @ 13.04.2007. 21:48 ] @
zamolio bih nekoga ko je imao iskustva sa pomenutim u naslovu. konkretno , putanja , kome i gde se treba obratiti za uvoz vozila pod ovakvim okolnostima ?
u pitanju su verovatno neka ministarstva pa bih bio zahvalan da neko ko je prošao ceo put da odgovori šta je sve potrebno od papirologije i na koja mesta sve treba otići i šta od njih tražiti da bi se uvezao automobil koji ne podleže euro 3 standardu.


pozdrav :)
[ bakara @ 13.04.2007. 21:51 ] @
http://www.elitemadzone.org/t133429-Invalidi-uvoz-automobila
http://www.elitemadzone.org/t1...-sa-invaliditetom-novom-zakonu
http://www.elitemadzone.org/t212594-Uvoz-automobila-za-invalide
[ seizmos @ 13.04.2007. 22:01 ] @
@bakara hvala , ali u tim temama niko nije napisao kome i gde se treba obratiti što meni baš treba , na netu se takođe ništa o tome ne može naći,zato sam i otvorio temu.pozdrav
[ bakara @ 13.04.2007. 22:10 ] @
Ja vise od ovoga (na srecu) ne znam, pomogao sam koliko sam mogao...
Preostaje da sacekas komentar nekoga ko bolje poznaje tematiku.
[ pctel @ 14.04.2007. 16:47 ] @
Citat:
seizmos: da bi se uvezao automobil koji ne podleže euro 3 standardu.

Ne moze se izvrsiti uvoz vozila koje ne ispunjava najmanje EURO3 standard.

Ukoliko si se pogresno izrazio a vozilo koje ce koristiti invalid ispunjava EURO3 standard, prenosim ti detaljno uputstvo sa sajta http://www.carinskatarifa.com :
Citat:
Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 61 od 18.07.2005.) koji je stupio na snagu 26.07.2005. godine, izvršena je dopuna člana 192. novim stavom 11a). U dopunama je navedeno da su oslobođreni od plaćanja uvoznih dažbina (carine) na putničke automobile, koje unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu, invalidi sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu.

Da bi se mogle sprovesti navedene izmene Carinskog zakona, doneta je i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 71 od 19.08.2005.), koja je stupila na snagu 20.08.2005. godine. Uredba je dopunjena članom 255a.

Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 86 od 06.11.2006.), izvršena je ponovna dopuna odredaba člana 255a. Dopunom je predviđeno da je korisnik povlastice iz člana 192. tačka 11a) Carinskog zakona, oslobođen od plaćanja carine na putnički automobil do 10.000 evra u dinarskoj protiv vrednosti. Ova vrednost predstavlja carinsku osnovicu, odnosno vrednost koju utvrde carinski organi u postupku carinjenja vozila. Dinarska protiv vrednost se utvrđuje na taj način što se pri obračunu uzima vrednost evra koja važi na dan carinjenja.

Da bi se mogla koristiti ova povlastica na uvoz putničkih automobila, korisnik povlastice carinskom organu u postupku uvoznog carinjenja mora podneti:

I Rešenje o stepenu oštećenja koje donosi nadležni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, za lica sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize, kao i od multipleks skleroze.

Nadležni organ za donošenje rešenja je Fond PIO Republike Srbije i Fond PIO vojnih osiguranika. Za maloletna lica iz ove tačke, prilaže se dokument o kategorizaciji deteta koji donosi nadležni opštinski organ.

II Pravnosnažno rešenje nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida (od prve do pete grupe), odnosno civilnog invalida rata (od prve do pete grupe).

Za lica sa teritorije Grada Beograda prilaže se rešenje koje donosi Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu. Navedeno rešenje u službenom pečatu mora imati klauzulu "saglasnosti", koju je stavila Gradska uprava za boračko-invalidsku zaštitu, sa navedenim datumom i brojem rešenja. U slučaju da nema ove klauzule, carinarnica će zahtevati dostavljanje rešenja drugostepenog organa koje, takođe, donosi Gradska uprava za boračko-invalidsku zaštitu.

Za lica sa teritorije uže Srbije prilaže se rešenje koje donosi Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, koje takođe u službenom pečatu mora imati klauzulu "saglasnosti", koju je stavilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, sa navedenim datumom i brojem rešenja. Ako nema ove klauzule carinarnica će zahtevati dostavljanje rešenja drugostepenog organa koje, takođe, donosi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

Za lica za teritorije AP Vojvodine prilaže se rešenje koje donosi Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, koje u službenom pečatu mora imati klauzulu "saglasnosti", koju je stavio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku Vojvodine, sa datumom i brojem rešenja. Ako nema ove klauzule carinarnica će zahtevati dostavljanje rešenja drugostepenog organa koje, takođe, donosi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku Vojvodine.

III Rešenje koji donosi nadležni opštinski organ, da se radi o višestruko ometenom detetu koje je u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojem roditelji neposredno brinu, kao i uverenje da se roditelji neposredno brinu o detetu, a koje izdaje nadležni organ starateljstva roditeljima višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu.

Nadležni organ iz ove tačke, koji donosi dokument o kategorizaciji deteta je Komisija za kategorizaciju dece sa smetnjama u razvoju pri matičnoj opštini. Uverenje da se roditelji neposredno brinu o detetu izdaje nadležni Organ starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad. Važno je napomenuti da roditelji čija su deca trajno smeštena u odgovarajućoj ustranovi, odnosno ne žive sa roditeljima, nemaju pravo na korišćenje ove povlastice.

U postupku uvoza putničkog automobila po ovom osnovu, carinarnici će se dostavljati na uvid originalna dokumentacija (na poleđini tog dokumenta, rešenja, carinarnica će stavljati službenu zabelešku "uvezeno po JCI/broj i datum"), a kopija iste će se zadržati uz uvoznu carinsku deklaraciju, sa naznakom da je sravnjena sa originalom.

Carinarnice će po ovom osnovu odobriti uvoz samo 1 (jednog) putničkog automobila, imajući u vidu da pravo na korišćenje povlastice propisuje da je vozilo za ličnu upotrebu.

Carinaski postupak uvoza sprovodiće se u carinskoj ispostavi koja je nadležna za prebivalište korisnika povlastice. Ovo se dokazuje na osnovu podataka iz lične karte.

Rešenja izdata od strane inostranog organa ne mogu se koristiti u postupku ostvarivanja navedene pobvlastice.

Važno je napomenuti da se po ovom osnovu mogu uvoziti putnički automobili čiji motor ispunjava najmanje standard EURO-3, shodno Uredbi o uvozu motornih vozila ("Službeni glasnik RS", br. 106/2005). Shodno zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005), motorno vozilo mora da zadovoljava tehničke propise i propise za stavljanje u promet koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Prema članu 196. stav (2) Carinskog zakona, novi putnički automobili koji se uvezu po ovom osnovu ne mogu se otuđiti u roku od 5 (pet) godina od dana uvoza, a upotrebljavani u roku od 3 (tri) godine. Ukoliko se ipak na ovaj način uvezen putnički automobil želi otuđiti, prethodno se mora platiti carina. S tim u vezi carinarnica će u uvoznoj carinskoj deklaraciji u rubrici "napomene" uneti klauzulu: "zabrana otuđenja", za novo vozilo 5 godina, za upotrebljavano 3 godina, s pozivom na član 196. Carinskog zakona.

Nakon proteka roka zabrane otuđenja, 5 odnosno 3 godine, ili prethodnog plaćanja carine, korisnici ove povlastice mogu ponovo koristiti pravo na ovu povlasticu.

Carinarnice će voditi evidenciju o uvozu putničkih automobila po ovom osnovu, kako bi Uprava carina ili drugi državni organi mogli sprovoditi kontrole poštovanja navedenih odredbi.
[ seizmos @ 14.04.2007. 18:58 ] @
hvala na brzim i efikasnim odgovorima.pozdrav.
[ njinsa @ 14.04.2007. 21:20 ] @
mozes uvesti i auto i ako nije euro 3! treba da pises molbu ministarstvu da nisi u fin. mogucnosti i da ti odobre da kupis auto ,ciju kopiju saobracajne prilazes, i oni ti odobre za oko 2 ili 3 nedelje!
[ seizmos @ 14.04.2007. 22:00 ] @
Citat:
njinsa: mozes uvesti i auto i ako nije euro 3! treba da pises molbu ministarstvu da nisi u fin. mogucnosti i da ti odobre da kupis auto ,ciju kopiju saobracajne prilazes, i oni ti odobre za oko 2 ili 3 nedelje!ne uvozim ja nego sam pitao za dedu koji je inače invalid I kategorije kome je potreban auto malo bolji a pritom nije euro 3.
tako sam nešto i ja čuo samo ne znam da li uvek prolazi ta molba. a ni saobraćajna nije problem jer ima ovde automobil koji je odjavljen preko.
pozdrav
[ lancia88 @ 14.04.2007. 23:56 ] @
Pozdrav,

da, naravno, ne moras ni molbu pisati, dovoljno je da nasledis vozilo i da to dokazes pa ministarstvo za trgovinu preporuci carini da odobri uvoz. Ipak, tesko da se te stvari odobravaju za dve-tri nedelje a jos teze da se svakom odobravaju.
[ HoT_Steppa @ 15.04.2007. 09:32 ] @
I ne znam koja je svrha uzimati auto iz inostranstva koji nije euro3, to su vec automobili stariji od 7 godina. Ako vec postoji pogodnost da se ne placa carina a ponekad i pdv, ne vidim smisao uzimati toliko star auto. Kad se odbiju ove 2 stavke auto kupljen na ovaj nacin izlazi kao i auto na domace table 10-15 godina star.
[ seizmos @ 15.04.2007. 12:23 ] @
Citat:
HoT_Steppa: I ne znam koja je svrha uzimati auto iz inostranstva koji nije euro3, to su vec automobili stariji od 7 godina. Ako vec postoji pogodnost da se ne placa carina a ponekad i pdv, ne vidim smisao uzimati toliko star auto. Kad se odbiju ove 2 stavke auto kupljen na ovaj nacin izlazi kao i auto na domace table 10-15 godina star.


ma znam ja to ali ako uzmeš u obzir da je on doterao 97-mo godište auto a pritom ga nije ni platio nego dobio za dž a uz to je još i vagen onda ti to sve govori da je takav auto na domaćim tablama oko 6000-7000 što i nije malo,a u njegovom slučaju bi samo platio registracione tablice i terao ga narednih par godina.pozdrav
[ njinsa @ 15.04.2007. 22:40 ] @
[quote]seizmos: ne uvozim ja nego sam pitao za dedu koji je inače invalid I kategorije kome je potreban auto malo bolji a pritom nije euro 3.
tako sam nešto i ja čuo samo ne znam da li uvek prolazi ta molba. a ni saobraćajna nije problem jer ima ovde automobil koji je odjavljen preko.

molba prolazi bez problema,vec je par auta uvezeno,ali moras pribaviti sva dokumenta i dobiti resenje o povlastici !
ja sam upravo u jednoj takvoj akciji,a auto ce verovatno biti mercedes C klase 96-98 god!trenutno je jedan vec u proceduri,otprilike 10 dana,pa cu ubrzo znati da li se sta promenilo u odnosu na pre!


[ trizar @ 24.04.2007. 16:12 ] @
koja to dokumenta treba da nabavim i posaljem ministarstvu da bi mi odobrili uvoz auta koji nije euro3?imam to resenje o povlastici,ali ne znam sta mi je jos potrebno
[ rade-49 @ 28.04.2007. 18:25 ] @
Imam slican problem. U ponudi je automobil 2000god., EURO 2, dobra cena.
Zar se ne moze obezbediti ta dozvola od ministarstva?
[ pctel @ 28.04.2007. 22:30 ] @
Samo logicki razmisljam:
1. 99% invalida nisu neki bogatasi koji ne znaju sta ce sa parama
2. Da je drzava htela da 99% invalida uveze automobil koji nema EURO3 motor, ne bi u uredbi stavila da mora biti EURO3 motor.
3. Iz 1. i 2. sledi da drzava nece sakom i kapom deliti ta odobrenja

Ne postoje granice ljudske gluposti... Prvo su trgovci uvaljivali automobile na pricu da ce za mesec-dva biti ukinuto ogranicenje starosti od 6 godina - "proverena informacija, pricao kumov tast koji radi u vladi...". Kad se videlo da od toga nema nista, pricali su da ce ponovo biti odobren uvoz preko Kosova. Pa onda da ce preregistracija sa CG biti par stotina EUR-a, zatim da ce invalidi moci da uvoze sta hoce i kako hoce bez placanja necega nekome i na kraju da je potrebno samo napisati molbu... To je vec postala serija u nastavcima, bas me zanima sta ce im biti sledeca prica.
[ rade-49 @ 29.04.2007. 12:22 ] @
Da, pctel, to je sasvim logicno razmisljanje. Medjutim na forumu sam procitao necije misljenje da postoji i ta varijanta sa ministarstvom. Zato sam zelio i druga misljenja.
[ njinsa @ 30.04.2007. 21:20 ] @
auto uvezen,a ti i dalje sumnjaj! sledeci je vec u proceduri!
samo pozuri,ko zna dokle ce da traje uredba,resenje se lako dobija samo se ceka,a ceka se i duze na carini,desetak dana!
koliko mi kazu moje kolege u BG-u im je ponestalo invalida na koje mogu da registruju,a placali su im 500-600 evra za uslugu!
[ Marko Jovanovic BG @ 02.05.2007. 23:21 ] @
Ako ti nije problem, da li bi mogao da napisas sta,kako i gde ? Malo opsirnije ?

Pozdrav
[ HoT_Steppa @ 03.05.2007. 10:02 ] @
Citat:
njinsa:
koliko mi kazu moje kolege u BG-u im je ponestalo invalida na koje mogu da registruju,a placali su im 500-600 evra za uslugu!


strashno............................................................................................................................................................
ko da su stoka.
[ H@usto® @ 03.05.2007. 22:12 ] @
Evo ovako, posto ja, na neki nacin prolazim kroz to, objasnicu ti sta kako treba, ali ne znam bas detalje.

Prvo sto uradis, moras da uzmes potvrdu, znaci napismeno, koliko imas % invaliditeta. Mislim da je najmanje koliko treba 75%, ali nisam siguran. Onda to, sa jos nekim papirima, za koje moras bas da se raspitas, ali ne neke posebne, odneses na obradu. E sad, zavisno gde zivis, treba da se odnese u opstinu. U 'mom' slucaju, bili su mnogo neozbiljni tamo, odneseno je jos pre Nove godine, a obradjeno je tek pre nedelju dana, sto ne bi trebalo da bude tako, nego za nekih 20 dana. Dalje... Kada se obradi tu, oni ga salju dalje na obradu u Beograd u Ministarstvo, ne znam tacno koje, a iz opstine dobijas na kucnu adresu pismo, da je to stiglo u to ministarstvo, tj. da je prosledjeno. Tamo je potrebno samo da oni potvrde to i gotovo, znaci ne bi trebalo da ima mnogo peripetija. Nakon toga dobijas uvoznicu. S njom moras da odes do granice i sacekas onoga ko ti dovozi auto iz inostranstva, da bi se auto prijavio na carini za koju svrhu se uvozi, odnosno, da se uvozi na invalida. Moze i bez toga, tj. ako hoces da carinis auto, koji je vec u Srbiji, odjavljen, ali onda moras da platis dodatnih 300 evra za to. Auto mora da se vodi na invalida najmanje 3 godine, tek tada moze da prenese vlasnistvo i jos jedna stvar, registracija svake godine je jeftinija za neke 3-4 hiljade, ne znam tacno. Znaci i tu imas popust.

Eto, nadam se da sam nesto bar pojasnio, ako ti nije jasno nesto, pitaj, mozda znam i to. Pozdrav...
[ njinsa @ 03.05.2007. 22:50 ] @
da,otprilike sve si rekao,samo moras imati kopiju saobracajne vozila koje zelis da uvezes kao prilog uz dokumentaciju!
Stepo,nisam to imao na umu,samo kazem da neki od tog prave biznis,pa ce to izgleda brzo stati!Ovo sto ja radim ide u prave ruke!
[ lancia88 @ 03.05.2007. 22:56 ] @
Pozdrav,

nije linearno svuda jeftinija registracija. Beogradska zajednica opstina sama finansira komunalnu takvu i javne puteve ali to se ne radi svuda po Srbiji. Tacnije, komunalna taksa se ne placa dok se javni putevi placaju 5% i to za invalide u donje ekstremitete i invalide ostalih kategorija sa najmanje 80% invaliditeta.

Ipak, sve to nosi sa sobom one divne trenutke koje uglavnom uzrokuje voznja na tudje ime...a i kad, ne-daj-Boze...jelte, pa objasnjavaj naslednicima sta je tu tvoje a sta njihovo.
[ H@usto® @ 04.05.2007. 11:57 ] @
Ne znam kako ti radis, ali ne treba kopija saobracajne za ove stvari. Tek kada vozilo udje u Srbiju na uvoznicu, onda se nosi saobracajna, do tada nije uopste potrebna.
[ rade-49 @ 05.05.2007. 13:05 ] @
Citat:
Marko Jovanovic BG: Ako ti nije problem, da li bi mogao da napisas sta,kako i gde ? Malo opsirnije ?

Pozdrav


Ovako to izgleda. Imam ponudu dilera iz BG, ciji ortak ima firmu u Francuskoj, da uvezem automobil PEZO 306, 2000.god, EURO 2 motor. On tvrdi da ja kao RVI 90%, mogu uz odobrenje ministarstva da uvezem taj automobil. I to je bila, i jos uvek je, moja dilema. Da li ministarstvo odobrava takve molbe. Ima odrecnih misljenja ali sam procitao i potvrdna misljenja. Znam da je to procedura ali ne bih ni pokusavao ako vec imam necije konkretno saznanje.
Ostale dokumente za dobijaje dozvole od opstinskih organa imam jer imam odgovarajuce Resenje kojim mi je priznat status RVI. Treba samo to pokrenuti. A to mi nije problem. Uostalom bice neki drugi automobil.
Ja sam pomenuo ovaj Pezo jer mi se cini da takav automobil sa 58000km te starosti stvarno vredi 3400 Eura (u BG). Ako ne placam carinu i porez ostaje samo registracija. Iako je toliko jeftinija registracija kako procitah onda je to dobra prilika. Iako nije jedina.
[ DaChaS @ 07.05.2007. 07:40 ] @
jedno Pitanje ili vise njih kad se nabavi potrvda o procentu invaliditeta osobe na koju cu da uvezem auto sta mi je sledece od papira sto mi treba i gde sve to predajem ......procitao sam ranije u temi da se nosi u opstinu pa oni dalje u ministarstvo ako moze neko da rasclani malo postupak ...Pozdrav
[ DaChaS @ 10.05.2007. 08:40 ] @
Evo da odgovorim sebi a i eventualno ako nekome treba kasnije

Građani koji nameravaju da po osnovu invalidnosti traže oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz automobila zahteve za utvrđivanje telesnog oštećenja treba da podnesu jednom od fondova za penzijsko-invalidsko osiguranje.


Radnici i penzioneri, zatim oni koji nemaju penzijsko-invalidsko osiguranje, kao i lica u sistemu socijalne zaštite zahteve podnose Fondu PIO zaposlenih, a poljoprivednici i oni koji su osigurani po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, Fondu PIO samostalnih delatnosti. U Fondu PIO zaposlenih objašnjavaju da će osiguranicima i penzionerima kojima je ranije utvrđeno telesno oštećenje od najmanje 70 odsto Fond potvrdu izdati bez ponovnog izvođenja na veštačenje (u ovom slučaju nije potrebno dostavljanje medicinske dokumentacije). Ukoliko je, međutim, utvrđeno oštećenje manje od ovog procenta, obavlja se veštačenje i uz zahtev podnosi medicinska dokumentacija, overeni prepis radne knjižice, kao i potvrda o poslednjem zaposlenju. Obavezu podnošenja medicinske dokumentacije imaju i lica koja su u sistemu socijalne zaštite i ona koja nisu ni u ovom sistemu niti su bila osigurana.

Overenu potvrdu Fond dostavlja Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike koje mesec dana po dobijanju potvrde iz Fonda izdaje potvrdu o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz automobila.Izvor: www.blic.co.yu R. M.
[ sloba959 @ 10.05.2007. 15:04 ] @
Pozdrav,

Nedavno sam video ovaj zakon za nas invalide...
Interesuje me isplati li se (i koliko) uvoziti polovnjak iz Nemacke.(imam rodjaka odatle koji bi mi najverovatnije dovezao auto). Konkretno nisam upoznat na najbolji nacin sa svim tim procedurama pa vas molim da mi pomognete:
- Da li se i koliko vraca para pri izlasku iz Nemacke na ime povracaja poreza?
- Kako se racuna porez u Srbiji, i da li se i on mozda vraca?
- Isplati li se za oko 2500e-3000e ukupnog budzeta pazariti? (auto + porez + registracija)

Hvala....
[ pctel @ 10.05.2007. 21:48 ] @
Posto vidim da ovde ima invalida, zamilio bih ih za sledece tumacenje:
Da li se invalidom smatra osoba koja je invalid postala u toku perioda radne sposobnosti, ili je invalid i neko ko je kao zdrav otisao u starosnu penziju a kasnije je usled starosti i zdravstvenih problema doslo do ogranicene mogucnosti kretanja i potrebe za tudjom pomoci? Konkretno, ako je neko sa 65 godina penzionisan kao zdrav, a sa 80 ima velikih problema sa zglobovima, da li je invalid ili ne?
[ sloba959 @ 10.05.2007. 23:38 ] @
Potrebno je da osoba ima najmanje 70% telesnog ostecenja koje utvrdjuje komisija PIO-a.
[ DaChaS @ 11.05.2007. 08:50 ] @
Odgovor za PCtel ....konkretno jeste iako je to postao u penziji a kao sto ti je vec neko rekao to utvrdi komisija a invalidnost mora biti 70 % minimum
[ stvladan @ 26.05.2007. 11:33 ] @
Pozdrav,
interesuje me da li jos funkcionise uvoz polovnjaka, a da nisu Euro3, s obzirom na promene vlasti u Srbiji i gasenja nekih ministarstava. Predao sam zahtev PIO fondu jos 03.05.2007., ali do danas jos nema odgovora.
[ domme @ 26.05.2007. 19:33 ] @
Koja su prava najuze porodice osobe sa invaliditetom 100% ostecenja koja je ostvarila pravo na uvoz i dobila deklaraciju za uvoz od ministarstva , a nakon toga je nastupio prestanak zivota te osobe,molim vas da nam kazete ili nas uputite na mogucnosti i nacin ostvarivanja tog prava.
[ pctel @ 26.05.2007. 20:16 ] @
Mogu da cekahu da prodje rok za otudjenje vozila ili da plate carinske dazbine, pa sta im se vise isplati.
[ tom85 @ 13.06.2007. 15:19 ] @
Interesuje me dali se može uvesti kola koji ne podležu standardu euro3? 90% sam invalid. Čitao sam da se može podneti zahtev ministarstvu. Zanima me kojem ministarstvu se treba obratiti? Znate li odgovor???
[ pctel @ 13.06.2007. 18:12 ] @
Ministarstvu finansija, uprava carina je deo tog ministarstva. Mada, ne znam sto se uopste petljas sa time kad EURO3 vozilo mozes naci za 2.000 EUR-a u Nemackoj...
[ stvladan @ 24.06.2007. 20:45 ] @
Ljudi,
ministar ekonomije i regionalnog razvoja vise ne dozvoljava uvoz automobila koji nisu po euro 3 standardu. Bravo za novu Vladu, pola zemlje vozi CG vozila, a on se setio da invalidima nedozvoli uvoz starijih vozila. Izgleda da smatra da je imati invalida u porodici privilegija, a ne obaveza i "teret". Doduse kazu da ce se mozda doneti neka uredba kojom ce to resiti, a pojedinacnih izuzimanja iz sadasnjeg carinskog zakona vise nece biti.
[ milicica1 @ 25.06.2007. 15:00 ] @
Da li moze neko da mi kaze, ako se auto uveze na nekog invalida kako isti auto moze da se vozi od strane nekog drugog lica koje nije u rodbinskim vezama sa tom osobom? Da li moze samo da se da ovlascenje?
Hvala
[ Rafael Pupovac @ 04.07.2007. 00:02 ] @
Da li neko ima iskustva sa kupovinom vozila za invalida putem kredita? Na koji nacin to funkcionise? Da li se vozilo uvozi u Srbiju, i tek po prodaji carini (?!), ili se kasnije vrsi povracaj carine?
[ pavlovic @ 10.07.2007. 21:18 ] @
Nisam siguran da ce ti ovo pomoci jer si verovatno resio svoj problem, ali mozda pomogne nekom drugom. Uvoz vozila uz koriscenje povlastice ( ne placanje carine a mozda i pdv-a) je namenjen za vozila sa euro 3 ali ... gornja vrednost je 10000 eur po kataloskom obracunu i ukljucenim troskovima transporta. Postoji mogucnost da se korisnik - invalid obrati ministarstvu finansija sa obrazlozenjem da nije u finansijskoj mogucnosti da kupi novije vozilo koje ispunjava standard. Na osnovu toga ministarstvo uglavnom dozvoljava uvoz starijeg vozila ali u tom slucaju u zahtevu se navodi tacno odredjeno vozila sa brojem sasije i za njega izdaju resenje o koriscenju povlastice iz clana 192. tacka 11a CZ.

Nezvanicno postoje price da se maksimalno zloupotrebljavao uvoz na lica sa invaliditetom pa postoji mogucnost da se u skoroj buducnosti dozvoli iskljucivo uvoz vozila sa euro 2 (samo za invalide da ne bi doslo do zabune). ruku na srce carinjena su takva vozila na povlastice da je moralo puci pre ili kasnije.
[ rile @ 11.07.2007. 11:02 ] @
Ovako Ćale mi je 100% invalidi i dobio je sve potrebne papire za uvoz vozila .

Mene muči sledece ...

Da li je godina proizvodnje vozila bitna tj da li postoji neko ograničenje na starost vozila ili je najvažnije da vozilo ispunjava Euro3 standarde (vozilo sa euro 2 standardom necemo kupovati)?

U jednom od gornjih postova sam procitao da postoji i povlastica prilikom registracije vozila čiji su vlasnici invalidi (2000 - 3000 dinara pošto planiramo automobil oko 2Kcc) da li se ta povlastica primenjuje na celokupnoj teritoriji Srbije ili je to neka lokalna (Opštinska) uredba ????

U pismu sa celokupnom dokumentacijom za uvoz vozila nalazi se i zahtev za povraćaj PDV-a , koliko je vremenski rok u kome će država vratiti PDV (da li je to 45 dana )???


Pozdrav

[Ovu poruku je menjao rile dana 11.07.2007. u 13:08 GMT+1]
[ pavlovic @ 11.07.2007. 23:02 ] @
Ovako stoje stvari. Posto je 100% invalid oslobodjen je placanja carine i poreza, odnosno prilikom carinjenja placa porez ali mu u carini u potvrdu upisuju koliko je platio i overavaju pecatom i faksimilom "pregledaca" (carinika koji izdaje racun). Na osnovu tih papira vi ispunjavate potvrdu ya povrat pdv-a i .... (nisam siguran gde se nosi u poresku ili socijalno) onda vam drzava u roku od 15 -45 dana vraca pare.

Uredba vazi za calu Srbiju i izasla je u sluzbenom glasniku 106/2005.

Uslovi za uvoz su EURO 3 standard , ali kataloska - obracunska vrednost vozila ne sme preci 10000 eur sa troskovima transporta, odnosno carinska osnovica mora biti < od 10000. To sto je auto placen manje preko ne mora da znaci da po katalagu nece preci iznos.

Mesto carinjenja zavisi gde je prijavljen tj. odnosno po mesnoj nadleznosti.
[ pavlovic @ 11.07.2007. 23:05 ] @
Postoji jos jedna stvar koju malo ljudi zna a to je da lice sa invaliditetom ne mora da ide preko i da kupuje vozilo, vec moze da kupi ovde od firme koja se bavi uvozom (obavezno ne ocarinjeno).

Postupak carinjenja je mao drugaciji , odnosno popunjavanje carinske deklaracije i jos po neki papiric ali i to je moguce.

Nadam se da sam pomogao.
[ Rafael Pupovac @ 12.07.2007. 00:23 ] @
Ja jos nisam uspeo da saznam kako se kupuje neocarinjeno vozlo na kredit. Ukoliko saznam pre vas ovde svakako cu javiti.
[ pavlovic @ 12.07.2007. 15:35 ] @
Ma nije to nista komplikovano. Jednostavno firma ti da profakturu za to vozilo i ti sa njom ides u banku. Kad ti banka odobri kredit ona i uplati pare firmi po profakturi.
[ pctel @ 12.07.2007. 17:11 ] @
Citat:
pavlovic: Jednostavno firma ti da profakturu za to vozilo i ti sa njom ides u banku.

Ja nisam bas siguran da firma moze da da profakturu za nesto sto nije ocarinila. Izuzev ako posluje u bezcarinskoj zoni.
[ Rafael Pupovac @ 12.07.2007. 21:51 ] @
Isto i ja mislim: mislim da mi ne mogu na kredit prodati nesto sto nije ocarinjeno i na sta (jos) nije placen porez. Moracu da ugrabim vise vremena ovih dana pa da se raspitam malo u ministarstvu i kod nekih uvoznika o tome. Osim ako neko ne naidje pre ovde sa resenjem :)
[ Pecaeps9 @ 12.07.2007. 23:00 ] @
Moja majka je, na zalost, pre tri godine imala saobracajku u kojoj su joj polomljena oba kolena. Naravno, takva povreda kod starijih nikada se ne moze potpuno izleciti. I posle dve operacije jako se tesko krece, noge su joj vidno krive..., uzas..., a u decembru su joj izdali potvrdu kojom joj se priznaje pravo na pomoc treceg lica. Medjutim, u potvrdi pise da joj je ranije ostecenje (pre 3 godine) bilo 40%, a novonastalo dodatnih 30% na jenoj nozi i 40% na drugoj, tako da to u kumulativu (tako pise) iznosi 60% trajno. Priznacete da je ovo krajnje nerazumljiva matematika.
Da ne smaram..., da li neko zna nacin na koji se vrednuje stepen invaliditeta i kakve su mi sanse za uvoz vozila sa ovako debilno napisanom potvrdom. Da li priznavanje potrebe za pomoci treceg lica od strane PIO, automatski povlaci i prava na povlastice pri uvozu automobila?
Hvala, Peca
[ pavlovic @ 13.07.2007. 17:11 ] @
Provericu sa kolegama iz prodaje, ali mislim da je je onako kako sam napisao. Firma uveze vozila i smesti ih pod carinski nadzor. Odatle moze da ih prodaje i kad proda da ih ocarini. Sto se tice kreditiranja, daje se profaktura ili kupoprodajni ugovor na odredjeni auto i onda na osnovu tog ugovora trazi se kredit. Kad banka odobri kredit uvoznik carini vozilo izdaje fakturu na ime kupca i on ide u banku sa fakturom. Banka uplacuje pare i korisnik (onaj ko ga je kupio) preuzima papire i vozilo. Ali kao sto rekoh provericu i javiti.
[ wagen @ 21.07.2007. 10:49 ] @
Ljudi rodjeni stric mi je invalid i u fazi sam kupovine auta za njega. Pitao bih da li neko zna za sigurno ,ili je to samo glasina, da je invalid neophodan da bude prisutan u autu kad se auto nalazi u saobracaju ???? Pomazite sa sigurnim i9 proverenim odgovorima
[ pavlovic @ 21.07.2007. 22:43 ] @
Sto se tice kupovine ne ocarinjenog vozila na kredit ipak je onako kako sam napisao. Firma ne moze da proda ne ocarinjen auto ali posto ga je uvezla na svoje ime moze da izda pro fakturu ili da se napise ugovor o kupovini i na osnovu tih papira trazi se kredit. kad banka odobri , vozilo se carini i nakon dobijanja racuna za carinu i porez pravi se FAKTURA i po njoj banka placa za korisnika kredita,
[ Rafael Pupovac @ 22.07.2007. 02:28 ] @
Nisam bas siguran da sam najbolje razumeo ovo.

Ako Vam nije problem pojasnite mi proceduru, posto mi ovako i nije bas najjasnije (nacrtajte :) )

Nisam siguran ko je u trenutku carinjenja vlasnik automobila, da li se porez placa u celokupnom
iznosu odmah po carinjenju ili je ukljucen u kredit, i sl.

Hvala na strpljenju i pomoci
[ b2b @ 27.08.2007. 20:38 ] @
Zanima me nekoliko detalja, ako neko zna:

- gde se daje ovlascenje za upravljanje, odnosno ko kontrolise ko je i u kakvom srodstvu sa nosiocem prava?
- kada se dobije potvrda od Ministarstva koliko je vazenje?
[ LASTAVICA @ 04.09.2007. 13:20 ] @
Povracaj novca u praksi traje od 3-5 meseci naravno bez kamate to govorim iz licnog iskustva (5 meseci) samo mi jedno nije jasno zasto uzimati ljudima nesto od cega si ga zakonom vec oslobodio jadna je ova nasa drzava ako misli da profitira na parama invalida ako znamo da se njih bar 70% zaduzuje ne bi li kupilo automobil.Pozdrav ,ako treba bilo kakva pomoc kontaktirajte me na e-mail
[ lancia88 @ 04.09.2007. 14:31 ] @
Pozdrav,

pa drzava veruje da jednostavno je isuvise poverenja ona do sada imala u svoje obveznike pa je red da sada i oni veruju njoj :)

Najbolji je primer PDV, prvo ga obavezno uplati pa ces se onda kasnije lako osloboditi njega ako treba. Tako je sada vecina stvari regulisana, drzava je sigurna kad dobije pare kod sebe a ne da ih kasnije trazi i otima naknadno. Ovo je samo uprosceno vidjenje novog sistema punjenja budzeta koje nimalo nije lose jer se njime ustvari finansiraju privremene budzetske rupe sto opet povlaci cinjenicu da drzavni deficit Vlada ne mora finansirati stampanjem iz primarne emisije novca a sto je apsolutno uvod u inflaciju osetnijih razmera.

Kako god da se posmatra, korisno je na kraju. Svi od drzave naplate svoje, ona se koristi malo tim parama ali zato svodi inflaciju na minimum i sve je kako treba na kraju.
[ CharlieUE @ 05.09.2007. 12:00 ] @
Da li neko stvarno zna da li moze da se registruje EURO 2 auto na invalida? Znam jednog invalida koji je kupio auto sa euro 2 motorom jer mu je neki "prijatelj" rekao da moze da se registruje. To je bilo negde oko Uskrsa, a njemu ni dan danas auto nije registrovan. Posto je on nepokretan, taj njegov "prijatelj" ce mu to sve "zavrsiti". Prvo kao nije poslao sve papire, pa onda ne valja zahtev i sad je prica kao odobreno je u ministarstvu i samo treba da posalju papir. To traje vec ohoho. Procitao sam sve ranije postove, i sve sam mu preneo. Kao sad mu je "prijatelj" rekao da se promenio zakon i da invalidi mogu da uvezu auto od 1995. god u sta ja veoma sumnjam.
Cela mi je ta prica od pocetka sumnjiva, pa me interesuje jel zna neko nesto vise o tome?

Pozz
[ pctel @ 06.09.2007. 08:23 ] @
Citat:
Pitao bih da li neko zna za sigurno ,ili je to samo glasina, da je invalid neophodan da bude prisutan u autu kad se auto nalazi u saobracaju ????

Ne. Odredjeni procenat invalida nije u mogucnosti da upralja vozilom tako da mora naci vozaca koji ce ga voziti gde treba. Taj vozac ako ne zivi na istoj lokaciji sasvim je logicno da vozilom ide do kuce, a ne da vozilo parkira ispred invalidove kuce pa odatle TAXI-em. Problem je sto je tesko i komplikovano proveravati da li je neko upravo krenuo da odveze invalida (ili je prevezao pa se vraca) ili koristi automobil za svoje potrebe. Za sada se niko ne upusta u takve provere. Ipak, ako neko u 3 nocu ide iz grada i vozi pun auto pijanih prijatelja, ne znam kako ce to da poveze sa potrebama invalida :-)

Citat:
gde se daje ovlascenje za upravljanje, odnosno ko kontrolise ko je i u kakvom srodstvu sa nosiocem prava?

Za putovanje preko granice potrebno je medjunarodno ovlascenje koje se izdaje u Auto Moto Savezu. Ovlascenja za voznju u zemlji ja ne znam da neko uopste trazi, valjda zakonom nisu predvidjena, niko ti nece uskratiti pravo da upravljas registrovanim vozilom, izuzev ako se posumnja da to cinis bez znanja i dozvole vlasnika. Znaci, ako ne delujes kao kradjivac automobila, samo sedi i vozi!

Citat:
Da li neko stvarno zna da li moze da se registruje EURO 2 auto na invalida?

Koliko je meni poznato, ne moze. Drzava je izdala par tih dozvola, a onda kad su svi krenuli da traze, onda se prestalo. Cemu uopste zabrana ako ce se specijalnom dozvolom svima dozvoljavati?!
[ Batadjero @ 21.09.2007. 10:35 ] @
Toliko je bilo prica o uvozu za invalide da mi nikako nije jasna jedna stvar saznao sam da se sa potvrdom koja se dobija iz ministarstva moze uvesti auto koji ima euro2 motor uz odgovarajucu molbu poslatu ministarstvu?Takodje sam cuo da ce vlada dozvoliti uvoz euro2 za invalide iskljucivo ?Ako neko ima vise informacija molim nek napise???
Hvala!
[ CharlieUE @ 21.09.2007. 13:05 ] @
Pa evo proslo je vec 16 dana od mog posta, auto jos uvek ceka... Ne smem ni da pitam coveka sta je bilo, necu da mu stajem na muku... Taj "prijatelj" je verovatno do sada promenio i broj telefona. Po svoj prilici bice da je to jedno vreme moglo al' da vise ne moze, ili mora malo da se "podmaze". A u tom slucaju jevtinije je kupiti na nase table.

Pozz
[ ppejic @ 22.09.2007. 21:39 ] @
da li je bitno o kakvoj invalidnosti je rec?
Moj otac je invalid 80% kao srcani bolesnik i kao takav je otisao u invalidsku penziju.
Da li se vazi za uvoz?

Pozdrav
[ pavlovic @ 25.09.2007. 05:27 ] @
Mozda je vec kasno za odgovor sto se tice euro 2 za invalide ali .......


Moguce je da lice sa invaliditetom (procenat veci od 70%) uveze auto sa euro 2 motorom ali se onda podnosi zahtev ministarstvu sa posebnim obrazlozenjem da nije u finansijskoj mogucnosti da kupi E3 auto i u tom zahtevu navede koji auto bi kupio (mora se navesti auto i broj sasije - znaci vec mora imati pripremljen). Na osnovu toka ministarstvo "moze" izdati potvrdu za kupovinu takvog vozila i koriscenje povlastice
[ CharlieUE @ 25.09.2007. 12:51 ] @
Sve mi se vise cini da je to moglo ali da vise ne moze, jer zahtev je podnet oko uskrsa, a odgovori su sve neki nebulozni. Rekao sam ranije da to ne ide direktno, nego preko nekog "prijatelja", pa ja sad ne znam da li je u pitanju ministarstvo ili prijatelj.

Pozz
[ ppejic @ 28.09.2007. 19:19 ] @
Moj stari je pre 1gof otisao u invalidsku penziju kao tezak srcani bolesnik (60god, ifarkt miokarda 30%+3struki bajpas) i dobio resenje u kome pise da je 80^ invalid, III stepen

EEEE, sad meni nije nesto jasno, bio sam do PIO i uzeo obrazac za zahtev za izdavanja potvrde za uvoz putnickih vozila iz inostranstva bez placanja uvoznih dazbina...

Pise:

"PREDMET: Zahtev za utvrdjivanje stepena telesnog ostecenja radi ostvarivanja prava na oslobadjanje od uvoznih taksi"


***PA ZAR ON VEC NIJE UTVRDJEN, U RESENJU ZA INVALIDSKU PENZIJU STOJI 80%, III KATEGORIJA


Dalje:

"Molim da mi na osnovu prilozene dokumentacije izdate potvrdu o invaliditetu koja mi je potrebna radi oslobadjanja placanja uvoznih dazbina na putnicke automobile.

Uz zahtev prilazem:
.
.
.
-za korisnika penzije: -potrebna originalna medicinska dokumentacija
- poslednji penzioni cek"

cemu sve ovo kada je on vec proglasen invalidom, po jednom osnovu, sa 80% invaliditeta.

Sta ja u stvari trebam da prilozim (imam barem 5kg med.dokiumentacije od utvrdjivanja invaliditeta), ili da prilozim overenu fotokopiju resenja za invalidsku penziji, ili sta vec?
[ NjAmU @ 29.09.2007. 15:55 ] @
E ovako....

Iza sedam mora, sedam gora, sedam dolina i planina... ustane jedno jutro aždaja i kaže J....E GDE JA ŽIVIM.....
Stara fora ali kod nas važi i važiće ...

OK ... ja imam auto koji nasi ne priznaju kao EURO 3 ili 4 iako je proizveden u fabrici OPEL 2000-6 mesec kao "Deutche 4" to jest "D4", trenutno je auto van naše lepe zemlje, pa me zanima da li može da se carini. Imam rodjaku invalida verovatno 100% pošto je slepa i polupokretna.

Hvala unapred na eventualnim odgovorima i izvinjavam se svima ako se odgovor nalazi negde u ovoj temi pošto mi vreme ne dozvoljava da čitam sve ( bar za sada)
[ ppejic @ 24.10.2007. 17:52 ] @
Osobe sa invaliditetom imaju pravo na uvoz automobila iz inostranstva po povoljnijim uslovima.

Pravo na uvoz automobila iz inostranstva imaju lica sa zvaničnim rešenjem penzijsko invalidskog osiguranja o stepenu invalidnosti.

Pravo mogu da ostvare zaposleni, penzioneri, poljoprivrednici, kao i lica koja nemaju osiguranje.

Osiguranici i lica koja imaju oštećenje od 70 do 100 procenata mogu da uvezu automobil, s tim da su stoprocentni invalidi oslobođeni plaćanja carine i poreza. Ostalim kategorijama vraća se porez na dodatu vrednost.

U protekle dve godine, kada je uredba Vlade stupila na snagu, oko 11 hiljada ljudi je podnelo zahteve. Samo u ovom trenutku 2000 zahteva čeka odobrenje.

Prema uredbi Vlade automobili moraju da ispunjavaju euro 3 standard i da ne prelaze dve i po hiljade kubika. Međutim, mnogi nisu poštovali uredbu, pa su uveženi automobili sa euro 2 motorima.

Da bi kola za osobe sa invaliditetom bila uvežena po povoljnijim uslovima naša država odrekla se 21 miliona evra za protekle dve godine.


Izvor: Studio B


Osiguranici i lica koja imaju oštećenje od 70 do 100 procenata mogu da uvezu automobil, s tim da su stoprocentni invalidi oslobođeni plaćanja carine i poreza. Ostalim kategorijama vraća se porez na dodatu vrednost.

??????? Neko ovde gresi?????
[ tech9 @ 25.10.2007. 22:55 ] @
da ne bude neke zabune, evo vam tacnih podataka za uvoz vozila koji nisu euro 3 za invalide:

INVALIDI, koji su Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja do 15. septembra predali potpune zahteve za uvoz polovnih automobila bez "evro 3" standarda osolobođenih carine, naredne nedelje dobiće dozvole - nezvanično saznaju "Novosti" u Vladi Srbije.
- Ovo će, najverovatnije, biti i poslednji uvoz vozila koja ne ispunjavaju zakonski ekološki standard "evro 3", jer će do kraja godine biti najavljeno donošenje Uredbe, koja će do detalja precizirati šta je povlašćeni uvoz za invalide - objašnjeno nam je u Vladi.
Pravo da invalidi ne plaćaju carine na uvoz novih i polovnih automobila država je uvela polovinom 2005. godine. Uredbom je, međutim, određeno da tadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom ima diskreciono pravo da invalidu odobri uvoz starijeg polovnog automobila, odnosno bez motora "evro 3". Posle formiranja nove vlade, sadašnji ministar Mlađan Dinkić odlučio je da sve preispita i privremeno obustavi. Sumnjalo se da su zdravi ljudi koristili invalide i uz pomoć dokumentacije o stepenu invalidnosti kupovali starija polovna vozila, a nisu plaćali carinu.
Prošle godine, posle niza primećenih zloupotreba, određen je i limit vrednosti vozila za uvoz do 10.000 evra. Tada je otkriveno da su invalidi uvozili skupocene automobile koji ne odgovaraju njihovim potrebama.
Inače, prema zakonu, ovu povlasticu imaju invalidi sa više od 70 odsto oštećenja, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, oboleli od distrofije ili drugih mišićih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i od multiple skleroze, kao i roditelji višestruko ometene dece.
Da bi dobili nazad porez na dodatu vrednost, što je za ovu kategoriju uvoznika predviđeno, i to u roku od 45 dana, invalidi su se obraćali Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Samo za devet meseci ove godine, ovoj instituciji poslato je duplo više zahteva nego u celoj 2006. godini. Povećan broj doveo je i do toga da se na rešenja o invalidnosti čeka duplo duže nego pre.

Izvor: Vecernje Novosti
[ pavlovic @ 31.10.2007. 17:24 ] @
Manite se ljudi naklapanja i prenosenja netacnih informacija. Vecina ovde dolazi da bi dobili informacije kako se sta radi i kao takve smatraju da su proverene i iz licnog iskustva.

1. Povlasticu mogu da koriste invalidi sa procentom ostecenja od 70-100%

2. 70 i vise posto ne placaju carinu a placaju PDV

3. Samo 100 % invalidi ne placaju carinu a placaju PDV ali sa pravom da im se isti vrati *dobijaju zahtev za povrat*

4. Uvoz vozila sa E2 standardom je jedno krace vreme isao ali je brzo ukinut
lice sa invaliditetom je podnosilo zahtev i navodilo da nije u mogucnosti da kupi vozilo sa E3 normom

5. D4 i D3 nisu oznake za euro standard tako da D3 nemora da bude Euro 3

6. Po novoj uredbi koja je izasla u Septembru nema ogranicenja na vrednost vozila nego ne moze biti sa vecom kubikazom od 2500 ccm

itd
[ rile @ 01.11.2007. 08:07 ] @
Kolika je tj da li postoji vremensko ograničenje dobijene potvrde za uvoz vozila ????

Moj otac je dobio potvrdu (100% invalidnosti) i već duži vremenski period tražimo ( oko 6 meseci ) ali još nismo našli adekvatno vozilo .

( ovo sam zaboravio da pitam u jednom od prethodnih postova a verujem da je takodje interesantno i ostalim invalidima koji su dobili potvrde a nisu još uvezli automobil-vozilo )
[ banem @ 02.11.2007. 00:21 ] @
Citat:
NjAmU: .

OK ... ja imam auto koji nasi ne priznaju kao EURO 3 ili 4 iako je proizveden u fabrici OPEL 2000-6 mesec kao "Deutche 4" to jest "D4", trenutno je auto van naše lepe zemlje, pa me zanima da li može da se carini. Imam rodjaku invalida verovatno 100% pošto je slepa i polupokretna.

Hvala unapred na eventualnim odgovorima i izvinjavam se svima ako se odgovor nalazi negde u ovoj temi pošto mi vreme ne dozvoljava da čitam sve ( bar za sada)D4 nije fabrički. To jeste Euro3 doveden na normu Euro4 (nemačka oznaka za to je D4), ali ga naši nikad neće "priznati" kao Euro3 (o čuda!) jer su naknadno izvršene intervencije. Takav auto, praktično, manje zagađuje od Euro3. Ali sve to nema veze. Auto _mora_ da bude fabrički Euro3 i _bez_ ikakvih naknadnih intervencija.

Ali to sve nema veze, banana država, banana zakon.

[ NjAmU @ 11.11.2007. 21:36 ] @
Ne mogu 100% da se složim sa konstatacijom da svaki D4 nije fabrićki pošto imam papire iz fabrike ADAM OPEL za pomenuti auto i od 4.-8. broja šasije je opis tj. ceo DNK automobila. I fabrika lepo kaže da je kad je standardizovan EURO3 2000-te ,svi automobili tj. motori i iz ranijih godina i novi , PROIZVODE se u skladu sa tom normom. Mislim da je sad jasno !!! Medjutim kako objasniti kancelarijskim miševima u "Zavodu za standardizaciju" šta je naknadno a šta je proizvedeno u matičnoj fabrici, kad koriste Rumunski katalog.
Uredba tj. zakon kaže... može se uvesti auto koji nije naknadnom prepravkom dobio status EURO3. Kad pitaš šta znaci NAKNADNOM u Zavodu kažu van fabrike, ja pokažem papire uredno prevedene gde piše da je auto PROIZVEDEN u skladu sa EURO3 u fabrici medjutim neki mozgovi ne mogu da sklope kockice ili NEĆE.

Najviše boli što nigde U ZAKONU NE PIŠE da se D4 ne priznaje i morate se složiti da sve institucije interno-usmeno odbijaju takva vozila... ŽALOSNOOOOOO !!!

Postoji serija YUGO automobila 2005.-2006. sa EURO3 katalizatorima OK... Pitam zavod da li mogu da uvezem iz Makedonije YUGO 2003.-2004. koji nema EURO3 , kažu može, to je domaće vozilo. Pa koga boli K... čije je vozilo ako mora da ima E3 onda mora da ima E3. Znači ljudi totalna smejurija da mogu da uvezem DRESH a ne mogu exta auto. Jaoooo nemam više snage da se borim sa glupostima litar benzina i šibica... mozda 10KG čekic i problem rešen.
[ ar nogard @ 12.11.2007. 07:43 ] @
Mislim uopste je glupost da i auto koji nije fabricki doveden u tu normu da ne moze da se uveze i takav auto ima taj standard i taj koji mu je dao standard valjda nesto vredi i odgovara za to mislim glupost a isto tako po tome ni americka vozila sa njihovim standardima ne mogu da se uvezu mislim sve sam dziber do noobova.
[ NjAmU @ 12.11.2007. 11:35 ] @
Moram da razocaram sve vlasnike i potencijalne vlasnike koji su hteli da uvezu kola na invalide NOVOSTI su objavile :
http://www.novosti.co.yu/code/...=invalidi&datum=2007-11-12

Jedino ostaje da se nadamo da ce pred izbore malo popustiti !!!
[ brainless @ 14.11.2007. 21:13 ] @
mrzi me da citam sve gore navedeno, JA sam uvezo auto, ne platih carinu, porez sam platio ali su mi uredno [posle 6 meseci] refundirali, tako da ak neko hoce nesto da pita, izvolte :-)
[ ppejic @ 18.11.2007. 00:03 ] @

Citat:
brainless: mrzi me da citam sve gore navedeno, JA sam uvezo auto, ne platih carinu, porez sam platio ali su mi uredno [posle 6 meseci] refundirali, tako da ak neko hoce nesto da pita, izvolte :-)


1. Koliko dugo si cekao na ovu potvrdu?
2. da li je istina da osiguravajuca drustva daju popust pri registraciji/osiguranju za vozila koja se vode na invalida? Ako znas, molim te navedi ih, ili zbog reklame mi to posalji na PM

Ja predah zahtev sa fotokopijom resenja , kojim je utvrdjena invalidnost, pre dve nedelje, pa me zanima koliko jos imama vremena da sakupljem novac za auto :)

pozdrav
[ gmalavrazic @ 20.11.2007. 18:51 ] @
Jedno hipotetičko pitanje.
Ako u jednoj porodici postoji dete sa posebnim potrebama, i ako na osnovu toga ta porodica zadovoljava kriterijume za uvoz E3 automobila uz povlasticu, da li taj automobil može da se koristi za obavljanje TAXI posla. Znam da u zakonu piše 'za lične potrebe', ali možda neko ima lična iskustva?
[ ppejic @ 21.11.2007. 16:53 ] @
NEVEROVATNO,

ovo sam upravo pokupio sa jednog foruma gde se bave problematikom uvoza vozila na ime invalida

"E ljudi imam informaciju ali nije nimalo prijatna dobio sam broj od ministarstva ekonomije od sluzbe za odnose sa javnoscu broj je 011 36 17 583 nazvao njih oni mi dali broj sluzbe koja je zaduzena za zahteve za invalidna lica broj je 011 33 46 067 javila se sluzbenica ili sta je vec neka **** ja je pitao za zahtev posto sam predao 15.jula i sledi bomba,citiram "
OD 15.MAJA 2007 GODINE SU UKINUTE POVLASTICE ZA UVOZ AUTOMOBILA SA EURO 3 STANDARDOM ZA INVALIDNA LICA I OD 15 NOVEMBRA,ZNACI TEKUCEG MESECA CE SVI PODNOSIOCI DOBITI ODGOVOR DA SU ODBIJENI,nemogu jos da dodjem sebi ako neko zeli proveravajte ovo imate brojeve ovaj drugi zovite pitajte da li je ovo tacno poludecu a nebih ovako zatecen da sirim dezinformacije,proveravajte ovo URGENT."


DA LI JE OVO MOGUCE, BRREEEE!
[ vlada01us @ 21.11.2007. 17:20 ] @
@ppejic
Moguce je, naravno. Razlog imas u onom "hipotetickom" pitanju iznad tvog posta.
[ ppejic @ 21.11.2007. 22:35 ] @
@vlada01us

Pa nismo krivi mi, vec oni nesposobni iz vlasti 2005 koji su donosili nedovoljno definisane uredbe, pa time omogucili zloupotrebe!

Mi invalidi uvek trpimo, sada zbog njih... SRAMOTA
[ ppejic @ 28.11.2007. 20:52 ] @
Da osvezim temu. Za one koji su se iteresovali o povlasticama pri registraciji:

http://www.ius.bg.ac.yu/prof/Materij...mls/ZPUDND.pdf

da li to znaci da invalidi koji imaju telesno ostecenje nastalo kao posledica boelsti (infarkt srca, operacije bubrega...) nemaju povlastice priregistraciji motornog vozila?

Alo pravnici?!?
[ ppejic @ 01.12.2007. 16:25 ] @
Ajde, ako nema pravnika na forumu, moze i neko drugi da odgovori slobodno
[ mrle 011 @ 01.12.2007. 20:18 ] @
pa, okreni telefonom one sa saltera u muriji, pa ih pitaj.
..... ili neku agenciju.
glavni trosak pri registraciji auta je osiguranje i tu nema nikakvih popusta, koliko ja znam.
postoji neki popust na iznose u nekim od onih uplatnica (sta li se vec tamo placa), ali i tu nesto valjda zavisi od grada/opstine gde zivis, pojma nemam.
pretpostavljam da su zakomplikovali proceduru toliko da se coveku sve smuci, kao i sa svim ostalim slucajevima kad od "drzave" treba da dobijes neki popust, neku naknadu ili tako nesto, pa da uvek ispadne jeftinije da se plati pun iznos.
[ ppejic @ 24.12.2007. 18:16 ] @
Zvah, i zena koja radi u sektoru registracije vozila me otkaci i kaze kako takve info ne daje preko telefona
[ Pekija @ 27.12.2007. 13:13 ] @
Danas je u Sat auto plus izasao naslov "Povoljniji uvoz polovnjaka za invalide" ili nesto slicno,nisam stigao da pogledam ali mislim da su ,verovatno pred izbore,popustili po tom pitanju i da ce biti dozvoljen uvoz da nije euro 3.
ja se vec dva meseca nakanjujem da uradim nesto po tom pitanju posto imam ukucana koji je nepokretan.Ako budem morao,a osecam da cu morati, da ga vodim od lekara do lekara,od komisije do komisije da se utvrdi stepen invaliditeta vec 3 godine nepokretne osobe(!?) ima da popizdim i ja i invalid,da ne spominjem fizicko maltretiranje.
Javicu vam kad saznam vise informacija
[ mterzic89 @ 09.03.2008. 22:06 ] @
Pozz svima, imam pitanjce

Moj deda je invalid preko 70% i hoce da uveze auto sa e3 motorom itd..
E sad posto sam ja njegov unuk, da li mogu ja da vozim auto kad deda nije u njemu (ako mi naravno deda da ovlascenje).
I koliko se ceka na potvrdu.
Unapred zahvalan unuk.
[ HT-40 @ 02.06.2009. 15:15 ] @
Invalidi trebaju obavezno pre uvoza automobila za isti da provere dali je putnicki i koju klsifikaciju po ECE imaju upisanu u saobracajnoj jer zbog ovoga mogu da imaju problem na carini da im nedozvole uvoz na invalidsku dozvolu. Ovo iznosim iz licnog iskustva , uvezao sam Xsaru Pikaso 2.0 HDI 2002 godiste sa petoro sedista i vrata ali u saobracajnoj stoji klasifikacija M1 i carinik kaze da je to transportno vozilo za prevoz lica i robe i da ne moze na invalidsku dozvolu tako da sada imam problem
[ ana @ 03.08.2009. 12:35 ] @
Da li je ovde ikom uspelo da uveze auto sa D4 i na koji nacin?

zatim, da li je iko probao da izvadi u nemackoj potvrdu da je D4 ekvivalent Euro4 i to da pokaze prilikom uvoza kola?

Molim brze odgovore!


[ urkirena @ 15.10.2009. 23:32 ] @
upravo sam u procesu uvoza automobila iz nemacke i mogu ti odgovoriti , da od auta ,koji hoces da uvezes, uzmes kopiju saobracajne i odes do zavoda za standardizaciju i podneses zahtev na osnovu kopije saobracajne i dobijes odgovor da li mozes da ga uvezes tj da je auto euro 3 i veci standard .
Ili da pozoves generalnog zastupnika za marku auta koji hoces da uvezes i podneses zahtev da ti izdaju "COC" .
E sad naknada u zavodu za standardizaciju je 2500 din a COC kosta i do 10000 din.
Ja uvozim mercedesa E220 , 2001 godiste jer nisam mogao da uvezem nijedan stariji jer prilikom provere u zavodu sam tri puta(za tri razlicita mercedesa koji su bili d3 i d4 i d4) dobio odgovor da auto ne zadovoljava nase euro 3 standarde, a za ovaj sam dobio potvrdu koja je u redu.
[ Markoxxx @ 29.04.2010. 14:27 ] @
Da ne otvaram novu temu, cuo sam da je ogranicena kubikaza za uvoz na invalida 2500ccm, da li je to tacno, da li tako nesto postoji u zakonu?
[ Markoxxx @ 29.04.2010. 14:35 ] @
Nasao sam ovo, ovo je cini mi se iz 2007 godine, da li se sta menjalo?Ograničenje cene

Nedavnim izmenama propisa ukinuto je ograničenje najviše vrednosti automobila do koje invalidi mogu da ih uvezu uz posebne povlaslastice. Sada hendikepirane osobe mogu bez carine i PDV-a i automobile skuplje od 10.000 evra, ali je zapremina i sanaga motora ograničena na najviše 2.500kubika.
U tekstu Uredbe koja određuje ovo ograničenje napravljena omaška pa, umesto da je ograničena motora, piše da zapremina cilindra bude do 2.500 kubnih centimetara.
Taj uslov ispunjava svaki automobil, jer cilindri motora retko imaju više od 500-600 kubnih centimetara.

Ostaje da se vidi šta će se desiti ako neko bude tražio da se i ova uredba primenjuje doslovno.


@edit


sad se setih ima moj drug mercedes S320 registrovan na invalida, i to skorije uvezen, tako da se ovo zaista odnosi po cilindru? :)

[Ovu poruku je menjao Markoxxx dana 29.04.2010. u 15:51 GMT+1]
[ sloba959 @ 25.06.2010. 15:54 ] @
Hitno mi je potreban odgovor jer uskoro idem u Nemacku da pazarim vozilo za tatu koji je 70% invalid.

Negde sam pročitao da je neko imao problem oko uvoza automobila u našu zemlju koji je putničko vozilo - morao je da plati carinu iako je invalid. Naime on je rekao da su mu carinici naplatili carinu jer je njegovo vozilo bilo putničko i bilo je hatchback

1)Da li vozilo koje se uvozi na ime ove beneficije mora da ima karoseriju isklučivo namenjenu za limuzinu (salon, sedan) ili ne?
2)Da li je neko imao slično iskustvo kao on?
3)Da li mogu da pazarim putničko hatchback vozilo?

Molim vas za brze odgovore, HVALA!!!
[ Zarko Silic @ 25.06.2010. 16:13 ] @
1. Samo putnicko vozilo mozes uvesti na osnovu beneficije. Tip karoserije nije bitan.

2. Carinu i porez moras platiti ali se, u zavisnosti od stepena invalidnosti deo sredstava moze refundirati.

Za 70 % invalidnosti najbolje bi bilo da proveris direktno na carini pre nego kupis vozilo. Ima razlicitog tumacenja, ali mislim da ces biti oslobodjen samo jednog dela dazbina. Trebalo bi budes oslobodjen carine ali ne i PDVa.

Najsigurnije je da pre kupovine za konkretno vozilo proveris u najblizoj carinarnici, ili da se obratis direktno spediteru gde ces doboti preciznu informaciju bez ulazenja u proizvoljno tumacenje Carinskog zakona.


P.S. Koristan sajt sa potrebnim telefonima

http://www.promobile.rs/Uvoz-a...-invalide-2645-c58-content.htm

[Ovu poruku je menjao zarsilic dana 25.06.2010. u 17:26 GMT+1]
[ cozmo_im @ 25.06.2010. 16:31 ] @
Moj tast je 100% invalid (sad je dobio resenje) pa cim ode u penziju planiramo da kupimo nov auto na njegovo ime.

Ista procedura vazi i za polovan.

Carina se NE PLACA uopste, PDV se refundira. Procedura je duza, ceka se na vozilo oko 3 do 4 meseca (kad je novo vozilo u pitanju).

Ovo je samo za 100% invaliditet.

Refundacija PDV-a moze da potraje i do 2 godine!

Potrebne dokumente izdaje socijalno i PIO.