[ Slovenija2 @ 13.11.2007. 12:40 ] @
Dobio sam posao u Sloveniji, pa me zanima kako da dovedem devojku da zivi samnom. Verovatno bih mogao naci neki posao za nju i da posle ona sama izradi radnu dozvolu, ali posto ceo taj proces traje dugo, da li ona moze odmah da dodje i da radi na osnovu toga da ja vec imam radnu dozvolu? Kako ide cela ta procedura? Da li je neophodno da smo u braku, ili se priznaje i "de fakto" status da smo zajedno vec vise godina? Znam da za Novi Zeland postoji ovako nesto...
[ zmau @ 14.11.2007. 12:17 ] @
Baš imam istu situaciju. Slovenci u principu traže da prvo sediš i šljakaš godinu dana tamo, pa onda možeš da podneseš zahtev za spajanje porodice :(. Međutim, ima fora. Aj, da ne prepričavam :
Citat:

<Firma> can apply-ask for Slovene Ministry for Economics for recommendation to achieve permission that your wife can come stay with you in Slovenia immediately – before one year. In case Ministry issues positive recommendation (I was said that – regarding our references and your competences – this should not be a problem) – your wife can also apply for paper to get the permission to reside in Slovenia (see attachment).
The procedure to get the recommendation by Ministry should last 1-2 month and then another month to get permission to reside in Slovenia.


Među dokumentima potrebnim za apliciranje pominje se i venčani list. Ne znam kako je bez njega i verujem da je komplikovanije nego otići u opštinu i venčati se. Što smo nas dvoje i uradili pre par nedelja.

To je što se tiče njenog dolaska. Što se tiče zapošljavanja, pravo da ti kažem i dalje nemam pojma.
[ kristina123 @ 13.10.2008. 11:37 ] @
O kakvoj se fori radi?
[ zmau @ 15.10.2008. 09:06 ] @
Pa, opisao sam foru. Šta ti konkretno nije jasno u prethodnom postu ?
[ deki77 @ 15.10.2008. 09:31 ] @
Citat:
Česta pitanja za rad u Sloveniji

Ko može raditi u Sloveniji?
U Republici Sloveniji se mogu, bez radnih dozvola, zapošljavati radnici iz novih i starih država članica EU i država članica EGP (Norveška, Liechtenstein, Island) te Švicarske i njenih članica. Stranci iz tz. "trećih država" (koje nisu članice EU) se u Sloveniji mogu zaposliti samo ako prethodno dobiju radnu dozvolu. Radna dozvola je dokument, na podlozi kojeg može domaći ili inozemni poslodavac zaključiti ugovor o zaposlenju ili ugovor o djelu, odnosno vršiti drugu aktivnost sa strancem. Izdaje se kao lična radna dozvola, dozvola za zaposlenje ili dozvola za rad.

Koji su uvjeti da se dobije Radna dozvola?
Stranac i poslodavac moraju za dobijanje radne dozvole ispunjavati uslove određena Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca, a koji se razlikuju za svaku vrstu dozvole.

Dozvola za zaposlenje se može izdati pod uslovom da u evidenciji zavoda za zapošljavanje nema odgovarajućih nezaposlenih osoba i ukoliko su ispunjeni i slijedeći uslovi:

* da je poslodavac propisno registrovan ili upisan u poslovnom registru;
* da je poslodavac prijavio slobodno radno mjesto;
* da nije iskorištena kvota za taj oblik zaposlenja;
* da stranac ispunjava uslove koje zahtijeva poslodavac;
* da poslodavac sa svoje strane priloži potpisan ugovor o zaposlenju;
* da poslodavac i stranac nemaju zabranu novog zapošljavanja ili rada.


Što je potrebno od dokumentacije i ko daje vizu i garanciju?
Radna dozvola omogućava strancima rad, odnosno zaposlenje i podloga je za pridobijanje boravišne dozvole, a koja je posebna dozvola i izdaje je slovenska diplomatska konzularna predstavništva, odnosno upravne jedinice u RS. Molba za izdavanje dozvole za privremeno prebivalište se predaje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inozemstvu ili kod ovlaštenog organa u Sloveniji, ako zakon tako određuje. Stranac mora uz molbu za izdavanje boravišne dozvole priložiti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova: stranac mora imati važeću putnu ispravu koja važi najmanje tri mjeseca duže od planiranog boravka u Sloveniji, odgovarajuće zdravstveno osiguranje i zagarantovana sredstva dovoljna za život za vrijeme boravka u državi, odnosno mora ta sredstva imati obezbijeđena na neki drugi način. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak, stranac mora ispunjavati i jedan od zakonom određenih razloga zbog kojih želi boraviti u Republici Sloveniji, kao što je npr. zaposlenje ili rad ili spajanje porodice, koja ima dozvolu za boravak u RS, sa strancem. Svu dokumentaciju stranca, koja je potrebna za dobijanje dozvole, slovenski konzulat pošalje upravnoj jedinici kod koje će stranac imati privremeni boravak u Sloveniji. Upravna jedinica odluči, da li da odobri dozvolu za (prvi) boravak stranca i pošalje naljepnicu /dozvolu/ u matičnu državu radnika na slovenski konzulat.

Kada odobrena dozvola za boravak dospije nazad u konzulat, stranac je podigne u obliku naljepnice u njegovoj putnoj ispravi. Dobijanje dozvole za boravak se plaća (od 35 do 60 €). Troškove te takse stranac obično plaća sam (obično im poslodavac naknadno vrati taj novac). Sa takvom »etiketiranom« putnom ispravom stranac može privremeno ući i živjeti u Sloveniji, a ujedno (uz radnu dozvolu) i raditi u Sloveniji.

Kome se predaju svi papiri i kome se aplicira za radna mjesta - Zavodu ili poslodavcima?
Za dobijanje prve dozvole za zaposlenje, stranac mora priložiti:

* fotokopiju putne isprave stranca
* fotokopiju ovjerene diplome – sa Apostille pečatom i prevodom na slovenski jezik


Molba za zaposlenje i dokumentacija stranca se predaju poslodavcu koji preda molbu za izdavanje radne dozvole Zavodu za zapošljavanje.

Šta je sa radnim stažom u BiH ako rade u Sloveniji?
Radnici koji su zaposleni u Sloveniji su prijavljeni u socijalna osiguranja. Prihvatanje radnog, socijalnog i penzionog staža oređuje Sporazum o socijalnom osiguranju između obje države, koji uskoro stupa na snagu.

Mogu li povesti nekoga od porodice?
Za članove porodice je potrebno dobiti dozvolu za boravak. Za izdavanje dozvole privremenog boravka mora stranac ispunjavati i jedan od zakonom određenih razloga zbog kojih želi boraviti u Republici Sloveniji.

Takvi, zakonom određeni, razlozi su:

* zaposlenje ili rad
* spajanje porodice sa strancem, koji u RS ima boravišnu dozvolu
* studij, edukacija, specijalizacija ili stručno usavršavanje te praktično osposobljavanje, sudjelovanje u programima međunarodne razmjene dobrovoljaca i u drugim programima, koji ne spadaju u sistem formalnog obrazovanja.


Na koji period je posao?
To zavisi od potreba poslodavca. Prva dozvola za zaposlenje se može izdati za, najduže, jednu godinu i nakon toga se može produžiti. Stranac sa najmanje zanatskom školom, koji će biti, najmanje dvije godine zaposlen kod istog poslodavca, moći će dobiti ličnu radnu dozvolu na period od tri godine, što će mu omogućiti jednostavno zapošljavanje.

Hoćeli Zavod ili neko da se brine o pravima tih radnika?
Strani radnici su ravnopravni sa slovenskim radnicima. Za njih važi radno pravno zakonodavstvo o obezbjeđenju minimalnih prava vezanih za radno vrijeme, odmore, noćni rado, minimalan godišnji odmor, platu, sigurnost i zdravlje pri radu i posebno osiguranje radnika. Radnici se vezano sigurnost svojih prava mogu obratiti sindikatu i inspekciji za rad. Poslodavcima, koje inspekcija kazni za prekršaj zbog kršenja, se zabrani novo zapošljavanje stranaca.
[ gajo2 @ 15.10.2008. 10:25 ] @
Što se tiče spajanja porodica, po zakonu tu nema nikakvih fora. Osoba koja ima privremeno prebivanje može doneti svoju ženu ili decu tek nakon godinu dana rada, i ako mu sledeća radna dozvola važi barem godinu dana.
Zakon iz Jula 2008: http://www.uradni-list.si/1/ob...urlid=200871&stevilka=3101
Citat:
Tujcu, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci.

[ kristina123 @ 15.10.2008. 11:33 ] @
Citat:
zmau: Pa, opisao sam foru. Šta ti konkretno nije jasno u prethodnom postu ?

Konkretno me zanima gdje ,kome i ko bi se trebao obratiti? Ako mozes malo opsirnije da mi objasnis? I da li je neko na taj nacin uspeo dovesti porodicu?
[ zmau @ 17.10.2008. 10:30 ] @
Trebalo bi da firma aplicira kod odgovarajućeg ministarstva (mislim da je u pitanju Ministarstvo za gospodarstvo (privredu)), odnosno da ispiše molbu u kojoj bi objasnilo da je firmi taj zaposleni značajan i da žele da ga zadrže tako da im je u interesu da njegova porodica što pre dođe u Sloveniju, bla bla...
To je bukvalno molba u slobodnom tekstu, bez ikakve prateće dokumentacije, tako kaže administrativna radnica iz moje firme koja je to odradila za mene.
Posle par meseci stigao je pozitivan odgovor od Ministarstva. I ja sam taj odgovor priložio dokumentaciji koju sam odneo na Upravnu enotu u Ljubljani kada sam aplicirao za vizu za ženu. Btw, ni dečko sa druge strane šaltera nije znao za tu foru, pa je pokušavao da mi objasni da još nemam pravo da apliciram, pa sam onda ja njemu objašnjavao o čemu se radi, pa se on konsultovao s nekim...čisto da se ne zbunite ako bude takvih situacija ;).
I aplikacija je bila uspešna i moja žena je dobila vizu koja traje koliko i moja, a to je u tom momentu bilo još oko 7 meseci. (Ja sam prvo dobio radnu dozvolu na godinu dana, zatim na osnovu nje i vizu za privremeni boravak do istog tog datuma (znači - na manje od godinu dana), i zatim još i ovu vizu za suprugu.)
E, sad, ja sam programer i moje zanimanje je deficitarno u Sloveniji, i to bi trebalo da je bitna stavka u celoj priči. Ako je kod tebe reč o struci u kojoj ima nezaposlenih građana Slovenije, bojim se da onda za vas ova priča nema puno smisla. Takođe, moja firma oficijelno nije privredna firma nego nešto kao institut jer se između ostalog bavi i istraživačkim radom, pa možda i to ima veze (to je samo moja pretpostavka).