[ Shoshone @ 11.05.2011. 11:22 ] @
Video sam da postoji po neka tema vezana za Infostan ali nisam mogao da pronadjem konkretne i precizne informacije koje su mi potrebne.
Situacija je sledeca: Komsinica je danas dobila od Prvog opstinskog suda "Resenje o izvrsenju" na konto neplacenog Infostana iz 2010. Celokupan dug je oko 150 000 RSD.
Rok za naplatu je 9 dana.
Zanima me sledece :
-Sta znaci "Resenje o izvrsenju" ? Da li je to zaplena stvari?
-Da li se ta operacije obavlja odmah nakon isteka tog roka od 9 dana?
-Naleteo sam na par mesta o mogucnosti placanja duga u vise rata. Kako to izgleda u praksi? Na koliko rata se placa?
Molio bih za sto vise preciznih i tacnih informacija u vezi ovoga posto situacija nije ni malo naivna za komsinicu.
PS- Molim moraliste kojih je pun ES da zaobidju temu komentarima "zasto nije placala" "Tako i treba kad ne placa" " Ja placam a ona ne" zato sto zena nije imala i nema da plati dug. Da je imala, placala bi redovno kao sto je to radila decenijama do sada.
Hvala.
[ djolep @ 12.05.2011. 09:42 ] @
Ovim resenjem sud obavezuje duznika da u datom roku DOBROVOLJNO izmiri svoj dug zajedno sa sudskim troskovima. Ako duznik ne plati u datom roku sud ce pristupiti prinudnom izvrsenju resenja.
Da li ce odmah doci do prinudne naplate uglavnom zavisi od opterecenosti suda i timova za prinudnu naplatu. Zbog velikog broja takvih predmeta nije retkost da do prinudne naplate ne dodje mesecima, pa i godinama, a u slucaju zastarelosti i nikad. Ne mislim da je pametno cekati da se vidi kako ce stvar ispasti.

Najpametnije je odmah otici do Infostana i tamo se dogovoriti o mogucnostima placanja na rate. Sa njima se, u najvecem broju slucajeva, moze postici prihvatljiv dogovor.
[ Java Beograd @ 12.05.2011. 10:24 ] @
Svakako treba otići u Infostan sa potvrdama o primanjima, jer se time odobravaju prilični popusti, koji idu i do 75% originalnog iznosa računa.
[ angelicfishy @ 07.04.2012. 19:42 ] @
Upravo nam je stigao Predlog za dozvolu izvrsenja...

Naime, u januaru smo potpisali ugovor o reprogramu duga, koji se ticao dva meseca 2010, i nekoliko meseci iz 2011. godine, gde u samom ugovoru postoji podela na stavke koje se ticu godine 2010. i mogucih sudskih resenja, i godine 2011.i u samom ugovoru pise da se sva moguca resenja, parnice, potrazivanja, sporovi i ostalo, vezani za 2010.godinu zaustavljaju potpisivanjem duga, a clan 3. ugovora kaze da se Infostan obavezuje da ce obavestiti nadlezni sud o potpisivanju ugovora...
Poceli smo regularno da placamo rate + normalnu mesecnu akontaciju, placene su prve dve rate, i juce-hop, plava koverta...

Resenje o izvrsenju, sa istim brojem resenja koji se pominje i u dugu o reprogramu,plus troskovi suda od 9 hiljada dinara...
Po mojoj logici stvari, Infostan i sud bas ne komuniciraju kako bi trebalo, i naravno da cu u ponedeljak ranom zorom do Infostana (po hiljadu pedeseti put), al sada me zanima, jel ja treba da podnesem prigovor na resenje (zbog radi troskova suda koji ne verujem da ce ispariti) i sta jos treba, ako treba, da prilozim uz taj prigovor?
[ Vasastajić @ 07.04.2012. 19:56 ] @
Sve ovo što ću ti "reći" primi uslovno, jer ne znam šta tačno piše u predlogu za izvršenje i tom ugovoru, no svejedno ti u svakom slučaju uloži PRIGOVOR na rešenje istom sudu od koga si ga i dobio i obrazloži ga na način kako si to i ovde uradio.
To da li ćeš otići do infostana je manje bitno od činjenice da prigovor MORAŠ da uložiš ili će u suprotnom krenuti izvršenje protiv tebe u granicama kako je to u predlogu i navedeno.
Da li u ovom slučaju ima nekakve muljaže od strane infostana ili nema, ne mogu ti ništa reći, jer nemam dovoljno informacija o tome, pa ako hoćeš štogod detaljnije okači ovde taj ugovor i rešenje o izvršenju koje si dobio da bih imao detaljnije informacije.

Uradi kako god hoćeš, ali prigovor svakako uloži.
[ angelicfishy @ 07.04.2012. 21:35 ] @
Iz nekog razloga mi ne radi skener, al me nije mrzelo ni sekunda da prekucam ...


UGOVOR O PRIZNANJU DUGA I OTPLATI DUGA NA RATE

PREDMET:Neizmirene obaveze duŽnika prema JKP `Infostan` - Sistem objedinjene naplate
ZAKLJUČEN IZMEĐU :
1.JKP ‘Infostan’, Boegrad, ulica Danijelova 33, PIB 10038967, matični broj Č 07048971, tekući račun 255-10000-42 kod Privredne banke Beograd (u daljem tekstu Poverilac), koga zastupa direktor preduzeća Darko Berberović sa jedne strane i

2. Pera Perić
iz Beograda, ul………..
JMBG
u daljem tekstu dužnik, sa druge strane
Član 1.
Dužnik priznaje da njegov ukupan dug prema JKP ‘Infostan’ na ime neplaćenih naknada za komunalne usluge i proizvode na dan zaključenja ugovora iznosi 67.484 dinara,
i to na osnovu donetih Rešenja o izvršenju, po osnovu pravosnažno i nepravosnažno okončanih parnica, kao i po osnovu dospelih, a neutuženih potraživanja, po specifikaciji kako sledi:

a) rešenja o izvršenju i okončane parnice :
broj 00089403 od 2011 godine, Prvi osnovni sud u beogradu
Ukupan dug po donetim rešenjima i okončanim parnicama 33.843,00 dinara

b) dospela , a neutužena potraživanja na ime mesečne akontacije 33.641,00 dinara.

Član 2.
Tiče se broja uplatnica i iznosa rate.

Član 3.
Dužnik se obavezuje da će preostalih 6 rata usaglašenog duga redovno izmirivati u fiksnim mesečnim ratama, na dobijenim posebnim uplatnicama objedinjene naplate, uz svoju redovnu mesečnu obavezu na ime naknade za komunalne usluge, i to do petnaestog dana u mesecu za mesec na koji se ta rata odnosi.

Za uplate po Ugovoru ne važe popusti i subvencije.

Dužnik se obavezuje da će snositi troškove overe ovog Ugovora u sudu.

Ukoliko dužnik ne plati tri uzastopne redovne obaveze ili rate po Ugovoru, Poverilac će ostatak duga iz člana 1. ovog Ugovora smatrati dospelim i pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Član 4.
Poverilac se obavezuje da o zaključenju ovog ugovora obavesti nadležan sud i preda mu overeni primerak Ugovora.GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
BR I-51842/2011, dana 27.05.2011 IZVRŠNO ODELjENjE
Blv.Mihajla Pupina 18
PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU Primljeno:27.05.2011

POVERILAC : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ``INFOSTAN``,Beograd, Danijelova 33,koga zastupa po deponovanom punomoćju Su'39/2010-584 Javni pravobranilac grada Beograda

Dužnik :
Adresa:
ID broj: 707070
Radi naplate 32058,00

PREDLOG ZA DOZVOLU IZVRŠENjA – na osnovu verodostojne isprave
POVERILAC POTRAŽUJE OD DUŽNIKA ZA MESECE APR10, AVG 10, JAN 11, FEB 11
Na ime komunalnih usluga i naknada iznos naznačen u predlogu. DOKAZ : prepis računa za navedene mesece kako sledi:
Daljinsko grejanje 22280, 00
Voda 32280,00
Upotrebljena voda 26,00
Eko dinar 204,00
Smeće 1264,00
Održavanje zgrade 3079,00
Naknada za zemljište 1445, 00
Zajednička el. energija 604,00
ŠTO ČINI UKUPNO DINARA 32058, 00

Kako dužnik u roku nije izmirio obavezu, to poverilac predlaže da Sud izda sledeće

REŠENjE O IZVRŠENjU

Obavezuje se dužnik da u roku od 8 dana po prijemu ovog rešnja isprlati poveriocu 32058, 00 na ime glavnog duga sa kamatom po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatetne kamate od dospelosti 31.03.2011. do isplate, kao i 8662,00 dinara na ime troškova.
Ako dužnik u dostavljenom roku ne izmiri navedeni dug, izvršenje će sprovesti prinudnim putem i to : popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika.

Troškovnik:
-taksa 3182,00
-sastav AT 4000,00
-paušal 1000,00
-ostalo 480, 00
UKUPNO 8662,00

PUNOMOĆNIK
Zamenik javnog pravobranioca grada Beograda

Jelena Mitrović
REŠENjE Br. 89403/2011
Sud određuje predloženo rešenje o izvršenju.


Pri tom na svakom papiru koji smo dobili od infostana prethodno potpisivanju ugovora o dugu pise :
Potpisom Ugovora svi sudski postupci u Prvom osnovnom sudu iz datih obavestenja se obustavljaju.
[ Vasastajić @ 08.04.2012. 08:00 ] @
Dve stvari u ugovoru su mi privukle pažnju:
Citat:
član 3. st.4.
Ukoliko dužnik ne plati tri uzastopne redovne obaveze ili rate po Ugovoru, Poverilac će ostatak duga iz člana 1. ovog Ugovora smatrati dospelim i pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Da li je bilo šta od navedenog uslovilo aktiviranje suda, to ti najbolje znaš i ako jeste, onda nemaš baš mnogo manevarskog prostora osim da odobrovoljiš sudskog izvršitelja i da ti nakon popisa i procene pokretnih stvari omogući da "dođeš do daha".()

2.
Citat:
Član 4.
Poverilac se obavezuje da o zaključenju ovog ugovora obavesti nadležan sud i preda mu overeni primerak Ugovora.

U prigovoru, koji ćeš SVAKAKO uložiti, pozvaćeš se na citirani član, dovodeći time u sumnju realizaciju te obaveze koju je na sebe preuzeo poverilac, te da dinamika smanjivanja tvog duga ide upravo onako kako je ugovorom i regulisano, pa ostaju nejasni razlozi za ovakvo postupanje poverioca prema tebi.
Moliš sud da obustavi sve izvršne radnje, obzirom da je namirivanje duga prema poveriocu, koji je delom naveden i u predlogu za izvršenje, regulisano posebnim ugovorom među vama i da se taj ugovor realizuje bez ikakvih smetnji,dinamikom definisanom u njemu.
Svakako ćeš se osvrnuti i na sudske troškove navedene u tom rešenju o izvršenju, navodeći da su isti apsolutno nepotrebno generisani imajući u vidu činjenice koje si u prigovoru naveo.
Prigovoru ćeš priložiti kopiju ugovora i kopije uplatnica kojima dokazuješ da si ugovorom dogovorenu dinamiku isplate u potpunosti ispoštovao.
Ne nasedaj na "savet" infostana da odustaneš od prigovora,već ga svakako predaj sudu,a oni neka svojim podneskom traže od suda da obustavi izvršne radnje,neće se sud uopšte "ljutiti" što ima dva "papira" koji ga usmeravaju ka meritornoj odluci.
[ angelicfishy @ 08.04.2012. 09:22 ] @
Nismo nista preskocili, ugovor je potpisan 14.02.2012. i tad je na licu mesta placena prva suma, onda u martu druga rata + normalni mesecni racun, i cak pre stizanja plave koverte, oko 1.4, pre 5 dana je uplacena ta treca rata duga, a normalan racun placamo do 15.tog...dakle sto se duga tice smo isplatili jednu polovinu....

Hvala na savetu, sutra saljem prigovor ranom zorom!!!
[ CoyoteKG @ 08.04.2012. 09:41 ] @
ja mogu reci samo, da zbog nekog problema i neplacanja kredita, kad sam ponovo nasao posao, stizalo mi je prvo od banke, ovarereno u sudu "predlog o resenju o izvrsenju".
Moj poslodavac je za malo pao na to i poceo da mi odbija administrativnom zabranom.
Tek kad je stiglo bas "resenje o izvrsenju" onda mi se aktivirala administrativna zabrana.
Eto proslo 2 godine, odbijalo mi se 2/3 od plate i uspeo sam da izadjem na kraj sa tim.

Problem je sto banka i sud nekako nisu sinhronizovani.
Dan danas mi na posao iz suda stizu ta resenja o izvrsenju i pretnje... Iako sam otplatio sve
[ Vasastajić @ 08.04.2012. 11:14 ] @
Citat:
CoyoteKG
Problem je sto banka i sud nekako nisu sinhronizovani.

Teško da ovo može biti tačno, jer u izvršnom postupku sud postupa ISKLJUČIVO po predlozima poverioca, dakle -n i š t a- ne preduzima što primarnim predlogom za izvršenje nije predloženo, niti u daljem postupku bilo šta sprovodi bez predloga poverioca, tako da eventualne nejasnoće pre mogu biti inicirane od strane samog poverioca i tu treba tražiti rešenje problema.
Citat:
Dan danas mi na posao iz suda stizu ta resenja o izvrsenju i pretnje... Iako sam otplatio sve

Ovo je samo još jedan dokaz da poverilac svojim podnescima inicira sudske izvršne radnje i ako želiš preciznije što god o tome okači jedno takvo rešenje ovde, pa da vidimo o čemu se radi ili,još bolje okači sva ta rešenja koja su ti stigla nakon izmirivanja duga.

angelicfishy,
vodi samo računa da ti prigovor bude blagovremen,znači mora sudu biti predat u roku od pet dana od prijema rešenja o izvršenju.
[ angelicfishy @ 08.04.2012. 18:45 ] @
poslacu prigovor jos koliko sutra...hvala svima!
Povodom ovog mog slucaja ja kontam da su u pitanju dve varijante...
Da Infostan nije obavestio sud na vreme o potpisivanju ugovora, cime je prekrsio clan samog ugovora, ili sudeci po ovom gore navedenom, da je Infostan sam inicirao slanje resenja, ne znam po kom osnovu, jer sve i da rate nisu redovno izmirene, opet nisu prosla tri vezana meseca od potpisivanja ugovora, cime opet njihov clan iz ugovora ne vazi...

Ali kadija te tuzi, kadija ti sudi...
Realno, ceo problem je u tome sto ce moji roditelji poludeti ako se ovo nastavi...

Drugo, zanima me sta ce biti u slucajevima da sud prihvati i da sud ne prihvati taj prigovor...
[ Vasastajić @ 08.04.2012. 19:13 ] @
Citat:
Drugo, zanima me sta ce biti u slucajevima da sud prihvati i da sud ne prihvati taj prigovor...

Sud će svakako prihvatiti prigovor,obustaviće sve izvršne radnje i predmet ustupiti parničnom sudu, iz jednostavnog razloga što u sudskom izvršnom postupku nema dokazivanja, ne održavaju se ročišta i u slučajevima predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave izvršni sud jedino tako može postupiti.
Na parničnom sudu je da sprovede dokazni postupak,gde će se sučeliti svi dokazi i sud nakon toga donosi odluku.
Da sada ne prejudiciramo odluku suda i ne prognoziramo konačan ishod, jer ipak ne znamo čime se sve rukovodi suprotna strana.
Sve u svemu čeka te parnica sa infostanom nakon uloženog prigovora i nemoj da te to saznanje demorališe, već to iskoristi da sada i pred sudom definišete međusobne obaveze koje ste zacrtali ugovorom.
[ dragan djokic @ 06.08.2012. 09:22 ] @
Malo nisam pratio ovu temu pa me zanima da ste negde dotakli slucaj Povlacenja resenja o izvrsenju za (recimo) 2008. godinu. Ja imam 2 takva povlacenja , za 2 godine ne placanja, pa me sad zanima da li je taj dug optisan ili pripisan svim narednim. Na uplatnicama uredno stoji ceo iznos duga - od 01.01.2008.
Da li posto su poslali takav dokument mogu da se pozovem na to da je dug iz 2008. zastareo i ako je imao resenje ?
Ja nikakve dokumente i prigovore nisam podnosio svo ovo vreme.

Hvala
[ dragan djokic @ 23.08.2012. 13:48 ] @
[ dragan djokic @ 23.08.2012. 13:50 ] @
[ Vasastajić @ 23.08.2012. 15:01 ] @
Ajde proičitaj prvo sve ovo, pa ćemo posle zajedno da razjasnimo tvoje eventualne nedoumice.
Molim moderatore da se ne ljute što upućujem na drugi forum, jer u principu je to blog.
[ dragan djokic @ 24.08.2012. 14:44 ] @
Procitao i uglavnom mi je sve jasno.
Nedoumice:
1. ako se obustavlja resenje iz 2008 - dakle iz 2007 dug vise ne postoji?
2.Ako su vec naveli broj tog resenja znaci da to resenje postoji kao i ova u sledecem dokumentu ***/10, ***/10, ***/11. To sto meni nisu dostavljena , ne znaci da ne postoje, jeli tako ?
Ova obustava mi je recimo licno urucuna... a resenja nemam...

Ako ta resenja postoje - nema smisla zaliti se na zastarelost ? Da li sam u pravu?
[ Vasastajić @ 24.08.2012. 16:16 ] @
Pročitao si, da, ali malo toga ti je baš jasno...

Poenta čitave ove tvoje zavrzlame je u DATUMIMA, e sad, ja ne vidim datum izdavanja ovog obaveštenja od infostana ili bar datum kada si ga ti primio, kao što nisam siguran da li si ti uklonio brojeve predmeta sa sudskog rešenja ili NISU IOPŠTE ni bili napisani.
Kako god, ako si pažljivo čitao ono obraćanje javnosti gospođe Vesne Rakić-Vodinelić, trebalo bi da si uočio suštinu tog obraćanja, a to je STRAHOVITA mućka od strane infostana, u koju su,po svemu sudeći, uvukli i neke radnike iz pravosuđa, da bi naplatili nekakva svoja veoma dubiozna potraživanja.
Pošto je sa pokušajem "sudske" naplate tikva pukla, pribegli su ovom obaveštenju kojim te lepo mole da se sam popneš na stoličicu da ti namaknu omču oko vrata!?
Ne potpisuj ni za živu glavu nikakav ugovor o priznavanju duga, koji ti oni nude, jer je se tek u tom slučaju nećeš nanositi na ramenima!
Da ne dužim i komplikujem mnogo, ima rešenja-nema rešenja, a sad već definitivno više nema, to uopšte ne određuje postoji li nekakav tvoj dug prema infostanu ili ne. To što imaš ovo rešenje koje si ovde okačio govori samo o tome da se protiv tebe ne vodi više sudski izvršni postupak, a ne da nemaš nikakav dug.
E sad, i taj dug koji imaš ako je stariji od godinu dana, nisi više obavezan da ga izmiriš, pošto ti takvu jednu mogućnost dozvoljava Zakon o obligacionim odnosima, o čemu je gospođa Rakić-Vodinelić veoma detaljno govorila u tom svom obraćanju.

Dakle
Citat:
1. ako se obustavlja resenje iz 2008 - dakle iz 2007 dug vise ne postoji?

Gore sam već rekao i evo opet, obustava sudskog izvršnog postupka NE BRIŠE TVOJ DUG.
Citat:
2.Ako su vec naveli broj tog resenja znaci da to resenje postoji kao i ova u sledecem dokumentu ***/10, ***/10, ***/11. To sto meni nisu dostavljena , ne znaci da ne postoje, jeli tako ?

MOŽ DA BIDNE, AL NE MORA DA ZNAČI!
Rekoh ti gore da je u pitanju bila TEŠKA MUĆKA i tu bog otac ne zna da li su uopšte postojala ta sudska rešenja o izvršenju.
Po svemu sudeči nisu.
Evo, samo mi reci da li si ti "brisao" neke brojeve u ovom rešenju od suda, ili ne?
Citat:
Ako ta resenja postoje - nema smisla zaliti se na zastarelost ? Da li sam u pravu?

Nisi u pravu, a gore sam već i objasnio zašto.
Drugo, na zastarelost se "žališ"(pozivaš) samo i isključivo u sudskom postupku, a protiv tebe se u ovom slučaju ne vodi nikakav sudski postupak.

'Ladno ih iskuliraj za taj stari dug, a tekući redovno izmiruj i mirna Bačka.

Pročitaj ponovo reči gđe Rakić-Vodinelić, pa će ti sada sve biti još jasnije.Imaš tamo i linkove ka "pismu" i "prigovoru",pa nije loše da i to pročitaš.
Razumeću ako ti i dalje bude štogod nejasno, pa pitaj slobodno.
[ dragan djokic @ 27.08.2012. 09:30 ] @
Da, brojevi postoje ali sam ih ja obrisao. Datum na resenju je 02.11.2011. a na ovom pregledu 24.11.2011.

Tvoj odgovor mi je jasan. I veliko hvala.

Ako uzmemo najgori moguci scenario ta resenja postoje u sudu i onda su ona kao takva pravosnazna i vaze zauvek.
Ili bar dok ih opet ne povuku (iz meni nepoznatih razloga).

Dakle posedujem dug :)

Sta sad kad mi dodju sudski izvrsitelji u sepembru (opet pretpostavka loseg scenaria) ?

Sto se tice redovnih obaveza - 2012 sam uredno platio.
[ Vasastajić @ 27.08.2012. 12:28 ] @
Nisi razumeo...

OVO rešenje od Prvog osnovnog suda o obustavi izvršnog postupka, koje si ovde okačio, stavilo je van svake pravne snage -z a u v e k- ONO rešenje na koje se u izreci poziva.
Dakle, -n e m a- više u sudu nikakvog rešenja koje bi u ovom slučaju protiv tebe moglo da proizvede bilo kakvo pravno dejstvo.

U zavisnosti od razvoja situacije infostan ima pravo da PONOVO I ZA ISTI DUG, protiv tebe podnese sudu NOVI predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, i TEK ĆEŠ SE TADA U SVOM PRIGOVORU pozvati na zastarelost njihovih potraživanja, što će sud zasigurno i prihvatiti i uputiti vas, tebe i infostan, da te navode u posebnoj parnici dokazujete.
I parnični sud (moraš da razlikuješ parnični od izvršnog suda)neće imati kud, već će MORATI DA PRIHVATI TVOJ PRIGOVOR i doneti PRESUDU koja će te TEK za sva vremena osloboditi tog duga.

Na osnovu svega ovoga što si ti ovde okačio, za ovaj slučaj nema niko pravo da ti u "septembru" dođe, a ponajmanje sudski izvršitelj.

Da li će za tvoj stari dug infostan ponovo podneti sudu predlog za izvršenje, veruj mi, zavisi samo od toga sa koliko ćeš samouverenosti i energičnosti u korespondeciji sa njima izričito odbiti da im ta potraživanja izmiriš, jer na to imaš pravo, a za takvu jednu korespondenciju sasvim odgovara ono "pismo" gđe Rakić Vodinelić, na koje sam te gore već uputio.
Ako imaš živaca za "igranku" možeš još jednu stvar da uradiš, a to je da se podneskom, sa pozivom na broj ovog rešenja koje si okačio, dakle od 02.11.2011.godine, obratiš Prvom osnovnom sudu u Beogradu sa zahtevom da ti dostave prepis rešenja na koje se u svojoj izreci i obrazloženju pozivaju, dakle ono od 07.02.2008.godine, obzirom (bar kako ti kažeš) da ti nikada nije ni dostavljeno, pa ti samim tim nije jasno šta se ovim njihovim rešenjem uopšte i obustavlja.

Baš da vidimo šta će ti sud odgovoriti.

Još jedna stvar koju sam primetio je to da ovaj infostanov pregled, koji si okačio nema veze sa sudskim rešenjima, bilo kojim, jer je njegov datum "mlađi" i od datuma na rešenju o obustavi(okačeno), a pogotovu onog prvog(koje nemaš), što nikako ne može da se jedno s drugim poveže, pa pretpostavljam da je to sad ona stoličica koju ti nakon svega infostan podmeće ne bi li se "upecao".

Oprezno i energično s njima.
[ dragan djokic @ 27.08.2012. 13:45 ] @
<Još jedna stvar koju sam primetio je to da ovaj infostanov pregled, koji si okačio nema veze sa sudskim rešenjima, bilo kojim, jer je njegov datum "mlađi" i od datuma na rešenju o <obustavi(okačeno), a pogotovu onog prvog(koje nemaš), što nikako ne može da se jedno s drugim poveže, pa pretpostavljam da je to sad ona stoličica koju ti nakon svega infostan <podmeće ne bi li se "upecao".

Potpuno sam razumeo povlacenje ovog prvog i vise ga ne pominjemo!Bar dok ga Jopet ne aktiviraju. Onda znam sta cu - HVALA NA UPUTIMA!!!

Drugi deo - pregled -
E vidis to i jeste zbun. Pretpostavimo da su tim resenjima u infostanovom pregledu obuhvacena dugovanja iz 2008, 2009 ... a kojih jeste bilo... (koja cu mozda i traziti od suda, da vidim na sta se odnose). Ako postoje - pravosnazna su i nece zastariti. Jel to tako?
[ Vasastajić @ 27.08.2012. 16:00 ] @
Tamo piše "po pravosnažnim presudama",e sad, ne moraš broj da mi napišeš ovde, ali napiši bar koja slova stoje ispred brojeva za sva tri datuma, Iv(ćirilicom) ili P (opet ćirilicom), pa ćemo onda dalje.
[ dragan djokic @ 28.08.2012. 08:04 ] @
Nemam ja problema da posaljem brojeve tebi, vec da ostanu na forumu. :O)
Saljem ti pp