[ axxxer @ 01.12.2011. 19:03 ] @
TUTORIJAL ZA PRIJAVLjIVANjE
NOVOROĐENOG DETETA U DRŽAVNI SISTEM

Ovaj ''tutorijal'' se odnosi na postupak prijave novorođenog deteta u slučaju kada su roditelji venčani, imaju isto prezime, u stalnom su radnom odnosu i žive na istoj adresi u zasebnom domoćinstvu. U svim drugim slučajevima potrebna su dodatna dokumenta.

Prijavljivanje novorođenčeta nije ni malo jednostavna procedura, pogotovu u 21. veku, zamahu digitalnog doba i eri modernih komunikacija, a naročito u aparatu koji je usred demokratske reforme (ne zaboravimo – u Srbiji). Pripremite se na to da Vam možda predstoji i nekoliko nedelja obijanja redova, šaltera, kancelarija...
Morate biti u potpunom skladu sa sobom i okruženjem, a naročito sa zahtevima aždaje zvana birokratija. Laktaši, skakači, padobranci, ''dovedeni'', ''uvedeni'' i oni ''što bi samo nešto da pitaju'' Vam mogu poslužiti kao trening živaca ili instant pražnjenje stresa, kako Vam u datom trenutku više odgovara. Pustite da to bude spontano pa može biti i zanimljivo, makar ponekad. Ne libite se da se iskukate na nečijem ramenu, dok čekate, jer možete doznati sijaset dogodovština – tragičnih, koje će Vas utešiti (tipa ''dobro je, ima i gorih slučajeva'') ili komičnih – koje će Vas i od srca nasmejati. Nemojte šalterske službenike napadati na prvu. Činite to polako, neka oni prvo krenu na Vas. Kontranapad je uvek zanimljiviji. Pa, koja psovka tu i tamo nikog nije ubila! A oslobađa stresa.
Zatim, možete se baviti i empirijskim proučavanjem fizičke antropologije, psihologije, andragogije, medicine (uglavnom psihijatrije, ali se može sresti i po koji zanimljiv primer anatomije, hirurgije, ortopedije, stomatologije). Možete se baviti demografskim i etnografskim proučavanjem, ali se možete baviti i proučavanjem običaja higijene, oblačenja, nošenja, tipovima frizura, zanimljivim modnim detaljima... Ne smemo zaboraviti proučavanje arhitekture, naročito enterijera, kao ni sveprisutniju digitalizaciju, ali odrađenu na srpski način. Meni je posebno zanimljivo bilo pratiti odnos predstavnika primitivizma sa sve prisutnijom elektronskom (interaktivnom) opremom za preuzimanje brojeva – bliski susret treće vrste. Ma, ne može Vam biti dosadno!
Možda Vam na kraju ovakva aktivnost može delovati kao opuštanje, razonoda ili hobi – sakupljanje dokumenata i čekanje u redovima. Ne košta puno, a može biti terapija za kontrolu besa, nezadovoljstva ili prosto kontrolu ponašanja u krajnje haotičnom i neprijateljski nastrojenom okruženju koje ima smelosti i hrabrosti (ali i časti i obraza!) da sebe smatra i naziva socijalnim, pa još i uređenim.

Shodno svojoj kompleksnosti i višeznačnosti, proces prijave novorođenčeta u Srbalja obuhvata više koraka, a ja ću se potruditi da iznesem isti na osnovu sopstvenog iskustva.

1. Neophodni prethodni koraci
Ukoliko ste u braku, neophodno je da je majka već promenila prezime:
 u ličnoj karti (SUP),
 u matičnoj knjizi rođenih (Opština),
 u knjizi državljana (Opština),
 na zdravstvenoj knjižici (Zavod za socijalno, sa prethodno popunjenim M-obrascem overenim od strane preduzeća u kome majka radi),
 kao i u banci (kako bi imala karticu sa udatim prezimenom).
Napomena: Ukoliko već nije, neophodno je da majka sve ovo uradi i izvadi sva navedena dokumenta. Lično prisustvo majke jedino nije potrebno za promenu prezimena u zdravstvenoj knjižici, ali je potrebno da imate: M-obrazac koji je popunjen i overen od strane preduzeća u kome majka radi, MKV izvod, uverenje o državljanstvu majke i MKR izvod majke sa udatim prezimenom.
Bez svih ovih dokumenata, jednostavno ne možete ni početi sa prijavom novorođenčeta. U našem slučaju, majka je iskoristila divne mesece trudnoće da ne čeka po redovima, jer trudnice imaju prednost.

2. Priprema
• Naoružajte se apsolutnim strpljenjem.
• Stavite osmeh na lice.
• Budite spremni da budete ljubazni ničim izazvani, jer Vam to može pomoći i više nego neka ''veza''.
• Prikupite sva Vaša i dokumenta Vaše supruge (lične karte, izvode iz MKR, izvod iz MKV, uverenja o državljanstvu i zdravstvene knjižice).
• Fotokopirajte sva pribavljena dokumenta. Nikako manje od 6 primeraka.
• Overite fotokopije izvoda iz MKR i MKV, kao i uverenja o državljanstvu u opštini ili mesnoj kancelariji. ''Oni'' zadržavaju tom prilikom po 1 fotokopiju.
• Pažljivo isplanirajte svoja kretanja i izdvojite sva neophodna dokumenta prema predstojećim koracima. Najbolje je da pripremite nekoliko fascikli i izvršite tipologiju i razvrstavanje dokumenata...
• Nemojte se nervirati.

3. Prijava rođenja deteta.
Ovaj korak predstavlja početni korak za sve ostale glavne korake.
Prijava rođenja se vrši u matičnoj službi opštine. U Nišu je to u zgradi opštine, 1. sprat, kancelarija 36.
Za to Vam je potrebna otpusna lista majke i deteta iz porodilišta i lične karte oba roditelja. (Ukoliko niste venčani, morate oboje prisustvovati. U tom slučaju, možda traže još neke papire, nisam morao kroz to da prolazim.)
Prethodno je neophodno da porodilište matičnoj službi dostavi prijavu rođenja. Na ovo ne možete uticati, ali ako ste u mogućnosti, proverite telefonom u matičnoj službi da li je ta prijava i stigla kako bi izbegli uzaludno čekanje. Imam informaciju da niško porodilište ove prijave šalje utorkom i četvrtkom.

Zatim Vam sledi nekoliko manjih koraka:
• Nemojte se nervirati.
• Podizanje paketa.
Kada izvršite prijavu rođenja, od matičara dobijate kupon za paket za bebu. Matičar će Vam reći gde se to podiže. U Nišu je to mala zgrada u dvorištu zgrade opštine. Nemojte se nervirati ako paketa nema. Imajte uz sebe uvek pomenuti kupon, kao i ličnu kartu i kada ste u prolazu, svratite.
• Uplata takse od 350,00 dinara za izvod iz matične knjige rođenih za dete.
Matičar će Vam reći gde možete naći broj računa za uplatu ove takse. Moja je preporuka da uplatite odmah nakon prijave rođenja, dok čekate da Vam matična služba odredi JMBG deteta i izradi izvod iz matične knjige rođenih za dete.
• Podizanje izvoda iz matične knjige rođenih za dete.
Nakon prijave rođenja, potrebno je nekoliko dana da se odredi JMBG deteta i izradi izvod iz matične knjige rođenih za dete. U Nišu se čeka 10-ak dana i to se podiže na šalterima 5 i 6. Sa uplatnicom i ličnom kartom podižete izvod. Ovo predstavlja pravu malu pobedu, jer je Vaše dete opremljeno JMBG-om i upravo je postalo još jedan broj u sistemu! Bravo!
• Sada možete sebe da počastite nekim pićem, da malo predahnete i sakupite energiju za dalje.
• Fotokopirajte izvod iz matične knjige rođenih za dete. Nikako manje od 6 primeraka.
• Overite fotokopije u opštini ili mesnoj kancelariji. ''Oni'' zadržavaju tom prilikom po 1 fotokopiju.

4. Prijava prebivališta deteta – SUP ili MUP
Neophodna dokumenta su:
 lične karte oba roditelja, originali i fotokopije (ukoliko niste venčani potrebno je prisustvo oba roditelja + još neki papiri),
 nezaobilazni MKR izvod (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 zahtev za prijavu prebivališta (kupuje se u knjižari),
 uplatnice: jedna od 240,00 dinara za prijavu prebivališta, a druga od 480,00 dinara za izdavanje uverenja o prebivalištu (?!),
 zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu.
Napomena:
Na šalteru SUP-a ili MUP-a daće Vam zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu. Tražite dva zahteva, jedan Vam je za roditeljski dodatak, drugi za zdravstvenu knjižicu. Ako jurite i dečiji dodatak, verovatno Vam treba i treći primerak/komad uverenja. Ova uverenja imaju onu odvratnu frazu ''Ovo uverenje se izdaje za potrebe blabla i u druge svrhe se ne može koristiti'', što je poziv za sve ostale šalteruše da Vas šaltaju nazad ukoliko nemate ''onaj dokument za šta je izdat''.
Kada podignete ova uverenja obavezno ih iskopirajte, a isečak zahteva za prijavu prebivališta, sačuvajte, jer ko zna šta će još da smisle...
Nemojte se nervirati.

5. Pribavljanje uverenja da majka nije lišena roditeljskog prava i uverenja da se majka neposredno brine o detetu (za koje će tražiti roditeljski dodatak) – Centar za socijalni rad (kancelarija br. 3)
Ovo je posebno nebulozna avantura, a pomenuti dokument po pravilu dobija majka te se može desiti da je neophodno njeno prisustvo, ako niste srećne ruke.
Neophodna dokumenta:
 nezaobilazni MKR izvod deteta (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 MKV izvod (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 Fotokopija lične karte majke,
 Opcionalno će tražiti uverenje o državljanstvu (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 Opcionalno će tražiti i Vašu ličnu kartu na uvid kako bi ustanovili da živite na istoj adresi.
Napomene: Ponesite navedena dokumenta i krajnje ljubazno objasnite da se majka zaista neposredno brine o detetu zbog čega i ne može ostaviti svoje 15-odnevno novorođenče kući i doći u visoko cenjeni Centar za socijalni rad. Napraavite koju šalu, tamo rade uglavnom mladi ljudi. Objasnite situaciju i ubeđen sam da će imati razumevanja. Oni će popuniti izjavu u ime majke, ali je neophodan njen potpis. Zamolite ih da Vi stavite potpis, odnosno našalite se da možete glumiti majku novorođenčeta makar na sekund.
Ukoliko ovo ne može proći, možete ih zamoliti da Vam daju sve te papire (zahtev i izjavu) da odnesete majki da potpiše i da ćete ih vratiti potpisane u što kraćem roku.
Ukoliko ipak insistiraju da majka dođe, nemojte se nervirati i zakažite sastanak.

Dakle, rezultat ovog ''sabkvesta'' je pribavljanje 2 uverenja: jedno – uverenje da majka nije lišena roditeljskog prava i drugo – uverenje da se majka neposredno brine o detetu (za koje će tražiti roditeljski dodatak).
Ukoliko imate sreće kao ja, ovo se može završiti za 10-ak minuta, verovali ili ne!

6. Prijava za roditeljski dodatak – od Republike i Grada
Ove prijave se podnose u Zavodu za socijalno. U Nišu je to kancelarija 36, na 2. spratu. Moram reći da su gospođe koje rade u ovoj službi krajnje ljubazne, bar u mom slučaju kada sam im ljubazno i pristupio.

A. Prijava za roditeljski dodatak - od Republike
Neophodna dokumenta:
 nezaobilazni MKR izvod deteta (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 uverenje o prebivalištu deteta (sa naznakom da je uverenje izdato za roditeljski dodatak),
 uverenje o državljanstvu majke, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 fotokopija lične karte majke,
 fotokopija zdravstvene knjižice majke,
 uverenje da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev za roditeljski dodatak,
 uverenje da majka nije lišena roditeljskog prava,
 zahtev

B. Prijava za roditeljski dodatak/Jednokratnu novčanu pomoć za prvo dete – od Opštine ili grada
 nezaobilazni MKR izvod deteta (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 fotokopija zdravstvene knjižice majke,
 fotokopija lične karte majke,
 fotokopije kartice tekućeg računa majke (Napomena: Ukoliko ste u braku, proverite na kartici da li je promenjeno prezime majke u udato, ako nije to morate uraditi).
 zahtev

• Nemojte se nervirati.
• Budite ljubazni.
• Naoružajte se strpljenjem i zaboravite na očekivani novac, jer on sigurno neće stići u naredna 2 meseca, a može doći i tek za 6...
• Za novac od Republike - na kućnu adresu majci stiže Rešenje sa kojim ona odlazi u poštu i podiže keš (tako su mi objasnili, nama se još nije desilo),
• Za novac od Grada - uplaćuje se na račun majke.
• Samo opušteno!

7. Prijava zdravstvenog osiguranja – Zavod za socijalno
Neophodna dokumenta:
 nezaobilazni MKR izvod (overena fotokopija i obavezno original na uvid),
 uverenje o prebivalištu deteta (sa naznakom da je uverenje izdato za zdravstvenu knjižicu),
 M-obrazac – kupuje se u knjižari, a overava firma u kojoj radite Vi ili supruga tj. ko će biti nosilac zdravstvenog osiguranja deteta. (Ukoliko ste nezaposleni verovatno će tražiti još gomilu nekih drugih papira i DNK analizu i sve moguće briseve...)
Napomena: ovo možete uraditi i pre prijave za roditeljski dodatak, ali do koraka broj 3 ste već iskusni.


Rezime

Za prijavu deteta, ukoliko su roditelji u braku i zaposleni i ukoliko je majka prethodno sva dokumenta ''prebacila'' na udato prezime, neophodna su Vam sledeća dokumenta, ukupno 25, (ne računajući broj overenih fotokopija):
1. Otpusna lista iz porodilišta;
2. Lična karta oca, original i fotokopije;
3. Lična karta majke, original i fotokopije;
4. Izvod iz MKR za majku ne stariji od 6 meseci (sa udatim prezimenom), overene fotokopije i original na uvid;
5. Uverenje o državljanstvu za majku ne starije od 6 meseci (sa udatim prezimenom), overene fotokopije i original na uvid;
6. Zdravstvena knjižica majke (sa udatim prezimenom), fotokopije i original;
7. Fotokopija bankovne kartice računa majke (sa udatim prezimenom);
8. Zdravstvena knjižica oca, fotokopija i original (ukoliko otac prijavljuje dete na svoje osiguranje);
9. Izvod iz MKV, overene fotokopije i original na uvid;
10. Uplatnica od 350,00 na ime Republičke administrativne takse za Izvod iz MKR za dete;
11. Izvod iz MKR za dete, overene fotokopije i original na uvid;
12. Zahtev za prijavu prebivališta (kupuje se u knjižari);
13. Uplatnica od 240,00 dinara za prijavu prebivališta;
14. Uplatnica od 480,00 dinara za izdavanje uverenja o prebivalištu;
15. Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu za regulisanje roditeljskog dodatka (na šalteru SUPa);
16. Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu za regulisanje zdravstvenog osiguranja deteta (na šalteru SUPa, taksa se ne naplaćuje);
17. Uverenje o prebivalištu za regulisanje roditeljskog dodatka;
18. Uverenje o prebivalištu za regulisanje zdravstvenog osiguranja deteta;
19. Izjava majke da nije lišena roditeljskog prava (u Centru za socijalni rad);
20. Izjava majke da se neposredno brine o detetu (u Centru za socijalni rad);
21. Uverenje da majka nije lišena roditeljskog prava;
22. Uverenje da se majka neposredno brine o detetu;
23. Zahtev za roditeljski dodatak od Republike (u Zavodu za socijalno);
24. Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć za prvo dete od Opštine/Grada (u Zavodu za socijalno);
25. M-obrazac, popunjen i overen u firmi u kojoj radi roditelj na čije se osiguranje prijavljuje dete.


Ustanove koje je neophodno posetiti kako bi pribavili sva dokumenta i obavili sve korake u procesu prijave deteta:

1. Opština, Matična služba;
2. Opština ili mesna kancelarija, šalter za overu kopija dokumenata;
3. Opština, Služba za izdavanje izvoda iz MKR;
4. Opština, služba za dodelu paketa za novorođenče;
5. SUP ili MUP, Odeljenje za prijavu prebivališta;
6. Centar za socijalni rad;
7. Zavod za socijalno osiguranje, služba za podnošenje zahteva za roditeljski
dodatak;
8. Zavod za socijalno osiguranje, služba za izdavanje zdravstvenih knjižica;
9. Firma u kojoj je zaposlen roditelj na čije se osiguranje prijavljuje dete.


Hronološki pregled aktivnosti na prijavi deteta:
1. Fotokopiranje svih dokumenata roditelja gore pobrojanih;
2. Opština ili mesna kancelarija, šalter za overu kopija dokumenata, overa svih dokumenata roditelja gore pobrojanih;
3. Opština, Matična služba, prijava rođenja deteta;
4. Uplata takse za izvod iz MKR za dete, 350,00 dinara, na šalteru pošte ili banke;
5. Opština, Služba za izdavanje izvoda iz MKR, podizanje izvoda iz MKR za dete;
6. Fotokopiranje izvoda iz MKR za dete;
7. Opština ili mesna kancelarija, šalter za overu kopija dokumenata, overa fotokopija izvoda iz MKR za dete;
8. Uplata takse za prijavu prebivališta od 240,00 dinara, na šalteru pošte ili banke;
9. Uplata takse za izdavanje uverenja o prebivalištu od 480,00 dinara, na šalteru pošte ili banke;
10. Knjižara – zahtev za prijavu prebivališta;
11. SUP ili MUP, Odeljenje za prijavu prebivališta:
- podnošenje dokumenata za prijavu prebivališta,
- podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o prijavi prebivališta za regulisanje roditeljskog dodatka;
- podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o prijavi prebivališta za regulisanje zdravstvenog osiguranja deteta;
12. SUP ili MUP, Odeljenje za prijavu prebivališta – podizanje uverenja o prijavi prebivališta (uverenje se ne može uraditi istog trenutka, već se mora doći opet na isti šalter, čekati i preuzeti);
13. Centar za socijalni rad – podnošenje zahteva za:
- Uverenje da majka nije lišena roditeljskog prava i
- Uverenje da se majka neposredno brine o detetu;
- Zakazivanje sastanka;
14. Centar za socijalni rad – Sastanak majke i izdavanje:
- Uverenja da majka nije lišena roditeljskog prava i
- Uverenja da se majka neposredno brine o detetu;
15. Zavod za socijalno – podnošenje zahteva za:
- roditeljski dodatak, od Republike,
- jednokratnu novčanu pomoć od Grada za rođenje prvog deteta;
16. Firma roditelja – overa M-obrasca;
17. Zavod za socijalno:
- podnošenje zahteva za izdavanje zdravstvene knjižice deteta i
- podizanje zdravstvene knjižice deteta.


Kada uspešno prođete sve ove korake, Vaše dete će možda narasti toliko da može putovati, te se možete počastiti jednim odlaskom na more. Morski je vazduh zdrav, naročito za decu. Ali! Za to će Vam biti neophodan pasoš i za dete. STOP! Uverenje o državljanstvu za dete!
To je jedna posebna avantura... U nekoj sledećoj epizodi. Možda.[Ovu poruku je menjao axxxer dana 01.12.2011. u 22:17 GMT+1]
[ Pirossi @ 01.12.2011. 19:07 ] @
pomešao si nekoliko stvari i neke korake se izdelio iako se obavljaju na licu mesta.
prijavljivanje novorođenčeta nema nikakve veze sa prijavljivanjem za roditeljski dodatak.
[ axxxer @ 01.12.2011. 20:13 ] @
Pirossi, prvo bilo bi jako glupo da sam u naslov teme uneo sve korake koje je neophodno za prijavu deteta, naslov bi bio predugacak. Prijavu za roditeljski dodatak je svakako neophodno uraditi, osim ako ti 500 jura ne zavredjuje cimanja.
Drugo, sve korake sam objasnio prema sopstvenom iskustvu, onako kako su mene usput upućivali. Ovako je u Nišu, možda je u drugim gradovima drugačije.
Kada sam ušao u celi proces, nigde na netu nisam našao uputstva za sve, a drugari koji su u proteklih godinu dana prijavljivali svoje bebe nisu mogli do kraja da mi objasne baš koji papir mi treba i baš u kojoj ustanovi. Tako odlučih da ovde podelim svoja iskustva, možda nekom olakšam ceo posao...

A i neka se vidi koja su nebuloze potrebne da bi čovek u ovoj/sopstvenoj zemlji odradio neke najnormalnije stvari i ostvario osnovna prava.

25 dokumenata u 9 ustanova!!!

[Ovu poruku je menjao axxxer dana 01.12.2011. u 22:16 GMT+1]
[ Pirossi @ 01.12.2011. 20:18 ] @
ok, cenim trud.
i više vam daju u Nišu, u BG je bilo nešto ispod 300 eura.
[ axxxer @ 01.12.2011. 21:12 ] @
31k je od Republike, a 20k je od Grada. Sve u svemu, 500 jura nije za bacanje...
[ mmix @ 02.12.2011. 09:37 ] @
Ja nisam imao nista od ovoga, mada meni se dete rodilo u inostranstvu pa smo ga prijavili ovde i nismo jurili deciji dodatak.

Mi smo imali druge probleme koji se granice sa naucnom fantastikom :) npr da li ste znali da spisak zemalja u MUPovom sistemu za izdavanje pasosa potice od republickog saveza za statistiku. Zvuci razumno, ne? E pa da li ste znali da RZS ne uzima spisak zemalja od ministartsva inostranih poslova (koje je valjda nadlezno da kaze koje zemlje postoje na planeti) vec od ministartstva finansija i to iz neke arhaicne baze zemalja sa kojima srbija ima ili je jugoslavija imala neke trgovinske bilaterlane ugovore :) Tako da ako vam se dete rodilo negde drugde, u suverenoj zemlji koju Srbija prznaje svejedno ste sje*ani ako Jugoslavija nije nikad imala ekonomske ugovore sa tom zemljom. Uzasi visedecnijskog debiliteta partokratije (i jednopartijske i visepartijske).
[ deerbeer @ 02.12.2011. 10:11 ] @
Ja nisam imao nekih poteskoca oko prijave novorodjenceta i dodatka .
Jeste bilo dosta papira i overa ali na koji god salter sam otisao brzo sam zavrsio to sto je trebalo .
[ axxxer @ 02.12.2011. 12:21 ] @
Nema pravila, neko odradi to bez mnooogo cimanja dok neko zaglavi i po nekoliko nedelja. Iz svog bližeg i šireg okruženja imam različite primere. Čak i što se tiče uplate ove pomoći ili dodatka tiče, neko čeka mesec dana, neko i 6 meseci!
Suština je da mi ceo taj postupak, ovakav kakav je, deluje krajnje nebulozno i nepotrebno! Čemu tolika procedura? I, šta da rade npr. ljudi koji ne žive u gradu? Ne mogu ni zamisliti kako je njima.
Mislim da je ovo još jedan pokazatelj da smo zaista otišli u k....!
[ mmix @ 02.12.2011. 12:30 ] @
Pa dobro, uzasi partokratskog nepotizma. Ta akomulacija nesposbnosti mora negde da isplivava i to obicno bude na mestima kontakta sa gradjanstvom. Mozes samo da zamislis nasta to verovatno lici tamo gde ih niko ne vidi.