[ alexg @ 22.08.2012. 20:24 ] @
Molim za mišljenje ostalih forumaša...

Naime, imam zaostali neplaćeni porez na imovinu (koji mi je ostao iza pok. babe koju sam nasledio, a ona to nije plaćala) i od poreske sam dobio da kao naslednik moram da izmirim i njene dugove. Sad, poenta je da je iznos glavnice mizeran naspram kamate koja mi je obračunata za nekoliko godina unazad (uglavnom, kamata je četiri puta veća nego iznos glavnice).

U rešenju koje sam dobio (pre neki dan) stoji iznos tog duga, kolika je kamta i rečenica koja glasi: ''Na iznos utvrđene obaveze koji nije plaćen u propisanom roku obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom komforne metode obračuna''.

Takođe, u tom rešenju piše da se kamata obračunava na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (gde se pominje ta ''komforna metoda'').

Sa druge strane, na internetu sam našao i sledeću vest (Odluka Ustavnog suda):

''Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, broj 73/2012 od 27. jula 2012. godine

1. Utvrđuje se da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ”, broj 9/01), u delu koji glasi: „primenom konformne metode”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

2. Odbacuje se inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list SFRJ”, broj 57/89) i Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ”, broj 32/93).''


A, ovde, Ustavni sud proglašava nevažećim član 3. stav 1. Zakona o visini kamatne stope:

Na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate navedenog u tački 1. izreke, u delu koji glasi: „primenom konformne metode”, prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Mene zanima sledeće:

1. Da li je odlukom Suda gde je ''oboren'' član zakona o kamatnoj stopi gde se pominje ta komforna metoda obračuna, automatski se podrazumeva da se ne sme primenjivati ni član Zakona o poreskom postupku i administraciji gde se u delu o kamati pominje ta komforna metoda (kamata na kamatu)? i

2. Ukoliko bi odgovor na prvo pitanje bio DA, da li bi poreska morala da unazad kamatu preračuna po proporcionalnoj metodi (umesto kao do sada po komfornoj)? Naravno, ne moram da pominjem da bih time značajno tu kamatu smanjio radi plaćanja.

Hvala na mišljenjima.
[ superbaka @ 22.08.2012. 21:04 ] @
bas pre nekoliko dana je moja sestra (pravnik inace) razgovarala sa sudijom koji blage veze nema za ovo... covek razrezao kamatu i ko zna koliko bi tako da mu sestra nije ukazala na sluzbeni glasnik :)
[ Vasastajić @ 22.08.2012. 21:18 ] @
Cela ova država ti je lov u mutnom, što ovo tvoje poresko rešenje samo potvrđuje.
Napiši žalbu na to rešenje poreske uprave i pozovi se na odluku ustavnog suda, pa neka gospoda glavata u poreskoj malo lupaju glavu.
Ono što mi je jedino nepoznato u ovom konkretnom slučaju je to da li se ta odluka ustavnog suda može primeniti i retroaktivno ili tek od momenta njenog objavljivanja u službenom listu.
Lično mislim da ni ustavni sud ne bi skočio sam sebi u stomak i doneo takvu jednu odluku sa retroaktivnim dejstvom, jer bi tek to onda napravilo dar-mar u ovoj nazovi državi.
Dakle uza sve ove uslove zakon o oporezivanju, odnosno sporna odredba, je bio na snazi takav-kakav sve do odluke ustavnog suda i tako je morao i da se primenjuje za sva poreska dugovanja iz perioda punovažnosti sporne odredbe, tako da ne verujem da će tvoja eventualna žalba efektirati pozitivno po tebe, a i za ostala poreska dugovanja drugim poreskim obveznicima će se još dugo vremena primenjivati ta sporna odredba, dokle god sva poreska potraživanja, koja se odnose na period do donošenja odluke ustavnog suda, ne budu izmirena/naplaćena.
Kolika su ta potraživanja poreskih organa od građana ne smem ni da pomislim.
Neće ova odluka ustavnog suda biti ni prva ni poslednja u čitavom nizu njihovog populističkog delovanja.
[ alexg @ 23.08.2012. 08:09 ] @
Citat:
Ono što mi je jedino nepoznato u ovom konkretnom slučaju je to da li se ta odluka ustavnog suda može primeniti i retroaktivno ili tek od momenta njenog objavljivanja u službenom listu.


I meni je to nepoznanica. Međutim, ako gledamo npr. Zakon o restituciji on se primenjuje retroaktivno jer je pređašnjim Zakonom o nacionalizaciji ljudima oduzimana imovina, a to je bilo neustavno. Logički, ako je neko pravo građaninu bilo uskraćeno, a Sud svojom presudom to ispravi onda bi to moralo da se primeni retroaktivno, radi vraćanja u pređašnje stanje.

Meni je neshvatljivo da je Sud doneo odluku koja se primenjuje od 27. jula, a ja dobijam rešenje od 14.08. i tu mi se obračunava kamata po komfornoj metodi (skoro mesec dana posle primene odluke Suda).


[ Shadowed @ 23.08.2012. 09:11 ] @
Sta je konforna metoda?
[ kalimero 011 @ 23.08.2012. 09:53 ] @
^
Jedan od dva osnovna metoda obračuna kamate (drugi je proporcionalna metoda). Izguglaćeš brzo. (edit - npr. http://hr.wikipedia.org/wiki/Slo%C5%BEeni_kamatni_ra%C4%8Dun)

@alexg
Citat:
1. Da li je odlukom Suda gde je ''oboren'' član zakona o kamatnoj stopi gde se pominje ta komforna metoda obračuna, automatski se podrazumeva da se ne sme primenjivati ni član Zakona o poreskom postupku i administraciji gde se u delu o kamati pominje ta komforna metoda (kamata na kamatu)?

Ne podrazumeva se, sud je oborio samo član Zakona o visini stope zatezne kamate obrazlažući to nejednakim tretiranjem dužnika (u smislu prvenstveno Zakona o obligacionim odnosima, ako nekoga zanima okačiću integralni tekst odluke).
[ Vasastajić @ 23.08.2012. 10:16 ] @
Citat:
sud je oborio samo član Zakona o visini stope zatezne kamate

Citat:
1. Utvrđuje se da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ”, broj 9/01), u delu koji glasi: „primenom konformne metode”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Možda zbog subjektivnog elementa u postu alexg sve to nije dobro prezentirano i sve ovo mi stvara uzvesnu nedoumicu, pa ajd okači tu odluku, ne iz razloga što ti ne verujem da si je dobro protumačio, nego nek se nađe i u ovoj arhivi.
Hvala.
[ Braksi @ 23.08.2012. 11:02 ] @
Citat:
superbaka:
bas pre nekoliko dana je moja sestra (pravnik inace) razgovarala sa sudijom koji blage veze nema za ovo... covek razrezao kamatu i ko zna koliko bi tako da mu sestra nije ukazala na sluzbeni glasnik :)


epic, lol !
[ kalimero 011 @ 23.08.2012. 11:47 ] @
@Vasastajić

Nema na čemu. :)
[ Shadowed @ 23.08.2012. 12:01 ] @
Citat:
kalimero 011: ^
Jedan od dva osnovna metoda obračuna kamate (drugi je proporcionalna metoda). Izguglaćeš brzo. (edit - npr. http://hr.wikipedia.org/wiki/Složeni_kamatni_račun)

Tnx. Skont'o. Propercionalno je bez kamate na kamatu, konforna sa.
[ alexg @ 23.08.2012. 12:09 ] @
Citat:
Ne podrazumeva se, sud je oborio samo član Zakona o visini stope zatezne kamate obrazlažući to nejednakim tretiranjem dužnika (u smislu prvenstveno Zakona o obligacionim odnosima, ako nekoga zanima okačiću integralni tekst odluke).


Praktično, odmah (kao i sve u Srbiji) ''može, a i ne mora''.

Dakle, pošto poreska primenjuje član Zakona o poreskom postupku i administraciji (gde se kamata po članu 75. obračunava komfornom metodom), a oboren je član zakona o kamatnoj stopi vezan za primenu komforne metode onda nastaju dvostruki aršini: poreska i država mogu da ti obračunavaju kamatu po komfornoj metodi, a ostali učesnici u obligacionom odnosu (npr. EPS i potrošač) ne mogu?

[ SlobaBgd @ 23.08.2012. 12:19 ] @
Neću mnogo da pametujem, nisam stručnjak za materiju o kojoj se diskutuje, ali bih primetio da u slučaju plaćanja poreza nisi u obligacionom odnosu sa državom/poreskom upravom, za razliku od odnos sa davaocima usluga, kao što je EPS.
[ Vasastajić @ 23.08.2012. 12:52 ] @
Dobro, sad mi je jasnija čitava priča, međutim kolikogod da je svaka država u principu represivni aparat, baš bih voleo da gledam taj film gde ustavni sud ispituje ustavnost i zakonitost odredbe Zakona o poreskom postupku i administraciji ,kojom se definiše konformna metoda obračuna kamate prema poreskim dužnicima.
Nisam baš spreman da eksplicitno tvrdim da se na poreske organe pominjane odredbe Zakona o obligacionim odnosima ne odnose, jer konačno država je pored svoje represivne uloge takođe i svojevrsni servis građana u smislu pružanja raznih, prvenstveno administrativnih usluga.
Sve u svemu, za sada, dok neko ne pokrene inicijativu pred ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe Zakona o poreskom postupku i administraciji kojom se definiše konformni metod obračuna kamate, odredba je na snazi i primenjuje se.
[ etjen @ 23.08.2012. 12:57 ] @
bilo kako bilo, iz mog ličnog iskustva, ono što ti poreska prepiše i možeš a i ne moraš da platiš :)

Sve zavisi od raspoloženja poreske službenice/službenika.

U svakom slučaju, uloži žalbu koja će stopirati eventualno rešenje o prinudnoj naplati.
[ kalimero 011 @ 23.08.2012. 13:34 ] @
@alexg
Citat:
Praktično, odmah (kao i sve u Srbiji) ''može, a i ne mora''.

Ne baš. Ovde je prilično jasno o čemu se radi i mislim da je odluka Ustavnog suda korektna. Sud nije globalno zabranio (niti je mogao da zabrani) korišćenje konformne metode, to bi bila besmislica.

@Vasastajić
Citat:
...baš bih voleo da gledam taj film gde ustavni sud ispituje ustavnost i zakonitost odredbe Zakona o poreskom postupku i administraciji ,kojom se definiše konformna metoda obračuna kamate prema poreskim dužnicima.

Koliko god to izgledalo nepravedno, država ima pravo da propiše bilo kakvu kaznu za neizvršavanje obaveza prema njoj i taj propis ne bi sam po sebi bio neustavan već bi to zavisilo od dugih faktora, ali ti to već znaš...
[ Vasastajić @ 23.08.2012. 15:05 ] @
Ma slažem se ja sa time, jedini zaieb u čitavoj priči je da i država prilikom propisivanja kazni mora da se drži SVIH pozitivnih zakonskih odredbi, a to u ovom slučaju ne može sa stopostotnom sigurnošću da se ustvrdi.
[ alexg @ 23.08.2012. 17:34 ] @
Naravno da mi je jasno da Sud razmatra i odlučuje o podnetoj inicijativi. U ovom slučaju to je bio Zakon o visini kamatne stope. Sa druge strane Poreska uprava primenjuje kamatu na osnovu zakona iz svoje delatnosti. Međutim, ako je Sud presudio da je ''konformna metoda'' tj. kamata na kamatu neustavna (ako se uzme u obzir da je oborio jedan član zakona u kome se eksplicitno pominje ta metoda) meni nije logično da ne važi i za poreze. Jer nije ta metoda ''drugačija'' kada se primenjuje kod poreza ili kod neplaćenih računa. Ona je ista i na isti način se obračunava.

Mada, mislim pošto je odluka nova (iako je već prošlo skoro mesec dana kako je na snazi), a sezona je i godišnjih odmora, da će i poreska izaći sa nekim mišljenjem, odnosno tumačenjem. Nadam se. Svakako je dobro da se to rastumači na najbolji način.
[ Vasastajić @ 23.08.2012. 18:07 ] @
Pazi, ni jedan sud ne donosi generalne odluke,već samo konkretne iz domena povrede nekog prava ili,kao što je u ovom slučaju, iz domena ustavnosti i zakonitosti konkretnih odredbi nekog pojedinačnog zakona, pa prema tome, kao što sam već i rekao, odredba Zakona o poreskom postupku i administraciji, koja definiše konformnu metodu obračuna kamate i DALJE je na pravnoj snazi, jer nije bila predmet postupka pred ustavnim sudom, a da li će ikada i biti, voleo bih da vidim, jer bi takvom jednom odlukom o ukidanju te odredbe ustavni sud praktično sekao granu na kojoj sedi.
E, TAJ film teško da ćemo gledati.
[ kalimero 011 @ 23.08.2012. 18:16 ] @
^
Citat:
odredba Zakona o poreskom postupku i administraciji, koja definiše konformnu metodu obračuna kamate i DALJE je na pravnoj snazi, jer nije bila predmet postupka pred ustavnim sudom, a da li će ikada i biti, voleo bih da vidim, jer bi takvom jednom odlukom o ukidanju te odredbe ustavni sud praktično sekao granu na kojoj sedi

Ja mislim da nema nikakvog osnova za osporavanje te odredbe u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

@alexg
Citat:
Međutim, ako je Sud presudio da je ''konformna metoda'' tj. kamata na kamatu neustavna (ako se uzme u obzir da je oborio jedan član zakona u kome se eksplicitno pominje ta metoda) meni nije logično da ne važi i za poreze. Jer nije ta metoda ''drugačija'' kada se primenjuje kod poreza ili kod neplaćenih računa.

Nije sud presudio da je metoda neustavna (niti može tako nešto da presudi, napisao sam gore), već da je njena primena u tačno određenim okolnostima neustavna. Piše sve detaljno u odluci koju sam prikačio.
Citat:
...da će i poreska izaći sa nekim mišljenjem, odnosno tumačenjem.

Poreznici ne smeju ništa da tumače, već samo striktno da primenjuju zakone. Ne bi valjalo da je drugačije.