[ kosovic @ 15.01.2013. 18:11 ] @
Molim vas ako je moguće da mi pomognete, naime u kreiranoj tabeli

SELECT partija, opis, bodovi, rag
FROM dbo.tblRedosled
opis bod
partija opis bod rang
--------------------------------------- ---------- ---------------------------------------
250 prvi 100
250 drugi 75
250 treci 50
300 prvi 100
300 drugi 70
300 treci 30


Htio bi na osnovu broja bodova dodati rang ? To bi trebalo ovako da izgleda.

partija opis bod rang
--------------------------------------- ---------- ---------------------------------------
250 prvi 100 1
250 drugi 75 2
250 treci 50 3
300 prvi 100 1
300 drugi 70 2
300 treci 30 3
Pozdrav,

[ Dusan Kondic @ 15.01.2013. 18:28 ] @
Code:

DECLARE @tblRedosled TABLE (Partija INT, Opis NVARCHAR(50), Bodovi INT)

INSERT INTO @tblRedosled (Partija, Opis, Bodovi) VALUES(250, 'prvi', 100)
INSERT INTO @tblRedosled (Partija, Opis, Bodovi) VALUES(250, 'drugi', 75)
INSERT INTO @tblRedosled (Partija, Opis, Bodovi) VALUES(250, 'treci', 50)
INSERT INTO @tblRedosled (Partija, Opis, Bodovi) VALUES(300, 'prvi', 100)
INSERT INTO @tblRedosled (Partija, Opis, Bodovi) VALUES(300, 'drugi', 70)
INSERT INTO @tblRedosled (Partija, Opis, Bodovi) VALUES(300, 'treci', 30)

SELECT Partija, Opis, Bodovi, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY Partija ORDER BY Bodovi DESC) AS Rang FROM @tblRedosled
SELECT Partija, Opis, Bodovi, RANK() OVER(PARTITION BY Partija ORDER BY Bodovi DESC) AS Rang FROM @tblRedosled
SELECT Partija, Opis, Bodovi, DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY Partija ORDER BY Bodovi DESC) AS Rang FROM @tblRedosled

Pozdrav