[ popmilan76 @ 19.07.2014. 17:33 ] @
Da li prilikom dodavanje rekorda u access bazu,mogu neka polja u ovom kodu da ostavim prazna.....i da puni bazu sa praznim poljima,evo koda...


try
{
OleDbCommand sqlCom = new OleDbCommand();
sqlCom.Connection = conn;
sqlCom.CommandType = CommandType.Text; //radi se o tekstualnom unosu
sqlCom.CommandText = "insert into Baza(BrojPunomoci,Naziv,Adresa,Reon,OdDatuma,DoDatuma,OpunomocenaLica,Posta,Telefon,BrojFaha) values(@BrojPunomoci,@Naziv,@Adresa,@Reon,@OdDatuma,@DoDatuma,@OpunomocenaLica,@Posta,@Telefon,@BrojFaha)";
//komanda za unos u bazusqlCom.Parameters.AddWithValue("@Naziv", textBox2.Text);
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@Adresa", textBox3.Text);
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@Reon", textBox6.Text);
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@OdDatuma", dateTimePicker1.Value.ToShortDateString());
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@OdDatuma", dateTimePicker2.Value.ToShortDateString());
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@OpunomocenaLica", richTextBox1.Text);
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@Posta", textBox7.Text);
sqlCom.Parameters.AddWithValue("@Telefon", textBox4.Text);

//Kolone iz baze dobijaju vrednost tekst boksova
//unosi se sa podrazumevanom vrednoscu, string je jednak varchar
conn.Open(); //otvaram konekciju
sqlCom.ExecuteNonQuery(); //ubacujem sve i ne zahtevam upit
}
catch
{
MessageBox.Show("Nije uspela konekcija.Probajte kasnije!!!");
}
finally
{
conn.Close(); // i u svakom slucaju ti meni zatvori bazu :)
[ popmilan76 @ 19.07.2014. 18:24 ] @
Jos nesto cudno se desava,imam isti taj kod u drugom projektu i tamo radi,samo sa ovim kodom....sva polja budu prazna i prihvati,a ovde nece...
[ popmilan76 @ 19.07.2014. 20:20 ] @
Provalio sam geska je bila u samoj bazi.....