[ Sija @ 14.04.2015. 15:31 ] @
Kako promijeniti connectionstring u app.config fajlu?
Omogućio bih da npr. korisnik sam unosi Data Source i bazu ali nikako da shvatim kako promijeniti taj connectionstring iz koda. :-(

[ Mikelly @ 14.04.2015. 22:19 ] @
Code:

Configuration configuration = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None);
configuration.AppSettings.Settings[theKey].Value = "tvoj entity connection string";
configuration.Save(ConfigurationSaveMode.Modified);


[ Sija @ 15.04.2015. 21:11 ] @
Citat:
Mikelly
Code:

Configuration configuration = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None);
configuration.AppSettings.Settings[theKey].Value = "tvoj entity connection string";
configuration.Save(ConfigurationSaveMode.Modified);
Citat:
Mikelly
Code:

Configuration configuration = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None);
configuration.AppSettings.Settings[theKey].Value = "tvoj entity connection string";
configuration.Save(ConfigurationSaveMode.Modified);


Ovo ne radi. Treba da mogu mijenjati ovaj dio:

Code:
  <connectionStrings>
    <add name="ZEN.My.MySettings.bazatConnectionString" connectionString="Data Source=NEKI;Initial Catalog=bazat;Integrated Security=True"
      providerName="System.Data.SqlClient" />
    <add name="bazatEntities" connectionString="metadata=res://*/ZEN.csdl|res://*/ZEN.ssdl|res://*/ZEN.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=NEKI;initial catalog=bazat;integrated security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;"
      providerName="System.Data.EntityClient" />
  </connectionStrings>
[ S A J A @ 15.04.2015. 23:45 ] @
Ja koristim EF i SQLite.
Kad otvaraš model ti mu zadaš putanju do baze. I to stoji u web.config fajlu. Nema potrebe da ga menjaš.

U samoj aplikaciji, zadaš connection string i to je to. Ja sam stavio da mi uvek traži bazu u root folderu. Evo kako to ide:

Dim db As New dbEntities
db.Database.Connection.ConnectionString = "Data Source=""" & AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory & "ImeFajla.db"";foreign keys=True;"
[ Sija @ 19.04.2015. 16:23 ] @
Citat:
S A J A: Ja koristim EF i SQLite.
Kad otvaraš model ti mu zadaš putanju do baze. I to stoji u web.config fajlu. Nema potrebe da ga menjaš.

U samoj aplikaciji, zadaš connection string i to je to. Ja sam stavio da mi uvek traži bazu u root folderu. Evo kako to ide:

Dim db As New dbEntities
db.Database.Connection.ConnectionString = "Data Source=""" & AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory & "ImeFajla.db"";foreign keys=True;"Hvala. Tek sada stigoh testirati. :-)
Radi konekcija i lokalno i preko mreze tj. preko hamachija.