[ zpezer @ 06.03.2016. 20:00 ] @

poz

kako upisati jedan zapis i tablice u drugu tablicu iste baze i iste strukture;
[ elmagio @ 06.03.2016. 20:52 ] @
Ako hoćeš samo jedan zapis onda ga postaviš u uvjet

INSERT INTO Tablica2
SELECT * FROM Tablica1 WHERE Tablica1.id = 100


Ako hoćeš cijelu tablicu onda ovako

INSERT INTO Tablica2
SELECT * FROM Tablica1
[ zpezer @ 08.10.2016. 21:07 ] @
Da li bi se to mogle odraditi na dvije različite baze , naravno tablic a ima istuu strukturu , bez treggera ::
[ dava @ 28.11.2016. 11:55 ] @
Naravno, samo treba pre imena tabele navesti bazu i owner-a. Ako su te dve baze na različitim serverima onda serveri treba da budu linkovani.
[ zpezer @ 03.12.2016. 19:17 ] @
Hvala Daver, davno zatvoren tema