[ stopnarkomaniji @ 29.10.2017. 18:41 ] @
I bi kviz "Slagalica".
Valjda ovo nevreme po Srbiju pa okrećem kanale
kad ono "Slagalica" na RTS1
i poprilično pitanja iz hemije.
Ne znam ja kako se to slaže
ali u jednom od tih mozaika pojavi se i
Citat:
Po definiciji najmanja hemijski stabilna celina

a odgovor po autorima kviza je "Molekul".

E sad, ako zaboravimo na nuklearnu hemiju
ostaju nam tri kandidata za "najmanju hemijski stabilnu celinu":

1) Atom
2) Molekul
3) Jon.

Ima hemijski stabilnih molekula, nije sporno.

Ali, da li je atom hemijski stabilan?
Tu prvo treba odrediti šta to znači "hemijski stabilan"?

Valjda da pod standardnimn uslovima bez dovodjenja energije ne učestvuje u hemijskim reakcijama.

Pa, lepo, zlatno zlato se ne menja "vijek vijekova".
E, povikaćete vi, "metali su (i zlato) kristalne rešetke gde su atomi čak i elektrone pustili da šetaju okolo, dakle na komad zlata možemo gledati kao na molekul".

E, jest! A šta je sa plemenitim gasovima?
Pod standardnim uslovima plemeniti gasovi su jednoatomski.


Zato, moje pitanje je:

Da li je za molekul ispravno reći "Po definiciji najmanja hemijski stabilna celina"?
Ili ta "čast" treba da pripada atomu?


PS:
Da u ovom svečanom trenutku uz listu plemenitih gasova {He, Ar, Ne, Kr, Xe, Ra} pozdravimo i pridošlicu Oganesson (Og) redni broj 118.