[ Katastrator @ 27.06.2018. 14:29 ] @
http://www.rgz.gov.rs/vesti/28...konkursu-za-zaposlenje-u-rgz-u

Evo čitam ne znam da li da plačem ili da vrištim.......... Koji je nazovi stručnjak autor da ga častim pićem....

Evo samo deo is sižea...


071. Radno mesto šef odseka za Help Desk

1.) Korisnik je nedavno instalirao novi video upravljački program na računar, ali po pokretanju Windows ne stratuje. Koja opcija je najbolja da ispravite problem?
2.) Koju komandu, u Windows 7, možete koristiti za skeniranje integriteta diska prilikom sledećeg pokretanja?
3.) Korisnik ima problema sa povezivanjem na Internet. Koju od narednih komandi treba pokrenuti, sa korisničke radne stanice, kako bi se osiguralo da radna stanica ima važeću IP adresu?
4.) Kada obezbeđujete novi bežični ruter, šta treba prvo promeniti?
5.) Korisnik ima nefunkcionalni računar koji ima dva čvrsta diska. Korisnik mora da preuzme informacije sa jednog. Koji uređaj bi se koristilo?
6.) Objasniti značenje AHCI moda BIOS-a.
7.) Koji je tačan izraz za lokalnu platformu na kojoj klijent virtuelnih mašina radi?
8.) Koja instalaciona opcija Windows Servera 2012 potencijalno najmanje zauzima prostora na disku?
9.) Šta je najbolja tehnika za izvođenje instalacije nove šume?
10.) Objasniti značenje tri zvučna signala prilikom startovanja PC računara pri izvršenju osnovnog ulazno izlaznog sistema.