Strane: 1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Poslednja >>
121. Popunjavanje agregatnih objekata u sql (0 odgovora)
122. Agregatna veza dva objekta u SQL (3 odgovora)
123. PL/SQL pomoc oko zadatka (1 odgovora)
124. potrebna pomoc oko ubacivanja u bazu POMOC (14 odgovora)
125. IDE za razvoj pomocu dijagrama (Linux)? (0 odgovora)
126. LDAP koristi li se (9 odgovora)
127. SQL upit - suma poslednje smene (10 odgovora)
128. MOV za Autoservis (12 odgovora)
129. modeliranje procesa i podataka- bpwin i erwin (6 odgovora)
130. Baza podataka na Windows CE (1 odgovora)
131. Prelazak sa Foxpro na? (4 odgovora)
132. Normalizacija baze, lager lista, interni papiri? (24 odgovora)
133. Foreign key kao primary key? (7 odgovora)
134. Access: Korišćenje naredbe count (2 odgovora)
135. MongoDB kursevi sa sertifikatom (1 odgovora)

Strane: 1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Poslednja >>