[ StratOS @ 19.06.2002. 20:26 ] @
Ako imamo naprimjer koju običnu file extenziju *.txt neče nitko misliti da ima kakav black code ili virus, jer če se samo notepad otvoriti i otvoriti textualan oblik binarnog filea.

Sistemi koji su efektirani : Windows Explorer as Internet Exploreror na Win95/98 ili win2000.

CLSID {3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} pokazuje na application/hta.
Ako IE i Explorer ne pokazuju CLSID file extenzije onda je onaj *.hta fajl u bistvu *.txt ( tekstualni fajl, bar tako ga vidimo u exploreru ), a u stvari je hta (HTML aplikacija).

pogledajte http://www.angelfire.com/ma/BorisMacek/Stuff/Test.zip
to je u bistvu *.zip fajl, testirajte svoju verziju, što on u bistvu radi ?

<script>
a=new ActiveXObject("WSCript.Shell");
a.run("CMD.EXE");
alert("Hallo n (47 vam zeli dober dan");
</script>

Znači zagon MS-DOS prompta i msgbox alert, no to bi moglo da završi mnogo slabije ...

pozdrav