[ Burgos @ 24.05.2005. 17:20 ] @
Možda nije za 3D programiranje, ali...

Treba mi screen capture koji će u sliku da uhvati i kursor miša
Ovaj kod ne može da grebuje sliku zajedno sa mišem (kao što ni Print Screen ne može).

Code:
extern IDirect3DDevice8* g_pd3dDevice;

 Void CaptureScreen()

{

IDirect3DSurface8 * pSurface;

 g_pd3dDevice->CreateImageSurface(ScreenWidth,ScreenHeight,D3DFMT_A8R8G8B8,&pSurface);

g_pd3dDevice->GetFrontBuffer(pSurface);

D3DXSaveSurfaceToFile("Desktop.bmp",D3DXIFF_BMP,pSurface,NULL,NULL);

pSurface->Release();    

}