[ bash_ivan @ 30.05.2005. 17:11 ] @
Zna li netko način na koji bi se ova skripta mogla napisati:

skripta kreira piramidu procesa i njhove djece po principu od
gore prema dolje te slijeva na desno

.......................................p1

....................p2.............. p3.................. p4

................p5...p6...........p7... p8........... p9... p10
-> prilikom svakog pokretanja procesa sprema u datoteku
(pokrenuti.txt), ime, PID i PPID procesa kojeg je pokrenula
-> nakon njihova kreiranja terminira ih jednog po jednog po
principu s desna na lijevo te od dolje prema gore
-> prilikom terminiranja sprema u datoteku (terminirani.txt) ime,
PID i PPID terminiranog procesa
[ random @ 05.06.2005. 20:16 ] @
Morala bi neka rekurzija, sa numerisanjem nivoa (ako treba baš takva struktura piramide da bude). Pozivaš rekurzivno proces sa $0, PID ti je u $$ varijabli, PPID ti je u $PPID varijabli, tako da nije neki problem.
[ Alef @ 06.06.2005. 12:25 ] @
A što izmišljati toplu vodu?
Code:

$ pstree
  ...
[ random @ 06.06.2005. 16:04 ] @
Alef, mislim da nisi razumeo šta je bilo pitanje. Ako sam ja dobro razumeo, treba da se napiše skriptić (verovatno neka vežba iz shell programiranja) koji fork()-uje procese rekurzivno, i zatim ih ubija.