[ midgard @ 05.06.2005. 20:47 ] @
Treba da napravim program u c++-u, ali mi tekst zadatka nije jasan, ja sam shvatio ovako:treba da napravim apstraktnu klasu PREDMET, pa da iz nje izvedem klasu TELO, pa iz tela SFERU,VALJAK i kupu, pa onda da napravim klasu SKLOP koja ce u strvari biti niz od sfere,valjka i kupe(proizvoljno), pa klasu SKLADISTE koje je u stvari niz u koji stavljam tela do odrdjene granice, a sta radi radnik to mi nije jasno. U ostalom evo tekst zadatka:

Projektovati na jeziku C++ sledeći sistem klasa:

Predmet ima oznaku vrste predmeta. Može da se odredi zapremina i težina premeta i da se predmet upiše u datoteku. Piše oznaka vrste predmeta.
Telo je homogeni predmet određene specifične težine. U datoteku se pišu oznaka vrste predmeta i specifična težina tela.
Sfera, valjak i kupa su tela. U datoteku se pišu oznaka vrste, specifična težina i dimenzije.
Sklop je predmet sastavljen od proizvoljnog broja predmeta proizvoljne vrste. Stvara se prazan, posle čega predmeti se dodaju jedan po jedan. U datoteku se pišu podaci o sadržanim predmetima.
Skladište može da sadrži proizvoljan broj predmeta do zadate ukupne zapremine i težine. Predmeti se stavljaju jedan po jedan, s tim da se pamti redosled stavljanja predmeta. Predmeti se vade iz skladišta na osnovu njihovih rednih brojeva. Može da se dobije spisak sadržanih predmeta.
Radnik ima ime. Svi radnici moraju da imaju različita imena. Ne sme da se pravi kopija radnika. Radnik može da proizvodi predmet kao kopiju zadatog predmeta i da ga stavi u zadato skladište. Predmet čija kopija se pravi i skladište u koje se kopija stavlja može da se promeni.
Sastaviti na jeziku C++ interaktivni glavni program za rukovanje radionicom koja ima određeni broj skladišta i u kojoj radi određeni broj radnika.

Ako neko moze da mi doslovno objasni sta se ovde trazi!

Please, help!
[ anon315 @ 05.06.2005. 23:20 ] @
Pa radnik je dakle nova klasa, a jedna njena metoda ce biti sposobna da napravi kopiju objekta druge klase. Ne vidim u cemu je problem?
[ Ivand @ 06.06.2005. 09:22 ] @
Lepo je Laslo to zamislio,
Predmet , telo , sfera , valjak , kupa .... sve su to posebne klase koje nasledjuju onu predhodnu ...
[ anon315 @ 06.06.2005. 11:50 ] @
Haha, tacno, odmah se prepoznaje njegov stil :))
[ midgard @ 06.06.2005. 16:53 ] @
Jeste Laslo, znaci telo nasledjuje predmet, a sfera, kupa i valjak nesledjuju telo?