[ milanvla @ 28.09.2005. 23:57 ] @
ovako
slicnu temu sam vec postavljao ali nisam nasao odgovor?

ovaj asp code iscita sadrzaj tabele u access bazi

baza.asp
Code:

<table>
<%
    Dim conn,rs
    Set conn= Server.Createobject("ADODB.Connection")

    Set rs=Server.Createobject("ADODB.Recordset")
    Set rs1=Server.Createobject("ADODB.Recordset")

    filePath = Server.MapPath("data.mdb")
    Conn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +filePath)


    Rs.open "Select FName, LName from people",Conn,3,1

    Do while Rs.Eof=False
    %>
        <tr>
          <td><%=(rs("FName"))%></td>
          <td><%=(rs("LName"))%></td>
        </tr>
    <%
    Rs.movenext
    Loop
    Rs.Close
    Conn.Close
%>
</table>


dok ovaj aspx se cudno ponasa
uopste ne prikazuje nista da ima u bazi i jos cudnije ne reaguje ako menjam putanju u connection stringu, cak i kada stavljam neke gluposti
evo coda:
baza.aspx
Code:

<%@ Page language="c#" Codebehind="baza.aspx.cs" %>
<HTML>
    <HEAD>
        <title>WebForm1</title>
        <meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR">
        <meta content="C#" name="CODE_LANGUAGE">
        <meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript">
        <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema">
    </HEAD>
    <body>
 
        <form id="Form1" method="post" runat="server">
            <asp:datagrid id="DataGrid1" runat="server" PageSize="40" AllowPaging="True" AutoGenerateColumns="False"
                BackColor="#404040" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" Font-Names="Arial" AllowCustomPaging="True"
                BorderWidth="1px" CellPadding="0" Width="376px" ForeColor="White" GridLines="Horizontal">
                <Columns>
                    <asp:BoundColumn DataField="FName" SortExpression="firstname" HeaderText="First Name"></asp:BoundColumn>
                    <asp:BoundColumn DataField="LName" SortExpression="lastname" HeaderText="Last Name"></asp:BoundColumn>
                </Columns>
            </asp:datagrid></form>
    </body>
</HTML>


baza.aspx.cs
Code:

using System;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.Odbc; 
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;

namespace Test
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WebForm1.
    /// </summary>
    public class WebForm1 : System.Web.UI.Page
    {             
        protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid DataGrid1;                              
        
        #region Web Form Designer generated code
        override protected void OnInit(EventArgs e)
        {
            //
            // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.
            //
            InitializeComponent();
            base.OnInit(e);
        }
        private void InitializeComponent()
        {    
            this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);

        }
        #endregion
        
        private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
        {
                                

                    string filePath = Server.MapPath("data.mdb");
            string conString = ""PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" + filePath;    

 
    
     
   
        

            OleDbConnection con=null;
            OleDbDataAdapter dAdapter = null;
            DataSet dSet = null;

            con =new OleDbConnection(conString);                  
            con.Open();   
            string SQL = "select FName,LName from people";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQL,con);
            dAdapter = new OleDbDataAdapter(cmd);

                            
        
            dSet = new DataSet("people"); 
            dAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand("select FName,LName from people", con);

            
            dAdapter.Fill(dSet,"Employees");
            DataGrid1.DataSource = dSet;             
            DataGrid1.DataBind();    
                dAdapter.Dispose();
            con.Close();


        }
    }
}


kod mene u localu sve radi super, ali an serveru ne.
ima li ko ideju zasto nece?
da li treba jos nesto da prebacim na server sem aspx i aspx.cs fajla?

hvala
[ milanvla @ 29.09.2005. 00:06 ] @
Da li moze da se desi da C# nije instaliran na serveru!

probao sam sada isti primer sa VB.NET i to radi do vraga

ne razumem zasto nemaju C# a imaju VB.NET podrsku?
[ adnan78 @ 29.09.2005. 13:39 ] @
Kada se kompajlira aplikacija (bilo da je C#, VB.NET ili nesto sasvim trece) ona se prevede u MSIL (Microsoft intermediate language). MSIL se kasnije izvrsava u CLR (Common Language Runtime), sto je nesto poput Java Virtual Machine. Upravo to je jedna od kljucnih stvari .NET-a da aplikacija isto radi nezavisno u kom je jeziku napisana, stoga vas ne moze da bude instaliran C# ili VB na kraju krajeva CLR nema pojma sta je C# ni sta je VB jedino sto razumije je MSIL.

Malo ti je ovaj kod neuredan i stvari se ne desavaju po nekom "normalnom" redosledu. Sto se tvog problema tice. Napravio si dataset sa imenom tabele "people" (dSet = new DataSet("people"); ) a punio si rezultat u employees (dAdapter.Fill(dSet,"Employees");) sto znaci da si ti vjerovatno imao rezultat ali je tvoj grid bio bindovan na pogresnu tabelu tj people koja je prazna. Ja sam malo sredio ovaj kod i on bi sad trebao da radi. Primjeti da sam stavio DataGrid1.DataMember = ""; sto bi trebalo da ocisti ovo podesavanje ako si ga stavio. U sustini ne moras da navodis ime tabele grida i ovo polje datamember ako imas u datasetu 1 tabelu, u slucaju da ih imas vise onda treba da navedes ovo polje. Ukoliko je potrebno da imas dosta tabela u datasetu, trebao bi da koristis typed data set koji upravo sprjecava da se dese ovakvi problemi.

Code:

string filePath = Server.MapPath("data.mdb");
string conString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" + filePath;    

OleDbConnection con=null;
OleDbDataAdapter dAdapter = null;
DataSet dSet = null;
string SQL = "SELECT FName,LName FROM people";

con = new OleDbConnection(conString);                              
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQL,con);
dAdapter = new OleDbDataAdapter(cmd);
dSet = new DataSet(); 

con.Open();
dAdapter.Fill(dSet);                            
con.Close();

DataGrid1.DataSource = dSet;      
DataGrid1.DataMember = "";       
DataGrid1.DataBind(); Sto se kopiranja na server tice treba da izbildujes aplikaciju i da iskopiras sve sto treba da se iskopira na server. Procitaj malo kako se radi deployment. .cs faj se ne kopira na server, ver kad se izvrsi kompaliranje on se prevede u DLL koji ti se nalazi u bin folderu i koji mora da isekopira da bi sve radilo, pa tu je naravno i web.config... itd...itd.. ima tu dosta nekih stvari i to je dugaaaa prica... pogledaj kako se radi deployment u msdn-u

Eto, nadam se da sam pomogao. Pozdrav![Ovu poruku je menjao adnan78 dana 29.09.2005. u 14:46 GMT+1]
[ milanvla @ 30.09.2005. 18:06 ] @
Na zalost ni ovo ne radi
[ adnan78 @ 30.09.2005. 20:47 ] @
ovo bi moralo da radi..... mislim da ti imas neki drugi problem.... debaguj stavi breakpoint nedje... recimo u trenutku kad se napuni dataset, pa vidi sta ima u njemu...
[ milanvla @ 05.10.2005. 23:17 ] @
Imam jos jedan problem.
mozda ovo ima veze sto ne radi

database.aspx izgleda ovako
Code:

<%@ Page language="c#" Codebehind="database.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Test.database" %>

ali kaze da je greska:

Server Error in '/' Application.
--------------------------------------------------------------------------------

Parser Error
Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.

Parser Error Message: Could not load type Test.database'.

Source Error:


Line 1: <%@ Page language="c#" Codebehind="database.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Nable_Soft.database" %>
Line 2: <HTML>
Line 3: <HEAD>

zato ja obrisem ovo AutoEventWireup="false" Inherits="Test.database" i ostavim samo
<%@ Page language="c#" Codebehind="database.aspx.cs" %>

[ milanvla @ 06.10.2005. 15:59 ] @
Hvala na pomoci
resio sam problem

ovde je bio Inherits="Test.database"

kada sam kopirao fajlove na server sva slova idu u mala pa tako se na server kopira dll fajl sa malim slovima test.dll umesto Test.dll

to me je zezalo svo vreme

pozdrav