[ Veljko Manojlovic @ 12.01.2006. 13:14 ] @
Postavljena je prezentacija na server koji ima podrsku za ASP.NET. Hocu da imam stranicu "Postavite pitanje" preko koje ce posetioci moci da salju e-mail sa pitanjem na moju adresu. Koristim ovakav C# kod:

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Mail" %>
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {

SmtpMail.SmtpServer = "";

MailMessage oMessage = new MailMessage();

oMessage.BodyFormat = MailFormat.Text;
oMessage.Priority = MailPriority.High;
oMessage.From = "adresa koju ce ostaviti posetilac sajta";
oMessage.To = "moja [email protected]";

oMessage.Subject = "Test Mail";
oMessage.Body = "nesto sto upise posetilac";

SmtpMail.Send(oMessage);
}
</script>

Sta treba da stavim kod 'SmtpMail.SmtpServer = ?' ?

Ako ne stavim nista da li on koristi SMTP server sa masine na kojoj je postavljena prezentacija? Probao sam da ne stavim nista i dobijem gresku "The requested method POST is not allowed for the URL /PostavitePitanje.htm.".
[ jablan @ 12.01.2006. 13:21 ] @
Citat:
Veljko Manojlovic: "The requested method POST is not allowed for the URL /PostavitePitanje.htm.".

Ne vredi ti da stavljaĆĄ serverski skript u HTML fajl.
[ Veljko Manojlovic @ 12.01.2006. 13:54 ] @
Kako se onda to resava?
[ Fedya @ 12.01.2006. 13:58 ] @
Pazi, ako ostavis SmtpServer kao prazan string podrazumeva ti se trenutni iliti defaultni server. Znaci, tebi je gresku izbacio zato sto si pokusao da pozoves ovu klasu iz html stranice - aspx only.
[ Jbyn4e @ 12.01.2006. 14:00 ] @
Pa valjda pravis asp.net fajl, posto ne radim sa time - ne znam, ali pretpstavljam da treba da bide ili .asp ili .aspx
[ Fedya @ 12.01.2006. 14:03 ] @
.asp nema veze sa .net-om i ne mozes pozivati klase iz .net frameworka u .asp stranici.
[ Jbyn4e @ 12.01.2006. 14:54 ] @
Rekoh, pretpostavljam....:)
Dakle, mora da bude eksenzija aspx ako hoces .net? Ili neka druga?
[ Veljko Manojlovic @ 12.01.2006. 16:31 ] @

Postavim ekstenziju na .aspx, ali opet mi daje poruku:

Method Not Allowed
The requested method POST is not allowed for the URL /PostavitePitanje.aspx.

Prezentacija je postavljena na Beotel-ov server. Pise da nude podrsku za ASP.NET, ali da li to podrazumeva da se preko ASP.NET-a i njihovog SMTP servera moze napraviti to sto meni treba?
[ Fedya @ 13.01.2006. 07:20 ] @
Najbolje da kontaktiras beotel tehnicku podrsku i da ih pitas sta da stavis kao server.
[ Jbyn4e @ 17.01.2006. 14:08 ] @
Aaaaa beotel? pa sto ne kazes... meni kad je to trebalo , da li su mi neki kod pa sam ga prepodesio... ovo doduse nije verovatno aspx, vec obican asp.. ali mozda nekome koristi:
Evo sadrzaja kontakt.asp
Code:

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<%
od = "[email protected]"
subjec = "Odje ide subject"
za = "[email protected]"
If Request("Send") <> "" Then
Set objCDOSYSMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set objCDOSYSCon = Server.CreateObject ("CDO.Configuration")
objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "194.106.162.202"
objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/c...guration/smtpconnectiontimeout") = 60
objCDOSYSCon.Fields.Update
Set objCDOSYSMail.Configuration = objCDOSYSCon
objCDOSYSMail.From = od ' From address
objCDOSYSMail.To = za
objCDOSYSMail.Subject = subjec
sta = "Ovde ide iz form polja: "+Request("ime_polja1")+ chr(13)+chr(10)+ chr(13)+chr(10)
sta =sta+"polje 2: "+Request("ime_polja_2")+ chr(13)+chr(10)+ chr(13)+chr(10)
... itd itd... dok ne napravis sta ti treba, chr-ovi su za novi red.
objCDOSYSMail.TextBody = sta

strErr = ""
bSuccess = False
On Error Resume Next ' catch errors
objCDOSYSMail.Send  ' send message
If Err <> 0 Then ' error occurred
strErr = Err.Description
else
bSuccess = True
End If
Set objCDOSYSMail = Nothing
Set objCDOSYSCon = Nothing
End If
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>
<head>
<title>naslov</title>
<body>
<% If strErr <> "" Then %>
<h3><FONT COLOR="#FF0000">Greska, sa kodom: <I><% = strErr %></I></FONT></h3>
<% End If %>

<% If bSuccess Then %>
      <h3><FONT COLOR="#00A000">Vasa poruka je uspesno prosledjena!</FONT></h3>
<% End If %>

<FORM METHOD="POST" ACTION="kontakt.asp">
<INPUT maxLength=50 size=20 name=ime_prvog_polja_kako_ti_zelis_da_se_zove>
... itd itd...
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="Send" VALUE="Posalji!">
</FORM>
</body>
</html>


Mozda nekome ovo bude korisno, mozda ne... meni je koristilo.
[ lafrenz45 @ 18.01.2006. 14:29 ] @
za Framework 1.1 provereno radi:

Code:

<%@ Page Language="C#" Debug="True" %>
<script runat="server">

    // Insert page code here
    //
    
    void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
    
      
         Label2.Text = "Sending Started ..." + System.DateTime.Now.ToString();
    
         string smtpServer = "smtpserver.com";//ako hoces sa lokalnog servere "localhost";
         string userName = "username";
         string password = "password";
         int cdoBasic = 1;
         int cdoSendUsingPort = 2;
         System.Web.Mail.MailMessage msg = new System.Web.Mail.MailMessage();
         if (userName.Length > 0){
            msg.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver", smtpServer);
            msg.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport", 25) ;
            msg.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing", cdoSendUsingPort) ;
            msg.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate", cdoBasic);
            msg.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername", userName);
            msg.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword", password);
         }
         msg.To = "[email protected]";
         msg.From = "[email protected]";
         msg.Subject = "Subject";
         msg.Body = "Message";
         System.Web.Mail.SmtpMail.SmtpServer = smtpServer;
         System.Web.Mail.SmtpMail.Send(msg);
    
        Label2.Text = "Sending Finished";
    
          
    }

</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
    <form runat="server">
        <p>
            <asp:Label id="Label1" runat="server">Send Mail Click On Button</asp:Label>
        </p>
        <p>
            <asp:Button id="Button1" onclick="Button1_Click" runat="server" Text="Click me" Font-Bold="True" Font-Names="Andalus" ForeColor="Yellow" BackColor="Black" BorderColor="LemonChiffon" BorderStyle="Inset" BorderWidth="1px"></asp:Button>
        </p>
        <p>
            <asp:Label id="Label2" runat="server">Info</asp:Label>
        </p>
        <!-- Insert content here -->
    </form>
</body>
</html>nadam se da je od pomoci