[ mpacaric @ 14.04.2006. 23:08 ] @
Ovako program cu znati rjesiti(bar mislim) ali ima jedan dio na pocetku koji prvi put vidim i ne kuzim ga.
zadatak je;


Napišite klasu ctrokuti, i tako dovršite program! Unutar klase treba implementirati slijedeće:

- javne atribute a,b,c (dužine stranica trokuta)
- javne metode dodaj_u_listu(), ispis(), najveci() (bez tipa)
- privatnu metodu povrsina() (računa površinu trokuta; tipa float)
- ostale atribute i metode po potrebi


int main(){
int izbor;
ctrokuti *lista = new ctrokuti;// glava liste trokuta
do{
cout <<"1. unos trokuta u vezanu listu" << endl;
cout <<"2. ispis dužina stranica i površina svih trokuta" << endl;
cout <<"3. ispis dužina stranica i površine najvećeg trokuta "<<endl;
cout <<"9. izlaz iz programa" << endl;
cin >> izbor;
switch (izbor){
//ovo ne kuzim,kako da ulovim a,b,c varijablu u funkciji dodaj_u_listu da ih stavim u list.treba neke pokazivace definirati???
//------------------------------------------------------------------------------------
case 1: cout <<"a b c : ";cin>>lista->a>>lista->b>>lista->c;
lista->dodaj_u_listu(); break;
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
case 2: lista->ispis();
case 3: lista->najveci();
}
} while (izbor != 9);
return 1;
}
[ Daniel Vukadinovic @ 14.04.2006. 23:33 ] @
>

Pa ako imas listu onda ti valjda treba pokazivac na pocetak.
Definises p_pocetak u main() onda takodje moras definisati sve tri tacke (A,
B, C) u strukturi u koju stavljas pa onda ovde u main() zoves:

cin >> a >> b >> c;
dodaj_u_listu(a, b, c);

A u funkciji:

void dodaj_u_listu(node*& p_pocetak, int a, int b, int c)
kod za dodavanje

Ako sam shvatio sta hoces da radis...

------=_Part_10345_21058238.1145053926518
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: inline

<div>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">esauth:171924:554f08df0c35fe976b275b30eae735e6<br>
[ mpacaric @ 15.04.2006. 13:32 ] @
da to bi tako islo,da nema ovoga:
lista->a<<lista->b<<lista->c<<
lista->dodaj_u_listu
To je zadano i nesme se menjati!!!