[ Ashmodee @ 11.05.2006. 18:07 ] @
Ako znate nekoga koga bi mogla da zanima informacija koja sledi, bio bih zahvalan da mu/joj je prosledite.


Hvala unapred za svakog, makar i namrstenog, polaznika...


UMETNOST POKRETNIH SLIKA

Ko?
Fond za umetnost medija “SMArts” otvara novi on-line kurs.


Šta?
Kurs Umetnost pokretnih slika (UPS) uvodi u uticaje i lepotu fotografije, stripa, filma, televizije i digitalnih medija. UPS ni po cemu ne lici na klasicne programe iz istorije umetnosti, teorije filma, estetike... Naprotiv, u pitanju je nešto sasvim drugacije!

Tematski okvir kursa: Uvod u pokretne slike (Opticke igracke; Fotografija; Strip); Umetnost filma (Pojava i razvoj; Jezik izražavanja; Podela talenta; Filmski rodovi i vrste); Umetnost televizije (Pojava i razvoj; Jezik izražavanja; Forme i funkcije); Uvod u digitalne medije; Metodika nastave pokretnih slika.


Kome?
UPS je namenjen samo onim uciteljima i studentima uciteljskih fakulteta koji:
- uživaju u svetlucanju ekrana,
- žele da proniknu u caroliju pokretnih slika,
- znaju šta njihovi daci najviše vole i spremni su da to podele sa njima,
- dovoljno su odvažni da se otisnu na krstarenje virtualnom Mrežom,
- imaju povremeni pristup Internetu (2-3 puta sedmicno) i osnovno poznavanje rada na racunaru.


Kad?
Uvažavajuci školski kalendar, sve akcije UPS predvidene su u periodima 01.06.-10.07.2006. i 20.08.-20.09.2006. godine.


Gde?
UPS se u celosti odvija na Internetu, na stranicama Fonda “SMArts” (www.smartsbg.com), uz samo 3 susreta uživo (po jedan na pocetku, u sredini i na kraju Kursa).


Kako?
Strucno usavršavanje kroz Kurs Umetnost pokretnih slika je BESPLATNO.

Obrazovanje na daljinu je INTERAKTIVNO. Frontalnu nastavu UPS zamenjuje aktivnom razmenom ideja (radionice, debate, istraživanja, samostalno i decije stvaralaštvo u prostoru medijskog izražavanja...). U e-ucionici svi se brzo osecaju domacinima.

Elektronsko ucenje je UDOBNO. Polaznici mogu pristupati Kursu UPS sopstvenim ritmom, u bilo koje vreme i sa mesta koje im najviše odgovara, a na njegovim stranicama ostati onoliko dugo koliko u tome uživaju.

UPS nudi suštinski NOVO uzbudljivo iskustvo, koje neodoljivo podseca na igru, ali je DRUGACIJE zabavno.


Zašto?
Fond za umetnost medija “SMArts” potvrdio je svoju misiju i uspešnim pilot-kursom iz koga su potekli prvi UPS edukatori – ucitelji i buduci ucitelji koji na novi nacin doživljavaju medije pokretnih slika, i to vec dele sa svojim kolegama i ucenicima, a voljni su da stecena iskustva i znanja umreže sa postignucima novih polaznika.

Vrednost poduhvata prepoznao je Fond za otvoreno društvo, širom otvoriviši UPS vrata za ulazak još 150 posvecenih (ucitelja i buducih ucitelja iz Beograda, Vojvodine i Centralne Srbije) u prostor virtualnog ucenja o vizuelnim medijima.

UPS obezbeduje dobrobiti, kako uciteljima:
- produbljenu informaticku i medijsku pismenost,
- formirane kriterijume za vrednovanje umetnosti pokretnih slika,
- potpuniji doživljaj u susretima s umetnickim delima vizuelnog izraza,
- profesionalni odgovor na zahteve duha vremena,

tako i njihovim ucenicima:
- privilegiju razmene znanja sa nastavnikom koji je dostojan sagovornik o temama koje ih najviše zaokupljaju,
- uvodenje u prepoznavanje vrednosti medijskih ostvarenja,
- potpuniji doživljaj u susretima s umetnickim delima vizuelnog izraza.

Prijavljivanje (potrebni podaci: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) na on-line kurs Umetnost pokretnih slika traje najkasnije do 20.05.2006. godine, putem brojeva telefona:

011/347-20-27;
064/279-63-67;
063/84-18-183,

ili na e-mail adrese:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Broj polaznika je ogranicen. Konacna UPS lista bice sacinjena prema redosledu prijavljivanja.