[ bjazbinsek @ 21.05.2006. 14:20 ] @
Trebam izbaciti element liste a da taj element nije prvi,isto i sortirati listu.
void ispis(struct cvor *head)
{
struct cvor *new;
new=head;
while(new!=NULL)
{
printf("%d\n",(*new).data);
new=(*new).next;
}
}

struct cvor * dodaj_na_pocetak_liste (struct cvor *head, int value)
{
struct cvor *newPtr;

newPtr = malloc( sizeof(struct cvor) );

if (newPtr == NULL)
return head;


(*newPtr).data = value;
(*newPtr).next = head;

/*printf("%p\n", newPtr);
printf("%d : %p\n", (*newPtr).data,(*newPtr).next);
printf("--------------\n");*/
return newPtr;
}


int main(void)
{
struct cvor *head;
int i;

head = NULL;
for(i=1; i<=5; i++)
{
head = dodaj_na_pocetak_liste(head, rand()%10);
}
ispis(head);
okreni(head);
return 0;
}
[ del-boy @ 21.05.2006. 15:06 ] @
Ja sam u prvom semestru pisao jedan program za domaći koji radi sa vezanim listama! Ostavljao sam programe na netu, pa pogledaj prvi program sa linka! Ima i to što ti treba i još dosta stvari... U ovom programu sam imao jednu funkciju koja je na Winu radilia, a na linuxu nije ili obruto (ne mogu sad da se setim), ali mislim da je funkcija koja tebi treba radila bez problema...