[ bitanga-ns @ 20.09.2006. 22:18 ] @
nick tracker ili script koji prati sve nikove koji su usli na irc kanal i koliko puta sa tim koliko je puta promenut nick :)


malo doradjen na srpski ali radi poso

koga interesuje neka proba mene sluzi odlichno za sad :)) krstarica podrzava :))

on *:start: {
nicktracker
}
on ^*:join:#: {
if (!$hget(join)) nicktracker
hinc join $address($nick,2) $+ $chan $+ .num
if ($hget(join,$address($nick,2) $+ $chan $+ .last)) echo # 8,3******** $nick Je ushao na kanal # - NickName promenuo $hget(join,$address($nick,2) $+ $chan $+ .num) Puta - Poslednji NickName $hget(join,$address($nick,2) $+ $chan) $duration($calc($ctime - $hget(join,$address($nick,2) $+ $chan $+ .last)))  7 $address
else echo # 7*************** $nick Je usao na kanal # - 0,2Prvi ULAZ 7 ( $address )
hadd join $address($nick,2) $+ $chan $nick
hadd join $address($nick,2) $+ $chan $+ .last $ctime
var %a = 1,%n = 0,%b = 1
while $hget(join,$address($nick,2) $+ .nicknum. $+ %a) {
if ($v1 == $nick) %n = 1
inc %a
}
if (%n == 0) hadd join $address($nick,2) $+ .nicknum. $+ %a $nick
while $nick(#,%b) {
if ($nick(#,%b) != $nick) && ($address($nick(#,%b),2) == $address($nick,2)) echo # 4****** $+ $nick(#,%b) je cloone od $nick $+ !
inc %b
}
haltdef
}
on *:nick: {
if (!$hget(join)) nicktracker
var %a = 1,%n = 0
while $hget(join,$address($newnick,2) $+ .nicknum. $+ %a) {
if ($v1 == $newnick) %n = 1
inc %a
}
if (%n == 0) hadd join $address($newnick,2) $+ .nicknum. $+ %a $newnick
}
menu nicklist {
Previous nicks:/prevnicks $$1
}
alias prevnicks {
if (!$hget(join)) nicktracker
var %a = 1,%s
while $hget(join,$address($1,2) $+ .nicknum. $+ %a) {
%s = %s $v1
inc %a
}
echo -a 0,2------------> 12 $1 je koristio sledece nikove:4 %s }
alias nicktracker {
hmake join 1000

.timer 0 600 hsave join join.hsh
}

pokrece se jednostavnim ubacivanjem u REMOTE ili se pravi MRC fajl pa onda ono /load -rs imefajla.mrc


script riped by KLAID njemu se zahvalite !!