[ trealon @ 02.10.2006. 16:47 ] @
Telekomunikacione kompanije ''Telenor'' d.o.o. i ''Telekom Srbija'' a.d. 02.10.2006. godine potpisale su Ugovor o saradnji na projektu izgradnje i zajedničkog korišćenja mreže, opreme i zemljišta.

Zahvaljujući ovom ugovoru dve kompanije prve će u Srbiji ispuniti obavezu iz Zakona o telekomunikacijama o tehničkoj saradnji, koja podrazumeva zaštitu životne sredine i nacionalnih dobara, kao i smanjenje troškova poslovanja.

Ugovor obuhvata 30 lokacija na kojima će ''Telenor'' i ''Telekom Srbija'' zajednički postaviti svoje predajnike i potrebnu infrastrukturu, a potpisuje se na period od 10 godina, uz dalje povećavanje broja zajedničkih lokacija.


http://www.telenor.co.yu/?section=about&page=1049&pn=1