[ srbski-pronalazac @ 13.11.2006. 22:35 ] @

Da bi stvorili sliku o ovoj temi,dajem Vam delove jednog od mog otvorenog pisma Odboru za Nauku skupštine,prededniku skupštine,predsedniku Vlade,predsedniku Srbije,lao i svim političkim organizacijama,neću menjati ništa ,jer umesto da se nešto promeni stvari postaju još gore,dršava donosi katastrofalne ѕakone,koji nemaju za cilj da pomognu,već da unište već loše stanje u ovoj oblasti,ako se dikudija razvije u konstruktivnom smeru,spreman sam dati još,mnogo informacija,kako bi shvatili kakvu lošu politiku mu vodimo,negledajući na posledice...
Želim da u godini kada slavimo 150 godina našeg velikana Nikole Tesle,zbog zaveštanja koje nam je ostavio,pokrenem ovu temu u nadi da ćete pomoći pronalazačima Srbije da ostvare svoje ciljeve,a ova zemlja od toga ima ekonomske koristi...
Imajući u vidu da je svet ušao u novi milenijum,koji je čovečanstvu donelo veliki broj tehnoloških inovacija,čiji početak se vezuje za drugu polovinu 20-og veka,a koje su postale opsesija kojom se bave specijalizovane organizacije UN,međunarodne organizacije,vlade najrazvijenijih zemalja sveta,a postale su i sinonim za uspešno razvijanje uskih grla u proizvodnji,za privredni i društveni razvoj zemalja,vreme je da i mi to shvatimo,SRBIJO probudi se kučnuo je čas.
Tehnološke inovacije kroz materijalnu proizvodnju stvaraju nove proizvode i ne samo to one su glavni izvor bogatstva i osnovni faktor osvajanja tržišta.U svetu je odavno prihvaćeno shvatanje da rast proizvodnje neuporedivo više zavisi od tehnoloških inovacija,o ljudskoj sposobnosti da razmišlja i stvara nešto novo i produktivno,nego od kapitalnih ulaganja u prirodne resurse.Ovo je najbolje shvatio Japan,kada je od razrušene zemlje,brzo prešao od imitacijskog do inovacijskog društva,zahvaljujući tehnološkim inovacijama,postao svetska ekonomska sila,koja je dostigla zavidni nivo razvijenosti na sopstvenim inovacijama,primorani da se bore za opstanak.U periodu 2 i 3 naftnog udara, kada su najrazvijenije zemlje zapada doživele velike ekonomske potrese pa i pad proizvodnje,Japan se brzo razvijao,tako da je od 1000 dolara po glavi stanovnika 1967 godine pa do 1998 Japan dostiže fantastičnu cifru od preko 50.000 dolara i nevidi se kraj uspona.Japanska nprivreda je putem INOVACIJSKOG DRUŠTVA,stvorila toliko
Tehnoloških inovacija da su najuglednije Američke,Nemačke,Engleske,Francuske firme za samo 20 godina stavile po strani,osvajajući njihova tržišta.
Ko su ti ljudi i ko je mozak Japanakog ekonomskog čuda?
Jedan od ključnih ljudi i sam mozak Japanske ekonomske moći je Tošiba doka,pronalazač i vlasnik firme TOŠIBA,Soširo Honda,Pronalazač i osnivač firme Honda,Masaru Ibuka pronalazač i genije,vlasnik firme SONI,Kiširo Tojota,pronalazač i tvorac fabrike automobila TOJOTA i još mnogo poznatih pronalazača i biznismena.Inovacijski proces u japanu,stvorio je plejadu izvarednih pronalazaka,koji su patente plasirali i od njih stvorili svetske firme, aovakva genija su u japanu stvorili ekonomski snažnu i jaku državu u kojoj se preko 85% radnika bavi inventivnim radom,takođe imaju najviše prijavljenih patenata u svetu oko 400.000 godišnje,što je četiri puta više nego u SAD.Japanski pronalazač Dr.Jaširo nakanači ima najviše patentnih spisa oko 2360.Odnos države,sređeno stanje u njihovom nacionalnom zavodu za patente,povoljni i korektni odnosi banaka oko dobijanja povoljnih kredita,govori da odnos Japanaca prema svojim pronalazačima i Tehnološkim inovacijama je takav,da to svoje blago uzdižu i poistovećuju sa verovanjem u budizam.Ako ovo poređenje probudi svest i razmišljanje naših političara,shvatićete da mi sada smo na tom putu i da ako se probudimo možemo konačno iskoristiti vreme i trenutak,SRBIJO probudi se...
Kada govorimo o postojeće stanje u SRBIJI moramo biti objektivni, a svoje gledanje na tehnološke inovaije, trebalo bi posmatrati kroz jednu istorisku činjenicu i praviti presek
odnosa prema tehničkim unapređenjima i autorima nekada i sada.Ako moramo da posmatramo kroz istoriju, onda bi nas kao naciju trebalo biti sramota, jer se mora reći da je naša svest bila probuđena davno, kada drugi o tome možda nisu ni pomišljali.To nam svedoče mnoga pisma, dokumenta u rudarskom zakonu mudrog Despota Stefana Lazarevića, gde stoji da su uzeta 24 dobra čoveka da urade Despotov Zakonik iz staleške organizacije pronalazača i istraživača za eksplataciju i preradu rudnog blaga.Ova organizacija je imala veliki značaj u državi Srbiiji i bila je veoma cenjena od vlastodržaca, ali na žalost posle njegove vladavine počinje sunovrat tehnoloških
unapređenja, a pogledi naslednika i vladara Despota Stefana su se počela menjati, tako da je u svesti srbskih vladara i političara jedino bilo važno osvajati presto, kako se održavati na njemu,što je za produkte takvih razmišljanja imalo samo patnju Srbskog naroda i borbu za golu egzistenciju.Moram istaći da ovim problemom se nikada ni jedna državna institucija nije dovoljno bavila, te da je svest kod takvih ljudi bila na tome da je potrebnije finansirati globalne naučne mehanizme,a naši inovatori i pronalazači su bili prinuđeni da svoj rad nastavljaju u inostranstvu, da tamo u tuđim zemljama donose enorbne kapitalne dobiti i veliku privrednu korist.Da bi stvorili bolju sliku izneću vam primer velikog svetskog pionira modernih inovacija i utemeljivača novih tehnologia NIKOLU TESLU, koji je 1904 napisao : ``Jedan od najvećih problema sa kojim se svet suočava je pronalaženje puta i načina da se zaštiti intelektualna svojina, kao nacionalno blago.Što se budemo više razvijali, to će nam se ta potreba sve snažnije nametnuti``.Danas kada je teško i kada su naši inovatori i pronalazači dovedeni na rub egzistencije i opstanka, padaju mi kao melem na dušu TESLINE reči o njegovom inovatorskom radu izgovorene u Beogrdau, 2 juna 1892.``Ako se moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta, da je to delo nekog Srbina``. Primera radi izneću Vam još jedno razmišnjanje ovog velikog vizionara, kako bi Vam uspeo dočarati sliku o ljudima koji se bave tehnološkim inovacijama i patenttima.U Teslinom životu impresioniraju, kako dometi njegovo stvaralaštvo, tako i njegova životna filozofija.Teslu
nije interesova novac kao materijalno bogatstvo, bio je neumoran radnik, koji je razmišljanje posvetio sve svoje budne časove
opsednut željom, da svojim pronalascima činio dobročinstvo za čovenčanstvo, imao je običaj da kaže ``nije potreban novac da bi se mislilo, ideje se rađaju u procesu razmišljanja``.Kada mu je grupa poslovnih ljudi ponudila materijalnu pomoć on je, svestan vrednosti svojih patenata često isticao ``meni ne treba pomoć nego teškoća, čim teže tim bolje, ja najbolje radim u borbi``.
Kakoje stanje kod nas danas?
Može se reći kao i ranijih godina, katastrofalno, jer izgleda mi kao narod genetski prenosimo, neshvatanje uloge tehnološkoih inovacija i jako malo, gotovo nikako ne dajemo tome važnost.
Ne smemo za ovo okrivljavati niti sankcije niti dugogodišnje jednopartisko uređenje nego našu svest, koja još nije probuđena, a ja se kao čovek i patriota, pitam dokle će nam sve biti preče nego naš ekonomski razvoj i privredni prosperitet.Ukoliko Vas interesuje neki statistički podatci,reću Vam u par crta da u zavodu za intelektualnu svojinu leži naše veliko neiskorišćeno bogatstvo,a to je preko 10 511 922 patentnih spisa,patentni biltena 12 844,biltena za žigove 1549,mikrofiševa 214.901,raznih naučnih časopisa 6525,knjiga 5335,stručne publikacije 104, za koja nam neke razvijene zemlje mogu pozavideti, ali nažalost to trune i do nedavno je bilo u kritičnim stanju i gotovo neupotrebljivo,što govori koliko nas je kao naroda briga za ovu stvar,ali ako se vidi da može se nešto bez malo muke ušićariti mi to proglasimo kao nacionalno kulturno i naučno blago.U zavod i udruženja,je ušla, kao i u sve pore našeg života,politika,koja je počela skrnaviti vrednosti ove naše značajne institucije.
A rešenje je jako jednostavno:
1.Treba formirati jedno savetodavno telo u kojem će biti provereni ljudi iz ove oblasti ,svetski priznati stručnjaci i pravni konsultanti,mi takve ljude imamo,ali ih neznamo iskoristiti
2.Skloniti politiku i nedozvoliti da političari kreiraju ,rad na uvođenju Tehnoloških inovacija u proizvodnju i rad zavoda,već eksperti koje imamo i to svetskih imena,nesme se desiti da direktor zavoda bude čovek politički podoban, a ne stručnjak koga će pronalazači podržavati,u ministarstvu za nauku i razvoj,ubaciti na mesto, najmanje, pomoćnika ministra,čoveka koji zna šta je patent i kako ga plasirati u privredu,ističem da ja kao i većina mojih kolega nismo članovi ni jedne političke stranke,naša dela govore o našem patriotizmu.
3.Promeniti zakone za ove oblasti,koji moraju biti prilagođeni svetskim zakonima(kod nas su važeći još neki zakoni iz
1994 god,što govori koliko je nekoga interesovala promena u ovoj oblasti)
4.U programu vlade ubaciti,kao značajnu stavku tehnološke inovacije,uloga i finansiranje kroz male projekte, kao nedovoljno afirmisan naš kapital,koji će se posle višestruko vratiti nama kao naciji.Zaustaviti odlazak pronalazača u inostranstvo,nesme se više desiti da ljudi
kao što je,u novije vreme Vida Pavlović i njen projekat Vidasil,završe u inostranstvu i td...
Da bi se u ovome uspelo moraju se lični interesi skloniti u stranu,a patente ne treba gledati kao tehničko delo,već kao veliki ekonomski potecijal zemlje,u koji bi naša dijaspora, zajedno sa državom ulagala.Na sve ove činjenice,svidelo se to nekome ili ne one su takve,mi smo dosada ukazivali političarima,ali oni su ostali nemi,nas su neki prozivali,čak su neke kolege morale da se sklanjaju i odlaze i preko granice,nastavljalo se sa iskrivljenim shvatanjem i prilazu ovom problemu,mi smo ukazivali na probleme vladama,ali one su se smenjivale.ali ministri za nauku su birani,kao politički podobni i nisu imali vremena da nas prime i snama razgovaraju,jednostavno nisu shvatali poentu našeg obraćanja,nadamo se da se ovoj negativnoj tradiciji doći kraj.
Gospodo poslanici,
Mi ćemo i dalje Vam se obraćati i pisati dok ne shvatite potrebu da zajednički otlonimo nepravilnosti i odstranimo rak ranu brzom prodoru naše pameti i još bržem ekonomskom razvoju,stavite prst na čelo i još jednom dobro razmislite i pre formiranja vlade pozovite nas na razgovor,veoma kratak ali kostruktivan.
Gospodo poslanici,
Ukoliko Vi i Vaša stranka budete rešeni da u svoj program stavite Tehnološke inovacije kao veliku ekonomsku pomoć u razvoju naše privrede,ja sa svojim kolegama Vam stojim na usluzi,nudim Vam našu pomoć ,kako bi formirali grupu sa svetski iskusnim poznavaocima ove oblasti i patentnog prava ,koji bi Vam iz iskustva drugih zemalja i po uzoru na svtske trendove pripremili jasan koncept primene Tehnoloških inovacija,preko predloga zakona do ekonomskih pokazatelja.
Ja sam Vam se pre 05.10.2000 ,obraćao i nastaviću dok ne uvidim da moji napori će uroditi plodom,na Vama je kao političara da razmislite i nađete malo vremena te nas primite, kako bi Vam prezentovali gore iznete probleme i rešenja,da bi posle zajedno kreirali jednu novu (Invent)Pronalazačku ekonomiju,koja bi sigurno privukla ,kako dijasporu,tako i strani kapital.
U nadi da ćemo se uskoro sresti Srdačno Vas pozdravljam .
Krešić Jovan
Redovni član međunarodne unije pronalazača sveta IFIA iz Ženeve
Generalni sekretar Asocijacije pronalazača i inovatora(API )u Srbiji