[ DMX @ 03.12.2006. 10:49 ] @
U naslovu je sve, pa bih bio zahvalan da neko "nabaci" neki primer kako to treba da izgleda.
Hvala unapred.
[ pctel @ 03.12.2006. 15:12 ] @
Nije tesko napisati ugovor, svi se svode na sablon od kog retko koji odstupa:

Gore na sredini linije krupnim slovima pise "U G O V O R"
Prazan red
Na sredini "Clan 1"
Prazan red
Ugovor potpisuje Taj odatle, u daljem tekstu skraceno "Taj" i ovaj odavde, u daljem tekstu skraceno "Ovaj"
Prazan red
Na sredini "Clan 2"
Prazan red
Predmet ugovora je to i to
Na sredini "Clan 3"
Prazan red
Obaveze Tog
Na sredini "Clan 4"
Prazan red
Obaveze Onog
Na sredini "Clan 5"
Prazan red
Odgovornost u slucaju da Taj ne postuje ugovor
Na sredini "Clan 6"
Prazan red
Odgovornost u slucaju da Onaj ne postuje ugovor
Na sredini "Clan 7"
Prazan red
Rok vazenja ugovora i nacini na koji ugovor moze biti raskinut pre isteka roka
Na sredini "Clan 8"
Prazan red
Na sredini "Clan 9"
U slucaju spora nadlezan je sud u... (ako su Taj i Onaj iz razlicitih mesta)
Na sredini "Clan 10"
Prazan red
Ugovor se sacinjava u ... primeraka od kojih Taj dobija ... a Onaj ... i preostalih ... za ... (sud, opstinu, nekog treceg kome se daje primerak radi overe ili slicnog razloga)
Nekoliko praznih redova
U ...... (kom mestu)
Datum ......

Potpis Tog levo, potpis Onog desno.