[ VladoMNE @ 15.12.2006. 15:58 ] @
Pozdrav ljudi, molio bih nekoga da mi pomogne ako ako moze. Imam domaci a ne umijem da ga uradim. Ako moze neko da postuje resenje ovdje. Pozdrav ! VELIKO HVALA !


1. Napisati rekurzivnu funkciju Hanoi koja štampa rješenje problema tri Hanojske
kule sa n diskova. Napisati program koji testira vašu funkciju. Prvo napisati
program primjenom programskog jezika C a zatim odgovarajucu MIPS
verziju.

2. Napisati funkciju SelectionSort koja sortira dati niz realnih brojeva u
opadajucem poretku. Napisati program koji ucitava broj elemenata niza realnih
brojeva i elemente tog niza, ureduje dati niz primjenom funkcije SelectionSort
i štampa uredeni niz. Prvo napisati C program, a zatim odgovarajuci MIPS
program. Smatrati da niz nema više od 200 elemenata

3. Napisati rekurzivnu funkciju QuickSort koja sortira dati niz cijelih brojeva u
rastuci. Kao pivot element birati:
(a) prvi element, ako važi BROJ_VASEG_INDEKSA mod 3 == 0
(b) posljednji element, ako važi BROJ_VASEG_INDEKSA mod 3 == 1
(c) srednji element, ako važi BROJ_VASEG_INDEKSA mod 3 == 2
Napisati program koji ucitava broj elemenata niza realnih brojeva i elemente
tog niza, ureduje dati niz primjenom funkcije QuickSort i štampa uredeni niz.
Prvo napisati C program, a zatim odgovarajuci MIPS program.