[ Shevchenko @ 18.12.2006. 12:45 ] @
Jedno vrlo jednostavno pitanje, u bazi imam naziv slike "Torba" bez .jpg i bez putanje. U localnom folderu SLIKE se nalaze slike.
U repeateru imam Image koji koji preuzima URL iza baze.
Code:

 <asp:Image runat="server" ID="Image1"
                     ImageUrl='<%# Eval("Slika") %>'/>

Pitanje je kako da string koji dobijem iz baze bude "Slike/[imeslike].jpg" u delu "ImageUrl=..."
[ StrokaviKod @ 18.12.2006. 13:15 ] @
Code:

 <asp:Image runat="server" ID="Image1"
                     ImageUrl='<%# string.Format("Slike/{0}.jpg", Eval("Slika")) %>'/>
[ Shevchenko @ 18.12.2006. 13:54 ] @
Hvala! :)