[ Machiavelli... @ 09.01.2007. 15:38 ] @
Zanima me kako i da li je zakonom regulisan rok na koji se MORA dati garancija za polovnu robu? Recimo da je to uvozna polovna tehnicka roba, i da je ja legalno uvozim i prodajem ovde da li sam zakonski ogranicen, na bilo koji nacin, duzinom garantnog roka?
[ Majstor Duja @ 09.01.2007. 16:24 ] @
Koliko je meni poznato ne moras dati nikakvu garanciju, do tebe je da odlucis jer je roba polovna a ni nova roba ne mora imati garanciju
ali si duzan da istaknes obavestenje o tome....
[ katilovic @ 09.01.2007. 16:44 ] @
Zakon o obligacionim odnosima

III. GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE PRODATE STVARI


Odgovornost prodavca i proizvođača

Član 501

(1) Kad je prodavac neke mašine, motora, kakvog aparata, ili drugih sličnih stvari koje spadaju u takozvanu tehničku robu predao kupcu garantni list kojim proizvođač garantuje ispravno funkcionisanje stvari u toku određenog vremena, računajući od njene predaje kupcu, kupac može, ako stvar ne funkcioniše ispravno, zahtevati kako od prodavca tako i od proizvođača da stvar opravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umesto nje preda stvar koja funkcioniše ispravno.

(2) Ovim pravilima ne dira se u pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke stvari.


Traženje opravke ili zamene

Član 502

(1) Kupac može zbog neispravnog funkcionisanja zahtevati od prodavca, odnosno od proizvođača opravku ili zamenu stvari u toku garantnog roka, bez obzira na to kad se nedostatak u funkcionisanju pojavio.

(2) On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpeo usled toga što je bio lišen upotrebe stvari od trenutka traženja opravke ili zamene do njihovog izvršenja.


Produženje garantnog roka

Član 503

(1) U slučaju manje opravke, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari.

(2) Međutim, kad je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena stvari ili njena bitna opravka, garantni rok počinje teći ponovo od zamene, odnosno od vraćanja opravljene stvari.

(3) Ako je zamenjen ili bitno opravljen samo neki deo stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj deo.


Raskidanje ugovora i sniženje cene

Član 504

Ako prodavac ne izvrši u razumnom roku opravku ili zamenu stvari, kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cenu i zahtevati naknadu štete.


Troškovi i rizik

Član 505

(1) Prodavac, odnosno proizvođač je dužan da o svom trošku prenese stvar do mesta gde treba da se opravi, odnosno zameni, kao i da popravljenu, odnosno zamenjenu stvar vrati natrag kupcu.

(2) Za to vreme prodavac, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.


Odgovornost kooperanata

Član 506

Kad je u izradi pojedinih delova stvari ili u izvršenju pojedinih radnji učestvovalo više samostalnih proizvođača, njihova odgovornost prema finalnom proizvođaču za neispravno funkcionisanje stvari koje potiče od tih delova ili od tih radnji prestaje kad prestane odgovornost finalnog proizvođača prema kupcu stvari.

Gubitak prava

Član 507

Prava kupca prema proizvođaču po osnovu garantnog lista gase se po isteku jedne godine računajući od dana kad je tražio od njega opravku ili zamenu stvari.


[ buljko @ 09.01.2007. 17:07 ] @
Citat:
Machiavelli...: Recimo da je to uvozna polovna tehnicka roba, i da je ja legalno uvozim i prodajem ovde ...


Koliko ja znam, uvoz polovne tehnicke robe vise NIJE DOZVOLJEN!
[ StORM48 @ 09.01.2007. 23:43 ] @
Da, a sad bi čak moglo reći "odavno nije dozvoljen".

A sve to zbog "zračenja, zagađenja" i tako toga.

Pozdrav
[ bakara @ 09.01.2007. 23:53 ] @
Citat:
Majstor Duja: Koliko je meni poznato ne moras dati nikakvu garanciju, do tebe je da odlucis jer je roba polovna a ni nova roba ne mora imati garanciju
ali si duzan da istaknes obavestenje o tome....

Koliko je meni poznato za tehnicku robu se obavezno mora dati garancija i to minimum godinu dana!
To sto neki nasi trgovci daju od 6 meseci pa cak i manje, najcesce pada u vodu kad pozovete trzisnu inspekciju


Za polovnu robu ne znam, ali mislim da kad firma vrsi prodaju da ste ipak u obavezi da dajete garanciju!
[ Mobtel @ 10.01.2007. 10:43 ] @
A kako stoji situacija sa otvaranjem komisiona?
da li tako moze da se prodaje polovna roba...
[ bakara @ 10.01.2007. 10:50 ] @
U komisionima se prodaje nova roba, vecina butika su u stvari komisioni...
U antikvarnicama se prodaje polovna roba.
[ Majstor Duja @ 10.01.2007. 12:26 ] @
@Katilovic:
E, kad bi u praksi to tako islo....:-((
@Bakara:
Pouzdano znam da drzava dozvoljava otvaranje firmi za prodaju teh. robe bez garancije, ali druga je stvar gde se to prodaje (citaj - pijaca)
Brdo velikih firmi krsi taj zakon ako se uopste i primenjuju, zvucnici, misevi, tastature za PC, auto ozvucenje, TV aparati (nema garancije u
slucaju strujnog udara - a sta se podrazumeva pod tim??)....