[ bdrago @ 12.03.2007. 11:37 ] @
Ima li neko kratko objasnjenej za rad sa cirkularnim pismima u Wordu.

Pozdrav
[ Jpeca @ 12.03.2007. 12:06 ] @
Najkraće:
1. Startovati čarobnjaka za cirkularna pisma. Iz menija izabrati Tools/Letters and Mailings/Mail Merge Wizard.
2. Izabrati vrstu dokumenta (Select document type): Izabrati tip osnovnog dokumenta (Pisma, E-mail poruke, Koverte, Nalepnice ..) pa kliknuti na Next.
3. Uspostaviti osnovnu šemu za cirkularni dokumnet (veličina strane, raspored na strani, opcija za štampanje - Select starting document, Change document layout, dijalog Envelope options), pa kliknuti na Next.
4. Zadati lista primalaca (Select recepitiens). Ako već postoji lista primalaca selektovati gde se nalazi (Use existing list), a ako ne postoji uneti listu (Type new list), pa kliknuti na Next.
5. Rasporedite informacije o primaocima na dokumenet (Write your letter), pa klik na Next
6. Pregled pre štampe. (Browse merge letters) Klik na Exclude da izbrišete cirkularno pismo za odredjenog primaoca
7. Kraj rada. Poslati formirana cirkularna pisma na štampač, ili u posebni dokument radi naknadog pregleda i editovanja.

Kompletnije uputstvo npr. http://www.pserie.psu.edu/compcntr/guides/MailMerge-XP.pdf
[ bdrago @ 12.03.2007. 12:51 ] @
Hvala !
[ Ivek33 @ 12.03.2007. 20:51 ] @
do detalja objašnjeno,
Kreiranje cirkularnog pisma u MS Wordu 2003