[ MarkoBalkan @ 26.08.2007. 13:16 ] @

import math
a=input(int)
b=input(int)
c=input(int)


def jed():
b*b-4*a*c
if b*b-4*a*c<0:
math.sqrt(math.sqrt((b*b-4*a*c)*(b*b-4*a*c)))*(-1)
return math.sqrt(math.sqrt((b*b-4*a*c)*(b*b-4*a*c)))*(-1)
else:
math.sqrt(b*b-4*a*c)
return math.sqrt(b*b-4*a*c)jed()
if b*b-4*a*c<0:
print math.sqrt(math.sqrt((b*b-4*a*c)*(b*b-4*a*c)))*(-1)
else:
print math.sqrt(b*b-4*a*c)ovo je kod koji racuna vrijednost determinante kod kvadratne jednadzbe.
kako zamijeniti "b*b-4*a*c" sa varijablom d?
umjesto math.sqrt(math.sqrt((b*b-4*a*c)*(b*b-4*a*c)))*(-1) i math.sqrt(b*b-4*a*c) da vrati za svaki dio jednu varijablu?
[ StefanJer91 @ 26.08.2007. 14:00 ] @
stavis samo d= b*b-4*a*c
[ MarkoBalkan @ 26.08.2007. 14:49 ] @
javi gresku?
jel treba varijablu d incijalizirati?
a umjesto kobasica da stavim varijablu?
kad stavim neku varijablu, javi gresku.
[ StefanJer91 @ 26.08.2007. 15:10 ] @
Ne stavljas odmah direktno, vec u funkciji jed()
[ MarkoBalkan @ 26.08.2007. 15:17 ] @
daj pokazi kak se to radi.
[ StefanJer91 @ 26.08.2007. 23:26 ] @
prost primer:
Code:


import math
a = input('Unesi broj: ')
b = input('Unesi 2 broj: ')

def pitagorina_teorema():
    d = a**2+b**2
    return math.sqrt(d)

print pitagorina_teorema()