[ Leptirka @ 31.08.2007. 10:39 ] @
Prvi put sam prebacivala bazu sa jednog servera na drugi, a da sam pri tom morala menjati charset.htela sam isto tako izbeći korištenje lokalnog servera na mom računaru.
Prebacivala sam bazu sa mysql servera verzije 4.0.18 na mysql server verzije 5 koje se obe nalaze kod istog provajdera.Pošto nemam pristup shellu,sve sam radila preko phpmyadmina 2.10.1 verzije.
Cilj je bio da baza bude u utf8.Exportovala sam bazu preko phpmyadmina u .sql fajl. Mislila sam da ću morati konvertovati sql fajl u utf8 charset (sa iconv na lokalnom serveru), međutim probala sam tako što sam prethodno podesila na mysqlserveu5 za datu bazu sve charset promenjive u utf8 i utf8_unicode_ci.
I importovala .sql fajl sa naznakom da je u latin1 charsetu i sql compatibility mode mysql40.
Kad sam konačno sve uradila,sajt mi prikazuje normalno slova,prihvata i mađarska,kineska itd.
I sve charset promenijive osim character_set_server koja je latin1 su utf8.

Kada preko phpmyadmina u sql prozoru ukucam query:

show variables like"char%";

dobijem sledeći rezultat:

Variable_name Value
character_set_client utf8
character_set_connection utf8
character_set_database utf8
character_set_filesystem binary
character_set_results utf8
character_set_server latin1
character_set_system utf8
character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/

Zanima me jel to pravilno urađeno?
Da li je došlo do automatske konverzije prilikom importa u utf8 i da li je 100% posto na ovaj način moja baza u utf8 charset prebačena?