[ torbica @ 08.11.2007. 17:50 ] @
Republički zavod za informatiku i Internet priključuje se manifestaciji
WEB FEST (http://www.wfest.org/e-uprava) sa ciljem da stekne uvid u to
kako najširi slojevi korisnika ocenjuju Internet prezentacije državnih
organa, kao i da bi podržao promocija upotrebe Interneta kod najšireg
kruga ljudi.

U Republičkom zavodu za informatiku i Internet je tokom 2006. pokrenut
projekat "Unapređenje, razvoj i standardizacija Internet prezentacija
državnih organa". U prvoj fazi projekta je urađeno istraživanje stanja
web prezentacija državnih organa i elektronskih servisa državne uprave i
septembra 2006. godine objavljeni su rezultati u brošuri koja se može
naći na web sajtu Zavoda www.rzii.sr.gov.yu.

Na osnovu rezultata istraživanja i uspešne međuinstitucionalne saradnje
realizovana je inicijalna verzija rešenja portala elektronske uprave
(www.euprava.gov.yu) na kome je objedinjen pristup osnovnim elektronskim
servisima državne uprave. U Zavodu su aktivnosti na ovim projektima i
dalje u toku, sa dugoročnim ciljem da se informaciono komunikacione
tehnologije koriste za realizaciju efikasne i efektivne elektronske
uprave.

Marija Kujacic
Rukovodilac grupe za razvoj i funkcionisanje IS

Republički zavod za informatiku i Internet
Republic of Serbia National Information Technology and Internet Agency
Decanska 8a 11000 Belgrade Serbia web www.rzii.sr.gov.yu
tel +381 11 3340 361 fax +381 11 3341 885 mail [email protected]
--
Internodium mailing lista. Vise informacija o listi
(ukljucujuci i uputstvo za odjavljivanje) nalazi se
na adresi: http://www.internodium.org/faq
__________________
www.cri.co.yu, http://www.pojilo.com/blog