[ makis73 @ 15.01.2008. 18:03 ] @
Ovo pišem u ime svoje drugarice. Student je DIF-a. Treba joj seminarski rad iz statistike, ali je tema više vezana za metodologiju naučno-istraživačkog rada.

Naime, na nekih 5 strana je potrebno uraditi osnovne elemente strukture projekta eksperimentalno-empirijskog karaktera, PRI ČEMU TEMA MORA BITI VEZANA ZA PLIVANJE (kao što rekoh, studira DIF).

Rad treba da sadrži:

1. Uvodna razmatranja
2. Teorijski okvir rada (definicije osnovnih pojmova, pregled dosadašnjih istraživanja)
3. Predmet, cilj i zadaci istraživanja
4. Hipoteze istraživanja
5. Primenjenu metodologiju (tok i postupci istraživanja, uzorak ispitanika, uzorak varijabli i način njihovog merenja i statističku obradu podataka)
6. Značaj istraživanja
7. Finansijsku konstrukciju istraživanja
Literaturu

Pored toga, treba uraditi i UPITNIK koji treba da sadrži DO 15 pitanja ( 3 strane). Ova pitanja treba da obuhvatanju opšta pitanja (podaci o anketiranom), klasični deo (da li...?, koliko...?), test preferencije (6 motiva – poređenje ovih šest motiva po parovima) i likertovu skalu. Ono što je najvažnije je da i upitnik MORA BITI U VEZI SA OVOM TEMOM VEZANOM ZA PLIVANJE IZ PROJEKTA!

Interesuje me da li postoji mogućnost da se takav rad, koji bi uključivao otprilike nekih 8 strana (5+3) uradi, koja je CENA i ROK. Svaka preporuka je takođe dobrodošla.

[email protected]

[Ovu poruku je menjao makis73 dana 15.01.2008. u 19:14 GMT+1]