[ Catch 22 @ 23.01.2008. 01:31 ] @
Telenor tarifni paketi za fizička lica

Postpaid

Stari postpaid paketi

Jedna cena: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3885
Moje vreme: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3884
Više priče: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3883
Pro 30: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=186
Pro 60: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=185
Pro 90: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=184
Pro 200: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=183
Pro 400: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=182
Max: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1418
Fun: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1419
Junior: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1420
Senior: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1421
Family: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1422
Biznis tarifa: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1551
Ekonomska Tarifa: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1649
Porodična Tarifa: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1650
Povlašćena lica: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3195
Gluva Lica: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1651
Vlasina: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1708
Pešter: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1709
Nišava: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=1710

Novi postpaid paketi

Start: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3877
Fleksi: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3878
Prenesi: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3879
Surf: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3345

================================================================

Prepaid

Stari prepaid paketi

Jedna cena: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3672
Moje vreme: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3673
Više priče: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3674
Standard: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=181


Tarifni dodaci

Dodaj SMS: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3468
Dodaj Omiljeni broj: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3462
Dodaj Internet: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3463
Dodaj Večernje razgovore: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3464

Novi prepaid paketi

Poruke: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3661
Priča: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3662
Posle 4: http://www.telenor.co.yu/?section=private&page=3663

================================================================

Tarifni paketi za pravna lica

Biznis korisnici

Besplatno za tim: http://www.telenor.co.yu/?section=business&page=3264
Biznis Fleksi: http://www.telenor.co.yu/?section=business&page=4116
Biznis Start: http://www.telenor.co.yu/?section=business&page=4115
Biznis surf: http://www.telenor.co.yu/?section=business&page=3266


================================================================

Kratki kodovi

Postpaid

Provera prenetih minuta - tarifni paket Prenesi
*100#
Kod omogućava proveru prenetih minuta i poruka (iz prethodnog meseca) za korisnike tarifnih paketa "Prenesi".

Upit stanja preko USSD koda
*311#
Upit stanja preko koda *311# je jednostavan način dobijanja informacija o stanju na postpaid računu. Korišćenje usluge je jednostavno: Unosom *311# a zatim pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se povratna informacija sa trenutnim stanjem na računu. *311*1# - engleska verzja

Detalji računa preko USSD koda
*411#
Kod *411# omogućava proveru detalja računa. Informacija o tarifnom paketu koji se prikazuje trenutno na ekranu aparat (USSD odgovor). Nakon par sekundi se dobija poruku sa sledećim podacima: iznos poslednjeg računa, iznos ukupnog dugovanja, poziv na broj za poslednji račun i tekući račun (SMS odgovor).
*411*1# - engleska verzjaPrepaid

Trenutni iznos kredita
*121#
Unosom koda *121# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se povratna informacija o trenutnom iznosu kredita. Va usluga se može koristiti u roaming-u i to u onim mrežama koje podržavaju USSD servis.

Rok za dopunu kredita
*131#
Unosom koda *131# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se povratna informacija o rokovima za dopunu kredita. Ova usluga se može koristiti u roaming-u i to u onim mrežama koje podržavaju USSD servis.

Dopuna kredita preko USSD servisa u roaming-u
*912*
Unosom koda *912*broj vaučera# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK prepaid korisnici imaju mogućnost da unesu kupljeni vaučer. Ova usluga se može koristiti u roaming-u i to u onim mrežama koje podržavaju USSD servis.

Svi gore navedeni kodovi su besplatni i u romingu.


[Ovu poruku je menjao Catch 22 dana 07.05.2008. u 21:48 GMT+1]