[ krul @ 13.03.2008. 14:39 ] @
Pozdrav,
Buduci da nisam nasao adekvatni forum na "Windows" forumu odlucio sam da svoj problem iznesem ovde, ako pak to nije pravo mesto premestajte :-)
Naime, treba mi batch skripta za pretragu svih fajlova unutar foldera i njegovih subfoldera.

Scripta bi trebala da pretrazi sve fajlove (recimo tipa *.config) i unutar svakog fajla da zameni (ako nadje) string (144.55.33.66) sa 177.22.33.77)

Ja sam nesto brljao sa sledecim:

Code:

@echo off
setLocal EnableDelayedExpansion

::Delete existing tmp file
IF EXIST filelist.txt DEL filelist.txt

for /f "tokens=* delims= " %%a in ('dir/s/b/a-s C:\testfolder\*.config') do (
  find "144.55.33.66" %%a
  IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO %%a CONTAINS "177.22.33.77"
  IF NOT ERRORLEVEL 1 copy /Y %%a filelist.txt
 )


????