[ MarkoBalkan @ 08.04.2008. 00:46 ] @
sredio VS.instalirao IronPython!

stavim na formu neke kontrole, poslije točke samo naredbe iz pythona!
a od kontroli ništa!
znači svaki bi trebao znati napamet sve od C# da bi sa ovime mogao raditi!
pošto je to mješanac C# i pythona, ne liči na ništa.
kao i J# implementacija jave na .net.
nema šta.
ovaj code ispod je generirani code za formu, a onaj mali dio je moj code.
uglavnom za početak katastrofa.
ja ću se držati i dalje svojeg WXPythona!
šta će mi onda IronPython na .net-u, ako tako mogu koristiti C#!
htio sam isprobati, ali katastrofa do zla Boga!
da se piše ručno, u wx-u bi ovo ispalo neki 15-20 linija.
a ovdje sa generiranim oko 50-60.

Citat:

import System
from System.Windows.Forms import *
from System.ComponentModel import *
from System.Drawing import *
from clr import *
class WindowsApplication2: # namespace

class Form1(System.Windows.Forms.Form):
"""type(_textBox1) == System.Windows.Forms.TextBox, type(_textBox2) == System.Windows.Forms.TextBox, type(_label1) == System.Windows.Forms.Label, type(_button1) == System.Windows.Forms.Button"""
__slots__ = ['_textBox1', '_textBox2', '_label1', '_button1']
def __init__(self):
self.InitializeComponent()

@accepts(Self(), bool)
@returns(None)
def Dispose(self, disposing):super(type(self), self).Dispose(disposing)

@returns(None)
def InitializeComponent(self):
self._button1 = System.Windows.Forms.Button()
self._textBox1 = System.Windows.Forms.TextBox()
self._textBox2 = System.Windows.Forms.TextBox()
self._label1 = System.Windows.Forms.Label()
self.SuspendLayout()
#
# button1
#
self._button1.Location = System.Drawing.Point(30, 134)
self._button1.Name = 'button1'
self._button1.Size = System.Drawing.Size(75, 23)
self._button1.TabIndex = 0
self._button1.Text = 'button1'
self._button1.UseVisualStyleBackColor = True
self._button1.Click += self._button1_Click
#
# textBox1
#
self._textBox1.Location = System.Drawing.Point(30, 13)
self._textBox1.Name = 'textBox1'
self._textBox1.Size = System.Drawing.Size(100, 20)
self._textBox1.TabIndex = 1
#
# textBox2
#
self._textBox2.Location = System.Drawing.Point(30, 39)
self._textBox2.Name = 'textBox2'
self._textBox2.Size = System.Drawing.Size(100, 20)
self._textBox2.TabIndex = 2
#
# label1
#
self._label1.AutoSize = True
self._label1.Location = System.Drawing.Point(27, 62)
self._label1.Name = 'label1'
self._label1.Size = System.Drawing.Size(35, 13)
self._label1.TabIndex = 3
self._label1.Text = 'label1'
#
# Form1
#
self.ClientSize = System.Drawing.Size(292, 266)
self.Controls.Add(self._label1)
self.Controls.Add(self._textBox2)
self.Controls.Add(self._textBox1)
self.Controls.Add(self._button1)
self.Name = 'Form1'
self.Text = 'Form1'
self.ResumeLayout(False)
self.PerformLayout()

@accepts(Self(), System.Object, System.EventArgs)
@returns(None)
def _button1_Click(self, sender, e):

"ovo je moj code"
a = int(self._textBox1.Text)
b = int(self._textBox2.Text)
c = a + b
self._label1.Text = str(c)

pass


[ Branko @ 08.04.2008. 07:59 ] @
http://www.codeplex.com/IronPythonStudio
[ MarkoBalkan @ 08.04.2008. 09:37 ] @to sam i instalirao!
u svakom slučaju katastrofa!