[ CyberHacker @ 29.04.2008. 20:37 ] @
ovaj je algoritam


ako mozete da je ispisujete u bash ili u csh hvala.
[ VRider @ 29.04.2008. 23:20 ] @
Jesi li pokusao pa negde zaglavio, ili ocekujes da drugi rade tvoj domaci?
Ako je prvo, daj kod koji si napisao, ili pitaj sta ne znas, a ako je drugo, kazi koliko mislis da ovaj posao vredi, i prebacite u odgovarajuci podforum.
[ CyberHacker @ 30.04.2008. 18:59 ] @
1. nije za domaci niti ima veze sa skolom ja nisam htio da mi sve uradite nego samo da mi pokazite kako da je napisujem u bash shell ili csh shell ovaj izraz za stringove na primjer u princip programiranja se napisuje ovako

if ( S[I]>= 'a' && (i) S[I]<= 'z' ) smo to ako mozete da mi objesnite ja sam probao ovako u csh i u bash ali ne radi

2. imam jedan bash script koji sam ga uradio takode is algoritma

Code:
#! /bin/bash

echo Welcome
sp=0
sn=0
i=1
echo "unesite vrijednost za n: "
read n
while [ $i -le $n ]
do
      if [ $(( $i - ($i / 2) * 2 )) -eq 0 ]
      then
           sp=$(( $sp + 1 ))
      else
           sn=$(( $sn + 1 ))
      fi
i=$(( $i + 1 ))
done
echo U broj "$n" ima "$sp" parnih brojeva a neparnih brojeva ima "$sn".
[ niceness @ 30.04.2008. 19:26 ] @
Citat:
if ( S[I]>= 'a' && (i) S[I]<= 'z' ) smo to ako mozete da mi objesnite ja sam probao ovako u csh i u bash ali ne radi

Npr:
	case "${S[$i]}" in
[a-z] ) MS=$(( MS + 1 )) ;;
[A-Z] ) VS=$(( VS + 1 )) ;;
[0-9] ) CIF=$(( CIF + 1 )) ;;
esac
[ CyberHacker @ 30.04.2008. 19:52 ] @
thanks bro... for help
[ CyberHacker @ 30.04.2008. 21:05 ] @
ja sam probao ali nece

Code:

#!/bin/bash

echo welcome
s="camJ2"
i=1
m=0
v=0
c=0
       while [ "${s[$i]}" != "\0" ] 
    do
            case "${S[$i]}" in

                [a-z] ) m=$(( $m + 1 )) ;;

                [A-Z] ) v=$(( $v + 1 )) ;;

                [0-9] ) =$(( $c + 1 )) ;;

            esac   
    i=$(( $i + 1 ))    
    done
    
    echo $m $v $c
[ bgd2500 @ 03.05.2008. 10:58 ] @
Probaj ovako
Code:

#!/bin/bash
echo welcome
s="camJ2"
i=1
m=0
v=0
c=0
while [ $i -le `expr length $s` ] 
do
   case `expr substr $s $i 1` in
      [a-z] ) m=`expr $m + 1` ;;
      [A-Z] ) v=`expr $v + 1` ;;
      [0-9] ) c=`expr $c + 1` ;;
   esac   
   i=`expr $i + 1`
done
echo $m $v $c