[ mischo @ 28.05.2008. 07:27 ] @
Pravilnik o opštim uslovima za interkonekciju javnih telekomunikacionih mreža

26.05.2008
Na osnovu člana 47. stav 1, a u vezi sa članom 3. tačka 6), članom 9. stav 1. tač. 3) i 4) i čl. 10. i 48. Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. <44/03 i 36/06) i člana 18. tačka (11) Statuta Republičke agencije za telekomunikacije („Službeni glasnik RS'“, broj 78/05), Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije na sednici od 13. maja 2008. godine, doneo je Pravilnik o opštim uslovima za interkonekciju javnih telekomunikacionih mreža koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 53/08 od 20. maja 2008. godine.

http://www.ratel.org.rs/index....mp;get_treerot=54&lang=srp


Tekst pravilnika se može naći na: http://www.ratel.org.rs/editor...Pravilnik_o_interkonekciji.pdf
[ Slobodan Miskovic @ 28.05.2008. 07:36 ] @
Da li negde postoji spisak "operatora sa znacajnim trzisnim udelom"?
[ lukeguy @ 28.05.2008. 13:30 ] @
video sam u onom Ratelovom PPT-u da se spominju Telekom i SBB.
pretpostavljam da ima i neki dokument na sajtu koji to bliže određuje.
[ Slobodan Miskovic @ 28.05.2008. 22:49 ] @
Naravno da nema nista na sajtu :) vec sam pogledao.

Mnogo je smesan taj pravilnik iskreno. Toliko nedefinisanih stvari da je to stvarno neverovatno.
[ Slobodan Miskovic @ 28.05.2008. 22:54 ] @
Ok, moja greska, nasao sam:

Citat:

ZAKON

O TELEKOMUNIKACIJAMA

Značenje pojedinih izraza

Član 4.

48) `značajan tržišni udeo` znači da je udeo javnog telekomunikacionog operatora na telekomunikacionom tržištu Republike Srbije, mereno prema broju korisnika određene usluge koju javni telekomunikacioni operator pruža u obavljanju svoje delatnosti, najmanje u visini propisanog procenta;

49) `propisani procenat` znači najmanje 20% udela na telekomunikacionom tržištu Republike Srbije, osim ako Republička agencija za telekomunikacije, za pojedinu vrstu usluga, nije svojim aktom odredila drugačije. U određivanju propisanog procenta za pojedine vrste usluga, Republička agencija za telekomunikacije može odstupiti najviše do 25% od nivoa propisanog procenta.
[ mischo @ 02.06.2008. 19:14 ] @
Nema veze. I tako sad hoće da sve ponište...
http://www.mtid.sr.gov.yu/code/navigate.php?Id=750