[ mischo @ 02.06.2008. 19:11 ] @
Citat:
Zaštita zakonitosti - nalog ministarstva RATEL-u

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo uputilo je dopis kojim nalaže Republičkoj agenciji za telekomunikacije da Republici Srbiji vrati na raspolaganje pristupni kod "069" koji je Upravni odbor RATEL-a na nezakonit način dodelio operatoru "Telenor".

Ovim dopisom od 28. maja 2008. godine (br 345-01-340/2008-01) Ministarstvo, takođe, nalaže RATEL-u da odmah prekine sa objavljivanjem i obustavi primenu svih pravilnika za koje nije dobijeno pozitivno mišljenje Ministarstva.

Ministarstvo je nadležno da preuzme izvršenje poslova od imalaca javnih ovlašćenja koji ne vrše pravilno svoj posao, odnosno, po Zakonu o o državnoj upravi, da "ako imalac javnih ovlašćenja i pored višestrukih upozorenja ne počne da vršipovereni posao ili ne počne da ga vrši pravilno ili blagovremeno, nadzorni organ državne uprave preuzima izvršenje posla, najduže na 120 dana".

Do ovog naloga Ministarstva i potrebe za preuzimanjem poslova od RATEL-a, došlo je zato što je UO RATEL-a dodelio na korišćenje pristupni kod "069" javnom telekomunikacionom operatoru "Telenor" d.o.o. bez sprovedenog postupka javnog nadmetanja, i pored prethodnog upozorenja Ministarstva, čime su prekršene odredbe članova 33. i 36. Zakona o telekomunikacijama. Pored toga, RATEL je odbila da postupi po mišljenju Ministarstva i uskladi sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Predlog pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države. Takođe, Agencija je bez dobijenog pozitivnog mišljenja i uprkos upozorenja Ministarstva, objavila u Službenom glasniku RS (br. 53/08) Pravilnik o opštim uslovima za interkonekciju javnih telekomunikacionih mreža. Konačno, Agencija je bez dobijenog mišljenja Ministarstva objavila u Službenom glasniku RS (br. 87/07) Pravilnik o upravljanju planom numeracije za telekomunikacione mreže.

Agencija je do sada višestruko upozorena od strane Ministarstva da povereni posao ne vrši pravilno i blagovremeno, u skladu sa zakonom.

U nalogu ministarstva RATEL-u je dat rok od deset dana da usaglasi, koriguje i poništi sve protivzakonite poslove i radnje navedene u dopisu, a ukoliko RATEL ne ispuni naloženo Ministarstvo će, shodno zakonskim obavezama, preuzeti poverene poslove.

http://www.mtid.sr.gov.yu/code/navigate.php?Id=750

Bez komentara!
[ mischo @ 03.06.2008. 11:36 ] @
A evo ga i odgovor Ratela:

Citat:
HARMONIZACIJA ZAKONSKE REGULATIVE REPUBLIKE SRBIJE SA EVROPSKOM UNIJOM

03.06.2008
Zakon o telekomunikacijama (usvojen 2003. godine) kao bitnu novinu donosi drugačiju raspodelu nadležnosti za obavljanje poslova u oblasti telekomunikacija u odnosu na ranija rešenja. Naime, predloženi koncept sadrži raspodelu nadležnosti između Vlade Republike Srbije i ministarstva nadležnog za poslove telekomunikacija, kao državnih organa sa jedne strane i, sa druge strane, Republičke agencije za telekomunikacije, kao samostalne i nezavisne organizacije osnovane ovim zakonom, kojoj su poverena određena javna ovlašćenja, a koja ima funkciju regulatornog tela u oblasti telekomunikacija.

Osnivanje regulatornog tela ima za posledicu da se nadležnosti državnih organa u ovoj oblasti svode isključivo na najkrupnija i najopštija (strateška) pitanja, dok se gotovo svi poslovi vezani za uređivanje odnosa u oblasti telekomunikacija poveravaju novoosnovanom samostalnom i nezavisnom regulatornom telu, Agenciji.

Prema svom pravnom položaju, Agencija je specifična institucija. To je organizacija sui generis. Ona ima svojstvo pravnog lica, što je čini samostalnim pravnim subjektom, a nadležnosti i ovlašćenja koja joj se daju ovim zakonom, kao i sastav, položaj, način izbora i razrešenja organa Agencije, obezbeđuju da ova organizacija funkcionalno, dakle suštinski, bude nezavisna kako od bilo kog državnog organa i njegovog potencijalnog uticaja na faktičko uređenje odnosa u oblasti telekomunikacija, tako i od uticaja svih subjekata koji se bave telekomunikacionim mrežama, sredstvima ili uslugama, dakle onih na koje se neposredno ili posredno proteže delovanje Agencije i koji su, po prirodi svog položaja, zainteresovana lica.

Zakonom o državnoj upravi (donet 2005. i dopunjen 2007.) ne ukidaju se ova ovlašćenja koja su Zakonom o telekomunikacijama data Republičkoj agencije za telekomunikacije. Bilo kakva nakaradna, ili neosnovana primena Zakona o državnoj upravi koja bi Agenciji uskratila ove gore navedene nadležnosti predstavlja grubo kršenje Zakona o telekomunikacijama, odnosno njegovo stavljanje van snage. Time se svakako krše svi ugovori potpisani od strane naših nadležnih organa u vezi sa harmonizacijom regulative u oblasti telekomunikacija sa Evropskom unijom.

U skladu sa svojim obavezama, RATEL je svake godine Skupštini Republike Srbije podnosio izveštaj o stanju na telekomunikacionom tržištu za proteklu godinu, izveštaj o svom radu, kao i finansijski izveštaj i izveštaj ovlašćenog revizora. Javnost je o ovome obaveštena na redovnim konferencijama za štampu koje se drže u aprilu i novembru. Kratak pregledni izveštaj o radu objavljuje se svake godine u dnevnim javnim glasilimahttp://www.ratel.org.rs/index....mp;get_treerot=54&lang=srp
[ Slobodan Milivojevic @ 03.06.2008. 12:57 ] @
Niko nikoga ne sljivi za 2% izgleda.
[ mischo @ 13.06.2008. 17:58 ] @
A sada je Ministarstvo oduzelo i preuzelo na sebe ovlaštenja Ratela. CIrkus se nastavlja...

http://www.mtid.sr.gov.yu/code/navigate.php?Id=848

Citat:
Ministarstvo preuzelo poslove RATEL-a
Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo preuzelo je na 120 dana, počev od 13. juna 2008. godine, izvršenje poslova koji su povereni Republičkoj agenciji za telekomunikacije, utvrđenih u članu 9. stav 1. Zakona o telekomunikacijama, uključujući i sva ovlašćenja predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) u vršenju poverenih poslova.

Ovo rešenje Ministarstvo je donelo na osnovu Zakona o telekomunikacijama, Zakona o ministarstvima i Zakona o državnoj upravi.

U narednom periodu od 120 dana Ministarstvo, kao odgovorno za zakonitost u oblasti telekomunikacija, uskladiće sa zakonom pojedine pravilnike, akte i odluke RATEL-a.

Rešenje o preuzimanju poslova RATEL-a možete preuzeti ovde.