[ twiddle @ 24.07.2008. 22:47 ] @
http://www.internodium.org/node/2961

[mod's note: Malo je reći koliko sam šokiran sadržajem dokumenta koji
je UO RATEL usvojio 11. jula, a objavio danas na svom Web sajtu. Pod
maskom navodnih "tehničkih uslova za Internet mreže" u Srbiji se uvodi
do sada nezabeleženi masovni i ničim ograničeni nadzor i arhiviranje
svih oblika elektronskih komunikacija za potrebe službe bezbednosti.
Čak ni u najgora vremena terora Miloševićevog režima nije se pravila
ovakva regulativa. OVAJ DOKUMENT VEĆ JE STUPIO NA SNAGU! Zaista više
ne znam da li uopšte ima smisla pozivati RATEL da samostalno stavi van
snage ovaj bezumni dokument, jer način na koji je donet i njegov sadržaj
ozbiljno urušavaju kredibilitet RATEL kao nezavisnog regulatornog tela
i dovode u pitanje samu svrhu postojanja RATEL. Priču o nekim evropskim
vrednostima i idealima ne bih ni počinjao, jer bi to bilo neukusno u
ovom kontekstu... Medijska kampanja sa ciljem hitnog stavljanja van snage
ove sramote je nešto najmanje što Internet zajednica i telekomunikacioni
operatori u Srbiji moraju da urade. Pokretanje sudskog spora je isto
potrebno što pre. Ako je neko voljan da se priključi ili stavi svoje
resurse na raspolaganje za jednu takvu akciju, neka mi se javi. Širite
dalje... --sloba]

http://www.ratel.org.rs/editor...ehnicki_uslovi_za_internet.pdf

Republička agencija za telekomunikacije

TEHNIČKI USLOVI ZA PODSISTEME, UREĐAJE,
OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE

Beograd, 11. jul 2008. godine

Na osnovu člana 55. stav 3. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni
glasnik RS" br. 44/03 i 36/06), člana 18. tačka 7. Statuta Republičke
agencije za telekomunikacije ("Službeni glasnik RS" broj 78/05),
Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije u saradnji sa
javnim telekomunikacionim operatorima i državnim organima nadležnim
za neposredno sprovođenje elektronskog nadzora, na 105. sednici od
11.07.2008. godine, usvojio je sledeće

TEHNIČKE USLOVE
ZA PODSISTEME, UREĐAJE, OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE

Tačka 1.

Za potrebe nadležnih državnih organa ovlašćenih za elektronski nadzor
definišu se tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i
instalacije za zakonom ovlašćeni nadzor određenih telekomunikacija
koje su javni telekomunikacioni operatori (mrežni operatori, pružaoci
usluga i pružaoci pristupa) dužni, da kao deo sistema oforme o
sopstvenom trošku.

Tačka 2.

Javni telekomunikacioni operator je obavezan da:

- uredno vodi baze podataka zakupljenih linija, specijalnih i
poprečnih veza, od najnižih do najviših ravni, tj. od fizičkog voda
do najvišeg protoka u telekomunikacionoj i transportnoj mreži i RTV
prenosa;

- omogući direktan pristup i uvid u baze podataka svih zakupljenih
linija, a izmene podataka o korisniku i nameni moraju biti
svakodnevno ažurirane;

- omogući direktan uvid u evidencije o smetnjama na
telekomunikacionom uređajima i prekidima telekomunikacionog
saobraćaja. Radovi na telekomunikacionoj mreži koji će uzrokovati
prekide u saobraćaju moraju se najaviti 48 časova pre otpočinjanja.

Telekomunikacioni podsistemi, uređaji, oprema i računarski sistemi
smeštaju se u prostorijama nadležnog državnog organa ovlašćenog za
elektronski nadzor (u daljem tekstu: nadležni državni organ) i/ili u
posebnim prostorijama u okviru telekomunikacionih centara, koje
obezbeđuju i opremaju javni telekomunikacioni operatori, po zahtevu i
tehničkim propisima nadležnog državnog organa.

Javni telekomunikacioni operator (mrežni operator, pružalac usluga i
pružalac pristupa) koji uvode vlastitu kriptozaštitu
telekomunikacionih sadržaja, obavezni su da uklone kriptozaštitu pre
dostavljanja sadržaja komunikacije nadležnom državnom organu.

Javni telekomunikacioni operator obavezuje se da na zahtev nadležnog
državnog organa dostavi podatke o svim komunikacionim sredstvima koja
su se pojavljivala na određenoj geografskoj, fizičkoj ili logičkoj
lokaciji u minimalnom periodu od poslednjih 48 časova, nezavisno od
postojanja telekomunikacione aktivnosti.

Pružalac Internet usluga dužan je da nadležni državni organ upozna sa
tehničkim karakteristikama hardvera i softvera i tipovima linkova
koje koristi.

Nadležnom državnom organu moraju se pružiti podaci o namerama
pružaoca Internet usluga u pogledu proširenja, nadogradnje ili izmene
vitalnih tehničkih podsistema i primenjenog softvera.

Pružaocu Internet usluga zabranjeno je stvaranje tehničkih mogućnosti
kojima bi podaci iz člana 54. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni
glasnik RS", br. 44/03 i 36/06) postali dostupni trećoj strani.

Pružalac Internet usluga je dužan da:

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu
podataka u formatu dogovorenom sa nadležnim državnim organima. Baza
treba da sadrži pored ličnih podataka iz ugovora sa pretplatnikom i
vrstu usluga, informaciju o postojanju zaštite prenosa podataka,
način pristupa pretplatnika, maksimalnu brzinu prenosa podataka i
identifikacione adrese;

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
korisnicima elektronske pošte;

- upoznaje nadležne državne organe o načinu zaštite podataka o
korisnicima;

- imenuje, uz saglasnost nadležnih državnih organa osobu za kontakt i
komunikaciju sa nadležnim državnim organima.

Veza nadležnih državnih organa i pružaoca Internet usluga ostvaruje
se preko linkova koje obezbeđuje i održava o svom trošku pružalac
Internet usluga.

Pružalac Internet usluga dužan je da o svom trošku omogući nadležnom
državnom organu u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring
Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje
dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog
državnog organa. Navedena obaveza može se ostvariti u okviru svog
tehničkog sistema ili u okviru tehničkog sistema nadprovajdera.

Pružalac Internet usluga dužan je da, u okviru svog tehničkog sistema
obezbedi hardver i softver za pasivni monitoring u realnom vremenu,
servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka
akvizicionom centru nadležnih državnih organa.

Pružalac Internet usluga je dužan da, u okviru svog tehničkog
sistema, obezbedi hardver i softver za monitoring saobraćaja između
proizvoljnog pretplatnika, preko pružaoca Internet usluga, prema
trećem Internet provajderu.

Hardver i softver, koji obezbeđuje pružalac Internet usluga, treba da
omoguće:

a) pasivni monitoring Internet aktivnosti u realnom vremenu;
b) prikupljanje i analizu statistike Internet aktivnosti;
v) presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja (attachment) i
obradu Web mail-a;
g) presretanje IP telefonskog saobraćaja, faksimila i IP video
saobraćaja;
d) presretanje IM (instant messenger) saobraćaja;
đ) presretanje saobraćaja na peer-to-peer mrežama.

Hardver i softver treba da omoguće rekonstrukciju presretnutog
saobraćaj do nivoa aplikacije i filtriranje po:

a) korisničkom imenu ili korisničkom telefonskom broju;
b) adresi elektronske pošte;
v) IP adresi (ili opsegu);
g) MAC adresi;
d) IM (instant messenger) identifikaciji.

Tačka 3.

Ovi tehnički uslovi stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Stupanjem na snagu ovih tehničkih uslova, prestaje da važi odluka
Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, broj:
08-345-11/07 od 2. februara 2007. godine.

U Beogradu, dana 11.07.2008. godine
Broj: 1-01-110-14/08

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Jovan Radunović

:::

Pozdrav,
Sloba


[Ovu poruku je menjao twiddle dana 25.07.2008. u 00:03 GMT+1]
[ Buum @ 24.07.2008. 23:34 ] @
Radili su oni (BIA, tj. DB) to i ranije, samo su sad kao rešili da budu transparentni i pokriveni propisima.

I, naravno, to je jedan od razloga što ne daju drugim operatetima da dovlače net u Srbiju (nije samo monopol Telekoma u pitanju).

Banda.
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 05:42 ] @
To se radi i u drugim zemljama. Nista specijalno...

Jedino mogu da se plase oni koji nesto kriju a protivzakonito je jer nadležni državni organ ovlašćen za elektronski nadzor ne sme zloupotrebiti taj polozaj.
Biniti se protiv ovoga je apsurdno koliko i buniti se protiv policije. Da podsetim i policija ima pravo u skladu sa zakonom da vas lisi slobode i zatvori ali to naravno ne cini prema ljudima koji nisu prekrsili nijedan zakon ili koji nisi pravosnazno osudjeni tako da se ovog dokumenta mogu plasiti i buniti samo oni koji imaju nesto protivzakonito da kriju.

[Ovu poruku je menjao Slobodan Miskovic dana 25.07.2008. u 07:25 GMT+1]
[ twiddle @ 25.07.2008. 09:51 ] @
Cini mi se da nisi shvatio poentu. Ovde se ne radi o ovlascenom pracenju osumnjicenih ili grupe osumnjicenih. Ovde se radi o blanko masovnom nadzoru i arhiviranju podataka, bez ikakvih ograda u pogledu nacina koriscenja tih podataka. Ovo su mere koje se u krajnjoj nuzdi uvode *eventualno* na vrlo ograniceni period trajanja u situacijama izuzetno vanrednih stanja (tipa 9-11), a ja ne vidim da Srbija ima realnu potrebu za takvim necim.

Pozdrav,
Sloba
[ Buum @ 25.07.2008. 09:55 ] @
Citat:
twiddle: Cini mi se da nisi shvatio poentu. Ovde se ne radi o ovlascenom pracenju osumnjicenih ili grupe osumnjicenih. Ovde se radi o blanko masovnom nadzoru i arhiviranju podataka, bez ikakvih ograda u pogledu nacina koriscenja tih podataka. Ovo su mere koje se u krajnjoj nuzdi uvode *eventualno* na vrlo ograniceni period trajanja u situacijama izuzetno vanrednih stanja (tipa 9-11), a ja ne vidim da Srbija ima realnu potrebu za takvim necim.

Pozdrav,
Sloba

Tačno tako.

Ovako nešto postoji samo u Kini i sličnim zemljama koje imaju jako restriktivnu politku po pitanju Interneta.
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 10:05 ] @
Pa ti mozda ne vidis ali ocigledno je da su potrebne takve mere cim su one donesene ili bar postoji opravdana sumnja da su potrebne.

Niko se ne buni za kamere koje su postavljene po gradovima. Internet je javna povrsina da se tako izrazim ako zelis privatnost to mozes da uradis kriptujuci podatke i postoji jos dosta drugih nacina. Ako nemas sta da krijes ovo sto je doneseno ne moze da te ugrozi.
[ Buum @ 25.07.2008. 10:15 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Pa ti mozda ne vidis ali ocigledno je da su potrebne takve mere cim su one donesene ili bar postoji opravdana sumnja da su potrebne.

Niko se ne buni za kamere koje su postavljene po gradovima. Internet je javna povrsina da se tako izrazim ako zelis privatnost to mozes da uradis kriptujuci podatke i postoji jos dosta drugih nacina. Ako nemas sta da krijes ovo sto je doneseno ne moze da te ugrozi.

Ne, batice, to se u normalnim zemljama ne radi na taj način.

Praktično, to ti je kao da se svi fiksni i mobilni telefoni prisluškuju, bez ikakve sudske odluke (što bi se reklo po defaultu) i bez ikakvih mehanizama za sprečavanje zloupotreba.

To je nedopustivo. U stvari, odavno je nedopustivo, samo ga sad ozakonjuju. Bagra!

I, da te preduhitrim, cut the crap o tome kako nema šta da brinem ako se na netu ponašam kao uzorni građanin. Nije to poenta.
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 10:22 ] @
Sta da ti kazem, idi u neku normalnu zemlju onda pa uzivaj ako stvarno mislis da je tako. ;) Lepo je ziveti u iluzijama....
[ Tyler Durden @ 25.07.2008. 10:29 ] @
Kolega, opet advokatišeš neku glupost... ccc :)
[ Zoran 021 @ 25.07.2008. 10:38 ] @
Pozdravio ih George W. Bush !
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 10:42 ] @
@Tyler Durden

PA glupost je za one koji misle da je u drugim drzavama bitno drugacije...ali kao sto rekoh lepo je ziveti u iluzijama...
[ Davor Vlajkovic @ 25.07.2008. 10:47 ] @
http://www.imdb.com/title/tt0120660 :)
[ Dejan2003 @ 25.07.2008. 11:01 ] @
ili jos bolje Untraceable (2008)

http://www.imdb.com/title/tt0880578/

[ IceThunder @ 25.07.2008. 11:22 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Pa ti mozda ne vidis ali ocigledno je da su potrebne takve mere cim su one donesene ili bar postoji opravdana sumnja da su potrebne.

Niko se ne buni za kamere koje su postavljene po gradovima. Internet je javna povrsina da se tako izrazim ako zelis privatnost to mozes da uradis kriptujuci podatke i postoji jos dosta drugih nacina. Ako nemas sta da krijes ovo sto je doneseno ne moze da te ugrozi.pa bas zato sto nemam sta da krijem necu da se prema meni postavljaju kao prema najgorem olosu to je cela sustina price a i uotalom sta nekog briga sta ja pircam sa devojkom iz brazila,to je od velikog sustinokg znacaja za bezbednost zemlje,budalastina klasicna,da li bi se ti osecao prijatno da te 24 sata neko nadgleda i slusa sta radis,naravno da ne bi
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 11:24 ] @
Pa nikog ni nije briga sta ti pricas sa devojkom iz Brazila niti ce neko prema tebi da se odnosi kao prema olosu...sve to sto pricas je cista paranoja. Srbija je mala zemlja, mali broj ljudi radi u BIA da bi uopste pokrili ono sto je bitno a ne da slucaju razgovore tebe i tvoje devojke....puno gledas filmove...
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 11:27 ] @
Citat:

Ovako nešto postoji samo u Kini i sličnim zemljama koje imaju jako restriktivnu politku po pitanju Interneta.


I u Nemackoj, i u Kanadi i u USA da ja znam, a verovatno i svuda drugde ;-)

U Nemackoj firme moraju cuvati arhive svih e-mailova i dozvoliti inspekciju uz nalog. ISP-ovi moraju cuvati logove i biti u mogucnosti da presrecu saobracaj uz sudski nalog, sto ukljucuje IP i ne-IP telefoniju, e-mailove i HTTP saobracaj. Dakle, tehnicka spremnost mora postojati u svakoj sekundi da se takva stvar uradi - to ne znaci da se takva stvar radi u nekom velikom broju slucajeva.

Naravno, cela stvar je totalna smejurija za, recimo, Skype - koji nije moguce arhivirati i presretati, pa je bilo smehotresno citati iskustva DE tajnih sluzbi sa tim i njihovo nezadovoljstvo i frustriranost da ceo posao nije tako lak :-)

Naravno, svi troskovi za "compliance" padaju na teret ISP-ova, telco-a i firmi, ali jbg... Welcome to the brave new world.

U svakom slucaju - ako zelite da budete sigurni, koristite enkripciju. Dok Srbija ne usvoji zakon kao u UK da vas mogu tuziti i krivicno goniti za sakrivanje kljuceva ;-)

Mada i za to postoje kriptografska resenja (http://en.wikipedia.org/wiki/Deniable_encryption)

Citat:

pa bas zato sto nemam sta da krijem necu da se prema meni postavljaju kao prema najgorem olosu to je cela sustina price a i uotalom sta nekog briga sta ja pircam sa devojkom iz brazila,to je od velikog sustinokg znacaja za bezbednost zemlje,budalastina klasicna,da li bi se ti osecao prijatno da te 24 sata neko nadgleda i slusa sta radis,naravno da ne bi


Tebe i tvoju devojku u 99.99999% slucajeva nikad niko nece prisluskivati niti presretati vas IP saobracaj.

Ali tvoj ISP mora imati tehnicku mogucnost da to uradi ako postoji sudski nalog, recimo ako si pod istragom za dilovanje droge i sud kaze da je OK da ti se presrecu e-mailovi, drzava hoce da to bude tehnicki izvodljivo od strane ISP-ova.

Ako je sudstvo takvo da ne daje te naloge bez dokaza, onda nema nikakvih razloga za brigu. Medjutim, ako Sud daje naloge na "dobar dan", onda to moze biti veliki razlog za brigu - mada, u tom slucaju, nije problem "presretanje IP saobracaja" koliko je problem Sud koji to dozvoljava za veliki broj slucajeva.
[ zemun88 @ 25.07.2008. 11:30 ] @
Ja po treci put ne mogu da verujem da mi je admin obrisao poruku. U Americi koriste kontrolu internet saobrocaja, da bi pratili ljude koji njima ne ogdovaraju.
Ovo sto radi ratel je nezakonito

I moj odgovor uopste ne odstupa od teme. Jedino ako se administrator nije uvredio pominjanjem ljudi koje on mozda gotivi, ali to je realnost
[ gojnik @ 25.07.2008. 11:30 ] @
Dobro došli u kuću Velikog brata.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 11:35 ] @
Ljudi,

Brkate babe i zabe.

Jedno je tehnicka spremnost i opremljenost za presretanje IP saobracaja i "deep packet inspection", a drugo je namerno prisluskivanje ljudi.

Da se ne zajebavamo, svaka ozbiljna drzava na ovom svetu zadrzava prava da prisluskuje privatnu komunikaciju uz sudski nalog za istrage teskog kriminala.

Nadjite mi jednu drzavu na zemaljskoj kugli u kojoj drzava nema pravo da prisluskuje osumnjicene za tezak kriminal?

Zakoni ovog tipa postoje samo zato da bi se za IP saobracaj dostigao slican nivo mogucnosti kao za telefonski saobracaj. Niko od ISP-ova ne trazi da prisluskuju svaciju komunikaciju, vec se od njih trazi da BUDU U MOGUCNOSTI da omoguce prisluskivanje uz odgovarajuci nalog.

Sta je tu cudno?

Dakle, laje se na pogresno drvo - ako postoji problem, onda nije problem u tom zakonu, jer je takav zakon sasvim normalna stvar - vec u eventualnoj zloupotrebi drzavnih moci i davanju naloga/privilegija za tako nesto bez osnova.
[ michaelk @ 25.07.2008. 11:35 ] @
@Dimkonic
Ali i sam si rekao uz sudski nalog a ne da prisluskuju i citaju postu ciju hoce i kad hoce. To je ogromna razlika.
[ Burgos @ 25.07.2008. 11:40 ] @
A gde spornom dokumentu piše da čitanje pošte vrši ko god hoće i kad god hoće? Ono što sam pročitao propisuje isključivo spremnost provajdera da, ukoliko dođe do potrebe, omogući nadzor.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 11:41 ] @
Koliko vidim, ovaj pravilnik se bavi samo tehnickom spremnoscu da se to uradi a ne modalitetima i protokolima pomocu kojih bi se zahtevala ta funkcionalnost.

@edit, Burgos je bio brzi

Mislim da se ovde "trese gora, a rodio se mis" - kritikujete RATEL sto zahteva od ISP-ova nesto sto je tehnicki zahtev u svakoj civilizovanoj zemlji.

Nema zemlje u kojoj drzava nema pravo da na legalan nacin presretne komunikaciju, bilo da je ona telefonska, internet ili neka treca.

E, sad, da li je zahtev za presretanje legalan - i da li se omogucava zloupotreba, to je predmet za diskusiju, ali ovaj pravilnik sa njom nema puno veze.
[ michaelk @ 25.07.2008. 11:49 ] @
Evo sad sam procitao u ZOTK-u sporni clan 55.
Code:

Član 55.
Zabranjene su sve aktivnosti ili korišćenje uređaja kojima se ugrožava ili narušava privatnost i poverljivost poruka koje se prenose 
telekomunikacionim mrežama, osim kada postoji saglasnost korisnika ili ako se ove aktivnosti vrše u skladu sa zakonom 
ili sudskim nalogom izdatim u skladu sa zakonom.

Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije 
za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.

Tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog člana definiše Agencija, u saradnji sa telekomunikacionim 
operatorima i državnim organima nadležnim za neposredno sprovođenje elektronskog nadzora. 

Telekomunikaciona mreža, sistem, odnosno sredstvo može biti pušteno u rad tek kada telekomunikacioni operator ispuni ili se obaveže da će u 
određenom roku ispuniti postavljeni zahtev, u skladu sa tehničkim uslovima iz stava 3. ovog člana.

U slučaju da je telekomunikaciona mreža, sistem, odnosno sredstvo već u radu, telekomunikacioni operator je dužan da oformi podsisteme, 
uređaje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog člana u roku od šest meseci od dana postavljanja zahteva nadležnog državnog organa.

Troškove telekomunikacionog saobraćaja nastale radom ure|aja iz stava 2. ovog člana snosi telekomunikacioni operator.


Ipak im je neophodan sudski nalog.
[ Agent Smit @ 25.07.2008. 11:49 ] @
Interesantna tema, da li ima mesta paranoji?? ko zna? ovo je stvar za Skali i Moldera..
[ djordje1979 @ 25.07.2008. 12:00 ] @
Nista sporno u dokumentu nema. Kao sto Ivan rece radi se samo o tehnickim mogucnostima presretanja saobracaja, koje su provajderi duzni da obezbede, nigde ne pise da moze da radi kome sta padne na pamet.
[ Aleksandar Vasic @ 25.07.2008. 12:29 ] @
Mislim da je krajnje vreme da osnuje Udruzenje korisnika interneta Srbije i pokusati nesto uciniti, ja sam to odavno planirao da uradim, medjutim nemam "tehnickih mogucnosti"...ali ne vredim ja, nisam toliko upucen u to...to bi trebala da osnuje neka ekipa ljudi koja "zna sta radi" :)
[ IceThunder @ 25.07.2008. 12:35 ] @
@Ivan Dimkovic

prvo to sto rade je protivustavno i tu se ta prica zavrsava,nemozes da mi kazes da ovo nije identicno kao da ti neko prisluskuje telefon ili te posmatra 24 sata
,to za kompanije i firme mogu da razumem ali u ostalo ne i to je to,nevidim sta ima sporno u tomer,mislim da si ti pomesao babe i zabe
p.s.filmovi su isto bazirani na nekoj ideji iz spoljasnjeg sveta....
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 12:38 ] @
Koji clan Ustava Repubilike Srbije je prekrsen kad vec pametujes?.... :)

[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 12:48 ] @
Citat:

prvo to sto rade je protivustavno i tu se ta prica zavrsava,ne mozes da mi kazes da ovo nije identicno kao da ti neko prisluskuje telefon ili te posmatra 24 sata


Sta je tacno protivustavno?

Prisluskivanje od strane drzave pod sudskim nalogom? Voleo bih da znam koja je to drzava u kojoj to nije ustavno, da se odmah preselim tamo i otvorim neke firme ;-)

Zahtevanje od strane drzave da pruzaoci komunikacionih usluga budu u tehnickoj mogucnosti da omoguce LEGALNO PRESRETANJE? I ja bih voleo da znam koji je to clan ustava koji to brani ;-)

Citat:

ili te posmatra 24 sata


Gde u navedenom dokumentu pise da te neko "posmatra 24 sata"?

Pise da ISP-ovi moraju imati tehnicku mogucnost da tvoj IP saobracaj "posmatraju 24 sata" - ali oni po zakonu o telekomunikacijama to mogu da rade samo uz sudski nalog i to "posmatranje" je iskljucivo u domenu pasivnog feeda tih podataka drzavnim agencijama, a ne Peri i Ziki.

Sta je tacno tu protivustavno?

Dobrodosli na planetu zemlju - drzave imaju pravo da vam ruse privatnost ako Sud to dopusti. Tu nema nista novo vec neki broj vekova - samo sto je Internet do skora bio tehnicki neregulisan.

Koristite enkripciju ako vam je stalo do privatnosti bez drzavnog prisluskivanja.
[ Zoran 021 @ 25.07.2008. 12:49 ] @
Možda je mislio na ovo ?
Citat:
Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja
Član 41.
Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.
Odstupanja su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 13:00 ] @
I,

Sta je u tom clanu ustava konkretno nekompatibilno sa Zakonom o Telekomunikacijama i propisima RATEL-a?

Zakon o Telekomunikacijama propisuje zakonska presretanja saobracaja, koja su sasvim u skladu sa pomenutim clanom Ustava.

Dokument o kome se ovde raspravlja se bavi stvaranjem tehnickih mogucnosti za ta presretanja.

--

Dakle, u cemu je konkretno vas problem?

Nekome se ne svidja sto drzava hoce da regulise IP saobracaj tako da moze uz sudske naloge da prisluskuje moderne kanale komunikacija? Mislim da ce biti jako tesko naci drzavu koja to ne radi.

Na kraju krajeva, IP saobracaj i dalje omogucava >sprecavanje< drzave da prisluskuje, prostom jakom kriptografskom zastitom dostupnom svakom pojedincu danas, sto Internet cini daleko vise podesnim medijumom za "privatnost iznad zakona" od bilo kog drugog.
[ Miroslav Jeftić @ 25.07.2008. 13:03 ] @
Pa piše:

Citat:
...za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.


što je isto što i

Citat:
Odstupanja su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda
.

[ whitie2004 @ 25.07.2008. 13:06 ] @
Prosla su vremena selektivnog nadzora i ciljanih pretraga - sada smo svi ciljna grupa orvelovskih razmera.

Setite se vremena hajke na zemunski klan kada su se koristile tehnike prismotre mobilnih veza. Sve mobilne korisnike ( gde su tehnicki mogli ) su propustali kroz filter za prepoznavanje glasa. I to nije radila BIA nego obicna milicija.

Setite se i izjava svih mogucih politicara da se to vise ne radi i nece se raditi ...
[ flighter_022 @ 25.07.2008. 13:06 ] @
Iz dokumenta je ocigledno da ce tehnicka resenja morati da budu takva da sistem nece raditi po principu "Dobar dan, dobar dan, mi bismo da malo prisluskujemo VoIP korisnika tog-i-tog" vec ce nadlezne drzavne sluzbe iz svojih prostorija imati pristup svemu cemu hoce. Sta ce nekog agenta BIA (ili ko god vec da to bude radio) spreciti da jednostavno "zaboravi" da mora da trazi sudski nalog, i jednostavno se "prikaci na liniju"...?
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 13:10 ] @
Sprecice ga zakon. Prosto i jednostavno. Ako se bavimo takvim hipotezama i hipotetickim situacijama jako daleko cemo stici :(

Sta sprecava blagajnika banke da odnese ceo pazar i tvoju ustdjevinu iz iste?
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 13:12 ] @
Citat:

Prosla su vremena selektivnog nadzora i ciljanih pretraga - sada smo svi ciljna grupa orvelovskih razmera.


Gde to pise?

Ovo je cista propaganda - nigde se u ovom dokumentu ISP-ovima ne daju dodatna ovlascenja iznad zakona, vec se iskljucivo trazi od njih da budu u tehickoj mogucnosti da na osnovu sudskog naloga omoguce presretanje saobracaja.

Citat:

Setite se vremena hajke na zemunski klan kada su se koristile tehnike prismotre mobilnih veza. Sve mobilne korisnike ( gde su tehnicki mogli ) su propustali kroz filter za prepoznavanje glasa. I to nije radila BIA nego obicna milicija.


Sto je sasvim druga stvar, bez ikakve veze sa ovim propisom.

Ako Vlada Srbije ima ovlascenja da suspenduje Ustav i omoguci krsenje istog, to definitivno nije problem ovog propisa - vec neceg drugog.

Citat:

Iz dokumenta je ocigledno da ce tehnicka resenja morati da budu takva da sistem nece raditi po principu "Dobar dan, dobar dan, mi bismo da malo prisluskujemo VoIP korisnika tog-i-tog" vec ce nadlezne drzavne sluzbe iz svojih prostorija imati pristup svemu cemu hoce. Sta ce nekog agenta BIA (ili ko god vec da to bude radio) spreciti da jednostavno "zaboravi" da mora da trazi sudski nalog, i jednostavno se "prikaci na liniju"...?


Zato sto je to u suprotnosti sa zakonom o telekomunikacijama. Po njemu, ISP-ovi presretanje omogucavaju iskljucivo na osnovu sudskog naloga.

U ovim propisima ja nigde ne vidim neku mogucnost automatske akvizicije, vec iskljucivo definisanje telekomunikacionog kanala i obaveze retencije podataka kako bi oni, eventualno, mogli biti dostavljeni drzavnim sluzbama.

Nigde ne pise da BIA i bilo ko drugi moze automatski da inicira necije prisluskivanje - ispravi me ako gresim.

Nisam primetio nigde suspendovanje zakona o telekumunikacijama koji je vrlo jasan po pitanju odavanja privatnih podataka.
[ IceThunder @ 25.07.2008. 13:26 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Koji clan Ustava Repubilike Srbije je prekrsen kad vec pametujes?.... :)


pa recimo narusavanje privatnosti
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 13:27 ] @
Koji clan Ustava?
[ Zoran Rodic @ 25.07.2008. 13:34 ] @
A pod cijom je ingerencijom BIA, ko rukovodi njome, kome oni podnose izvestaj u kojim vremenskim intervalima i sa kojim stepenom provere relevantnosti pomenutih izvestaja?

Ko to uopste kontrolise i kakva je zastita od zloupotrebe?
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 13:42 ] @
Citat:

ZAKON O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI
IV KONTROLA RADA


Član 17.
Direktor Agencije dužan je da dva puta godišnje podnese izveštaj o radu Agencije i o stanju bezbednosti Republike Srbije, Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije.

Član 18.
U obavljanju poslova iz svog delokruga Agencija je obavezna da se pridržava načelnih stavova i smernica Vlade koje se odnose na bezbednosno-obaveštajnu politiku Republike Srbije.

Član 19.
Lica koja učestvuju u vršenju kontrole rada Agencije, obavezna su da štite i čuvaju poverljivost podataka i informacija do kojih dolaze u vršenju poslova kontrole i po prestanku svojih funkcija.Eto...

Inace ko je uopste spominjao i gde pise da iskljucivo BIA vrsi prisluskivanje i pracenje saobracaja?
[ Zoran 021 @ 25.07.2008. 13:49 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Koji clan Ustava?
Verovatno je mislio na član 41. i član 42. Ustava Srbije.
[ twiddle @ 25.07.2008. 13:52 ] @
Dokument predviđa mogućnost neselektivnog masovnog preusmeravanja i arhiviranja komunikacija, što nije dobra praksa. U Srbiji *definitivno* ne postoji neka preka potreba za uvođenjem takvog sistema (nismo imali 9/11, a kada ga nismo uveli posle ubistva Đinđića, onda nam svakako sada nije potreban). Dakle, pod normalnim (ne-vanrednim) okolnostima, ovlašćeni nadzor je uvek ograničen na osumnjičenog ili grupu osumnjičenih, zna se šta se prati, dokle se prati i šta se nakon toga radi sa tim podacima. Ako istekne jedan nalog, pribavlja se novi itd. Šta u tom kontekstu znači "dostavlja redovno službi eskportovanu bazu korisnika", "obaveštava službu o razvoju i unapređenju svoje infrastrukture" itd?

Da ne bismo pričali koješta, ono što jeste dobra praksa su recimo ove smernice Saveta Evrope (čiji je Srbija član) i koje su donete u konsultacijama ISP i službi bezbednosti: http://www.coe.int/t/dg1/legal...provisional2_3April2008_en.pdf

Zašto, recimo, RATEL nije bazirao taj dokument na smernicama Saveta Evrope? Zašto nije najavio regulaciju, upoznao ljude sa sadržajem, dao mogućnost za dijalog itd.

Niko, verujem, nije protiv ovlašćenog nadzora, ali neki balans između službi bezbednosti, ISP i korisnika mora da postoji, a taj balans je sada ozbiljno narušen (neko bi rekao, narušava se on već decenijama, najmanje od kraja WW2). Takođe, vrlo bitno je znati da u Srbiji ne postoji pravni okvir koji bi regulisao privatnost, zaštitu od zloupotrebe podataka itd. Dakle, balans se stalno pomera u korist službi bezbednosti, a istovremeno se ne uspostavljaju drugi mehanizmi koji bi ga vratili u neko ravnotežno stanje.

Posledica toga je da se sada provajderima nameću nesrazmerne i nerealne obaveze, a te iste službe već godinama krše zakone, sudske odluke, rešenja ombudsmana i poverenika za pristup informacijama od javnog značaja za apsolutno sve, pa i najbanalnije stvari kao što je recimo podatak o broju priskuškivanih osoba na godišnjem nivou (ne spisak, samo cifra).

Ovaj dokument jeste posledica i nastavak svega toga, ali smatram da ovakvo ponašanje nije primereno društvu koje želimo da izgradimo.

Pozdrav,
Sloba
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 13:52 ] @
Znam ja na sta je mislio ali to je lepo Ivan objasnio samo nekima izgleda ne vredi govoriti....
[ drbogi @ 25.07.2008. 13:56 ] @
Citat:
U ovim propisima ja nigde ne vidim neku mogucnost automatske akvizicije, vec iskljucivo definisanje telekomunikacionog kanala i obaveze retencije podataka kako bi oni, eventualno, mogli biti dostavljeni drzavnim sluzbama.


Pružalac Internet usluga je dužan da:

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu...

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
korisnicima elektronske pošte;

Ja nešto ne mislim da Pošta dostavlja podatke o korisnicima koji pošalju npr. nepreporučeno pismo.
ISPi znači dostavljaju podatke o korisnicima usluga, jer su potencijalno sumnjivi samom činjenicom da su korisnici, da su u mogućnosti da pošalju i prime informaciju.
Ovde se polako gubi granica između ISPa i BIA operativaca, što mene vodi ka zaključku da jedino BIA operativci mogu imati ISP biznis.


[ Zoran Rodic @ 25.07.2008. 13:59 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Eto...

Inace ko je uopste spominjao i gde pise da iskljucivo BIA vrsi prisluskivanje i pracenje saobracaja?


Pa policija se uglavnom bavi konkretnim radom, dok se BIA vise bavi istrazivackim.

Kad bas moram da budem konkretan, zanima me da li zaista mislis da ne postoji baza koja u sebi sadrzi podatke o komentarima na sajtu b92, LDP-a sa IP adresama onih koji su ih postavljali.

Ovo je banalan primer

Drugo, izvestaj je krajnje uopsten, sumnjam da postoje poglavlja o pojedinacnim slucajevima.
Trece, taj izvestaj uopste ne podleze proveri

Dakle, moze izaci i reci ... nikoga nismo pratili ... i gotovo.

Nazalost, mislim da sam odvukao temu u pravom smeru ali da ovde ipak nije mesto gde se o tome moze diskutovati.
[ whitie2004 @ 25.07.2008. 14:00 ] @
>> Sto je sasvim druga stvar, bez ikakve veze sa ovim propisom.

Mozda ti ne vidis vezu, pre ce biti da neces da vidis. Ali, i mobilni operateri su bili obavezni da ostvare tehnicke mogucnosti za nesto sto ce se koristiti samo u odredjenim okolnostima , sa sudskim ... bla, bla, bla ....

Nisam zadrt, svestan sam da na aerodromu mora biti kontrola svih putnika. Nema tu naloga i pameti. Saobracajac mora zaustaviti 100 vozila da bi nasao onoga bez dozvole. Namrgodjeni momci iz ambasada i javnih ustanova moraju sve prisutne tretirati kao teroriste ako misle spreciti onog jednog, pravog teroristu. Sve to je u redu, jer , da bi se doslo do suda i naloga, mora se proci kroz proces istraznih radnji. Bas zbog toga ce ta tehnika biti koristena 24 sata dnevno i pretresati sve zivo ...

Svestan sam razloga i opravdanja za sve ovo. Ali ne prija ... Vuce za sobom povecanje pinga, a znam i ko ce platiti svu tu tehniku
[ IceThunder @ 25.07.2008. 14:02 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Znam ja na sta je mislio ali to je lepo Ivan objasnio samo nekima izgleda ne vredi govoriti....


isto vazi i u suprotnom smeru

Član 41: Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.
Član 42: Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.

Cela sustina je u tome da ako za tako nesto posto jiotreba da prvo mora sudski da se zatrazi sto cisto sumnjam da ce u srbiji da funkcionise,nemam ja nista protiv da bia radi ali nacin na koji namerava da to radi to je vec problem,cisto sumnjam da ce da sve to ide nekim normalnim putem kao sto ide u ostalim zemljama,a i svi znamo da bia nije se bas nesto pokazala zadnjih par godina
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 14:02 ] @
Citat:

Ja nešto ne mislim da Pošta dostavlja podatke o korisnicima koji pošalju npr. nepreporučeno pismo.


Ne daje

Ali taj podatak postoji na drugom mestu, a to je spisak gradjana i spisak stranaca na privremenom boravku u zemlji ;-)

Pritom, ako BIA zeli spisak korisnika ISP servisa, mora da posalje zahtev gde postoji zakonsko opravdanje za to, inace ISP to ne moze da isporuci jer bi time povredili prava na privatnost korisnika.

Mislim da ce taj zahtev pravno biti jako tesko ostvariv, osim ako ISP-ovi ne krenu da krse zakon.

Zahtevi ce verovatno biti "postoji li korisnik Pera Zikic na vasem sistemu" posto sve ostalo krsi privatnost.

Citat:

Svestan sam razloga i opravdanja za sve ovo. Ali ne prija ... Vuce za sobom povecanje pinga, a znam i ko ce platiti svu tu tehniku


Kakvo crno povecanje pinga?

Skladistenje e-mailova i mogucnost pristupanja ruteru nije nesto sto aktivno usporava tvoj saobracaj.

Sto se placanja tice - da, to je bezobrazluk... ali to je jednostavno trosak leglanog poslovanja u nekoj zemlji, jbg...
[ Nenad1234BGD @ 25.07.2008. 14:02 ] @
Imajuci u vidu realno stanje na terenu (pre svega nivo korupcije, u sudskoj i izvrsnoj vlasti) razumem stanovista sa kojeg polaze protivnici dokumenta koji se raspravlja.

Citat:
Slobodan Miskovic: Sprecice ga zakon. Prosto i jednostavno. Ako se bavimo takvim hipotezama i hipotetickim situacijama jako daleko cemo stici :( Sta sprecava blagajnika banke da odnese ceo pazar i tvoju ustdjevinu iz iste?


To da ce nekoga iz BIA-e zakon da spreci da uradi nesto je, u najmanju ruku, smesno a u najgorem slucaju neodgovorno. Koliko se postuju "zakoni" nase zemlje nam najbolje pokazuje, svojim primerom, drzava koja ne zazire da sama gazi svoje propise. Od zloupotrebe rotacija na semaforima do ne objavljivanja prihoda namestenika i tako dalje (lista bi bila zaista duga!)

To kako ce zakon spreciti nekoga da zlupotrebi tu situaciju je jednaka nacinu na koji ce zakon spreciti i sukob interesa i pranje novca i korupciju. Sve ce to zakon spreciti dok ti fenomeni oko nas cvetaju. Blagajnika nista ne sprecava da to uradi - kao sto smo videli u zadnjih par meseci neki to i rade samo sto ne ispliva sve na videlo.

Istovremeno mislim da obicni korisnici zaista nemaju cega da se "plase", cak ni oni koji torentima downloaduju tone stvari ali mislim da ovo ima mnogo vece implikacije po firme, gde zloupotrebe mogu biti mnogo vece. Istovremeno, generalni trend je povecanje tog "masovnog pracenja" a tehnologija je to olaksala i taj trend mi se ne dopada. Ko je hteo da ucestvuje u velikom bratu - mogao je da se prijavi, ostali koji zele da im se postuje privatnost - treba da digunu glas protiv ovakvih stvari.


I za kraj :)
"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
- Benjamin Franklin
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 14:05 ] @
Ne zelim da raspravljam sa osobama koje kritikuju zakone argumentom da ce se krsiti....
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 14:06 ] @
Citat:

"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
- Benjamin Franklin


Potpuno tacno.

Ali, na zalost, danas na ovom svetu ne postoji ni jedno drustvo gde ljudi nisu dali dobar deo svojih apsolutnih sloboda u slucajevima gde te slobode krse zakon.

I tako se to polako penje i drzava dobija sve vise mogucnosti za prisluskivanje.

Zemlja ciji je jedan od stvaralaca pomenuti Benjamin Franklin je najbolji primer za to :(
[ Zoran Rodic @ 25.07.2008. 14:11 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Ne zelim da raspravljam sa osobama koje kritikuju zakone argumentom da ce se krsiti....


Nema rasprave Stela, naprosto ... potrebno je novim Zakonima jasno definisati neke situacije.
Ovo uopste nije moja pausalna ocena, komentar ... sta li ... vec surova realnost.

Reforma Bezbedonosne informativne agencije je jedan od prioriteta pored iskorenjivanja korupcije pre nego stupimo u finalne razgovore za pristupanje EU.
OK, nisi ovde pa ne pratis vesti, ali dosta je o tome bilo reci u poslednje vreme.
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 14:15 ] @
Razuemm ja to sve i pratim vesti ali ne mogu da shvatim da ljudi u Srbiji stvarno misle da je na zapadu sve bajno i sjajno i da je to sto misle da urade u Srbiji ostvarljivo. Pa politicari koji treba da donesu te zakone kontrolisu (u smislu upravljaju) sluzbama i drzavom. Previse je idealisticka ta prica...
[ Nenad1234BGD @ 25.07.2008. 14:15 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Potpuno tacno.

Ali, na zalost, danas na ovom svetu ne postoji ni jedno drustvo gde ljudi nisu dali dobar deo svojih apsolutnih sloboda u slucajevima gde te slobode krse zakon.

I tako se to polako penje i drzava dobija sve vise mogucnosti za prisluskivanje.

Zemlja ciji je jedan od stvaralaca pomenuti Benjamin Franklin je najbolji primer za to :(


Iskreno Ivane, meni je donja vilica otpala kada sam prvi put procitao ko je to rekao!

Da li bi ste se slozili sa konstatacijom da se u tim "drugim" zemljama ovakve stvari diskutuju i prica se o tome mnogo pre nego sto se resenja donesu? Cak i da se, na kraju, niko ne pita nista osim zakonodavca (sto je opet, tesko sprovesti u demokratskom drustvu) javnost se upoznaje sa razlozima zasto je neophodno uvesti takve mere i opravdava se uvodjenje takvih mera. Mislim da je to jedan od "ispita" na kom uvek padamo.

U slucaju naseg drustva - mislim da nam je puno sloboda vec uskraceno i da je ovo jednostavno "one too many".[ IceThunder @ 25.07.2008. 14:21 ] @
bolje bi im bilo da ukinu monopol,smanje cene interneta i urade nesto po tom pitanju i tako nas priblize svetu a ne na ovaj nacin
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 14:22 ] @
A koja je tacno sloboda uskracena sa ovom regulativom?

Ozbiljno, da li je iko do sada u Srbiji, ko je hteo da ima 100% anonimnu komunikaciju, mislio da bi apaticno stanje internet regulative u Srbiji bilo dovoljno dobra zastita?

Ajde da se ne zajebavamo, to je smesno - ljudi koji sigurnost svojih komunikacija shvataju ozbiljno ce koristiti enkripciju i nece registrovati internet naloge na svoje ime.

--

Mislim da je potpuno nemoguce danas ocekivati da drzava nece sebi dati za pravo da uz sudski nalog prisluskuje e-mail ili VoIP saobracaj.
[ twiddle @ 25.07.2008. 14:36 ] @
...neko je citirao član 55. Zakona o telekomunikacijama.

Činjenica je da RATEL uopšte nije ispoštovao proceduru koja je propisana tim članom. Taj član priča o tačno "određenim telekomunikacijama" koje mogu biti predmet nadzora (suprotno od blanko nadzora koji je uveden dokumentom RATEL), kao i da se regulativa na tu temu donosi u saradnji RATEL, operatora i službi bezbednosti (čega nije bilo ni u najavi).

Pozdrav,
Sloba
[ MyWay @ 25.07.2008. 15:00 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Razuemm ja to sve i pratim vesti ali ne mogu da shvatim da ljudi u Srbiji stvarno misle da je na zapadu sve bajno i sjajno i da je to sto misle da urade u Srbiji ostvarljivo.
Ma neee, ljudi uzimaju samo 'najbolje' od svega, žele zapadnu infrastrukturu i sprski haos i pirateriju
Normalna im je samo zemlja u kojoj imaš mnogo toga na raspolaganju sa velikim kapacitetima i mogućnostima, a bez reda, kontrole, pa čak i uvida države u poslove, kao što je u Srbiji.
Privatnost je jedno, a uvid na osnovu sudskog naloga u nečije razgovore, mailove, plaćanje karticom, bankovne račune, poreske/imovinske knjige je drugo.

Btw - oko člana Ustava koji je prekršen, nije nijedan, samo preambula ;-)
[ Nenad1234BGD @ 25.07.2008. 15:01 ] @
Citat:
IceThunder: Član 41: Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.
Član 42: Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.


Za pocetak je i ovo dovoljno. Jednostavno ne zelim da iko zna kome i sta pisem, sta pretrazujem, koje dokumente citam, kakvu muziku slusam, koji su mi account-i na kojim stranicama, sta kupujem i koji mi je nalog na Wow-u.

Sto se mene tice - uz sudski nalog mogu sve, i da udju u stan i pretrazuju po kompjuteru, ne bih "a" rekao.
[ Java Beograd @ 25.07.2008. 15:07 ] @
Jeste li primetili da nema kaznenih odredbi. Dakle, ISP je dužan ovo ili ono, ali nigde ne piše, šta ako to ne uradi.
[ Slobodan Miskovic @ 25.07.2008. 15:13 ] @
Ako ne uradi gubi dozvolu...
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 15:14 ] @
Citat:

Za pocetak je i ovo dovoljno. Jednostavno ne zelim da iko zna kome i sta pisem, sta pretrazujem, koje dokumente citam, kakvu muziku slusam, koji su mi account-i na kojim stranicama, sta kupujem i koji mi je nalog na Wow-u.


Pa upravo to - niko ni ne moze da zna, bez sudskog naloga, te informacije zato sto bi one zahtevale DPI (Deep Packet Inspection)

ISP je zakonom sprecen da to radi bez sudskog naloga.

Jedino sto BIA moze da sazna, sa ovim propisima, je da si korisnik nekog ISP-a - medjutim, meni se cini da ovako nesto nece biti lako izvodljivo ako se uspe progurati da je samo imanje naloga privatna informacija. Mada, ako ne vazi za telefon (kao sto ne vazi), ne verujem da ce vaziti i za e-mail.

E, druga stvar je koliko se te stvari u Srbiji postuju - ja sam znao par ljudi u Srbiji koji su se dicili time da "citaju tudj e-mail", za sta bi, po meni, trebala da sleduje zatvorska kazna... Takodje, poznati su slucajevi DPI-ja od strane jedne kompanije u Srbiji za vreme njene borbe protiv vetrenjaca, tj. borbe protiv VoIP-a.

Tako da ako lokalni admin moze to da radi, i BIA sa svojim "men in black" sigurno moze da udje u objekat i da uzme sta joj treba.

Ali to nema veze sa samim propisima.

Ovi propisi, ipak, ne daju drzavnim sluzbama prava da presrecu privatnu komunikaciju bez sudskog naloga.
[ flighter_022 @ 25.07.2008. 15:47 ] @
Jel to znaci da ako ja na telefonu koristim voice (de)scrambler dok pricam sa nekim ko ima istu spravu, da ce drotovi doci i uhapsiti me jer ih, eto, sprecavam u vrsenju duznosti? cisto teoretsko pitanje...
[ Laki_Gen @ 25.07.2008. 15:53 ] @
Ako ja nisam nesto pogresno shvatio, ovo znaci da u principu od raspolozenja onoga iz BIA-e (ko trazi podatke) zavisi i dal' ce biti spijunaze ili ne?!
Sta ce "lokalni admin" da uradi kada ga pozove Zika iz Sluzbe? Da mu trazi nalog i broj telefona cerke?
Ako po zakonu moraju da cuvaju logove, kolike su sanse da tamo neki radoznali sluzbenik nece upotrebiti svoje mogucnosti "ubjedjivanja" da mu neki nizerazredni admin (koji obozva X-files i jedva ceka nesto vazno da se desi) nece omoguciti pristup mojim mail-ovima i "last visited animal-porn sites"...

Mozda ja mnogo gledam naucno-fantasticne filmove ali, meni ovakav scenarijo u Srbiji djeluje vise nego moguc. Postovanje zakona i demokratije koja vlada tamo negde, su jos uvjek misaona imenica za prilie u Srbiji. Suprotstavljanje cika-Miletu iz Sluzbe, radi ljudskih prava - meni izgleda jos manje vjerovatno.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 15:54 ] @
Nece, jer nisi duzan da "drotovima" desifrujes tvoju komunikaciju.

Postoje neke druge zemlje, kao sto je sve-vise-orvelovska UK, gde je od skoro kriminal odbiti davanje kljuca za dekripciju vlastima ako je kljuc neophodni deo sudske istrage.

U vecini drugih zemalja to nije definisano zakonom, ali u nekim slucajevima mozes biti krivicno gonjen za ometanje istrage ako nisi ti direktno osumnjicen ali si pomagao osumnjicenom i ako postoje dokazi da si ti namerno sifrovao komunikaciju kako bi osujetio istragu.

Kao osumnjiceni, imas pravo na odbranu cutanjem - sto ukljucuje i odbijanje davanja informacija o desifrovanju. Osim u UK, za sad mada je verovatno da ce taj propis biti predmet EU sudova.
[ Buum @ 25.07.2008. 16:00 ] @
Imam utisak da većina ljudi nije ni pročitala sporni dokument RATEL-a, nego, eto, zauzeli stranu pa – udri!

Prvo, šta je sporno. Evo na primer ovo.

Citat:
Pružalac Internet usluga dužan je da o svom trošku omogući nadležnom
državnom organu u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring
Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje
dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog
državnog organa
. Navedena obaveza može se ostvariti u okviru svog
tehničkog sistema ili u okviru tehničkog sistema nadprovajdera.


Ovom odredbom je praktično omogućeno prisluškivanje celokupnog internet saobraćaja po defaultu, bez sudskog naloga, bez ičega, kako se nekom u "akvizicionom centru nadležnog državnog organa" digne ku*ac. TAKO NEŠTO NE POSTOJI NI U JEDNOJ DEMOKRATSKOJ ZEMLJI.

Ko uopšte može da utvrdi da li BIA nadzire internet saobraćaj ako imaju potpuno autonomni sistem za praćenje? NIKO.

Ko garantuje da je taj sistem uključen samo kada imaju sudski nalog? NIKO.

E pa draga gospodo, nemojte mi reći da je to u skladu sa najvišim demokratskim normama. Ne, ovo je tipično srpsko (nakaradno) tumačenje EU propisa. I nije prvi put, pogotovu u oblasti telekomunikacija.

Drugo, dokument je usvojen bez ikakve javne rasprave.

Treće, dokument ne sadrži čak ni osnovne mehanizme za zaštitu privatnosti.

Četvrto, ne pominju se kaznene odredbe u slučaju zloupotrebe i prekršaja od strane tzv. nadležnih državnih organa.

Ajde, uključite mozak i prekinite da ponavljate jedne te iste fraze kao papagaji.
[ Zoran Rodic @ 25.07.2008. 16:11 ] @
Rekao bih da citanje izmedju redova nije vrlina vecine ucesnika u ovoj temi.

Nije dobro ako ta sluzba deluje u jednom pravcu do cetvrtka a od petka dijametralno suprotno ...samo zato sto je promenjen covek br.1 ... sto se moglo u videti u jednoj ne IT temi koja nas okupira ovih dana.
Naime, ta sluzba deluje u skladu sa stranacnim interesima onog ko je na vlasti.


Voleo bih da procitam samo JEDAN redak koji me moze uveriti u suprotno a da je proizasao iz dosadasnjeg iskustva.

Niko ne spori da ovakva uredba nije potrebna.
Nemamo ni Zakon o saobracaju (to je ono sa vozilima i pesacima) a ocekujete da verujem da je regulisan internet.
[ japan @ 25.07.2008. 16:15 ] @
i da ponovimo - ključne reči su potpuno autonomni i proizvoljnog.

a pitao bih vas koji tvrdite da se ovo odnosi samo na to da se "nadležnim službama" (puke) daju tehničke mogućnosti koje će oni eventualno iskoristiti uz sudski nalog, da li biste "nadležnim službama" (puke again) dali ključ od svog stana, pa kao eto, ako im ikad budete sumnjivi, da mogu da uđu ljudi...
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 16:17 ] @
@Buum

Tvoja pretpostavka nije tacna. "Pasivni monitoring" ne znaci nista drugo nego tehnicki zahtev da monitoring ne vrsi uzurpaciju komunikacije, dakle - da ne bude primetljiv. Da nije tako cela svrha prisluskivanja bi bila potpuno besmislena.

To uopste ne znaci da je BIA odjednom dobila pravo da monitorise koga god hoce bez ikakvih zakona - to jednostavno nije nigde navedeno u ovom dokumentu, koji su neki od nas procitali, hvala.

Ovaj propis nema nikakvu pravnu snagu, niti uopste pokusava, da regulise modalitet "pasivnog monitoringa" - time se bavi Zakon o Telekomunikacijama, koji je po pitanju privatnosti i prisluskivanja vrlo jasan: bilo kakva aktivnost koja predstavlja narusavanje privatnosti komunikacije mora biti inicirana sudskim nalogom ili odgovarajucim ZAKONSKIM aktom

@Jablan

Citat:

i da ponovimo - ključne reči su potpuno autonomni i proizvoljnog.


Da, i?

BIA i ostali organi drzave imaju pravo da izaberu koga ce da prisluskuju i to trebaju da dobiju od ISP-a, pod uslovom da ispune zakonsku obavezu da imaju nalog za prisluskivanje, da nece mozda ISP da odredjuje ko sme a ko ne sme biti prisluskivan? Svasta.

Autonoman znaci da BIA i druge drzavne sluzbe imaju svoje sisteme koji rade akviziciju podataka koje mogu biti u njihovim prostorijama i potpuno odvojene od ISP-ovih sistema (povezanih linkom sa ovim sistemima) - ali ISP po zakonu o telekomunikacijama NIJE ovlascen da do tih sistema pusta informacije koje su prekrsaji privatnosti - lepo pise.

Zakonski akt je svakako iznad bilo kakvog propisa i prilikom tumacenja propisa se prvo mora zadovoljiti "visi" pravni akt - a Zakon o Telekomunikacijama jasno zabranjuje krsenje privatnosti bez sudskog naloga.

Dakle, svaka tehnicka implementacija ovog propisa koja bi omogucila curenje privatnih informacija bez sudskog naloga je suprotna zakonu o telekomunikacijama i moze biti predmet sudskog spora.

Sud je duzan da postuje zakon prilikom takve tuzbe - pocevsi od Ustava pa do Zakona o Telekomunikacijama. Propisi RATEL-a su u tom slucaju potpuno irelevantni i nistavni ako su protivni zakonu.
[ Laki_Gen @ 25.07.2008. 16:51 ] @
Yep, ako ce to da koriste da bi nekoga gonili sudski. Kao u filmovima, ako dokaz nije dobavljen na regularan nacin, nece se uzeti u obzir. Kao sto je kod nas zabranjeno da policija podstrekava na krivicno djelo i onda hapsi izvrsioce.
Ko garantuje da ti podaci koji se tako fino arhiviraju i filtriraju u samoj Sluzbi nece biti korisceni za nesto drugo?
Kada vec imaju kontrolu nad informacijama, zasto je ne bi fino iskoristili?

Meni je osnovni problem u svemu ovome to sto se vrsi taj obavezni "scan" saobracaja. Zato sto se ti podaci moraju "periodicno" dostavljati Sluzbi. Kada jednom zabeleze negde da je Pera Djuric nelegalno skinuo mp3 (dok traze gde se krije neki haski begunac), dzaba vama svi ti fini zakoni o zastiti privatnosti sa sve Ustavom na celu...
[ Miroslav Jeftić @ 25.07.2008. 17:00 ] @
Citat:
Laki_Gen: Ko garantuje da ti podaci koji se tako fino arhiviraju i filtriraju u samoj Sluzbi nece biti korisceni za nesto drugo?
Kada vec imaju kontrolu nad informacijama, zasto je ne bi fino iskoristili?


To već više nije pitanje interneta već pitanje službe i načina na koji radi.
[ michaelk @ 25.07.2008. 17:09 ] @
Citat:
Laki_Gen: Yep, ako ce to da koriste da bi nekoga gonili sudski. Kao u filmovima, ako dokaz nije dobavljen na regularan nacin, nece se uzeti u obzir. Kao sto je kod nas zabranjeno da policija podstrekava na krivicno djelo i onda hapsi izvrsioce.
Ko garantuje da ti podaci koji se tako fino arhiviraju i filtriraju u samoj Sluzbi nece biti korisceni za nesto drugo?
Kada vec imaju kontrolu nad informacijama, zasto je ne bi fino iskoristili?

Meni je osnovni problem u svemu ovome to sto se vrsi taj obavezni "scan" saobracaja. Zato sto se ti podaci moraju "periodicno" dostavljati Sluzbi. Kada jednom zabeleze negde da je Pera Djuric nelegalno skinuo mp3 (dok traze gde se krije neki haski begunac), dzaba vama svi ti fini zakoni o zastiti privatnosti sa sve Ustavom na celu...


A zasta bi mogli da je iskoriste, sem za licne potrebe (trgovina akcijama i sl.)? Taj primer sto si dao za "Peru Djurica" je skroz bezveze. To sto oni znaju da si ti skunuo mp3 muziku, cak i da je protiv zakona, ne moze da se upotrebi ni u jednom sporu ako nije deo zvanicnog procesa (istrage) tj. ako nema zvanicno sudsko odobrenje. Dalje, cak takva informacija ne moze da se iskoristi za pocetak istrage jer je pridobljena na nezakonit nacin i nepostoji tuzilac nigde pa ni u Srbiji koji bi bio lud da izade na sud sa takvom informacijom!

Samo se zapitaj sledece : Da bi tebi sluzbeno lice (aka Policija, BIA ...) pokucao na vrata mora da ima razlog za to.
[ markone @ 25.07.2008. 17:37 ] @
tek danas sam cuo za ovu stvar,
meni je ovo ne shvatljivo, zar jedan ratel moze da dobije ovoliku moc tek tako?
pogotvo onaj deo full monitoring i onaj deo o popunom presretanju mejla i svih ostalih vidova komunikacije...

ajde lepo kao i iranu i kini da nam ogranice net.
ili jos bolje neka ga ugase, to treba ukinuti, i telefon, i sve....samo se pitam sta je sledece? svi cemo da dobijemo po chip kako bi nasha BIA mogla da zna gde smo u svakom trenutku?
a zakon ce da bude spakovan u nekom dopisu koji ce da se zove "tehnicki uslovi za saobracaj"

...toliko

Marko

edit: sad nesto gledam, ako neko stvarno ima snage da kaze nesto ratelu otvorena je javna rasprava na ovu temu
http://www.ratel.org.rs/index....amp;get_treerot=8&lang=srp
mada mislim da nema nekog efekta. (izvinjavam se ako je neko vec rekao ovo)
[ mischo @ 25.07.2008. 17:39 ] @
Ne vidim zaista nijedan razlog zašto se diže ovolika halabuka. Sve je u skladu sa evropskim zakonskim normama.
[ nemysis @ 25.07.2008. 17:40 ] @
Meni ovo sve liči na Orvela. Sve je ovo povezano, mada se u javnosti to tako ne prikazuje. Ide se u totalitarno društvo. To je trend u celom svetu posle famoznog 11. septembra, koji su možda sami Amerikanci inscenirali. Čekajte sledeću "veliku" krizu šta će tada biti.

Instališu kamere za Evroviziju koje posle ne isključuju, dobro to se radi i u Evropi. Ugrađuju se u gradovima, vozovima, autobusima...

Bez javne rasprave kupuje "naša vlada" pre nekoliko godina skupu opremu za izradu novih ličnih isprava. A tad taj zakon nije ni postojao. Lične karte i pasoši ispručuju se sa čipovima, delimično RFID. Nemci ugrađuju te čipove. Ja znam da Nemačka vlada moli svoje građane da im ugrade u OS "Bundes Trojaner" u prevodu "Saveznog Trojanca". Kao neće ugraditi u naše čipove. Nek im veruje ko hoće, ja neću. Moja dokumenta idu u Faradejev kavez (metal). Ti čipovi se mogu lako dešifrovati sa 75% uspehom. Mogu se čitati čipovi sa malo boljom opremom i sa razdaljine do 10 metara. A tehnika napreduje. Moja dokumenta idu u Faradey-ev kavez (metal, aluminijumska folija).

Neko će moći da vam ukrade identitet i šta onda. A stalno se u USA i UK gube Laptop-ovi, CD/DVD sa vitalnim podacima njihovog građanstva.

Takođe bez javne rasprave donose rešenje o skladištenju podataka o Internet saobraćaju. Kao samo u slučaju sudske odluke će imati uvid u te podatke. Jeste li čuli za "Echelon, Mesožder" kojim globalno US i UK kontrolišu sav IP saobraćaj na svetu!

Koristite enkripciju gde je god to moguće.

Napustite Windows koji je pun rupa i Backdoor-ova. Ko zna šta je sve MS ugradio u njega.

Instališite Linux. Ali neki koji ne liči na Windows kao Ubuntu, Mandriva, SuSE..., već neki kod koga imate punu kontrolu nad sistemom kao Debian, Slackware, Gentoo...

Setite se samo kako je GPG došao iz Amerike u Evropu. Napisan u jednu knjigu i prenet u Evropu. Pre je bio zabranjen, vojna tajna.

Koristite Proxy-e, JAP, Proxomtron, Tor, Privoxy. Brišite kolačiće, Firefox, NoScript...

Koristite zaštićeni VoIP. Twinkle za enkripcijom. Kao ljute se zapadne tajne službe što Skype koristi enkripciju koja nije dokumentovana, a dolazi iz Amerike! A taj Skype je čitao vaš BIOS i slao tamo negde na internet, ko zna šta još radi. Ja sam ga deinstalisao i koristim samo Twinkle sa najvećom mogućom zaštitom.

Zaštićeni Email sa GPG ključem, ne samo potpisan već šifrovan. Razmenu ključeva obavite najbolje u četiri oka, da isključite srednje ljude, njuškala.

Takođe zaštićeni Messenger, Pidgin sa enkripcijom. Po mogućnosti sa Proxy-ima.

Često menjajte šifre, neka su jake, najmanje 15 znakova (malih i velikih slova, brojeva, znakova interpunkcije).

Malo sam puno Offtopic, ali ovo ide pod kožu. Paranoičan sam. Izvinete ako sam nekog uvredio.

Pozdrav nemysis

[Ovu poruku je menjao nemysis dana 25.07.2008. u 19:08 GMT+1]
[ Miroslav Jeftić @ 25.07.2008. 17:44 ] @
Najbolje nemoj uopšte koristiti ni kompjuter, ni internet i da bežimo svi u planinu.
[ nemysis @ 25.07.2008. 17:55 ] @
I da se tamo nađemo pod nekom šljivom i da se izbrojimo koliko nas Srba još ima.

Šalu na stranu, smatram da se donekle razumem u Linux-e i zaštitu na njima. Ne radim ništa protivzakonito, pa se nikoga ne plašim ali sam oprezan. Moje znanje delim dalje i pomažem ljudima da shvate da treba da se štite i da im to uradim.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 18:00 ] @
Citat:

meni je ovo ne shvatljivo, zar jedan ratel moze da dobije ovoliku moc tek tako?


Svasta, RATEL je propisao tehnicke propise kako bi se postovao zakon o telekomunikacijama, sto im je - gle cuda, ovlascenje.

I sada se digla halabuka zato sto, gle cuda, drzava naprasno odlucila da pocne da koristi zakonsko pravo koje vec odavno ima: da prisluskuje uz sudski nalog, i to uz pomoc autonomne opreme a ne da moli ISP da im se omoguci snimanje i to mozda na pozajmljenom ISP-ovom hard disku - cak sme da bira koga ce da prisluskuje a ne da pita ISP da li je moguce ili nemoguce prisluskivati njihovu musteriju??!

Stvarno, neverovatno! Kako samo smeju :) Naravno, toga nema nigde, ni u EU ni u USA - samo u Kini, jel da?

A u kom to filmu? :)

Ljudi, po 100-ti put - ovo je propis koji sluzi da se obezbede tehnicki uslovi za legalno prisluskivanje. Sta tu ima nejasno ili cudno? Mislili ste da je Internet izopsten iz ovozemaljskih zakona i da je garantovana anonimnost na Internetu u Srbiji samo zato sto je drzava bila glupa ko pajser pa nije znala ni sta je Internet?

Welcome to the real world, Neo :)

Postoje zakoni koji definisu u kom slucaju neko pravno lice koje pruza telekomunikacione usluge moze pruziti drzavi na uvid privatne komunikacije drzavi. I, ne, nikakav "propis" ne moze da ponisti ZAKON a ZAKON je vise nego jasan po tom pitanju:

A zakon kaze - Nema odavanja privatnih informacija bez sudskog naloga. Sve sto je suprotno tome je cist krivicni prekrsaj za koji su propisane kazne.

Moze postojati 10000 "autonomnih linkova" izmedju BIA-e i ISP-a, ali da bi nesto proslo kroz te linkove od strane ISP-a do BIA-je, mora biti postovan zakon.

Autonomni sistem za prisluskivanje preko koga moze biti zatrazeno prisluskivanje bilo kog saobracaja koji ISP servisira nije precica za krsenje zakona.

Vi zaista mislite da ce ISP-ovi da rizikuju tuzbe za krsenje privatnosti, odavanje poslovnih tajni, odavanje zakonski privilegovanih informacija (advokat-klijent) bez mogucnosti autorizacije i provere validnosti svakog zahteva za prisluskivanje? To bi bilo jako glupo i potencijalno vrlo vrlo skupo po njih :)

[ Buum @ 25.07.2008. 18:21 ] @
@ Ivan Dimkovic

Prvo, nisam mislio na tebe kad sam rekao da neki ljudi nisu ni pročitali dokument, ne znam uopšte što si se prepoznao.

Aj da vidimo šta škripi u ovoj postavci.

Citat:
Ivan Dimkovic: Tvoja pretpostavka nije tacna. "Pasivni monitoring" ne znaci nista drugo nego tehnicki zahtev da monitoring ne vrsi uzurpaciju komunikacije, dakle - da ne bude primetljiv. Da nije tako cela svrha prisluskivanja bi bila potpuno besmislena.

Ne sporim ja to... Samo bi nam još falilo da BIA ometa ionako kilave Internet veze dok prati ko šta radi.


Citat:
Ivan Dimkovic: To uopste ne znaci da je BIA odjednom dobila pravo da monitorise koga god hoce bez ikakvih zakona - to jednostavno nije nigde navedeno u ovom dokumentu, koji su neki od nas procitali, hvala.

Ovo je ključna stvar oko koje je proistekao ceo spor.

BIA ovim dokumentom jeste dobila potpuno odrešene ruke, a evo i zašto.

KAKO BI TREBALO DA FUNKCIONIŠE

1. BIA provali nekog ko je sumnjiv.
2. BIA od nadležnih sudskih organa pribavlja nalog za praćenje aktivnosti određenog lica preko Interneta.
3. BIA kontaktira provajdera čiji je korisnik predmet praćenja, daje im na uvid sudski nalog i napismeno traži određene podatke o osumnjičenom ili daje izjavu da će isti biti praćen u tom i tom periodu, te da im se mora obezbediti nesmetan nadzor itd.
4. Tek nakon svega toga BIA ima pravo da započen praćenje aktivnosti preko interneta.

KAKO MOŽE DA FUNKCIONIŠE PREMA OVOM DOKUMENTU IZ RATELA

Varijanta A (kao, stvarno rade posao)
1. BIA provali nekog ko je sumnjiv.
2. BIA uključi sistem za praćenje. Nema potrebe da se cimaju sa sudovima, jer im je sve na izvolte.
3. Ne postoji pisani trag da je osoba XY bila praćena.

Varijanta B (dosadno im je ili hoće da iskoriste informacije u političke svrhe)
Agent 1: Daj proveri mi ovog XY, mnogo galami po medijima.
Agent 2: Hmm, ček da uključim Veliko Oko... Opa! Namestio je tender tajkunu XY. He he he kako li će se iznenaditi kad bude osvanuo u Kuriru.

Epilog: Nema bilo kakvih tragova da je bilo ko vršio zloupotrebe.

Varijanta C (privredni kriminal i industrijska špijunaža)
Agent 1: Daj da vidimo šta smera firma XY.
Agent 2: Hmm, ček da uključim Veliko Oko... Aha, evo prepiske između direktora i investitora/klijenta.
Agent 1: Cool. Sad ću da kažem ovim mojima u firmi ZZ, da im preotmu investitore/klijente.

Epilog: Nema bilo kakvih tragova da je bilo ko vršio zloupotrebe.

Varijanta D (ucene)
Agent 1: Ajde ti meni lepo isfiltriraj sve BG gejeve koji zarađuju godišnje preko milion evra.
Agent 2: Važi, sad ću da skockam upit nad bazom poreskih organa i listom surfera koji posećuju homoseksualne sajtove.
Agent 1: Cool. Ne zaboravi adrese i brojeve telefona, treba moja ekipa da ih poseti i da im predoči neke pikantne detalje. Mislim da će "sarađivati" bez problema, he he he.

Epilog: Nema bilo kakvih tragova da je bilo ko vršio zloupotrebe.

TO JE KAO KAD DAŠ KOZI DA ČUVA KUPUS.


Citat:
Ivan Dimkovic: Ovaj propis nema nikakvu pravnu snagu, niti uopste pokusava, da regulise modalitet "pasivnog monitoringa" - time se bavi Zakon o Telekomunikacijama, koji je po pitanju privatnosti i prisluskivanja vrlo jasan: bilo kakva aktivnost koja predstavlja narusavanje privatnosti komunikacije mora biti inicirana sudskim nalogom ili odgovarajucim ZAKONSKIM aktom


Da, ali šta ćemo da radimo kad je sistem tako koncipiran da je praktično nemoguće otkriti da li BIA skenira net samo po sudskim nalozima ili rade nešto "i za svoju dušu". O tome ja govorim.

Moraju postojati pisani tragovi o praćenju i to ne samo u arhivama bezbednosnih službi, već i kod drugih entiteta koji su umešani u ceo proces. Prisluškivanje po defaultu je poslednja stvar koja se sme dozvoliti bilo kojoj bezbednosnoj službi, a pogotovu ne ovoj našoj koja ima jeziv istorijat političkih ubistava i najgrubljih zloupotreba svake vrste.

Ovaj dokument RATEL-a ne uvodi nikakve mehanizme za predupređivanje zloupotreba, već daje potpuno odrešene ruke Bezbednosno informativnoj agenciji.
[ markone @ 25.07.2008. 18:25 ] @
ehm ako se ne varam, ovo je trenutni zakon o telekomunikacijama?
http://www.parlament.sr.gov.yu...kta_detalji.asp?t=Z&Id=90#

Ja nigde ne vidim u njemu nista slicno stvarima koje su u ovom propisu, ili kako se vec zove

Naravno da se ovo radi svuda, i da ce se raditi.
Meni licno smeta sto je ova stvar ipak ima veliku tezinu a dosla je na mala vrata, to nije dobro, i to je prikrivanje realnsti.

Nego reci mi jednu stvar, da li ti stvarno verujes da ce ovo biti korisceno samo ako postoji sudski nalog???
[ apetar @ 25.07.2008. 18:33 ] @
Moze li bia preko tih novih sistema da pristupi nasim podatcima ili ne? Moze li njihov agent recimo da sedne za komp i prati koga god hoce. Postoje li u tom sistemu uslovi za tako nesto ili ne?
[ Slobodan Milivojevic @ 25.07.2008. 18:42 ] @
Kao sto dimkovic rece, ISP-jevi ce tesko davati pristup protoku koji ostvaruje korisnik ako BIA nema nalog za pracenje.

Bar bi tako trebalo da bude, medjutim ko garantuje da nece biti ucena? I onako nam je pravni sistem na "visokom" nivou!

Zasto sad neki projekat koji ja radim za par desetina hiljada dolara za neku firmu ne bi neko mogao da iskoristi? Jedino mi pada napamet da pravim VPN-ove sa bolesnom enkripcijom do servera na kojima radim nesto, pa da kroz taj VPN saljem source kod i da kroz to sve radim, a da jos i zakupim neke servere u nekoj zemlji gde je nivo pravnog sistema veci, pa da opet kroz neki VPN razmenjujem mail-ove sa drugim ljudima u timu, kako neka informacija koja moze da nam pojede projekat ne bi procurela dalje?

God bless SSL.

A to dal sam se ja video sa nekim, dal sam bio u tom i tom gradu tad i tad, to jedino ako dostave nekad mojoj devojci ili zeni da sam bio sa drugom pa da se sekiram, inace jos me bas briga za to.

Jedino ne volim da neko ima moje ideje, a za to se brinem samo zato sto nam je pravni sistem "na nivou".
[ markone @ 25.07.2008. 18:42 ] @
@apetar pa navodno treba im sudski nalog da ga stave u fioku kako bi koristili ovu stvar.
[ michaelk @ 25.07.2008. 18:49 ] @
Citat:
markone: ehm ako se ne varam, ovo je trenutni zakon o telekomunikacijama?
http://www.parlament.sr.gov.yu...kta_detalji.asp?t=Z&Id=90#

Ja nigde ne vidim u njemu nista slicno stvarima koje su u ovom propisu, ili kako se vec zove

Naravno da se ovo radi svuda, i da ce se raditi.
Meni licno smeta sto je ova stvar ipak ima veliku tezinu a dosla je na mala vrata, to nije dobro, i to je prikrivanje realnsti.

Nego reci mi jednu stvar, da li ti stvarno verujes da ce ovo biti korisceno samo ako postoji sudski nalog???


Clan 55. On govori o obavezama ISP-a i narusavanju privatnosti.
Nije cilj zakona da detaljno utvrduje kako se nesto sprovodi za to sluze podzakonska akta, kao sto je ovaj propis RATEL-a
[ flighter_022 @ 25.07.2008. 18:49 ] @
Sto rece Slobodan Milivojevic, bolesna enkripcija je najbolje resenje, naravno tamo gde je primenjiva...
[ hobbista @ 25.07.2008. 18:50 ] @
Pozdrav narode,

vidim da je tema postala vruca :)
Obzirom da mi kum radi u tel. centrali, znam da je slušanje tel. linija kod nas, da kažemo, prilično često. I to od strane dokonih tehničara u centrali koji se jednostavno zakače na paricu i slušaju. Doduse, pojavljuju se i oni drugi koji udju u centralu sa "legitimacijom" (bez pokazivanja naloga) :(
Zanima me sledeci slucaj:
Imam firmu A koja se bavi uvozom X robe. Postoji firma B koja uvozi istu/sličnu robu, i zestoka su mi konkurencija.
Ali, ja imam strica/ujaka/tetku ili komsiju (nazovimo ga tehnicar u centrali) koji moze da mi pribavi sve informacije sa mreze o kupcima, poslovna pisma itd. firme B.
Meni to treba da bih njega izbacio iz igre (ili mu skratio trziste). I ja te informacije dobijem (kolicine robe, cene, ponude kupcima, lager...), i prema njima usmerim moje poslovanje i procvetam.
Firma B pocinje polako da vene, i uz sav napor ne uspeva da povrati snagu na trzistu.
Kome da se zali firma B cak i ako sazna da sam ja dosao do informacija? Kako da dokaze?

Nisam pravnik, pa ne mogu da diskutujem u tom pravcu. Verovatno je predlog dobar, ali ne vidim kako ce se sankcionisati zloupotrebe.

Sve u svemu, ovo je Srbija, i ko bude imao čoveka tamo, ili ko bude spreman da plati za informaciju biće na konju.
[ Laki_Gen @ 25.07.2008. 18:50 ] @
@Buumo Upravo tako. Zaboravio si samo onu varijantu gde je sve legalno (sudski nalog i ostalo) .

Sta je pasivni monitoring? Ajde objasnite meni neukom.
Koji su mehanizmi za sprecavanje nelegalnog koriscenja istog?

Ako imas informaciju na raspolaganju i mozes nekaznjeno da je upotrebis (u bilo koje svrhe), zasto to ne bi i ucinio?
[ Miroslav Jeftić @ 25.07.2008. 18:54 ] @
Citat:
Laki_Gen: Ako imas informaciju na raspolaganju i mozes nekaznjeno da je upotrebis (u bilo koje svrhe), zasto to ne bi i ucinio?


Šta sprečava banke da prodaju podatke o tvojoj kreditnoj kartici i pin-u krekerima ili već ko je zainteresovan? A svi imamo makar Virtuon.
[ flighter_022 @ 25.07.2008. 18:59 ] @
Pasivni monitoring bi mogao da bude read-only monitoring, prosto kopiranje informacija, umesto bukvalnog preusmeravanja, analiziranja i onda pustanja dalje...
[ Laki_Gen @ 25.07.2008. 19:04 ] @
U Srbiji ima 35 banaka. Kada bi nekoj od njih masovno pocele da "padaju" kartice, brzo bi okacila katanac o vrata.
BIA je samo jedna...
[ michaelk @ 25.07.2008. 19:09 ] @
Citat:
hobbista: Pozdrav narode,

vidim da je tema postala vruca :)
Obzirom da mi kum radi u tel. centrali, znam da je slušanje tel. linija kod nas, da kažemo, prilično često. I to od strane dokonih tehničara u centrali koji se jednostavno zakače na paricu i slušaju. Doduse, pojavljuju se i oni drugi koji udju u centralu sa "legitimacijom" (bez pokazivanja naloga) :(
Zanima me sledeci slucaj:
Imam firmu A koja se bavi uvozom X robe. Postoji firma B koja uvozi istu/sličnu robu, i zestoka su mi konkurencija.
Ali, ja imam strica/ujaka/tetku ili komsiju (nazovimo ga tehnicar u centrali) koji moze da mi pribavi sve informacije sa mreze o kupcima, poslovna pisma itd. firme B.
Meni to treba da bih njega izbacio iz igre (ili mu skratio trziste). I ja te informacije dobijem (kolicine robe, cene, ponude kupcima, lager...), i prema njima usmerim moje poslovanje i procvetam.
Firma B pocinje polako da vene, i uz sav napor ne uspeva da povrati snagu na trzistu.
Kome da se zali firma B cak i ako sazna da sam ja dosao do informacija? Kako da dokaze?

Nisam pravnik, pa ne mogu da diskutujem u tom pravcu. Verovatno je predlog dobar, ali ne vidim kako ce se sankcionisati zloupotrebe.

Sve u svemu, ovo je Srbija, i ko bude imao čoveka tamo, ili ko bude spreman da plati za informaciju biće na konju.


Pa ovo sa centralama je bilo nekad dok su bile relejne, polu-elektronske, elektronske (AXE50, AXE100, ISKRA, mislim da je bila neka ARF ili sl. nebitno) tada je tehnicar mogao, i ne samo tehnicar ja licno radio dok sam isao na praksu (1992-1993), uzme sluske ubode u nazovimo "izlaznu granu" (zaboravio sam kako se zove to je bio neki slog koji je omogucavao da u slogu od 200 pretplatnickih linija moze istovremeno da prica 40 i svaka od tih 40 je imala svoju uticnicu ?!?) i slusa razgovor. E sad ako zelis odredeni broj da slusas moras da uzmes njegov rele pa pratis neku vertikalu i horiznotalu gde se ukrstaju i dodes do tog izlaznog dela i zabodes (ja dokon slusao svoju devojku skim prica dok sam na praksi). Danas kad je veliki procenat (da ne lupam posto ne znam racno ali moze Mischo) da nam kaze, digitalizovan i ne moze se nabadati sa slusalicama; mislim moze ali da napravi kratak spoj.
Najveci fazon je sto su sve centrale, barem u NS, gradene tipski, imale su sve 200m2 prostoriju sa relejima i to 10 redova od po 5 nazovimo ih kutija sa 200 pretplatnika sto daje 1000 po redu ili kapacitet centrale od 10000 brojeva. Dalje je bila soba sa Regletama (tu ziv niko ne moze da se snade od kablova), i soba sa brojacima (ceo zid pun brojaca - 10000 kom). Ali bila je i posebna soba koja je zapecacena i u kojoj radnici u centrali nisu imali pristup. Na pitanje zaposlenih za cega sluzi? odgovor je : Toj sobi imaju pristup "ovlascena sluzbena lica" koja dolaze kad hoce, zakljucaju se unutra, prikljuce svoju opremu i prisluskuju koga hoce. Nikakv nalog, mada iskreni nisam siguran da bi iko smeo da im trazi nalog!?

To je bilo eto pre 15-16 godina, iskreno se nadam da su takva vremena prosla.
[ komad @ 25.07.2008. 19:09 ] @
Malo smo odlutali od teme ovim poredjenjima sa razvijenim drzavama i sa drugim sistemima komunikacije.

Ja bih pitao prisutne ISP-ovce i korisnike, da li je vama OK da se zatvori 95% ISP-ova samo zato sto nemaju para za opremu i sw koji ce omoguciti prikupljanje, smestanje i reverznu analizu saobracaja? Nigde nije navedena nikakva tehnicka specifikacija sta treba da se radi i koji servisi/protokoli treba da se snimaju, na koji nacin itd. Samo je receno: ISP mora da kupo HW i SW i da snima sve, pa ...
Gde je definisana lista ovlascenih lica?
Da li je to u zakonu (pitanje za ove koji se hvale da poznaju isti, ja ga ne drzim u malom prstu a stvarno me zanima)?
Da li je definisan nalog za prisluskivanje u smislu da je ogranicen na odredjenu osobu, ili ce biti nalog tipa mozete da radite sta hocete?
Ima previse stavki koje nisu definisane, a ovim je svim ISP-ovima stavljen ultimatum.

Da li Telekom ima tu opremu? Svi moramo da kupujemo od Telekoma (zakon kaze). Ako je tako, zar nije bolje da oni kupe (ionako im nije problem - zbog monopola) i snifaju sta god hoce, sve ide kroz njihova creva! Recite mi da ima nezavisni link i eto, imamo ultimativno dva mesta gde to mora da se radi. Ali sto branite ovaj akt kao da je dobar? Ideja jeste dobra - spreciti kriminal. TO niko nikad nije ni osporavao. Ali realno, koliko drugih stvari treba resiti pre cyber kriminala?

Jos nesto - Javna Rasprava!?! U RATEL-u su mi rekli da je bio sastanak sa vodecim provajderima, a niko ne zna ko su isti. Nema zapisnika sa sastanka, nema nikakavog traga da su hteli da naprave nesto dobro. Cak su mi rekli, ako mozete vi da se doigovorite medjusobno oko pitanja, da ne salje svako svoja!!! Ako je pritisak od "nadleznih drzavnih organa" onda opet potrvdjuje da ovo nije dobar dokument.

Pozdrav, Nikola.
[ komad @ 25.07.2008. 19:14 ] @
@ Miroslav Jeftić: Da li BIA ima pristup podacima o kredinim karticama? Ko koristi koju, kada, gde i za sta? I da li "ovl. drz.organi" imaju pasivni monitoring VISA i Master kanala?
[ michaelk @ 25.07.2008. 19:21 ] @
Uvek mogu, naravno uz sudski nalog, dobiti od banke sve tvoje transakcije.
[ flighter_022 @ 25.07.2008. 20:49 ] @
Pasivni monitoring bi mogao da bude read-only monitoring, prosto kopiranje informacija, umesto bukvalnog preusmeravanja, analiziranja i onda pustanja dalje...
[ Spamovska Hana @ 25.07.2008. 21:54 ] @
Citat:
Niko, verujem, nije protiv ovlašćenog nadzora, ali neki balans između službi bezbednosti, ISP i korisnika mora da postoji, a taj balans je sada ozbiljno narušen (neko bi rekao, narušava se on već decenijama, najmanje od kraja WW2). Takođe, vrlo bitno je znati da u Srbiji ne postoji pravni okvir koji bi regulisao privatnost, zaštitu od zloupotrebe podataka itd. Dakle, balans se stalno pomera u korist službi bezbednosti, a istovremeno se ne uspostavljaju drugi mehanizmi koji bi ga vratili u neko ravnotežno stanje.

Posledica toga je da se sada provajderima nameću nesrazmerne i nerealne obaveze, a te iste službe već godinama krše zakone, sudske odluke, rešenja ombudsmana i poverenika za pristup informacijama od javnog značaja za apsolutno sve, pa i najbanalnije stvari kao što je recimo podatak o broju priskuškivanih osoba na godišnjem nivou (ne spisak, samo cifra).

Ovaj dokument jeste posledica i nastavak svega toga, ali smatram da ovakvo ponašanje nije primereno društvu koje želimo da izgradimo.

Pozdrav,
SlobaZaštita zloupotrebe podataka je možda najslabija karika.
Evo šta kaže povernik za informacije od javnog značaja

(čisto da skratim put i pojednostavim "presretanje pošte" )


„Na no­rmati­vno­m ni­vo­u i­mamo­ i­z Mi­lo­še­vi­će­vo­g vre­me­na, ’mrtvo­ro­đe­nče­’ ko­je­ ni­kad ni­je­ pri­me­nje­no­ i­ ko­je­ ne­
funkci­o­ni­še­. Na fakti­čko­m planu ne­mamo­ sko­ro­ ni­šta. Ni­je­ slučajno­ da se­ u do­kume­nti­ma po­smatrača EU ko­nstatuje da zašti­ta po­dataka o­ li­čno­sti­ u Srbi­ji­ po­sto­ji­ samo­ kao­ te­o­ri­jski­ fe­no­me­n." (Rodoljub Šabić u intervjuu u PC press)

još par reči o transparentnosti podataka od strane institucija ka narodu, za promenu, pošto to nije definisano nijednim PRAVILNIKOM

"Zar nije indikativno, da uz svo verbalno zalaganje i brigu za KiM, grad Priština (sa sedištem u Gračanici) i gotovo ni jedna
od opština pod srpskom kontrolom, nema Web prezentaciju. Nema je ni 20 odsto republičkih agencija, 30 odsto republičkih direkcija niti 50 odsto nezavisnih regulatornih tela i fondova.
Zar je prihvatljivo da, recimo, Ministarstvo za infrastrukturu koje sprovodi i kontroliše veliki broj projekata i raspolaže ogromnim iznosima novca, uopšte nema Web sajt. Zato mislim da se kod nas o elektronskoj upravi govori olako i da tu mora još mnogo toga da se uradi",
Rodoljub Šabić, leto 2008.Ako neko hoće da ukršta podatke: broj zaposlenih u javnoj upravi, za razliku od regiona gde se smanjuje, u Srbiji se od 2001. godine povećao, tačnije UTROSTRUČIO.
Kako prenosi DANAS kad se sve izračuna dolazi se do cifre od pola miliona ljudi zaposlenih u javnoj upravi, a udeo DRŽAVE u javnoj potrošnji je 43 % .

"To čini državu najvećim preduzećem u zemlji jer svaki drugi dinar koji se ostvaruje kroz poreze, doprinose, carinu i druge dažbine, završi u džepsima zaposlenih u javnom sektoru"
(list DANAS, 23.jul 2008, strana 7, autor S.Vujčić)Kome su oni odgovorni?

Ajde neka mi neko detektuje ovaj "lanac ishrane" ali ne kako bi trebalo da bude, nego kako jeste.

poz
Hana S.


ATTN: nemam ništa protiv kontrole. Samo hoću da to bude dvosmerna ulica. Odnosno, da prava i obaveze važe za obe ugovorne (pravilničke ) strane, kako i dolikuje.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 22:00 ] @
Citat:
Buum
2. BIA uključi sistem za praćenje. Nema potrebe da se cimaju sa sudovima, jer im je sve na izvolte.


Odakle ti ideja da ce BIA imati "sistem za pracenje" koji ce moci da pristupi bilo kom podatku kod ISP-a bez predhodne autorizacije?

Ti zaista mislis da su ISP-ovi veverice i da ce bilo kome dozvoliti neselektivni pristup necemu sto moze biti poslovna tajna, privilegovana informacija izmedju advokata i klijenta ili jednostavno privatni podatak?

Potpuno sam siguran da do toga >nema sanse< da dodje, jer su ISP-ovi ti koji bi onda pljuckali pare za odstetu a ne neke BIA-e, CIA-e, i sl...

Ovaj propis propisuje samo da treba da postoji mogucnost da drzavni organi pristupe >bilo kom< pretplatniku / vezi, ali nigde ne pise da ISP nece imati pravo da to predhodno autorizuje na osnovu uvida u zakonsku dokumentaciju.

Ideja ovog propisa je ocigledno da drzava bude u mogucnosti da:

a) Zna koje sve veze ima ISP
b) Da na osnovu sudskog naloga moze da ostvari pasivni monitoring sa bilo kojom od ovih veza

Sto znaci da ISP mora da u svojoj infrastrukturi ima i predvidjenu mogucnost da bilo koji link / e-mail nalog preusmeri na drzavni monitoring.

Do sada ta mogucnost nije bila predvidjena, pa je svako mogao da se vadi sa "nemamo tehnickih mogucnosti"
[ stani-pani @ 25.07.2008. 22:26 ] @
Pozdravljam ovaj propis u potpunosti. Motiv zbog kojeg je donešen je diskutabilan verovatno zbog toga što mislim da je dirigovan spolja i siguran sam da iza toga ne stoji BIA (buduća logistika za ino službe u ovom slučaju), iako mislim da ima i deo političke pozadine. Ovo nema veze sa ugrožavanjem privatnosti običnog / normalnog internet korisnika u Srbiji...ovo može da ima veze samo sa očiglednim budućim zbivanjima u sajberspejsu. Već više od godinu dana hacking donosi više para od trgovine drogom (koju je neko prethodno spomenuo), poslednji info koji znam je da se radi o više od 100 biliona dolara biznisu ...mora da puno boli kada nestane 105 miliona dolara iz poznate indisjke banke ili slična neka suma iz australijske banke, nekima verovatno više to bola nanosi nego ljudske žrtve od 11. septembra. Verovatno je ovome pripomogla i činjenica da je jedan manji domaći isp iznajmo 2007. godine IP range momcima iz Russian Business Network http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Business_Network (ok, nisu jedini, bilo je tu i ispova iz "razvijenih" zemalja, ali to je nikakvo opravdanje)

Pičate o Orwellu? Možda ga ovde možete naći http://www.cnn.com/2008/TECH/05/15/military.botnet.ap/index.html , ali siguran sam da i druge strane ne sede skrštenih ruku. Dobrodošli u cyberwar world war, na sreću bez ljudskih žrtava i verovatno da ćemo po prvi put u istoriji biti u nekom ratnom zapećku a ne na raskrsnici gde svi lome koplja I držite svoje pare na sigurnom...čarape i slamarice
[ vejin @ 25.07.2008. 22:36 ] @
Koliko sam ja shvatio taj dokumenat, on je pokrenut sa jasnim ciljem i sa sasvim normalnom logikom da se zahteva od provajdera da nabave opremu koja ce omoguciti da se nadledaju aktivnosti korisnika. Sto je sasvim i normalno, ali su oni koji su pisali dokument, vodjeni nekim samo njima znanim interesima, isti dokument značajno proširili i dopunili nekim prilično dvosmislenim frazama. Sasvim sigurno da ovo ustavni sud u celesti može da poništi, ako se neko bude žalio (udruženje potrošača)

Sve u svemu veoma jadno
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2008. 23:39 ] @
Citat:

verovatno zbog toga što mislim da je dirigovan spolja i


Pa mnogo toga u vezi zakona u Srbiji jeste "dirigovano od spolja", ali za to je pre svega sama Srbija kriva - treba pogledati "zakone" i ekspertizu 90-tih.

EU ima jasne zahteve za logovanje i cuvanje informacija radi eventualne istrage - Nemacka i Austrija su jedine dve zemlje koje su ulagale zalbe i bile protiv tolikih zahteva, ali je na kraju prevagnulo nesto drugo podrzano pre svega od UK, koja je katastrofalno losa po pravima privatnosti informacija ali je obicno medju prvima kada je u pitadnju nadgledanje i skladistenje informacija o gradjanima (a, da, obicno ih i gube po CD-ovima poslatim postom ;-)

I, tako, svaka buduca clanica EU ce i ovako i onako imati neophodne zahteve pred ISP-ovima a koji se ticu cuvanja raznih e-informacija i eventualnog predavanja istih drzavnim organima...

[ MyWay @ 26.07.2008. 09:02 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Odakle ti ideja da ce BIA imati "sistem za pracenje" koji ce moci da pristupi bilo kom podatku kod ISP-a bez predhodne autorizacije?
Čuj, jako bi me radovalo da prisustvujem tome kad ISP legitimiše pripadnike BIA :-)
Lutate poprilično (skor) svi u ovoj temi, naročito paranoici koji su se uplašili nečeg što debelo postoji u svakom sistemu - i da li je iko od sadašnjih paranoika imao problema sa 'privatnošću'?

U svakom slučaju, to se zove lawful interception (obratiti pažnju na ono lawful) i ima puno članaka na netu koji objašnjavaju temu - pročitajte pa se vratite na temu.

Citat:
flighter_022: Pasivni monitoring bi mogao da bude read-only monitoring, prosto kopiranje informacija, umesto bukvalnog preusmeravanja, analiziranja i onda pustanja dalje...
Da
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 09:38 ] @
Read-only monitoring? Koliko ja znam strani jezik, ovo "read" je sasvim dovoljno da neko ugrozi moju privatnost.
Niko ovde nije pominjao filtriranje u smislu narusavanja integriteta poslatih podataka. To bi vec bilo mnogo.

Meni ovo lici kao da su meni zakonom naredili da cuvam ispusne ventile na magistralnom nafotovdu. Mogu da ih otvaram samo uz tovarni list prevoznika, a mogu i po nahodjenju da napunim rezervar na autu, jer ionako niko nece primetiti da fali 50-ak litara, jel' te? Ko ce da kontrolise kada sam ja otvarao ventile i dal' sam imao nalog za to?

Nama "paranoicima" jedino ostaje da zakupimo satelitski uplink i da ne brinemo o "pasivnom" monitoringu...
[ djricky @ 26.07.2008. 09:39 ] @
Citat:
MyWay: Čuj, jako bi me radovalo da prisustvujem tome kad ISP legitimiše pripadnike BIA


pa necemo mi da ih legitimisemo, vec oni sami... prosla su ta vremena odavno...
nekoliko puta sam imao slucao da sam pricao sam inspektorima na poslu, oko kojekakvih pretecih mailova i "cudnih" slika , svaki put su sami vadili sluzbenu...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.07.2008. 10:34 ] @
Dragi prijatelji,

obraćam vam se u vrlo složenom trenutku za srpski internet. Svedoci smo da ova nova žuto-crvena koalicija rehabilituje Miloševićev režim i još će da ga nadmaši. Čuveni koferaš Ivica Dačić i bratstvo iz raznih tzv. organizacija bi želeli da Srbima zavire i u krevet, a kamoli u email adrese. Pošto smo mi superiorniji u znanju od kojekakve BIA i drugih uopšte ograničenih policijskih mozgova u ovom trenutku pucaćemo mi prvi.

Sramno je da kojekakva udruženja internet stručnjaka, od kojih se ovde oglasio jedan večiti ekspert za sve režme, ćuti i saginju glavu.

Sve što je izneto u današnjem blicu je protivzakonito i neosnovano. Kako naše zakonodavstvo ne poznaje termine internet, provajder i slično, tj.nema ih nigde, to je svaki pravni posao i praćenje mejlova protivzakonit. Nešto čega nema ne može ni biti praćeno. Takodje odmah treba podneti prijavu protiv BiA zbog nenamenskog troženja budžeta, koji pune gradjani ove zemlje.

Slobodane Markoviću, tvoja izjava niti smrdi niti miriše, uostalom šta očekivati od takvih kao ti. Kada možeš za svog kolegu da imaš jednog Krajka u RNIDS-u, to sve govori o tebi.

Pa ljudi p...jte svo vaše znanje o webu i programiranju ako će vas jedan Dačić i BiA da j..bu u zdrav mozak....a Krajko da bude jedan od glavnih u RNIDS-u.

Naš zadatak je da svetsku javnost informišemo o povredi gradjanskih prava u Srbiji, i da bez obzira na posledice vodimo rat protiv BiA, ne kršenjem zakona već da te majmune svedemo na razumnu ovozemaljsku meru znanjem koje imamo..

Što se mene tiče ja ću uraditi forvard svih mojih mejlova na sajt Bia, fotokopiju svih dokumenata i tražiti da me prate. Takodje jasno ću im naglasiti da sam u ratnom stanju i da mogu da me hapse.

Nismo ih oterali 2000, oni su se opet vratili....Sa sve Ivicom ispileli su i neki pritajeni kadrovi kao ova nesreća u RNIDS. Ljudi da se razumemo komunizam je puškom došao na vlast i tako mora da ode. A ovog puta pored bagera, biće potreban i novilek da se Srbin oduči od špijuniranja. U duši svakog Srbina je da bude malo električar, vodoinstalater, a najviše da gleda u komšijino dvorište.

Budimo hrabri i ne dozvolimo da nas zezaju oni koji su od 44 zatrli Srpsko ime, veru i nacionalni ponos..Ako treba svaki dan u proteste...

Živeo Slobodan internet, živela majka Srbija

[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 05.01.2009. u 16:11 GMT+1]
[ Buum @ 26.07.2008. 10:36 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Odakle ti ideja da ce BIA imati "sistem za pracenje" koji ce moci da pristupi bilo kom podatku kod ISP-a bez predhodne autorizacije?

Kao što već rekoh, oni (BIA) imaju te sisteme još odavno. Sada se samo ozakonjuje masovno praćenje Internet saobraćaja i prebacuje deo troškova na provajdere.

Ne veruješ?

Evo, napisaću i ovo, premda ulazim u priličan rizik.

Krajem 2001. godine sam profesionalno angažovan od jedne domaće političke stranke da odradim neke menadžerske poslove. Glavni saradnik mi je bio lik koji je imao legitimaciju "službe" i koji mi je do detalja pričao o sistemima za praćenje neta i nabavci opreme za KZB. Uzeo sam sa rezervom te priče, međutim kasnije sam iz razgovora sa adminima nekih provajdera skapirao da zaista svi internet linkovi ka inostranstvu moraju da prođu kroz to njihovo čvorište.

Dakle, po mojim saznanjima, bezbednosne službe (ranije DB, sada BIA) prate kompletan internet saobraćaj praktično od njegovog uvođenja u Srbiju. Dokaza je bezbroj. Dovoljno je da otvoriš bilo koji DB-ovski glasnik (kupuju se na trafici, a nisu novine).

Zašto ovako burna reakcija tek sad? Zato što su definitivno potvrdili ono na šta sam sumnjao i plus hoće da ozakone masovno i nesputano praćenje celokupnog internet saobraćaja.


Citat:
Ivan Dimkovic: Ti zaista mislis da su ISP-ovi veverice i da ce bilo kome dozvoliti neselektivni pristup necemu sto moze biti poslovna tajna, privilegovana informacija izmedju advokata i klijenta ili jednostavno privatni podatak?

Da. Provajderi su prilično je*ena strana u Srbiji već evo celu deceniju i nikada, ali nikada se nisu ozbiljnije pobunili ni protiv Telekomovog monopola, a kamo li protiv nekih bezbednosnih struktura.

E, sad, ne mogu da im zameram na nedostatku hrabrosti jer je jasno kakvim bi merama bili izloženi (gubitak dozvole, hapšenje i pritvor, provlačenje kroz DB-ovske glasnike u najružnijem svetlu).


Citat:
Ivan Dimkovic: Potpuno sam siguran da do toga >nema sanse< da dodje, jer su ISP-ovi ti koji bi onda pljuckali pare za odstetu a ne neke BIA-e, CIA-e, i sl...

Ti si izgleda zaboravio u kakvoj si državi nekad živeo. Ah ta Nemačka, šta učini od čoveka.

Koja odšteta? Na osnovu kojih presuda? Koji pravosudni sistem? Ha ha ha, pa ti mora da se šališ. Ovo je, na žalost, još uvek Srbija™. Ovde se ni za mnogo ozbiljnije stvari ne može očekivati pravedna i punovažna sudska presuda, a kamoli za narušavanje privatnosti i zloupotrebu poverljivih informacija.


Citat:
Ivan Dimkovic: Ovaj propis propisuje samo da treba da postoji mogucnost da drzavni organi pristupe >bilo kom< pretplatniku / vezi, ali nigde ne pise da ISP nece imati pravo da to predhodno autorizuje na osnovu uvida u zakonsku dokumentaciju.

Problem je baš to što u ovom dokumentu ne piše da će pripadnici bezbednosnih službi morati da se autorizuju pre vršljanja po podacima određenog provajdera tj. njegovih klijenata.

Pošto već pominješ zakone i podzakonska akta, da se prisetimo nekih osnovnih načela.

Zakonima se definiše osnovni pravni okvir i mehanizmi njegovog sprovođenja. Podzakonskim aktima, što bi ovaj dokument RATEL-a trebalo da predstavlja, se podrobnije definišu određene oblasti i procedure.

Problem je što ovim podzakonskim aktom nisu predviđene nikakve kontrolne procedure (ni zakon ih ne pominje), već se daju potpuno odrešene ruke bezbednosnoj službi za masovno praćenje internet saobraćaja po defaultu.


Citat:
Ivan Dimkovic: Ideja ovog propisa je ocigledno da drzava bude u mogucnosti da:

a) Zna koje sve veze ima ISP
b) Da na osnovu sudskog naloga moze da ostvari pasivni monitoring sa bilo kojom od ovih veza

Sto znaci da ISP mora da u svojoj infrastrukturi ima i predvidjenu mogucnost da bilo koji link / e-mail nalog preusmeri na drzavni monitoring.

Do sada ta mogucnost nije bila predvidjena, pa je svako mogao da se vadi sa "nemamo tehnickih mogucnosti"

Nije sporna tehnička izvedba, već nepostojanje kontrolnih mehanizama. Kontrolni mehanizmi ne postoje ni u zakonu ni u ovom podzakonskom aktu.


Citat:
MyWay: Čuj, jako bi me radovalo da prisustvujem tome kad ISP legitimiše pripadnike BIA

Evo nekog ko bi mogao da napiše više insajderskih informacija.


Citat:
MyWay: Lutate poprilično (skor) svi u ovoj temi, naročito paranoici koji su se uplašili nečeg što debelo postoji u svakom sistemu - i da li je iko od sadašnjih paranoika imao problema sa 'privatnošću'?

Kakva zamena teza. Držala vam "služba" kurseve?

Ne, to što verovatno nikom od ljudi sa ES-a lični podaci nisu zloupotrebljeni od strane "službe", ne znači da "služba" to uopšte ne radi.

Stvar je samo u tome da ES-ovci verovatno nisu bili predmet interesovanja "službe", te da čak i ako se neki od njih prate kao potencijalno opasni za prodor u određene sisteme, to se ne demonstrira javno.

Ali, javnu demonstraciju zloupotrebljenih podataka do kojih je "služba" došla neovlaštenim prisluškivanjem imaš svaki dan u pojedinim novinama.
[ Zoran 021 @ 26.07.2008. 10:41 ] @
Kakve veze ima majka i Slobodan sa ovom temom ?
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.07.2008. 10:47 ] @
Ako je tebi Milošević majka meni nije. Koferaš je ministar za tu BiA, koju bolje zvati Rankovićevci. A Slobodan je dao izjavu Blicu bez stava. Čisto da nešto kaže.....Još ćete da pišete molbu BiA da vas prisluškuje i da nadgleda mejlove da sve bude transparentno

Nedorečenost o zaštiti korisnika usluga
Slobodan Marković, iz Centra za razvoj interneta, napominje da provajderi nisu protiv saradnje sa službama bezbednosti i da se to dešava kada ima elemenata mogućeg krivičnog dela.
- To se radi uz pisani nalog, u kome se tačno navodi ko se prati, koji podaci, u kom trajanju i šta će biti sa tim prikupljenim podacima. U dokumentu RATELA ne piše da će oni koji nisu osumnjičeni biti zaštićeni. Stiče se utisak da provajderi rade za BIA i MUP. Takvih dokumenata bilo je u Americi i Evropi posle terorističih napada, s naznakom da je reč o vanrednim periodima - tvrdi Marković.

Lepo rečeno ali suviše blago..ako sad ustuknemo gotovo..ma nećete moći ni u WC da bia ne prati
[ IceThunder @ 26.07.2008. 10:51 ] @
A najbitnija stva rje da ce provideri morati sami da kupe opremu sto znaci da cemo imati jos skuplji net sa ovakvim protokom,lepo smo krenuli,dok drugde brzina ide gore a cene dole mi cemo kako vidim morat uskoro da placamo z 512 20 evra

i jos jedna stvar,po kojoj logici i koja je svrha da provider u odredjenom vremenskom periodu mora da dostavi bia-i podatke o nekom random izabranom korisniku??
[ Buum @ 26.07.2008. 10:56 ] @
@ srpsko gradjevinarstvo

Svoje sporove sa Slobom Markovićem rešavaj na drugom mestu.

Pa činjenica ne bi škodilo:
1. Slobodan Marković je pokrenuo ovu temu na ES-u.
2. Slobodan Marković je prvi alarmirao domaću internet zajednicu o ovom problemu.
3. Slobodan Marković je dao Blicu sledeće izjave:

Citat:
Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta u Srbiji smatra, međutim, da službe bezbednosti preko RATEL-a s tim dokumentom pokušavaju da „uđu na mala vrata“ i kontrolišu kompletan internet saobraćaj.
- Dokument govori o obavezama o nadzoru telekomunikacija i nije donet na primeren način. RATEL je trebalo da omogući sastanak predstavnika BIA, MUP i provajdera na kome je trebalo predstaviti dokument, a potom ga usaglasiti sa preporukama Saveta Evrope sa tačno navedenim obavezama službi bezbednosti prema provajderima i obratno - kaže on.

i
Citat:
Nedorečenost o zaštiti korisnika usluga
Slobodan Marković, iz Centra za razvoj interneta, napominje da provajderi nisu protiv saradnje sa službama bezbednosti i da se to dešava kada ima elemenata mogućeg krivičnog dela.
- To se radi uz pisani nalog, u kome se tačno navodi ko se prati, koji podaci, u kom trajanju i šta će biti sa tim prikupljenim podacima. U dokumentu RATELA ne piše da će oni koji nisu osumnjičeni biti zaštićeni. Stiče se utisak da provajderi rade za BIA i MUP. Takvih dokumenata bilo je u Americi i Evropi posle terorističih napada, s naznakom da je reč o vanrednim periodima - tvrdi Marković.

Izvor: http://www.blic.co.yu/drustvo.php?id=50675

Ako su ovo izjave bez stava, kako ti kažeš, onda mogu samo da zaključim da preterano se*eš.
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 10:58 ] @
Citat:
Javni telekomunikacioni operator (mrežni operator, pružalac usluga i
pružalac pristupa) koji uvode vlastitu kriptozaštitu
telekomunikacionih sadržaja, obavezni su da uklone kriptozaštitu pre
dostavljanja sadržaja komunikacije nadležnom državnom organu.


Citat:
Pružalac Internet usluga dužan je da nadležni državni organ upozna sa
tehničkim karakteristikama hardvera i softvera i tipovima linkova
koje koristi.

Nadležnom državnom organu moraju se pružiti podaci o namerama
pružaoca Internet usluga u pogledu proširenja, nadogradnje ili izmene
vitalnih tehničkih podsistema i primenjenog softvera.

Pružaocu Internet usluga zabranjeno je stvaranje tehničkih mogućnosti
kojima bi podaci iz člana 54. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni
glasnik RS", br. 44/03 i 36/06) postali dostupni trećoj strani.

Kontrolisu i provajdere. Nema sirenja dok cika BIA ne blagoslovi.

Citat:
Pružalac Internet usluga je dužan da:

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu
podataka u formatu dogovorenom sa nadležnim državnim organima. Baza
treba da sadrži pored ličnih podataka iz ugovora sa pretplatnikom i
vrstu usluga, informaciju o postojanju zaštite prenosa podataka,
način pristupa pretplatnika, maksimalnu brzinu prenosa podataka i
identifikacione adrese;

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
korisnicima elektronske pošte;

- upoznaje nadležne državne organe o načinu zaštite podataka o
korisnicima;

- imenuje, uz saglasnost nadležnih državnih organa osobu za kontakt i
komunikaciju sa nadležnim državnim organima.

Veza nadležnih državnih organa i pružaoca Internet usluga ostvaruje
se preko linkova koje obezbeđuje i održava o svom trošku pružalac
Internet usluga.


Osoba za kontakt! Link na trosak ISP-a. Ko je lud u ovoj prici? Nesto nisam primjetio da se ISP-ovi bune? Njima ovo dodje kao normalno?
Srbijo, Srbijo, zemljo nebeska...
[ MyWay @ 26.07.2008. 11:10 ] @
Citat:
Laki_Gen: Osoba za kontakt! Link na trosak ISP-a. Ko je lud u ovoj prici? Nesto nisam primjetio da se ISP-ovi bune? Njima ovo dodje kao normalno?
Srbijo, Srbijo, zemljo nebeska...
Niko nije lud, samo se neko pravi pametan a nema ni osnovno poznavanje materije o kojoj priča. Lepo sam rekao gde može da se pročita više kako je rešeno u 'normalnim' zemljama, ali to je izgleda suvišno - zašto čitati kad sam rođen prepametan?!
Evo da uštedim trud, citiraću par stvari sa vikipedije na ovu temu:
Citat:
With the existing Public Switched Telephone Network (PSTN), Wireless, and Cable Systems, Lawful Interception (LI) is generally performed by accessing the digital switches supporting the target's calls in response to a warrant from a Law Enforcement Agency (LEA). However, mobile phone and Voice over IP (VoIP) technologies have enabled the mobility of the end-user, which have introduced new challenges.
Vidi vidi, i van Srbije je postojao LI a ulazi sve više (u većini zemalja već jeste) u PLMN i IP.
I još nešto kao odgovor na citirano:
Citat:
Interestingly enough, interception mandates in Europe are generally more rigorous than those of the US; for example, both voice and ISP public network operators in the Netherlands have been required to support interception capabilities for years.
Holandijo, Holandijo, zemljo nebeska...
[ Buum @ 26.07.2008. 11:19 ] @
@ MyWay

Jedno je stvoriti tehničke preduslove za praćenje/prisluškivanje na osnovu sudskog naloga, a drugo je omogućiti iste takve mere bez ikakvih kontrolnih mehanizama.

Ako već nećeš da iznosiš insajderske informacije, ono bar prestani da troluješ i zamenjuješ teze.
[ IceThunder @ 26.07.2008. 11:19 ] @
Citat:
Laki_Gen: Osoba za kontakt! Link na trosak ISP-a. Ko je lud u ovoj prici? Nesto nisam primjetio da se ISP-ovi bune? Njima ovo dodje kao normalno?
Srbijo, Srbijo, zemljo nebeska...


pa zato sto ce troskove nabavke opreme snositi isp sto znaci da ce morati da dignu cenu interneta i samim tim dolazimo do toga da za potrebe bia-e i opreme koja je potrebna mi cemo placati istu da bi se sa njome mogli sluziti kako bi svi bilu u velikom bratu
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 11:22 ] @
Ako je tako u Holandiji (iako slabo uporedivo sa Srbijom), mi treba da kazemo OK. Neeee, ne OK, nego "'ebo Holandiju" kod nas neka krenu da uzimaju DNK i broj cipela.
Nego, malo je i to, uzorak mokrace svako jutro poslati na adresu BIA!

Kada si tako upucen u stanje stvari u Holandiji, citiraj i njihov zakon (podzakonsi akt koji blize definise materiju). Mnogo me interesuje.
Ako je kao ovaj nas, ja cu sutra u dobrovoljce da sa krampom kopam kanal od Novog Bg (sjediste ISP-a) do Banjice (sjediste BIA), kako bi polozili optiku za direktan link!!!
Dacu im i uzorak urina, pride!
[ MyWay @ 26.07.2008. 11:23 ] @
Citat:
Buum: @ srpsko gradjevinarstvo

Svoje sporove sa Slobom Markovićem rešavaj na drugom mestu.

Pa činjenica ne bi škodilo:
1. Slobodan Marković je pokrenuo ovu temu na ES-u.
2. Slobodan Marković je prvi alarmirao domaću internet zajednicu o ovom problemu.
3. Slobodan Marković je dao Blicu sledeće izjave:


Izvor: http://www.blic.co.yu/drustvo.php?id=50675

Ako su ovo izjave bez stava, kako ti kažeš, onda mogu samo da zaključim da preterano se*eš.
Ajmo ovako:
- tekst u Blicu je naručen i pisan od strane nekog ko ne poznaje ni materiju ni problem. Kad pišu 'Stručnjaci iz oblasti internet sajberneta kažu da je dokument RATEL-a nejasan' pitam se ko su ti stručnjaci, a pogotovo šta je to internet sajbernet??!! Možda ne pratim dovoljno IT razvoj i IT terminologiju?!
- Simo Ivaneža kaže' Zašto bih ja davao toliko da bih prisluškivao za potrebe države. Taman posla! U krajnjem slučaju neko to mora da plati, a to bi morala da bude država' A zašto bi država odnosno svi poreski obveznici to plaćali? Ako Simče nema (a ima) dovoljno para da ispuni sve obaveze da se bavi odrđenim poslom onda ne treba tim poslom ni da se bavi.
[ Little Eagle @ 26.07.2008. 11:30 ] @
Da se i ja oglasim na temu jer vidim da se svašta piše. Kao prvo razloga za brigu svakako IMA. Ovakve stvari su u drugim zemljama regulisane zakonima, a ne nekim tehničkim uputstvima vladinih agencija 'koje su nezavisne'. Ako ništa drugo, ovaj dokument pokazuje koliko su 'nezavisne'. Činjenice da je dokument napravljen bez ikakve konsultacije javnosti, usvojen 11. jula, stupio na snagu 12. jula, a objavljen 24. jula govore dosta same za sebe.

Za one koji tvrde da su pročitali dokument, skenuću pažnju na jedan njegov deo koji je veoma jasan:

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu
podataka u formatu dogovorenom sa nadležnim državnim organima. Baza
treba da sadrži pored ličnih podataka iz ugovora sa pretplatnikom i
vrstu usluga, informaciju o postojanju zaštite prenosa podataka,
način pristupa pretplatnika, maksimalnu brzinu prenosa podataka i
identifikacione adrese;

Dakle, ovde se priča o KOMPLETNOj bazi, ne pojedinačnim slučajevima po zahtevu, nalogu ili drugoj zakonski utvrđenoj proceduru. Voleo bih da čujem koji je zakonski OSNOV za davanje KOMPLETNE baze sa privatnim podacima bilo kome, pa i državnoj službi?

Da, postoje ZAKONI (ne tehnička uputstva, koja NE TREBAJU da se uopšte bave ovim) u mnogim zemljama koji regulišu ovu materiju. Da, država ima pravo da po potrebi prati svoje građane pa i njihovu elektronsku komunikaciju, ali SELEKTIVNO i na JASNO UREĐEN način. Dokument pod nazivom 'TEHNIČKI USLOVI ZA PODSISTEME, UREĐAJE, OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE' ne bavi se ovim. Sada će neko reći: ni ne treba! I ja se slažem! UOPŠTE takav dokument niti RATEL ne treba da se bave ovom temom.

Mi sada imamo sledeću situaciju:
- Umesto zakona tehnički dokument koji omogućava NESELEKTIVNO prisluškivanje građana Srbije
- RATEL koji se NE BAVI svojim poslom: umesto tehničkih uslova za provajdere, propisao je obavezno prisluškivanje SVIH građana (da, ovaj dokument to jasno implicira). Dakle, po RATELU, da bi bio provajder, jedini potreban tehnički uslov je da možeš da špijuniraš korisnike za potrebe državnih organa?!?!!!!!
- Mogućnost zatvaranja mnogih ISP-ova zbog basnoslovnih troškova koji će iz ovoga proisteći

pozdrav, Nenad
[ MyWay @ 26.07.2008. 11:30 ] @
Citat:
Buum: @ MyWay

Jedno je stvoriti tehničke preduslove za praćenje/prisluškivanje na osnovu sudskog naloga, a drugo je omogućiti iste takve mere bez ikakvih kontrolnih mehanizama.

Ako već nećeš da iznosiš insajderske informacije, ono bar prestani da troluješ i zamenjuješ teze.
Slušaj, ja iznosim gde može da se informišete na tu temu, citiram i navodim izvor i ti kažeš da trolujem??!?!! Možemo mi da krenemo da se 'krpimo' dok nam ne pobrišu poruke ali ne očekuj da ćeš se dobro provesti.
[ MyWay @ 26.07.2008. 11:38 ] @
Citat:
Little Eagle:Mi sada imamo sledeću situaciju:
- Umesto zakona tehnički dokument koji omogućava NESELEKTIVNO prisluškivanje građana Srbije
- RATEL koji se NE BAVI svojim poslom: umesto tehničkih uslova za provajdere, propisao je obavezno prisluškivanje SVIH građana (da, ovaj dokument to jasno implicira). Dakle, po RATELU, da bi bio provajder, jedini potreban tehnički uslov je da možeš da špijuniraš korisnike za potrebe državnih organa?!?!!!!!
- Mogućnost zatvaranja mnogih ISP-ova zbog basnoslovnih troškova koji će iz ovoga proisteći

pozdrav, Nenad
Eee moj Nenade, ajde budi fer pa okreni redosled u citiranom po težini kojom te žulja, dakle, ono što je IVaneža rekao, br.1 je nabavka opreme za LI od strane ISP :-)

Kao što sam citirao slučaj Holandije po ovom pitanju (obezbeđivanje opreme i uslova za LI od strane ISP), citiraću i šta ima Cisco da kaže na temu LI:
Citat:
The term "Lawful Intercept" is used to describe the process by which law enforcement agencies conduct electronic surveillance of circuit and packet-mode communications as authorized by judicial or administrative order. There are various methods and technologies that are used to intercept telecommunications. Therefore, the process used may vary on a case-by-case basis. However, for reasons of cost and expediency, legislation and regulation are increasingly being adopted that require providers of public and private communication services (Service Providers) to design and implement their networks to explicitly support authorized electronic surveillance
Znam da boli, ali mora. Kao i PDV.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.07.2008. 11:43 ] @
ova druga izjava je već izvanredna.
[ Little Eagle @ 26.07.2008. 11:56 ] @
Ivane, čitam neke stvari koje pišeš, i prosto ne mogu da verujem:

Citat:

-Pa upravo to - niko ni ne moze da zna, bez sudskog naloga, te informacije zato sto bi one zahtevale DPI (Deep Packet Inspection)
-ISP je zakonom sprecen da to radi bez sudskog naloga.


O čemu ti pričaš? Imamo situaciju da je tehnički propis RATEL-a jači od zakona. Ako se provajder ne bi povinovao zahtevu ovog dokumenta (naprimer, dostavljanje cele baze korisnika sa svim privatnim podacima što nije u skladu sa nijednim zakonom) RATEL mu može oduzeti dozvolu za rad i efektivno ga zatvoriti. Pa ti objašnjavaj korisnicima da si bio sprečen zakonom da dostaviš podatke. A ako misliš da bi ti domaći sudovi u bilo čemu pomogli nisi imao susretanja sa njima.

Citat:

Nece, jer nisi duzan da "drotovima" desifrujes tvoju komunikaciju.


Hvališ se da si pročitao ovaj tehnički dokument, pa hajde da ti skrenem pažnju i na ovaj deo koji bi ti trebao biti poznat:

Javni telekomunikacioni operator (mrežni operator, pružalac usluga i
pružalac pristupa) koji uvode vlastitu kriptozaštitu
telekomunikacionih sadržaja, obavezni su da uklone kriptozaštitu pre
dostavljanja sadržaja komunikacije nadležnom državnom organu.

Dakle, ako ti od nas tražiš da ti kriptujemo saobraćaj, mi ga moramo dekriptovati za potrebe 'nadležih državnih organa'. Inače, u Srbiji dobar deo firmi kriptovanje prepušta provajderu.

Citat:
To uopste ne znaci da je BIA odjednom dobila pravo da monitorise koga god hoce bez ikakvih zakona - to jednostavno nije nigde navedeno u ovom dokumentu, koji su neki od nas procitali, hvala.


Evo još jednog pasusa iz dokumenta koji si pročitao:

Pružalac Internet usluga dužan je da, u okviru svog tehničkog sistema
obezbedi hardver i softver za pasivni monitoring u realnom vremenu,
servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka
akvizicionom centru nadležnih državnih organa.

Ovo jasno kaže da mogu. Da li ti ovde vidiš bilo kakva ograničenja? Ovde se nigde ne spominju, selekcije, pojedinačni slučajevi. Ovo se odnosi SVU komunikaciju.

Ono što meni nije jasno u tvom nastupu je sledeće: da li ti stvarno ne vidiš NIKAKAV problem sa ovim dokumentom? Da li si upoznat sa mehanizmima kontrole i zaštite kada su u pitanju ovakvi slučajevi u EU i USA? A da li si upoznat sa mehanizmima kontrole i zaštite u Srbiji?

pozdrav, Nenad
[ Little Eagle @ 26.07.2008. 12:05 ] @
Citat:
Eee moj Nenade, ajde budi fer pa okreni redosled u citiranom po težini kojom te žulja, dakle, ono što je IVaneža rekao, br.1 je nabavka opreme za LI od strane ISP :-)


Da, apsolutno je poređano po težini koja me žulja:
- Kao državljaninu Republike Srbije apsolutno me žulja mogućnost zloupotrebe moje privatne/poslovne komunikacije od strane pojedinaca iz službi nad kojim nikakva kontrola ne postoji.
- Kao vlasnika internet provajdera, 'žulja' (nastaviću sa tvojim rečnikom) me to što nadležna agencija ne radi svoj posao.
- MadNet apsolutno može i tehnilčki i finansijski da ispuni uslove koji se traže. Mnogi drugi neće.

A ti pošto nemaš ni naviku da se predstavljaš, vidim da ti spadaš u one koji jedva čekaju da iskoriste mogućnost da nekontolisano 'švrćkaju' po tuđim podacima.

P.S. Sa PDV-om su internet provajderi 'progledali' jer je pre njega internet oporezivan nekoliko puta a sa njime samo jedanput.

pozdrav, Nenad
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 12:25 ] @
Meni se cini da su neki postali previse EU-raspolozeni, pa ni ne primjecuju da ovo nema bas mnogo veze sa tamosnjim stanjem. Dal' ova silna radost oko bioenergeticara ili sta li vec?

Ovde postoje ozbiljni "propusti" a mnogi su u fazonu "sta me se tice, ja zivim u DE, NL i ako je ovdje super, sto ne bi bilo i na Balkanu".
Malo se kriticki stav istupio, a?
[ filip_caca @ 26.07.2008. 12:57 ] @
video sam to jutros u blicu...
NEGO naslov teme treba da bude:Buna protiv dahija iz ratela
eej bre da mi diraju net,jesam protestovao 5oktobra,ali bre za net ima i da ujedam :0000
alo ljudi dajte da se udruzimo i da im zapalimo to zgradetinu pizm mat#[email protected],lako je njima da placaju i po deset hiljada za net ako imaju platu preko hiljadu evra...
nije dovoljno sto placamo net najskuplje u regionu sad bi jos da ga povise,e pa nece moci mam$#@$
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.07.2008. 12:59 ] @
Ja ću da pošaljem bia sve moje mejlove i user i pasword da kontrolišu i čitaju, pa ako nešto bude loiše da me drugovi vrate na ispravan put
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 13:06 ] @
Polako ljudi, nema smisla da palimo, isteracemo ih laznim dimom, a onda, udri milicijo moja!

@MyWay Ne odgovori na moje pitanje nekolio postova iznad? Gde su ti propisi iz Holandije ili DE ili gde god taj Cisco ima sjediste?
Da ostrim kramp ili ne? Znate li, koliko ima od NBG do Banjice? Eto, sam cu da iskopam taj 'ebeni kanal i polozim optiku.
[ etrarkia @ 26.07.2008. 13:13 ] @
Slazem se da kod nas ima internet kriminala, da placamo laznim kreditnim karticama u domacim e-prodavnicama, da sa takvom brzinom i cenom interneta mogu da se smejem EU ili USA u lice, da sa nasim zakonom i njihovim sprovoditeljima (policijom, vojskom, tajnim sluzbama, drzavnim i privatnim firmama, expertima, profesorima i sl. strucnim licima) mozemo da postanem uzor u svetu kao najdosledniji po tom pitanju.... mislim, ovo je smesno, kod nas nista ne funkcionise i iz dana u dan sve je gore, a ovi misle da nam pomazu. Pa prvo treba da se konektujem preko Telekoma koji 10% vremena mesecno mi radi katastrofa.
[ Horvat @ 26.07.2008. 13:31 ] @
mrzi me sve citati,tako da je mozda i bilo reci o ovome

koliko znam ,ssl se ne moze pratiti,dakle ne koristiti mail od providera vec gmail,yahoo i sl.
im se ne mogu svi pratiti isto tako...

a to da drzava sve prati je odavno "poznato",samo je islo ispod zita
[ MyWay @ 26.07.2008. 13:39 ] @
Citat:
Little Eagle: A ti pošto nemaš ni naviku da se predstavljaš, vidim da ti spadaš u one koji jedva čekaju da iskoriste mogućnost da nekontolisano 'švrćkaju' po tuđim podacima.
Vidiš i zaključuješ pogrešno - nemam naviku da se predstavljam jer moje ime i prezime nisu bitni, bitno je ono što imam da kažem, i da to kažem i dokažem. Po istom principu me ne zanimaju tuđa imena pa ni podaci. Tako da tvoja malicioznost nema nikakvih osnova.
Citat:
Little Eagle: Da, apsolutno je poređano po težini koja me žulja:
- Kao državljaninu Republike Srbije apsolutno me žulja mogućnost zloupotrebe moje privatne/poslovne komunikacije od strane pojedinaca iz službi nad kojim nikakva kontrola ne postoji.
- Kao vlasnika internet provajdera, 'žulja' (nastaviću sa tvojim rečnikom) me to što nadležna agencija ne radi svoj posao.
- MadNet apsolutno može i tehnilčki i finansijski da ispuni uslove koji se traže. Mnogi drugi neće.
Da li ti to tvrdiš da ne postoji nikakva kontrola nad pojedincima iz BIA??!! Ako imaš dokaze, idi prijavi, jer ti 'nekontrolisani' mogu slobodno da ti upadnu u kuću/firmu i da ti 'nekontrolisano' prčkaju po ormanima/serverima, zar ne?? Šta će tim tvojim nekontrolisanim uopšte zakon, propisi?!?!
U pitanju je LAWFUL interception, kao što rekoh, čitajte malo o tome.

Celu frku oko ovog su digli ISP, neki direktno pričajući kao Ivaneža 'ko će da plati opremu' a neki zamaskirano 'kao državljani RS koji se brinu za privatnost pojedinca'.

Iza svega toga stoji spominjano keširanje ISP-a za opremu koja služi za LI kao i pristup bazi podataka korisnika (zamisli ako podaci o broju korisnika, plaćanju i sl nisu identični onim koje imaju nadležni finansijski organi?) ;-)

[Ovu poruku je menjao MyWay dana 26.07.2008. u 14:59 GMT+1]
[ komad @ 26.07.2008. 13:57 ] @
@MyWay,

pola si u pravi. Ja pricam sa strane ISP-a. Treba uloziti pare u opremu koja ce da prati korisnika, i to na nedefinisanom broju layer-a i protokola, i dati je na raspolaganje "ovl.drz.org.". Znaci, ako bi se svi drzali zakona, 95% ISP-ova bi moralo da stavi kljuc u bravu.

A da li ce time da se popravi finansijsko stanje drzave i legitimitet poslovanja?

Da li neko kaznjava monopol? Da li je i jedna od pokrenutih afera o kojima je brujalo dobila sudski epilog?

Druga polovina je problem privatnosti koji je uvek i svuda u svetu predmet javnih rasprava. Oni ce svakako juriti kriminalce, ali ce negde naleteti na nekog politicara kako vodi sexy chat sa sekretaricom ili pristalicom njegove politicke ideje, i eto ucene u rukavu. Onda ce to potezati kad im bude odgovaralo a mi cemo polako ici nizbrdo. Nije stvar velikog brata. Ovde ( u Srbiji ) je ocigledno ko i sta radi, i gde se sve krade, i svi se jos i hvale time (novi mercedesi od 500K EUR i sl.). Problem je sto ce opet stradati oni mali, a niko ne juri one koje treba. Da se ponovim, kupe od budzetskih para opremu (vec je imaju, ali kao hipotetisemo) stave je u Telekom, i lepo vide sta im treba. Ali time ce da ujure jednog i po teroristu i tri bolesnika sa decjom pornografijom, a sto terminaciju i slicne milijarderske poslove obavljaju neke visokorangirane i nedodirljive licnosti niko nece proveravati :(
[ MyWay @ 26.07.2008. 14:20 ] @
Čuj, već sam dao citate na tu temu - evo opet sa Cisco sajta:
Citat:
However, for reasons of cost and expediency, legislation and regulation are increasingly being adopted that require providers of public and private communication services (Service Providers) to design and implement their networks to explicitly support authorized electronic surveillance
Ako hoćemo da budemo deo sveta moramo da usvojimo svetske propise/zakone i standarde. Očekujem da će kako se budu usvajali EU i svetski propisi u cilju pridruživanja EU ( u nekom trenutku) biti sve više priča na ovu temu:'Znaci, ako bi se svi drzali zakona, 95% ISP-ova bi moralo da stavi kljuc u bravu.'

Jesi u pravu, kad bi sve bilo po zakonu 95% ISP-ova bi zatvorilo radnju/prodali bi se većem ISP-u ali to je neminovnost. Ostaće oni service provideri (u celom telekomunikacionom svetu) koji budu mogli da ispoštuju zakonske i telekomunikacione propise i standarde. Da li treba nekog da izuzmemo od poštovanja zakona jer je 'mali'?
[ Little Eagle @ 26.07.2008. 14:29 ] @
Citat:
Vidiš i zaključuješ pogrešno - nemam naviku da se predstavljam jer moje ime i prezime nisu bitni, bitno je ono što imam da kažem, i da to kažem i dokažem. Po istom principu me ne zanimaju tuđa imena pa ni podaci. Tako da tvoja malicioznost nema nikakvih osnova.

Da li ti čitaš šta ti pišeš? Ti si izvukao maliciozni zaključak da ja pišem iz sopstvenog interesa (tj. ugroženog sopstvenog interesa) na osnovu toga ko sam a ne na osnovu toga šta sam napisao. Kada bi ja znao ko si ti, mogao bi da stavim ovakvu tvoju malicioznost u kontekst.

Citat:
Celu frku oko ovog su digli ISP, neki direktno pričajući kao Ivaneža 'ko će da plati opremu' a neki zamaskirano 'kao državljani RS koji se brinu za privatnost pojedinca'.

I Sima i ja možemo ovo gledati kao pozitivnu stvar za nas lično: možemo da platimo izazvane troškove dok mnogi drugi ne mogu pa će tako morati da stave ključ u bravu, i biće više posla za nas. Umesto toga, mi se trudimo da javnost shvati da su im lična prava ugrožena. Baš bezobrazno od nas.

Citat:
Ako hoćemo da budemo deo sveta moramo da usvojimo svetske propise/zakone i standarde.

Evo da se i oko nečega složimo.

Problem i jeste u tome što ovo sve nije ni približno svetskim standardima i propisima. Ti ovde uvodiš lažnu tezu da ISTO to postoji u zemljama EU. To apsolutno nije istina! Kod njih je pitanje elektronskog nadzora ZAKONSKI REGULISANO a kod nas nije. Pitanje je koliko ima smisla sa tobom nastavljati diskusiju kad ti izignorišeš 80% moje poruke i onda jednu rečenicu uzmeš i prebacuješ je na lični nivo.

Ja do sada nisam primetio da ti pokušavaš da dokažeš svoje teze kao što si sam naveo da radiš.

pozdrav, Nenad
[ Little Eagle @ 26.07.2008. 14:41 ] @
Citat:
Da li ti to tvrdiš da ne postoji nikakva kontrola nad pojedincima iz BIA??!!

Šta je po tebi kontrola? Da neko prati svakog operativca šta radi? To si video u nekom filmu?

U ovom slučaju kontrola znači: zakonski predviđene procedure koje jasno određuju način vršenja elektronskog nadzora, ko to čini, kada i sa kojim ovlašćenjima, koja su prava i obaveze telekomunikacionih operatera a koje 'nadležnih državnih organa'. Kako sve ovo navedeno ne postoji, da, tvrdim da ne postoji kontrola.

pozdrav, Nenad
[ mjux @ 26.07.2008. 15:16 ] @
samo jedna stvar...
zamislite situaciju da npr. vi tuzite drzavu ili nekoga za neko pocinjeno zlo ili sta vec...
i sad vi odete na sud i tamo te presretne neki cinovnik drzave ili advokat koji ima veze (i koji je za potrebe danasnjeg rocista pregledao trajne logove i arhive trazeci tvoje ime) i kaze ti "znas sta, jel se secas one brazilke kojij si rekao da ces joj ######.. e pa to bi lako moglo dospeti u posed tvoje zene ako ne odustanes od tuzbe"...
i sl...
ovo je banalan primer, ali ovakve situacije uopste nisu nemoguce
[ mjux @ 26.07.2008. 15:50 ] @
e da.. i jos jedno... kao sto se vidi iz mog ip-a... koristim dial up... jer nemam tehnickih mogucnosti za adsl koji je ionako preskup(o zemljo srbijo, jadna li si).... ako ovaj propis(ili sta je vec)ostane na snazi ja necu imati para za glupi adsl (ako i kada mi se se telekom smiluje da instalira par portova na mojoj centrali) jer ce ovih 5 provajdera koji ostanu u srbiji dici cene za 100%
[ labicko1 @ 26.07.2008. 15:51 ] @
vidim da moderatori ovde nemaju sta da kriju, pa se pitam dali se nebi bunili kada bi im BIA stavila kamere u kuci gde zive, pa nebi valjda jel oni nemaju sta da kriju sve je legalno.

Ljudi kako tako mozete da razmisljate dali u vama ima barem malo ponosa i samopostovanja, ali mozda je isus bio u pravu kad je reko ja sam pastir a vi ste ovce.

ajmo sada svi u glas BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2008. 15:57 ] @
@Buum

Samo jedan komentar oko "lawful interception" - u USA se digla velika buka oko Bush-ovog zakona koji je omogucavao tajnim sluzbama da bez predhodne autorizacije rade "bulk" prisluskivanje kod telefonskih kompanija. Do tada je postojalo pravilo da tajne sluzbe moraju da podnesu zahtev sa sve sudskim nalogom.

U Evropi, tj. dobrom delu EU postoji i te kako jasna regulativa >kako< se prisluskuje i, ne, firme nemaju tacku u kojoj tajne sluzbe tek tako mogu da pristupe nekom podatku, vec se to od njih trazi, i izvrsava - preko opreme koju su firme postavile i platile od svojih troskova. Inace potpuno se slazem sa MyWay-om - to sto neki ISP nema pare da kupi dodatne rutere i da odrzava link do RATEL-ove infrastrukture samo znaci da oni i ne treba da postoje, jer su pilicari.

To dakle, ako Srbija uvede iste mere kao EU, @MyWay, ne znaci da ce neko iz ISP-ova da "legitimise" BIA-u, jer za legitimisanjem nema potrebe, to se danas podrazumeva da ce biti legalnog predstavljanja, vec ce da izvrse/ne izvrse zahtev u pismenoj formi preko linka koji je uspostavljen sa BIA.

Ako neki ISP jednostavno nekoj "sluzbi" da kompletan pristup bez nadgledanja, onda... pa neka mu je sa srecom, takve stvari ce vrlo lako dospeti do javnosti a onda moze biti raznih problema - ne moraju biti sudski, postoji jos milion posledica, npr. gubitak poslovnih korisnika od kojih se zivi.

Ako u Srbiji uvedu takav zooloski vrt, to znaci da sa propisom direktno krse zakon i onda cela diskusija nema nikakvog smisla.

Citat:

vidim da moderatori ovde nemaju sta da kriju, pa se pitam dali se nebi bunili kada bi im BIA stavila kamere u kuci gde zive, pa nebi valjda jel oni nemaju sta da kriju sve je legalno.


U ovom slucaju, ako pravis analogiju, "kamere" ne treba da budu ukljucene i u tvom stanu, vec postavljene iskljucene na javnom mestu, a to je teritorija Srbije van tvog stana i budu ukljucene ako postoji sudski nalog :)

Posto je etar, pa i telekomunikacioni linkovi po Srbiji ipak deo javnih povrsina, Srbija ima pravo da ih prisluskuje uz sudski nalog, bas kao sto imaju pravo da kontrolisu ko ulazi u zemlju - legalno, naravno.
[ twiddle @ 26.07.2008. 16:04 ] @
Ivane, ovlašćeni nadzor kao takav nije sporan. Druge stvari su sporne u vezi sa dokumentom RATEL:

- Usvojen je bez konsultacija operatora i organa bezbednosti, što je suprotno članu 55. Zakona o telekomunikacijama
- Nigde u dokumentu se ne pominje da zahtev treba da bude u skladu sa zakonom. Bez toga, neformalni usmeni zahtev je takođe validan zahtev u kontekstu ovog dokumenta.
- Nigde se ne pominje da saobraćaj koji se prati mora da bude organičen samo na onoga ko je predmet nadzora, što je suprotno Ustavu i članu 55. Zakona o telekomunikacijama.
- Dokument govori o preusmeravanju svih sadržaja na "akvizicioni centar bezbednosnih organa", a ne govori o tome kako će oni koji nisu osumnjičeni biti zaštićeni, ko će imati pristup tim podacima i dokle će se čuvati. Ne postoji drugi zakon koji bi ovo regulisao.
- Zahtevi koje dokument uvodi imaju za posledicu neopravdane i nesrazmerne troškove po operatore. Bez obzira na odredbu člana 55. Zakona o telekomunikacijama koja propisuje da troškove ovlašćenog nadzora snose operatori, nije svejedno koliki su ti troškovi i da li su srazmerni i opravdani. Samo ovom poslednjom tačkom ceo dokument RATEL postaje potpuno nesprovodiv u praksi, a pretpostavljam da to nije bio cilj... i zato, back to point #1.

Pozdrav,
Sloba


[Ovu poruku je menjao twiddle dana 26.07.2008. u 20:31 GMT+1]
[ Buum @ 26.07.2008. 16:06 ] @
Mislim da provajderi u ovu borbu moraju da se uključe sve poslovne korisnike jer čisto sumnjam da će im se dopasti ideja da im BIA prati kompletnu Internet komunikaciju. Čak i da je kriptuju preko provajdera, džaba im trud kad taj isti provajder mora prvo "službi" da prosledi nekriptovane pakete.

Uključivanjem velikih kompanija će se stvoriti mnogo širi i mnogo moćniji front za otpor ovom totalitarnom pokušaju kontrole. Ovo, jednostavno, ne sme da prođe.

Što se tiče nabavke opreme, mislim da bi država Srbija morala da odvoji deo prihoda Telekoma za nabavku ovih uređaja! To bi u neku ruku bila delimična kompenzacija za desetogodišnji monopol Telekoma na iznajmljivanje linkova od backbone provajdera. Taj monopol u velikoj meri sputava domaće provajdere da se razvijaju i ponude krajnjim korisnicima usluge na mnogo višem nivou.


@ MyWay
Nemam nameru da diskusiju svodim na lični nivo, jer bismo time samo napravili "šum" na ovoj temi.

Zapeo si Legal Interception, pa Legal Interception. Naravno da taj oblik kontrole mora da postoji, ali iz aviona se vidi da kod nas ne postoje mehanizmi da Interception bude Legal. Naprosto, koncept je takav – čvorovićevski.

Kontrolne procedure ne postoje ni u Zakonu o telekomunikacijama ni u ovom podzakonskom aktu koji je RATEL usvojio. To je suština problema.
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2008. 16:23 ] @
@Twiddle,

Naravno, ako je ovaj propis donet u suprotnosti sa Zakonom o Telekomunikacijama, a ocigledno jeste ako nije bilo konsultacija iz clana 55 (mozda su konsultacije radjene sa Telekomom koji je isto Operater ;-) onda treba raditi na ukidanju ovog i donosenju boljeg pravilnika.

U svakom slucaju, tacno je da ovaj pravilnik jeste nedorecen i da kao takav sam po sebi nije dovoljan za uvodjenje tih mera.

Na zalost, takvi su mnogi zakoni u Srbiji :(
[ Little Eagle @ 26.07.2008. 16:32 ] @
Citat:
Samo jedan komentar oko "lawful interception" - u USA se digla velika buka oko Bush-ovog zakona koji je omogucavao tajnim sluzbama da bez predhodne autorizacije rade "bulk" prisluskivanje kod telefonskih kompanija. Do tada je postojalo pravilo da tajne sluzbe moraju da podnesu zahtev sa sve sudskim nalogom.

ZAKON koji je donet u SAD-u, koji je prethodno bio javno dostupan, odnosi se na strane državljane i njihove pozive iz i u zemlju.


Citat:
Naravno, ako je ovaj propis donet u suprotnosti sa Zakonom o Telekomunikacijama, a ocigledno jeste ako nije bilo konsultacija iz clana 55 (mozda su konsultacije radjene sa Telekomom koji je isto Operater ;-) onda treba raditi na ukidanju ovog i donosenju boljeg pravilnika.

Po informacijama koje ja imam, neki od većih ISP-ova jesu bili informisani o ovome i na neki način su učestvovali ali ostaje činjenica da je sve držano u popriličnoj tajnosti užem krugu.

Ono što se u potpunosti slažem je da treba raditi na tome da se ovaj dokument ukine i ova oblast uredi kako treba jer ne može ostati neregulisana a kamoli loše regulisana.

pozdrav, Nenad
[ Novim @ 26.07.2008. 17:19 ] @
Ova odluka UO RATEL-a je skandalozna: RATEL bio hteo da mi, kao korisnici usluga naših provajdera, zapravo finansiramo tajne službe - na prvom mestu BIA - da nadgledaju naše privatne poruke masovno i bez određene kontrole.

Da ponovim:
1. Cena vrlo skupe opreme koja se traži provajderima biće svakako preneta na nas kao korisnike.
2. BIA: više nego mračna služba, van svake ozbiljnije kontrole, čije su vrhuške planirale ratove i ukupnu našu katastrofu 90-ih, čiji su visoki oficiri ubili predsednika Vlade, za koju postoje ozbiljne sumnje da je učestvovala i u drugim političkim ubistvima, u likvidacija pojedinih novinara itd.
3. Praćenje privatne komunikacije je garantovano Ustavom (kakav da je, ali ipak daje makar formalne garancije) i samo u strogo određenim slučajevima se može narušiti ova građanska sloboda (izvojevana, kao deo slobode savesti i izražavanja, pre par vekova u Evropi).
4. U pitanju je zaista masovno kršenje ove elementarne građanske slobode.
5. U pitanju je, takođe, ozvaničen pokušaj da se to čini bez kontrole - a u svakom slučaju bez tačno određene kontrole (jedino moguće od strane suda, kao i svake druge komunikacije).

Šta možemo, šta moramo učiniti? Svakako se moramo organizovati. Lično stavljam svoje vreme na raspolaganju Centru za razvoj interneta, kao i svakoj drugoj organizaciji zainteresovanoj za ovo pitanje. Pokušaću, takođe, da pokrenem sve koji mogu pokrenuti druge akcije kako bi se čitavo ovo polje korišćenja interenta kod nas, a pre svega zaštite naših elementarnih sloboda, uredilo na civilizovan način.

Nema ko da nas brani ako sami to ne činimo!

Prof. dr Novica Milić
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Filološki fakultet, Beograd
[ Silencer @ 26.07.2008. 17:30 ] @
Ja podrzavam ovu odluku, ne vidim sta je problem :-) Dok ne vidim poskupljenje internet vremena...
Cak ne vidim ni kako ce neko da cita moju postu, kad koristim Digitalnu signaturu za kirpciju.
A i opet ne vidim kako ce BIA da gleda live stream sto placam XXX sajtovima.

I ja se slazem sa ovim skroz, samo jos na kosovu da ISP moraju to da urade ;P pa da nadjem proklete hakere sto mi obaraju sajt :P

Vec vidim primenu second life :) ako je u njemu uradjena kripcija slanja texta :D
[ Visitorx @ 26.07.2008. 17:35 ] @
Au ljudi ala tupite.Razislite malo zasto je ovakav zakon donet (samo jedan u nizu nakaradnih i privremenih) , bas njih zanimaju presretanja , piraterija , posta , itd...ovo je udarac iskljucivo na manje provajdere sa ciljem da sto veci broj njih nestane.

-Zakon ide u korist telekoma (digitalizacija centrala je prilicno odmakla) Blizi se i privatizacija
-Provajderi koji nemaju opremu i softwer morace da plate - sto ce povisiti cenu interneta -> korisnici ce se polako prebacivati na telekom adsl , 3g itd...
-Sto veci broj pretplatnika kod telekoma veca cena pri prodaji + solidno parce kolaca za narucioca i donosioca zakona.
-Nama mozda porastu besplatne akcije (lol) - eto vidite da zve rade u korist nas:)

Ko je nepoverljiv prema ovlascenim "presretacima" moze slobodno kriptovati podatke ...
[ Aleksandar Đokić @ 26.07.2008. 18:33 ] @
pa evo na dnevniku zasto to rade, prete tadicu mailom pa verovatno hoce da ih pronadju
[ simonzec @ 26.07.2008. 18:44 ] @
Citat:
guslac: pa evo na dnevniku zasto to rade, prete tadicu mailom pa verovatno hoce da ih pronadju


da,da i to neki guslar mu preti


ma tresla se gora,rodio se mis... dok god telekom isbb imaju monopol cene nece padati i to je to... a sad,da li je ova mera napravljana da njih zastiti,videcemo
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 18:46 ] @
Za te opake hakere sto prete Predsedniku & Co je dovoljan Pentium II i log IP adresa za tacnu adresu (jednu jedinu, ne cjelokupni saobracaj tog provajdera unazad mjesec dana).
Mozda, znajuci kompetenciju sluzbenika BIA-e i ostalih drzavnih sluzbi, ne bi bio dovoljan ni Google-ov hardware base!
[ risticm @ 26.07.2008. 18:46 ] @
Obraćam Vam se kao pravnik, advokatski pripravnik, sa iskustvom u krivičnom stvarima i optužnicama zasnovanim na telefonskom nadzoru.

Dakle ovako nešto je moguće samo predvideti zakonom - nikako nekom odlukom neke upravne organizacije sa upravnim ovlašćenjima. Ovu odluku bi trebalo da poništi ili nadležno ministarstvo ili Vlada RS, ako ne, potrebno je pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom koji će ovo sigurno poništiti.

Vezano za telefonsko prisluškivanje, koje je slična forma nadzora, Zakonik o krivičnom postupku kaže da je to moguće vršiti pod sledećim uslovima:

- da je krivično delo izvršeno (ne za buduća k.d.)
- da se radi o teškim krivičnim delima protiv državnog poretka ili organizovanom kriminalu
- da je telefonski nadzor dozvolio nadležni sud.

U praksi to izgleda ovako - dvojica službenika BIA-e sede u kombiju kojim se može istovremeno prisluškivati pola Beograda što preko baznih stanica mobilne telefonije, što preko fiksnih telefona; čuju nešto interesantno, zatim malo prate delinkventa, traže od sudije neobrazloženi zahtev za naređenje za prisluškivanje (obrazloženje se sastoji u rečenici "zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo iz člana XY"), oni ga dobijaju i nadalje imaju fino i legalno ovlašćenje da rade šta hoće i niko im ne može ništa.

E što se tiče ovih uslova koje RATEL traži od ISP-ova u Srbiji, baš se pitam kako oni, ili bilo ko, mogu da presretnu podatke ako se oni obavljaju preko HTTPS servera sa enkripcijom, kako se mogu presresti razgovori preko MSN-a ili Skypa ako je u donjem desnom ćošku prozorčeta katanac? Što kaže jedan komentar, mogu oni slobodno uzeti i megakompjuter koji stane u kancelariju od 100m2, ali neće probiti SSL.
[ superbaka @ 26.07.2008. 18:50 ] @
izvinjavam se ako se ponavljam, nisam citao sve...

po meni, ovo je kao ulazak u evropu na severnokorejski nacin... ocigledno je da su u Srbiji jos uvek jaki i uticajni prokomunisticki - paranoidni elementi nasledjeni iz bivse SFRJ...
jedno je kad dobijete sudski nalog da nakacite opremu za prisluskivanje za odredjeni broj, a drugo je kad imate vec nakacenu opremu za sve, a treba vam sudski nalog da krenete sa prisluskivanjem, ili jos bolje, samo da se pravno pokrijete kad ste vec dokaze prikupili prisluskivanjem bez dozvole... ovaj tekst omogucava upravo ovo drugo - tehnicke mogucnosti da bez ikakve dozvole spijunirate koga stignete, a da pri tome ne ostavljate materijalne tragove koje bi zrtva kasnije mogla da upotrebi na sudu...
[ Zoran 021 @ 26.07.2008. 19:25 ] @
Može li Tor biti odgovor za ovo ?Naime , jedan komentar u Blicu me je naveo na to razmišljenje.
[ bukovski @ 26.07.2008. 19:26 ] @
e sad detaljno procita sve i pazi postoji velika verovatnoca da se ova uredba tj nije uredba jer istu daje vlada , ovo je akt dosta manje vaznosti u sistemu pravnih akata jedne drzave. E a kao takav mora biti uskladjen sa visim aktima a konkretno za zakonima ustavom i medjunarodnim ugovorima i konvencijama ( koja po novom ustavu imaju isti ili cak veci znacaj i moc od samog ustava i zakona )

E posto je to tako a mi smo jel pravna drzava , trebali bi da sve to lepo odradimo na jedan legalan da ne kazem legitiman nacin

Unapred da se ogradim da neki organi imaju prava tj poseduju odredjena prenesena prava da neko pravo uskrate u za to posebno zakonom predvidjenim okolnostima ! Svakako da ovo to nije slucaj ! Konkretno sada se SVI kontrolisati a verujte da je bilo tesko dobiti dozovlu za prisluskivanje ( od 2000g pa na vam ) ili citanje tudje prepiske ili maila sto je jedno te isto samo u elektronskoj formi ! Bio je nadlezan za davanje saglasnosti i odobrenja mislim Vrhovni sud ili republicni javni tuzioc !

Pa da krenemo a pre samog pocetka da se podsetimo da postoji Evropski sud za ljudska prava kome se mozete obratiti ! I koji je za divno cudo ( nas u Srbiji ) doneo par zanimljivih presuda no da gu ne sirim temu ( malo sam oterecen svim ajer duuuuuuuuuuuuuuuuze vreme spremam to jebeno medjunarodno pravo )


daklem sta je pravo na postovanje privatnosti :
Pravo na privatnost (prava privatnosti), predstavljaju zbirni naziv za zastitu nekolko na prvi pogled raznorodnih prava, i to :
prava na postovanje privatnog zivota,
porodicnog zivota,
nepovredivosti doma i prepiske,
kao i casti i ugleda pojedinca

posto se ovim pravilnikom konkretno krsi pravo nepovredivosti doma i prepiske a i pravo na nepostovanje privatnog zivota coveka na tome bi se nakratko samo zadrzao da ga ne tupim u tom delu evo ukratko iz knjige:
Citat:
Citat:

Pravo na privatni život. Pravo na poštovanje privatnog života zaštićeno je svim međuarodnim instrumentima. To se čini različitim terminima, koji bi nekada mogli izazvati zabunu. Tako na primer Univerzalna deklaracija (čl. 12) kao i PGP (čl. 17) privatni život nazivaju privatnošću (privacy). Evropska konvencija (čl. izričito govori o privatnom životu (private life). Izrazi i nisu toliko važni, koliko je značajna sadržina ovoga pojma. Evropska komisija za ljudska prava je pokušala da ga odredi. Ona je smatrala da privatan život predstavlja privatnu sferu, pravo čoveka da živi kako želi, zaštićen od javnosti, a do izvesne mere obuhvata i pravo na uspostavljanje i negovanje odnosa s drugim ljudskim bićima, naročito u emocionalnoj sferi, radi razvijanja i zadovoljavanja sopstvene ličnosti. Naravno da se pravo na poštovanje privatnog života ograničava u meri u kojoj pojedinac sam dovede svoj privatni život u dodir s javnim životom ili u tesnu vezu s drugim zaštićenim interesima. Time je određen i opseg privatnog života.
i deo koji se odnosi na privatnost prepiske
Citat:

Citat:
Pravo na poštovanje prepiske. Reč prepiska (correspodence) prevashodno se odnosi na komunikaciju pisanjem. Ovaj izraz se može odnositi i na telefonske razgovore, kao i prenos informacija putem telekomunikacionih sredstava (npr. faksovi, elektronska pošta, sredstva koja nisu postojala u vreme usvajanja mnogih međunarodnih instrumenata). Ovaj izraz očito pokazuje koliko su pojmovi koji se odnose na poštovanje privatnosti isprepletani.
Evropski sud za ljudska prava je zakljucio da se telefonski razgovori, iako nisu izricito spomenuti u cl. 8 Evropske konvencije, podrazumevaju pod izrazima privatni zivot i prepiska. Ovo je posebno istaknuto u slucaju Klass i drugi protiv SR Nemacke koji mozete naci na netu. Takodje isto pravilo odnosi se i na prepiske a u nasem slucaju recimo email koji je poslat !

Ali nije problem samo u tome nas ustav jedva na referendumu potvrdjen treba da se menja jer su dosta sloboda i prava pogotovo iz "trece generacije" prava ( ko sto kaze moj profa ) slabo ili nedovoljno pokrivene !

Eto recimo Ustav Republike Srbije i njegovi autori su slucajno ili namerno napisali tekst najviseg pravnog akta koji onemogucava, tj. vrlo otezava poboljsanje polozaja lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba. U antidiskriminacionoj odredbi Ustava je po meni namerno izostavljena LGBT populacija, seksualno različiti. Brak i vanbracna zajednica su definisani na rigidan nacin, jer po Ustavu mogu da ih cine samo partneri razlicitog pola, muskarac i zena. Time se onemogucava da se u jednom trenutku zakonski definise istopolna zajednica.

Ma imao bi jos dosta toga da napisem ali i sam znam da dugacke postove retko ko cita a i otisao bi presiroko i nadugacko u ovoj temi koja je ipak vazna za sve nas !
[ Laki_Gen @ 26.07.2008. 19:36 ] @
Citat:
superbaka: izvinjavam se ako se ponavljam, nisam citao sve...

po meni, ovo je kao ulazak u evropu na severnokorejski nacin... ocigledno je da su u Srbiji jos uvek jaki i uticajni prokomunisticki - paranoidni elementi nasledjeni iz bivse SFRJ...
jedno je kad dobijete sudski nalog da nakacite opremu za prisluskivanje za odredjeni broj, a drugo je kad imate vec nakacenu opremu za sve, a treba vam sudski nalog da krenete sa prisluskivanjem, ili jos bolje, samo da se pravno pokrijete kad ste vec dokaze prikupili prisluskivanjem bez dozvole... ovaj tekst omogucava upravo ovo drugo - tehnicke mogucnosti da bez ikakve dozvole spijunirate koga stignete, a da pri tome ne ostavljate materijalne tragove koje bi zrtva kasnije mogla da upotrebi na sudu...


Samo sto tu opremu moraju da plate provajderi (citaj - korisnici). Sami placamo za opremu koju ce tamo neki neradnik sa mnogo slobodnog vremena da koristi kako bi spijunirao nekoga. Ako SLUCAJNO naleti na nekog haskog begunca ili ove sto kradu putarinu, samo zatrazi nalog od suda i na kraju dobije medalju!
Perverzija brale!
[ MyWay @ 26.07.2008. 20:54 ] @
Citat:
CALEA was intended to preserve the ability of law enforcement agencies to conduct electronic surveillance by requiring that telecommunications carriers and manufacturers of telecommunications equipment modify and design their equipment, facilities, and services to ensure that they have the necessary surveillance capabilities.
CALEA = čuveni Communications Assistance for Law Enforcement Act koji, kao što je navedeno u članku o LI sa vikipedije (čiji sam deo navodio), obzirom na vreme u kom je nastao nije pokrivao IP deo (pa ni ISP). Ali FCC je reagovao:
Citat:
The FCC’s First Report and Order, issued in September 2005, ruled that providers of broadband Internet access and interconnected VoIP services are regulable as “telecommunications carriers” under CALEA. That order was affirmed and further clarified by the Second Report and Order, dated May 2006. In that same month, on May 5, 2006, a group of higher education and library organizations led by the American Council on Education (ACE) challenged that ruling, arguing that the FCC’s interpretation of CALEA was unconstitutional under the Fourth Amendment. However, on June 9, 2006, the D.C. Circuit Court disagreed and summarily denied the petition (American Council on Education vs. FCC, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Decision 05-1404, June 9, 2006).
Dakle jeste bilo pokušaja da se ISP-ovi ne tretiraju u slučaju LI kao kerijeri (isto, kao neustavna odluka) ali su izgubili na sudu.
E ako tamo nije prošlo pod ugrožavanjem famoznog četvrtog Amandmana, ne zasmejavajte me pokušajima istog u Srbiji.

Ono što je najbitnije je zamena teza koja sveprisutna u ovoj temi - Ratel nije propisao načine i kontrole rada BIA-e jer naprosto nije nadlažen za to.
Ratel se bavio samo svojim delokrugom rada - propisivanjem i obavezivanjem ISP-ova da omoguće LI što je u USA urađeno CALEA-om.
[ yz7un @ 26.07.2008. 21:57 ] @
Koliko vidim ovde je najveci problem provajderima jer moraju da obezbede opremu i software, pa neka vreme je i bilo neka nesto i plate. Samo kukaju a zavlace na sve strane i uvek im je neko drugi kriv.
[ twiddle @ 26.07.2008. 22:03 ] @
@MyWay
Onda se lepo na dnu dokumenta stavi odredba o odloženom dejstvu: "Ovaj dokument stupa na snagu danom usvajanja akta nadležnog organa kojim se reguliše način manipulisanja podacima koji se prikupe u okviru ovlašćenog nadzora Internet saobraćaja."

Ovo je neophodno zato što je ovlašćeni nadzor izuzetak od fundamentalnog (ustavom garantovanog) prava na privatnost. Upravo zbog toga, RATEL prilikom donošenja regulative mora da ima u vidu celokupan kontekst u okviru koga njegova regulativa 'živi'.

Dakle, nije sporno to da treba da postoji ovlašćeni nadzor.
Nije sporno ni to da su operatori dužni da omoguće takav nadzor (pokrivanje troškova i određivanje razumnih troškova je posebna tema o kojoj ne bih za sada).
Ono što jeste sporno je da se ovim pravilima otvara prostor za prikupljanje podataka, ali u ostatku pravnog sistema ne postoji regulativa koja bi propisivala šta se dešava sa tako prikupljenim podacima -- kako se obezbeđuje zaštita onih koji nisu osumnjičeni, ko ima pristup tim podacima, koliko se čuvaju tj. kad se brišu itd. A to je stvar koja ne može da se olako ignoriše, kad je u pitanju odstupanje od jedne bitne ustavne kategorije. Posebno ako se ima u vidu da se među nadležnostima RATEL nalazi zaštita korisnika telekomunikacija i staranje o tome da se privatnost njihovih komunikacija ne krši (takve odredbe se recimo nalaze zapisane u ZOT koji RATEL sprovodi, ali i u opštim uslovima samog RATEL za pružanje telekomunikacionih usluga koje prihvataju ISP).

Pozdrav,
Sloba
[ Spamovska Hana @ 26.07.2008. 22:26 ] @
Citat:
da, apsolutno je poređano po težini koja me žulja:
- Kao državljaninu Republike Srbije apsolutno me žulja mogućnost zloupotrebe moje privatne/poslovne komunikacije od strane pojedinaca iz službi nad kojim nikakva kontrola ne postoji.
- Kao vlasnika internet provajdera, 'žulja' (nastaviću sa tvojim rečnikom) me to što nadležna agencija ne radi svoj posao.
- MadNet apsolutno može i tehnilčki i finansijski da ispuni uslove koji se traže. Mnogi drugi neće.

A ti pošto nemaš ni naviku da se predstavljaš, vidim da ti spadaš u one koji jedva čekaju da iskoriste mogućnost da nekontolisano 'švrćkaju' po tuđim podacima.

P.S. Sa PDV-om su internet provajderi 'progledali' jer je pre njega internet oporezivan nekoliko puta a sa njime samo jedanput.

pozdrav, Nenad


e pa evo konacne reakcije, mislim da je tu caka.

NIKADA niste brojali koliko ima besposlenih u javnoj upravi i cime se zapravo bave.
NIKADA niste pitali za trosak njihovog "odrzavanja i servisiranja" a koji takodje ide na vas racun (saki drugi dinar NJIMA).
NIKADA niste trazili da vam poloze racune KOLIKO ima zaposlenih u BIA, za KOGA rade, STA radi BIA i koji su rezultati, u MUP i ne pricam....

Znam da je smira, ali dajte da uporedimo informacije kako - tako, evo

1. BIA, poslednji apdejt iz 2005 http://www.bia.gov.rs/STARI-SA.../Eng/saopstenja_kontrola_e.htm
2. Homeland Security http://www.dhs.gov/index.shtm

NIKADA se niste zanimali za njih...e pa sad se oni zanimaju za vas

Sve ce biti isto kao i ranije, sto se nadgledanja tice. A vi i dalje necete znati koji su efekti i koji su ciljevi ove DRZAVNE (ne i javne) sluzbe...
Kostace, sigurno. Sta dobijate ZAUZVRAT? Jel se neko oglasio dosad? 11. jul je bio DAVNO...

Hvala im za Karadzica, moglo je to i mnogo ranije, sad jos onu babu od Ratka da negde izbunare i cool, stisacete se opet.
poz,

JJ
[ Zoran Rodic @ 26.07.2008. 22:33 ] @
Citat:
Spamovska Hana: NIKADA se niste zanimali za njih...e pa sad se oni zanimaju za vas :)


Svrati do Aleje velikana, nazalost tamo lezi jedan koji se zanimao

[Ovu poruku je menjao Zoran Rodic dana 27.07.2008. u 00:06 GMT+1]
[ Horvat @ 26.07.2008. 22:59 ] @
^^pretnja ili upozorenje? :D:D:D
znam da je off,ali traze radnike :D http://www.bia.gov.rs/zaposlenje.htm
edit:da mi je znati ko im je pravio site :D:DD,"kvalitet" i azurnost na nivou :))
[ jdejansb @ 27.07.2008. 10:02 ] @
Svi kukaju kako se provajderi ne javljaju ... valjda se i javljaju ... ili ?

Dakle, "ja" sam jedan provajderČIĆ, i S.I.G.U.R.A.N sam da ću u roku od 30 dana da stavim "ključ u bravu" čim mi budu "ukazali" kakvu (tj. u ovoj zemlji se odma' zna i KOJU i OD KOGA) opremu da kupim da bi mogli da ... šta god.

I ovako su pritisli sa svih strana :
- Telekomu ne pada na pamet da spusti cene (svi znamo da su linkovi kod "komšija" do 10x jeftiniji);
- "pristupne" takse su otrovne (a, šta, povećali ste sa x na y - e, pa I TO košta);
- RATEL kolje sa 50k godišnje najmanjeg provajdera - o većima da ne pričamo (i sve je to u redu ????);
i sad još da MI KUPIMO (ajde još i da nam DAJU, ali da K.U.P.I.M - od kojih para????) i omogućimo NESMETANO (zamisli da imaš zagušenje na linku pa da neko-tamo-ko-transparentno-može-da-ti-radi-šta-mu-volja to-što-radi ne može da radi brzinom kojom bi hteo - i onda će da nam opale kazne - možda i zatvor (remetimo istragu) ????????????????


Pobogu :(

Dejan Jakovljević,
Sokobanja - SokoWireless / PC Centar
dipl.inž. elektrotehnike ...

p.s. dosta ljudi će me prepoznati i po nadimku ALF - pozdrav svima ;)
[ miodrag75 @ 27.07.2008. 10:31 ] @
Ovaj RATEL ko da je iznad zakona,ustava,ljudi. Ne mirim se sa necijim misljenjem da se mogu spijunirati svoji gradjani obzira na svoju nacionalnost ili svoju neku pripadnost. Ako mi postojimo zbog drzave onda moze slobodno da je ukinu ne treba mi a jos i da ih placamo.
.EBES TAKVU SRBIJU
[ srpsko gradjevinarstvo @ 27.07.2008. 10:54 ] @
Ajmo na Ratel u protestnu šetnju. Da ih razbucamo

http://nobel.etf.bg.ac.yu/zaposleni/?p=radunovic_jovan

Evo ga stručnjak za žicu, koji je u stanju verovatno mentalnog i psihičkog ludila postao murijaški doušnik. E moj profesore jadna ti diploma i doktorat..Sram te bilo..ma sve je to ista služba sa ETF-a, u funkciji SPS-a. Ovo je uzorak takozvanog spavača. Ko je gledao "Balkanska Pravila" zna o čemu pričam. Dakle ovog profesora-špijunčića su negde skrivali i sada mu dali da se razmahne, drugi iz RNIDSA će tek sada da otima domene mnogo više nego DOS-u 2000. Koji će sledeći strujni expert da ispliva?

Pitajte profu koliko ga plaća služba

[email protected]
011/3370-660 i 011/3218-331
soba 86

Šta sve nema na ETF-u, profesor-udbaš, profesor-spamer, asistent-prevarant kao arbitar RNIDSA..oj Srbijo medju električarima
[Ovu poruku je menjao srpsko gradjevinarstvo dana 27.07.2008. u 12:29 GMT+1]
[ shut_down @ 27.07.2008. 11:13 ] @
Mogu da mi ugrade i web kameru u WC-u, da nadgledaju da ne posaljem neku opasnu posiljku u svet
[ srpsko gradjevinarstvo @ 27.07.2008. 11:20 ] @
Ma ja ću sam da im instaliram i da se sam ozvučim da sve bude transparentno, a možda zovnem i ovog lepog Jovu, budući da mi je blizu da mi pomogne oko instaliranja prisluškivača. Jbg. čovek verovatno ima praksu, da se ne mučim.

[Ovu poruku je menjao srpsko gradjevinarstvo dana 27.07.2008. u 12:43 GMT+1]
[ MyWay @ 27.07.2008. 12:12 ] @
Citat:
twiddle: @MyWay
Onda se lepo na dnu dokumenta stavi odredba o odloženom dejstvu: "Ovaj dokument stupa na snagu danom usvajanja akta nadležnog organa kojim se reguliše način manipulisanja podacima koji se prikupe u okviru ovlašćenog nadzora Internet saobraćaja."

Ovo je neophodno zato što je ovlašćeni nadzor izuzetak od fundamentalnog (ustavom garantovanog) prava na privatnost. Upravo zbog toga, RATEL prilikom donošenja regulative mora da ima u vidu celokupan kontekst u okviru koga njegova regulativa 'živi'.

Za to što ti tražiš Ratel jednostavno nije nadležan. Oni su se ogradili u tački 1:
Citat:
Tačka 1.
Za potrebe nadležnih državnih organa ovlašćenih za elektronski nadzor definišu se tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i
instalacije za zakonom ovlašćeni nadzor određenih telekomunikacija koje su javni telekomunikacioni operatori (mrežni operatori, pružaoci
usluga i pružaoci pristupa) dužni, da kao deo sistema oforme o sopstvenom trošku.
Upravo to i mogu - da daju TU za (pod)sisteme kojim bi se nadležnim državnim organima omogućilo da vrše ZAKONOM definisani nadzor nad ODREĐENIM komunikacijama od strane OVLAŠĆENIH lica.

Ima par strana unazad post advokatskog pripravnika sa iskustvom u slučajevima sa telefonskim nadzorom. Tamo stoje dve stvari:
- da je tf nadzor DOZVOLJEN Zakonom o krivičnom postupku pod određenim uslovima
- da su u slučajevima u kojima ima iskustva službenici BIA imali sudski nalog za obavljanje nadzora nad komunikacijama (fixnim/mobilnim)

Znači u Srbiji je zakonom predviđeno/dozvoljeno prisluškivanje mobilnih/fiksnih prtpl pod određenim, zakonom definisanim, uslovima i to je dušebrižnicima/paranoicima/borcima za ljudska prava normalno, a digli su glas kad je u pitanju IP komunikacije (ubedljivo najmanje razvijeni i najmanje zastupljeni vid komunikacija u Srbiji)?!?!?!

Ovo ('zaštita privatnosti') je čisto bacanje prašine u oči od strane ISP, i ne vidim da će nešto moći da obori ovaj propis Ratela obzirom da je uvođenje reda i kontrole deo paketa zakona/propisa koji se moraju usvojiti u sklopu pridruživanja EU i borbi protiv terorizma (kao i biometrijski pasoši, elektronske lične karte i sl).

Ovako po ESTI-u izgleda arhitektura sistema za ugrožavanje privatnosti i omogućavanja zloupotreba od strane neodgovornih i korumpiranih:[img][att_url][/img]

ISP je dužan da obezbedi mediation deo kao i link ka odgovorajućoj tački pristupa BIA. To može po potrebi i da obezbedi preko nadprovajdera. Cifra koju je Ivaneža spominjao je višestruko naduvana kao i priča da će se to prebiti preko leđa korisnika.
Citat:
Pružalac Internet usluga dužan je da o svom trošku omogući nadležnom
državnom organu u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring
Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje
dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog
državnog organa.
Dakle nit je namera pravljenje masovnog sistema prisluškivanja kao što se prikazuje, niti bi to zahtevena oprema/linkovi mogla i da podrži. :-)
[ Nikola_BGD @ 27.07.2008. 12:38 ] @
@MyWay

Bas bih voleo da vidim "osobu za kontakt" zaposlenu u nekom provajderu kojoj nece biti frka kad naidje neko iz BIA i zatrazi bilo sta.
I jos bih vise voleo da vidim da se takvom sluzbenom licu neko suprostavi ili pravi pametan trazeci neke tamo papire iz suda.

Gde bre ti zivis ???


A da ne pricam o tome da ista "organizacija" (ne znam kako bih precizno valjano nazvao vladajucu strukturu - zato stoji pod navodnicima) kontrolise i BIA i sudove.
[ flighter_022 @ 27.07.2008. 13:06 ] @
IBTL... ili... In-Before-The-Lock... vec cujem kako zveckaju kljucevi :)
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2008. 13:24 ] @
Citat:

Bas bih voleo da vidim "osobu za kontakt" zaposlenu u nekom provajderu kojoj nece biti frka kad naidje neko iz BIA i zatrazi bilo sta.
I jos bih vise voleo da vidim da se takvom sluzbenom licu neko suprostavi ili pravi pametan trazeci neke tamo papire iz suda.


Evo ja cu da odgovorim iako je namenjeno MyWay - kako se u Srbiji odnose prema BIA-i i slicnim je vec sasvim druga stvar, time se ne bavi zakon.

Ako zakon kaze da sluzbeno lice mora da se predstavi i pokaze nalog za nesto, a u praksi se sluzbeno lice pojavi i druga strana se u*ere od straha... to vec nije problem zakona, vec zloupotrebe polozaja.

Takve stvari se inace postizu razvojem sopstvene civilizacije, ali to nikako ne znaci da zakoni koji drzavi omogucavaju borbu protiv kriminala i tehnicke mogucnosti da to radi ne treba da postoje.
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2008. 13:48 ] @
Btw,

Australijanci izgleda smatraju da prisluskivanje Skype-a nije neki problem, mada to misljenje nije deljeno od strane Nemaca. Mada se takodje jos jednom podvlaci da drzavne agencije daleko vise zanimaju logovi, tj. dokazi da je neko pricao sa nekim, nego sam sadrzaj komunikacije:

http://www.theregister.co.uk/2008/07/25/skype_backdoor_rumours/

Citat:

Off the cuff remarks by Austrian government officials suggest that Skype conversations might be intercepted.

Speaking at a recent meeting on lawful interception between ISPs and Austrian regulators, an unnamed "high-ranking" official at Austria's interior ministry said that listening into a conversation over Skype presented no particular problems, Heise security reports.

The opinion contrasts with the view of Joerg Ziercke, president of Germany's Federal Police Office (BKA). At a meeting last November Ziercke said that the inability to decipher the encryption used by Skype in order to intercept VoIP calls had become a problem in counter-terrorism investigations. Weeks after this, leaked documents outlining plans by German firm Digitask to develop software to intercept Skype VoIP communications and SSL transmissions, along with related costing and licensing proposals, surfaced through Wikileaks.

Skype runs using a proprietary protocol. Unlike Phil Zimmermann's Zfone project, for example, its source code has not been publicly released. So even though Skype has commissioned security experts to audit its technology (which incorporates trusted encryption techniques, such as Advanced Encryption Standard, to encrypt conversations and RSA for key negotiation) doubts have remained.

For example, security experts Philippe Biondi and Fabrice Desclaux have voiced concerns) that Skype has the keys to decrypt calls or sessions, a claim Skype denies.

Access to such keys would provide backdoor access to conversations but it's worth remembering, as is the case with warrants for regular phone conversations, that law enforcement agencies are more often interested in knowing who an investigative target is talking to than what they are saying. Skype offers confidentiality, but it makes no claims of offering anonymity.

For example two years ago, a fugitive chief exec was tracked to Sri Lanka after his location was given away by a conversation made using Skype. Papers on tracking anonymous peer-to-peer VoIP traffic provide clues on how this might have been accomplished. ®
[ nemysis @ 27.07.2008. 13:57 ] @
Ma svako ima pravo na svoje mišljenje, ne treba nam "zahutavanje" i "Lock".

Da su ovi novi-stari na vlasti preterali jesu, to je tako očigledno, da nemam reči. A tako su tesno "bez ičiije strane pomoći" "pobedili" na "demokratskim izborima" za Evropsku Srbiju, kao da nas tamo čekaju raširenih ruku. Setite se i izbora za "našeg" Predsednika Srbije, koje je dobijeno sa "ubedljivom" pobedom.

Nego neka rade oni šta hoće, ja se već odavno osiguravam gde god mogu, koristim Linux i to "teški" Gentoo. Windows-u sam davno okrenuo leđa. Koristite sve vrsta šifrovanja, menjanja IP adresa, Squid sa filterima, brisanje kolačića itd....

Pa se ne brinite mnogo. Ako se već neko namerači na vas, teško da će ama baš sve moći probiti.

Pozdrav nemysis
[ Nikola_BGD @ 27.07.2008. 14:51 ] @
@Ivan

Citat:
Evo ja cu da odgovorim iako je namenjeno MyWay - kako se u Srbiji odnose prema BIA-i i slicnim je vec sasvim druga stvar, time se ne bavi zakon.


Tacno, zakon ce samo da obezbedi sluzbi kraci put do dobijanja tvojih privatnih informacija. O nasem trosku naravno. A to sto sluzba u praksi ne mora da postuje zakon, na to ces da zazmuris, jel tako ? To sto sudovi nisu u stanju najprostije parnice da rese godinama, to takodje ne treba uzeti u obzir kad se raspravlja o ovom zakonu ? Cak ni to sto je takav sudski nalog moguce dobiti u smesnom roku te takodje ne brine. Ali zato zdusno pokusavas da objasnis da je ovo sto je RATEL doneo ok.

Takodje bih voleo da mi objasnis sledece (vise puta citirano na ovoj temi):

Citat:

nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu
podataka u formatu dogovorenom sa nadležnim državnim organima. Baza
treba da sadrži pored ličnih podataka iz ugovora sa pretplatnikom i
vrstu usluga, informaciju o postojanju zaštite prenosa podataka,
način pristupa pretplatnika, maksimalnu brzinu prenosa podataka i
identifikacione adrese;


Dakle SVIM korisnicima. Verovatno ces sad reci da ovakvu dozvolu nikad nece dobiti od suda ? haha.
Ponavljam da je i malom detetu jasno da u ovoj zemlji ista struktura kontrolise i sudove i sluzbu.

Drzavu formalno mozes da "zajebes". Ali u praksi to nikom nije poslo za rukom.

dalje:

Citat:

Pružalac Internet usluga dužan je da, u okviru svog tehničkog sistema
obezbedi hardver i softver za pasivni monitoring u realnom vremenu,
servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka
akvizicionom centru nadležnih državnih organa.


Dakle ne poste proizvoljnog korisnika nego monitoring SERVISA ELEKTRONSKE POSTE.


Nemoj da se ljutis, ali nisam navikao na takvu kratkovidost sa tvoje strane ovde na forumu.

Trebalo je prvo regulisati krsenje zakona od strane sluzbe (i sankcionisanje u praksi) pa tek onda istoj olaksati pristup informacijama, a ne obrnuto. Ubedi me da je bezbednosna situacija i pretnje terorizmom u ovoj zemlji na tolikom nivou da je sa ovim moralo hitno i odmah da se krene.

I voleo bih da vidim tvoje tumacenje zbog cega su ovo uvalili na mala vrata, da maltene niko nista ne sazna.

@ostali:

Orvelova "1984" bi trebalo da bude obavezna lektira. (http://www.george-orwell.org/1984/index.html). Velikim koracima idemo u pravcu takovg uredjenja, ma koliko to mozda (nazalost) nekom delovalo smesno. Mada i u tom romanu stoji da oni koji nisu hteli da se povinuju prosto "nestaju". Da li ovde na forumu vec vidimo prilagodjavanje od strane nekih ucesnika ?
[ colask8 @ 27.07.2008. 15:04 ] @
Pitanje:
Da li proveravaju i GMAIL?
Ja ih stvarno ne razumem sta ce im ova odluka... A telefonskih presluskivanja ima odavno, jos iz doba Milosevica, i niko nije dao nalog za to... Ma ajde bre... Nasi "politicari, policija i ostali" su bez mozga, cisto sumnjam da u skupstini iko ima neku strucnu spremu posto znam jednog ko je u skupstini a ima istoriju umetnosti.. UZAS!!!Cemu sve to? Mislim da bi stvarno trebalo da se izadje na neki mirni protest ispred RATEL-a.. A meni sve to lici na neko AMERICKO maslo... Kao da su ucenjeni od strane AMERIKANACA ( ;\ ).
[ Nikola_BGD @ 27.07.2008. 15:10 ] @
Pa naravno da su odnekle ucenjeni :)

A za gmail ne brini, to nasi ne mogu da citaju, al moze NSA, CIA, verovatno i FBI... :D

poz
[ MyWay @ 27.07.2008. 18:06 ] @
Ovo je jače od mene, iako je offtopic, moram da citiram:
Citat:
colask8: ..cisto sumnjam da u skupstini iko ima neku strucnu spremu posto znam jednog ko je u skupstini a ima istoriju umetnosti.. UZAS!!
Obavezno bi trebalo uvesti u formulare u polju gde se upisuje stručna sprema i opciju 'ostalo', gde bi moglo da se upiše 'istoričar umetnosti' :-)))

Tema je prepuna (zabranjene?) politike - ne treba je zaključati jer je smislena (besmilseni su samo neki postovi), samo bi trebalo da neko sa 'čvarcima' uradi svoj posao..


Btw: vidim strah od čitanja mailova od strane državne službe i uzurpacije privatnosti, pa se nešto pitam:
- da li neki zakon pokriva neovlašćeno čitanje mailova od strane radnika ISP? I da li eksterna postoji kontrola rada i poštovanja prava korisnika?
- za šta li koristite IP komunikacije kad vas ne brinu sistemi praćenja u fixnoj/mobilnoj (koji su defakto legalizovani kao što reče onaj advokatski pripravnik), kao ni potencijalne zloupotrebe od strane radnika ISP? Pa nije valjde piraterija ta zbog koje se borite za privatnost i ljudska prava?
[ MyWay @ 27.07.2008. 18:19 ] @
Čitajte malo:
Citat:
COMMON CALEA “URBAN LEGENDS”
Particularly among insular technical communities and CALEA critics, many legal and public policy misconceptions are asserted as fact. Some of the most common are listed here.

1. CALEA is a uniquely U.S. requirement.
In fact, CALEA-like provisions exist in almost every country and region in the world and are generally far more extensive, detailed, and vigorously enforced than in the U.S. Unlike the U.S. which has an “information services” exception, every other country requires full compliance for all publicly available
services. These CALEA equivalent capabilities are coordinated and treated by many different intergovernmental and industry forums. Global cooperation on technical standards principally occurs through the European Telecommunication Standards Institute Technical Committee on Lawful Interception.
2. The principal interested party is the FBI.
The majority of lawful interceptions in the U.S. are done by the more than 10,000 state and local law enforcement offices under local law. Under CALEA, the Attorney General is responsible for coordinating and representing all law enforcement and delegates certain responsibilities to the FBI. This model is similar to most “Ministries of Justice” in countries worldwide. Because CALEA concerns the production of evidence to prosecute crimes (especially those which occur on-line), as well as the protection of network infrastructure and the domestic pursuit of terrorism and espionage, it is the network service providers and the American public who are the ultimate interested parties.
3. CALEA makes the infrastructure wiretap ready.
CALEA, in fact, has a very limited and focused objective – enabling the hand over of basic real-time forensic data and content by a service provider when a court has determined a customer may be engaging in criminal conduct, and that data or content is reasonably available on the provider’s facilities. CALEA itself states this objective in very generic terms – quickly isolating and enabling the interception of call signalling and communications of a specific subscriber which is available to the provider by virtue of providing the equipment and service. It is worth noting that most providers today already implement forensic acquisition capabilities similar or even more extensive than those sought by law enforcement - to protect criminal behavior directed against their own network
infrastructure and services.
4. CALEA changes the “design process.” CALEA, in fact, expressly does not change the design process. The forensic capability requirements of law enforcement are stated in generic terms, and each provider is free to support those requirements in any reasonable manner. There are a substantial number of options available to providers – ranging from changes to specific equipment or systems to “overlay” solutions that are minimally intrusive. Numerous industry collaborative forums also exist to help sort through these options and develop common “safe harbor” solutions. Trusted Third Party service bureaus provide turnkey solutions tailored to a provider’s infrastructure design. Ultimately it is the service provider’s choice as to the means employed.
5. CALEA requires standards. Under CALEA in the U.S., no standards are specified to implement a compliance solution – only generic requirements. This approach was chosen by Congress and underscored in FCC decisions to allow providers the flexibility to pursue their own solutions. This policy approach is covered at some length in the FCC Second Order released on 12 May. In most other countries, specific lawful interception standards are mandated and enforced through both regulatory and regular administrative testing practices. This is not the case in the U.S. where the CALEA approach provides greater flexibility and minimizes effects on infrastructure design and evolution.
6. CALEA adversely affects innovation. Because the CALEA approach does not rely on any specific compliance standards, providers are actually required to “innovate” CALEA solutions as they develop new platforms and services. In the FCC Second Order, it was also make clear that no “pre-approval” requirement would be established under CALEA. No credible argument exists for an assertion that CALEA affects innovation.
7. CALEA will force service providers to move abroad. Perhaps the most preposterous CALEA urban legend is the “service providers will move abroad” assertion. Most significant nations have requirements that are at least as extensive as CALEA. While some very remote jurisdictions may indeed exist that do not have lawful interception requirements, it is unlikely that this will compel any serious business to move to avoid the obligations, and in any case, the domestic service providers interconnecting with such a foreign provider would still be subject to the requirements.
8. CALEA is expensive. The expense of meeting CALEA requirements for all but the very smallest providers lies largely in obtaining the necessary mediation equipment and maintaining a security office. Fortunately, these expenses are miniscule in a large provider organization, and for smaller companies can be shared in a Trusted Third Party arrangement. The costs are always going to be significantly reduced using such arrangements. In the FCC’s CALEA proceeding, a consultant calculated the TTP costs for significant size providers at less than a penny per subscriber per month – which have been confirmed in practice.
9. CALEA endangers privacy. The statutory requirements that have been implemented by the FCC require providers to established designated
contacts for implementing judicial orders, implementation policies, audit trails, and security practices designed to enhance subscriber privacy, not diminish it.
;-)
[ Laki_Gen @ 27.07.2008. 18:25 ] @
@ MyWay Postujes citate nekog (mozda onog ko je i napravio taj sistem) ko je ocigledno dao sve od sebe da objasni kako je CALEA daleko gora tamo negde u svjetu nego kod nas (USA), i kako je sve to u stvari najnormalnije (mozda i jeste u nekoj uredjenoj drzavi u kojoj je sve to fino obrazlozeno dobrim zakonom koji se postuje)!!!

Negde ranije si pljuvao taj truli zapad iz sve snage! Sta pokusavas da dokazes sada? Jel' razumjes ti sta pises i koliko si nedosledan?
[ nemysis @ 27.07.2008. 18:28 ] @
Ja nemam uopšte straha od čitanja epošte od razno-raznih službi, jer su moja privatna pisma šifrovana sa 4096 dubinom. A ona koja nemaju privatnost samo potpisana.

Fiksnu telefoniju skoro da i ne koristim, samo VoIP i to hardwerski telefon za zaštitom i sa slušalicama Twinkle isto sa zaštitom (ZRTP/SRTP) sa onima koji nemaju taj hardwerski telefon. Retko koristim Video sa VoIP jer tu nema još uvek zaštite, mada Ekiga radi dobro. Imam plavu LED Diodu na Web kameri i zaslon pa kad je ne koristim navučem zaslon.

Piraterija me ne zanima sada jer sam sve uspeo što sam hteo i to zaštićen sa Proxy-em i dekripcijom. Vuze, µTorrent, Amule, Deluge, FrostWire... Tu mi ne može skoro niko ništa. Blockliste su ažurne. Je li piraterija želja za starim Jugoslovenskim filmovima i našim starim pesmama. Sad slušam Srpski Radio Suton sa starim pesmama.

Ko se štiti koliko se može, ne mora da se previše plaši. Treba biti oprezan a ne paničar.

Ako nekom treba neka pomoć, rado ću pomoći u zaštiti koliko znam.

Pozdrav svima od nemysis-a
[ MyWay @ 27.07.2008. 18:41 ] @
Citat:
Laki_Gen: @ MyWay Postujes citate nekog (mozda onog ko je i napravio taj sistem) ko je ocigledno dao sve od sebe da objasni kako je CALEA daleko gora tamo negde u svjetu nego kod nas (USA), i kako je sve to u stvari najnormalnije (mozda i jeste u nekoj uredjenoj drzavi u kojoj je sve to fino obrazlozeno dobrim zakonom koji se postuje)!!!

Negde ranije si pljuvao taj truli zapad iz sve snage! Sta pokusavas da dokazes sada? Jel' razumjes ti sta pises i koliko si nedosledan?

Nikad nisam 'pljuvao' nikog pa ni truli zapad. Jesam (i uvek ću) kritikovao nehumanost kapitalizma, licemerje skriveno pod zastavama demokratije i borbe za ljudska prava (gle čuda to poslednje i u ovoj temi radim!?). Moguće da je tebi strano to da niti volim niti mrzim nešto, već da se kritički odnosim prema tome.

A LI je apsolutno normalna stvar i potrebna u svakoj državi, to što vi tvrdite da nedostaju zakonski mehanizmi kontrole državnih službi ne može i ne sme da spreči Ratel da napravi tehničke uslove koje mora svaki ISp da ispuni u cilju omogućavanja LI od strane nadležnih državnih organa.
[ Nikola_BGD @ 27.07.2008. 18:47 ] @
@myway

Nemoj da skreces temu: Ako je prakticno legalno prisluskivati mobilne, nemoj mi reci da treba da dopustimo da pocnu i druge medije da prisluskuju, samo zato sto, "eto vec prisluskuju mobilne".
Tom logikom, mogu sutra da ti kazu, "od danas naplacujemo porez na vazduh" a ti ces da aplaudiras i da prihvatas, jer Boze moj, pa mi vec placamo porez na ovo i na ono. I kao sve ti je jedno, i onako vec negde placas. E pa prijatelju, nije svejedno i ne moze da bude svejedno.

Velike stvari se uvode na mala vrata a likovi koji svesno zmure pred time nikome ne donose dobro. Evo pogledaj britance, koji su malo po malo dosli dotle da im je krivicno delo ne-odavanje kljuceva kojim si nesto sifrovao. Da li stvarno mislis da se svi britanci nisu osetili kao ovce sto nisu ranije protestovali protiv zadiranja u privatnost ? Da li mislis da su samo slegli ramenima i rekli "life goes on" .. ?


I na kraju krajeva sta tebe briga ZASTO se neko brine za svoju privatnost ? Ja konkretno nemam ama bas nista da krijem, ali necu bre da mi iko viri u dvoriste i necu da me prave majmunom. Tacka.


I uopste, objasni koji su tvoji razlozi da branis sve ovo, to me bas zanima da cujem ?


Edit: Napisao si poruku dok sam ovo kucao, pa da dodam: Kuca se ne zida od krova. Valjda prvo treba urediti zakone i mehanizme koji ce da stite privatnost gradjana pa tek onda insistirati na LI.
[ Laki_Gen @ 27.07.2008. 19:13 ] @
Ovo je izgleda vrhunac humanosti? Meni se cini da u ovom Pravilniku ima mnogo vise od "tehnickih mogucnosti za LI"? Mozda neki od vas to ne vide?
Nemojte samo reci kako je nespretno napisano, ako je tako, neka idu i cuvaju ovce ti "nespretni pisci". Mnogo toga smrdi u cjeloj ovoj prici, kada bi bilo samo to da provajderi moraju da obezbede (tacno definisanu) opremu, ja se ne bih bunio ni najmanje. Ako znamo sta nabavljaju i za sta ce se to koristiti (eksportovanje cjele baze podataka ne dolazi u obzir ni u kome slucaju),onda me se ne tice, to je vec problem provajdera.
Ovde mnoge odredbe jednostavno nisu prihvatljive.

P.S. Ovi na B92 sajtu napisase da se ovaj pravilnik odnosi samo na velike operatere koji imaju medjunarodno povezivanje? Dal' je to tacno? To bi u principu znacilo da samo tri operatera moraju da ispune tu obavezu?
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2008. 22:01 ] @
Citat:

Ne brini uskoro ćemo uspostaviti monarhiju, pa će kraljeva služba hapsiti BIA, a od SPS i komunista neće ostati ništa.


Naravno, The Kralj sigurno nece hteti da ima svoju KIA (ne auto) i "tehnicke mogucnosti" - kao ni jedan monarh ili despot u istoriji The Serbs :)

Kakva luda tema :)

Citat:

Dotle zaštita gde god može. Linux što pre to bolje. Imaju oni Windows korisnike na nišanu.


Windows ima sasvim dobre kriptografski dokazane metode zastite, nisu nista gori od Linuxa.

PGP radi na Windowsu, TrueCrypt takodje. TOR radi na Windowsu isto tako, bas kao i PGPfone.

Windows podrzava i SSL, postoje i SSH klijenti, postoje i sve moguce i nemoguce VPN implementacije (L2TP, PPTP, Windows VPN), bas kao i SmartCard autorizacije, i sve sto postoji i na Linuxu radi privatnosti, pa i vise od toga.

Dakle, ne zavisi od OS-a koliko je ko "siguran", vec iskljucivo od zelje za privatnoscu i znanja da se do toga dodje.

Plain Vanilla Linux distribucije koje su popularne (Ubuntu, RedHat, Debian itd...) "out of the box" nisu nista po tom pitanju sigurnije od plain vanilla Windowsa - ne kriptuju podatke na disku i ne osiguravaju SSL za svaku komunikaciju ili VPN za umrezavanje, pa je prica da sa Linuxom korisnici dobijaju automatski nekakvu kriptografsku sigurnost obicna laz koja u stvari znaci prevaru, jer ce "po defaultu" njihove komunikacije i e-mailovi biti podjednako nesigurni kao i pod Windowsom, samo sto ce misliti da nisu.
[ miodrag75 @ 27.07.2008. 22:03 ] @
Treba postaviti pitanje kakvo cemo drustvo ostaviti nasim pokolenjima onima koji dolaze posle nas, Orvelovu 84. Bolje i da nestanemo nego da zive kao roboti, bez slobodnog misljenja bez slobodne reci,moderni robovi. Danas su kerovi dobili cipove a sutra vec mozda nasa deca.
[ Miroslav Jeftić @ 27.07.2008. 22:12 ] @
Što bi značilo da smo sada ne znam kako slobodni?
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2008. 22:18 ] @
Inace cela ova prica o "pristupu bazi e-mail korisnika" je savrsena glupost.

Svaki informaticki pismeni korisnik, koji zeli privatnost moze otvoriti e-mail nalog kod nekog od svetskih provajdera, van zone kontrole BIA-e i sl.. i time potpuno zaobici ovaj propis.

Recimo, sigurni mail kod Hushmail-a, pristup preko SSL-a - i BIA moze da se cese sa sve "pasivnim monitoringom". Ovo moze da uradi >svako< bez ikakvih dodatnih troskova.

Jos bolje, pristup SSL mail serveru preko VPN mreze sa pre-shared kljucevima, preko nekog VPN servera housovanog u nekoj drzavi gde nadzor drzava nije tako jak, i naravno, HDD kriptovan TrueCrypt-om.

--

Tako da je ova stvar, kao i mnoge stvari iz EU-Brisel kuhinje samo jos jedan izgovor za trosenje novca, a verovanje da ce to navodno spreciti terorizam, ili deciju pornografiju je samo u domenu drzavnog PR-a... cisto sumnjam da i oni veruju u to.
[ nemysis @ 27.07.2008. 22:23 ] @
@Ivan Dimkovic

Normalno svaki OS kada se instališe je nezaštićen, zato meni za instalaciju Gentoo-a treba oko 2 nedelje.

Ali i Windows kad se instališe je nezaštićen ako korisnik ne obrati pažnju na sigurnost.

Ko pređe na Linux on skoro automatski radi to iz želje da postigne veću sigurnost i kontrolu nad sistemom. Vanilla Kernel od svakog Linux-a je isti, može se menjati i modularan je, a Kernel od Windows-a je nepromenljiv i ima Backdoor-ove. Linux radi na svakom, najnovijem i najstarijem Hardware.

Neka neko proba da instališe Vistu na P2, a ja teram File Server na P2 233MHz preko Gentoo-a. I radi mi na AMD X2 64 5000 isto bez problema.

Greške u Kernel-u se ispravljaju što je moguće pre a Windows korisnici to dobijaju možda sa SP ili najverovatnije nikada. Jedino ako instališu noviji Windows.

Ne zaboravite da mnogi Tool-ovi iz Linux-a se portiraju u zadnje vreme na Windows, jer su jednostavno bolji.

Izvinite ako sam nekoga uvredio.

Pozdrav nemysis
[ Nikola_BGD @ 27.07.2008. 22:30 ] @
Citat:
Tako da je ova stvar, kao i mnoge stvari iz EU-Brisel kuhinje samo jos jedan izgovor za trosenje novca, a verovanje da ce to navodno spreciti terorizam, ili deciju pornografiju je samo u domenu drzavnog PR-a... cisto sumnjam da i oni veruju u to.


Upravo tako. I kao i obicno, umesto da narod nesto ucini po tom pitanju (bilo sta), mi standardno trosimo energiju na gluposti: podelimo se u 2 tabora - jedni za, drugi protiv i onda se prepucavamo ko je u pravu a ne sta je tu za nase dobro a sta nije.
[ nemysis @ 27.07.2008. 22:36 ] @
Tačno bez jedinstva nema napretka u ovoj državi. Pogledajte malo preko granice do jedne susedne države na zapadu i njima je loše ali su jedinstveni, pa im zato ide bolje.
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2008. 22:36 ] @
Citat:

Ko pređe na Linux on skoro automatski radi to iz želje da postigne veću sigurnost i kontrolu nad sistemom.


To nije tacno - ja eto poznajem recimo dvocifren broj korisnika Linuxa, ali malo ko od njih koristi enkripciju hard diska ili insistira na SSL komunikaciji sa mail serverom.

Oni koji to rade se mogu videti i na Windowsu i na Linuxu, tu generalno nema pravila - osim da su u pitanju IT pismeni ljudi koji imaju odredjene prohteve po pitanju sigurnosti njihove komunikacije.

Zato ne treba mazati oci ljudima da je Linux inherentno kriptografski sigurniji, jer se optimalna kriptografska sigurnost potpuno besplatno moze postici i na Windowsu i na Linuxu.

Samo je potrebno biti zainteresovan i informaticki pismen.

Citat:

Greške u Kernel-u se ispravljaju što je moguće pre a Windows korisnici to dobijaju možda sa SP ili najverovatnije nikada. Jedino ako instališu noviji Windows.


I ova informacija naprosto nije tacna, Windows patchevi se izdaju prvog utorka u mesecu, ili ranije ukoliko su kriticni. Sto se samih "gresaka u Kernelu" tice, po Secunia-i je trenutna verzija Windowsa izuzetno visoko na listi po pitanju malog broja sigurnosnih propusta - www.secunia.com

Citat:
srpsko gradjevinarstvo
Nabliži sam DS, ali sam pobornik monarhije iz praktičnih razloga, i to kao Britanija i Švedska. Kralj mora stvoriti novu službu koja će pohapsiti i likvidirati ovu koja je puškom došla 44 i tako mora da ode, nema bre duge.


Potpuno je irelevantno ko i kako vlada drzavom - postoje demokratska uredjenja i sa kraljevima i bez njih.

U slucaju Srbije, taj korak nema ama bas nikakve veze sa ovim o cemu pricamo, i sansa da bi neki ceremonijalni monarh menjao nesto u zemlji je nikakva.

Naravno, to je tako ako zaista zelite kralja kao u Engleskoj ili Svedskoj, gde je kralj bez ikakve bitne vlasti ili moci da utice na rad drzave a kamo li da "hapsi" - ako zelite nesto vise po pitanju monarhije, dobicete kralja koji je i de-jure ovlascen, dakle to nikako ne moze biti demokratija, a u Srbiji je jako poznato da pojedinci jako vole da postanu despoti.
[ nemysis @ 27.07.2008. 23:02 ] @
Ja poznajem isto tako dvocifren broj korisnika Linux-a, koji svi koriste enkripciju gde god se to može. Normalno ja ih sve savetujem i pomažem. I ponekad uradim nešto i preko net-a, kad nisam u blizini.

Linux ne možeš koristiti ako se ne uloguješ, ja koristim jake šife i često ih menjam. Koristim Gentoo samo kao korisnik i delimično prividni korisnik za povezivanje preko ssh-a. root (administrator) koristim samo sa održavanje sistema. A u Windows-u ne možeš igrati igrice ako nisi administrator.

Patchewi za Windows jesu svakog drugog utorka u mesecu. To ne koristim samo se blago sećam, odavno sam napustio Windows.

A patchevi za moj Gentoo izlaze svaki dan ako ne i sat. Ima jedna Etiketa koja kaže da se samo jednom dnevno treba obnavljati lista programa. Ja sam probao jednom češće i u roku od 30 minuta su došle nove verzije programa.

Kernel se ne mora obnavljati ali ja uvek instališem najnoviji i držim sad u momentu oko 30 verzija Kernel-a. Malo mnogo ali ja volim sigurnost da mogu u svakom momentu startati. Mada ja skoro nikad ne gasim kompjuter, sem kad odem na duži odmor ili ako hoću novi Kernel da startam.

Pozdrav nemysis

[Ovu poruku je menjao nemysis dana 28.07.2008. u 00:35 GMT+1]
[ labin @ 28.07.2008. 00:45 ] @
Nisam se puno bavio ovom temom koliko znam tacno je da ce neki nasi podaci biti presretani pri slanju ali mislim da su mailovi obicnog korisnika toliko bezopasni da cak i ako to neko vidi nece tu imati sta da procita a ipak neka kontrola mislim da mora da postoji jer je daleko i od normalne zemlje da se preti ko nekom olosu njenom predsedniku kao poslednjem olosu ma kakav on bio, malo banalizujem stvari ali sam sustinski u pravu.
[ Mister Big Time @ 28.07.2008. 01:15 ] @
Sta je vama, gde vi zivite? Svedska je uvela isto ovo, totalna kontrola.... Orvel 1984. Eto bar u necemo da mozemo da se poredimo sa EUropom :D

Total control.


Quote sa prve strane:

Citat:
pa bas zato sto nemam sta da krijem necu da se prema meni postavljaju kao prema najgorem olosu to je cela sustina price a i uotalom sta nekog briga sta ja pircam sa devojkom iz brazila,to je od velikog sustinokg znacaja za bezbednost zemlje,budalastina klasicna,da li bi se ti osecao prijatno da te 24 sata neko nadgleda i slusa sta radis,naravno da ne bi[


E dobar primer... a da li nekome smeta kada se pandur, obican pozornik ophodi prema nama na ulici? Legitimise bez razloga, proverava.... ljudi gledaju u sred parka sta je ovaj skrivio.... dakle postavka stvari je ista - tretiraju te kao najgoreg olosa i sumnjiv si po defaultu samo zato sto setas parkom u sred bela dana. Isto nikada nemam sta da krijem ali mi smeta i smara me to gubljenje vremena posebno ako panduiri traze da se stoji u stavu mirno (ruke van dzepova).... dok 1km dalje najgori kriminalci sede u kaficima i niko ne sme da im pridje.... stoga ova elektronska prismotra u zemlji koja tako tretira svoje gradjane a kriminalce ne dira uopste nije nikakav problem ili nesto za cudjenje.


[Ovu poruku je menjao Mister Big Time dana 28.07.2008. u 02:34 GMT+1]
[ hobbista @ 28.07.2008. 04:22 ] @
Pozdrav,
Nisam paranoican, i nemam sta da krijem, nego sam samo radoznao.
Da li je predviđena bilo kakva vrsta kontrole ko je, kada i kojim podacima pristupao? Ukoliko ne onda...
Nesporno je da neka vrsta slusanja postoji i sada. Sporno je sto ce se uvodjenjem ovih tehnickih mera pojaviti malo veci krug ljudi iz "sluzbe" koji ce imati pristup podacima. Pa ce se oni pohvaliti kolegama, rodbini... sta sve mogu da vide. I onda je samo pitanje trenutka kada ce doci do zloupotrebe; a na sledeci nacin:
Poznajem dosta ljudi kojima je IT znanje na takvom nivou da misle da ukoliko su kupili legalan Win automatski su zasticeni od virusa (za crve, trojance nisu ni culi, a i ako su culi misle da je to vrsta virusa). O nekakvim enkripcijama pojma nemaju. Pri tome imaju firme koje se bave uvozom. Od bitnih stvari na racunaru su im uglavnom mailovi, tj. prepiska sa dobavljacima i kupcima. Ti mailovi uglavnom sadrze neke informacije koje bi dobro dosle konkurenciji (a dosli su preko mreze, naravno). Ukoliko imam rodjaka u sluzbi (ili nekog ko ima rodjaka, ili prolaz do coveka koji prodaje informacije) mogu da pribavim meni i te kako vazne podatke o konkurenciji, i da budem uvek jedan korak ispred njih.
Verujem da ovakav scenario nije moguc u EU, ali... ovo je srbija!

Off:
Prosle nedelje sam bio u MUP-u u Novom Sadu da odjavim tablice. Guzva je bila strasna. Video sam da postoje instalirani displeji iznad saltera i masina za izdavanje brojeva (kao u EU :) ), ali da nije u funkciji. Obzirom da sam imao sindrom "nedostaje jos jedan papir" presao sam u agenciju preko puta da kompletiram dokumentaciju. U razgovoru sa devojkom iz agencije komentarisao sam kako ce biti super kada proradi sistem brojeva, ali me je njen odgovor zaprepastio. To je bilo u funkciji neko vreme, ali su "neki" uzimali gomilu brojeva ujutru, pa ih posle prodavali po 10 eura. Digla se prasina oko toga, i morali su da stave sistem van upotrebe! To su mi posle potvrdili i ljudi sa kojima sam cekao u redu. Zakljucak:
Obzirom da niko nije uhvacen/optuzen za preprodaju brojeva u zgradi MUP-a, najverovatnije je umesan neko iznutra. Jedino resenje je bilo iskljuciti te glupe brojeve, i vratiti narod u redove!

Iz ovoga jasno mogu da zakljucim kakav ce lep izvor extra zarade biti omogucen nekima...
Jel` konkurs u BIA jos otvoren :)))

Izvin`te na opsirnosti :)
[ wlada1313 @ 28.07.2008. 07:15 ] @
Alo bre ljudi! Nije ovde glavni problem da li ce da mi citaju e-mail, prisluskuju razgovore ili ne. Briga me da li ce neko u BIA, RATEL ili neko peti da gleda koje sajtove sam posecivao. Nemam sta da krijem. Problem je u tome sto ce provajderi morati da kupuju tu skupu opremu, a to nece da plate oni, nego mi - korisnici. Treba pratiti komunikaciju sumljivih lica, ali njih je 1 promil u ovoj "drzavi", a to cemo mi finansirati. Ako se nekom iz sluzbe "diglo" da cita moje dopisivanje sa drugaricom iz Nemacke, neka on to plati, a ne ja. To bi bilo kao kad bi hteli da ti prisluskuju telefon (sto i rade) i naredili ti da sam kupis prislusni uredjaj. Van svake pameti.

[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 28.07.2008. u 08:46 GMT+1]
[ MyWay @ 28.07.2008. 07:46 ] @
Ajde ovako:
- svi koji imaju dokaze/indicije/paranoje da BIA potpuno nekontrolisano vrši nadzor/prismotru u bilo kom obliku mogu lepo da otvore posebnu temu u kojoj će do mile volje da iznose tvrdnje/'informacije'/vizije sa ili bez čuvenih načina rešavanja (pobiti, pomlatiti, razjuriti itd..).
- svi koji misle da će opremu iz tehničkih uslova Ratela platiti korisnici interneta neka sračunaju koliko bi to bilo po korisniku i kako bi ISP preneo te silne troškove na svog korisnika (možete da krenete i od Ivanežine procene od pola milje evra iako je ona apsurdna/prenaduvana zbog efektnosti naručenog članka)
- svi koji se brinu za svoj privatnost neka se informišu o kriptografiji i SSL komunikaciji jer njihovu privatnost lako može da ugrozi ne samo neodgovorni državni organ, nego i neodgovorni radnik ISP-a ili lokalni admin u firmi u kojoj rade

Bilo bi lepo kad bi u temi ostali samo oni koji nešto o ovom znaju i koji imaju nešto pametno da kažu o TU Ratela i generalno o LI (pogotovo tehnički aspekt LI). Jeste ovo pomalo utopija na ovom forumu i u ovoj zemlji gde se ljudi rađaju pametni pa ne moraju ništa da uče kad od početka sve znaju, ali, rekoh, ajde da probam (štopujem vreme kad će prvi prepametnorođeni da se javi):-)
[ Laki_Gen @ 28.07.2008. 07:51 ] @
@MyWay Ako nije indiskretno, gde ti radis? Smrdis na drzavnu sluzbu samo tako. Onaj stari kadar!
A, da sam pametan, vala jesam!
[ wlada1313 @ 28.07.2008. 07:57 ] @
Citiram MyWay: "- svi koji misle da će opremu iz tehničkih uslova Ratela platiti korisnici interneta neka sračunaju koliko bi to bilo po korisniku i kako bi ISP preneo te silne troškove na svog korisnika (možete da krenete i od Ivanežine procene od pola milje evra iako je ona apsurdna/prenaduvana zbog efektnosti naručenog članka)"

A zar ti mislis da cene nece da skoce??? Cak i da je ta realna suma koju svaki korisnik treba da plati mala, svaki provajder ce povecati cene vise od te sume, pravdajuci se time da su morali da kupe opremu. Pa zito u ovoj zemlji je dzabe, a hleb je najskuplji u regionu. Svilnje su jeftine, a svinjsko meso je ohoho skupo. Svi dizu cene i pravdaju se time da je skocio benzin, kriza na Bliskom Istoku, zagadjen vazduh, los nam horoskop, trt mtrt... Cene ce da skoce i tacka. Ako je to tebi OK, meni nije.
[ MyWay @ 28.07.2008. 08:25 ] @
Citat:
Laki_Gen: @MyWay Ako nije indiskretno, gde ti radis? Smrdis na drzavnu sluzbu samo tako. Onaj stari kadar!
A, da sam pametan, vala jesam! :-)
5 minuta :-)
Drago mi je da si pametan - što se ti onda potresaš, ne mogu ti ništa, čak i da žarko žele :-)
Citat:
wlada1313: A zar ti mislis da cene nece da skoce??? Cak i da je ta realna suma koju svaki korisnik treba da plati mala, svaki provajder ce povecati cene vise od te sume, pravdajuci se time da su morali da kupe opremu.
Rekoh sračunaj cifru po korisniku i nađi način kako bi se fakturisalo/prenelo krajnjem korisniku pa vidi kolikom si eventualnom riziku izložen. Čak i da bude tako, smatram da će veliki ISP-ovi uspeti da izdrže ovakve 'udare' bez opterećivanja krajnjeg korisnika, pa čak i da se potencijalno okoriste situacijom - da preuzmu/kupe malog ISP-a koji sa novim troškovima poslovanja ne nalazi računicu daljeg bitisanja na tržištu. Uostalom, videćemo.
[ great mlm @ 28.07.2008. 08:28 ] @
Slusam jutros u vestima, ne samo da ce moci da citaju mailove na gmail-u ili yahoo-u, vec ce moci i da nadziru Instant Messenger komunikaciju. To donekle objasnjava zasto ce im trebati toliko skupa oprema, posto citanje mailova koji se nalaze na njihovom serveru ne zahteva dodatnu opremu.
[ nemysis @ 28.07.2008. 08:47 ] @
Za to i ne treba skupa oprema, nego oni ne znaju kako da špijunuraju određenog korisnika. Nego hoće da sve odjednom kontrolišu i pamte.

Dok smo samo broj, nema problema. Čuvajte se kolačića, javascripta. , ne koristite epoštu od Provajdera...
Ne dajte nigde na internetu vašu pravo ime i adresu, a ako dajete samo preko https (zaštićenog) protokala i to samo ako ste sigurnu u tu stranicu i daju važeći certifikat. Trenutno je problem sa time i Debian certifikatima ali će se srediti polako.

Pa mailovi na gmail i yahoo se već odavno čitaju od naših prijatelja Amerikanaca i Echelon. A ako koristiš Instant Messenger bez zaštite isto tako.

Ali Vi možete i Email i IM zaštititi i to veoma lako, razmeniti na bilo koji način par kljičeva, menjati ih periodično, jake šifre na kompu i ko vam može šta.

Normalno ako koristite Windows, sami ste krivi ako čitate na kompu epoštu, pa dobijete neki virus. Bolje čitajte na Serveru, preko stranice od provajdera epošte.
Tu vam ne pomaže zastarela baza podataka od najboljega antivirusa. Kad idete na internet morate prvo obnoviti bazu antivirusa, pa ići na internet. Prekinuti internet konekciju i kontrolisati sa antivirusom vaš kompjuter, šta ste ovog puta dobili. Ne znam koliko korisnika Windows-a tako rade ali kad im objašnjavam, sve je u redu, radiće i onda ne rade.

Sami ste krivi što koristite Windows i hoćete udobnost, sve besplatno, krackove. Ali da li mislite da i kupljeni programi nemaju "virusa", backdoor-a? Skoro svaki to ima, jer proizvođač to ugrađuje u svoj program da bi mogao održavati na daljunu, ccc.

Meni to u Linux-u ne treba, jer tako ja ne mogu dobiti viruse. I skoro sve je besplatno. Što nije kupim ako mi treba i nema zamene. Nije da nema virusa za Linux, ali cilj napadača u Linux-u je da dobiju šifru od administratora i korisnika a to će teško kod mene. I da koriste neki exploit (grešku) od nekog programa da dobiju root account ali ja obnavljam programe svaki dan, pa je i to teško. Stalno mi je internet uključen, moj zaštitni zid i zaštitni zid od Router-a podignut.

Pozdrav nemysis

[Ovu poruku je menjao nemysis dana 28.07.2008. u 12:47 GMT+1]
[ rainymanyu @ 28.07.2008. 12:30 ] @
gmail omogucio stalan ssl pristup mailboxu, pa se ne mora ici preko https:// .. potrebno je podesiti u settings->Browser connection:Always use https
sredice se to,posto je malo buggovit pravilnik kao i sam RATEL.. ali naravno da treba skrenuti paznju na nepreciznost i propuste
[ nemysis @ 28.07.2008. 12:43 ] @
Citat:
rainymanyu: gmail omogucio stalan ssl pristup mailboxu, pa se ne mora ici preko https:// .. potrebno je podesiti u settings->Browser connection:Always use https
sredice se to,posto je malo buggovit pravilnik kao i sam RATEL.. ali naravno da treba skrenuti paznju na nepreciznost i propuste


Mislio sam ne samo na mail Server već uopšte gde treba dati svoje ime i adresu, da se koristi uvek https protokol, koji i jeste SSL zaštićen.

Pravilo za iptables (zaštitni zid u Linux-u, Kernel 2.6)

# We could establish a new connections and others PC don't.
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --sport www --dport 1024: ! --syn -mstate --state ESTABLISHED,RELATED -m recent --set -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport www -m recent --set -j DROP

$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --sport 1024: --dport www -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport www -j DROP

# HTTPS TCP paketi, the same as HTTP
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --sport https --dport 1024: ! --syn -m state --state ESTABLISHED,RELATED -m recent --set -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport https -m recent --set -j DROP

$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --sport 1024: --dport https -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport https -j DROP

Malo offtopic ali ne smeta za zaštitu.

Pozdrav nemysis
[ labin @ 28.07.2008. 12:44 ] @
Da uzmemo i ovako stvari jel normalno da putem mail -a prete predsedniku jedne zemlje sta god neko mislio o njemu dakle, ako neko moze da pise putem net - a sta mu padne na pamet onda mora i postojati i neka kontrola a ne verujem da ce neko toliko da nam toliko narusava privatnost jer valjda svi paze koliko toliko sta pisu putem mail- a, messingera itd. A verujem da ima i dosta zloupotreba na Internetu i odatle i potreba drzave da pocne kontrolu i tog vida komunikacije, dakle ponovo ce biti aktuelna komunikacija face to face. Mislim da ovo ima i dobre i lose strane ali mislim da bi je borba protiv ovoga zakasnela jer na nesto mozes uticati pre nego sto se donese zakon promeniti nesto to je vec daleko teze.
[ labin @ 28.07.2008. 12:48 ] @
A ako zaista misli neko da cemo mi kupiti tu skupu opremu onog momenta kada mi moj provajder ne bude odgovarao sa cenom ja jednostavno necu biti korisnik njegovih usluga i da li neko stvarno misli da su davaoci usluga toliko ludi da su pristali da svesno izgube profit ljudi ne fukcionise sve bas po teoriji zavere i ako je ovo SRBIJA
[ MyWay @ 28.07.2008. 13:29 ] @
@labin: Google: "interpunkcija"
[ nemysis @ 28.07.2008. 13:58 ] @
@ labin
Umesto da pišeš dve poruke mogao si da promeniš prvu. I onako je razmak poruka samo 5 minuta.

Na taj način da ako postoji neka "realna" mala opasnost kao ta epošta na predsednika, onda se može opravdati svako zaoštravanje pravila. Zar ne vrlo praktično za vladajuće strane.

To se desilo i čuvenog 11. septembra, mada ja verujem da je Amerika sama sebi to uradila. Dovoljno primera imamo u prošlosti. Jedna reč "pijaca".

Tu uvek ima različitih mišljenja a onaj koji podržava na bilo koji način ili ćuti, neopravdano i nesvrsishodno zaoštravanje, ne treba posle da se ljuti i priča, već odmah da reaguje i da se štiti.

Izvinite što su mi duge rečenice.

Pozdrav nemysis
[ Silencer @ 28.07.2008. 15:03 ] @
Mene samo brine sto ce neki tard da mi snifa username i password... Automatski ja se ne osecam sigurnim ako ovaj sistem krene u rad.
Gmail me ne brine pop3 i smtp su mi preko ssl-a i ne koristim ISP-ove mailove, njih koristim za spam msg :)
Evo prve zloupotrebe, ako se Srbiji (vladi) ne svidja sajt kurira, ili sajt radikala :) Predpostavljam da ce onda da snifaju racunar koji se koristi za odrzavanje tog sajta jelda ? :) Lako dodjes do username i password-a.

Kretenizam je da mi sad moramo da koristimo SSL za ovo, sto je najgore ja za svoj sajt i nemam SSL!!! Kako ja sebe sada da zastitim ako se nekom ne svidja moj sajt jer siri propagandu, ili sluzi da dignem neku aferu protiv tadica i ostalih stvari....

Kad pogledam, ovo je sad meni ipak veliki veliki problem.

Ko meni garantuje od vlasti da nece da gleda bez sudskog naloga sta ja radim preko svog kompa ??? Da zivim u Rumuniji pa da im poverujem, al Srbima ne verujem nista!
[ pantic68 @ 28.07.2008. 15:59 ] @
Sad ce bia sve da prati stiteci nas od kriminala i terorizma. A pravosnaznim presudama je dokazano da najkrupniji kriminal i terorizam organizuje ta ista bia. Lepo nema sta. Nijedna vlast do sada se nije trudila da suzbije kriminal vec da ga stavi u svoju sluzbu.
[ Matarese @ 28.07.2008. 16:11 ] @
Ziveo Veliki Brat!
Ne znam samo da li neko stvarno misli da ce "zvrljkanje po nekim forumima" da utice na "bezbednosnu politiku"
Ako moze da se izvede neka gimnastika sa ljudskim pravima izmedju kojih je pravo na privatnost - onda nesto moze i da se uradi. Ovako...
Uostalom i ovaj nas forum prati adresu sa koje pisemo
[ pantic68 @ 28.07.2008. 16:31 ] @
Ljudi uglavnom nemaju sta da kriju, ja sam stavio u profil svoje ime, mesto a i godina rodjenja se da razluciti. Nisam interesantan ni obavestajcima ni kriminalcima ali moram da primetim da stvari idu u krivom smeru. Etatizacija na ustrb ljudskih prava povecava broj zloupotreba suprotno proklamovanim ciljevima. I ne zavrsava se na ovome vec napreduje onoliko koliko javnost dozvoli.
[ Monk Psycho @ 28.07.2008. 17:59 ] @
Evo i ja da bidem zadnja mirodjija u ovoj corbi
Prvo jedan quote :

Citat:
Mogu da mi ugrade i web kameru u WC-u, da nadgledaju da ne posaljem neku opasnu posiljku u svet

Slazem se s ovim 100%
Kao drugo @Ivan Dimkovic
Ne znam sto ti nas poredis sa nemackom i ostalim zemljama koje si uvele Li i ostalo, mene to ne zanima nisam u EU (niti cu biti jos dugo). Meni nije jasno samo sto se branite time ovde je ovako (mozda je vama super, ali nama nije!)
Nismo svi u istom kazanu!

Kao 2.go slazem se sa vecinom da ce ovo placanje ici iz nasih dzepova (a zarad cega da bi neko imao totalitarnu kontolu nadamnom(ovo sam napisao zato sto ce se za to i koristiti)). Nemojte opet da mi uvlacite pravdu i sudstvo (svi znamo kako to u Srbiji funkcionise).
@MyWay
Evo ti moj licni primer nase drzave
Student sam. Ja i drug se vracamo sa ispita, naravno ja po mom obichaju neobrijan (lichim na talibanca ali nema veze). Silazimo mi na Vukov spomenik, da sacekamo voz. Prolazimo kontrolu za karte (one pistavce :D), i mene docekuje pandur i kaze mi da se sklonim u stranu da me pretrese, ja trazim da se legitimise on vadi pendrek (video bih tebe sta bi onda uradio)! Sta cemo sklonimo se ja i drug i ovaj mene krene da pretresa ko da sam Bin Laden licno. Da nisam bio na tako javnom mestu mislim da bi trazio da skinem i donji ves (pregled telesnih supljina (mozda mu se i svidjam ali nije znao kako da mi kaze/sarkazam)). Drug nista. Da licnu kartu mi je trazio posle pretresa. I da nakon sve te peripetije on se izgubio, a u medjuvremenu se Vukov Spomenik napunio ljudima! Tog dana sam samo ja to preziveo.
E sad mi samo reci KOME da se zalim????
Tebi mozda??? Ti ces da mi kazes da je ovo u redu? Uci cu u Off budem li dalje nastavio.
Svi koji se slazete s ovim, bez dalje "ljudske" analize stanja u Srbiji, evo vam Amerike i svih ostalih zemalja pa izvolte chuo sam da je zivot tamo mnogo bolji!
Meni ostavite ovo malecno parcence koje imam!

My 2c

@stil
Ama vise okani se politike
[ angelos @ 28.07.2008. 18:10 ] @
Pre dve godine sam bio na obuci sa grupicom iz BIA,neveyano sa njihovom sluzbom.
Njihov sistem rada je da je jedan "pametan" za ostalih,sta on kaze svi potvrdjuju.
Ne smemo zaboraviti da BIA nije jedina,ima ih tu VBA koja nije tako naivna.
Bez obzira sto nabavljaju "igracke" u istom magacinu,nisu uopste za potcenjivanje.
Postoje "duple specifikacije" opreme koje nisu poznate za obicne korisnike koje oni koriste.
Dovoljno je sto sam prisustvovao demonstraciji gadgeta koji omogucava da se iskopira ogromna kolicina podataka sa
korisnikovog racunara za 30-tak sek preko USB-a.Meni dan danas nije jasno kako,ne smem da pitam.
Ne zelim da znam,ovde sve lakse ljude "pojede mrak".
Posao im je da imaju takvu opremu,te price ne prolaze kako se dig. centrale ne mogu prisluskivati.
Vecina nas ne zeli da prizna da sva tri operatera mobilne telefonije cuvaju sve SMS poruke,telefonske razgovore,fax itd.
Klasican operativac ne mora da mrdne iz kancelarije,trijangulacijom zna gde se koji korisnik mreze nalazi sa odstupanjem od par metara.
Sve ovo se radi godinama unazad,ali su sada prevrsili svaku meru.
Mi smo Srbi,to je najveci problem jer ne postoji osoba koja ne bi dosla u iskusenja da kopa,voajerise druge osobe.
Takav nam je mentalitet,agenti su ljudi-nisu droidi tako da ce i oni doci u iskusenje da to koriste.
Nasoj panduraciji prvo treba "Unutrasnja Kontrola" od koje ce im se tresti gace.
[ Sopocanac @ 28.07.2008. 18:58 ] @
dobronameran savet svim korisnicima interneta u Srbiji koji internet koriste za skidanje filmova i softvera .

Pod hitno napravite kriptovane particije i na njih smestajte sav taj materijal jer kao sto ste upoznati navedenim usvajanjem pravilnika RATEL-a aktuelni rezim u Srbiji ce uskoro moci da prisluskuje prati i loguje vasu celokupnu web aktivnost , sto znaci sa kim se dopisujete, sta pisete, sa kim chatujete, koje sajtove posecujete, sta skidate i slicno.


Posle toga moze lako da vam se desi da vam u stan upadne sa nalogom za pretres Tadiceva i Daciceva rezimska internet policija i da vas optuzi za posedovanj nelegalnog softvera i video materijala. Tako da izbegnete neprijatnosti i ovaj Tadicev lov na vestice - pripremite se na vreme i uradite ono sto je neophodno....

ne zaboravite sta se desilo pre neki mesec onim momcima u kraljevu koji su digli ftp server za sharovanje razlicitog materijala....

od danas svako od nas moze biti slikan kako zbog posedovanja softvera i filmova za koje nije platio , izlazi iz svog stana sa lisicama na rukama....
[ Mister Big Time @ 28.07.2008. 19:11 ] @
Citat:
Labin: Da uzmemo i ovako stvari jel normalno da putem mail -a prete predsedniku jedne zemlje sta god neko mislio o njemu dakle, ako neko moze da pise putem net - a sta mu padne na pamet onda mora i postojati i neka kontrola a ne verujem da ce neko toliko da nam toliko narusava privatnost jer valjda svi paze koliko toliko sta pisu putem mail- a, messingera itd. A verujem da ima i dosta zloupotreba na Internetu i odatle i potreba drzave da pocne kontrolu i tog vida komunikacije, dakle ponovo ce biti aktuelna komunikacija face to face. Mislim da ovo ima i dobre i lose strane ali mislim da bi je borba protiv ovoga zakasnela jer na nesto mozes uticati pre nego sto se donese zakon promeniti nesto to je vec daleko teze.


Da je normalno nije ali i to je demokratija (u teoriji). Uglavnom znas kad ce ih 'uvate... na sveti nikad... osim ako retardi ne pisu sa svog kucnog kompa bez proxy-ja.


Citat:
Sopocanac: dobronameran savet svim korisnicima interneta u Srbiji koji internet koriste za skidanje filmova i softvera .

Pod hitno napravite kriptovane particije i na njih smestajte sav taj materijal jer kao sto ste upoznati navedenim usvajanjem pravilnika RATEL-a aktuelni rezim u Srbiji ce uskoro moci da prisluskuje prati i loguje vasu celokupnu web aktivnost , sto znaci sa kim se dopisujete, sta pisete, sa kim chatujete, koje sajtove posecujete, sta skidate i slicno.


Posle toga moze lako da vam se desi da vam u stan upadne sa nalogom za pretres Tadiceva i Daciceva rezimska internet policija i da vas optuzi za posedovanj nelegalnog softvera i video materijala. Tako da izbegnete neprijatnosti i ovaj Tadicev lov na vestice - pripremite se na vreme i uradite ono sto je neophodno....

ne zaboravite sta se desilo pre neki mesec onim momcima u kraljevu koji su digli ftp server za sharovanje razlicitog materijala....

od danas svako od nas moze biti slikan kako zbog posedovanja softvera i filmova za koje nije platio , izlazi iz svog stana sa lisicama na rukama....


LOL. Kriptovane particije... daj ne preteruj pa ako mislis da je ovo cilj lov na pirate onda stvarno svi cemo u bajbokanu a posto nece biti mesta ima da nas metnu na tankere koji plove Dunavom... 98% home korisnika ima barem jedan mp3 fajl, ili divx film.

Inace prica oko enkripcije - stvarno, sta ce da BIA i kompanija rade u slucaju kada kriminalci koje jure enkriptuju sadrzaj? U cemu je onda sustina, narod gubi pravo na privatnost a kriminalci i dalje distribuiraju informacije kao i do sada i niko im nista ne moze. :S
[ nemysis @ 28.07.2008. 19:41 ] @
Ja ću čim kupim novi harddisk od 1000 GB napraviti jednu particiju sa truecript-om ili cryptsetup-om u mom Gentoo-u. Svi filmovi i muzika i važni podatci idu tamo. Pa nek probaju da dešifruju.

Nego sa puškama ih nećemo terati. Da se ne spustimo na njihov nivo. Jeste li čuli za pojam građanska neposlušnost. Tako se u svetu menjaju stvari na bolje bez krvoprolića i paljevina.

Moderatori nemojte da napustite ovu temu, za moj ukus je postala suviše politička.

Pozdrav nemysis
[ Ivan Dimkovic @ 28.07.2008. 20:12 ] @
Citat:

Kao drugo @Ivan Dimkovic
Ne znam sto ti nas poredis sa nemackom i ostalim zemljama koje si uvele Li i ostalo, mene to ne zanima nisam u EU (niti cu biti jos dugo). Meni nije jasno samo sto se branite time ovde je ovako (mozda je vama super, ali nama nije!)
Nismo svi u istom kazanu!


? Ja vas ne poredim sa Nemackom, vec sam samo uzeo DE i Kanadu kao primer zemalja gde su ovakvi propisi normalna stvar, i to samo kao odgovor na jednu drugu hipotezu da je ovo iskljucivo vezano za zemlje poput Kine, sto nadasve nije tacno.

Sto se mene tice, iskreno me se ne dotice sta Srbija tacno hoce, ako zeli u EU, LI ce svakako morati da ima, ako nece u EU - moze da ima anarhiju, nema problema.

Nego,

* ES Jabber Server ima SSL konekcije, prema tome njega ne moze da nadgleda BIA
* Gmail ima SSL, Yahoo Mail imaju SSL, ni njih ne moze da nadgleda BIA
* Hushmail ima i enkripciju mailboxa celog sa vasim kljucem, njega ne moze da nadgleda ni CIA :)

E, sad, ako hocete da koristite ISP-ov mail, ko vam je kriv... Ja nikad nisam koristio ISP mailove, zbog par razloga:

* Zato sto pilicarski ISP-ovi u Srbiji nemaju kontroli ni sta njihovi admini rade, a kamo li sta BIA radi - ako se to promenilo od 2002, super...
* Zato sto ISP mogu da promenim svakog minuta, a ne bih da mi se menja e-mail
* Zato sto postoje mail provajderi ciji je servis daleko bolji nego sto bilo koji ISP u Srbiji moze da pruzi

[ labin @ 28.07.2008. 20:30 ] @
Ok, vidim da neki mi zameraju sto ne postujem preterano interpukciju, neki drugi sto pisem dve por jednu za drugu kao da time krsim pravila lepog ponasanja na forumu, poenta je da sam samo hteo da dodam ono sto sam se setio a vec sam poslao por na forum. Ja ne kazem da je Tadic cvece, da je bilo koja DB ma kako se zvala dobra, ili da je dobro sto ce neko imati uvid u obicne porukice ili bilo sta drugo obicnog usera, stvar je u tome da ne verujem da neko ima intres da prati obicne gradjane, ja znam za sebe da sigurno ne potkopavam drustveni poredak ove zemlje a verujem i svi vi ovde na ovom forumu takodje ne. A mozemo da se slazemo ili ne, naravno. Izvinjavam se zbog dugih recenica ako to nekom bode oci. POZZ
[ xtraya @ 28.07.2008. 21:13 ] @
Citat:

* Zato sto pilicarski ISP-ovi u Srbiji nemaju kontroli ni sta njihovi admini rade, a kamo li sta BIA radi - ako se to promenilo od 2002, super...


kad se samo setim 1 megabajta mailboxa na 100% provajdera u srbiji do pre 5-6 godina. besmisleno.
malo koji srpski provajder dozvoljava SSL send/rcv mail
[ Ivan Dimkovic @ 28.07.2008. 21:17 ] @
Ma da - a setimo se i EUNeta koji nije dozvoljavao da se mail-u pristupi van njihove mreze... mislim, ono... 19-ti vek ;-)

Iskreno, ja mailove bez SSL-a ne bih koristio nikad u zivotu. Ako imate SSL mail hostovan kod nekog komercijalnog mail provajdera sa reputacijom, mozete ga citati odakle god hocete bez bojazni da vam neki asocijalni admin cita sta pisete, a kamo li neka BIA sa njenim Balkanskim Spijunima.

Svima koji nemaju svoju infrastrukturu, tj. mail server, preporucujem Hushmail - oni su osim SSL-a otisli korak dalje, i omogucavaju potpunu enkripciju mailbox-a sa vasim kljucem.

Em imate daleko pouzdaniji mail servis nego sto bilo koji ISP u Srbiju moze da pruzi, em nemate ama bas nikakvih bojazni od lokalnih Cvorovica i BOFH-ova ;-)

Inace, umesto pisanja uz vetar, ja bih savetovao onima koji bi da animiraju medije da ih animiraju u drugom pravcu - u pravcu edukacije gradjanstva kako da proaktivno zastite svoju privatnost. Ljude treba nauciti da HTTP saobracaj nije siguran, sta je SSL, sta je sigurni e-mail, sta je enkripcija, sta su kljucevi, kako omoguciti kriptografski sigurnu komunikaciju, sta je digitalni potpis...

Kladim se da 90% korisnika Interneta u Srbiji blage veze nema sta je digitalni potpis, ili sta je public-key/private-key par...

O tome treba edukovati ljude, a ne ocekivati da ce Nanny State odjednom da postane gluva i nezainteresovana za slusanje komunikacija.
[ MyWay @ 28.07.2008. 22:38 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Ma da - a setimo se i EUNeta koji nije dozvoljavao da se mail-u pristupi van njihove mreze... mislim, ono... 19-ti vek ;-)

Iskreno, ja mailove bez SSL-a ne bih koristio nikad u zivotu.
Nije samo EUNet, čini mi se da su skoro svi to radili - da ne pređeš kod drugog ISP :-)

Btw koja je to fora, čemu tolika zaštita mailova? Ajd poneko da radi pa da ima potrebe, ali ovako nešto (nikad u životu) i sve što je do sad spominjano u vezi metoda zaštita? Daaaj pa forumi/net su stecište geekova, koji pak su poznati po dosadnom životu :-)
Čak i za 'aspcijalne admine'...
[ Chellawy @ 28.07.2008. 22:40 ] @
koliko vidim a puno se pisalo na temu za ovako kratko vreme, a zakljucak je veoma jasna i kratak:

Ako ne bude zloupotrebe pa da neko ko je malo "voajerski" nastrojen i zeli da malo razgleda tudji mail, onda nam ostaje samo to da ce nam kao krajnim korisnicima porasti cena pretplate NETa onoliko koliko ISP bude imao troskova da bi mogao da uvede sve sto je potrebno i propisano ovim novim stavom zakona.

A pored toga sto se slazem za koristenje enkripcije i SSL , najvise u stvari treba da se "bojimo" da nam privatnost ugrozavaju sami Admini naseg ISP-a .

imao sam slucaj da mi se PC pali sam i dize sistem u pola noci a ja sedim i gledam film ??? i to par noci zaredom , dok nisam promenio ISPa.

mislim sta misle da ce naci na mom PCiju ???
semu za TV koju ne ume ni da procita ?? ili porno snimak sa nekom zvezdom turbo folka ????

ma dajte.... a sto se lova na kriminalce tice , veoma mi je drago da su poceli nesto da rade , samo mislim da imaju oni posla dosta i bez ovog lova preko interneta , ali ajde da bar nesto rade... nakraju krajeva ......
[ Sopocanac @ 28.07.2008. 22:41 ] @
Citat:
LOL. Kriptovane particije... daj ne preteruj pa ako mislis da je ovo cilj lov na pirate onda stvarno svi cemo u bajbokanu a posto nece biti mesta ima da nas metnu na tankere koji plove Dunavom... 98% home korisnika ima barem jedan mp3 fajl, ili divx film.

Inace prica oko enkripcije - stvarno, sta ce da BIA i kompanija rade u slucaju kada kriminalci koje jure enkriptuju sadrzaj? U cemu je onda sustina, narod gubi pravo na privatnost a kriminalci i dalje distribuiraju informacije kao i do sada i niko im nista ne moze. :S


verovatno je i ovim pohapsenim momcima iz kraljeva to izgledalo smesno dok im panduri nisu zakucali na vrata i pohapsili ih zbog sharovanog ftp servera. ja sam recimo bio korisnik jedno vreme pre 2 godine njihove mreze i likovi su jednostavno digli open ftp server gde su stavljali stvari koje skinu sa interneta. Sam pristup ftp serveru nisu naplacivali vec su naplacivali uslugu interneta . I eto pre par meseci ove godine zakuca im policija zbog toga na vrata i pohapsi ih kao najgore bandite i kriminalce, kao drzavne neprijatelje broj 1 zbog "sirenja piraterije". Zato bolje spreciti nego leciti tj bolje se spremiti na vreme nego da nam tadicevi batinasi i agenti kucaju na vrata i hapse nas zbog "sirenja piraterije" kao ove pomenute momke....

bolje odvojiti par sati vremena i sve namestiti kao treba nego trositi vreme na advokate....

ovo je luda zemlja....
[ Buum @ 28.07.2008. 22:52 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Sto se mene tice, iskreno me se ne dotice sta Srbija tacno hoce, ako zeli u EU, LI ce svakako morati da ima, ako nece u EU - moze da ima anarhiju, nema problema.

Dimkoviću, Dimkoviću...

Uopšte nije sporno da li Srbija treba da ima LI – treba.

Problem je što ne postoje mehanizmi kojima bi se sprečilo da bezbednosne službe prate internet saobraćaj bez ikakvog pravnog osnova (sudskog naloga). Nakon što je RATEL usvojio onakav dokument, stvoren je pravni vakuum idealan za zloupotrebe.

Zbog toga se pomenuti dokument mora proglasiti ništavim jer omogućava kršenje Ustava i Zakona o telekomunikacijama, a članovi RATEL-a se moraju pozvati na odgovornost.
[ MyWay @ 28.07.2008. 22:58 ] @
Citat:
Buum: Problem je što ne postoje mehanizmi kojima bi se sprečilo da bezbednosne službe prate internet saobraćaj bez ikakvog pravnog osnova (sudskog naloga).
Kako znaš da ne postoje?
I kako znaš da postoje u zemljama u kojima se LI odavno primenjuje?
[ Laki_Gen @ 28.07.2008. 23:04 ] @
MwWay prosto obozava da se pravi nevest. Kada nema odgovora na cinjenice, pocne da glumi neinformisanog. Jesi procitao ovo skrabanje RATEL-a? Sta ti tu nije jasno?
[ MyWay @ 28.07.2008. 23:15 ] @
Čovek tvrdi da ne postoje mehanizmi sprečavanja UnLawful Interceptiona i ja pitam kako zna?
I pitam kako to izgledaju ti mehanizmi u zemljama koje za LI zaista smatraju da je lawful (njihovi stanovnici).
Vrlo prosto - ne znam kakav ti imaš problem sa tim? Pitanja nisu postavljana tebi, ako znaš odgovore a ti ih napiši, a ako ne znaš zašto mi se obraćaš?
[ DR83 @ 29.07.2008. 00:00 ] @
Ima li moderatora na ovoj temi ?!?!

--
Citat:
"Privatnost zagarantovana Ustavom"
29. jul 2008. | 00:18 | Izvor: B92
Beograd -- Osnovni problem novog pravilnika RATEL-a je kako zaštiti privatnost internet komunikacije građana koji se ne sumnjiče.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da nije isključena opasnost od zloupotrebe pravilnika o načinu kontrole komunikacija preko Interneta u Srbiji.

Šabić je rekao da Srbija nema funkcionalne mehanizme zaštite podataka o ličnosti. Stručnjaci Centra za razvoj interneta kažu da pojedine odredbe pravilnika, koje se odnose na privatnost građana, mogu da se tumače na različite načine i da su podložne zloupotrebama.


Saradnja sa službama bezbednosti za internet operatore nije ništa novo. To se, kažu, radilo i ranije, ali uz sudski nalog.

U Centru za razvoj interneta Srbije objašnjavaju da je osnovni problem što Republička agencija za telekomunikacije u pravilniku ne precizira na koji način će biti zaštićena privatnost građana koji nisu pod nadzorom.

"Nemamo mehanizme koji bi govorili kako će biti zaštićeni oni koji nisu osumnjičeni, koji nisu pokriveni tim nadzorom, da li će se čuvati ili brisati ti podaci, ko će imati pristup, nemamo dakle mehanizme u ostatku pravnog sistema. Time RATEL na neki način uvodi mogućnost za dosta široko prikupljanje podataka bez podrške u ostatku pravnog sistema", kaže Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.

U Ministarstvu za telekomunikacije ne smatraju da je u delu pravilnika koji se odnosi na zaštitu privatnosti korisnika interneta nešto sporno.


nastavak => http://www.b92.net/info/vesti/..._category=12&nav_id=310600
[ Dejan2003 @ 29.07.2008. 00:07 ] @
@nemysis:
korekt mi if aj am vrong

ti ces svoje narodnjake i grand krmecake da sklanjas na sigurno mesto kako neko uz BIA-a ne bi ne razumem sta...

pa cak i oni imaju dobar ukus u vezi muzike;ne verujem da ih zanimaju tvoji "podaci" :))

vec ne znam koji dan na forumu bijes bitku protiv vetrenjaca, tipa nece meni oni da gledaju nista s mog HD...
ne znam da li si razumeo poentu ratelovog dokumenta nemoj da me pogresno shvatis ali ti/mi si/smo im najmanje bitan

sinko od drveca ne vidis shumu

imamo puno ISP koji veze nemaju ni gde im je switch, ni gde im je storage, i ko tamo back up uje podatke, imamo likove koji bez ikakvog projekta kache kablove i antene svuda po gradu

ako ce ovaj zakon da suzbije internet kriminal ja sam za...
a ti kryptuj Lepu Brenu
:))
[ Buum @ 29.07.2008. 00:09 ] @
Citat:
MyWay: Kako znaš da ne postoje?

Pročitao sam sporni RATEL-ov dokument, Zakon o telekomunikacijama i članove Ustava koje imaju veze sa ovom tematikom. Konsultovao sam se sa pravnicima koji su upućeni u ICT problematiku i oni su potvrdili osnovanost mojih sumnji.

Citat:
MyWay: I kako znaš da postoje u zemljama u kojima se LI odavno primenjuje?

Kakvo je sad ovo pitanje?

Iskreno rečeno, stoli me bojko kako će druge zemlje regulisati ovu problematiku. Bitno mi je da se u Srbiji ne dozvoli masovno i nekontrolisano praćenje internet saobraćaja od strane bezbednosnih službi jer bi to značilo neosnovano ugrožavanje mog prava na privatnost.
[ Mister Big Time @ 29.07.2008. 00:18 ] @
Citat:
Sopocanac: verovatno je i ovim pohapsenim momcima iz kraljeva to izgledalo smesno dok im panduri nisu zakucali na vrata i pohapsili ih zbog sharovanog ftp servera. ja sam recimo bio korisnik jedno vreme pre 2 godine njihove mreze i likovi su jednostavno digli open ftp server gde su stavljali stvari koje skinu sa interneta. Sam pristup ftp serveru nisu naplacivali vec su naplacivali uslugu interneta . I eto pre par meseci ove godine zakuca im policija zbog toga na vrata i pohapsi ih kao najgore bandite i kriminalce, kao drzavne neprijatelje broj 1 zbog "sirenja piraterije". Zato bolje spreciti nego leciti tj bolje se spremiti na vreme nego da nam tadicevi batinasi i agenti kucaju na vrata i hapse nas zbog "sirenja piraterije" kao ove pomenute momke....

bolje odvojiti par sati vremena i sve namestiti kao treba nego trositi vreme na advokate....

ovo je luda zemlja....


Nisam u toku za te momke iz KR, ali iz tvoje price kapiram da to i jeste krivicno delo. Stavljanje u promet piratizovanog softvera ili filmova i muzike jeste kaznjivo po zakonu, to nema spora. Ono sto sam ja rekao odnosi se na prosecnog korisnika interneta u Srbiji. Svako ima bar neki mp3 ili divx, koji je nabavio nebitno odakle, dal' sa CD-a ili USB flash-a ili sa neta.
[ Mister Big Time @ 29.07.2008. 00:19 ] @
Citat:
Buum
Iskreno rečeno, stoli me bojko kako će druge zemlje regulisati ovu problematiku. Bitno mi je da se u Srbiji ne dozvoli masovno i nekontrolisano praćenje internet saobraćaja od strane bezbednosnih službi jer bi to značilo neosnovano ugrožavanje mog prava na privatnost.


Kad smo kod drugih zemalja, da li je neko upucen ovde u slucaj Svedske? :) Protesti ali dzaba... a nisam video da ce neko da protestuje u Srbiji zbog ovoga :)
[ Buum @ 29.07.2008. 00:54 ] @
Citat:
Mister Big Time: Kad smo kod drugih zemalja, da li je neko upucen ovde u slucaj Svedske? :) Protesti ali dzaba... a nisam video da ce neko da protestuje u Srbiji zbog ovoga :)

Protest postoji u formi reakcije javnosti.

Ne znam šta si očekivao, mitinge i sabotaže... Ne, ovo će se rešiti pravnim putem jer je u ovom slučaju interes najšire javnosti i poslovnog sveta identičan.
[ nemysis @ 29.07.2008. 01:17 ] @
@Dejan2003

Normalno sve ću skloniti. Ne samo zbog njih.

Moji podaci su moje šifre i moji dokumenti koje čuvam od početka mog kompjuterisanja. Kako se šta instališe, podešava itd.. Moje izvršne fajle iz /home/bin koje sam godinama stvarao i koje mi olakšavaju život. To ne želim da izgubim ni na koji način. Mada su mi najvažnije stvari osigurane na ukupno 4 kompjutera. I normalno backup svaki mesec.

Šta da radim kad volim da sam više puta zaštićen.

Pozdrav nemysis
[ Aleksandar Đokić @ 29.07.2008. 02:20 ] @
pa dobro, snifovace traffic i ako ih bas ja zanimam, od nemalog broja net korisnika u srbiji, onda neka gledaju slobodno, samo ne znam sta ce da vide...

da li stvarno mislite da ce takva agencija kao BIA da se bakce vama ako budete imali i 100 TB-a mp3 muzike i divx filmova? NECE, sve dok to ne pocnete da distribuirate preko net-a...
[ Mister Big Time @ 29.07.2008. 06:37 ] @

Moguće zloupotrebe kontrole internet komunikacija

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić upozorio je da nije isključena opasnost od zloupotrebe pravilnika o načinu kontrole komunikacija preko Interneta u Srbiji. Šabić je dodao da Srbija nema funkcionalne mehanizme zaštite podataka o ličnosti. Stručnjaci Centra za razvoj interneta kažu da pojedine odredbe pravilnika, koje se odnose na privatnost građana, mogu da se tumače na različite načine i da su podložne zloupotrebama.

http://youtube.com/watch?v=mdl0QsZMcKA

Izgleda da se oko ovog pitanja apsolutno svi slazu osim BIA-je.

Lepo zbori mr. Ivaneza.[ MyWay @ 29.07.2008. 08:24 ] @
Citat:
U Ministarstvu za telekomunikacije ne smatraju da je u delu pravilnika koji se odnosi na zaštitu privatnosti korisnika interneta nešto sporno.

Resorna ministarka Jasna Matić objašnjava da je privatnost građana garantovana Ustavom Srbije.

"To je jedan akt nižeg reda samo tehnički uslovi koji moraju da se primenjuju u skladu sa zakonom, i tek kada se ispune zakonski uslovi onda se gleda šta su tehnički uslovi koje treba ispuniti. A nikako obrnuto. To znači da samo ako postoji sudski nalog može da se traži ono što je navedeno u tehničkim uslovima", kaže Matićeva.

Citat:
Srbija je jedina evropska zemlja koja nema zakon o zaštiti podataka o ličnosti, te ne postoji odgovarajući pravni okvir kojim bi se sprečila mogućnost da operatori i službe državne bezbednosti zloupotrebe informacije.
Vraćam se na ono - a kako smo trenutno zaštićeni od zloupotreba informacija od strane ISP-ova i/ili BIA? I da li bi poništavanje ovih Ratelovih propisa značilo da su građanima Srbije zaštićena privatnost, makar u delu IP komunikacija?
[ MyWay @ 29.07.2008. 08:49 ] @
Citat:
28.07.2008
Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) donela je, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama (ZOT), tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije, vezane za omogućavanje ovlašćenog nadzora u oblasti telekomunikacija:

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije fiksne telekomunikacione mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 27.3.2008.

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije mobilne telekomunikacione mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 27.3.2008.

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 21.7.2008.

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije kablovsko distributivnih sistema, objavljeni na sajtu RATEL-a 21.7. 2008.

Ovi dokumenti predstavljaju podzakonska akta i definišu isključivo tehničke aspekte koje je nadprovajder dužan da ispuni, dok ostali provajderi ne podležu propisanim obavezama. Svrha obaveze je zaštita od terorizma i prevencija kriminala.
Zaštita privatnosti je sadržana u višem aktu, Zakonu o telekomunikacijama, gde, u stavu 1 člana 55, stoji: „Zabranjene su sve aktivnosti ili korišćenje uređaja kojima se ugrožava ili narušava privatnost i poverljivost poruka kose se prenose telekomunikacionim mrežama, osim kada postoji saglasnost korisnika ili ako se ove aktivnosti vrše u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom izdatim u skladu sa zakonom.“
Obaveze javnih telekomunikacionih operatora takođe su definisane stavom 5 člana 54 ZOT: „Javni telekomunikacioni operator je dužan da nadležnim državnim organima omogući pristup i analizu podataka,…, u skladu sa zakonom.“ i stavom 2 člana 55: „Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.“
Tehnički uslovi (i samo tehnički uslovi), koje je Agencija donela posle skoro godinu dana konsultacija i razgovora sa operatorima, slede iz stava 3 člana 55 ZOT: „Tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije iz stava 2 ovog člana, definiše Agencija, u saradnji sa telekomunikacionim operatorima i državnim organima nadležnim za neposredno sprovođenje elektronskog nadzora.“
Dakle, Agencija je na zakonit način donela navedene tehničke uslove, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, a u cilju zaštite od terorizma i kriminala.

Predsednik Upravnog odbora RATEL-a
Profesor Jovan Radunović
[ Dejan2003 @ 29.07.2008. 09:24 ] @
http://www.b92.net/info/vesti/..._category=12&nav_id=310600
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 10:22 ] @
U potpunosti se slažem i predlažem sledeće mere:

Da mejlovima kulturne sadržine, ali vrlo kulturne u kojima se bunimo protiv ovoga zaspemo mejlove BIA, RATEL-a, vlade Srbije predsednika. Ali nemoj neko nešto prostački da lupa, da ne pokvari. Napravićemo dva tri mejla kao "Povelju Slobode" i slati po 50000 na dan na najvažnije mejlove. Takođe na narodnu kancelariju predsednika republike.

Diće se prašna ako budemo istrajni 7 dana. Onda na ulice u mirne proteste sa tranparentom "Srbija je Evropa-nije geto".

Ovakva pitanja se rešavaju na juriš....alarmirati OEBS.
Potrebno je da se danas okupi nas 5 i formira krizni štab. Predlažem mladje ljude i nas koji nemamo porodice....Ako sad ne stignemo nikada nećemo stići.

Ja od jutros pišem političarima koje znam da dignu glas. Ne kukajte već dajte ideje...
[ DS_Store @ 29.07.2008. 10:48 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Onda na ulice u mirne proteste sa tranparentom "Srbija je Evropa-nije geto".

E pa ako ti je ovo pakleni plan onda imaš samo jedan problem a to je da ovo geslo predstavlja neistinu.
[ johnnie @ 29.07.2008. 11:02 ] @
A zašto se ljudi malo ne osvrnete oko sebe?
Pogledajte praksu zaštite privatnosti u Srbiji... Uostalom Ratel se već odavno dokazao kao „kompetentan“ i „nezavistan“, joć od dodele licenci, gašenja BK TV, samovolje Nenada Cekića itd ...
Da bi se regulisala ova oblast, potrebno je prvo stvoriti zakonski okvir očuvanja privatnosti i sprečavanja zloupotreba. Lako je pisati o Evropi, ovde je drugačije. U Srbiji sve drugačije funkcioniše, sistem kontrole je neefikasan ili ga nema...
Uzmimo za primer jednu nakaradnu tvorevinu koja se zove kreditni Biro. Stvoren po uzoru na svetske modele, funkcioniše na najgori mogući način. Za neažurnost i netačnost podataka ne odgovara niko, svaki šalterski službenik može da ti prčka po istorijatu finansija i računa – potpišeš kao blanko neku saglasnost da ti provere kreditnu istoriju i to još lepo platiš... Kad uzimaš ove „povoljne“ kredite, uz izjavu da nećeš da umreš u periodu otplate kredita, daješ i snimak bubrega... A kad ti je „nepovoljna“ kreditna istorija, možeš očekivati i da te radnik obezbeđenja isprati iz banke... Naravno, nemap kome da se žališ, mada formalno-pravno imaš opciju : žali se kreditnom birou. Čak i ako uspeš da ti isprave netačan podatak u kred istoriji, niko ne snosi posledice za tu grešku... Strašno... a bilo je lepo zamišljeno. No, kao što rekoh, stvari su definitivno drugačije u Srbiji...
A sad zamislite kako će to izgledati u ovoj priči. Mislim da bi Orvel imao mnogo štošta da dopuni u svojoj knjizi...
BIA treba da radi svoj posao, ali na sasvim drugi način. Kreću se ka civilnoj kontroli, oduzimanju policijskih ovlašćenja i službenih obeležja, dok na drugu stranu idu ka potpunoj kontroli i slobodi pristupa informacijama bilo kad i bilo gde... Šta je sledeće, da im šaljemo gaće na analizu, možda nađu nešto zanimljivo u DNK bazi?
Nepovredivost pisama odlazi u zaborav... Nemam ja ništa da krijem, jednostavno je stvar principa, zašto bi neko morao da nadzire ili ima mogućnost da nadzire neki segment mog života. Ako imate osnov za sumnji, uzmite nalog od sudije pa izvršite pretres, slušajte telefone, presrećite saobraćaj, ne moram ni da znam... To svakako nije isto kao kad znam da oni to mogu da urade iako im Zakon to zabranjuje bez pismenog odobrenja. Stvoriti tehničke uslove za takav sistem kontrole a ne koristiti ih u punom kapacitetu jer „to može samo po odobrenju“, ma daj – zabranjeno voće.
A mi ćemo da koristimo enkripcije : mnogo pametno, stvoriti atmosferu kolektivne paranoje, koja već dugo vlada u dobrom delu svetu, sto bi se mi razlikovali... Imamo malo afera u oblasti industrijske špijunaže, nakon ovoga će im porasti broj, zasigurno... Da se ne bavimo politikom, samo mala digresija : da li je neko odgovarao u ovoj zemlji za neki ozbiljniji prekršaj ili povredu zakona ako izuzmemo klasičan brutalni kriminal? Zastarevaju afere protiv Kolesara i sličnih a hapse doktorku za mito od 500 dinara!
Sad samo pomislite kako će sve to dobro biti pokriveno „zakonom i drugim pravnim aktima“ a neki „neodgovorni radnik koji je zloupotrebio ovlašćenja i protiv koga je pokrenut disciplinski postupak“ će da se smeje na novom radnom mestu i pojeo vuk magarca...dok se ne zaboravi. Naravno, uopšte nije bitno kolika je šteta načinjena...

Možda sam malo offtopic...
[ Sopocanac @ 29.07.2008. 11:11 ] @
SAMO UZ ODLUKU VRHOVNOG SUDA

Beogradski advokat Sava Anđelković najoštrije osuđuje pokušaj malog broja ljudi u čijim je rukama vlast da građanima oduzmu neotuđivo pravo na privatnost.
- Univerzalnom deklaracijom UN iz 1948. godine zagarantovana je privatnost svakom građaninu, i to predstavlja imunitetsko, neotuđivo pravo - podsetio je Anđelković i dodao da i u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava piše to isto. Prema njegovim rečima, Ustavom je regulisano da se mogu prisluškivati osobe ili kompanije samo uz odluku Vrhovnog suda Srbije.
- Mislim da svi ovi skorojevići u politici zbog dodvoravanja pokušavaju da na mala vrata pogaze zagarantovana ljudska prava - rekao je Anđelković i istakao da je ovo teško kršenje zakona, kao i čovekovog prava na privatnost.
Slobodan Vučetić, penzionisani predsednik Ustavnog suda Srbije, izjavio je da „nema pojma da li je donošenje ovakvog dokumenta pravno moguće, kao ni da li je njegovim stupanjem na snagu prekršen Ustav Srbije. Međutim, Miloš Živković, pravni stručnjak u oblasti telekomunikacija, izjavio je da u Pravilniku ne postoji odredba u kojoj se striktno navodi da je telekomunikacijski nadzor dozvoljen samo ako je u skladu s Ustavom i zakonima Republike Srbije. Po njegovom mišljenju, takva odredba bi morala da postoji.


STOP DIKTATURI BORISA TADICA! Stop krsenju osnovnih i svim konvencijama zagarantovanih prava kao sto je pravo na privatnost!
[ Buum @ 29.07.2008. 11:38 ] @
Citat:
MyWay: Vraćam se na ono - a kako smo trenutno zaštićeni od zloupotreba informacija od strane ISP-ova i/ili BIA?

<ironija>Aha! Znači pošto trenutno ne postoje mehanizmi za zaštitu privatnosti, hajde lepo da dozvolimo bezbednosnim službama da vršljaju po privatnim podacima bez ikakve kontrole.</ironija>

Citat:
MyWay: I da li bi poništavanje ovih Ratelovih propisa značilo da su građanima Srbije zaštićena privatnost, makar u delu IP komunikacija?

Poništavanje RATEL-ovog tehničkog pravilnika bi značilo da je sprečena legalizacija nakaradnog sistema za totalitarno praćenje internet saobraćaja. Donošenjem novog dokumenta, koji bi se pozivao na odgovarajuće članove Zakona o telekomunikacijama, taj problem bi bio rešen. To je ono što RATEL može i treba da uradi.

Zakonom o zaštiti privatnosti, koji bi bio usvojen u parlamentu, precizirale bi se kaznene odredbe za narušavanje privatnosti i mnogi drugi aspekti u ovoj osetljivoj oblasti.


Citat:
MyWay: ...
Predsednik Upravnog odbora RATEL-a
Profesor Jovan Radunović

Siroti profesor, kako se on samo pravi naivan. Kao, oni samo rade svoj posao.

Da, ali ga rade nakaradno!

Što ste, profesore, usvojili dokument o tehničkim uslovima kojim se omogućava zadiranje u elementarna ljudska prava? Jeste li spremni, profesore, da snosite posledice svog neodgovornog rada?
[ aleksej77 @ 29.07.2008. 11:46 ] @
Kakva apsurdna tema, a jos odgovori ljudi koji poznaju infomatiku. Pa svako ko ima net je pracen i arhiviran, bez obzira da li postoji zakon ili ne. Svi vasi mailovi, foldderi ,su vec odavno "zloupotrebljeni" , i nikad nije ni postojala privatnost.
[ MyWay @ 29.07.2008. 12:25 ] @
Citat:
aleksej77:  Pa svako ko ima net je pracen i arhiviran, bez obzira da li postoji zakon ili ne. Svi vasi mailovi, foldderi ,su vec odavno "zloupotrebljeni" , i nikad nije ni postojala privatnost.
Mala ispravka - postojala je mogućnost ugrožavanja privatnosti. Ali to izgleda nije bitno.
@Buum: vidim da si quote-ovao potpis (?!) u tekstu koji sam naveo - propustio si bitniji deo:
Citat:
• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije fiksne telekomunikacione mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 27.3.2008.

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije mobilne telekomunikacione mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 27.3.2008.

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 21.7.2008.

• Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije kablovsko distributivnih sistema, objavljeni na sajtu RATEL-a 21.7. 2008.
Gde si bio (gde ste bili) 27.03.08. da dignete svoj glas u odbranu Ustavom zagarantovanih prava i sloboda? :-)))
[ Lesli Eldridz @ 29.07.2008. 12:37 ] @
Ja i hocu da me prate i citaju. Kako bi onda mogao da im pominjem familiju kad me iznerviraju? Morao bi da idem licno kod njih, a dotle se covek ohladi. Ovako je lakse. Vidis na TV da su uradili neku glupost, pa odmah na net da im se napominjes familije. Kad je bre to ranije moglo?
[ viss02 @ 29.07.2008. 12:38 ] @
Ma jeb ih pas
Mogu da pregledaju attachment-e iz email poruka, i IP video signal sto znaci da moze da udje u moju sobu i da me gleda sta radim... E pa nece Boga mi!
[ rambo2004 @ 29.07.2008. 13:20 ] @
@Dimkovic
"...Inace potpuno se slazem sa MyWay-om - to sto neki ISP nema pare da kupi dodatne rutere i da odrzava link do RATEL-ove infrastrukture samo znaci da oni i ne treba da postoje, jer su pilicari..."

Takvi "Pilicari" su mi omogucili da iz mog sela pristupim Internetu. Veliki provajderi nisu nasli interes u tome. Toje je jedan od razloga sto se nisam iselio u BG. Ako taj provajder pukne, moracu. JBG zivim od tog Interneta.
[ Lesli Eldridz @ 29.07.2008. 14:41 ] @
Ne zanima to njih. Ljudi ekonomisti. Verovatno su aplaudirali fanstasticno mudrim predlozima da ko nema pare da plati struju treba da proda stan.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 14:43 ] @
Ja i dalje mislim da je protsetna šetnja rešenje. Dignimo se iza računara i u javnost.I da kolektivno podn esemo Vrhovnom sudu tužbu protiv ratela i profesora-agenta BIA.
[ Buum @ 29.07.2008. 14:52 ] @
Citat:
MyWay: Gde si bio (gde ste bili) 27.03.08. da dignete svoj glas u odbranu Ustavom zagarantovanih prava i sloboda? ))

He he, čekali smo da vidimo dokle će(te).

Pošto je priča zaokružena objavljivanjem tehničkih dokumenata za sve oblasti (fiksna i mobilna telefonija, Internet, kablovske mreže), sad će da padne revizija istih, poništavanje onih dokumenata koji omogućavaju zloupotrebe, poziv na odgovornost nadležnih, ostavke, gubitak plate od 160.000 dinara i, konačno, kazne.

RRA je već povukao nogu smenjivanjem Cekića i Vasića, tako da ni RATEL ne čeka mnogo bolja sudbina.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 14:55 ] @
e u to ime živeli.Ako će ona dva dripca da mi uredju program Cekić i Vasić zapaliću televizor. Ovaj profesorčić sa ETF-A, Udbaš će dati ostavku čim ga pritegnemo. Pogledajte mu samo aktivnosti i funkcije. Pliva kroz sve režime i rukovodi, jer ga služba šalje gde zatreba.

Daj da Slobodan Marković koji me sve više oduševljava kaže šta i kako. Ako kaže da se ide na Bia iRatel prvi ću da idem. Ljudi pustimo li ih danas gotovo je sa internetom u Srbiji.
[ MyWay @ 29.07.2008. 15:16 ] @
Citat:
Buum: He he, čekali smo da vidimo dokle će(te). :D

Pošto je priča zaokružena objavljivanjem tehničkih dokumenata za sve oblasti (fiksna i mobilna telefonija, Internet, kablovske mreže), sad će da padne revizija istih, poništavanje onih dokumenata koji omogućavaju zloupotrebe, poziv na odgovornost nadležnih, ostavke, gubitak plate od 160.000 dinara i, konačno, kazne..
Ovo neodoljivo podseća na izjavu čuvenog vojvode da je bio član SK da bi ih rasturio iznutra.
Axa.
[ Tyler Durden @ 29.07.2008. 15:30 ] @
Citat:
Inace potpuno se slazem sa MyWay-om - to sto neki ISP nema pare da kupi dodatne rutere i da odrzava link do RATEL-ove infrastrukture samo znaci da oni i ne treba da postoje, jer su pilicari


Jel moze neko da mi pojasni ovo ili da link do poruke?
Jel to znaci da bi se sva "logovanja" vrsila i drzala kod RATEL-a?
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 15:32 ] @
Ne brate kod Ratela, nego kod BIA.To bi ti bilo snimanje svih aktivnosti, i akop se uoči nešto nelegalno, onda pretražuju po nasnimljenim sadržajima.
[ Sopocanac @ 29.07.2008. 15:35 ] @
ovo znaci da ce svi mali provajderi popucati jer nece imati 100-200.000E da uloze u tzv spijunsku opremu.... to su oni provajderi koji su do sada pokrivali uglavnom ruralne krajeve srbije ili one krajeve gde nije razvijena informaciona infrastruktura tj gde nije dostupan adsl i cable internet.
[ Sopocanac @ 29.07.2008. 15:36 ] @
Citat:
Jel moze neko da mi pojasni ovo ili da link do poruke?
Jel to znaci da bi se sva "logovanja" vrsila i drzala kod RATEL-a?


pa sve tj svi korisnici se loguju. i recimo BIA pretrazuje kroz sav taj sadrzaj koristeci odredjene kljucne reci i nalazi svoje "mete". Recimo pretraze po kljucnoj reci <nesto lose zelim> tadicu , i onda salju regularnu policiju da pomenutog verbalnog delikventa uhapsi i da mu zaplene svu kompjutersku opremu.
[ Tyler Durden @ 29.07.2008. 15:52 ] @
Da, ali opremu ce da nabavi RATEL i bice centralni "sistem" koji ce sluziti za sve provajdere?
[ nemysis @ 29.07.2008. 16:43 ] @
@Ivan Dimkovic

Evo koliko je Hushmail siguran, na nemačkom

http://www.gulli.com/news/hushmail-petzt-verschl-2007-11-08/

I oni predaju čist tekst ako im policija zatraži, iako su toliko "sigurni".

Najsigurnije je šifrovanje sa gnupgp na samom računaru. Pa neka onda dešifruju ako mogu.


Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Ja i dalje mislim da je protsetna šetnja rešenje. Dignimo se iza računara i u javnost.I da kolektivno podn esemo Vrhovnom sudu tužbu protiv ratela i profesora-agenta BIA.


Trebalo bi da se stvarno prošetamo po gradu, kao danas drugi, koji se isto bore za slobode u Srbiji.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 17:39 ] @
Pa bar će svi mediji preneti da smo protestovali. Treba da prošetamo, održimo miting i kolektivno potpišemo tužbu protiv Ratela vrhovnom sudu. Ako ima ovde pravnik najbolje da uobliči, možemo i mi ali bolje neko sa pravnim iskustvom. Ponećemo sliku Zorana Đinđića, jer je i njega ubila ta BIA. Takođe pozvati i medije u protestnu šetnju. Zoran bi sigurno bio sa nama da je živ. Ako BIA krene na nas fizički, znači došli su i nas da ubiju kao Zorana, e onda mi pucamo prvi. Nema ljudi vajde da ovde kukamo, već u medije kao Marković i udri Dačićevu UDBU i profesora agenta.
[ stil @ 29.07.2008. 17:51 ] @
Trol. Malo malo pa ispliva na povrsinu tvoje pravo lice.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 18:08 ] @
Momak ako su tebe poslali da nas zavitlavaš pogrešio si mesto. Sedi u kuići i uredno se javi da te prekontrolišu. Kada mogu Antihaški da protestuju, gej populacija, pa valjda i ima internet populacija pravo da izadje na ulicu. Ili smo grbavi, pa ne smemo. Sedi i ćuti i pusti nas da već nešto uradimo.
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 18:16 ] @
Citat:

Evo koliko je Hushmail siguran, na nemačkom

http://www.gulli.com/news/hushmail-petzt-verschl-2007-11-08/

I oni predaju čist tekst ako im policija zatraži, iako su toliko "sigurni".


Hushmail je u obavezi da dekriptuje e-mail samo ako je od njega to zatrazeno od strane suda u drzavi gde su oni bazirani. Sto se po zahtevima BIA nece desiti nikada.

Kome je i to puno, uvek moze uraditi sledece:

1. Razmenjivati e-mailove iskljucivo kriptovane PGP-om, sa kljucevima iskljucivo na svom racunaru nad kojim imate fizicko nadgledanje

ili

2. Zakupiti svoj link i u kuci dici svoj e-mail server na kome se drzi kriptovan mail

Mada, kao sto rekoh, Hushmail je sasvim dovoljan vecini ljudi ovde, jer da bi Hushmail predao svoju komunikaciju morao bi postojati sudski nalog u zemlji gde je Hushmail lociran, sto je jako malo verovatno za potrebe bilo kakvih "agencija" u Srbiji :)
[ stil @ 29.07.2008. 18:47 ] @
@ srpsko gradjevinarstvo Ne deluje mi kao da si iskren u onome sto govoris. I ne znam zbog cega ponovo pominjes politiku oruzje i ubistva na forumu. Isto kao i juce samo u drugoj formi, kao da zelis da se pohvalis za nekakve zasluge ili tako nesto.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 19:00 ] @
Pa jel sramota reći da je BIA ubila Zorana Điđića? Sud presudio. Jel sramota da web populacija održi masovni protest.Nije. Protest i demonstracije su tokovi demokratije. Ako BIA počne kao 90-ih da upada i neosnovano hapsi, sledi OTPOR. Najbolje mirno sedeti, pa ćeš jednom mesečno podnositi službi zahtev da ti odobri pristup internetu.
[ stil @ 29.07.2008. 19:24 ] @
Ja samo zelim da preispitam tvoju iskrenost u onome sto ovde pises. Juce si pisao kako je uredu slati pretece (po zivot) poruke (zastrasivanje) . Danas pominjes Djindjicevu smrt. Pokusavas da se stopis sa okolinom al' nesto ne ide. Da se razumemo ja sam za to da se stvari isprave kad nisu kako treba, ali postoje nacini kako to treba uraditi a da se pri tome ne ostvaruju tudji skriveni interesi. Toliko od mene.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 29.07.2008. 19:35 ] @
Tu famu od pretećih poruka stvarate vi koji se osećate za nešto krivim. Hteli ste funkciju pa sad se nosite s tim. Nemojte zvati u pomoć UDBU,OZNU, KNOJ , BIA i drugi otpad koji još nekako životari u Srbiji. Sad bi da malko čitate prepisku mene i mojih partnera.E pa gospodo malko ste se zajebali...ne zaboravite da smo većina nas ovde korak ispred...ako Tadić ima problema sa mejlom neka otvori gmail, yahoo ili nešto drugo.
[ pantic68 @ 29.07.2008. 19:39 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic:Inace, umesto pisanja uz vetar, ja bih savetovao onima koji bi da animiraju medije da ih animiraju u drugom pravcu - u pravcu edukacije gradjanstva kako da proaktivno zastite svoju privatnost. Ljude treba nauciti da HTTP saobracaj nije siguran, sta je SSL, sta je sigurni e-mail, sta je enkripcija, sta su kljucevi, kako omoguciti kriptografski sigurnu komunikaciju, sta je digitalni potpis...

Kladim se da 90% korisnika Interneta u Srbiji blage veze nema sta je digitalni potpis, ili sta je public-key/private-key par...

O tome treba edukovati ljude, a ne ocekivati da ce Nanny State odjednom da postane gluva i nezainteresovana za slusanje komunikacija.


Znaci jasno je da se privatnost moze obezbediti ako je neophodna. Pa cemu bi onda sluzio taj novi sistem?

Citat:
Sto se mene tice, iskreno me se ne dotice sta Srbija tacno hoce, ako zeli u EU, LI ce svakako morati da ima, ako nece u EU - moze da ima anarhiju, nema problema.


Ulazak u eu znaci da neki jos neotkriveni legija ima uvid u nasa pisma, spavacu sobu...?

Citat:
aleksej77:Kakva apsurdna tema, a jos odgovori ljudi koji poznaju infomatiku. Pa svako ko ima net je pracen i arhiviran, bez obzira da li postoji zakon ili ne. Svi vasi mailovi, foldderi ,su vec odavno "zloupotrebljeni" , i nikad nije ni postojala privatnost.


Pa sto ne koriste mogucnosti koje vec postoje vec teraju provajdere da pribavljaju opremu za masovni nadzor? Posle kad donesu uredbu da svako ima o svom trosku da namontira kameru u svoju spavacu sobu i jednom nedeljno predaje snimke u bia reci ces pa sta, to su i do sada radili, ovo je samo sledeci logican korak u borbi protiv terorizma. A dimkovic je lepo gore objasnio kako ce svako zna sta radi izbeci kontrolu. Plus sto 90% svih sranja je krenulo bas od drzave i njenih korumpiranih ili ludih sluzbenika a koji sigurno nece sami sebe nadzirati i hvatati u kriminalu. Da hoce mogli bi specijalna pravila da uvedu samo za zaposlene u javnom sektoru. Sve u svemu to je jos jedan potez u svrhu kontrole obicnog sveta i to su pozurili dok jos vecina nije ni8 svesna o cemu se radi.
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 20:09 ] @
Citat:
Ulazak u eu znaci da neki jos neotkriveni legija ima uvid u nasa pisma, spavacu sobu...?


Ne, ulazak u EU znaci da ce zemlja morati da ima mogucnost da prati aktivnosti odredjenih ljudi uz pomoc sudskog naloga, i na elektronski nacin, kao sto ima pravo da prati aktivnosti ljudi u domenu telefonskih razgovora.

To znaci da neki policajac, specijalni policajac i agent drzavne sluzbe bezbednosti mogu da imaju uvid u tvoje telefonske razgovore i nezasticene e-mailove i pre svega IP adrese koje si posecivao, ako postoji sudski nalog za tako necim.

Vidim neki vlasnik ISP-a kaze da je "opasno da ISP-ovi imaju opremu za pracenje", sto je strahovit spin i propaganda, ISP-ovi moraju biti u mogucnosti da svoj saobracaj monitorisu, i to je sasvim normalan zahtev u nekoj normalnoj zemlji.

Citat:

Znaci jasno je da se privatnost moze obezbediti ako je neophodna. Pa cemu bi onda sluzio taj novi sistem?


Obicno, ti sistemi ne sluze da se prisluskuje sam sadrzaj, jer je u vecini slucajeva to nemoguce - prosta SSL zastita to onemogucava. Da bi se razbila SSL zastita potrebno je imati moc procesiranja koja daleko prevazilazi mogucnosti Srbije, a i tada bi to bilo prakticno samo za jednocifrene pojedinacne slucajeve.

Ti sistemi sluze za nesto drugo - logovanje IP adresa i analizu aktivnosti, kao sto rekoh - u vecini slucajeva je tajnim sluzbama potrebna informacija koje si telefone zvao, IP adrese posecivao i sl... a ne sam sadrzaj tih razgovora i sl...

Mada, cak i za IP adrese postoje resenja - recimo TOR (http://www.torproject.org/) - ali TOR ti ne garantuje da sami TOR "gate-ovi" nisu u stvari centri za prisluskivanje :)
[ Laki_Gen @ 29.07.2008. 20:23 ] @
Ako neko hoce da bude neotkriven na netu, tj. da se ne sazna sta radi (terorista, decija pornografija, mejlovi ljubavnici) on u principu uljuci SSL, malo se zeza sa IP aadresama i niko mu nista ne moze? Po mom misljenju svako iole informaticki pismeniji ce se i ponasati na taj nacin. Cemu onda ovaj sistem?
Da prati Milojcu kako posjecuje sa iste IP adrese razlicite sajtove o oplodjivanju stoke?

Ako malo pogledate vjesti videcete da su se vec mnogi izjasnili negativno o ovome Pravilniku. Poverenik za informacije, UNS, LDP... Nismo bas usamljeni Don Kihot.
[ Slobodan Miskovic @ 29.07.2008. 20:29 ] @
Nema nista od toga. Pravilnik ce biti primenjen u ovakvom ili malo neznatno izmenjenom izdanju.
[ Laki_Gen @ 29.07.2008. 21:29 ] @
Onda da se uhvatimo za ruke i pjevamo... Mozda se ti ipak samo salis
[ Catch 22 @ 29.07.2008. 21:34 ] @
Biće izgleda da sve do sada ide po redu vožnje... pravilnik donet, javnost se buni... društvene institucije kritikuju... i na kraju, biće onako kako već jeste u većini zemalja. Ovde možemo samo da razmišljamo u kojoj meri će srpski Veliki Brat biti indiskretniji (osioniji) od recimo, nemačkog, britanskog ili američkog...

PS
Ni meni se ništa ne dopada ova globalizacija... al' me niko ni ne pita!
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 21:35 ] @
Citat:
Cemu onda ovaj sistem?
Da prati Milojcu kako posjecuje sa iste IP adrese razlicite sajtove o oplodjivanju stoke?


Sakriti IP adrese koje posecujes je ipak malo tezi posao od SSL-a.

Vecina sitnih i srednjih krimosa nisu toliko pametni.

Kao sto rekoh, policije sirom sveta manje-vise gotovo uvek zanima ne sadrzaj, vec sistem i indeksi adresa koje se posecuju, a to se ovim upravo dobija.

Svakom sa 2 grama mozga je jasno da BIA nece biti u stanju da prisluskuje SSL mailove, SSL HTTP saobracaj kao i kriptovani VoIP.

Citat:

Ovde možemo samo da razmišljamo u kojoj meri će srpski Veliki Brat biti indiskretniji (osioniji) od recimo, nemačkog, britanskog ili američkog...


U Nemackoj je, zbog specificne proslosti*, sluzbama bezbednosti jako ograniceno sta mogu da prisluskuju. Nemacka i Austrija su bile jedine dve zemlje sa ostrim zamerkama na EU pravilnik o tehnickoj spremnosti ISP-ova za nadzor, i koliko mi je poznato nisu bas u zurbi oko implementacije :)

Za one koji nisu znali - do prosle godine je u DE bilo >ilegalno< cuvati logove IP adresa koje su korisnici ISP-ova posecivali! Stavise, mnogi Web proizvodi su imali "Deutschland Mode" gde su se logovi "zaboravljali" bas zbog te, sada ukinute, zakonske regulative.

Zbog EU pravila usvojenih pre nekoliko godina, DE je morala prosle godine da ukine te zakone i da se povinuje EU idejama za nadzor ISP-ova i drugih komunikacija.

Koliko ta svest i dalje jeste aktivna, recimo kada sam bio kod doktora - u ordinaciji stoji veliki plakat o novim e-zdravstvenim kartonima gde lepo stoji popisana lista prednosti i mana, gde je kao vrlo velika mana, masnim slovima, navedena potencijalna zloupotreba zbog cuvanja podataka o pacijentu, ukljucujuci bolesti, u e-obliku.

Britanski "veliki brat" je, sa druge strane, susta suprotnost - i Briti nemaju problema sa faktom da su zapadna drzava sa najvecim brojem kamera i sa najliberalnijim zakonima sto se sloboda sluzbi bezbednosti tice :)

(*) Specificna proslost je vezana za WWII, kada su Nazi-ji uz pomoc telefonskih centrala dolazili do Jevreja i saradnika "sila otpora". Zbog toga je vise decenija u Nemackoj bio apsolutni tabu bilo kakvo prikupljanje podataka u telefonskim i internet sistemima. Koliko to ide - moze se zakljuciti kada uzmete novu ISDN liniju - Caller ID je blokiran po defaultu, i potrebno je pismeno traziti prenosenje Caller ID-a - totalna paranoja ;-)
[ Laki_Gen @ 29.07.2008. 21:54 ] @
Nisam bas siguran da ih vise interesuje sistem nego sadrzaj.
Zbog cega onda kontrola e-maila? Sta mogu saznati iz toga kome sam ja poslao mail?
Da smo u kontaktu? To mogu i na mali milion drugih nacina. Isto tako mogu i sitne krimose uhvatiti na neki drugi nacin. Ako su dovoljno nepismeni da naprave tako velik propust koristeci internet, vrlo je vjerovatno i da ce zabrljati negde drugde. Ovaj sistem nije namjenjen da se hvataju pilicari i jajare. Ko bi normalan toliko investirao i pravio cjeli sistem da bi jurio tamo neke bezveznjakovice?

Opet se preskace najbitnija cinjenica u svemu ovome, a to je kontrola upotrebe tog sistema. Sigurno ce taj neko biti u mogucnosti da sazna mnogo vise od log-ova ip adresa. Jedno su parole tipa "sudski nalog", "ustav garantuje prava pojedinca na...", nesto sasvim drugo je realnost. Kada neko dobije mogucnost velike kontrole, samo je pitanje trenutka kada ce je zloupotrebiti, ne i da li ce?!
Hipoteticka situacija vanrednog stanja u drzavi. Sta se desava u tom slucaju? Imali smo to iskustvo u bliskoj proslosti. Upalite televizor i pogledajte koliko smo mi civilizovana i uredjena drzava (pozivi na linc i ubistvo, svakih par mjeseci zapalimo poneku ambasadu i dzamiju, polupamo grad...). U svakom trenutku je moguce da dodje do "neocekivanog razvoja dogadjaja" i onda i ovo malo slobode i mira koji osjecamo ode do k.... Dajte nekome jos jedanu mogucnost velike kontrole i da vidite kako se zloupotrebljava.

[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 21:58 ] @
Citat:

Nisam bas siguran da ih vise interesuje sistem nego sadrzaj.


Da, interesuje ih - to je nesto sto je utvrdjeno i pokazalo se kao tacno u vecini slucajeva.

Citat:

Zbog cega onda kontrola e-maila? Sta mogu saznati iz toga kome sam ja poslao mail?


U tvom slucaju - nista. U slucaju nekog pedofila, mnogo toga.

Citat:

Da smo u kontaktu? To mogu i na mali milion drugih nacina.


A ovo je jos jedan nacin za prikupljanje dokaza. A to je, izmedju ostalog, stvar koja ih zanima.

Citat:

Isto tako mogu i sitne krimose uhvatiti na neki drugi nacin.


Pogledati predhodni paragraf. Policije rade milion stvari u istrazi, iako bi samo mali broj stvari uradio istu stvar - ali ne mali broj istih stvari za svaki poseban slucaj :)

Citat:

Ako su dovoljno nepismeni da naprave tako velik propust koristeci internet, vrlo je vjerovatno i da ce zabrljati negde drugde.


Tacno, ali ovo je jos jedan dokaz - pa, ako, prvi dokaz nije dovoljan - e-mail komunikacija ili njeni patterni je pomoc :)

Citat:

Ovaj sistem nije namjenjen da se hvataju pilicari i jajare. Ko bi normalan toliko investirao i pravio cjeli sistem da bi jurio tamo neke bezveznjakovice?


Ne, ovaj sistem je napravljen da pomaze hvatanju kriminalaca. Bas kao sto postoji sistem otisaka prstiju, sa kojim se hvataju i sitne jajare i veliki kriminalci - pa je malo ko postavljao pitanje da li treba imati bazu otisaka prstiju, ili recimo labaratorije za procesiranje DNK uzoraka sa mesta zlocina :)

Citat:

Opet se preskace najbitnija cinjenica u svemu ovome, a to je kontrola upotrebe tog sistema. Sigurno ce taj neko biti u mogucnosti da sazna mnogo vise od log-ova ip adresa. Jedno su parole tipa "sudski nalog", "ustav garantuje prava pojedinca na...", nesto sasvim drugo je realnost. Kada neko dobije mogucnost velike kontrole, samo je pitanje trenutka kada ce je zloupotrebiti, ne i da li ce?!


Dobro. Hajde sad da ukinemo i sudstvo, i policiju jer, zaboga, sve te stvari mogu potencijalno "biti zloupotrebljene" :)
[ pantic68 @ 29.07.2008. 21:59 ] @
Jasno je da mnogo toga nece moci ali je strasno sta su sve pozeleli i u tom dekretu napisali. Pracenje adresa je jedno a snifanje paketa i dekriptovanje drugo. Pa i sad to fukcionise, masa sajtova mi nudi hot girls iz sapca a na nekima sam video i adresu iz moje lokalne mreze. I pusti britance, zar ti njihovi bobiji lice na ove nase
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 22:02 ] @
To sto ti "masa sajtova" nudi nesto je zato sto si TI PRISTUPIO tim sajtovima i oni tvoju IP adresu upotrebili za geolokaciju. Dakle, niko tebe nije "spijunirao", vec si ti svojom voljom pristupio nekom servisu koji je tvoju IP adresu upotrebio da ti servira ciljane reklame .

To ne znaci da je neko, do sada, mogao da zatrazi listu IP adresa koje si ti posecivao - tj. mogao je, ali je od ISP-a mogao da dobije odgovor "Nemamo tehnickih mogucnosti"

Citat:

Pracenje adresa je jedno a snifanje paketa i dekriptovanje drugo


Snifanje paketa i dekripcija je ekvivalent prisluskivanju mobilnog telefona. Nisam primetio da su se ISP-ovi "masovno bunili" oko prisluskivanja telefona, ali posto ih sada boli dzep, sada ce da kukaju - pa i do te mere da nemaju problem da lazu javnost :)
[ Catch 22 @ 29.07.2008. 22:03 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: U Nemackoj je, zbog specificne proslosti*...

(*) Specificna proslost je vezana za WWII, kada su Nazi-ji uz pomoc telefonskih centrala dolazili do Jevreja i saradnika "sila otpora". Zbog toga je vise decenija u Nemackoj bio apsolutni tabu bilo kakvo prikupljanje podataka u telefonskim i internet sistemima. Koliko to ide - moze se zakljuciti kada uzmete novu ISDN liniju - Caller ID je blokiran po defaultu, i potrebno je pismeno traziti prenosenje Caller ID-a - totalna paranoja ;-)


Znao sam ja da to mora da ima nekakve veze sa konzlagerima i "Arbeit macht frei", čim se ja ovako loše osećam...
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 22:06 ] @
Tacno.

Sa svakim novim povecanjem informacija koje se prikupljaju o ljudima se povecava mogucnost kasnije zloupotrebe ukoliko dodje do neceg nepredvidjenog, recimo dolaska nacista :)

Ali, koliko je moguce da u Srbiji na vlast dodju Nacisti sa idejom da pobiju ljude koje ce ID-ovati preko ISP saobracaja?

A, onda, koliko je ta mogucnost "teska" vs. mogucnost boljeg rada istraznih i sudskih organa?

Da li su ljudi spremni da se odreknu malo svoje privatnosti uz sudski nalog zarad pravnog sistema koji ima vise dokaza protiv kriminalaca?
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 22:10 ] @
Inace, izgleda, Srbija nije jedina sa "velikim slobodama" za tajne sluzbe, Svedjani su otisli jos dalje - njima ne treba ni sudski nalog:

Zakon ce dozvoliti kompletno nadgledanje IP saobracaja i automatsko procesiranje uz pomoc kljucnih reci. Sumnjivi/interesantni rezultati pretrage ce biti izdvojeni i dati na uvid raznim stranama, izmdju ostalom policiji, zeleznici, ministarstvu poljoprivrede (?!), carini i sl..

Da stvar bude jos ludja, u nekim slucajevima cak i >VELIKE FIRME< mogu da imaju pristup ovim podacima.

Ovo je vlazni san svakog pobornika Nanny State-a sa Prisluskivacem - kojih ima jako puno u Svedskoj, tako da mislim da to potpuno zasluzuju :)

http://www.theregister.co.uk/2008/06/04/sweden_wiretap_bill/ (usvojen je u Junu)

Citat:

Sweden is on the verge of passing a far-reaching wiretapping program that would greatly expand the government's spying capabilities by permitting it to monitor all email and telephone traffic coming in and out of the country.

So far, hacks from the mainstream Swedish press seem to be on holiday, so news about the proposed law is woefully hard to come by. That leaves us turning to this summary from the decidedly partisan Swedish Pirate Party for details. We'd prefer to rely on a more neutral group, but that wasn't possible this time. According to them, here's a broad outline:

The En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet bill (which loosely translates to "a better adapted military intelligence gathering") gives Sweden's National Defence Radio Establishment (FRA) direct access to the traffic passing through its borders. Now remember, we're talking about the internet, which frequently routes packets though multiple geographically dispersed hops before they reach their final destination.

This all but guarantees that emails and voice over IP (VoIP) calls between Swedes will routinely be siphoned into a massive monitoring machine. And we wouldn't be surprised if traffic between parties with no tie to the country regularly passes through Sweden's border as well, and that too would be fair game. (For example, email sent from a BT address in London to Finland is likely to pass through Sweden first.)

Once intercepted, the data will be searched for certain keywords, and those that contain the words will be pulled aside for additional scrutiny. A broad array of organizations will have use of the system, including the Department of Transportation, the Department of Agriculture, the police, secret service and customs, and in some cases major businesses. The bill allows Swedes to be singled out, as well.

When the bill was introduced in early 2007, Google was reportedly so concerned about its consequences for privacy that it threatened to limit its ties to the country if the measure passed.


[ Laki_Gen @ 29.07.2008. 22:18 ] @
Svedska, velis? Osim pocetnog S, sta mi jos imamo zajednicko sa Svedskom? Pravnu drzavu? Cista zamjena teza.
P.S. Tamo je postojala javna rasprava (doduse tiha). Zaboravih da kod njih postoji i politicka stranka koja se zove Piratska Partija Svedske (koje li oni politicke ideje zastupaju ). Neuporedivo.
[ pantic68 @ 29.07.2008. 22:21 ] @
Citat:
Snifanje paketa i dekripcija je ekvivalent prisluskivanju mobilnog telefona. Nisam primetio da su se ISP-ovi "masovno bunili" oko prisluskivanja telefona, ali posto ih sada boli dzep, sada ce da kukaju - pa i do te mere da nemaju problem da lazu javnost :)

Evo ja se bunim i protiv toga. I ima razlike u pracenju nekoga sa sudskim nalogom i skupljanja podataka pa pretrazivanja da li ima osnova da se trazi sudski nalog. Ako bi nam prikacili elektrode na glavu i pratili sta razmisljamo to bi jos vise olaksalo posao istraznih organa. A ako bi nas sve okovali u lance resili bi pitanje kriminala. Ima li granica u tome sta je racionalno raditi a da se ne napravi veca steta od koristi?
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 22:33 ] @
Citat:
Laki_Gen
Svedska, velis? Osim pocetnog S, sta mi jos imamo zajednicko sa Svedskom? Pravnu drzavu? Cista zamjena teza.


Kakva zamena teza? Gde sam ja implicirao da je Svedska neko opravdanje za Srbiju?

Stavise, mislim da sam bio sasvim jasan u poruci da mi se ne svidja to, i da smatram da su Svedjani to zasluzili.

Dakle, bio bih ipak malo oprezniji sa lepljenjem klasnicnih etiketa tipa "zamena teza" :)

Citat:
pantic68
Evo ja se bunim i protiv toga. I ima razlike u pracenju nekoga sa sudskim nalogom i skupljanja podataka pa pretrazivanja da li ima osnova da se trazi sudski nalog.


Tacno tako. Samo sto se ti bunis protiv vetrenjaca, jer ovaj propis uopste ne daje nikakvo pravo nikome da 'skuplja podatke i pretrazuje' i ne ukida zahtev za postojanjem sudskog naloga pre pristupa necijim privatnim podacima :)

ISP-ovi bi da budu "crna rupa" i da ne moraju da imaju nikakve tehnicke uslove za sprovodjenje zakona jedne pravne drzave... Ovako su se "privrednici" bunili i za PDV, sto je u stvari samo drugi nacin da se kaze da im je zao da se odreknu dela zarade, pa cak i ako ta zarada implicira potencijalno onemogucavanje normalne drzave :)

Citat:

Ako bi nam prikacili elektrode na glavu i pratili sta razmisljamo to bi jos vise olaksalo posao istraznih organa. A ako bi nas sve okovali u lance resili bi pitanje kriminala. Ima li granica u tome sta je racionalno raditi a da se ne napravi veca steta od koristi?


Prosto je neverovatno dokle ljudi mogu da idu a da sve vreme ne znaju o cemu pricaju... :) Propis RATEL-a se ne bavi nikakvim elektrodama, nikakvim kamerama, nikakvim "skupljanjem i pretragom podataka" vec iskljucivo tehnickom spremnoscu ISP-a da dostavi podatke koje drzava od njega moze da trazi, u saglasnosti sa zakonom o telekomunikacijama.
[ Laki_Gen @ 29.07.2008. 22:43 ] @
Evo kako to rade Svedjani http://soulsphincter.blogspot....all-rally-against-swedish.html . Skupilo se nesto djecurlije i protestuju.

Neki ovde ne razumeju sta mi pisemo. Ako RATEL naredi ISP-ovima da imaju odredjenu opremu za prikupljanje odredjenih podataka kako bi te podatke mogli dostaviti BIA-i, jasno je valjda da upravo RATEL odredjuje sta ce se skupljati. Na BIA-i je samo da zatrazi od ISP-a te podatke. Tu je i dodatni problem oko toga na koji ce nacin BIA imati pristup tim podacima i na koji ce nacin upotrebljavati te podatke. To nije uopste regulisano, sem famoznog Ustava i "prava na slobode...".
Naravno da nije na RATEL-u da to regulise. Oni su samo omogucili sjajnu tehnicku bazu (na trosak ISP-a - korisnika), pomocu koje ce biti moguca ogromna kontrola (a i potencijalna zloupotreba).
[ SteleStudent @ 29.07.2008. 22:44 ] @
samo cu reci jedno:
drzavo srbijo jadna moja majko
zbogom besplatni filmovi i muziko, zbogom besplatnom softveru koji kosta reciprocno svojoj vrednosti i sta mislim reci dalje.
mozda mi za koju godinu izleti kamera iz klozetske solje dok budem sedeo na njoj :)
pa mi 2020 ugrade chip u ruku - jer to tako mora po navodima tajnih bezbednostnih sluzbi - u kome ti se nalazi sva dokumentacija licna, bankovni racuni i itd itd...
pa ako nisi bato "dobar" ubace ti sql injection :) u taj chip pa te obrisu sa lica zemlje pa u sibir ili tako negde...
pa tamo negde 2100 - ako je bude :) - svaka pobuna protiv vlasti postane nezamisliva - nisu visa vlast nego bogovi...

svedemo se na laboratorijske pacove...

mogu sine oni da prisluskuju nas koliko hoce ali oni koji hoce da prave sra***, uvek ce da nadju nacina a mi ostali cemo da zivimo u kandzama sopstvene vlasti

toliko o tome

pozz
[ djolep @ 29.07.2008. 22:46 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic:
Da li su ljudi spremni da se odreknu malo svoje privatnosti uz sudski nalog zarad pravnog sistema koji ima vise dokaza protiv kriminalaca?

Verovatno jesu. Lakse je.
Ali...
„The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either.“
Benjamin Franklin
[ Buum @ 29.07.2008. 23:02 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Nema nista od toga. Pravilnik ce biti primenjen u ovakvom ili malo neznatno izmenjenom izdanju.

Reče prorok iz Sofije.

<ironija>Pa, ne znam, sad sam u ozbiljnoj dilemi šta da radim kad si TI ovo rekao. Verovatno ćemo svi odustati od protesta i pustiti da stvari idu svojim tokom...</ironija>
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 23:37 ] @
Citat:
SteleStudent
zbogom besplatni filmovi i muziko, zbogom besplatnom softveru koji kosta reciprocno svojoj vrednosti i sta mislim reci dalje.


Na osnovu cega to mislis?

Prvo, oko cene softvera - vidi, ako ti ne odgovara cena softvera nemoj da ga koristis. As simple as that. Ako ti nesto nije vredno, koji ga djavo drzis na disku?

Drugo, to sto ti delis stvari na nekim P2P mrezama ne moze ni pod kakvim uslovima da bude opravdanje za prisluskivanje ili uzurpaciju tvojih privatnih podataka. Osim toga, za sudjenje protiv piraterije to i nije potrebno, vec je samo potrebno otici u Sud, tuziti te sa dokazima koje je moguce prikupiti bez ikakve uzurpacije - a onda zatraziti od ISP-a tvoje podatke koje je ISP i ovako i onako vec odavno bio duzan da da.

Mislim, smesno - ej bre ti JAVNO delis tudj softver preko otvorenog P2P protokola a kukas protiv neke imaginarne uzurpacije tvoje privatnosti... Da nije P2P odjednom postao "tvoj privatni prostor" ?! Za tebe i jos par miliona korisnika, ali nikako za drzavu :) I onda je mrmot...

Tako da ovaj pravilnik nece promeniti nista po pitanju end-user piraterije - to je krajnje irelevantna stvar, i nikog, osim mozda u USA, ne juri drzava/zakon zbog skidanja filmova za kucnu upotrebu.

--

Drugo, svidjaju mi se te insinuacije na kamere u WC solji - pokazuje potpunu nespremnost za razumevanje bilo cega. Sta je toliko neprihvatljivo da uz sudski nalog policija moze da nadgleda IP saobracaj, nekog ko je pod sudskom istragom za tezak kriminal? Mislim, prisluskivanje telefona nije nova stvar, ni prisluskivanje mobilnih, isto uz sudski nalog - zasto bi IP saobracaj bio ista drugaciji, danas, kada je IP postao glavni medij za komunikaciju?

Drugo, to pominjanje Sablje... koliko je "Vanrednih Stanja" Srbija imala u poslednjih 20 godina? 2 (dva) - jedno zbog ... rata u kome je zemlja bombardovana, a drugo zbog ubistva Premijera drzave. Oba razloga su vise nego dovoljna u bilo kojoj normalnoj drzavi za prosirenje nadleznosti policije na kratak rok, i ne vidim sta je tu toliko specijalno nenormalno...

Mislite da neka druga, normalna, drzava ne bi uvela vanredno stanje u slucaju rata, gde policija ima veca ovlascenja - pa i prava da nadgleda komunikacije zbog prinudnih, specijalnih, uslova po drzavu? Cisto sumnjam.

Vi, koji insinuirate sa WC soljama, dakle, vise volite da budete u drzavi koja bi bila tehnicki nesposobna da prati nove, moderne, kriminalce sa racunarima i pomaze njihovom dovodjenju iza resetaka uz bolje dokaze, samo zato sto ste zabrinuti za vasu pirateriju?

Vrlo vrlo dobro - podseca me jako na one sto su kukali protiv PDV-a, pravdajuci to navodnim "unistavanjem privatnika"... Ali ovo sa piraterijom je jos nize :)

Citat:
[d]djolep
„The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either.“
Benjamin Franklin


Sloboda da se vrsi krivicno delo nije postojala ni u Benjaminovo vreme - tako da je prisluskivanje pod sudskim nalogom tesko nesto sto se moze nazvati prodajom slobode, osim ako mislite da su vase licne slobode iznad svakog zakona.
[ mikal @ 29.07.2008. 23:42 ] @
Svima onima koji smatraju da je ova odluka ispravna, i koji imaju toliko poverenje u "državne organe" predlažem da od sutra počnu da šalju otvorena pisma, ostavljaju otključana kola i stanove, a pin kodove pišu flomasterom na kreditnim karticama. Pa samo totalni idiot može da poveruje da će koze da sačuvaju kupus. Ne bih da paranoišem, ali milion (loših) scenarija sam smislio na ovu temu. Siguran sam da preko 80% gradjana Srbije koji koriste net može da bude ucenjivano, maltretirano, opljačkano, optuženo. Sramota!
Pop na mestu novog šefa RAT-EL-a! Ludnica se nastavlja...
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 23:46 ] @
Kakvo "otvoreno pismo" ?

Zasto bi neko poredio ovo sa "otvorenim pismima" ? Zakon zabranjuje otvaranje pisama, kao i nadgledanje telefonske elektronske komunikacije bez sudskog naloga.

Ali, uz sudski nalog, je moguce i otvoriti pisma - i moguce je prisluskivati telefon.

Posta mora da primi policiju i dozvoli joj inspekciju pisama uz sudski nalog.

Tvoj privatni prostor moze biti pristupacan za policiju uz sudski nalog.

Telefonska kompanija mora da omoguci policiji prisluskivanje uz sudski nalog.

Zasto je IP saobracaj drugaciji od ova cetiri slucaja?

Zasto bi, po vama, potencijalni kriminalci protiv kojih se gradi sudski slucaj, pod sudskom istragom, bili zasticeni i mogli da razmenjuju informacije preko Interneta bez bojazni da ce biti prisluskivani, dok to isto ne vazi za telefone ili obicna pisma?

Citat:

Pop na mestu novog šefa RAT-EL-a! Ludnica se nastavlja...


Koliko mi je poznato, RRA nema ama bas nikakve veze sa RATEL-om, i na njenom celu nije pop vec profesor elektrotehnickog fakulteta, sto je ocigledna razlika u odgovarajucoj strucnoj spremi.

Citat:

Ne bih da paranoišem, ali milion (loših) scenarija sam smislio na ovu temu. Siguran sam da preko 80% gradjana Srbije koji koriste net može da bude ucenjivano, maltretirano, opljačkano, optuženo. Sramota!


Ma, ne bi da paranoises, uopste... Jos samo kad bi neko izdao koji milion sudskih naloga za 80% gradjana sa netom, i onda se naslo par stotina hiljada pandura da procitaju sve e-mailove i pogledaju sav pr0n i testiraju sav piratovani softver & muziku :)

Ili mislis da ce da te ucenjuju zbog chata na ES-u koji je dovoljan razlog za sudski nalog u Srbijici? :)

Suuuuure...
[ pantic68 @ 29.07.2008. 23:52 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Prosto je neverovatno dokle ljudi mogu da idu a da sve vreme ne znaju o cemu pricaju... :) Propis RATEL-a se ne bavi nikakvim elektrodama, nikakvim kamerama, nikakvim "skupljanjem i pretragom podataka" vec iskljucivo tehnickom spremnoscu ISP-a da dostavi podatke koje drzava od njega moze da trazi, u saglasnosti sa zakonom o telekomunikacijama.

Pusti petla na prag on se masi grede. Mogu li ja u kuci da drzim mitraljez za slucaj da me domovina pozove da je branim? Pa ne moze jer postoji mogucnost zloupotrebe. I procitao sam sporni dokument ne preskacuci previse pa mi ne deluje da je samo ono sto ti tvrdis.
[ Ivan Dimkovic @ 29.07.2008. 23:54 ] @
Meni uopste ne deluje.

Pravilnik nije zakon, vec je najobicniji tehnicki zahtev koji se postavlja kao uslov za imanje licence, i koji trazi od ISP-a da ima obezbedjen digitalni kanal komunikacije prema RATEL-u i da bude spreman da dostavlja podatke na zahtev.

Svaki ISP ima obavezu da postuje ZAKON, i to pise na njihovom TOS-u.

A, ZAKON, jako lepo kaze da je odavanje privatnih informacija zabranjeno bez sudskog naloga.

Ne postoji mogucnost da se krsi zakon, a da pravilnik bude vazeci. Ako je pravilnik suprotan zakonu, bice automatski suspendovan cim neko na sudu dokaze da je tako - u sta, gledajuci u njega, cisto sumnjam.

--

Ako vi insinuirate da ce ISP-ovi pregaziti svoj TOS i ugovore sa korisnicima, pregaziti zakone sopstvene zemlje i omoguciti RATEL-u da "browsuje" njihovu mrezu bez ikakve autorizacije, onda mislim da imamo daleko ozbiljniji problem od ovog propisa.

Jer, u tom slucaju, nije potreban nikakav "propis" da se te stvari vec danas desavaju, na ovaj ili onaj nacin - bez ikakvih propisa.

Kao sto je MyWay rekao, na RATEL-u nije da propisuje zakone ili da uredjuje necija zakonska prava i obaveze - a najmanje su u legalnoj mogucnosti da nekog teraju da krsi zakon.

RATEL je uradio samo jedinu stvar za koju je ovlascen - napisao tehnicki pravilnik za postovanje i primenu zakona.

[ mikal @ 30.07.2008. 00:12 ] @
Citat:
Ne postoji mogucnost da se krsi zakon, a da pravilnik bude vazeci. Ako je pravilnik suprotan zakonu, bice automatski suspendovan cim neko na sudu dokaze da je tako - u sta, gledajuci u njega, cisto sumnjam.

Na srpskom to znači, Snimaćemo svaku komunikaciju, i iskoristićemo je u pravom trenutku! Ne plašim se ja suda, već podlih ljudi. A srpska policija i pravosudje su puni. Počevši od vrha...
Sorry za popa, izmešale mi se ove anti državne agencije.
[ SteleStudent @ 30.07.2008. 00:26 ] @
RATEL I BIA = > BIRATE LI A??

samo igra recima :)

sve u svemu...sto se mene licno tice ovo me samo navodi na prelazak na linux(dosta su cike iz microsofta prisluskivale moj msn :) i ko zna sta jos ), enkripciju svih mojih komunikacija sa netom i divljacko preuzimanje audio i video materijala pre nego sto provajderi uvedu ipv6 i zvrnu slavine...a verujem da ce to skoro (u roku od 5 god...)

[Ovu poruku je menjao SteleStudent dana 30.07.2008. u 01:38 GMT+1]
[ Srđan Pavlović @ 30.07.2008. 00:48 ] @
Koliko vidim ovde, uopste se ne radi o tome da je zahtev dobar, i svakako treba omoguciti pristup potrebnim podacima
uz sudski nalog (u opravdane svrhe), i to niko normalan ne bi osporavao.

Ono o cemu se ovde radi je nepoverenje u to da ce se prisluskivani podaci koristiti samo uz dobijanje
sudskog naloga (vec i od naloga nekok drugog, treceg...), a i nepoverenje uopste - u sudski sistem, tj. ljude koji tamo
rade. Uopste ne krivim ljude sto se ovome protive, jer zivim dugo u ovoj zemlji, i znam da ovo nepoverenje ima svoju osnovu,
i lako je nekom ko je na zapadu i ko je daleko od zbivanja u ovoj zemlji da pominje "samo uz sudske naloge" jer to tamo
i ima nekog smisla. Treba samo da ode na jedno 10 saltera ovde i za jedno popodne videce kako stvari funkcionisu
i kako se ovde kvalitetno obavljaju birokratski poslovi, a isto je na "vrhu" kao i na tim salterima.

Ovaj zahtev je svakako opravdan, ali je isto tako cinjenica da je i sumnja u njegovu zloupotrebu vrlo opravdana,
i moze je nazvati paranojom samo neko ko nije upoznat sa pravim stanjem ovde.
[ guru007 @ 30.07.2008. 03:37 ] @
off: Dugo pratim temu, no kako nisam imao nalog, nisam postovao.. Ali sam toliko iritiran od strane nekoliko postova da moram da se ukljucim.

Citat:
Ivan Dimkovic: Samo sto se ti bunis protiv vetrenjaca, jer ovaj propis uopste ne daje nikakvo pravo nikome da 'skuplja podatke i pretrazuje' i ne ukida zahtev za postojanjem sudskog naloga pre pristupa necijim privatnim podacima :)

ISP-ovi bi da budu "crna rupa" i da ne moraju da imaju nikakve tehnicke uslove za sprovodjenje zakona jedne pravne drzave... Ovako su se "privrednici" bunili i za PDV, sto je u stvari samo drugi nacin da se kaze da im je zao da se odreknu dela zarade, pa cak i ako ta zarada implicira potencijalno onemogucavanje normalne drzave :)


Ne znam ko ovde brani vetrenjace? Ako si ti otisao tamo gde jesi i ako si prihvatio "EU ZAKONE", pusti nas da se borimo protiv istih i da ih prilagodimo nasoj zemlji. Ovde je mnogo puta napisano sta je problem. Ti ocigledno da si odavno "POBEGAO" odavde pa si zaboravio kako ljudi na raznim polozajima dolaze do profitabilnih informacija.
Prvo si imao stav kao u prvom pasusu, pa si onda poceo da zastupas tezu da mozda ima mesta za zloupotrebe polozaja, a sada tvrdis ono isto kao na pocetku. Ali ovo zadnje sto si napisao, nije ni bitno. Pisem ti ovo bez namere da te uvredim, iskljucivo kao moj pogled na ovu temu.

DAJ ti ovde omoguci da ekonomija bude jaka pa ce onda tkz. "pilicari" da imaju mogucnosti da uvedu ovo isto. Drzavi ne bi trebao da bude cilj unistavanje malih provajdera jer ti mali provajderi omogucavaju: 1. da se zaposli odredjen broj ljudi, 2. da se dovede internet do mesta gde veliki provajderi nisu zainteresovani a i da jesu sigurno im nece omoguciti podrsku kao sto to rade mali. 3. Veliki provajderi prave monopol u manjim mestima, pa je internet znatno skuplji za manja mesta ako veliki provajder napravi monopol u kooperaciji sa nekim drugim. U Nisu primer za ovo je SBB i jotel. Doduse, sada se malo situacija popravila pa je jotel jeftiniji. Ali u pocetku je bilo katastrofa. A da ne pominjem mnogo manja mesta.

Citat:
Ivan Dimkovic: Prosto je neverovatno dokle ljudi mogu da idu a da sve vreme ne znaju o cemu pricaju... :) Propis RATEL-a se ne bavi nikakvim elektrodama, nikakvim kamerama, nikakvim "skupljanjem i pretragom podataka" vec iskljucivo tehnickom spremnoscu ISP-a da dostavi podatke koje drzava od njega moze da trazi, u saglasnosti sa zakonom o telekomunikacijama.


Svi se slazu da je ovo u redu. Ali vecina se slaze da ce doci do zloupotreba informacija u cilju ostvarivanja profita onome ko informaciju moze da plati. U Srbiji je nazalost sve na pijaci. Narod nema para pa se snalazi kako ko ume i svasta se prodaje preko rodbinskih ili poslovnih veza.

U trenutku kada je Nemacka prihvatila ovo, molim te odgovori mi koliko je bila zrelija demokratija i koliko je ekonomski bila jaca od male Srbije?
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 05:51 ] @
@Bumm

Pa nista, nemoj da mi verujes nego idi ispred RATEL-a i strajkuj gladju, mozda povuku predlog...
[ Q-Register @ 30.07.2008. 06:06 ] @
Posle svega, interesuje me, posto je zakon stupio na snagu dali je pocela i njegova primena i dali provajderi imaju vec instaliranu svu opremu koja se zahteva od njih i dali je pracenje vec pocelo?
[ Buum @ 30.07.2008. 07:01 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: @Bumm

Pa nista, nemoj da mi verujes nego idi ispred RATEL-a i strajkuj gladju, mozda povuku predlog...

Hehe, kakav bre štrajk glađu – to je za luzere. Postoje mnogo efektivniji načini za rešavanje ovog problema.

Nego, zašto misliš da bi ja ili bilo ko drugi trebalo da ti veruje? Nasledio si proročke sposobnosti od baba Vange, imaš insajderske informacije ili samo misliš da si mnogo pametan?
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 07:34 ] @
Bumm, iskustvo donosenja odluka u Srbiji. Narod se NISTA ne pita, kako odgovara vlasti tako ce biti, tacka, kraj. A ti veruj da mozes nesto da promenis, to niko ne moze da ti zabrani samo ne znam na osnovu kog iskustva mozes da potkrepis verovanje da nesto moze da se promeni ;)
[ Catch 22 @ 30.07.2008. 08:18 ] @
Citat:
Buum: Hehe, kakav bre štrajk glađu – to je za luzere. Postoje mnogo efektivniji načini za rešavanje ovog problema...

^ ??? Jel to misliš na metode, sinoć prikazane na televiziji?
[ MyWay @ 30.07.2008. 08:43 ] @
Citat:
guru007:Svi se slazu da je ovo u redu. Ali vecina se slaze da ce doci do zloupotreba informacija u cilju ostvarivanja profita onome ko informaciju moze da plati. U Srbiji je nazalost sve na pijaci. Narod nema para pa se snalazi kako ko ume i svasta se prodaje preko rodbinskih ili poslovnih veza.
A jel tako u Srbiji? Dakle rodbinsko-poslovna pijaca informacija, i ti se bojiš da državni organi koristeći novoproklamovane uslove ne dodaju još robe na pijacu?
A zar onda već ta roba nije na pijaci odavno, samo je ne prodaju nesavesni državni organi nego nesavesni ISP-ovi? Ili to ipak nije moguće, jer u državnim organima rade srbi, a kod ISPova rade nemci i japanci na privremenom radu?

Daaaj, pustite ljude da rade svoj posao: Ratel da (napokon) krene sa standardizacijom i uvođenjem reda u segmentu telekomunikacija u Srbiji, državni organi da rade svoj posao a pravosuđe da proverava da li su dokazi prikupljani u skladu sa zakonom.

U međuvremenu, polako se odvikavajte od piraterije - da podsetim da famozna CALEA odnosno LI je u USA korišćena ne sam od strane FBI - LI koristi preko 10000 državnih službi (ovlašćenim zakonom) - dakle, u USA su nakačeni čuveni FBI, CIA, DEA, IRS i slični igrači... :-)
[ Laki_Gen @ 30.07.2008. 08:44 ] @
Ja se jedva izvukao. Bio tamo iz ciste radoznalosti a, pametni ljudi kazu da je macku ubila radoznalost.

Do sada recimo da nisu postojale tehnicke mogucnosti za nadgledanje saobracaja pa tako BIA ili provajder nisu imali mogucnost ni da "spijuniraju". Sada je ovom uredbom stvorena tehnicka baza koja se moze koristiti samo uz postovanje zakona! Na papiru zvuci sjajno.
Sa druge strane mi imamo mnoooogo zakona koji se zaobilaze na razne nacine. Koliko je puta obicni saobracajac uzeo "za pljesku i kafu" da ne pise kaznu za neki manji prekrsaj? Cista zloupotreba, koju je jos prilicno lako dokazati.
Koji je mehanizam za dokazivanje da ste nelegalno prisluskivani? Skenirate stan trazeci mikrofone?

Kako ce biti obezbedjeno da se ova tehnicka mogucnost za prisluskivanje i spijuniranje velikih razmjera ne zloupotrebi? Tehnika postoji, direktan link je uvjek aktivan, osoba za kontakt je uvjek na raspolaganju (kolike su sanse da taj neko ne bude istovremeno i clan BIA-e?, tako se umanjuje potreba za sudskim nalogom npr.), uvjek ima neko radoznao ili zeljan razlicitih informacija (za razlicite potrebe), uvejk c se naci neko ko ce biti spreman da proda trazene informacije...
Vjerovatno zvuci kao jedna od mnogobrojnih teorija zavjere, ali meni se cini da nije bas daleko od mogucnosti ostvarenja, barem u ovoj nasoj Srbiji...
[ Buum @ 30.07.2008. 09:23 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Bumm, iskustvo donosenja odluka u Srbiji. Narod se NISTA ne pita, kako odgovara vlasti tako ce biti, tacka, kraj. A ti veruj da mozes nesto da promenis, to niko ne moze da ti zabrani samo ne znam na osnovu kog iskustva mozes da potkrepis verovanje da nesto moze da se promeni

Ko kaže da će narod da natera vlast da ispravi ovu svinjariju? Narod tj. javnost će samo dati podršku za taj čin.

Citat:
Catch 22: ^ ??? Jel to misliš na metode, sinoć prikazane na televiziji?

Masovne demonstracije zbog RATEL-a? Hahahahaa, taman posla – to je potpuno neefikasno. Što bi gađao zunzaru (RATEL) topom kad možeš da je središ običnom peckalicom?

Prvo ide pritisak javnosti. Potom sledi pritisak uticajnih grupa. Obično su ova dva koraka dovoljna. Treći korak je, svakako, podnošenje tužbi. Ima i četvrti, ali ne bih sad o tome.
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 09:29 ] @
Uticajne grupe bas zele da imaju kontrolu, svako ko ima vlast zeli da ima i kontrolu. Jedini koji ne zeli da bude kontrolisan je narod a posto se narod u Srbiji nista ne pita stvar je jasna. A kome ces da podneses tuzbu i za sta? :)
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 09:31 ] @
Slazem se sa Ivanom, to sto stoji u dokumentu, sam ja shvatio na sledeci nacin:

1. ISP je duzan da saobracaj koji prelazi preko njegovih linkova, na osnovu sudskog zahteva, dostavi odgovarajucim drzavnim organima;
2. Da bi se tacka 1 ispunila, neophodno je da ISP preduzme odgovarajuce tehnicke mere (nabavka sw i hw da to ostvari).

U principu, nista sporno oko toga.

Za one, koji se plase da ce to biti zloupotrebljeno - bez brige - bice zloupotrebljeno, kao sto se i sve drugo zloupotrebljava.
Ipak, smatram da je ~95% ljudi koji su na netu, izlozeno vecim rizicima od strane hackera i virusa, nego od ove mere drzave. Mislim da ce ovde biti na udaru onih 5% koje drzava zeli i ima i smisla da prati / kontrolise.

Takodje, za NL znam da su ISP-ovi u obavezi odredjeni broj godina da cuvaju odredjene podatke, koje moraju da daju na uvid drzavnim organima na osnovu sudskog zahteva.
NL Telekom ima zvanicni dogovor sa policijom i drzi konstantno 'tapove' (sniffere) na odredjenim delovima svoje infrastrukture - o svom trosku. Na zahtev murije, dostavljaju im se rezultati.

Poz,
Sale
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 09:35 ] @
Ono sta ja mislim da ce se desiti oko ovog pravilnika je sledece, ISP i drzava ce postici neki sporazum da se oprema plati iz budzeta i sve ce se stisati i smiriti jer je i sva ova buka dignuta iskljucivo zbog toga. U svakom slucaju gradjani koji u Srbiji placaju porez ce sve to finansirati, kao i sve do sada...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 11:06 ] @
Vi ste u stanju da ceo dan sedite ovde i praznoslovite umesto da idemo u proteste protiv ratela i bia
[ MyWay @ 30.07.2008. 12:29 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Ono sta ja mislim da ce se desiti oko ovog pravilnika je sledece, ISP i drzava ce postici neki sporazum da se oprema plati iz budzeta i sve ce se stisati i smiriti jer je i sva ova buka dignuta iskljucivo zbog toga. U svakom slucaju gradjani koji u Srbiji placaju porez ce sve to finansirati, kao i sve do sada...
E pa to nikako ne bi smelo da se desi
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 13:11 ] @
Yep, to nikako ne bi trebalo da se desi - zasto bi drzava, od para gradjana Srbije, placala provajdere da ispune zakonske uslove poslovanja na njenoj teritoriji?

Sta je sledece, mobilni operateri ce traziti da im se iz budzeta naruci oprema za postovanje istih propisa?

Fabrike ce traziti pare od drzave da ugrade filtere koji su neophodni da bi se zadovoljili propisi protiv zagadjenja?

Svasta - hajde da napravimo jos veci cirkus od drzave.
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 13:16 ] @
Ja samo pretpostavljam da ce tako biti jer su pritisci u javnosti stvoreni od strane ISP a ne "zabrinutih" gradjana..
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 13:19 ] @
A koliko su jaki ti pritisci ISP-ova... mislim, sta ce drzava da izgubi ako im se ne povinuje? Da nece mozda da se ubiju od muke i prekinu biznis? :)
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 13:35 ] @
Ne znam ali znam kako se povinovala kada je krenula medijska hajka zbog novinara. Jednostavno ISP moze da digne cene za xy% sto automatski vuce inflaciju cega se drzava itekako plasi :) a onda krecu i pritisci gradjana, ne zbog prvatnosti nego zbog tih cena i tako .... :)
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 13:41 ] @
Povecaju inflaciju zbog povecanja cena internet usluga? :)

Mislim da ipak malo preterujes - pre svega, jedini deo trzista gde ISP-ovi imaju vecinu u odnosu na Telekom su dial-up linije, sto ce narod, ako cena poskupi naterati samo da manje koristi internet. Taj segment je, ekonomski, malo relevantan kada se uporedi sa velicinom srpske ekonomije, pa je prica o inflaciji ipak malo predaleko.

Poslovni korisnici su ili vec na Telekom-ovim instalacijama, ili bi presli kod njih u tom slucaju.

Mislim da ISP-ovi svojim lupanjem glave u zid ili osvetom drzavi preko ledja korisnika mogu samo da izgube.

Citat:
\Ne znam ali znam kako se povinovala kada je krenula medijska hajka zbog novinara


Ne zaboravi da su "medijsku hajku" organizovale same medijske kuce u slucaju novinara, jer su direktno ugrozeni. Nisam bas ubedjen da ce biti toliko voljni da prave "medijsku hajku" zbog plakanja ISP-ova... stavise, mislim da se nece time baviti ni malo vise od obicnog kurioziteta, jer je to tema koju ni sami ne razumeju, niti ih direktno ugrozava.

Tako je novinarstvo u Srbiji, ne vidim zasto bi se u ovom slucaju ponasali ista bolje od onoga sto obicno rade.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 13:43 ] @
A ja instaliram bežični iz RS i zajebem i profesora-udbaša iz Ratela, Dačića i Tadića
[ pantic68 @ 30.07.2008. 13:43 ] @
Pa niko nema toliki pritisak na drzavu zato nas i gnjece polako, dok jedni najebavaju drugi se smeju. Nije poenta u tome ko ce platiti vec zasto je potrebno nesto sto ce najmanje sluziti osnovnoj svrsi. Bilo je moguce sve uraditi i do sada a sad to treba da se omasovi i naravno posle ovolike buke svi krimosi ce podici nivo opreza za jedan stepen i nista. A uporno pominjanje piraterije na temi mi govori da se neki bas iz tog razloga zalazu za kontrolu a drugi protiv mislim jebala vas piraterija i autorska prava, treba ceo svet da se organizuje tako da bi jedna industrija imala povoljnije uslove.
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 13:44 ] @
Elem, @Srpsko Gradjevinarstvo - doticnog profesora i njegovu zenu, isto poznatu profesorku, licno poznajem i cisto sumnjam da je u pitanju nekakav "udbas" niti da se covek ima lose namere - covek je tehnicko lice i propisi koje je njegova agencija donela su iskljucivo tehnicke prirode i ne bave se nikakvim "udbaskim pitanjima" vec sluze za uvodjenje nekog reda u haos srpskih telekomunikacija.

Svojim licnim uvredama na njegov racun samo pokazujes sopstveni primitivizam i potpuno iskljucujes sebe iz bilo kakve ozbiljne diskusije. Koliko su ljudi u stanju da pljuju druge ljude bez ikakvog razumevanja cele stvari i bez ikakvog poznavanja tih ljudi je prosto neverovatno.

Totalni prostakluk.
[ Laki_Gen @ 30.07.2008. 13:45 ] @
Yep, samo se provajderi bune http://www.b92.net/info/vesti/..._category=12&nav_id=310600
Mnogo je toga supljo u ovom Pravilniku.

Citat:
Srbija je jedina evropska zemlja koja nema zakon o zaštiti podataka o ličnosti, te ne postoji odgovarajući pravni okvir kojim bi se sprečila mogućnost da operatori i službe državne bezbednosti zloupotrebe informacije.

Ovo se naglasava od pocetka ove teme, ali se mnogi prave sasavi.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 13:50 ] @
Ma kako da ne. Veliki stručnjak, kao i prethodna dva. Jednog smo uhvatili da je najveći spamer, iako je školovan u USA, koju možemo smatrati kolevkom interneta. Drugi je krao domene-otimao u leto 2003. Tri muskerata sa ETF-a. Nadam se da će tvoj pošteni profesor sam platiti UDBI sve te uređaje, a ne gradjani Srbije.
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 13:59 ] @
Citat:
Ovo se naglasava od pocetka ove teme, ali se mnogi prave sasavi.


To nema veze sa ovim tehnickim pravilnikom.
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 14:01 ] @
Kao sto rekoh, ocigledno blage veze sa zivotom nemas i o cemu pricas. Za doticnog spamera se odavno znalo da je spamer, dok osoba koju si ti uzeo na "zub" nema blage veze sa tvojim opisom.

Osoba koja je krala domene, sa druge strane, niti je profesor - niti je uopste ikada imala neku drzavnu funkciju posle 2000, niti je iko dovodio u pitanje njegovu kriminalnu proslost, te pretpostavljam da si je u tu pricu stavio samo kako bi svoj kafanski argument pojacao, onako, kafanski - praveci nekakva navodna "pravila" i "zakonitosti" izmedju ljudi koje pljuckas.

Tebi je, naprosto, krivo jer, navodno, ovaj tehnicki propis uvodi "na mala vrata" nelegalno prisluskivanje , sto je sasvim netacno - jer ovaj propis nema nikakvu moc niti cilj da se bavi samim autorizacijama prisluskivanja.

I zbog svega toga si u stanju da svoju pljuvacku izlucis na osobu koja samo radi svoj posao i donosi tehnicke propise koji, pre svega, treba da urede sektor telekomunikacija. I zbog svog slepila i nemogucnosti da razlucis izmedju tehnickih propisa i zakona, si u stanju da otvoreno lepis pogrdne epitete ljudima koje ni ne poznajes, niti znas bilo sta o njima.

Citat:
Laki_Gen
Ovo se naglasava od pocetka ove teme, ali se mnogi prave sasavi.


Kakve veze TO sa ovim pravilnikom, koji je tehnicki. RATEL nema nikakvu nadleznost da se bavi pitanjima "zakona o zastiti podataka o licnosti", niti ima pravo da donosi IKAKVE zakone. RATEL samo postuje zakon o telekomunikacijama, koji je vrlo jasan po pitanju licnih, tj. privatnih podataka - i koji zabranjuje njihovo odavanje bez sudskog naloga.

RATEL funkcionise unutar tog zakona, koji takodje omogucava i RATEL-ovo postojanje.

Tako da mi se cini da se neko drugi pravi blesav ovde.
[ Laki_Gen @ 30.07.2008. 14:05 ] @
Ima veze i to mnogo. Sustina ovog pravilnika je da se tehnicki osposobe nadprovajderi (buku ne dizu sitni provajderi, za'ebite tu tezu vise) za prisluskivanje, spijuniranje, sta li vec. Ako ne postoji zakon koji bi to sprecio, a ovim pravilnikom im se ta mogucnost daje na izvol'te, kako to onda nema veze?
Spijunirace po slobodnom nahodjenju koga hoce dok se ne usvoji potrebni zakon koji ce ih kolio toliko sprecavati u tome? Mnogo mi je to nelogicno.
Prave razanj a zec je jos u sumi.
Ne ide to tako u normalnom svjetu. Zato neki i ne shvataju sustinu problema, jer je to tamo negde uradjeno po PS-u.
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 14:07 ] @
Eto, vidis kako izmisljate i menjate teze - ovo je skolski primer:

Citat:

Ima veze i to mnogo. Sustina ovog pravilnika je da se tehnicki osposobe nadprovajderi (buku ne dizu sitni provajderi, za'ebite tu tezu vise) za prisluskivanje, spijuniranje, sta li vec. Ako ne postoji zakon koji bi to sprecio, a ovim pravilnikom im se ta mogucnost daje na izvol'te, kako to onda nema veze?


Jesi li ti procitao nekad u svom zivotu Zakon o Telekomunikacijama?

Da li si svestan da upravo taj zakon sprecava nelegalno prikupljanje i intercepciju podataka?

Da li si ti svestan da RATEL iskljucivo postoji i funkcionise unutar tog zakona?

O cemu, dakle, ti pricas? Kako se to sto ti radis zove?

Zakon koji to sprecava postoji, i to je jedini zakon kojim se RATEL bavi - RATEL postoji kako bi se Zakon o Telekomunikacijama sproveo u delo i postovao. Taj isti zakon takodje zabranjuje bilo kakvo odavanje privatnih podataka van sudskog naloga.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 14:07 ] @
Da taj tvoj profesor normalan kao što nije, prvo bi pogledao da li ima bilo kakav zakon o internetu i da li zakon uopšte postoji, kao i to da li pravno znamo šta je ISP, domen, itd...A mi to ne znamo...samim tim sve to što je doneo i napisaomože da rasturi pravnik pripravnik. Sva tri lika su sa ETF-a. Pametnije da je umesto ovih gluposti, radio na nekom izumu ili projektu, da ga Srbija upamti. Ovako će ga upamtiti po gluposti koja neće proći.

Ne pravi se nikad prvo krov, prvo ide temelj
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 14:10 ] @
Eto, jos malo zamena teza i laguckanja :)

Prvo, profesor nije "moj" - ja nikad nisam bio student ETF-a, prema tome tvoj pokusaj relacije doticne osobe i mene je podjednak pokusaj pisane manipulacije koju ovde izvodis kao onaj gde pomenutog profesora nazivas pogrdnim imenima.

Drugo, RATEL ne posluje ni po kakvom "Zakonu o Internetu", niti postoji normalna drzava u kojoj postoji nekakav "Zakon o Internetu", vec postoji Zakon o Telekomunikacijama koji regulise mobilnu, fiksnu telefoniju i internet. Internet je komunikacioni medijum, a ne neka specijalna pravna tema kojoj treba posvetiti nekakve specijalne zakone.

Dakle, zakon koji se bavi elektronskim komunikacijama, u koje spada i Internet, u Srbiji i te kako postoji, i to je upravo isti zakon po kojem RATEL funkcionise.

I, da, i te kako pravno znamo sta su ISP-ovi i koje usluge pruzaju. U Srbiji te usluge regulise gore navedeni zakon.

Citat:

A mi to ne znamo...samim tim sve to što je doneo i napisaomože da rasturi pravnik pripravnik.


Evo jos jednog proroka, dakle... Pa lepo, izvolite i rasturite to, verujem da ovde ima dosta "pravnika pripravnika" .
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 14:19 ] @
Zakon dakle postoji (o telekomunikacijama, pod koje spada i Internet).

Tehnicki dokument od RATEL-a, opisuje obaveze ISP-a koje su po meni samo sasvim normalne.

Ajde da okrenemo:
Kako su do sada vrsili prisluskivanje i presretanje internet saobracaja? Vrlo verovatno, sto bi otisli do ISP-a sa par 'krupnih' momaka i iznudili sve informacije koje su im potrebne.

Ovaj dokument sada sprecava da se to desava, jer obavezuje ISP-a, da sudskom odlukom mora da dostavi podatke.

Prema tome, ja u svemu ovome vidim samo poboljsanje i transparentnost procesa u odnosu na (mracnu) proslost.

Dakle - moze li mi neko objasniti (od svih vas sto se bunite) - protiv cega se to toliko bunite?
Ja ne vidim nigde vetrenjace u blizini...

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 14:19 ] @
taj zakon me oduševio, kao i većina drugih. Sve može biti, a ne mora da znači. Tu se nigde eksplicitno ne definiše ništa vezano za internet.

Meni je logično da postoji zakon o internetu, po kome se definišu pravila igre, formira RNIDS i slično. Pa postoji zakon o putevima, kao i zakon o železnici.

kod nas je sve dvosisleno da bi razni stručnjaci za žicu lovili u mutnom. I kao što juče objavi list 24 sata:"Javi Djuri da blokira internet"
[ Ivan Dimkovic @ 30.07.2008. 14:26 ] @
Pa POSTOJI zakon - zove se Zakon o Telekomunikacijama.

Na osnovu tog zakona je formiran RATEL, i na osnovu njega je moguce dovesti u red sektor telekomunikacija u Srbiji.

Taj zakon je SASVIM dobar, problem je sto se ne postuje - i, kao sto se vidi, svaki pokusaj bilo cega dovodi lajanje sa svih strana. Nije ni cudo sto nista ne ide, kad se uvek nadje neko kome nesto smeta.

Citat:

taj zakon me oduševio, kao i većina drugih. Sve može biti, a ne mora da znači. Tu se nigde eksplicitno ne definiše ništa vezano za internet.


Kao po obicaju - pricas neistine. Kako te samo nije sramota da izvalis tako nesto, kada svako sa 2 grama mozga moze da skine PDF verziju zakona i da se uveri da nisi u pravu?

- Zakon definise sta je usluga interneta.
- Zakon definise da univerzalni servis obavezuje pruzanje usluga pristupu internetu.
- Zakon definise da internet ne spada u ekskluzivna prava Telekoma, i da drugi subjekti imaju pravo da slobodno pruzaju te usluge.
- Zakon omogucava RATEL-u da definise pod-zakonska akta koja bi precizno regulisala pitanje licenci i kvaliteta usluge u vezi sa pruzanjem internet usluga

[ SmilieBG @ 30.07.2008. 14:33 ] @
@srpsko - zakoni postoje, ali se ne sprovode / ne postuju.
Kao sto je Ivan gore naveo - sve je to lepo definisano. Ali nema ko to da sprovodi.

I jos jednom, smatram RATEL-ov dokument samo kao pomak na bolje, nikako na gore.

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 14:37 ] @
Ma sve je difinisano u stilu "Automobil je sredstvo masovnog prevoza kojim se voze gradjani putem svojih legalno izabranih predstavnika"
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 14:44 ] @
@srpsko: a kako bi po tebi trebalo definisati i da li ce izmena samog teksta dovesti i do sprovodjenja istog?

Pazi, u NL se desavaju takvi paradoksi, jer pokusavaju (kao i ti) sve do poslednje tackice da definisu.
Tako recimo, vise ne smes da zapalis obicu cigaretu u coffee shop-u, ali mozes da duvas vutru :-)
Sa druge strane, recimo u kamionima (iako je vozac sam i niko nikada nije niti ce ulaziti u kabinu) ne sme da se pusi, jer je to 'kancelarija' :-))

Sa druge strane, IT je isuvise u brzom razvoju da bi ga politika / zakoni pratili. Ili cemo dobiti nesto poput Kine, da nista ne sme, osim ako ne podneses u 32 pisana, overena, pecatirana, apostolirana primerka na 22 razlicita saltera :)

Poz,
Sale
[ MyWay @ 30.07.2008. 14:50 ] @
Citat:
Laki_Gen: Ima veze i to mnogo. Sustina ovog pravilnika je da se tehnicki osposobe nadprovajderi (buku ne dizu sitni provajderi, za'ebite tu tezu vise) za prisluskivanje, spijuniranje, sta li vec. .
Ma shvati, ne bune se oni (nad(provajderi)) oko toga da li bi trebalo pratiti/prisluškivati IP komunikacije, nego zato što bi po Pravilniku opremu i link trebalo oni da kupe:
Citat:
Simo Ivaneža, direktor „Yubc.net“, kaže da bi takva odluka bila u redu da provajderi imaju opremu za takvo praćenje.
- Pošto tu opremu nemamo, mislim da je to nedopustivo. Oprema košta pola miliona evra. Zašto bih ja davao toliko da bih prisluškivao za potrebe države. Taman posla! U krajnjem slučaju neko to mora da plati, a to bi morala da bude država - kaže Ivaneža.

Ovo oko zaštite privatnosti je samo žvaka koju lansiraju/protežiraju ISPovi i korisnici lowlevel pirati :-)

U svakom slučaju je izuzetno licemerje svoje niske ciljeve maskirati u borbu za viši cilj.
[ Buum @ 30.07.2008. 15:17 ] @
@ Ivan Dimkovic & SmilieBG

Milion puta je objašnjeno šta je problem, ali se neki i dalje prave Toše i posmatraju isključivo tehnički aspekt, bez pravnog konteksta.

Tehnički dokument RATEL-a se ne poziva na odgovarajuće odredbe Zakona o telekomunikacijama, niti precizira procedure kojima bi se sprečila zloupotreba podataka, već naprotiv – uvodi pojmove koji se ne mogu tumačiti nikako drugačije nego kao pokušaj totalitarne kontrole bez ikakvog nadzora. Time su prekršena ustavom zagarantovana prava i sâm Zakon o telekomunikacijama.

Da nije tako, ne bi se pobunila mnoga medijska udruženja, poverenik za informacije od javnog značaja, pravnici upućeni u ICT problematiku itd.

Meni se čini da vas dvojica niste fah-idioti i da imate kapacitet da shvatite u čemu je problem, samo mi nije jasno zbog čega i dalje tvrdite da je sve u najboljem redu.
[ Slobodan Miskovic @ 30.07.2008. 15:20 ] @
Citat:
Tehnički dokument RATEL-a se ne poziva na odgovarajuće odredbe Zakona o telekomunikacijama


Zato sto ne mora to da radi jer RATEL radi i svoje aktove objavljuje u skladu za tim zakonom. Kao sto se nijedan zakon ne poziva direktno na ustav tako se ni podzakonska akta ne pozivaju direktno na odredjene zakone u svom tekstu.
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 15:21 ] @
Edit: pretece me Slobodan :-)

Mozda sad lupam nesto, ali:

zar nije da je _sve_ sto izadje iz RATEL-a (pismeno, usmeno, kako god) uvek samo vezano za zakon o telekomunikacijama?
To jest - zar nema neki 'glavni' ugovor / zakon koji je to jednom i samo jednom definisao - da ne bi moralo u svakom dokumentu posebno da se naglasava?

Ponavljam: nisam pravnik, niti advokat, niti ista slicno tome i jednostavno ne znam. Ali mi deluje logicno da je RATEL zaduzan za odredjene stvari / zakone i da sve sto kazu sme i moze da se odnosi samo na to?

Dakle, i ovaj dokument se odnosi na zakon o telekomunikacijama?

Poz,
Sale
[ twiddle @ 30.07.2008. 15:38 ] @
Mislim da je očigledno da postoje *najmanje* sledećih nekoliko problema sa Tehničkim uslovima za Internet mreže RATEL:

- Usvajanje bez adekvatne najave i zakonom (o telekomunikacijama) propisanih konsultacija sa operatorima na koje se tehnički uslovi za Internet odnose (u tehničkim uslovima jasno piše da se oni odnose na sve javne TK operatore koji upravljaju Internet mrežama, pružaju Internet usluge ili pružaju usluge pristupa Internetu, a ne samo na 3 ili 4 nadprovajdera). Odsustvo prethodnog upoznavanja operatora sa nacrtom regulative i neke rasprave na tu temu, značajno je doprinelo tome da se pojave problemi koji su nevedeni u nastavku.

- Neprecizan tekst uslova, podložan različitim tumačenjima, što unosi neizvesnost i za provajdere i za korisnike, a radi se o izuzetno osetljivoj temi. De facto se radi o dokumentu koji je deo zakonskog okvira za ovlašćeni nadzor, koji je zapravo zakonom regulisano odstupanje od ustavne kategorije prava na privatnost. Kada se radi o regulisanju odstupanja od ustavne kategorije, dobar običaj je da se postupa sa posebnom pažnjom, da se organizuju što kvalitetnije rasprave, razmatraju željene i moguće neželjene posledice i tekst očisti od svih proizvoljnosti ili dvosmislenosti.

- Na mestima preširoke tehničke mogućnosti koje nemaju veze sa sprovođenjem ovlašćenog nadzora, kao što je recimo periodično dostavljanje baze svih pretplatnika (jasno je da se nalozi za nadzor nikada ne izdaju tako da se odnose na sve korisnike nekog operatora).

- Neusklađenost dokumenta sa relevantnom međunarodnom regulativom, kao što su tehničke specifikacije ETSI za ovlašćeni nadzor (RATEL je član ETSI), smernice Saveta Evrope o sprovođenju ovlašćenog nadzora Interneta (Srbija je članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije SE o cyber kriminalu), i da ne nabrajam dalje... evo par linkova:

Tehnički standard ETSI o ovlašćenom nadzoru (ETSI TS 101 331):
http://cryptome.org/espy/TS101-331-v111-Req-LEAs.pdf

Studija Saveta Evrope o smernicama za saradnju organa bezbednosti i ISP:
http://www.coe.int/t/dg1/legal..._prov-d-wgSTUDY_25June2008.pdf

- Neproporcionalnost i neopravdanost troškova koji se nameću operatorima, jer u Zakonu o telekomunikacijama jasno piše da su operatori dužni da o svom trošku stvore uslove za nadzor na *sopstvenoj* infrastrukturi i plaćaju saobraćaj koji se nadzorom napravi preko te infrastrukture (ovo ne predstavlja značajan trošak za operatore, jer oprema uglavnom već dolazi sa ugrađenim mogućnostima za praćenje saobraćaja), ali nigde ne piše da su obavezni da plaćaju stvaranje tehničkih uslova i druge troškove za potrebe i po specifikaciji službi koje sprovode nadzor (recimo, troškove *dodatne* opreme koja bi se smeštala u prostorijama službi bezbednosti, specifičnoj opremi koja bi se koristila za detaljnu analizu saobraćaja na visokom nivou -- npr. obrazaca korišćenja usluga, dubinsko istraživanje uspostavljenih veza između korisnika i slično, što je veoma skupa stavka, naročito ako se radi o velikim operatorima koji imaju desetine hiljada korisnika).

Činjenica je da argumenti za donošenje tehničkih uslova nisu sporni: postoji zakonska obaveza da se oni donesu, postoji procedura po kojoj se donose i svi se slažu da ovlašćeni nadzor treba da postoji kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti na Internetu i šire, te da mora biti zasnovan na sudskom nalogu.

Ipak, te stvari ne pružaju odgovor na gornja i druga, čini mi se sasvim legitimna, opravdana i razumna pitanja.

Takođe, činjenica da se radi o tehničkim uslovima i dalje ne znači da oni postoje u nekom vakuumu -- njihova primena u praksi proizvodi sasvim realne posledice po korisnike i operatore i RATEL ne bi trebalo olako da prelazi preko toga.

Pozdrav,
Sloba

[ flighter_022 @ 30.07.2008. 15:53 ] @
Ovde postje barem 2 grupe ljudi sa razlicitim misljenjima:

Grupa 1: Zakon je dobar, i to sto taj zakon propisuje je sasvim normalno.
Grupa 2: nazlezne sluzbe nece postovati zakon
Grupa 1: Ali zakon je dobar...
Grupa 2: Ali nadlezne sluzbe nece postovati zakon...
Grupa 1: Ali zakon je do...
Grupa 2: Ali nadlezne sluzbe nece...

Vrtimo se u krug. Vecina ljudi nema nekog jakog razloga da se protivi, Medjutim, kolektivno uskustvo skupljeno tokom poslednjih 40-50-60 godina pokazuje da su ljudi veoma skloni raznim zloupotrebama mogucnosti koje su im date, a posebno onda kada ne postoji NIKO ko ce jako da ih lupi po prstima onda kada te prste zavlace tamo gde ne smeju... U tome je problem, ne u samom zakonu. Vec smo to prezvakali nekoliko puta ovde. Da li iko ovde zaista veruje ce agenta bezbednosne sluzbe neko da proziva a posebno da kazni ako neovlasteno pristupi nekim informacijama? Ako takvih ima, molio bih da mi precizno opisu kako ce pocinioc da bude uhvacen, i sta ce konkretno da mu se desi.
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 16:07 ] @
@Twiddle: slazem se da je sam dokument veoma nespretno resen i realizovan. Medjutim, njegova poenta je po meni i dalje na mestu, to jest - da je predlog validan.
Sve je moglo drugacije, ali na zalost nije bilo idealno.

@fighter: ja spadam u obe grupe istovremeno :-)
I problem i jeste sto niko nece da kontrolise to. Dokle god grupa ljudi ima previse privilegija / dozvola - ovo ce i nastaviti da se desava.

Ne zaboravite da i na trulom zapadu ima korupcije i mita. Medjutim, to je samo u veoma visokim krugovima i 'ne osetno' za obicne smrtnike. Na zapadu su pametni, pa daju ljudima taman onoliko dovoljno da se ne zale na to sto ima korupcije. Da im daju manje - zalili bi se i ovde. Dok u Srbiji daju ljudima taman toliko da prezive do sledeceg meseca, da bi opet platili dazbine...

Poz,
Sale
[ bokili @ 30.07.2008. 16:08 ] @
SmilieBG:
Citat:
Ovaj dokument sada sprecava da se to desava, jer obavezuje ISP-a, da sudskom odlukom mora da dostavi podatke.


A gde to pise majke ti?

ANALIZA DOSADASNJE DISKUSIJE: Ova diskusija vise ne lici na forum gde treba diskutovati i sukobljavati misljenja, svodi se na to da su cak administratori poceli da ponavljaju jedno te isto kao papagaji. I uopste ne odgovaraju na ono sto SU DRUGI postavili kao problem.

Treci post ispred mog, bas govori o tome.

Ali osecam da ce postovi posle ovog biti u fazonu:

Citat:
Eto, vidis kako izmisljate i menjate teze - ovo je skolski primer

Citat:
Evo jos jednog proroka, dakle... Pa lepo, izvolite i rasturite to, verujem da ovde ima dosta "pravnika pripravnika" .

Citat:
Fabrike ce traziti pare od drzave da ugrade filtere koji su neophodni da bi se zadovoljili propisi protiv zagadjenja?


Mislim da je ovo valjan razlog tako strasne odbrane:
Citat:
Elem, @Srpsko Gradjevinarstvo - doticnog profesora i njegovu zenu, isto poznatu profesorku, licno poznajem


Mislim, sta reci... Izgleda da su svi ovde "budale" sto imaju druga misljenja i sto ne bi voleli da pod velom "Terorizam je oko nas, moramo se zastiti" neko ugrozava njihova ustavom zagarantovana prava.

Ako ce sad neko da mi kaze: "Samo uz sudski nalog"! Nek mi navede gde se to precizira u pravilniku. I ako ponovo pocnete kao papagaji da ponavljate kako je to u raznim zemljama koje nas okruzuju, onda mislim stvarno, valjda ste naucili dve-tri prosto prosirene recenice! :)
[ twiddle @ 30.07.2008. 16:11 ] @
Zakon o TK je u celini prilično kilav, ali je bolji od prethodnog i bolji od toga da nemamo ništa.

Zakon o sprovođenju ovlašćenog nadzora ne postoji, već je to regulisano Zakonom o krivičnom postupku. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nemamo, niti bilo koji drugi sličan zakon.

Nije sporno da tehnički uslovi RATEL treba da postoje, ali je vrsta i opseg tih tehničkih uslova stvar koja itekako mora biti predmet rasprave, jer praktična primena tih uslova proizvodi realne posledice.

Nije sporno da je nadzor moguć samo uz sudski nalog. Sporna je situacija u kojoj ovlašćeno lice dolazi sa sudskim nalogom za praćenje osobe X i ne traži od operatora podatke o osobi X, nego traži spisak svih korisnika + traži da mu se eksportovana baza svih korisnika dostavlja 3x dnevno, pa će on sam da nađe osobu X i časna reč neće dirati ništa osim toga. To se tako ne radi. To nema veze sa ovlašćenim nadzorom i takva situacija ne bi trebalo uopšte da se dešava u praksi, jer za tim nema apsolutno nikakve potrebe.

Dakle, nemam ništa protiv da Tehnički uslovi ostanu, ali da se iz njih počiste ove i slične gluposti koje nemaju veze sa nadzorom, samo uvode neizvesnost u sistem ovlašćenog nadzora i sve dovode u nepotrebno neprijatnu situaciju...

Pozdrav,
Sloba
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 16:14 ] @
@boki: pise negde, ne znam gde (i nemam vremena ni volje sada da trazim) u zakonima o telekomunikaciji, gde je izvedeno da se pracenje moze vrsiti samo u odredjenim uslovima... Bilo je reci vec o tome negde na prethodnim stranicama.

@Twiddle: slazem se. Ovo sto pisem je vise za komentare ovde koji navode da je sve to neosnovano. Jesmo banana drzava, ali ipak nesto i jeste definisano zakonom - koji opet, niko dosledno ne sprovodi.

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 16:16 ] @
U pravu si prijatelju, ali ovaj zakon o telekomunikacijama je stvarno težak fušeraj. Kao što podvode u fuš sistemu internet pod njega, tako bi mogli i radiodifuziju, iako o njoj postoji poseban zakon.

Jel teško napraviti zakon od sto članova u kome ćemo prosto Srpski napisati:

član prvi: Internet je

član drugi: ISP je.....

član treći: ISP mora da ispunjava

član četvrti: domen je...

član peti: Za upravljanje nacionalnim domenom zadužen je RNIDS...


član šesti: web prostor je...

član 7...Zabranjeno je koristiti internet za........spisak

član 8... Država Srbija ima pravo da kontroliše ISP i korisnike...

Jel teško napisati 100 članova i jasno sve definisati i sve savršeno u redu. Naravno da jeste jer onda razna palamudjenja ne prolaze i mešetarenja.

Eto vam Fidik. Na A4 listu piše: " JA SE OBAVEZUJEM DA ĆU U TOM I TOM VREMENSKOM INTERVALU, SAGRADITI TAKAV I TAKAV MOST, PO TOJ I TOJ CENI, I U SVEMU VAŽE FIDIKOVA PRAVILA". MOŽEMO I NEKO DA ISKLJUČIMO, TO NAGLASIMO.

imaju 4 knjige FIDIKA koje važe skoro 100 godina i tu sve definisano. Mi samo napišemo osnovni tekst i potpišemo, pečat i ugovor sklopljen..

Jedino me je Hrvatski zakon o cestama oduševio.Na 20 strana ,kratko i jasno da jasnije ne može biti. A nnaš zakon o telekomunikacijamu vuče komentar od 200 strana. Pazi ga "Zakon s komentarom". Da je dobar bio bi jasan, a ne da ga komentarišemo.
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 16:19 ] @
http://www.b92.net/info/vesti/..._category=12&nav_id=310836

@srpsko: plasim se i da ga sve srocimo najjasnije sto moze biti - opet, slabe vajde, kada ga niko nece postovati i sprovoditi :-(

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 16:29 ] @
Citat:
Šabić je za agenciju Beta ocenio da je "umirujuće" to što je direktor RATEL-a Jovan Radunović kazao da je kontrola moguća samo na osnovu sudskog naloga, ali da to nije dovoljno.

"U pravnoj državi, garancije ove vrste moraju se zasnivati ne na izjavama funkcionera nego na izričitim i konzistentnim pravnim normama, a s tim u vezi u ovom slučaju imamo problem", rekao je poverenik.


Garantovao lepi Jova ha ha ha na časnu reč

jel vas ovo podseća na čuvene dve poruke, sa pomeranjem zareza.

Streljati ne, pustiti i

streljati, ne pustiti


Zaboravih da je TK mnogo jak zakon, svaka druga reč im je Telekom. Umesto da se uvede konkurentna utakmica i da mogu da imam 10 linija fiksne telefonije gde hoću i kod koga hoću, oni me i zakonski ucenjuju telekomom. Pa nek crkne i taj telekom, ako ne može preživeti tržišnu utakmicu. Hoću da imam fiksni kod nekog drugog
[Ovu poruku je menjao srpsko gradjevinarstvo dana 30.07.2008. u 17:44 GMT+1]
[ Mister Big Time @ 30.07.2008. 17:35 ] @
Sto vise razmisljam o ovome, sve mi je smesnije i pateticnije. Cemu sve to... ali neka im, there are wars that can't be won.
[ SmilieBG @ 30.07.2008. 19:31 ] @
@srpsko - vremenom ces imati i kod drugog fixni, nije to sporno. Samo je proces dug i mukotrpan.

Nije sve idealno, ali se makar pomera, po meni - na bolje.

Poz,
Sale
[ MyWay @ 30.07.2008. 20:11 ] @
Citat:
SmilieBG: @srpsko - vremenom ces imati i kod drugog fixni, nije to sporno. Samo je proces dug i mukotrpan.
I kod trećeg, četvrtog, petog... doduše tehnički samo kod jednog (opet istog) ali će mu prodavac biti drugi.. kao ADSL :-)
[ gagysa2405 @ 30.07.2008. 20:30 ] @
Pa mislim da ćemo biti veći "BRAT" od "VELIKOG BRATA" jer u zemlji gde je nadzor nad telom koje se ovlašćuje da ima nadzor nad vašom privatnošću i da pomoću vaših veb kamera uđe i u vaše sobe,u najmanju ruku diskutabilan(partije na vlasti se prvo izbiju oko tog mesta šefa BIA) vrlo dikutabilan, Čak se Američki predsednik krije iza ALKAIDE kao razloga za sličan zakon.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 30.07.2008. 20:31 ] @
Popodne sam ponovoi čitao TK zakon i mogu reći da veće i nerazumljivije i neprecizno definisano nisam u životu video. Ako se raspadne Telekom sve će pući.
[ MyWay @ 30.07.2008. 20:34 ] @
Citat:
twiddle: Sporna je situacija u kojoj ovlašćeno lice dolazi sa sudskim nalogom za praćenje osobe X i ne traži od operatora podatke o osobi X, nego traži spisak svih korisnika + traži da mu se eksportovana baza svih korisnika dostavlja 3x dnevno, pa će on sam da nađe osobu X i časna reč neće dirati ništa osim toga. To se tako ne radi. To nema veze sa ovlašćenim nadzorom i takva situacija ne bi trebalo uopšte da se dešava u praksi, jer za tim nema apsolutno nikakve potrebe.
Ovaaaj, ako ovlašćeni organi nemaju spisak internet korisnika a pogotovo blage veze nemaju kod kog je ISP. kako zamišljaš da zna kod kog ISP-a da zakuca sa sudskim nalogom?
I ako uspe da nađe traženog korisnika kod jednog ISP-a, otkud zna da samo kod njega ima nalog? :-)
[ Laki_Gen @ 30.07.2008. 21:21 ] @
@MyWay Zato ce oni dobijati komplet bazu svih korisnika i ip tabele, kopije svih mejlova i onda ako nabasaju na neko krivicno djelo traze sudksi nalog da ga nastave spijunirati? Jel' ovako ide?
[ MyWay @ 30.07.2008. 21:40 ] @
Ne, znaš i sam da ne ide tako. Kad imaju razloga i zakonskog osnova da prate nečije komunikacije, oni dobiju sudski nalog i prate njegove komunikacije. NAravno da bi trebalo da imaju pre toga podatke o vrstama komunikacija i servis provajderima (mobilna, fixna,IP..) preko kojih ostvaruje komunikacije.

Ili pak da poštede ISPove tih muka pa da u delu IP komunikacija ili puste cirkularno pismo i zamole svakog dobrog ISP-a da kaže da li je korisnik kod njega, ili pak da skrate postupak i zaposle vidovitu Zorku da im kaže ko je servis provajder?
[ bachi @ 30.07.2008. 22:27 ] @
Ne razumem što je problem da se nastavi po starom? Vrši se neka loša aktivnost sa te i te ip adrese, proveri se kom ISPu pripada ta ip adresa, pogledaju se logovi i vidi se sa kog je broja telefona konektovano na net u to vreme (ili naloga) i krene u dalju akciju?

Ne shvatam svrhu dostavljanja svih podataka o userima i email adresa i podacima po defaultu, kada nema potrebe za tim. To je ono oko čega se ne slažem, sve ostalo je ok. Nadgledali su oni i ranije, nadgledaće i sada i baš me briga što će da vide da skidam Betmena, :) ali prosleđivanje svih tih podataka jednom ili nekoliko puta mesečno, bez sudskog naloga mi je baš baš sporno.

Zbog šačice ljudi (kriminalaca), celo stanoništvo se neopravdano etiketira. Ti kriminalci isto tako znaju za digitalne sertifikate, SSLove, PGPove kao i mi ovde i ne vidim čemu sve to...
[ Comrade @ 30.07.2008. 23:37 ] @
BIA je obavestajna sluzba, nije ovlascena ni zaduzena za hapsenje, samim tim nalog im nije potreban.
Nalog je bitan u tom smislu sto legalizuje dokaz.
BIA ne sakuplja dokaze vec informacije.

To je problem.
[ mokelet @ 31.07.2008. 02:07 ] @
@Ivan Dimkovic

Izvinjavam se na konstataciji, ali ti kao da si pao sa Marsa. Ne znam pre koliko godina si otišao odavde, ali sve si zaboravio. Blago tebi. :-) U principu, u tvojim stavovima ne vidim mnogo toga spornog, slažem se sa većinom uz par opaski:
a) Tajming za ovo što se radi je izuzetno loš. Ne mozes praviti poređenje Srbije sa većinom zapadnoevropskih zemalja pre svega jer su one imale kontinuitet državnosti, demokratije (kakve takve) i poštovanja ljudskih prava, za razliku od nas koji imamo prilično loše nasleđeno stanje. Cela ova priča sa uvođenjem okvira i regulativa bi trebalo da se dešava u mesecima pred očekivan prijem u EU i finalnom usklađivanju propisa, a ne u situaciji kada nije aktiviran ni SSP, a za status kandidata da ne govorim. Ovo je lov u mutnom, koji može imati za cilj ukrupnjavanje na sceni internet provajdera i produžavanje de facto monopola Telekoma.
b) Možda ti iz EU perspektive tako ne deluje, ali mi smo još uvek u opasnosti da otegnemo EU integraciju. Prevelika javna potrošnja (+ oko 500.000 zaposlenih u državnim institucijama) i krckanje privatizacionih prihoda prete da puknu kao prenaduvan balon. Potres neće biti prevelik, ali tajming je takav da će se tako nešto desiti pre nego što budemo mogli da računamo na pristupne fondove EU i neke veće investicije. Taj raskorak (u zavisnosti da li bude bio u izbornoj godini) nas može koštati jezička na vagi koji će konačno prevagnuti na stranu radikala. A tada ćemo sigurno prijem u EU odložiti na još par godina, dok će ceo taj mehanizam "prisluškivanja" ostati na snazi, nadohvat ruku onih koji budu tada kontolisali BIA-u. Prilično primamljivo? Upravo zato ovakve propise treba usvajati u cajtnotu pristupanja EU, da bismo se zaštitili od nas samih.
c) Ne možes da porediš telefonsko prisluškivanje sa ovim "prisluškivanjem". Telefon počinje da se prisluškuje onog trenutka kada se dobije nalog, svako prethodno prisluškivanje nije relevatno na sudu. Ovo "prisluškivanje" je retroaktivnog tipa. Misliš da je to OK? Zar ti ne deluje nimalo čudno cela konstrukcija zarad budućih uhapšenih par pedofila i e-mail manijaka?
[ Mister Big Time @ 31.07.2008. 02:38 ] @
@mokelet: Naravno da sve deluje unajmanju ruku izhitreno i cudno, ali verovatno postoje i razlozi za to, za koje public domain sigurno nece saznati. Ja tipujem na pripremu za nesto krupnije kada dodje do sl. hapsenja ili cega vec.
[ mokelet @ 31.07.2008. 03:12 ] @
Citat:
Mister Big Time:Ja tipujem na pripremu za nesto krupnije kada dodje do sl. hapsenja ili cega vec.

Kakva priprema za kakvo hapšenje? Dileri droge i šverceri belog roblja slobodno šetaju zemljom. Da ne misliš možda na hapšenje pubertetlija koje skidaju pornjavu putem p2p ili na hapšenje Mladića dok e-mailom dogovara prebacivanje na sledeću sigurnu lokaciju?

@Ivan Dimkovic
Zaboravih u prethodnom postu da se osvrnem na prof. dr Jovana Radunovića. Koliko je bezveze njegovo pljuvanje od strane srpskog građevinarstva, toliko je irelevantno tvoje branjenje istog. Razlika je samo u stilu. To što ti profesora i njegovu suprugu lično poznaješ ne znači da dotični nije DB-ovac ili makar doušnik-saradnik. To nikada nećeš ni saznati, tako da je skoro jednako verovatno da on jeste ili nije DB-ovac/saradnik. Pritom je verovatnije ovo prvo, imajući u vidu dosadašnju višegodišnju praksu.
[ Mister Big Time @ 31.07.2008. 04:41 ] @
Citat:
mokelet: Kakva priprema za kakvo hapšenje? Dileri droge i šverceri belog roblja slobodno šetaju zemljom. Da ne misliš možda na hapšenje pubertetlija koje skidaju pornjavu putem p2p ili na hapšenje Mladića dok e-mailom dogovara prebacivanje na sledeću sigurnu lokaciju?Ma kakvi pr0n-ovci, to drugo. Ako su skorasnji dogadjaji istiniti, zasto da ne, sve je moguce, mozda se Ratko bacio u izradu sajtova ili neki telemarketing

Takodje mi je palo na pamet i ono sto je 'olandski sef diplomatije trazio kada je rekao da ni kada Srbija pohapsi sve begunce nece biti dovoljan znak saradnje, vec traze i dostupnost informacija koje su vrlo licile na ovaj opis RATEL-a i BIA-je. Iako je Rasim rekao da im to ne moze ni jedna zemlja na svetu dati, jer bi narusavalo privatnost svakog gradjanina ove zemlje... ko zna mozda su nasi ipak popustili pred sveCkim silnicima.

A tu su i kriminalne grupe koje nisu sasvim istrebljene tokom Sablje (verovatno, ako cita ovo BIA ne znam nista o tome! ).
[ valjan @ 31.07.2008. 06:14 ] @
Prema procenama sa kraja 2007. godine, u Srbiji ima preko 1,5 milion korisnika Interneta. Neka svako od njih posalje samo jedan email godisnje, jednom operateru u BIA-i trebace 15-20 godina da sve pregleda, pod uslovom da za to vreme niko vise ne posalje nijedan email i ne pojavi se nijedan novi korisnik. Racunica je izvedena za osmocasovno radno vreme, uzimajuci u obzir prosecan broj radnih dana u godini, umanjen za godisnji odmor i neko eventualno bolovanje, i uz pretpostavku da je u proseku dovoljan jedan minut za citanje jedne poruke.

Znaci, da bi meni neko iz BIA-e pregledao postu, morali bi imati nekoliko hiljada zaposlenih samo na ovim poslovima, koji sede potpuno besposleni, i da od milion i po korisnika odaberu bas mene, sto je manje verovatno nego da me zvekne grom, a svega deset puta vise verovatno nego sedmica na lotou. A da ne spominjem p2p, chat i slicne servise - svaki od njih pri nekoj normalnoj upotrebi otvara bar desetak konekcija, pa neka samo 0,1% korisnika Interneta u istom trenutku koristi p2p ili chat, to je 15.000 istovremenih konekcija. Ko zeli da izracuna koliko ovde treba ljudi u BIA-i da isprate sta se sve desava na ovim komunikacionim kanalima? Cak i kada im neki sniffer izgenerise sazeti pregled celokupne p2p komunikacije, opet treba vremena da neko taj pregled iscita. I naravno da nece niko citati bas svaki mail, nego ce se verovatno koristiti neki trigeri (npr. kada se u istom mailu spomene atentat i ime nekog visokog drzavnog funkcionera) koji ce filtrirati sve mailove i izdvajati one koji zadovolje odredjene kriterijume. Zbog toga 99% korisnika nece nikada ni doci u dodir sa BIA-om.

Ne slazem se sa time da neko tamo u BIA-i moze neovlasceno da prati bilo ciju komunikaciju, i smatram da se na pravi nacin mora izregulisati procedura za dobijanje dozvole za neciji nadzor, ali mislim da vecina na ovom forumu mlati praznu slamu. Kao da ljudi smatraju da samo oni u Srbiji koriste Internet, i da ce BIA samo zbog njih izdvojiti tri "referenta" koji ce 24h u tri smene pratiti njihovu celokupnu elektronsku komunikaciju. Spustite se malo na zemlju ljudi, ispisali ste 18 strana, a vecina toga sto je spomenuto je prilicno nerealno. Ne kazem da ne moze da se desi, ali ako vam se bas i desi, onda odmah trk da uplatite i loto, kad vas je vec krenulo :-)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 31.07.2008. 08:03 ] @
Prave inženjere pamte po objektima koje su ostavili potomstvu. Taj Jova pametnije da pomogne u proizvodnji solarne i aero energije, ili da neki sistem prenosa energije usavrši. Da Srbija vidi korist od njegovog doktorata i prakse. Ako mu vidite funkcije čovek se uspešno šalta iz organa u organ koji su ad hock definisani u zakonu. Takodje ga nije pojela ni reorganizacija 2000, znači da ga pokrivaju, a poznato je da je većina tada smenjena.Lakše je sastančiti i zajebavati narod nego se baviti elektrotehnikom.

Preti mi neko, recimo da sam ja Boris Tadić. Ja bih mu odmah našao ip, i locirao ga. I to nije ništa neobično. Sad neko verovatno preti iz internet caffea, a tu onda leka nema, kad računar koristi njih 50 dnevno.

Ja jedino rešenje vidim u donošenju sva zakona


1. Telekomunikacijama, jasno i precizno, bez pominjanja Telekoma
2. Zakon o internetu

I da ako treba da se prisluškujemo to definišemo članom zakona, a ne ovako da verujemo lepom Jovi i BIA da oni to neće zloupotrebiti.
[ fastbyte @ 31.07.2008. 08:18 ] @
Sve je to jedna velika banda.....
[ srpsko gradjevinarstvo @ 31.07.2008. 09:58 ] @
Nije to banda već poniženje samog sebe. Kad pogledam neki most, a ja kažem gradio ga taj i taj i drago mi da poznajem projektanta ili graditelja. Mene bi lično bilo sramota poznavati lika koji pravi akte po meri UDBE. Samim tim što je završio težak fakultet i na istom doktorirao. Pa što se toliko mučio da bi UDBI, OZNI, BIA pisao nakaradna dokumenta.

Ja ću uvek otvoreno reći šta mislim, pa čak i ako mi je neko prijatelj. Skoro sam izgrdio jednog prijatelja pravnika i ovaj digao nos. Kao on sekretar skupštine opštine a dnevni red mu sav protivpravan i nakaradan.Dete bi bolje pripremilo. Ja sam bio gost jer su mog drugog prijatelja birali za gradonačelnika.

Ako je ovaj lepi Jova toliko siguran neka stavi na svom fakultetu ove akte na raspravu, pa da vidimo šta će mu ljudi reći.
[ StevieG @ 31.07.2008. 11:11 ] @
Preporuke Evropske komisije i Saveta Evrope vezane za oblast zakonom ovlašćenog nadzora telekomunikacija

Države članice treba da:
• Obezbede detaljan regulatorni okvir za primenu elektronskog nadzora telekomunikacija, u saglasnosti sa zahtevima utvrđenim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima;
• Obezbede kontrolu zakonitosti odobravanja i primene elektronskog nadzora telekomunikacija unutar struktura policije i tužilaštva;
• Obezbede mehanizme sudskog nadzora nad procesom odobravanja i primene elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Uvedu sistemske mehanizme unutrašnje kontrole primene elektronskog nadzora telekomunikacija, kroz administrativni ili nadzor tužilaštva;
• Pored sudskih, uvedu i dodatne sistemske mehanizme eksterne kontrole primene elektronskog nadzora telekomunikacija (specijalni sudski odbori, skupštinski odbor za bezbednost ili ombudsman);
• Preduzmu zakonodavne mere koje će obezbediti integritet i prihvatljivost materijala dobijenih primenom elektronskog nadzora telekomunikacija kao sudskih dokaza; pravila i procedure prikupljanja dokaznog materijala treba istovremeno da zaštite pravo okrivljenog na pravedno suđenje;
• Ohrabruju i promovišu prihvatanje međunarodnih standarda za tehnička rešenja u primeni elektronskog nadzora telekomunikacija, kako bi se omogućilo korišćenje ove mere i u međunarodnom kontekstu; Pod međunarodnim standardima podrazumevaju se Rezolucija Saveta ministara EU broj 9194/01 od 20.06.2001. i tehnički standardi Evropskog instituta za telekomunikacije ETSI iz LI serije.
• Obezbede odgovarajuće ljudske, tehničke i finansijske resurse za primenu elektronskog nadzora telekomunikacija u službama za sprovođenje zakona, nezavisne od resursa i institucija državne bezbednosti;
• Formiraju specijalizovane jedinice za primenu elektronskog nadzora telekomunikacija u okviru službi za sprovođenje zakona i obezbede njihovu operativnu nezavisnost;
• Obezbede regulatorno i institucionalno odvajanje elektronskog nadzora telekomunikacija koji primenjuju službe za sprovođenje zakona u svrhu
kriminalističkih istraga, od sličnih aktivnosti službi za nacionalnu bezbednost;
• Obezbede da zakoni i procedure koji se donose za oblast elektronskog nadzora telekomunikacija u obzir uzmu i nove tehnologije koje se uvode u primenu. U tom smislu države članice treba da blisko sarađuju sa privatnim sektorom kako bi obezbedile najefikasniju primenu postojećih tehnologija;
• Obezbede čuvanje podataka o saobraćaju od strane telekomunikacionih operatora i stavljanje tih podataka na raspolaganje zakonom službama ovlašćenim službama, saglasno domaćem zakonodavstvu, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Konvencijom
o zaštiti pojedinaca u odnosu na sisteme za automatsku obradu ličnih podataka;
• Preduzmu odgovarajuće mere radi obezbeđivanja minimuma zahteva u pogledu zaštite tajnosti (u smislu da prikupljene informacije mogu biti dostupne samo određenim i za to ovlašćenim licima), integriteta (autentičnosti i kompletnosti) informacija i raspoloživosti tehničkih sistema za realizaciju primene elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Detaljno utvrde način postupanja i uništavanja materijala i ličnih podataka prikupljenih primenom elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Omoguće uvid u materijale dobijene primenom elektronskog nadzora telekomunikacija odbrani okrivljenih tokom krivičnog postupka i njihovo osporavanje;
• Usvoje detaljne interne propise i podzakonska akta koji regulišu procedure predlaganja, odobravanja i izvršavanja, tok dokumenata, način rukovanja prikupljenim materijalom, mere na očuvanju tajnosti primene i druge detalje od značaja za primenu i korišćenje rezultata primene elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Sistematski prikupljaju i analiziraju informacije o primeni elektronskog nadzora telekomunikacija; Jednom godišnje da javno objave statističke podatke o primeni elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Obezbede prezentaciju godišnjih izveštaja o primeni elektronskog nadzora telekomunikacija odgovarajućem državnom organu;
• Identifikuju pozitivna iskustva i praksu u pogledu primene i kontrole korišćenja elektronskog nadzora telekomunikacija u odnosu na policiju i tužilaštvo;
• Ohrabruju ovlašćene službe da bolje koriste svoje mreže međunarodnih kontakata u oblasti elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Institucionalizuju obuku službenih lica uključenih u primenu elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Razmotre mogućnost obezbeđivanja specijalizovanog savetodavnog tela na nacionalnom nivou sa zadatkom da pomaže i savetuje ovlašćene organe u procesu primene mera elektronskog nadzora telekomunikacija.

Smernica se odnosi samo na podatke koji su generisani ili obrađeni kao posledica neke komunikacije ili komunikacijske usluge i ne odnosi se na podatke koji predstavljaju sadržaj dostavljene informacije. Podaci bi trebalo da budu zadržani na takav način da se izbegne njihovo ponovno zadržavanje. Podaci koji su generisani ili obrađeni u toku pružanja komunikacijskih usluga se odnose na podatke koji su dostupni. Posebno, u pogledu zadržavanja podataka koji se odnose na elektronsku poštu i internet telefoniju, obaveza zadržavanja podataka može da se primeni samo u odnosu na podatke koji dolaze iz provajderovih sopstvenih usluga ili sopstvenih usluga provajdera mreže.

[ StevieG @ 31.07.2008. 11:13 ] @
U skladu sa Članom 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ECHR), svako ima pravo na poštovanje sopstvenog privatnog života. Javni nadležni organi mogu da se mešaju u proces izvršavanja tog prava samo u skladu sa zakonom i onda kada je to neophodno u jednom demokratskom društvu, inter alia (između ostalog), ukoliko se radi o interesu nacionalne bezbednosti ili javne zaštite, prevenciji nemira ili kriminala, ili zaštiti prava i sloboda drugih. Zbog toga što se ispostavilo da je zadržavanje podataka tako neophodno i efektno istraživačko sredstvo za proces uspostavljanja zakona u nekoliko zemalja članica, a naročito u vezi sa ozbiljnim pitanjima kao što su organizovani kriminal ili terorizam, neophodno je obezbediti da zadržani podaci, u toku izvesnog perioda, budu dostupni nadležnim organima koji uspostavljaju vlast, i izloženi uslovima koji su propisani ovom Smernicom. Stoga je usvajanje jednog načina zadržavanja podataka, a koji se povinuje zahtevima....
[ Slobodan Miskovic @ 31.07.2008. 11:15 ] @
RATEL: Zakon garant privatnosti
31. jul 2008. | 11:43 | Izvor: B92
Beograd -- Zbog negativnih reakcija na pravilnik o nadzoru telekomunikacionog saobraćaja, RATEL navodi da je privatnost garantovana zakonom.


Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) navodi da su samo propisani tehnički uslovi koji su potrebni za ovlašćeni državni nadzor u oblasti telekomunikacija i to u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, a da isti zakon propisuje zaštitu privatnosti u okvirima na koje se Zakon o telekomunikacijama odnosi.

Uslovi koje je propisao RATEL obavezuju samo "nadprovajdere" (za sada su to samo Telekom Srbija, Telenor, VIP mobile i VeratNet) da ih poštuju. Ostali Internet provajderi ne podležu propisanim obavezama", navodi RATEL.

"Građani ne treba da brinu da će njihova privatnost biti ugrožena pravilnikom koji smo doneli. Ova odluka ne znači da će svako moći da prati razmenu elektronske pošte građana", navodi Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora RATEL-a, u saopštenju te institucije.

"Upustvo o tehničkim uslovima se odnosi samo na nadprovajdere, a nadzor će se odvijati po nalogu nadležnog suda", navodi on.

Obaveze javnih telekomunikacionih operatora definisane su takođe Zakonom o telekomunikacijama, prema kome su oni dužni da nadležnim državnim organima omoguće pristup i analizu podataka, kao i da oforme podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor.

Ova odredba Zakona, kao i odluka RATEL-a, odnose se pre svega na zaštitu od terorizma i prevenciju kriminala, ponavljaju u RATEL-u.

Istim zakonom propisana je i zaštita privatnosti u okvirima na koje se Zakon o telekomunikacijama odnosi: "Zabranjene su sve aktivnosti ili korišćenje uređaja kojima se ugrožava ili narušava privatnost i poverljivost poruka koje se prenose telekomunikacionim mrežama, osim kada postoji saglasnost korisnika ili ako se ove aktivnosti vrše u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom izdatim u skladu sa zakonom."

Radunović navodi da su isti tehnički uslovi propisani i za fiksnu i mobilnu telefoniju i da se već nesmetano primenjuju u našoj zemlji, čime nije narušena privatnost građana.

Da bi privatnost građana bila u potpunosti zaštićena, neophodno je kompletiranje institucionalnih okvira i donošenje zakona koji se direktno odnose na ovu oblast. Zakon o telekomunikacijama, sa odredbama koje se tiču zaštite privatnosti, biće samo deo tog sistema.

"Upustvo smo doneli na osnovu Zakona o telekomunikacijama, koji je u skladu sa Ustavom Srbije. Stoga je nesporno da odluka RATEL-a nije protivna Ustavu", navodi on.

"Konačnu reč o ustavnosti ovakve odluke može da da samo Ustavni sud. Ukoliko Sud proceni suprotno, u potpunosti ćemo poštovati tu odluku", navodi Radunović, a saopštava RATEL.
[ djricky @ 31.07.2008. 12:07 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Uslovi koje je propisao RATEL obavezuju samo "nadprovajdere" (za sada su to samo Telekom Srbija, Telenor, VIP mobile i VeratNet) da ih poštuju. Ostali Internet provajderi ne podležu propisanim obavezama", navodi RATEL.

ma nije valjda, a gde je SBB??? ili njihov nezavisni link niko ne vidi? da, svi se pravimo slepi i gluvi kad nas dovoljno dobro potplate....
[ srpsko gradjevinarstvo @ 31.07.2008. 12:23 ] @
Ljudi ja jesam za to da neka kontrola i mogućnost iste postoji. Ali zašto ja to da plaćam, kada to meni ne treba jer sebe bolje kontrolišem od nekog iz BIA.Ako BIA i Ratelu treba takva kontrola neka sami plate te uredjaje pa neka se kontrolišu.

I kao što je iskustvo Evrope i preporuka:

Citat:
• Obezbede detaljan regulatorni okvir za primenu elektronskog nadzora telekomunikacija, u saglasnosti sa zahtevima utvrđenim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima;
• Obezbede kontrolu zakonitosti odobravanja i primene elektronskog nadzora telekomunikacija unutar struktura policije i tužilaštva;
• Obezbede mehanizme sudskog nadzora nad procesom odobravanja i primene elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Uvedu sistemske mehanizme unutrašnje kontrole primene elektronskog nadzora telekomunikacija, kroz administrativni ili nadzor tužilaštva;
• Pored sudskih, uvedu i dodatne sistemske mehanizme eksterne kontrole primene elektronskog nadzora telekomunikacija (specijalni sudski odbori, skupštinski odbor za bezbednost ili ombudsman);
• Preduzmu zakonodavne mere koje će obezbediti integritet i prihvatljivost materijala dobijenih primenom elektronskog nadzora telekomunikacija kao sudskih dokaza; pravila i procedure prikupljanja dokaznog materijala treba istovremeno da zaštite pravo okrivljenog na pravedno suđenje;
• Ohrabruju i promovišu prihvatanje međunarodnih standarda za tehnička rešenja u primeni elektronskog nadzora telekomunikacija, kako bi se omogućilo korišćenje ove mere i u međunarodnom kontekstu; Pod međunarodnim standardima podrazumevaju se Rezolucija Saveta ministara EU broj 9194/01 od 20.06.2001. i tehnički standardi Evropskog instituta za telekomunikacije ETSI iz LI serije.
• Obezbede odgovarajuće ljudske, tehničke i finansijske resurse za primenu elektronskog nadzora telekomunikacija u službama za sprovođenje zakona, nezavisne od resursa i institucija državne bezbednosti;
• Formiraju specijalizovane jedinice za primenu elektronskog nadzora telekomunikacija u okviru službi za sprovođenje zakona i obezbede njihovu operativnu nezavisnost;
• Obezbede regulatorno i institucionalno odvajanje elektronskog nadzora telekomunikacija koji primenjuju službe za sprovođenje zakona u svrhu
kriminalističkih istraga, od sličnih aktivnosti službi za nacionalnu bezbednost;
• Obezbede da zakoni i procedure koji se donose za oblast elektronskog nadzora telekomunikacija u obzir uzmu i nove tehnologije koje se uvode u primenu. U tom smislu države članice treba da blisko sarađuju sa privatnim sektorom kako bi obezbedile najefikasniju primenu postojećih tehnologija;
• Obezbede čuvanje podataka o saobraćaju od strane telekomunikacionih operatora i stavljanje tih podataka na raspolaganje zakonom službama ovlašćenim službama, saglasno domaćem zakonodavstvu, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Konvencijom
o zaštiti pojedinaca u odnosu na sisteme za automatsku obradu ličnih podataka;
• Preduzmu odgovarajuće mere radi obezbeđivanja minimuma zahteva u pogledu zaštite tajnosti (u smislu da prikupljene informacije mogu biti dostupne samo određenim i za to ovlašćenim licima), integriteta (autentičnosti i kompletnosti) informacija i raspoloživosti tehničkih sistema za realizaciju primene elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Detaljno utvrde način postupanja i uništavanja materijala i ličnih podataka prikupljenih primenom elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Omoguće uvid u materijale dobijene primenom elektronskog nadzora telekomunikacija odbrani okrivljenih tokom krivičnog postupka i njihovo osporavanje;
• Usvoje detaljne interne propise i podzakonska akta koji regulišu procedure predlaganja, odobravanja i izvršavanja, tok dokumenata, način rukovanja prikupljenim materijalom, mere na očuvanju tajnosti primene i druge detalje od značaja za primenu i korišćenje rezultata primene elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Sistematski prikupljaju i analiziraju informacije o primeni elektronskog nadzora telekomunikacija; Jednom godišnje da javno objave statističke podatke o primeni elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Obezbede prezentaciju godišnjih izveštaja o primeni elektronskog nadzora telekomunikacija odgovarajućem državnom organu;
• Identifikuju pozitivna iskustva i praksu u pogledu primene i kontrole korišćenja elektronskog nadzora telekomunikacija u odnosu na policiju i tužilaštvo;
• Ohrabruju ovlašćene službe da bolje koriste svoje mreže međunarodnih kontakata u oblasti elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Institucionalizuju obuku službenih lica uključenih u primenu elektronskog nadzora telekomunikacija;
• Razmotre mogućnost obezbeđivanja specijalizovanog savetodavnog tela na nacionalnom nivou sa zadatkom da pomaže i savetuje ovlašćene organe u procesu primene mera elektronskog nadzora telekomunikacija.


Ovo Evropsko je sasvim ok i precizno. Lepi Jova je sve stručno odradio, tako da je BIA dao odrešene ruke. Nije higijenski kontrolisati službu i lica jbg.Preciziraj burazeru kako, gde, pod kojim okolnostima, a ne paušalno. Ljudi sa ovim sranjem od TK zakona nikad nećemo ne u EU, nego nigde, i sa Telekomom.Nije sramota da se skupština sastane i za ceo set zakona usvoji zakone neke uredjene eu članice. Kada ne umemo nije sramota uzeti od drugih.

"U Srbiji je internet i web prostor nešto što je ograničeno, pardon jbg. zvanično nije ali mi tražimo način da pod pendrekom propišti i da se skupi."

Evo Ratelovog Udbaškog rečnika:

"presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja (attachment) i
obradu Web mail-a;"...

OVO JE LEPI JOVA PREPISAO U ORIGINALU GLASI:

Praćenje i presretanje lica, i drugih lica sa kojima je u kontaktu , kao i njihova policijska obrada"..

Jbt. komunizam kad se vuče kao zmija u zakonima..Gde možeš u Evropskom naći ovako sirov tekst u zakonu?
[ sstanko78 @ 31.07.2008. 15:13 ] @
Citat:

ma nije valjda, a gde je SBB??? ili njihov nezavisni link niko ne vidi? da, svi se pravimo slepi i gluvi kad nas dovoljno dobro potplate....


SBB nije natprovajder
[ djricky @ 31.07.2008. 15:37 ] @
Citat:
sstanko78: SBB nije natprovajder

informisi se malo bolje... SBB ima svoj nezavisni link ka svetu, bas kao telekom i verat... znam da je off-topic ali nisam mogao da izdrzim...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 31.07.2008. 15:52 ] @
Što lepi Jova ne dođe u dnevnik, kao pravi frajer da objasni građanima Srbije, kako će im poskupeti internet zbog njegovih glupih odluka. Ne sme ili je kukavica.

Da vidim ko će još smeti da se žali da su Srbi infortmatički i internet nepismeni , kada im duplirate cene interneta a usluga očajnija ne može biti.

Decu roditelji uče od treće godine ko je Jova Zmaj, i to po lepom govore o njemu. Mi ćemo našoj govoriti o lepom Jovi radniku BIA, pod kojim brojem valjda će neko saznati jednog dana.."Sine moj, ćale bi ti objasnio mnogo toga na netu, ali ne može da izdvoji par hiljada za vezu, jer Jova je propisao da sam sebe špijuniram".
[ MyWay @ 31.07.2008. 16:20 ] @
Citat:
djricky: informisi se malo bolje... SBB ima svoj nezavisni link ka svetu, bas kao telekom i verat... znam da je off-topic ali nisam mogao da izdrzim...
A ima li negde text TU za KDS operatere izdatih istog datuma kad i za ISP? Možda je tu pokriven i IP deo?
[ sstanko78 @ 31.07.2008. 18:18 ] @
Citat:
informisi se malo bolje... SBB ima svoj nezavisni link ka svetu, bas kao telekom i verat... znam da je off-topic ali nisam mogao da izdrzim...


ima.

pa vidi, oni ne prodaju net drugim pruzaocima usluga, nego samo svojim korisnicima.

Mada , ako pogledas ko je vlasnik SBB-ai ko je SBB-u nadprovajder - cogent.
A Cogent je i nadprovajder nasem telekomu zar ne ? Saberes 2 i 2 i...

Zamisli da nasa vlast trazi od cogent-a da instalira neku "opremu za transparentno pracenje" :)

A mozda ce i to biti kasnije definisano.

[Ovu poruku je menjao sstanko78 dana 31.07.2008. u 19:31 GMT+1]
[ jaybox @ 31.07.2008. 20:17 ] @
poriv virenja kroz kljucaonicu, predrasude i strah.
ne svidja mi se to.
da li moze negde da se glasa protiv ovakvog resenja? postoji li peticija ili nesto konkretno?
[ Buum @ 31.07.2008. 20:23 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Zato sto ne mora to da radi jer RATEL radi i svoje aktove objavljuje u skladu za tim zakonom. Kao sto se nijedan zakon ne poziva direktno na ustav tako se ni podzakonska akta ne pozivaju direktno na odredjene zakone u svom tekstu.

i
Citat:
SmilieBG: Edit: pretece me Slobodan :-)

Mozda sad lupam nesto, ali:

zar nije da je _sve_ sto izadje iz RATEL-a (pismeno, usmeno, kako god) uvek samo vezano za zakon o telekomunikacijama?
To jest - zar nema neki 'glavni' ugovor / zakon koji je to jednom i samo jednom definisao - da ne bi moralo u svakom dokumentu posebno da se naglasava?

Ponavljam: nisam pravnik, niti advokat, niti ista slicno tome i jednostavno ne znam. Ali mi deluje logicno da je RATEL zaduzan za odredjene stvari / zakone i da sve sto kazu sme i moze da se odnosi samo na to?

Dakle, i ovaj dokument se odnosi na zakon o telekomunikacijama?

Poz,
Sale

Podzakonski akt formalno ne mora da se poziva na nadređeni zakon i njegove odredbe. Međutim, to je poželjna praksa kada se regulišu osetljive stvari poput narušavanja nekog od ustavom zagarantovanih prava.

Osnovni problem je što je ovaj podzakonski akt (takav kakav je) u suprotnosti sa Ustavom i Zakonom o telekomunikacijama. Da su se na par ključnih mesta pozvali na Zakon o telekomunikacijama, tehnički dokument bi dobio sasvim drugačije značenje.

No, pošto je očigledno da je RATEL pokušao da izigra Zakon o telekomunikacijama ovim podzakonskim aktom, Ustavni sud će morati da ga proglasi ništavim a njegovi tvorci će zbog toga snositi konsekvence.
[ danety @ 31.07.2008. 20:56 ] @
ma ja jednostavno neverujem da ce oni sa tim moci da zastite bilo sta nego to je samo prosipanje pameti kako oni nesto rade a ustvari nemaju pojma sta treba da se uradi NE VERUJEM im nista mogu da kazu da nam svima skeniraju hdd protiv virusa i nezeljenih fajlova ali uradice samo jednu stvar efikasno tj uzeti pare mislim da cu uskoro da se prebacim na satelit pa neka naplacuju nekom drugom svoje nezeljene usluge ko ce da razbija pasove od 24 karaktera kada sadrze karaktere kakve oni nisu ni videli ni culi brate dokle vise da smatraju ovaj narod ovcama ... kako su tako samo prosvetljeni ?
[ komad @ 31.07.2008. 21:56 ] @
@MyWay

U kontekstu ova dva posta da "ovl.organi" ne znaju kod kog je provajdera korisnik i da zato treba da imaju liste od ISP-ova, da li zaista mislis da ce kriminalac da se identifikuje svojim podacima za neki servis? Ako organi ne znaju na kom je linku, nema sanse da ga nadju. Stoga, ili znaju na kojoj fizickoj adresi koristi ISP servis ili provere sve ISP-ove u Srbiji? Ako znaju sa kog telefona ili fizicke adrese pristupa, ne treba im ISP da ga lociraju, a niti da snifuju, jer to mogu kod telekoma.

Ako je tvoje vidjenje da kad ne znaju gde je i ko je pocinilac, i da ga na srecu jure tako sto ce proveriti sve provajdere da li imaju (ako oni uopste znaju) ime i prezime lica, onda je ova uredba skroz OK. Ali to zvuci pomalo glupo i za njih :(
[ SmilieBG @ 31.07.2008. 23:21 ] @
@komad: ja verujem da ce na te silne aparate da postave odredjene filtere, za odredjene reci. Pa da ce na osnovu toga da gledaju dalje ko je, sta je i odakle je.

Poz,
Sale
[ miodrag75 @ 31.07.2008. 23:27 ] @
Po ovom njihovom izgleda da smo svi potencijalni kriminalci a ovo njihovo objasnjenje je debilno i nakaradno a koliko vidim i sami kazu da ce nas spijunirati.

"""Građani ne treba da brinu da će njihova privatnost biti ugrožena pravilnikom koji smo doneli. Ova odluka ne znači da će svako moći da prati razmenu elektronske pošte građana", navodi Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora RATEL-a, u saopštenju te institucije."""
[ SmilieBG @ 01.08.2008. 07:06 ] @
Upravo tako.

Neko ce da filtrira odredjene reci, poput: "atentat, ubistvo, decja pornografija" i slicno, bez da prilikom istog filtriranja 'vezuju' te reci i direktno za osobu cije su te reci, jer je to tehnicki vec mnogo teze.
Ali - kada filter prijavi neku od tih reci, zapisace rec, vreme pronalazenja i IP adresu. Nakon toga, ce verovatno neko da se zauzme da pokusa da pronadje ko je to.

Iskreno, ova drzava i njeni funkcioneri _nisu_ glupi, sto nam dokazuju svaki dan. Prema tome, ja ne zivim u strahu da ce da prisluskivaju obicne smrtnike, jer im je dosadno ili zato sto eto - mogu. Pogotovo zbog same konstrukcije interneta.
Nisu oni bas toliko dokoni ;-)

Poz,
Sale
[ sstanko78 @ 01.08.2008. 08:15 ] @
@SmilieBG visoki funkcioneri su zaokupljeni drugim stvarima ;) ( da ne pričam o tome sada),
tako neće oni čitati poštu "običnih smrtnika".
Njih će, bar ja mislim, najviše interesovati korespondencija zaposlenih
u preduzećima, ne bi li izvukli neki info i zaradili dodatnu kintu, a možda i na neki
način sklanjali "sitnije" da ne smetaju tajkunima.
[ SmilieBG @ 01.08.2008. 09:00 ] @
@sstanko: visokim funkcionerima sam podrazumevao vrh vlade, koji su i dali ovakav nalog (ili ga u najmanju ruku odobrili).

Poenta je, da obican gradjanin, zaposlen u prosecnoj firmi, sa prosecnim poslom, prosecnom platom, sa normalnim zivotom (koliko je to moguce u Srbiji), porodicom i slicno - nema cega da se 'plasi' da ce bas njega da spijuniraju. A koliko sam shvatio, upravo se o tome rade, da se ljudi (generalno) plase, da ce im neko tamo citati mail koji salju rodbini / poznanicima.

Sto se tice ilegalnog sadrzaja (u to podrazumevam i P2P i slicne), oni su svesni da to sto rade je protiv zakonito i ne vidim zasto bi se tu ista bunili :-)

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 01.08.2008. 09:15 ] @
AJDE REALNO DA RAZMIŠLJAMO:

Da li ćemo ovde da se trujemo 10 dana oko ovoga ili da delujemo. Daj da napravimo bilo gde u gradu okrugli sto i obavestimo javnost da počinjemo proteste.
[ Bata @ 01.08.2008. 09:57 ] @
Ja predlažem sledeće, a ako je neko već napisao ovakav predlog, izvinjavam se:

U šablon-potpis e-maila napišite gomilu "sumnjivih" reči, kao što su
bomba, droga, heroin, nezavisno kosovo, ovk, ubistvo, autonomija, hiljade eura, poslovni prostor...i drugo što bi moglo da zapara uši naših db-ovaca.


Ako dovoljno veliki broj ljudi ovako uradi onda će masovno "prisluškivanje" e-mail saobraćaja postati prenatrpano sumnjivim porukama.
[ sstanko78 @ 01.08.2008. 10:29 ] @
@SmilieBG ali cesto ce bas "obicni smrtnici" biti zrtvovani kako bi se nesto postiglo.
Nase "sluzbe" ce vec naci nacin kako da naprave neku namestaljku i uniste zivot nekome
Seti se samo pobijenih novinara ... vecina slucajeva su i dalje ne reseni...
Dok se ti slucajevi ne rese , nasim "sluzbama" ne treba verovati.
[ vlaiv @ 01.08.2008. 10:38 ] @
Citat:
Bata: Ja predlažem sledeće, a ako je neko već napisao ovakav predlog, izvinjavam se:

U šablon-potpis e-maila napišite gomilu "sumnjivih" reči, kao što su
bomba, droga, heroin, nezavisno kosovo, ovk, ubistvo, autonomija, hiljade eura, poslovni prostor...i drugo što bi moglo da zapara uši naših db-ovaca.


Ako dovoljno veliki broj ljudi ovako uradi onda će masovno "prisluškivanje" e-mail saobraćaja postati prenatrpano sumnjivim porukama.


:D

Saglasan, jako lep primer gradjanske neposlusnosti u cilju stavljanja do znanja da je ova odluka besmislena.

Nisam ispratio svih 19 strana diskusije, nemam ni vremena za to.
Ne znam da li je iko to vec primetio ali:

Zasto konkretno ovaj propis govori o redirekciji saobracaja kroz centralu nadleznih sluzbi?

Posto je vec donet zakon o elektronskom potpisu, da li je moglo da se napravi ovakvo resenje:

ISP treba da obezbedi secure interface za Query informacija o korisniku na koji ce moci
da se uputi zahtev koji je potpisan elektronskim potpisom od strane nadleznih sluzbi zajedno sa
dokumentom koji predstavlja sudski nalog za ovaj upit potpisan elektronskim potpisom od strane
suda.

ISP je duzan da verifikuje upit kao i sudski nalog i da ih uskladisti u evidenciju pre izdavanja informacija.

Slicno bi bilo sa redirekcijom saobracaja odredjenog korisnika, zajedno sa potpisanim nalogom i upitom
preko enkriptovane veze sa nadleznim organom.

Ovakav propis bi vec bio u skladu sa opshtim shvatanjima prava lica na privatnost i ne bi podizao sumnju.

Dalja izjava RATEL-a takodje podize sumnju. Sada se navodi da samo nadprovajderi treba da implementiraju
specifikacje iz ovog propisa.

Odakle telekomu informacija o korisnicima koje servisira njegov pod provajder?

Mirishe na pokushaj vadjenja iz ****
[ SmilieBG @ 01.08.2008. 10:43 ] @
Nisam ni rekao da im treba verovati, cak naprotiv - treba uvek postojati sumnja - pa i u sebe samog ;-)

Politicke novinare ne bi nikako nazvao 'obicnim smrtnicima'. Njihov cilj i jeste da obelodane politicka desavanja i kao takvi oni su odavno i bice uvek na 'udaru' raznih drzavnih organa. Cisto sumnjam da ce im ovaj tehnicki dokument nesto mnogo vise naskoditi. Jednostavno - to im je profesija i rizike znaju i sami. Ne opravdavam postupke drzavnih organa, ali ne vidim da ce presretanje internet saobracaja staviti novinare u nezgodniji polozaj od onog u kojem su sada. Cak, verujem da njima i u ovom trenutku 'prisluskuju' internet saobracaj.

Sa druge strane, konkretan dokument od RATEL-a, definise vise tehnicku izvedbu, nego li pravno.

I opet, stojim iza toga, da obicnim smrtnicima ovaj zakon nikako nece predstavljati problem. Danas je najobicnija praksa da se mobilna telefonija prisluskuje. Svako sa nesto boljom (skupljom) opremom moze to da radi. A internet saobracaj je barem 10x kompleksiniji za filtriranje korisnog sadrzaja od telefona...

Prema tome, mislim da pozivanje na ustanke i ne znam ti ni ja sta (odnosi se na nick "srpsko gradjevinstvo") je potpuno iracionalan postupak.

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 01.08.2008. 11:42 ] @
Ja mislim da Slobodan sazove okrugli sto ispred svoje organizacije, da pozovemo Rodoljuba Šabića i ostale pravnike koji su uz nas, i druge javne radnike, a nas mora da bar dođe 500. Verujte mi kada mediji prenesu da smo složni i organizovani ustuknuće i lepi Jova i BIA.

Konačno treba preko bilo koje stranke tražiti razrešenje dotičnog gospodina, jer ovakvo baljezganje liči na zakon iz 70-ih godina, a usvojiti ovaj novi po EU standardima.

Dotični Jova, ako već voli društveni rad neka pomogne u sredjivanju kablova i zica, prenosa energija i drugih problema kojima treba da se bavi. A sve dok sastanči o trošku gradjana ove države ima da polaže račune istim tim građanima. Izgleda da imamo novi slučaj Nenada Cekića.
[ obucina @ 01.08.2008. 12:02 ] @
Koliko buke ni oko čega. Privatnost, prava, nekontrolisani nadzor, itd...

Tačka 1. kaže:
Za potrebe nadležnih državnih organa ovlašćenih za elektronski nadzor definišu se tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni nadzor određenih telekomunikacija koje su javni telekomunikacioni operatori (mrežni operatori, pružaoci usluga i pružaoci pristupa) dužni, da kao deo sistema oforme o sopstvenom trošku.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 01.08.2008. 12:10 ] @
ovo što si sada napisao je tako konfuzno, nejasno i krinalno, a definisano je upravo tako da bi moglo da se tumači na 20 načina i zloupotrebi.
[ Silencer @ 01.08.2008. 12:26 ] @
Beograd -- Vlada Srbije uputila je parlamentu, na usvajanje po hitnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tim zakonom to pravo građana treba da se uskladi s odredbama Ustava Srbije i medunarodnim standardima. Ovim zakonom je detaljno uređena zaštita podataka o građanima, obrada i korišcenje ovih podataka, kao i prava gradana na uvid u svoje licne podatke. Ova informacija usledila je nakon protesta javnosti zbog uputstva RATEL-a o tehničkim uslovima za državni nadzor telekomunikacijskog saobraćaja.

Predloženi pravni akt je veoma znacajan u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i predstavlja kratkorocni prioritet u ovom procesu, navodi se u predlogu objavljenom na sajtu Skupštine Srbije.

Usvajanjem zakona, Srbija će biti korak bliže ka uspostavljanju uslova za liberalizaciju viznog režima i stavljanja na belu šengensku listu.

Predlogom zakona propisana su i ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, kao i obezbedenje podataka.

Propisani su i načini evidencije, kao i iznošenje podataka iz Srbije i nadzor nad izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaštita podataka o licnosti obezbeduje se svakom fizickom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, navodi se u predlogu zakona.

Zaštita podataka obezbeđuje se svakom bez obzira na nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo, imovinsko stanje, rodenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga licna svojstva.

Poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Ustavni osnov za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sadržan je u članu 42. Ustava Srbije, prema kojem je zajemčena zaštita podataka o ličnosti.

Zakonom je kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vodenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije, na način predviđen zakonom.

Trenutno se u Srbiji u primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 1998, koji je donet u vreme Savezne Republike Jugoslavije, a primenjuje se kao propis Republike Srbije.

-----------------------------------

Eto jel vam sad lakse :lol:
Ako naruse tvoju privatno eto ti zakon po kojeg ces ga tuziti (ako ga usvoje), i ne moze da se izvuce sem ako nije imao nalog pod kojim je to radio, i kraj price.
[ Nemke_BG @ 01.08.2008. 12:44 ] @
Sve to sto si ti napisao lepo zvuci ali bih te zamolio da meni kao potpunom laiku objasnis odakle bi ja mogao da nabavim dokaze za bilo ciju krivicu? Oni ce uvek moci da se vade na nesigurnosti OS-eva i same komunikacije preko interneta i da bez obzira koliko bezbednosnih strucnjaka uposlio da bi ti komp bio siguran uvek moze naci neki hacker koji ce sve to probije...

Ponavljam ovo pitam kao laik koji ne zna nista o pravu, pa bi te zamolio da mi ukazes na to ako gresim...
[ Buum @ 01.08.2008. 12:49 ] @
Odlično! Nisam gledao ovaj predlog zakona, ali verujem da će posle ovakvog medijskog pritiska biti kako treba.

Ostaje samo da se RATEL-ova tehnička uputstva povuku i donesu nova koja će biti u skladu sa Ustavom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o telekomunikacijama.

I da ne zaboravimo – ovi iz RATEL-a koji su na mala vrata pokušali da uvedu totalitarni oblik kontrole moraju da lete. Ima tu još mnogo spornih odluka koje su doneli na štetu razvoja telekomunikacija u Srbiji, a sve u cilju dalje zaštite Telekoma. Korumpirana banda...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 01.08.2008. 13:59 ] @
Odlično,pozdravljam ovaj potez. Još i lepi Jova da da ostavku ili bude smenjen kao Cekić
[ borrko @ 01.08.2008. 14:05 ] @
a da se uskladi zakon o telekomunikacijama sa ustavom?
[ StevieG @ 01.08.2008. 14:42 ] @
MENE NIJE MRZELO.....


Da se više na priča o zakonima već da se pročitaju. Za pismene piše a nepismeni ionako ne umeju da čitaju.

"Ustav Republike Srbije",

Član 11. predviđa da su "Slobode i prava čoveka i građanina ograničene samo jednakim slobodama i pravima drugih, i kad je to Ustavom utvrđeno". Član 19. "Ustava" predviđa da je "Tajna pisma i drugih sredstava opštenja je nepovrediva, a da se samo Zakonom može propisati da se, na osnovu odluke suda, može odstupiti od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja, ako je neophodno za vođenje krivičnog postupka ili za odbranu Republike Srbije". Član 20. "Ustava" predviđa i garantuje "Zaštitu tajnosti podataka o ličnosti, a prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređeno je zakonom".

"Zakonik o krivičnom postupku",

Član 225. predviđa i reguliše dužnosti i ovlašćenja organa unutrašnjih poslova u vezi sa otkrivanjem i dokazivanjem krivičnih dela na sledeći način:

"Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, organi unutrašnjih poslova dužni su da preduzmu potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i da prikupe sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka".

"U cilju ispunjenja dužnosti iz stava 1. ovog člana, organi unutrašnjih poslova mogu pored ostalog, da u prisustvu odgovornog lica pregledaju određene objekte i prostorije državnih organa, preduzeća, radnji i drugih pravnih lica, ostvare uvid u njihovu dokumentaciju i da je po potrebi oduzmu, kao i da preduzmu druge potrebne mere i radnje. O činjenicama i okolnostima koje su utvrđene prilikom preduzimanja pojedinih radnji, a mogu biti od interesa za krivični postupak, kao i o predmetima koji su pronađeni ili oduzeti sastaviće se zapisnik ili službena beleška".

"Lice prema kome je primenjena neka od radnji ili mera iz st. 2. i 3. ovog člana ima pravo da podnese pritužbu nadležnom javnom tužiocu".

Član 232 predviđa da:

(1) Istražni sudija, na pismeni i obrazloženi predlog javnog tužioca, može narediti nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima i optička snimanja lica za koja postoje osnovi sumnje da su sama ili sa drugim izvršila krivična dela:
1) protiv ustavnog uređenja ili bezbednosti;
2) protiv čovečnosti i međunarodnog prava;
3) sa elementima organizovanog kriminala (falsifikovanje i "pranje" novca, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena trgovina oružjem, municijom ili eksplozivnim materijama, trgovina ljudima), davanja i primanja mita, iznude i otmice.
(2) Mere iz stava 1. ovog člana određuje istražni sudija obrazloženom naredbom. U naredbi se navode podaci o licu protiv kojeg se mera primenjuje, osnovi sumnje, način sprovođenja, obim i trajanje mere. Mere mogu trajati najduže tri meseca, a zbog važnih razloga mogu biti produžene za još tri meseca. Izvođenje mere se prekida čim prestanu razlozi za njihovu primenu.
(3) Naredbu istražnog sudije iz stava 1. ovog člana izvršavaju organi unutrašnjih poslova.
(4) Poštanska, telegrafska i druga preduzeća, društva i lica registrovana za prenošenje informacija su dužna da organima unutrašnjih poslova omoguće izvršenje mera iz stava 1. ovog člana.
(5) Snimanja iz stava 1. ovog člana mogu se po naredbi istražnog sudije obaviti i u prostorijama koje nisu stanovi.

Član 233 predviđa da će

(1) Po izvršenju mera iz člana 232. ovog zakonika, organi unutrašnjih poslova dostaviti istražnom sudiji izveštaj i snimke.
(2) Istražni sudija može odrediti da se snimci dobijeni upotrebom tehničkih sredstava u celini ili delimično prepišu i opišu. Istražni sudija će pozvati javnog tužioca da se upozna sa materijalom dobijenim upotrebom mera iz člana 232. ovog zakonika.
(3) Ako podaci dobijeni primenom mera iz člana 232. ovog zakonika nisu potrebni za vođenje krivičnog postupka ili ako javni tužilac izjavi da protiv osumnjičenog neće zahtevati vođenje postupka, sav prikupljeni materijal će se uništiti pod nadzorom istražnog sudije. Istražni sudija će o tome sastaviti zapisnik.
(4) Ako je u primeni mera iz člana 232. ovog zakonika postupljeno suprotno odredbama ovog zakonika ili naredbi istražnog sudije, na prikupljenim podacima se ne može zasnivati sudska odluka. Na dobijene podatke i obaveštenja shodno će se primenjivati odredbe člana 99. ovog zakonika. Odredbe člana 178. stav 1, člana 273. stav 4, člana 337. stav 3. i člana 374. stav 4. ovog zakonika shodno će se primenjivati i na snimke sačinjene suprotno odredbama ovog i člana 232. ovog zakonika.
(5) U slučaju iz st. 3. i 4. ovog člana podaci se smatraju službenom tajnom.

U Članu 235. ovog Zakonika takođe je predviđeno da

"Javni tužilac može uvek tražiti da ga organi unutrašnjih poslova obaveste o merama koje su preduzeli. Organi unutrašnjih poslova su dužni da mu bez odlaganja odgovore". U skladu sa odredbama sadržanim u Članu 46 "Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti javni tužilac je nadležan:
1) da rukovodi pretkrivičnim postupkom,
2) da zahteva sprovođenje istrage i usmerava tok prethodnog krivičnog postupka u skladu sa ovim zakonikom.

Takođe, radi vršenja ovlašćenja iz tačke 1. stava 2. ovog člana, svi organi koji učestvuju u pretkrivičnom postupku dužni su da o svakoj preduzetoj radnji obaveste nadležnog javnog tužioca. Organi unutrašnjih poslova i drugi državni organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela dužni su da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca. Ukoliko organ unutrašnjih poslova ili drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca iz stava 3. ovog člana, javni tužilac će obavestiti starešinu koji rukovodi organom, a po potrebi može obavestiti nadležnog ministra, vladu ili nadležno skupštinsko telo.

"Zakon o telekomunikacijama"

Član 55 ovog Zakona dalje razrađuje već navedeni zakonski osnov, radi stvaranja tehničkih uslova za primenu mera neophodnih radi nadzora komunikacija i predviđa da je "javni telekomunikacioni operator dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija".

Imajući u vidu odredbe Člana 54, stava 2 ovog Zakona po kojima "Podatke o saobraćaju koji se odnose na pojedinačne korisnike i koji se obrađuju radi uspostavljanja veza, javni telekomunikacioni operator može čuvati i obrađivati samo u obimu koji je neophodan za ispostavljanje računa korisniku" kao i stav 4 koji predviđa obavezu da je "Javni telekomunikacioni operator dužan da nadležnim državnim organima omogući pristup i analizu podataka iz stava 2. ovog člana, u skladu sa zakonom".

POSEBNE ODREDBE O POSTUPKU ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 504v.

(1) Podaci o pretkrivičnom i istražnom postupku za dela organizovanog kriminala predstavljaju službenu tajnu. Osim službenih lica te podatke ne mogu odavati ni drugi učesnici tih postupaka kojima oni postanu dostupni. Službeno lice pred kojim se vodi postupak dužno je da učesnika postupka obavesti o dužnosti čuvanja tajne.

(2) Podaci o pretkrivičnom postupku koji se odnose na krivična dela organizovanog kriminala mogu se objaviti samo na osnovu pismenog odobrenja nadležnog javnog tužioca.

(3) Podaci o istražnom postupku mogu se objaviti samo na osnovu pismenog odobrenja istražnog sudije uz prethodno pribavljenu saglasnost javnog tužioca.

Član 504l.

(1) Ako organi unutrašnjih poslova u pretkrivičnom postupku preduzmu neku radnju za krivično delo organizovanog kriminala, o tome će odmah obavestiti nadležnog javnog tužioca.

(2) Javni tužilac može zahtevati da organi unutrašnjih poslova preduzmu određene mere ili radnje u datom roku i da ga o tome obaveste.

(3) Neizvršenje određene mere i prekoračenje datog roka organ unutrašnjih poslova dužan je da posebno obrazloži.

Član 504lj.

Z A K O N

O TELEKOMUNIKACIJAMA

5. Ostale obaveze javnih telekomunikacionih operatora

Privatnost i bezbednost informacija

Član 54.

Javni telekomunikacioni operator dužan je da preduzme odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio poverljivost i bezbednost svojih usluga i zabranjeno mu je da daje informacije o sadržaju, činjenicama i uslovima prenosa poruka, osim minimuma koji je neophodan za nuđenje usluga na tržištu ili u slučajevima predviđenim zakonom.

Podatke o saobraćaju koji se odnose na pojedinačne korisnike i koji se obrađuju radi uspostavljanja veza, javni telekomunikacioni operator može čuvati i obrađivati samo u obimu koji je neophodan za ispostavljanje računa korisniku.

Javni telekomunikacioni operator može podatke iz stava 2. ovog člana dostaviti samo pošiljaocu i primaocu poruka.

Javni telekomunikacioni operator može čuvati podatke iz stava 2. ovog člana do isteka roka u kome se potraživanje može zakonski osporiti ili naplatiti od korisnika.

Javni telekomunikacioni operator je dužan da nadležnim državnim organima omogući pristup i analizu podataka iz stava 2. ovog člana, u skladu sa zakonom.

Član 55.

Zabranjene su sve aktivnosti ili korišćenje uređaja kojima se ugrožava ili narušava privatnost i poverljivost poruka koje se prenose telekomunikacionim mrežama, osim kada postoji saglasnost korisnika ili ako se ove aktivnosti vrše u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom izdatim u skladu sa zakonom.

Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.

Tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog člana definiše Agencija, u saradnji sa telekomunikacionim operatorima i državnim organima nadležnim za neposredno sprovođenje elektronskog nadzora.

Telekomunikaciona mreža, sistem, odnosno sredstvo može biti pušteno u rad tek kada telekomunikacioni operator ispuni ili se obaveže da će u određenom roku ispuniti postavljeni zahtev, u skladu sa tehničkim uslovima iz stava 3. ovog člana.

U slučaju da je telekomunikaciona mreža, sistem, odnosno sredstvo već u radu, telekomunikacioni operator je dužan da oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog člana u roku od šest meseci od dana postavljenja zahteva nadležnog državnog organa.

Troškove telekomunikacionog saobraćaja nastale radom uređaja iz stava 2. ovog člana snosi telekomunikacioni operator.

O S N O V N I

KRIVIČNI ZAKON

Povreda tajnosti pisama ili drugih pošiljaka

Član 194.

(1) Službeno lice koje u vršenju službe neovlašćeno otvori tuđe pismo ili telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili pošiljku, ili na drugi način povredi njihovu tajnost, ili neovlašćeno zadrži, prikrije, uništi ili drugom preda tuđe pismo, telegram, zatvoreno pismeno ili pošiljku,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Službeno lice koje u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu štetu, saopšti drugom tajnu koju je saznalo povredom tajnosti tuđeg pisma, telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili pošiljke, ili se tom tajnom posluži,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje

Član 195.

(1) Službeno lice koje u vršenju službe putem posebnih uređaja neovlašćeno prisluškuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namenjena,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se službeno lice koje omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovlašćeno prisluškivana, odnosno tonski snimana.

Neovlašćeno fotografisanje

Član 195a.

Službeno lice koje u vršenju službe neovlašćeno učini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica bez njegovog pristanka, a pri tom osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(1) Istražni sudija, na zahtev javnog tužioca, može prema licu za koje postoje osnovi sumnje da samo ili zajedno sa drugim licima priprema krivično delo organizovanog kriminala, pored mera iz čl. 232. i 234. ovog zakonika, da odobri i primenu mera: pružanje simulovanih poslovnih usluga, sklapanje simulovanih pravnih poslova i angažovanje prikrivenih islednika, ako se krivično delo organizovanog kriminala na drugi način ne bi moglo otkriti, dokazati ili sprečiti, ili bi to bilo povezano sa znatnim teškoćama.

(2) Pismena i obrazložena naredba istražnog sudije kojom se određuju mere iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o licu prema kome se mera sprovodi, opis krivičnog dela, način, obim, mesto i trajanje mere.

(3) Mere iz stava 1. ovog člana mogu trajati šest meseci. Na obrazloženi predlog javnog tužioca istražni sudija može određenu meru produžiti najviše dva puta u trajanju po tri meseca. Prilikom određivanja i produženja mere istražni sudija će posebno oceniti da li je primena mere neophodna i da li bi se isti rezultat mogao postići na način kojim se manje ograničavaju prava građana.

Član 504m.

(1) Mere iz člana 504lj. ovog zakonika izvršavaju organi unutrašnjih poslova. O izvršenju mere organi unutrašnjih poslova sačinjavaju dnevne izveštaje koje zajedno sa prikupljenom dokumentacijom dostavljaju istražnom sudiji i javnom tužiocu na njihov zahtev.

(2) Po izvršenju mere iz člana 504lj. ovog zakonika organi unutrašnjih poslova dostavljaju istražnom sudiji i javnom tužiocu poseban izveštaj koji sadrži: vreme početka i završetka mere, podatke o službenom licu koje je meru sprovelo, opis tehničkih sredstava koja su primenjena, broj i identitet lica obuhvaćenih merom i ocenu o svrsishodnosti i rezultatima primenjene mere.

(3) Uz izveštaj iz stava 2. ovog člana organ unutrašnjih poslova dostavlja javnom tužiocu celokupnu dokumentaciju fotografskog, video, audio ili elektronskog zapisa i sve druge dokaze koje je primenom mere prikupio.

Član 504n.

(1) Primena mere iz člana 504lj. ovog zakonika prestaje kad istekne rok na koji je određena ili kad prestanu razlozi zbog kojih je bila određena.

(2) Ako javni tužilac ne pokrene krivični postupak u roku od šest meseci po prestanku mere iz člana 504lj. ovog zakonika, svi prikupljeni podaci moraju biti uništeni, a o primeni mere obavestiće se lica na koja se ti podaci odnose, ako se može utvrditi njihov identitet.

(3) Podaci prikupljeni primenom mera iz člana 504lj. ovog zakonika koji se odnose na krivično delo koje ne predstavlja delo organizovanog kriminala, ne mogu se koristiti u krivičnom postupku koji se vodi za to krivično delo.

Član 504nj.

(1) Prikrivenog islednika određuje ministar nadležan za unutrašnje poslove ili lice koga on ovlasti.

(2) Prikriveni islednik može biti lice zaposleno u državnim organima.

(3) Zabranjeno je i kažnjivo da prikriveni islednik podstiče na izvršenje krivičnih dela.

(4) Prikriveni islednik se u krivičnom postupku može saslušati kao svedok. Saslušanje će se obaviti tako da se ne otkrije identitet svedoka. Podaci o identitetu prikrivenog islednika koji se saslušava kao svedok predstavljaju službenu tajnu.

(5) Ako je naredbom istražnog sudije predviđeno, prikriveni islednik može upotrebiti tehnička sredstva za snimanje razgovora i ući u tuđi stan i druge prostorije.

Član 504o.

(1) Meru kontrolisane isporuke, kojom se dozvoljava da nelegalne ili sumnjive pošiljke izađu, pređu ili uđu na teritoriju jedne ili više država, uz znanje i pod nadzorom njihovih nadležnih organa u cilju sprovođenja istrage i identifikovanja lica umešanih u izvršenje krivičnog dela, odobrava javni tužilac, a sprovode organi unutrašnjih poslova. Pismeno odobrenje javni tužilac izdaje za svaku isporuku posebno.

(2) Kontrolisana isporuka se sprovodi po pravilima iz člana 11. Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, uz saglasnost zainteresovanih država i na osnovu principa reciprociteta.

"Službeni glasnik RS", br. 44/2003

K R I V I Č N I

ZAKON REPUBLIKE SRBIJE

Protivzakonito pretresanje

Član 69.

Službeno lice koje u vršenju službe protivzakonito vrši pretresanje stana, prostorija ili lica,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje

Član 70.

(1) Ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namenjena,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se lice koje omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovlašćeno prisluškivana odnosno tonski snimana.

(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinilo službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(4) Gonjenje za dela iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Neovlašćeno fotografisanje

Član 71.

(1) Ko neovlašćeno učini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica bez njegovog pristanka, a pri tome osetno zadre u njegov lični život, ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana, učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Povreda tajnosti pisama ili drugih pošiljki

Član 72.

(1) Ko neovlašćeno otvori tuđe pismo ili telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismenoo ili pošiljku, ili na drugi način povredi njihovu tajnost, ili ko neovlašćeno zadrži, prikrije, uništi ili drugom preda tuđe pismo, telegram, zatvoreno pismeno ili pošiljku,

kazniće se zatvorom do jedne godine.

(2) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu štetu, saopšti drugom tajnu koju je saznao povredom tajnosti tuđeg pisma, telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili pošiljke, ili se tom tajnom posluži,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Ako delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(4) Gonjenje za dela iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

[ Slobodan Miskovic @ 01.08.2008. 14:44 ] @
Predlog zakona o zaštiti podataka
1. avgust 2008. | 13:02 | Izvor: Tanjug
Beograd -- Vlada Srbije uputila je parlamentu, na usvajanje po hitnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tim zakonom to pravo građana treba da se uskladi s odredbama Ustava Srbije i medunarodnim standardima. Ovim zakonom je detaljno uređena zaštita podataka o građanima, obrada i korišcenje ovih podataka, kao i prava gradana na uvid u svoje licne podatke. Ova informacija usledila je nakon protesta javnosti zbog uputstva RATEL-a o tehničkim uslovima za državni nadzor telekomunikacijskog saobraćaja.

Predloženi pravni akt je veoma znacajan u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i predstavlja kratkorocni prioritet u ovom procesu, navodi se u predlogu objavljenom na sajtu Skupštine Srbije.

Usvajanjem zakona, Srbija će biti korak bliže ka uspostavljanju uslova za liberalizaciju viznog režima i stavljanja na belu šengensku listu.

Predlogom zakona propisana su i ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, kao i obezbedenje podataka.

Propisani su i načini evidencije, kao i iznošenje podataka iz Srbije i nadzor nad izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaštita podataka o licnosti obezbeduje se svakom fizickom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, navodi se u predlogu zakona.

Zaštita podataka obezbeđuje se svakom bez obzira na nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo, imovinsko stanje, rodenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga licna svojstva.

Poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Ustavni osnov za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sadržan je u članu 42. Ustava Srbije, prema kojem je zajemčena zaštita podataka o ličnosti.

Zakonom je kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vodenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije, na način predviđen zakonom.

Trenutno se u Srbiji u primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 1998, koji je donet u vreme Savezne Republike Jugoslavije, a primenjuje se kao propis Republike Srbije.http://www.b92.net/info/vesti/...08&dd=01&nav_id=311145
[ Slobodan Miskovic @ 01.08.2008. 14:46 ] @
Evo i predloga zakona uz poruku...

[ obucina @ 01.08.2008. 16:12 ] @
@StevieG
Bravo majstore, to je pogodak pravo u centar. Lepo treba procitati zakone i ne mlatiti praznu slamu o tome kako se ovde radi o ne znam cemu.
[ Ivan Dimkovic @ 01.08.2008. 16:28 ] @
@StevieG,

Hvala na trudu - ovo samo pokazuje koliko je prazne slame premlaceno ovde, ali se ipak bojim da sav tvoj trud nece biti vredan jer ce svi ostati pri svojim stavovima :)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 01.08.2008. 17:51 ] @
M a to što čovek piše, je sve ok, ali taj ratelov akt nije po zakonu, i krši sam ustav. aKO nisu umeli da usklade sa propisima EU i zakonima nisu ništa trebali ni pisati. Nejasno i sirovo.

Gde da uskladiš zakon o TK sa ustavom. U našem žargonu morali bi definisati Telekom u ustavu, jer pola zakona otpada na telekom.

[Ovu poruku je menjao srpsko gradjevinarstvo dana 01.08.2008. u 19:01 GMT+1]
[ Ivan Dimkovic @ 01.08.2008. 18:12 ] @
A gde je to dokazano da Zakon o TK ili ovaj propis nisu u saglasnosti sa Ustavom?

Da li je neki pravnik specijalizovan za ovu oblast dao svoje misljenje na ovom forumu, ili pricamo onako - amaterski?

Ako ZOT nije u skladu sa Ustavom, gospodo, mozete podneti tuzbu ustavnom sudu. Isto vazi i za RATEL-ov propis.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 01.08.2008. 19:35 ] @
Meni jedino smeta ta nejasnoća i frljanje u stilu može biti, a ne mora. Kad čitam Evropski sve mi je savršeno jasno, bez komentara ili bilo čega. Ovi iz RATELA su nejasni, neprecizni i nedorečeni.

Konkretno nije mi bitno što hoće da me kontrolišu, neka to jasno propišu članom zakona i mirna Bačka.

Član x:

BIA ima potpuni pristup svim aktivnostima gradjana Srbije na internetu.

Napiši sve ovako da bude jasno i nema frke. A ne da može biti, a ne mora da znači.

I posebno mi se ne svidja da im ja finansiram opremu kojom će da me prisluškuju. Ja sam kupujem ciglu i beton, a ne BIA. Ako lepi Jova i BIA nemaju kintu za prislušne uredjaje neka proglase bankrot. To je zakon tržišta.[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 04.08.2008. u 13:03 GMT+1]
[ Buum @ 01.08.2008. 20:25 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: A gde je to dokazano da Zakon o TK ili ovaj propis nisu u saglasnosti sa Ustavom?

Da li je neki pravnik specijalizovan za ovu oblast dao svoje misljenje na ovom forumu, ili pricamo onako - amaterski?

Brojni pravnici su govorili o neusklađenosti RATEL-ovog tehničkog uputstva sa Ustavom i Zakonom o telekomunikacijama, ali ne na ovom forumu već po raznim domaćim medijima. Imaš linkove na ovoj temi.

Citat:
Ivan Dimkovic: Ako ZOT nije u skladu sa Ustavom, gospodo, mozete podneti tuzbu ustavnom sudu. Isto vazi i za RATEL-ov propis.

RATEL-ov propis će definitivno ići na ocenu ustavnosti ukoliko ga pre toga sâm RATEL ne povuče. Ne znam da li će ista procedura biti primenjena i na Zakon o telekomunikacijama.
[ twiddle @ 01.08.2008. 20:36 ] @
Dragi svi,

Vlada Srbije uputila je Parlamentu na usvajanje po hitnom postupku Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Dobili smo bitku, ali se borba nastavlja sve do revidiranja RATEL-ovih Tehničkih uslova za Internet.

http://xs4.b92.net/info/vesti/index.php?nav_id=311145

Svima puno hvala na dosadašnjoj podršci!

Evo šta je još uvek sporno u vezi sa RATEL-ovim Tehničkim uslovima za Internet mreže:

1) Usvajanje bez adekvatne najave i zakonom (o telekomunikacijama) propisanih konsultacija sa operatorima na koje se tehnički uslovi za Internet odnose. U tom dokumentu trenutno jasno piše da se oni odnose na sve javne TK operatore koji upravljaju Internet mrežama, pružaju Internet usluge ili pružaju usluge pristupa Internetu, a ne samo na 3 ili 4 nadprovajdera.

Ako Tehnički uslovi zaista treba da se odnose samo na 3-4 operatora, to treba eksplicitno navesti u tekstu. Ako ostane da se Tehnički uslovi odnose na sve ISP, potrebno je da RATEL organizuje konsultacije o dokumentu u kome će, na pogodan način, svi ISP dobiti mogućnost učešća/slanja komentara (jer će svaki ISP, bez obzira na veličinu, morati da se prilagodi i obezbedi sprovođenje Tehničkih uslova).

2) Neprecizan tekst uslova, podložan različitim tumačenjima, što unosi neizvesnost i za provajdere i za korisnike, a radi se o izuzetno osetljivoj temi. Na mestima preširoke tehničke mogućnosti koje nemaju veze sa sprovođenjem ovlašćenog nadzora, kao što je recimo periodično dostavljanje baze svih pretplatnika (jasno je da se nalozi za nadzor nikada ne izdaju tako da se odnose na sve korisnike). Neusklađenost dokumenta sa relevantnom međunarodnom regulativom, kao što su tehničke specifikacije ETSI za ovlašćeni nadzor (RATEL je član ETSI), smernice Saveta Evrope o sprovođenju ovlašćenog nadzora Interneta (Srbija je članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije SE o cyber kriminalu), i da ne nabrajam dalje... evo par linkova:

Tehnički standard ETSI o ovlašćenom nadzoru (ETSI TS 101 331):
http://cryptome.org/espy/TS101-331-v111-Req-LEAs.pdf

Studija Saveta Evrope o smernicama za saradnju organa bezbednosti i ISP:
http://www.coe.int/t/dg1/legal..._prov-d-wgSTUDY_25June2008.pdf

Potrebno je da se iz teksta Tehničkih uslova izbace odredbe koje omogućavaju pristup podacima koji ne mogu biti predmet ovlašćenog nadzora. Drugim rečima, potrebno je nadzor eksplicitno ograničiti samo na podatke i komunikacije onih lica koje su predmet ovlašćenog nadzora. Takođe, opseg mera i tehničke procedure za sprovođenje nadzora potrebno je uskladiti najmanje sa dokumentom ETSI.

3) Neproporcionalnost i neopravdanost troškova koji se nameću operatorima, jer u Zakonu o telekomunikacijama jasno piše da su operatori dužni da o svom trošku stvore uslove za nadzor na sopstvenoj infrastrukturi i plaćaju saobraćaj koji se nadzorom napravi preko te infrastrukture, ali nigde ne piše da su obavezni da plaćaju stvaranje tehničkih uslova i druge troškove za potrebe službi koje sprovode nadzor (recimo, *dodatne* opreme koja bi se smeštala u prostorima službi bezbednosti, specifičnoj opremi koja bi se koristila za detaljnu analizu saobraćaja na visokom nivou i slično).

Potrebno je iz Tehničkih uslova izbaciti odredbe koje bi operatore obavezivale na pokrivanje bilo kakvih troškova nadzora koji nisu definisani Zakonom o telekomunikacija. Drugim rečima, odredbe o pokrivanju troškova potrebno je ograničiti na, zakonom predviđenu, postojeću i buduću infrastrukturu operatora i saobraćaj koji se napravi preko te infrastrukture u vezi sa sprovođenjem ovlašćenog nadzora. Svaki drugi trošak ne može biti prebačen na operatore.

* * *

Činjenica je da argumenti za donošenje Tehničkih uslova za Internet mreže nisu sporni: postoji zakonska obaveza da se oni donesu, postoji procedura po kojoj se donose i svi se slažu da ovlašćeni nadzor treba da postoji kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti na Internetu i šire, te da mora biti zasnovan na sudskom nalogu.

Ipak, ti argumenti ne pružaju odgovore na gore navedene probleme i ne mogu služiti kao univerzalno opravdanje za navedene propuste.

Takođe, činjenica da se radi o tehničkim uslovima i dalje ne znači da oni postoje u nekom vakuumu -- njihova primena u praksi proizvodi sasvim realne posledice po korisnike i operatore i RATEL ne bi trebalo olako da prelazi preko toga.

Pozdrav,
Sloba
[ obucina @ 02.08.2008. 02:19 ] @
Citat:
twiddle:1) ...

Svako iz struke zna da pravilnik treba da se odnosi na sve provajdere, jer u suprotnom nadzor u nekim segmentima postaje nemoguc. Npr posta izmedju dva naloga istog provajdera ne prolazi kroz nadprovajder, pa nadzor samo na nadprovajderu nece dati nikakve rezultate.

Citat:
twiddle:2) ...tehničke specifikacije ETSI za ovlašćeni nadzor (RATEL je član ETSI), smernice Saveta Evrope o sprovođenju ovlašćenog nadzora Interneta (Srbija je članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije SE o cyber kriminalu)

Drzava ne funkcionise po tehnickim specifikacijama, smernicama i konvencijama, vec po zakonima. Ako nista iz ovih dokumenata nije u zakonima, onda drzava nije duzna da ih postuje. Uskladjenost sa EU propisima takodje nije nasa duznost, jer mi nismo clan EU. Da li treba postovati ove specifikacije, smernice i konvencije je posebno pitanje, ali to svakako nije duznost drzave ako nije uvedeno u zakone.

Citat:
twiddle:3) Neproporcionalnost i neopravdanost troškova koji se nameću operatorima...

Ovo je verovatno jedini pravi razlog zasto se dize halabuka oko ovoga. Neko nece da plati ono na sta ga ovaj pravilnik obavezuje, a to pokusava da sprovede navodnom brigom za privatnost korisnika. U svakom slucaju, mislim da treba vise puta procitati poruku koju je poslao StevieG.

Clan 55 ZOT, stav 2 kaze:
Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.

Zbog ovoga ne vidim da je sporno to sto provajder treba da postavi jedan racunar u prostorije sluzbe za nadzor. Taj racunar se i u zakonu smatra delom infrastrukture provajdera (na konto ovoga sto si rekao da se od provajdera zahteva "da plaćaju stvaranje tehničkih uslova i druge troškove za potrebe službi koje sprovode nadzor"), koji provajder postavlja u cilju ispunjavanja svoje obaveze da ovlascenoj sluzbi omoguci nadzor.

Meni postavljanje opreme za sve provajdere nije sporno. Vise mi je sporan uvid u baze podataka svega, ali opet, kada dodje sudski nalog da se omoguci uvid u baze podataka, tu nema "ali u pravilniku pise da...", nego se sve daje i pita se treba li jos nesto.
[ MyWay @ 02.08.2008. 09:11 ] @
Citat:
obucina: Ovo je verovatno jedini pravi razlog zasto se dize halabuka oko ovoga. Neko nece da plati ono na sta ga ovaj pravilnik obavezuje, a to pokusava da sprovede navodnom brigom za privatnost korisnika. U svakom slucaju, mislim da treba vise puta procitati poruku koju je poslao StevieG.

Clan 55 ZOT, stav 2 kaze:
Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.
Čuj i sam Ivaneža je rekao da mu smeta nabavka opreme za nadzor (spominjao je i neku bezumnu cifru). Posle se to uvilo u oblande zaštite ljudskih prava.
Citat:
obucina: Meni postavljanje opreme za sve provajdere nije sporno. Vise mi je sporan uvid u baze podataka svega, ali opet, kada dodje sudski nalog da se omoguci uvid u baze podataka, tu nema "ali u pravilniku pise da...", nego se sve daje i pita se treba li jos nesto.
Kao što sam više putao rekao, to je apsolutno neophodno da bi se moglo znati koje tipove veza i kod kog operatera koristi osoba koju treba nadzirati.

Uostalom, ako je sve to tako nakaradno/skupo/protivzakonito/protivljudski zašto se ne bune Telenor, Vip, Sbb?
[ sstanko78 @ 03.08.2008. 14:18 ] @
Citat:
Uostalom, ako je sve to tako nakaradno/skupo/protivzakonito/protivljudski zašto se ne bune Telenor, Vip, Sbb


pitao sam kolegu koji je u tim vodama, odgovor je : imaju para za opremu/odgovara im gutanje konkurencije
[ Mister Big Time @ 03.08.2008. 18:41 ] @
Nadgledanje elektronske prepiske - bez sudskog naloga?

Svako sumnjiv - dok se ne dokaže suprotno?

"Nemamo nov zakon zasnovan na evropskim standardima"

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3533438,00.html
[ Catch 22 @ 04.08.2008. 00:23 ] @
Samo da nam ne stigne još i najnovija američka paranoja:

Homeland Security: We can seize laptops for an indefinite period

Citat:

August 1, 2008 10:25 AM PDT
The U.S. Department of Homeland Security has concocted a remarkable new policy: It reserves the right to seize for an indefinite period of time laptops taken across the border.

A pair of DHS policies from last month say that customs agents can routinely--as a matter of course--seize, make copies of, and "analyze the information transported by any individual attempting to enter, re-enter, depart, pass through, or reside in the United States." (See policy No. 1 and No. 2.)

DHS claims the border search of electronic information is useful to detect terrorists, drug smugglers, and people violating "copyright or trademark laws." (Readers: Are you sure your iPod and laptop have absolutely no illicitly downloaded songs? You might be guilty of a felony.)

This is a disturbing new policy, and should convince anyone taking a laptop across a border to use encryption to thwart DHS snoops. Encrypt your laptop, with full disk encryption if possible, and power it down before you go through customs.Više detalja o paranoji na gore datom linku...
[ stefan.g @ 04.08.2008. 09:34 ] @
Uveren sam da sam propustio odgovor na ovo pitanje ali nema veze, pitacu ;)

Po ovome sto sam procitao, "oni" meni mogu da udju u kompjuter kada god zele da vide sta mi je na listi za download, prate moj im saobracaj i slicno? Pa zatim na osnovu toga da podnesu tuzbu ili nesto slicno (po najgrubljem primeru)

[ BigBrother2005 @ 04.08.2008. 11:17 ] @
U pitanju je najgora povreda privatnosti. Snifovanje emaila, MSN, chata, svih licnih poruka, ovo je kao da su ti kameru direktno u kuci instalirali.
[ Ivan Dimkovic @ 04.08.2008. 11:20 ] @
Nigde se ovde ne pominje nikakvo "snifovanje"

Problem je u tome sto ljudi vide neka nevidjena ovlascenja BIA u dokumentu koji se uopste time i ne bavi, niti u teoriji moze time da se bavi.
[ Max Payne @ 04.08.2008. 13:13 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Nigde se ovde ne pominje nikakvo "snifovanje"

Problem je u tome sto ljudi vide neka nevidjena ovlascenja BIA u dokumentu koji se uopste time i ne bavi, niti u teoriji moze time da se bavi.


Da li je moguce da neko bude toliko naivan? Ti izleda mislis da je BIA ili RATEL neka humanitarna organizacija, koja je u sluzbi gradjana. Evo vidi na sta lici Amerika danas:

http://secondpagemedia.com/the...m-security-prison-of-america-a

A sve je pocelo kao borba protiv terorizma, isto kao sto i ovi iz ratela i bie pricaju.
[ Ivan Dimkovic @ 04.08.2008. 15:45 ] @
Ne mislim ja nista glede BIA-e i sl... vec samo znam da RATEL nema nista u svojoj duznosti sto treba da predstavlja preispitivanje prava i obaveza drzavnih sluzbi.

Niti tehnicki propisi RATEL-a mogu da se primenjuju bez postovanja zakona o telekomunikacijama, jer je RATEL-vo postojanje omoguceno tim zakonom i njihov posao je da kreiraju propise koji bi omogucili primenu tog istog zakona.

A taj zakon kaze ono sto kaze - da je odavanje privatnih podataka zabranjeno bez sudskog naloga.

Nije na RATEL-u da se bavi nekim dodatnim tehnickim merama onemogucavanja BIA-e da krsi zakon - to je suludo, nije RATEL agent za prava gradjana. ISP-ovi moraju ovaj propis implementirati tako da ne krsi ZOT, a ne obrnuto.

A, ako se kojim slucajem bojite da ce ISP-ovi ta vasa prava zloupotrebiti, onda lajete sve vreme na pogresno drvo: obratite se g-dinu Ivanjezi & Kompaniji pa se raspitajte koliko je njih briga za vasa prava, a koliko ih je briga za cenu opreme koju svaki drugi ISP u Evropi mora da ima, i koju ce zbog ovog propisa morati da uvedu (citaj: kupe)...

Off the record - cenim da bi vas prodali za ruter, ali to sam samo ja - mozda i gresim, ali mislim da bi definitivno trebalo da se zalaje na pravo drvo, a to su tzv. PISP-ovi, posto cisto sumnjam da ce jedan Telenor npr. da odaje privatne podatke tek tako :)
[ twiddle @ 04.08.2008. 16:45 ] @
Citat:
ISP-ovi moraju ovaj propis implementirati tako da ne krsi ZOT, a ne obrnuto.

E Ivane, Ivane... mnogo brzo se čovek navikne na dobro na Zapadu... :-)

U Srbiji je već nekoliko decenija zlatno pravilo da sa Službom (manje više bilo kojom državnom službom) nema isterivanja pravde. Oni su ti nešto kao Čak Noris -- uvek su u pravu, i tu ti u praksi ne pomažu puno ni zakoni, ni pravosuđe, već je parola - snađi se :-)

Takvu situaciju ("divlji zapad") mogu da shvatim, jer je ona nastala kao posledica sistematskog urušavanja institucija, sistema vrednosti i ljudskih prava, najmanje od WW2 pa na ovamo. Meni se takva situacija ne sviđa, ali sam prinuđen da je shvatim i da joj se prilagodim, ako kanim da opstanem tu gde jesam.

No, kada državne institucije krenu da legalizuju taj divlji zapad, a posebno kada to rade na diletantski način, i još nude obrazloženja koja vređaju i ono malo inteligencije što nam je ostalo, onda je to nešto što ne mogu da prihvatim.

Dakle, tvoj referentni sistem je OK. Ovaj naš nije. Zato mislim da bi bilo korisno da se "spustiš na zemlju Srbiju" :-) i sagledaš kompletan lokalni kontekst, koji je presudan za shvatanje diskusije koju vodimo.

U osnovi ove priče uopšte nije pitanje ko ima koja prava, šta su čije obaveze i gde se nalaze granice čijih ovlašćenja. O tome bi, u sličnoj situaciji, mogla da se vodi diskusija u mnogo uređenijim društvima od našeg. Ovde su trenutno mnogo bazičnije stvari at stake :-)

Pozdrav,
Sloba
[ Slobodan Miskovic @ 04.08.2008. 16:51 ] @
A znaci posto Srbija nije uredjeno drustvo ona kao takvo drustvo treba da ostane zauvek jer jbg nismo kompatibilni za "zapadom" :)

Mislim taj izgovor moze da se koristi za svaki iole striktiniji zakon koji u teoriji omogucava zloupotrebe...satro nismo kopatibilni...nece se to primenjivati na Srbe i ostale fore...mislim meni je sve jedno ali ako Srbija hoce da krene napred mora se preseci u jednom trenutku, bice zloupotreba ali vremenom ce one biti doterane na nivo statisticke greske...samo strpljenja ;)
[ Ivan Dimkovic @ 04.08.2008. 16:57 ] @
Citat:
twiddle
Dakle, tvoj referentni sistem je OK. Ovaj naš nije. Zato mislim da bi bilo korisno da se "spustiš na zemlju Srbiju" :-) i sagledaš kompletan lokalni kontekst, koji je presudan za shvatanje diskusije koju vodimo.


Slobo, shvatam ja vas "Referentni Sistem" jako dobro - poenta je da vi mislite da se, zbog istorije zloupotreba i korupcije, mogu ocekivati zloupotrebe i ovog propisa koje bi krsile privatnost.

Tu nema nikakvog mimoilazenja izmedju tvog i mog misljenja - medjutim ja uopste ne mislim da je >ovaj propis< mesto na kome bi trebalo ubacivati nekakve specijalne uslove i ogranicenja i to iz vise razloga:

1. Pre svega, ovaj propis kao i reon RATEL-a nisu mesto na kome bi se takve stvari mogle uslovljavati, nije na RATEL-ovim tehnickim propisima da uslovljavaju BIA-u i sl...

2. Bilo bi jako nakaradno kada bi se tehnicki propisi, a ne zakoni, bavili nekim merama koje bi sprecavale krsenje privatnosti od strane drzavnih sluzbi - kao sto rekoh, to pre svega nije "scope" propisa, niti postoji i jedan jedini zakonski mehanizam koji bi RATEL-u dozvolio da sankcionise BIA-u za to. A, ako ne postoji zakonska mogucnost sankcije (a ni pravo da se propisuju takve zabrane!) - koja je poenta toga, uopste?

3. Na kraju krajeva, nije samo ovaj propis nesto gde je moguce zloupotrebiti polozaj - postoji jos mali milion zakona i podzakonskih akata. Umesto da sada krenemo da menjamo 10000 propisa i u svakom dodajemo neke tacke koje se bave ogranicavanjem, pametnije je primenjivati zakon i omoguciti nezavisni "audit" procesa koji bi mogao da utvrdi da li dolazi do krsenja ZOT i Ustava u kontekstu sistema za prisluskivanje kod ISP-ova
[ twiddle @ 04.08.2008. 17:38 ] @
Ivane, i ti i Slobodan Miskovic ste u pravu, ali mnogo daleko idete... :-) Lepo rekoh da su ovde trenutno mnogo bazičnije stvari 'at stake'...

Recimo, mi prvo treba da se *izborimo* za pravo da nas državne institucije *uopšte konstatuju* u procesu donošenja bilo kakve regulative, a posebno oko stvari kao što je ovlašćeni nadzor komunikacija. I tu ne mislim na neku javnu raspravu, to je viši nivo... mislim za početak na činjienicu da tekst ovog dokumenta niko nije video/čuo ni 15 dana *nakon* što je stupio na snagu, a i tada je otkriven prilično slučajno. Onda, treba da se *izborimo* za pravo da se ISP i drugi učesnici na tržištu telekomunikacija tretiraju kao partneri u procesu razvoja, liberalizacije i regulisanja odnosa na tržištu, a ne kao stoka koju treba uterati u tor i nahraniti ......., da se figurativno izrazim :-)

Citati koje čitamo u novinama lepo ilustruju mindset koji je u osnovi celog problema -- prvo pet dana ćute i ne priznaju da bilo kakav problem postoji, a onda izlaze sa izjavama "RATEL ne ugrožava ničija prava, već samo uvodi red u telekomunikacijama", "tehnički uslovi nisu podložni raspravi", otvoreno lažu da se "tehnički uslovi odnose samo na 3-4 nadprovajdera" i poentiraju glupostima tipa "tehnički uslovi se koriste za sprečavanje upada hakera na sajtove SPC" itd. Evidentno je da RATEL ne kapira gde je napravljena greška u koracima. To je zato što njih očito suštinski *smara* da se bakće sa onima zbog kojih postoji i koji zavise od njega. To ne ide tako. Vreme vladavine dekretima i fraza tipa "ćuti, ima ko će da misli" i sličnih je, valjda, iza nas. Meni je jedna vladavina Miloševića bila sasvim dovoljna da shvatim kuda vodi takva politika jedne državne institucije.

Dakle, OVO JE SAMO POČETAK. Ako se nešto suštinski ne promeni, ako se ne uspostavi neki smisleni dijalog i saradnja sa operatorima u oblasti telekomunikacija, predviđam vrlo neprijatna iznenađenja za sve što nas od RATEL čeka u bližoj budućnosti -- od WiMax-a, preko VoIP-a do fonda za univerzalni servis. Na kraju će svi građani i cela država biti na gubitku, a ne samo par provajdera... I zato je krajnje vreme da se kaže -- neće moći tako, vraćamo se za okrugli sto, pa ponovo, pa ćemo da usvojimo taj svakako potrebni dokument na način koji priliči civilizovanim ljudima i ozbiljnosti situacije.

Činjenica da se radi o dokumentu na dnu zakonske lestvice je irelevantna, ovde se dobija ili gubi bitka za glavni princip koji stoji iza celog procesa liberalizacije i regulisanja odnosa na tržištu telekomunikacija.

Pozdrav,
Sloba
[ twiddle @ 04.08.2008. 17:53 ] @
Između ostalog, o ovome pričam (svaka čast komentatoru Politike -- straight to the point):

Citat:
Osnovni utisak jeste da je uvođenje novih obaveza provajderima, čak i ako se pođe od toga da namere možda i nisu bile nečasne, urađeno nespretno, bez pripreme javnosti, preciznijeg smeštanja svega u zakonski i ustavni okvir – drugim rečima prilično arogantno ili nemarno, kako se već na to gleda. Argumenti da je to praksa i u većini drugih zemalja tačni su, ali samo kao princip. Razlika je u važnim i suštinskim detaljima.


Citat iz komentara na http://www.politika.co.yu/rubr...Uspomene-na-privatnost.lt.html

[ miodrag75 @ 05.08.2008. 09:00 ] @
Kod nas je problem sto se sve radi izpod zita,zamuceno donesu nesto i onda ako prodje prodje. Nije ovo prvi put da se radi ovako prve su na tapetu bile licne karte i uredjaji za pravljenje istih a bice ih jos ako nastave ovako da se ponasaju.
@twiddle Slazem se u potpunosti sa tobom, jer koliko vidim Srbija je postala zemlja ovaca koju vode prevaranti i lazovi. Dosta je mi je Slobe posle Slobe
[ deepwhite @ 05.08.2008. 10:15 ] @
sto je sistem kompleksniji lakse ga je zaobici.
rezultat svega je povecanje korupcije, monopola i slicnih sportova.
[ MyWay @ 05.08.2008. 14:57 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic:A, ako se kojim slucajem bojite da ce ISP-ovi ta vasa prava zloupotrebiti, onda lajete sve vreme na pogresno drvo: obratite se g-dinu Ivanjezi & Kompaniji pa se raspitajte koliko je njih briga za vasa prava, a koliko ih je briga za cenu opreme koju svaki drugi ISP u Evropi mora da ima, i koju ce zbog ovog propisa morati da uvedu (citaj: kupe)...

Off the record - cenim da bi vas prodali za ruter, ali to sam samo ja - mozda i gresim, ali mislim da bi definitivno trebalo da se zalaje na pravo drvo, a to su tzv. PISP-ovi, posto cisto sumnjam da ce jedan Telenor npr. da odaje privatne podatke tek tako :)
Dotični g-din je odavno pošteno dao izjavu na tu temu:
Citat:
Simo Ivaneža, direktor „Yubc.net“, kaže da bi takva odluka bila u redu da provajderi imaju opremu za takvo praćenje.
- Pošto tu opremu nemamo, mislim da je to nedopustivo. Oprema košta pola miliona evra. Zašto bih ja davao toliko da bih prisluškivao za potrebe države. Taman posla! U krajnjem slučaju neko to mora da plati, a to bi morala da bude država - kaže Ivaneža.
[ twiddle @ 05.08.2008. 15:10 ] @
@MyWay
Troškovi koje operatori treba da snose po zakonu nisu sporni. Ono što jeste problem je 'otvorena lista želja' za stvaranje tehničkih i drugih uslova za potrebe službi, po specifikaciji tih službi. Dakle, recimo, specijalizovana oprema za analiziranje saobraćaja, obrazaca korišćenja usluga itd. Takva oprema možda košta, a možda i ne košta pola miliona, ali to u krajnjoj liniji nije ni bitno. To jednostavno niti je trošak koji operatori treba da snose u skladu sa zakonom, niti se mogu smatrati opravdanim troškom na teret operatora i kraj priče.

Pozdrav,
Sloba
[ MyWay @ 05.08.2008. 17:48 ] @
Ok, slažem se da treba detaljno specificati koja je to oprema koju treba ISP da nabavi - ono što je logično je da ISP nabavi samo mediation deo a da nadležni državni organi imaju svoju opremu koja vrši analizu podataka - na stranu pare, bilo bi jako glupo i opasno da neko drugi npr kupuje HW i SW za potrebe BIA...

Sa druge strane bi pak bilo glupo, i sad skupo, da nadležni državni organi obezbeđuju mediation opremu za svakog ISP-a, jer bi svakim upgrade-om HW/SW kod ISP-a morali da plaćaju prilagođenje svoje opreme..
[ Silencer @ 06.08.2008. 09:53 ] @
Ako je doneta zakon i ako je doneto da je uslov da ISP mora da ima taj uredjaj onda ce morati i da ga kupi, a ne drzava... To je onda isto sto bi ja kupovao fiskalnu kasu i gprs, ako hoce drzava da prati dal ja sve kucam i placam porez uredno ?

Ovde hoce drzava da prati sta mi Srbi (moram da kazem teroristi, jer se tako osecam posle ovakvog stava ratela) raidmo i kome saljemo mailove, koje pornografske sajtove gledamo, koje su nam sifra za nase sajtove ... Sta se sad YUBC buni za kupovinu uredjaja za pracenje ? On moze samo da dobije na glasu atm zato sto se mi korisnici interneta bunimo :) mada ni to nece da ga spasi da kupi opremu od kolko vec hiljada / miliona evra, jer se isto narod bunio za fiskalne stampace i gprs uredjaje, pa si opet morao da kupis da ne bi platio kaznu :D

I btw ovo nije RATEL-u palo napamet nego predpostavljam da je ovo pojurila Jasna Matic, ministarka za telekomunikaciju i informaciono drustvo u Bladi Republike Srbije, i to kad je 24.7 drzala "prezentaciju" plana rada RATEL-a za 2008 godinu kao i RATEL (zadatak, cilj, poslovi, struktura, resursi...). Po meni je ovo sve delo Ministarstva i BIA, a Ratel je tu da napise sta treba i tutne na razmatranje koje ce se prihvatiti...

[Ovu poruku je menjao Silencer dana 06.08.2008. u 11:09 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Silencer dana 06.08.2008. u 11:12 GMT+1]
[ SmilieBG @ 06.08.2008. 13:25 ] @
Izvor: http://www.b92.net/info/vesti/..._category=12&nav_id=311949

RATEL uskoro o izmenama pravilnika
6. avgust 2008. | 13:29 | Izvor: Beta
Beograd -- RATEL će narednih dana doneti odluku o mogućim izmenama ili povlačenju pravilnika o načinu kontrole Internet-komunikacija.

Kako prenosi agencija Beta, zaštitnik građana Saša Janković kazao je da su mu čelnici Republička agencija za telekomunikacije najavili da će upravni odbor (UO) narednih dana razmotriti preporuke Jankovića. Podsetimo, uputstvo RATEL-a izazvalo je negativne reakcije javnosti zbog mogućnosti zloupotrebe koje bi država dobila nadzorom nad telekomunikacionim saobraćajem bez adekvatnih zakona.

Janković se danas sastao sa direktorom RATEL-a Milanom Jankovićem i predsednikom UO Jovanom Radunovićem, ali nije želeo da govori o konkretnim sugestijama koje je dao.

Javnost će biti obaveštena o tome nakon što RATEL donese odluku, kazao je on. Janković je 30. jula saopštio da je počeo da razmatra da li pravilnik o načinu kontrole komunikacija preko Interneta može da ugrozi Ustavom garantovana prava građana.

Sa čelnicima RATEL-a danas se sastao i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, koji je nakon sastanka kazao da je stekao utisak da je RATEL spreman da prihvati sugestije stručne i šire javnosti i obustavi primenu pravilnika do donošenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Šabić je kazao da je na sastanku ponovio stavove koje je već ranije izneo u javnosti - da primena takvog pravilnika može da dovede do zloupotreba jer Srbija još nema zakon o zaštiti podataka o ličnosti ni funkcionalne mehanizme zaštite prava na tajnost podataka.

Ukoliko se primena pravilnika ne obustavi, prava građana mogu se zaštiti i unošenjem odredbi koje bi isključile kontrolu komunikacija građana bez sudskog naloga, naveo je on.

Pravilnikom je predviđeno da Internet operateri o svom trošku oforme deo sistema za zakonom dozvoljeni nadzor telekomunikacija i da državnim organima pruže informacije o pretplatnicima i omoguće im da presreću razgovore i elektronsku poštu.

Predsednik upravnog odbora RATEL-a potvrdio je da su razgovori o pravilniku počeli, ali nije želeo da govori o detaljima današnjih razgovora.

Na pravilnik su do sada reagovali i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, novinarska udruženja Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Srbije i druge organizacije i stručnjaci, a Beogradski centar za ljudska prava najavio je da će pokrenuti inicijativu za ocenu ustavnosti tog pravilnika ukoliko ga RATEL ne povuče.

Zbog negativnih reakcija RATEL je saopštio da su samo propisani tehnički uslovi koji su potrebni za ovlašćeni državni nadzor u oblasti telekomunikacija i to u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, a da isti zakon propisuje zaštitu privatnosti u okvirima na koje se Zakon o telekomunikacijama odnosi.

Vlada Srbije je 17. jula uputila Skupštini Srbije Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poz,
Sale
[ Zeleni zub @ 07.08.2008. 00:29 ] @
OKRUGLI STO „NADZOR NAD ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA"

....


Govornici:

- Slobodan Marković, Centar za razvoj Interneta
- Vojislav Rodić, Udruženje provajdera Srbije
- mr. Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo
- Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja
- Rade Dragović, Ministarstvo pravde
- Saša Janković, zaštitnik građana
- Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičke delatnosti PKS
- Simo Ivaneža, YUBC System a.d.
- đakon Oliver Subotić, "Pravoslavni misionar"

....
Skup se održava 08.08.2008. u Privrednoj komori Srbije
Terazije 23, 2. sprat, mala sala sa početkom u 11 časovahttp://znanje.infostud.com/predkonf/index.php?pkid=265&ngid=1
[ Ivan Dimkovic @ 07.08.2008. 09:27 ] @
Interesantno,

Nema nikoga iz RATEL-a ili iz sluzbi bezbednosti/policije na Okruglom Stolu, ali zato ima:

Citat:

- đakon Oliver Subotić, "Pravoslavni misionar"


To definitivno obecava diskusiju ... iz svih uglova, osim iz relevantnih ;-)
[ Ivan Dimkovic @ 07.08.2008. 10:50 ] @
Takodje vidim da nedostaju ljudi iz povecih infrastrukturnih ISP-ova u Srbiji - Telekoma i SBB-a ;-)

Zanimljiva diskusija, nema nikog ko je zapravo bio iza ovog propisa, niti velikih infrastrukturnih ISP-ova - ali ce zato tu biti Ivanjeza & Djakon a-ka "misionar" :)

@twiddle, ako zaista zelis da okrugli sto bude nepristrasan i objektivan, trebalo bi definitivno da pozoves nekog iz RATEL-a, Telekoma Srbija, SBB-a, BIA-e/Policije i, eventualno, nekog iz EU ko bi mogao da izlozi EU preprouke i mozda ponudi iskustva kako je cela stvar izvedena u EU drzavama.

Ovako meni zaista lici na jeftini talk-show, bez uvrede - ali sve ce se vuci na jednu jedinu stranu koju smo culi vec ovde na ES-u i na Internodium-u, i slusacemo Ivanjezu i njegova objasnjenja kako ISP-ovi ne treba da placaju opremu koja zadovoljava zakonske regulative u zemlji u kojoj posluju :)

A Djakon "Pravoslavni Misionar" je jos bizarnije... wtf je to? Koji je "value add" doticne persone u diskusiji o... privatnosti na internetu? Dzizs...
[ twiddle @ 07.08.2008. 12:33 ] @
@Ivan Dimkovic
Taj skup ne organizujem ja, nego Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, tako da ne mogu direktno da utičem na to ko će biti pozvan, a posebno na to ko će doći. Ja sam poziv dobio pre 2 dana i odmah potvrdio svoje učešće. U TO: polju pozivnice video sam kontakte iz policije, BIA i RATEL, pa pretpostavljam da oni nisu stigli da potvrde ime osobe koja će se pojaviti, ali da će neko doći na skup. Posle jučerašnjih vesti, ne vidim zašto se neko iz RATEL ne bi pojavio na skupu... Ako se pojavi, to će biti dobro. Ako se ne pojavi, barem ćemo znati na čemu smo, pa ćemo sledeće nedelje organizovati još jedan skup i tako dalje dok ne pristanu da izmene taj pravilnik...

Pozdrav,
Sloba
[ srpsko gradjevinarstvo @ 07.08.2008. 13:26 ] @
Da patrijarh nije bolestan pozvali bi i njega, jer se ovde radi o udaru mafije na Srpsko nacionalno biće. Tu je mesto i crkvi i privredi i svim poštenim ljudima. Dakle u jedinstven front protiv poslednjih ostataka komunizma oličenih u RATEL-u i BIA.

Što se tiče lepog Jove moralno bi morao u javnost i na tv, jer on sastanči o trošku građana Srbije.

Nije problem ako toliko voli da radi, mi ćemo zvati Mrku, da mu kažemo da ima jedan udarnik, koji je stručan, Srbija se gradi, i treba neko da projektuje te silne kablove i žice. Šteta je jednog takvog stručnjakja ne angažovati u izgradnji Srbije. Bolje da se okane ćoravog posla i ne piskara komplikovane fraze, koje ni sam ne razume.

Šta će telekom na tom sastanku, pa oni su ugrađeni u zakon o TK. Najbolje ih staviti i u ustav, da ih osiguramo potpuno.

mr. Nebojša Vasiljević

Za ovog čoveka samo jedno pitanje: Da li će ikada smeti da kaže da su Srbi informatički nepismeni neko iz ministarstva, kada se merama Lepog Jove duplira cena interneta.

Zaključak sutrašnjeg skupa može i mora biti:

Poziv skupštini da raspusti lepog Jovu i ostale kabl-stručnjake i imenuje novi sastav RATEL-a, koji će pismeno napraviti pravilnik kao u EU ili nekoj normalnoj zemlji.
[ Ivan Dimkovic @ 07.08.2008. 13:45 ] @
Citat:

Da patrijarh nije bolestan pozvali bi i njega, jer se ovde radi o udaru mafije na Srpsko nacionalno biće. Tu je mesto i crkvi i privredi i svim poštenim ljudima. Dakle u jedinstven front protiv poslednjih ostataka komunizma oličenih u RATEL-u i BIA.


:) Ovo je komicno, tj. postaje bizarno - recimo da je Srbija verovatno jedina zemlja u Evropi u kojoj se konsultuje crkva oko stvari koje su iskljucivo u "svetovnoj" nadleznosti... Srpsko nacionalno bice... hahahahaahaha... u tom slucaju treba da se konsultuju i Jogi Letaci :)

Daj, ne budi smesan - bez infrastrukturnih provajdera (Telekom, SBB) je potpuno smesno voditi diskusiju, jer ce upravo ti provajderi imati najvece izdatke posto imaju i najvece mreze. To sta neki pilicarski mini-ISP-ovi misle o svemu tome je svakako potrebno cuti, ali njihovo misljenje nema bas veliku tezinu u biznisu u kome su oni jako mali igraci.

I, naravno da je potrebno imati RATEL - posto je RATEL trenutno organizacija koja je zaduzena za donosenje ovih propisa. Sta vredi neko sastancenje ako oni nece biti na njemu? Da neces mozda da im naredis da nesto promene??

Sto se policije/BIA-e tice - takodje, naravno da je potrebno cuti i njihovu stranu i koje su njihove potrebe. U "normalnim drzavama" na koje se pozivas su policija i sluzba bezbednosti servisi koji sluze za zastitu bezbednosti gradjana, i naravno da ih je potrebno konsultovati i videti koji su trendovi u kriminalu i sta bi bilo potrebno radi efikasnog suzbijanja istog.

Crkva... izvini, ali to nema blage veze sa mozgom. Crkva nema apsolutno nikakvu ulogu u tome i stvarno je nenormalno da se u Srbiji nekakvi svestenici trpaju u pitanja za koja nemaju ni obrazovanje, ni ingerenciju niti bilo kakvu vezu sa tim problemima.

Citat:

Poziv skupštini da raspusti lepog Jovu i ostale kabl-stručnjake i imenuje novi sastav RATEL-a, koji će pismeno napraviti pravilnik kao u EU ili nekoj normalnoj zemlji.


Bojim se da se "Srpskom Nacionalnom Bicu" i ekipi kao sto si ti uopste ne bi dopale EU norme, posto EU mahom cine udredjene zemlje gde drzave imaju pravo da prisluskuju kriminalce ako postoji sudski nalog kako preko telefona, tako i preko interneta i, gle cuda, ISP-ovi su morali da pljunu pare za to... Kako vama ne odgovara ni drzava, ni policija, ni RATEL pa ni RNDIS, niti jedan organ drzave, cenim da bilo kakva konstelacija ne bi pasovala i uvek bi se naslo dovoljno onih da urlicu.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 07.08.2008. 14:46 ] @
I crkva koristi internet, kao i mi, dakle ima pravo.

Da je lepi Jova prepisao ono što Evropa već ima, niko se ne bi bunio.

BiA je poražena grupa otpadnika bivšeg režima, koja ponovo diže glavu. Treba poneti pendrek kao argument za diskusiju sa njima, jer ubili su premijera, pa svašta možeš očekivati od njih.

Bolje da drug lepi Jova objasni putem nacionalnog servisa svoje mere. Srbija ima pravo da zna.

Dakle ovo se tiče i dece, i graditelja, i popa, i prodavca, i programera,Jogi Letaca i svekolikog naroda ove zemlje. Jer Jovu plaćaju od našeg poreza, a ne da on plaća to sastančenje iz svog džepa.

Već sam rekao ako je toliko stručan neka se iskaže nekim patentom, neka ga Srbija pamti. Po ovom glupom papiru sigurno neće.
[ Slobodan Miskovic @ 07.08.2008. 14:58 ] @
I navijaci koriste internet, sto nisu zvali vodje delija i grobara? Nepravda bre!:)
[ Ivan Dimkovic @ 07.08.2008. 15:00 ] @
Ako ti se cita njegova biografija, imas je ovde: http://nobel.etf.bg.ac.yu/zaposleni/?p=radunovic_jovan

Rekao bih da je ipak malo strucniji nego sto si ti ovde opevao ;-)

[ srpsko gradjevinarstvo @ 07.08.2008. 15:30 ] @
Pa baž zato. Treba da radi ono što ume, a ne da piše gluposti. Ali mi u Srbiji smo za sve stručni.

Da sam na njegovom mestu prepisao bih ceo Evropski kad već ne umem sam da napišem, ono od pre neki dan vrlo lepo sve definiše.

Ili prostije napisao bih ovako:

"Bia je dužna da kontroliše sve aktivnosti gradjana Srbije na internetu preko ISP, naravno o svom trošku."

Spakovao sam u jednu rečenicu.


[ Ivan Dimkovic @ 07.08.2008. 15:47 ] @
Kao prvo, ako cemo "evropski", i u EU sav trosak logovanja i nabavke opreme pada na ledja provajdera.

Upravo su zbog toga vodjene bitke koliko dugo trebaju biti cuvani logovi i koji je opseg istih, jer su ISP-ovi bili uplaseni da ce morati da imaju kompletne data centre za drzanje tih podataka.

To, naravno, NE ZNACI da su provajderi u stvari platili "troskove prisluskivanja", vec to znaci da su oni platili troskove koji omogucavaju njihovoj opremi da obavi odredjene radnje koje su neophodne za taj proces, ali ne i dovoljne. Vrlo je malo verovatno da ce provajderi finansirati opremu na strani BIA-je, a to je upravo oprema koja je najkriticnija.

I tu nema nista cudno, ako telefonski operater mora da ima opremu koja omogucava pasivno slusanje telefonskih razgovora i ubiranje logova i slanje drzavnim agencijama, ne vidim zasto bi ISP-ovi bili izuzeti od toga.

Sto se e-mailova tice, tu mislim da je u pitanju kompletna glupost i da bi to trebalo izbaciti - jer, pre svega, niko ne moze da ogranici korisnike da koriste mail servise van granica drzave, pa je potpuno besmisleno terati operatere da kesiraju ili preusmeravaju mailove zarad nekakve "drzavne sigurnosti"
[ Davor Vlajkovic @ 07.08.2008. 15:48 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: "Bia je dužna da kontroliše sve aktivnosti gradjana Srbije na internetu preko ISP, naravno o svom trošku."

Spakovao sam u jednu rečenicu.

Zaboravio si da spakuješ činjenicu da je svaki trošak BIA i naš trošak, jer se ista finansira iz budžeta koji pune poreski obveznici Srbije.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 07.08.2008. 15:58 ] @
To si Davore u pravu.

Mi smo ustvari finansirali sva ubistva koja je BIA odradila od 90-ih na ovamo i to sve u ime naroda. O tome sam razmišljao. Tako da kada strane diplomate kažu da smo genocidan narod to ima logike.
[ Davor Vlajkovic @ 07.08.2008. 16:18 ] @
E to je već offtopic i politika (no-no :)

Ispada da, kako god da okreneš, mi korisnici smo ti koji će platiti ceh. Sporno je 'samo' kako će ta oprema za nadzor biti korišćena i to bi trebalo precizno definisati podzakonskim aktima, što je i suština ove teme.

Da ponovim: http://www.imdb.com/title/tt0120660 :)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 07.08.2008. 16:39 ] @
U prevodu na srpski, BIA se može oteti kontroli i krenuti na samog predsednika, pod izgovorom da je to za njegovo dobro. Ko će njih da kontroliše?
[ Ivan Dimkovic @ 07.08.2008. 16:51 ] @
BIA nije jedina drzavna sluzba koja ce imati pristup ISP saobracaju - policija je jos jedna od njih.

Sto se kontrole tice, mogli bi u Srbiji da primene jos malo evropskih zakona, recimo na kontrole sluzbe bezbednosti npr... ali to ce sigurno sacekati jos neko vreme :(
[ SmilieBG @ 07.08.2008. 17:09 ] @
Cak i da postoji ta kontrola - ko ce da kotrolise tu kontrolu onda? :-)

Treba uvesti transparentan i decentralizovan sistem, kao sto je (delom) u EU.

Ali to je, kao sto Ivan rece - nekoliko godina, mozda i decenija daleko od nas :(

Poz,
Sale
[ twiddle @ 07.08.2008. 20:10 ] @
...još par reči o sutrašnjem skupu:

Ako se ljudi iz RATEL pojave na skupu, to je dobar znak i može se smatrati pozitivnim pomakom, bez obzira na ishod sutrašnje diskusije. Ako se niko iz RATEL ne pojavi, onda je to još jedan dobar pokazatelj situacije u kojoj se nalazimo tj. činjenice da RATEL suštinski ne interesuje ničije mišljenje.

Zapravo, najveći problem sutrašnjeg skupa nije ni to ko je pozvan, ni ko će doći, ni šta su teme diskusije. Glavni problem je to što organizator tog skupa nije RATEL. Ova organizacija je ta koja treba da pokrene raspravu, pozove ključne aktere i omogući prostor za iznošenje stavova svih koji imaju nešto pametno da kažu (pa makar to bila i crkva). Niko ne spori autoritet RATEL i to da je njihova poslednja tj. da će UO RATEL na kraju odlučiti koje primedbe će prihvatiti, a koje neće.

Ovo o čemu govorim nije samo vezano za konkretnu temu koja je sada na dnevnom redu (ovlašćeni nadzor), već je suštinsko pitanje vezano za dalji regulatorni rad RATEL.

Po meni je skandalozna činjenica da RATEL već duže vreme ima stabilan izvor prihoda, oko 70 zaposlenih sa solidnim platama (negde u novinama sam pročitao da je prosek negde oko 2000 evra mesečno), ali NITI JEDNOG JEDINOG zaposlenog direktno zaduženog za sprovođenje javnih rasprava, obezbeđivanje javnosti rada, obaveštavanje zainteresovanih (a.k.a. slanje obaveštenja emailom operatorima itd). Ali, važno je da imaju PR službu koja se izgleda više bavi pisanjem saopštenja čiji je cilj "pranje" imidža RATEL, nego detaljnije objašnjavanje pozadine regulatornih akata, argumentovanje usvojenih rešenja i dokumentovanje procesa u kome su ti akti doneti... :-(

Pozdrav,
Sloba
[ obucina @ 07.08.2008. 21:11 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic:Nema nikoga iz RATEL-a ili iz sluzbi bezbednosti/policije na Okruglom Stolu...

Bravo Ivane, ovo sam i ja hteo da kazem. Ovde je zastupljena samo jedna strana, i ja sam i dalje ubedjen da se ovde samo radi o izbegavanju troskova koje provajderi treba da ponesu. Ne misle valjda da ce moci da postave sebe u poziciju da policija dodje kod provajdera i kaze, cujte mi bi malo da prisluskujemo, dacemo vam ime i prezime koga i razloge zasto, hocete li da nas pustite (molimo vas).
[ srpsko gradjevinarstvo @ 07.08.2008. 22:49 ] @
Ima i druga. A to je pomoćnik ministra. Ako ne može da pomogne onda ćemo bar znati da je minorna figura i dekoracija koja krade bogu dane i troši mandat.

RATEL nije nikakva sveta organizacija. Dovoljan je jedan prevrat kao 5.oktobra i da popasu ćorku, ako se nekom prohte, a Srbija je zemlja čuda.

Voleo bih da crkva alarmira uzbunu, da struka digne glas....

Ponavljam kontrola da, ali da se definiše, a ne obećao Jova da neće...
[ espresso @ 08.08.2008. 09:53 ] @
Citat:
Tako da kada strane diplomate kažu da smo genocidan narod to ima logike.

Hah, pa kakav su tek onda narod građani Sjedinjenih Država ako ćemo po tom ključu da klasifikujemo. Oni su praktično finansirali sve mutne radnje koje su njihove službe radile od 2. sv rata. To podrazumeva invaziju nad suverenim zemljama, svrgavanje vlasti, pravljenje kriza, ratovi. S obzirom koliko je ljudi tu poginulo, ostalo osakaćeno i unesrećeno, mi smo mala deca.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 08.08.2008. 17:29 ] @
Kao što je javio RTV Pink u vestima od 17 h, danas su pokrenuta mnoga pitanja i otvorena diskusija. Naravno čim udariš jarca u rogove isti se povuče i prestane da gruva. Takođe odmah je objavljena vest da postoji šansa da se uredba Ratela povuče i suspenduje, javnost je videla i fotku lepog Jove, ali se isti nije obratio nama grešnim konzumentima interneta, a novinari ga ništa nisu ni pitali, jer takvom kablovsko-pravnom stručnjaku nije higijenski postavljati pitanja. Sada je dignuta prašina, a ako se sporna uredba povuče, ona sa sobom povlači i ostavku samog autora.

Moj druže Davore, nije flejm čitati Politički sistem Evropske Unije, mada sam se ja lično razočarao, posle takve knjige. Uvideo sam koliko smo bedni. Nigde u propisima EU, ne možeš naći sirove termine "predmet obrade", te "obrada lica", i druge vulgarne i sirove fraze.

Takođe ovo preporučujem i prof. Jovi, valjda će shvatiti da sa ovom njegovom primitivnom uredbom i nejasnom nema puta u EU.
Ljudi sve već napisali. Prepiši, primenjuj i uživaj. Mi moramo priznati da su u EU bolji i to nije sramota.

Uredbe ili zakoni čija je svaka druga reč "obrada lica, predmeta" ili "telekom" su loši , da ne kažem smešni i nepismeni.
[ DR83 @ 08.08.2008. 21:07 ] @
Citat:
Skup o uputstvu RATEL-a
| Izvor: Beta
Beograd -- Primena uputstva RATEL-a o načinu kontrole Internet komunikacija ugrozila bi pravo građana na privatnost, smatraju stručnjaci.


Takođe, to bi operaterima nametnulo troškove od 100.000 do milion evra, rečeno je na okruglom stolu u Beogradu. Član Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) Grozdan Petrović kazao je da će taj odbor na narednoj sednici odlučivati o privremenom povlačenju uputstva i da će verovatno nakon toga biti organizovana javna rasprava o pitanjima pokrenutim u javnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić istakao je da je Zakonom o telekomunikacijama, za koji se tehničko uputstvo vezuje, predviđeno da se nadzor komunikacija može sprovoditi uz sudski nalog ili u skladu sa zakonom, a pravilnikom nisu predviđena dodatna ograničenja, što otvara mogućnost za zloupotrebu.

http://www.b92.net/info/vesti/..._category=12&nav_id=312357

[ srpsko gradjevinarstvo @ 08.08.2008. 22:45 ] @
Citat:
Takođe, to bi operaterima nametnulo troškove od 100.000 do milion evra, rečeno je na okruglom stolu u Beogradu. Član Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) Grozdan Petrović kazao je da će taj odbor na narednoj sednici odlučivati o privremenom povlačenju uputstva i da će verovatno nakon toga biti organizovana javna rasprava o pitanjima pokrenutim u javnosti.


A ko će od umetnika da da ostavku kao moralni čin? Treba neko da prizna grešku i bude hrabar. Sada shvatate da je Ratel skup elekto-pravnih stručnjaka koje skupo plaćamo da mlate praznu slamu.

A onak mučenik od pomoćnika ministra u izjavi za tv se ne snalazi i mislim da jedva čeka da se sakrije.

Mi smo treći od pozadi u Evropi po broju korisnika interneta - današnja statistika.

Ako je uredba tako dobra, što je ne brani taj Jova?zna da je za..o pa se krije
[ Buum @ 09.08.2008. 01:03 ] @
Stvari su krenule u pozitivnom smeru i očekujem da RATEL uskoro povuče sporni dokument. Ukoliko se budu glupirali, umesto pritiska javnosti i zavrtanja ušiju doživeće zavrtanje nečeg mnogo bolnijeg!
[ srpsko gradjevinarstvo @ 09.08.2008. 05:52 ] @
Ma poješće taj lik i pravilnik i sve što su posejali, samo da ostanu u RATELU.

Sad se Jovina bitka za BIA, polako pretvara za bitku ostati na funkciji i zadržati platu.
[ zderavko @ 10.08.2008. 11:59 ] @
Pod pritiskom javnosti, Republička agencija za telekomunikacije na narednoj sednici Upravnog odbora povući će pravilnik kojim je naređivala operatorima da državnim organima omoguće neustavnu tajnu kontrolu elektronske pošte bukvalno svih naših građana.

Na okruglom stolu u organizaciji Privredne komore Srbije povlačenje spornog pravilnika najavio je Grozdan Petrović, član Upravnog odbora Ratela, i to na narednoj sednici, posle čega kreće javna rasprava o spornim pitanjima. Na ovom skupu je baražno kritikovan dokument, u suštini ne samo kao neustavan, već i toliko pravno nemoralan da omogućava presretanje nečije elektronske pošte, izmenu njene sadržine i slanje prvobitnom primaocu.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, ocenjuje da privatnost građana neće biti garantovana ni donošenjem zakona o zaštiti podataka i ličnosti, već se moraju ojačati mehanizmi isključivanja tajnog praćenja bez naloga suda. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta ukazuje da uputstvo Ratela obavezuje operatore da kupuju veoma skupu opremu za nadzor koja je potrebna državi, a ne njima, što se, kako je zapazio, u oba slučaja preliva na džepove građana (bilo kroz poreze, bilo kroz povećanje cena net usluga). Ukoliko bi ovakvo upustvo bilo primenjeno, onda bi operatori morali da izdvoje od 100.000 do milion evra, naveo je Aleksandar Mutabdžić iz „Informatike“.


Izvor "Blic"
[ srpsko gradjevinarstvo @ 10.08.2008. 16:50 ] @
A pa ne može to baš tako. Neće stvarno da može.

Prvo lepi Jova i Gvozden da priznaju ko ih je nagovorio na nečasnu rabotu, da li BIA ili ko slično? I naravno ostavka svih pacijenata u RATEL-u, kao moralni čin zbog zloupotrebe službenog položaja.

Dati im rok, ako ne podnesu ostavke početi medijsku kampanju protiv istih.
[ Beltrammi @ 12.08.2008. 09:35 ] @
gradjevinac:

ne moze BIA da krene na predsednika kad je on postavio njenog sefa, sto nije po politickoj liniji vec onako duhovnoj rekao bih.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 12.08.2008. 11:47 ] @
Jedan visokopozicionirani ministar jedne od bivših vlada mi je rekao da je to nemoguće kontrolisati.Svet za sebe. Skupljaju ti greške kada si opozicija da te ucenjuju kada si pozicija. I obrnuto.

Može Boris i Ovog Jovu da imenuje za šefa BIA. Red je da se oduži čoveku. Kakvo moralno posrnuće doktora elektrotehnike..Ja ga već danima čekam da se pojavi na RTS i da nas ubedi da smo u zabludi, a možda jesmo. Dok jede naš novac i sastanči, ima da se i obrati javnosti. Ili koristi onu udbašku: "Jao nemoj mene nezgodno je"..

Čime dopinguju i njega i onog Cekića pa pišu gluposti ovog leta.

P.S. Pun mi je više tih stručnjaka za žicu i kablove. Telefoniram u Francusku, a veze kao u Avganistanu.Internet još gore. Svugde vise kablovi zamršeni u klupko i varniče. Stalno se nešto pali zbog instalacija. Dok cela operativa radi na tornju, obilaznici i uskoro autoput, grupa džabalebaroša piskara i za to prima enormne plate.

[Ovu poruku je menjao srpsko gradjevinarstvo dana 12.08.2008. u 13:17 GMT+1]
[ MyWay @ 12.08.2008. 12:36 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo:Svugde vise kablovi zamršeni u klupko i varniče. Stalno se nešto pali zbog instalacija.
Jeste. Pogotovo telekomunikacioni kablovi imaju sklonost ka spontanom samozapaljenju, verovatno je to od permanentnog varničenja...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 12.08.2008. 12:54 ] @
Pa obično kad počne kiša koristim kako sam ga lično nazvao "kišni SBB internet". Što se tiče telefona, jedva čekam da telekom crkne, jer je vreme da kao većina gradjana evrope biram kod koga ću imati fiksni telefon. I vreme je da Telekom bude izbačen iz zakona o TK.


Ako vi svi kablovski niste sposobni napisati zakon o internetu dajte to meni. Ljudi nije velika mudrost napisati članove, definistati pojmove, nadležnosti i odgovornosti. Dati RNIDS-u da bude regulatorno telo ne samo za domen .RS, nego da bude republička agencija za internet.

Ali vi to nećete, i slični poput vas taj JOva, onda profa spamer and Krajko. I da ne nabrajam ostale varijante lovaca u mutnom.
[ Davor Vlajkovic @ 12.08.2008. 12:58 ] @
Izvoli, napiši predlog zakona i postavi kao novu temu. A ovde se, po 8650870890790799079065150160-ti put te molim, drži definisane teme!
[ Monk Psycho @ 12.08.2008. 15:09 ] @
Znaci otvaramo javnu raspravu o novom zakonu o TK i o Licnim podacima! Yupi, another one goes down the drain
Nije mi samo jasno sto se ovde sve na kraju pretvori u rat
[ Davor Vlajkovic @ 12.08.2008. 15:13 ] @
Pa kako da se ne pretvori kada čovek kroz svaku temu pokušava da protne Krajka, RNIDS i 'kišni SBB internet' (?!)

Ko o čemu, baba o uštipcima...

Smislene diskusije sa konkretnim ciljem podržavamo, ali borbu protiv vetrenjača i flejmovanje [TOP] tema ne.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 12.08.2008. 15:40 ] @
Davore,

to što ja tvrdim mislite svi vi ovde samo ćutite. O RNIDSU mi je bilo sve jasno kada manji provajderi na skupštini jednoglasno glasaju, a privatno kukaju na sav glas.

I dalje smatram da nije normalno da oni koji treba da pomognu internetu, isti uništavaju, a to konstantno rade ovi likovi sa Beogradskog ETF. O kojim licima je reč videli ste.

Osnovni problem je bezakonje, tj. to što nema zakona o internetu.

Ako je sve vama ovo u redu, neka vam bude. Meni nije.Ako se vi sa svim ovim retardiranim glupostima koje plasiraju kablovski experti slažete, onda bacite to svo programersko znanje koje imate.

Kišni internet je vrsta interneta koja nastaje samim trenutkom pojave oblaka nad Beogradom. Dakle naši operateri su i pronalazači. Nigde nisam čuo za tu vrstu interneta a u Bg postoji.
[ SmilieBG @ 12.08.2008. 16:15 ] @
@Srpsko:
Razumem ja tvoj bes i mrznju prema ljudima / sistemu koje pominjes.
Davor te je samo zamolio, da ih ne provlacis u svakoj temi.

Jasno je o cemu se radi u ovoj temi - a to nije sprski pronalazak kisnog interneta.

Da budem iskren, drago mi je da se uopste ista desava po tom pitanju (makar to bilo da RATEL donosi i 'odnosi' razna dokumenta). Bitno je da se ne zaglavi u mestu i da se prestane bilo sta desavati.

Poz,
Sale
[ obucina @ 13.08.2008. 21:42 ] @
Citat:
... uputstvo Ratela obavezuje operatore da kupuju veoma skupu opremu za nadzor ...

Ovo je zamena teza koja je izgleda uspešno poturena velikom delu javnosti. Ne obavezuje uputstvo provajdere da kupuju opremu za nadzor, već Zakon o telekomunikacijama.

Član 55 ZOT, stav 2 kaže:
Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.

Član 55 ZOT, stav 3 kaže:
Tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog člana definiše Agencija, u saradnji sa telekomunikacionim operatorima i državnim organima nadležnim za neposredno sprovođenje elektronskog nadzora.
Agencija je uradila upravo to - izdala uputstvo o tome kakvu opremu treba instalirati.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 13.08.2008. 23:02 ] @

Citat:
Agencija je uradila upravo to - izdala uputstvo o tome kakvu opremu treba instalirati.


To je tačno. Ali pri tom je dala BIA odrešene ruke da nas obradi i ko zna šta već. Ko će njih da kontroliše.

Veliko je poniženje za razum da vas kontroliše neko ko izmišlja tezu o tome na terenima u okolini Zemuna ovih dana niče kultivisana biljka pod imenom "laptop".

Predlažem istoj agenciji i lepom Jovi da prodaju te laptopove i za to kupe neophodnu opremu za nadzor.


Jedna stvar je nejasna: Ako je siguran da mu je uredba dobra, što ne uloži ni minut vremena da je brani u javnosti. Odgovor je da ne sme. On ne sme u javnost..Što povlači tu glupost? Ja se ne bih nikad povukao, pa ako leti glava neka leti...Sva Jovina bitka je sada motivisana borbom da ostane na čelu RATEL-a, jer kaplje dobra kinta.
[ dejanfe @ 14.08.2008. 00:28 ] @
Ovo je dobro....Vezano za biu.LJudi,ne budite ludi,citajuci komentare na ovom forumu vidim da ovde ima poturenih agenata koji Balansiraju,Majmuni provaljeni ste.Ako ista mrzim na svetu to su vladini agenti koji love u mutnom i hijene tj.drotovi.Pa,to je i cilj,zakonski obezbediti da BIA radi sta hoce.
Nazalost,mi smo mala zemlja sa losim politicarima koji radi svog buljanfera,polozaja i statusa u drustvu su spremni na sve moguce radnje/odnosi se na Dacica Dijabolu/.
Dalje,svaka nova postavka politicara namece svoja pravila igre.Da bi se pokrenula istraga protiv osobe X,prvo se raspituje u komsiluku,pa kod neprijatelja,pa na poslu i naravno na njegovom kompjuteru.E ovde kod zadnje stavke je ZAKONSI OMOGUCEN NAJVECI JAVASLUK.Nadam se da mi nece zbog ovoga zakucati sutra na vrata s obzirom kakve tehnologije za spijunaze posedujemo....Pozz
[ Ivan Dimkovic @ 14.08.2008. 10:39 ] @
Citat:

To je tačno. Ali pri tom je dala BIA odrešene ruke da nas obradi i ko zna šta već. Ko će njih da kontroliše.


To nije tacno - BIA je vec imala "odresene ruke" da prisluskuje (uz sudski nalog) i pre RATEL-a, i pre ovog pravilnika, i to je definisano Zakonom o Telekomunikacijama.

Nije RATEL nista tu pogresno uradio, osim sto je postovao hebeni zakon i pokusao da ga implementira... i, naravno, kao u svakoj banana drzavi sad ih treba kriviti za to... zamisli, kako su samo oni drski i nenormalni.

Ako je negde RATEL pogresio, to nije pravilni, vec to sto nisu konsultovali ISP-ove ukljucujuci i Simu YUBC-a, i verujem da ce to ispraviti... Ali sta god bude rezultat toga, ne ocekujem ista drugaciji pravilnik jer, jednostavno, nema normalne drzave u kojoj ISP-ovi nemaju sistem koji omogucava drzavi da prisluskuje uz zakonsko ovlascenje.

Moracete se navici na to, jer nema te demokratije koja bi dozvolila da neki kriminalac ima zagarantovanu tajnost podataka u odnosu na drzavu i njene organe bezbednosti... Postoji institucija sudskog naloga koja sprecava BIA-u da prisluskuje koga hoce, i upravo su organi u Parlamentu zaduzeni za sprovodjenje kontrole nad BIA-om i da li ona postuje zakon.

Ako BIA krsi zakon, to je onda problem pravne drzave i Sudova, ali to ne daje za pravo ljudima da ocekuju da drzavi neko zabrani fundamentalno pravo presretanja komunikacija za one pod istragom.

Citat:

Ko će njih da kontroliše.


Sigurno nece RATEL i ISP-ovi... nadji mi jednu drzavu na ovom svetu gde ISP kontrolise vladinu agenciju zaduzenu za bezbednost?!?!?!?

BIA-u treba da kontrolise Parlament Srbije, i oni imaju odbor koji je, bar na papiru, zaduzen za to - ali ako oni ne rade svoj posao to ne moze RATEL ili ISP-ovi da ispravljaju, to je cirkus.

Ako neki ISP sumnja da BIA zloupotrebljava sistem, postoje logovi i postoje Sudovi koji bi trebali time da se bave... tako bi trebalo da bude u normalnoj drzavi, jer sve ostalo vodi u anarhiju i bezakonje.

Citat:

Veliko je poniženje za razum da vas kontroliše neko ko izmišlja tezu o tome na terenima u okolini Zemuna ovih dana niče kultivisana biljka pod imenom "laptop".


Opet glupe insinuacije, gde se pominje neko "kontrolisanje", opet se nekim ljudima prividjaju stvari.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 14.08.2008. 13:04 ] @
Prijatelju,

tvoj poznanik lepi Jova, koji ovih dana ne sme u javnost, je napisao toliko sirov pravilnik, koga bi se u jednoj zemlji stideli. Sirovo, nejasno i konfuzno. zakon o telekomunikacijama, nije zakon, već pravilnik o upotrebi TELEKOMA.

Ovaj pravilnik RATEL-A je dovoljan dokaz da lepom Jovi profesura nije osnovno zanimanje. Prateći mu karijeru vidimo da ga služba po potrebi šalta iz institucije u instituciju, čak preživljava i 5 oktobar, vidi se u biografiji. A gde je medjunarodna saradnja? Jedan stručnjak sa međunarodnim iskustvom bi verovatno primenio propis EU, umesto ovog sra... Ali jbg moramo mi da ubacimo termin "obraditi" i sl....jer takva su pravila službe.

Nemam ja ništa protiv da nas sve kontrolišu. Ali neka to plati RATEL i BIA, a ne mi korisnici. Svaka firma plaća svoje resurse. Vreme je da se otrezne i shvate da im ovo nije samoupravljanje.

Bolje da organizujemo donatorske dane pod parolom: "Dinar za BIA i RATEL".Treba pomoći sirotinji.
[ miladin32 @ 14.08.2008. 16:32 ] @
Pratim ovu temu vec duže vreme i u medijima i na forumima. Što više pratim, to su mi sve manji jasni argumenti obe strane i po meni se to svelo na mnogo "tupljenja". Da li neko može da mi pomogne da nađem snimak emisije sa Tv Pinka gde je bila rasprava direktora Ratela i nekih novinara po ovom pitanju? Emisija se valjda zove Press pretres i trebalo bi da je emitovana pre par nedelja.
[ Ivan Dimkovic @ 14.08.2008. 16:59 ] @
Citat:

tvoj poznanik lepi Jova, koji ovih dana ne sme u javnost, je napisao toliko sirov pravilnik, koga bi se u jednoj zemlji stideli. Sirovo, nejasno i konfuzno. zakon o telekomunikacijama, nije zakon, već pravilnik o upotrebi TELEKOMA.


Nisam primetio da su Sima & Co... kukali na Zakon o Telekomunikaicjama i brinuli se navodno za privatnost gradjana dok im nije postalo jasno da ce morati da urade dodatne investicije :)

Interesantno, Zakon o Telekomunikacijama je malo ljudi kritikovalo jer je sasvim OK i u skladu sa evropskim normama... Naravno, RATEL nije uradio svoj deo posla glede deregulacije, ali se bojim kada bi to krenuli da rade da bi se nasli mnogi koji bi kukali jer, boze moj, to znaci i placanje telekomunikacionih licenci :)

Sto se "lepog Jove" tice, on bi trebao podneti ostavku, ali ne zbog ovog pravilnika kome, IMHO, ne 'fali puno toga, nego zbog akutne sporosti u donosenju propisa i okvira za izdavanje licenci u vezi sa:

- Privatnim telefonskim operaterima
- Interkonekcijama
- Poslednjoj milji za ADSL
- Portabilnosti brojeva
- Potpunoj transparentnosti za "premium" i "toll free" brojeve

Sve su to stvari koje RATEL radi brzinom puza, i za to ih svakako treba kritikovati i neko treba i da leti...

Ali ovo.. . sorry, mislim da je to korak u pravom smeru u svakom slucaju, a poznato je da red i zavodjenje reda u baru punu krokodila u Srbiji nije popularna stvar. Setimo se PDV-a :)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 14.08.2008. 18:16 ] @
Prvo zakon o TK ne valja jer TELEKOM unosi u svaki drugi član. Zašto ne bi i SBB i pet još njih dobilo licencu za fiksnu telefoniju, pa da imam 5 linija i vidim gde mi više odgovara, kao sa mobilnim. Ako telekom ne izdrži konkurenciju i rikne, NIŠTA STRAŠNO, obeleževaćemo godišnjicu, a može ukazom Tadića i počasna paljba.

Vi ste ovde svi pametni ljudi i vidite da je neophodno doneti Zakon o internetu u 100 članova. Da se lepo napiše, objasne pojmovi, nadležnosti, formira RNIDS po zakonu kao republička agencija za domene i regulatorno telo za internet, definišu ISP, licence, pravila ponašanja, sankcije, način kontrole... itd....Ali neko to namerno opstruiše da bi lovio u mutnom...


Da sam ja na mestu lepog Jove ja bih putem svih raspoloživih medija branio svoje ideje i stavove i naterao budale poput mene i još par da shvate da je uredba za njihovo dobro. Ne bi pustio nekim likovima da me zezaju...Ali kao što rekoh Jova pokušava da spse foteljicu i platu. Toliko o celom slučaju.
[ SmilieBG @ 14.08.2008. 18:30 ] @
@sprsko - svasta nesto mnogo fali u nasem zakonodavstvu - u tome se slazemo.

Ali ne mozes ocekivati da se sve preko noci izmeni?

Ali opet - posto je tema RATEL-ov dokument - da se drzimo nje, oke?

I opet - po meni u tom dokumentu nema nista sporno.
Da sami ISP-ovi treba da sami plate deo opreme - opet nista sporno. Naravno, samo onaj deo opremen koji ce biti kod njih smesten i pod njihovom kontrolom.
Sva ostala tehnika bi, po meni, trebalo iz drugih resorsa da dolazi.

To sto ce BIA, sudskom odlukom, imati pravo da zatrazi logove odredjenih korisnika - nije nista novo pod ovim suncem. To postoji vec oho-ho vremena. I za fiksnu i za mobilnu telefoniju. Ovaj dokument, samo ukazuje koje _tehnicke_ sposobnosti moraju postojati da bi se ostvarila mogucnost pracenja i _sudskom odlukom_ nadgledanja saobracaja.

To sto su ostali zakoni totalno bez veze - NEMA veze sa ovim dokumentom.

Molim te - drzi se teme!
Isto - ukoliko mozes, napadaj _problem_ a ne osobe, cak iako su cesto same osobe i izvor problema! Budi iznad ;-)

Poz,
Sale
[ MyWay @ 14.08.2008. 22:00 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Zašto ne bi i SBB i pet još njih dobilo licencu za fiksnu telefoniju, pa da imam 5 linija i vidim gde mi više odgovara, kao sa mobilnim. .
Zato što to nije izvodljivo, nevezano za bilo koji zakon - bar ne na iole značajnijem delu telekomunikacionog tržišta u Srbiji.:-)
[ miladin32 @ 14.08.2008. 22:02 ] @
@SmilieBG
Ja bih se složio sa srpskim gradjevinarstvom, barem u delovima u kojima ga razumem. Teško je ne posmatrati ovu temu šire. Mislim da je sada skora privatizacija Telekoma izvesna stvar i da posle toga prestaje potreba države da mu održava monopol radi postizanja što bolje cene. Pretpostavljam da je to jedan od razloga što se ovaj pravilnik donosi sada, i da će posle toga Ratel imati saglasnost ministarstva za donošenje i drugih željno očekivanih pravilnika. Biće zanimljivo videti šta će se tada izdešavati, ali logično je očekivati da će buduće igrače na tom tržištu bez obzira na to šta će se sada desiti sačekati neki pravilnik kao što je ovaj. Nekome ko bude hteo da se ozbiljno bavi provajdingom neće biti problem da izdvoji neku sumu za opremu koja se traži, jer pretpostavljam da će konkurencija koja nastane učiniti da na sceni ostane nekoliko ozbiljnih igrača. Zato mislim da je važno da te ozbiljne igrače sačekaju jasna pravila i da će zaštita privatnosti biti bolje zagarantovana.
[ skymusic @ 15.08.2008. 01:07 ] @
Bitno je da pored svih ovih stavova, za i protiv , jos se niko nije pozabavio najbitnijim delom ove price.

STA BI TO MOGLI ZAHTEVATI OD OPREME, PA ILI HARDWER ILI SOFTWER ? STA GOD BILO, STA BI TO MOGLO DA BUDE ? STA IMAJU ZEMLJE U OKRUZENJU, AKO JE NEGDE BILO DOSTUPNO DA SE SAZNA KAD JE ISTO PITANJE POSTAVLJENO PRED NJIHOVE PROVAJDERE ? Koje firme su proizvodjaci moguceg trzenog?

Mislim da je bitnije o tome raspavljati pa makar i u novoj temi ako ova ne zadovoljava ovo pitanje.

A moje info pokazuju da se trenutno o tom raspravlja ''tamo gore''! I da se tazi najboje resenje za sve!!
I jos nesto. Izvori govore da ce uskoro bito velikih promena, u uredbi ovoj i u svemu sa telekomunikacijama!!

pozdrav,
[ srpsko gradjevinarstvo @ 15.08.2008. 12:42 ] @
Tesko da i Bia zna šta treba. Da je bar VBA pa da verujem da je moguće, ipak su to školovani ljudi. Ovako ta organizacija mafijaša-BIA nema neke šanse. U prevodu videla žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla noge. A pošto su počeli industrijsku proizvodnju kultivisane biljke "laptop" na poljima oko Zemuna, nadam se da će sami nabaviti opremu za kontrolu iz sopstvene agronomije. Ovom prilikom preporučujem svima da kupe laptop isključivo kod BIA jer je isti otporan na stroge temperaturne intervale, a i grad mu ne može ništa.
[ skymusic @ 15.08.2008. 17:23 ] @
nesto konkretno ? ili svi znaju da kritikuju odredbe i zakone, a da se pronadje resenje nikako ?

evo ja obecavam da ce sve ponudjeno stici na onaj gore sto sto pomenuh u prethodnom postu.
i jos nesto. Gde su domaci programeri da naprave nesto sto ce omoguciti PASIVNI MONITORING i zadovoljiti one zahteve sto su navedeni ???????

eto para, i to velikih, al nema ko da ih uzme ?!?!??!? jel ?????

pozdrav,

samo da ne bude 500.000 eura po instaliranom racunaru ????!!!! hehehe he !!!!
[ SmilieBG @ 15.08.2008. 18:16 ] @
@Sprsko: covece, mozes li ti, ozbiljno te pitam - jednom da napises nesto sto je i vezano za samu temu? :-)

@Sky: Dokument / pravilnik koji je RATEL doneo nije, po meni, uopste sporan. On samo navodi tehniku koja mora biti obezbedjena iz razloga moguce pratnje internet saobracaja.
Oke - dokument jeste nespretan i tesko uklopljen sa ostatkom zakonodavstva - ali nisam cuo nijedan konstruktivan predlog povodom samog dokumenta, vec o svemu drugom.

Uopste ne vidim sta je sporno, da drzava ima (tehnicke) mehanizme pracenja internet saobracaja. I to jos javno! Pa nismo ni mi ludi, znamo i mi da odavno vec posmatraju sve zivo i mrtvo - ali bilo bi lepo kada bi dobar deo toga bio transparentan i javno dostupan.

Poz,
Sale
[ Zeleni zub @ 15.08.2008. 22:48 ] @
Ratel najavio da ce ova tema da se zatvori ;)
http://znanje.infostud.com/ecms/viewarticle.php?id=18197&ml
[ srpsko gradjevinarstvo @ 15.08.2008. 22:53 ] @
Sve je to usko vezano za temu i ćorav bi video.

Najbolje da ih još BIA šalje u inostranstvo, agente da se školuju kako da nas špijuniraju, a da im to korisnici plate.
[ vladars @ 15.08.2008. 23:20 ] @
Joj kako ljudi lupaju, pa to je ne verovatno.

opremu za pracenje i montoring Internet saobracaja ce morati da imaju samo oni ISP koji poseduju medjunarodnu interkomunikaciju, sto je i normalno i potrebo.
svi ostali provajderi nece to morati da imaju i to je to.

Ako jednom SBB,Telekomu,YUBC,Veratu predstavlja problem da odvoje XXX K $ za opremu/softver onda je to smesno, jer su sami na tom internetu zaradili mnogo vise.
[ skymusic @ 16.08.2008. 01:27 ] @
@vladars

a mene vidis bas interesuje kako ce BIA da vidi poruku koju napise jedan moj korisnik drugom a oba su na mojoj mezi, a recimo za 20 dana eksplodira bomba ispod automobila nekog binismena, sto su ona dvojica dogovorili,

i da li se zna koliko ima velikih recimo bezicnih provajdera u srbiji koji pokrivaju regione, i imaju opstvene mail servere,
pa glavni adut sve ove frke je terorizam, samo mi nije jasno koji, unutrasnji ili spoljasnji, tj. dal se prate poruke koje ulaze ili izlaze iz zemlje, i jos jedno cini mi se glavno pitanjce:
Dal iko normalan preko maila ili mesengera ili voip-a, skajpa, ili bilo kog vida komunikacije i to jos u Srbiji razgovara o teroristickim akcijama, za bilo sta i gde i koga ?????????????????????

u Crnj gori za 1000 e dobijete godisnju dozvolu za interkonekciju, a za 3000 eura petogodisnju licencu za ISP-a, i imate pravila ponasanja u etru ? nema nikakvog nadzora ?!?! jednostavno im ne treba . a trziste je potpuno slobodno.

A mi SRBIJANCI pokusavali da zadrzimo ostale clanice JUGE da ostanu sa nama ? Videli davno da nismo normalni.

pozdrav,
[ GangHack @ 16.08.2008. 13:40 ] @
Ovo je veoma smesno sta ste dozvolili.. Prvi meni se cini komentar na ovo je bilo kako vam je i Milosevicevo vreme nesto bilo krivo :S.. lol... covek nikad nije rekao internet ovo internet ovo... covek se brinuo za drzavu U NAJGORE vreme ... I bogami ziva i zdrava iako nece ostati pored danasnjih politicara.. ali politika na stranu.. Srbiji se ukida sve fino.. Jos malo pa ce vam gledati sta jedete iz dana u dan... Ne bi me cudilo.. Sto to rade..eto jednostavno sto mogu... Jos fali samo da se uvede da vas mogu prodavati kao belo rublje zakonski ja mislim da se niko ne bi bunio... Istina je i od nje se ne moze pobeci... A to sto pregledaju.. Jednostavno fino lepo gledace samo domace provajdere u Srbiji.. Sto znaci VIsE od pola Srbije koristi STRANE usluge... Pocevsi od MAILOVA.. koriste FREE... hotmail.yahoo.gmail i slicno.. I opet niko vam nece moci.. a pametnice nek i dalje koriste Domace A NASE LOL.. A BIA ja bi to u kantu ako kako moze.. :)

Pozdrav svima i sretno u ANONIMNOSTI :)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 16.08.2008. 19:50 ] @
Sve je ovo moj brate stvarno smešno. Najradije bih doveo Ruse ili Nato da ovo sve pohapse i rasteraju. Ovu mafiju u Srbiji banana državi. Samo me muči kako da ih oteram posle.
[ MyWay @ 17.08.2008. 13:50 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Sve je ovo moj brate stvarno smešno. Najradije bih doveo Ruse ili Nato da ovo sve pohapse i rasteraju. Ovu mafiju u Srbiji banana državi. Samo me muči kako da ih oteram posle.
A da li možeš da za početak dovedeš sebe do teme? Ili, da citiram (čisto da te podsetim da nisam jedini koji smatra da uporno offtopic-uješ):
Citat:
SmilieBG: @Sprsko: covece, mozes li ti, ozbiljno te pitam - jednom da napises nesto sto je i vezano za samu temu? :-)


Ili ćeš, kao do sada, i posle svih apela samo da nadugo i naširoko mitinguješ po forumu???[Ovu poruku je menjao MyWay dana 17.08.2008. u 18:36 GMT+1]
[ srpsko gradjevinarstvo @ 17.08.2008. 17:31 ] @
Tebi smeta kada stvari posmatram u pravom kontekstu. A ne smeta ti kada je zakon o TK nebulozan, razne uredbe nejasne... Nije čudo što nas ceo svet j..be kad pišemo ovakve gluposti od zakona, i kada internet j..bu oni koji bi trebalo da ga razvijaju i budu pokretačka snaga. A sve to rade sa ciljem uvođenja "pendereka" na internet. Ispostava BIA je svakako nažalost ETF u Beogradu, odakle potiče najveći broj "slobodnih umetnika", koji ubijaju internet.

A sve ovo deluje još tragičnije kada ministarka Telekomunikacija juče u Blicu izjavi da će internet pojeftiniti. A na drugoj strani lepi Jova subvencioniše korisnike i ISP da plaćaju opremu jednoj glupoj službi poput BIA.

Ja i dalje čekam lepog Jovicu da dođe na RTS i kaže: " Vi ste u zabludi, ja sam u pravui to mora tako zbog toga i toga". A to će uraditi svakako ako nije otpad kao naučnik i čovek (a ja lično mislim da nije).

I prvi ću pomoći u kupovini takvih uređaja čim beautiful Jova and BIA uhvate gospodu sa Kosova koji ovih dana uništavaju redom sajtove.

MyWay i SmilieBg batalite vi mene i iznesite svoje mišljenje. Vaše mene svakako ne zanima.
[ SmilieBG @ 17.08.2008. 18:46 ] @
@Srpsko - ajde pokusacu jos jednom, uljudno i kulturno da ti objasnim neke stvari.

Pre svega, sve ovo sto ja i ti i svi ostali sada pisemo, citamo i ovde se druzimo neko tamo vec (moze da) posmatra! I to BEZ ikakvog zakona, suda, sudskog naloga, pravosudja ili bilo cega drugog. To je, verujem, svima jasno. Obican script kiddie moze to da uradi - e, pa tek onda neki tamo (BIA, CIA ili ko god vec), moze isto to da radi. I opet - BEZ zakona!

E, sada - da se vratimo na prvi post u ovoj temi, gde je izneseno da je RATEL sastavio _TEHNICKI_ dokument, koji nalaze da se na odredjeni _TEHNICKI_ nacin sprovodi skladistenje informacija na internetu, radi njenog kasnijeg pregledanja i spijuniranja.
To je samo _tehnicki_ dokument, koji opisuje ko, kada i na koji nacin treba saobracaj da skladisti, a ko ce mu na kraju imati pristup svim tim informacijama.

Taj, _tehnicki_ dokument je daleko od savrsenstva. Ali opet - bolji je od onog prethodnog! Kog prethodnog? Onog koji nismo ni imali!

Dakle - da sumiramo.
Drzava (RATEL ili ko god vec) se krece u pravcu od "ne zna se ko pije, a ko placa" (tj, ne postoji zakon ni zasta i jaci biju slabije) - ka sistemu da se (makar na papiru) znaju neka pravila. Ta pravila, u ovoj temi se odnose na _tehnicku_ izvedbu tih stvari.
I opet - taj dokument je lose sastavljen - ali je bolji nego nista.

A onda - ti uleces sa:
- kisnim internetom;
- BIA / CIA / KGB (da, verujem da ti verujes da i oni jos postoje i da nam i oni rade o glavi);
- Imenom i prezimenom spominjes odredjene (javne) licnosti, a zatim im dodajes pogrdne prideve;
- pa su tu uletali i NATO, rusenje vlasti, vojni puc i tako dalje.

Uglavnom - sve si spomenuo i svake teme si se dotakao - OSIM teme ovog topika, a koji je, nije mi tesko, podseticu te jos jednom:
RATELOV _tehnicki_ dokument.

Moj stav po pitanju istog bi ti do sada trebao biti jasan, ali necu biti lenj, dakle:
Dokument kao takav je apsolutno neophodan;
Drzava mora, na legalan nacin, apsolutno da ima _tehnicke_ mogucnosti da vrsi kontrolu saobracaja na internetu (kao sto vec imaju za fixnu / mobilnu telefoniju);
Koji drzavni aparat ce to da radi - ne znam, niti me iskreno zanima;
Zelim transparentnost u tom sistemu, kao i mehanizme za zalbe / kontrolu istog drzavnog aparata koji ce sprovoditi kontrolu u delo.

Da - RATEL je ucinio dobar potez, koji nije savrsen. Ali je svakako bolje nego nista.

A tebi, "srpsko gradjevinarstvo", jos jednom bi savetovao:
Drzi se teme i samo onoga sto je vezano za temu. NATO, kisni internet i ostale gluposti - tu ne spadaju!

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 17.08.2008. 19:22 ] @
Uporedi npr. zakon o planiranju i izgradnji i uporedi zakon o TK. U prvom niko ne forsira i ne pominje Energoprojekt, ili bilo koju firmu. Takođe je bar 80 posto termina definisano i objašnjeno. Zakon o TK ništa ne definiše na jasan i precizan način, a sve u stilu može da bude a ne mora da znači. Uredba od lepog JOve tek ništa ne definiše. Ako nisu umeli da pišu zakone i pravilnike, što se trpaju da bave javnim poslom, ima ko zna. Ko kontroliše lepog Jovu? Što se ne obrati javnosti u vezi svog epohalnog pravilnika?

Moj druže ukupno stanje u domaćem internetu i telekomunikacijama izaziva potrebu za bar nekolicinom vojnih formacija, gomilom islednika i policajaca. Puno je lovaca u mutnom ili onih koji rade na "foru". Sramno je da se sve ovo dešava u zemlji gde ima gomila elektrotehničkih inženjera i to ne bilo kakvih nego izvrsnih. Jel niko ne ume da sastavi par zakona i da se jednom jasno urede pravila igre sa telefonom, televizijom i internetom u tri poseba zakona? Ume, ali svi mi volimo rad u mutnom....Ovo je zrelo za uzbunu.

Bitka za pravilnik iz RATEL-a pretvori se u bitku za fotelju. Gledajte ga sad narednih godinu dana će da ćuti i ništa neće da radi, samo da opet ne dopre u javnost i da ga ne potkače. Nije higijenski.
[ Laki_Gen @ 17.08.2008. 19:41 ] @
TEHNICKI? Ako je samo tehnicki, zasto nisu napisali da ISP-ovi nabave sve moguce vrste opreme za svako moguce nadgledanje internet saobracaja (pa i SSL dekripciju!, kad je bal...), a onda ce se zakonom odrediti sta ce da se koristi i sta se da nadgleda i ko ce to da radi i pod kojim uslovima!

Ovako imamo TEHNICKE uslove, ostaje nam samo da ozakonimo svu tu opremu i voila! Internet na izvol'te! BIA, CIA, Pera Mikic, egal.
[ SmilieBG @ 17.08.2008. 20:46 ] @
@Srpsko: ja ne verujem da ce nam vojska obezbediti bolji internet od ovog sto mi sad imamo. Ako ti mislis drugacije, organizuj lepo vojni udar i smenu vlasti, pa tenkovima kopajte za nove internet veze... Sta da ti kazem. Ja sam i sam rekao da tehnicki dokument nije dobar, kao ni gomila drugih zakona. Ali smatram ne realnim tvoj stav da se sve odmah iz prve uradi kako treba, a da po mogucstvu bude i preko noci. Ja licno bi bio sretan kada bi se za 15 godina od danasnjeg dana stvari dovele u neku normalnu. I to - bez vojske ;-)

@Laki: u kojoj bajci ti zivis? I u Holandiji drzava legalno nadgleda saobracaj. I u Holandiji svaki ISP (makar to bila i jedna osoba sa jednim reseller paketom - dokle god je registrovana firma) podleze istim zakonima kao holandski telekom sa 10k+ zaposlenih.
Sta bi ti - anarhiju? Da niko nista nikada i nikoga ne kontrolise...? Pa to ce da bude veca nesreca za srpski narod nego Milosevic. Zar zaista mislis da u Holandiji niko nikoga ne kontrolise? Ili u bilo kojoj drugoj civilizovanoj zemlji? Ne secam se ko je rekao, neki nas pesnik, ali je bilo nesto tipa: ovde je i moj djubretar istovremeno i policajac. Prema tome, prihvati da ce kontrole uvek biti, a i treba da je bude! Samo - treba raditi na tome, da i ta kontrola bude pod kontrolom i transparentna. Znam, nije jednostavno - ali kategoricko odbijanje svega i ne spremnost za ulazak u diskusiju i visegodisnje verbalno (i korisno) prepucavanje sigurno nece dovesti Srbiju do bilo kakve civilizacije...

Inace, ova cinjenica ce vas mozda sokirati - ali pre 15 do 20 godina - ni Holandija nije imala zakone o internetu i pojavljivali su se dokumenti slicni ovom RATEL-om. Zamislite, samo to :-) Naravno, sada je delom, sve sredjeno, ali i dalje ima propusta tu i tamo, pogotovo sa novijim tehnologijama (primera radi VoIP).

Poz,
Sale
[ Laki_Gen @ 17.08.2008. 22:37 ] @
Smajli nemoj da se nerviras .
Prvo, ako procitas temu od pocetka videces da se ja nigde misam bunio protiv tog "nadgledanja". Odkle izvlacis te zakljucke?.
Drugo, Holandija prije dvadest godina nije imala neki ozbiljan internet, ako ja dobro racunam, i samim tim skoro nikakvu potrebu za nadgledanjem istog. Ispravi me ako gresim.
Trece, nemoj da poredis babe i zabe. Svi vi koji ste negde preko malo duze od vremena potrebnog za dekontaminaciju od Srbije pocnete da pjevate istu pjesmu, samo sto to nema nikakve veze i realne primjene ili moguce usporedbe sa Srbijom.
Cetvrto, procitaj ponovo moj prethodni post (da se ne ponavljam) i reci onako logicki dal' je smisleno prvo praviti razanj pa onda loviti zeca? Koliko god mi bili rupa od drzave, ovakvo donosenje propisa bez ikakvog reda i kada kome sta padne na pamet nije prihvatljivo.
[ [email protected] @ 18.08.2008. 00:35 ] @
Postovanje

Pratim temu i nesto razmisljam, oni ugrozavaju privatnos ljudi u Srbiji. Tako nesto slicno se desilo pocetkom godine u Nemackoj pa je zakod obored posle nekoliko meseci.

-Zatim nebitno ko da vrsi ovu vrstu posla treba imati veliko postrojenje i nezamislivo veliko kapacitet za smestanje i obradu podatak, sto ni malo nije lako a sama drzava nema toliko para da to sve napravi i da proda nas gradjane.

-Tako nesto su zapoceli Englezi pa narod izasao na ulice i bacio se na demonstracije.

-Srbija prvo treba da sredi bezbednoste sisteme za drzavne sajtove, a ne da se pristupa kao da se nalazis u nekom super marketu.

Ja samo kazes ono sto znam i sto mislis, iako ce biti jos dosta prepucavanja na ovu temu.

Pozz i sve najbolje
[ sstanko78 @ 18.08.2008. 08:48 ] @
Citat:
I prvi ću pomoći u kupovini takvih uređaja čim beautiful Jova and BIA uhvate gospodu sa Kosova koji ovih dana uništavaju redom sajtove.


Neznam zašto, ali jako sumnjam u te Kosovske hakere. Nekako se pojavljuju u jako zgodno vreme, bas kako bi pogurali ideju o kontroli net-a od strane BIA
[ srpsko gradjevinarstvo @ 18.08.2008. 09:16 ] @
Ako je Holandija pravila greške, zašto moramo i mi..pa izvucimo pouke..

Otići ću na sajt tih domaćih hakera i zamoliti ih da i formalno skinu onu glupost sa RATELOVOG sajta.
[ SmilieBG @ 18.08.2008. 11:46 ] @
@nindza: mislis li da u UK i DE sada niko ne kontrolise saobracaj? To je samo 'sarena laza' za siroke narodne mase. Kontrola postoji, uvek.

@Srpsko: Slazem se da je uvek bolje uciti na tudjim greskama, ali verujem da su nam i zakoni u toj meri drugaciji da nije moguce povuci paralelu 1 na 1.
U Holandiji se moraju cuvati podaci, cini mi se 2 godine. A u svako doba dana ili noci, uz sudski nalog, policija sme da postavi i 'tap' na mrezu ISP-a.

Poz,
Sale
[ Ivan Dimkovic @ 18.08.2008. 12:10 ] @
Citat:
SmilieBG
@nindza: mislis li da u UK i DE sada niko ne kontrolise saobracaj? To je samo 'sarena laza' za siroke narodne mase. Kontrola postoji, uvek.


O kakvoj "sarenoj lazi" vi pricate? Potpuno je javno sta i ko sme da nadgleda saobracaj u DE (u UK, jos vise imaju prava da nadgledaju nego u DE) - to je evropski zakon, koji je usvojen pre vise od 5 godina i koji je poceo da vazi od 2007, i za vreme usvajanja je bila vrlo vruca debata u javnosti oko toga. Zakon je danas potpuno na snazi, i svako moze vrlo lako da dodje do informacije ko i kada sme da prisluskuje IP saobracaj.

U DE drzavne agencije, uz sudski nalog, imaju pravo da nadgledaju ISP saobracaj, i ISP-ovi su morali da se tehnicki opreme za to, kao i da obezbede (digitalni) prostor za skladistenje logova koji se cuvaju vise godina. Svaki ISP u DE mora imati cvoriste koje drzavne agencije mogu da koriste, i na zahtev (i sudski nalog) je ISP duzan da omoguci nadgledanje saobracaja.

Nemacka sa Austrijom su bile jedine zemlje koje su se protivile ovim pravilima na EU-nivou, ali nije uspelo - i od 2007-me godine je to zakon na nivou EU, i svaka clanica EU to mora da implementira. Mislim da sam vec objasnio zasto je Nemacka bila jedna od retkih zemalja koje su se ostro protivile tome.

Uzgred, oko nadgledanja - ne, u Nemackoj ga nije bilo do pre godinu dana, i bilo je jako tesko prikupiti digitalne dokaze (ima nekoliko vrlo zanimljivih slucajeva u vezi P2P-a gde su se gubili slucajevi zato sto nije postojao IP log kod ISP-a). Stavise, postojao je zakon koji je branio skupljanje logova i ISP-ovi su morali da ih brisu (!)... Ovaj zakon je ponisten i nije vise vazeci od 2007, kada je na snagu stupio EU zakon.

UK je po ovom pitanju 100x gora - u UK postoji daleko laksi odnos gradjanstva prema privatnosti, i ako se uporede sa Nemackom mogu se slobodno nazvati orvelovskim drustvom...

Neke druge zemlje su jos gore po tom pitanju - recimo Svedska, postovao sam novi zakon koji je najgori u EU... EU propisuje minimum zakonskih obaveza za legalno nadgledanje saobracaja, i sve EU zemlje moraju da postuju bar taj minimum - mada, postoje zemlje kao sto su UK, Svedska i sl... gde drzave imaju jos veca prava u pogledu prisluskivanja.
[ SmilieBG @ 18.08.2008. 19:01 ] @
@Laki: izvini, izgleda da sam negde permutovao misljenje da si protiv nadgledanja. U pravu si - nisu tvoje reci. Sorry.
Razumem tvoj stav, ali meni je iskreno drago sto se makar negde nesto desava, pa bilo to i da se kuca ne zida od temelja nego od pola. Bolje i tako - nego da ni lopatu u zemlju jos zaboli nisu '-)

@Ivan: transparentnost drzave u nadgledanju internet saobracaja jeste veca. Ali de facto, average joe zna jako malo - ako i ista o tome. Ti, a i ja smo videli sta se i iza kulisa desava. Ali malo koji krajnji korisnik broad band interneta zna nesto vise o tome. Kao i sa mobilnom telefonijom i slicno. Pored toga, licno znam da se holandski telekom redovno tapuje na odredjenim cvoristima, gde se opet ne zalazi u privatnost (tj, ne mogu na tom mestu i sa tim tapom da vide koje fizicko ili privatno lice je u pitanju) - ali sniffuju pakete za odredjenim kljucnim recima. Ukoliko se odatle osnuje sumnja da je neko pocinio neko krivicno delo, onda se tek trazi sudski nalog za dalji pretres i logovanje i slicno.

Prema tome, sve nas u gotovo svakom trenutku posmatraju.

Poz,
Sale
[ shut_down @ 19.08.2008. 21:46 ] @
Citat:
SmilieBG: Prema tome, sve nas u gotovo svakom trenutku posmatraju.


Ocemo malo i mi njih da nadgledamo Da ne budemo samo mi transparentni Da vidimo koje to xxx sajtove nasi ministri imaju u bookmark-u Mozda ima nesto dobro
[ Ivan Dimkovic @ 19.08.2008. 22:12 ] @
Citat:
SmileBG
Ali malo koji krajnji korisnik broad band interneta zna nesto vise o tome


Aleksandre, mislim da se ipak ovde potcenjuju mentalne mogucnosti obicnih ljudi...

Vecina "obicnih, prosecnih" ljudi koje znam ima dovoljnu svest o tome da su elektronske i telefonske komunikacije nepodesne za nesto sto bi bilo vrlo privatno... Stvarno ne znam sa koje planete treba da padnes pa da mislis da tvoj internet saobracaj ne moze da se prisluskuje... mislim, isto je vazilo i za telefon, ne vidim sto ne bi vazilo i za bilo sta drugo gde je ukljucena neka "zica" koja ide kroz drzavu :)

Sa druge strane, sve veci broj Internet protokola je kriptovan, npr. Skype - i za sada nije moguce to masovno prisluskivati, vec je neophodno slati dopis servisnim provajderima (recimo Skype-u) i traziti im da dekriptuju nesto, sto je u mnogim slucajevima nemoguce - recimo ako je provajder van zemlje.

Isto vazi i za SSL na web-sajtovima - dekriptovati SSL uz pomoc grube sile je vrlo neprakticno, i eventualno primenjivo u nekim vrlo gadnim slucajevima (ako zaboravimo onaj smesni Debian Linux flaw koji je generisao nesigurne SSL kljuceve godinu ipo dana ;-)

I, na kraju, ko zaista hoce da bude siguran, na vrlo jednostavan i jeftin nacin moze onemoguciti prisluskivanje drzave - priznacete, nikada do sada nije bilo tako jednostavno zastititi se, a takodje nikada do pre pojave AES-256 enkripcije javnost nije imala pristup algoritmu koji je u USA akreditovan i za zastitu "top secret" dokumenata.

PGP i AES algoritmi su definitivno prava revolucija po tom pitanju...
[ Legionar_ @ 19.08.2008. 23:11 ] @
Eh,kakve uredbe kakvi bakraci.....mogu oni da rade sta hoce i cela ta prica predstavlja samo skretanje paznje.

Evo poceli da privode ljude zbog pisanja po internetu:
http://www.futog.info/cms/inde...=view&id=945&Itemid=87
[ DR83 @ 20.08.2008. 00:40 ] @
Ovo vec moze u posebnu temu.

A na kom forumu je to pisala?

Na ovom futogu mi ne izgleda da postoji takva tema ili bar ja ne vidim temu sa takvim naslovom ??
[ Legionar_ @ 20.08.2008. 03:08 ] @
Ne znam sta je pisala i na kom forumu ,ali iz njene izjave ocigledno da je pisala nesto sto se nije dopalo vladajucoj oligarhiji pa su onda organi reda resili da joj malo zapuse usta.
Verbalni delikt se vraca na mala vrata.

Nesto ne radi link evo teksta sa serbiancafea:
http://www3.serbiancafe.com/la...sta_pisete_po_forumima.html?18
[ srpsko gradjevinarstvo @ 20.08.2008. 09:59 ] @
I meni je neki dripac od sudije visok 150 cm, pretio policijom zbog pisanja po web-u. Ja sam mu obećao sasvim pristojne batine i od tada časni sud beži na drugu stranu ulice kada se sretnemo. Inače taj sudija je oslobodio devojku koja je u pijanom stanju udarila moju majku i to na trotoaru. Dakle istinu nisam smeo pisati.


Pozivam MUP da mene uhapsi jer sam im otkrio saradnika Lepog Jovu. Čak bi mi učinili veliku uslugu. Posle ću u sedište jedne stranke da ih medijski ofilujem sa sve Jovom, i RATELOM.
[ LittleHacker93 @ 20.08.2008. 17:09 ] @

“Dokument kao takav je apsolutno neophodan;
Drzava mora, na legalan nacin, apsolutno da ima _tehnicke_ mogucnosti da vrsi kontrolu saobracaja na internetu (kao sto vec imaju za fixnu / mobilnu telefoniju);”

Podrzavam...Znaci ovako nesto mora da postoji...
Drzava mora da ima mogucnost ovoga...

Srpsko, i dalje off-uje...Administracija? :D
[ srpsko gradjevinarstvo @ 21.08.2008. 07:51 ] @
suvišno je reći ko je danilo cimbaljević i koliko je kompetentan. Isto toliko koliko i ovaj Jova. Niko nije protiv ali sve mora biti ispravno formulisano i objašnjeno, a ne ovako sirovo.
[ LittleHacker93 @ 21.08.2008. 11:42 ] @
Zasto tako?Nema nikakve potrebe za prozivanjem...
Ja sam ono napisao zato sto nisam uspeo da shvatim kakve veze ima tvoj post sa temom, a video sam da su te ljudi ranije opominjali...
Necemo dalje u off...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 21.08.2008. 16:48 ] @
oD grbavih roditelja nema pravog deteta. U prevodu od lošeg zakona o TK ni uredbe ne mogu biti bolje.

Rešenje: Nadjite uredjenu zemlju u EU i prekopirajte set zakona i pravilnike, rasterajte RATEL jer je to agencija leva ruka desni džep, i težimo gde kaskamo za EU da se popravimo.Ljudi kada već idemo ka EU kupimo dobre stvari, pa makar i zakone. Bez termina "obrada lica i sl.

Slažem se da treba definisati pravila ponašanja na web-u, i način kontrole zloupotreba, ali prvo da zakonski definišemo šta je internet, web i čemu služi.

Ako su drugi prešli taj razvojni put od 20 god, pojedimo žabu danas i napravimo istorijski korak od makar 10 god...

Nismo bre ljudi glupi, ovde je gomila kvalitetnih stručnjaka...

[Ovu poruku je menjao Davor Vlajkovic dana 22.08.2008. u 00:18 GMT+1]
[ twiddle @ 21.08.2008. 23:00 ] @
"Pravilnik blokira i rad Odbora"
20. avgust 2008. | 15:19 -> 15:50 | Izvor: Beta, Tanjug

Pravilnik o elektronskom nadzoru Internet saobraćaja onemogućava Odbor za rešavanje o sukobu interesa da interno komunicira.

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa saopštio je da odredbe Pravilnika RATEL-a onemogućavaju internu komunikaciju elektronskom poštom onim regulatornim i kontrolnim telima koja su zakonom obavezna na čuvanje tajnosti podataka do kojih dođu u obavljanju svojih poslova.

"U takva tela spada i Republički odbor, kome je, Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, naloženo da obezbedi zaštitu podataka o ličnosti od mogućih zloupotreba, naročito kada se radi o podacima o funkcioneru i sa njim povezanim licima povodom situacija koje ne predstavljaju sukob interesa".

Republički odbor smatra da bi Upravni odbor RATEL-a bez odlaganja trebalo da izmeni sporne odredbe Tehničkih uslova i uskladi ih sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i drugim pozitivnim domaćim propisima, navedeno je u saopštenju.

[...]

:::

http://www.b92.net/info/vesti/...08&dd=20&nav_id=314504
[ GangHack @ 22.08.2008. 14:43 ] @
srpsko gradjevinarstvo tebi donekle svaka cast sta pises...
.................................................................................
a sada ja ne razumijem kako neki od vas podrzavaju da nemate privatnost...
Vi ako mislite da ce neka oprema od par miliona koji ce da izgube vasi provajderi (ili mozda cak i ugase svoj internet te ce te vi morati da kupujete novu opremu ili da prikljucite ) da zaustave ljude da rade sta im volja na internetu...
Pa to ce im dati samo jos vise razloga da nadju nacin da Bia ratel i slicni koji zele da prate privatnost naci nacin i izbeci to...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 15:08 ] @
Upravo javili na TV da je RATEL polizao i progutao svoju nepismenu uredbu. Sada se borba za kontrolu interneta svela na borbu oko fotelje Lepog Jove. U to ime ja ga pozdravljam i želim mu da uzme još koju platu pre nego li bude najuren. Zašto Srbija plaća sva ta piskarala?

A vi drugi pamet u glavu, pametni ste lljudi i daj neku inicijativu da se stvari u ovoj oblasti urede kao u svakoj civilizovanoj zemlji. Ako ovog Jovu vidi neka mu sugeriše da ako hoće da pomogne ovoj zemlji radi na projektima, a ne policijskim terminima "obraditi", "nadzirati" i sl. glupostima.

evo ga se oglasio:

http://www.ratel.rs/editor_fil...slova,%20internet,avg%2008.pdf

kukavica..i to sitna. pa ja bi se borio u medijima svim snagama da sam na njegovom mestu.
[ Buum @ 22.08.2008. 16:53 ] @
Kao što sam već rekao, RATEL je morao da pojede sopstveno go*no. Pokušaj uvođenja totalitarne kontrole na mala vrata nije uspeo i to je činjenica koja govori da u ovom društvu nije sve izgubljeno.

Međutim, mene na ovoj temi veoma čude stavovi forumaša koji su upućeni u problematiku, a ne vide (ili se bar prave da ne vide) u čemu je suština problema. Evo na šta je ličila diskusija.

MyWay, SmilieBG & Ivan Dimkovic: Tehnički pravilnik je ok. Svaka savremena država uz sudski nalog vrši praćenje internet saobraćaja.

Ostatak foruma i zabrinuta javnost u Srbiji: Tehnički pravilnik omogućava neograničenu kontrolu bez sudskog naloga i to je glavni problem. Nadzor treba da postoji, ali ne takav da se prate svi internet korisnici od reda, nego samo oni za koje postoji osnovana sumnja izražena u formi sudskog naloga.
.
.
.
igra gluvih telefona
.
.
.
MyWay, SmilieBG & Ivan Dimkovic: Tehnički pravilnik je ok. Svaka savremena država uz sudski nalog vrši praćenje internet saobraćaja.

Ostatak foruma i zabrinuta javnost u Srbiji: Tehnički pravilnik omogućava neograničenu kontrolu bez sudskog naloga i to je glavni problem. Nadzor treba da postoji, ali ne takav da se prate svi internet korisnici od reda, nego samo oni za koje postoji osnovana sumnja izražena u formi sudskog naloga.
.
.
.
igra gluvih telefona
.
.
.
MyWay, SmilieBG & Ivan Dimkovic: Tehnički pravilnik je ok. Svaka savremena država uz sudski nalog vrši praćenje internet saobraćaja.

Ostatak foruma i zabrinuta javnost u Srbiji: Tehnički pravilnik omogućava neograničenu kontrolu bez sudskog naloga i to je glavni problem. Nadzor treba da postoji, ali ne takav da se prate svi internet korisnici od reda, nego samo oni za koje postoji osnovana sumnja izražena u formi sudskog naloga.
.
.
.
i tako u nedogled

E, sad, mene zanima zbog čega je palo ovako teško trolovanje teme od strane pomenute trojice korisnika, kad je maltene svakom iole pismenom čoveku u Srbiji bilo jasno o čemu se ovde radi. To na kraju krajeva pokazuje reakcija ne samo srpske javnosti, već i nadležnih organa zaduženih za zaštitu ustavom zagarantovanih ljudskih prava.

Kapiram, možda je ljudima bilo dosadno, hteli su malo da se "izduvaju" preko foruma itd. Ako je to razlog, onda ok. Ali, ako nije – u čemu je fora? Zašto ste toliko trolovali i menjali teze?
[ blaza @ 22.08.2008. 17:28 ] @
Pravo pitanje, Buum.
Odgovor je jasan: zato sto su pojedinci koje si naveo od samog pocetka ishitreno zauzeli pogresan stav, koji kasnije nisu zeleli da promene, iako su shvatili da nisu u pravu.
Dimkovicu, uvek trcis ispred rude.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 17:39 ] @
Vulgarno je reći da mi Srbi jedemo što se nejede i trošimo vreme i novac uludo. I dalje stojim pri tome da po uzoru na neke zemlje EU treba praviti pravilnike i zakone.

"Zakon o internetu"....

Definišemo pojmove, pa i način kontrole, jer kontrola mora da postoji da ne bi bilo razbojište...i to skupština treba da donese.

Jedna agencija za internet treba da postoji, a ne stotinu.

Ovaj RNIDS ili neku sličnu organizaciju formirati, ali zakonski.

šta će nama RATEL?

Pa nismo mi USA da plaćamo tolike stručnjake ni za šta. Treba ga rasformirati i to pod hitno. Ti ne umeju ni prostoproširenu rečenicu da sastave normalno...sve mi nešto muljaju da duplo znači. Napiši brate: "Policija u Srbiji kontrtoliše i arhivira sve vaše aktivnosti na internetu" i svi ćemo razumemo. A ne ovako...

[ alexandar_cajic @ 22.08.2008. 17:44 ] @
Sramota...probali,pa osetili da koncept nema prodju....osluskivanje javnosti na delu - klosari.

[Ovu poruku je menjao alexandar_cajic dana 22.08.2008. u 20:15 GMT+1]
[ tomicko @ 22.08.2008. 19:10 ] @
Ovo treba pozdraviti, ostaje da vidimo kakav će da bude taj zakon o zaštiti ličnosti.
[ SmilieBG @ 22.08.2008. 21:16 ] @
@Srpsko: jos ni ne znate sta ste ovime izgubili.

@Buum: moj stav je i dalje (sa i bez ovog dokumenta) da ta 'kontrola' koje se vi svi toliko plasite (a vec vas kontrolise _ko zna ko_!!) se mora uvesti. Dakle - kontrole mora biti.

U mojim ocima - i ne tvrdim da ne gresim, ipak sam i ja samo ljudksko bice - je RATEL pokusao sledece:

"Da bi kontrolisali ko i sta moze, postavite opremu na taj nacin. Ko bude zeleo da koristi tu opremu, morace kod sudije po nalog, sa imenom i prezimenom - pa ako sudija dozvoli, moze da kontrolise i spijunira"

Medjutim, vi to ne zelite. Vi, koliko vas ja razumem - a ispravite me ako gresim - ne zelite nikakvu kontrolu?

Ima i to - bas za vas - tamo negde u nekoj Juzno Africkoj banana republici. To sto vi zelite, ne postoji u civilizaciji.

Po meni - jako veliki poraz, odnosno - velika pobeda BIA danas, posto ce vas i veceras posmatrati bez sudske odluke, posto vi istu ne zelite...

Neka vam je sa srecom.

Poz,
Sale

PS. i nemojte me samo zamajavati da vas sada, u ovom trenutku niko ne proverava, kad znate da se sve i svako spijunira.... To sto niste hteli da se javno zna ko koga i kada spijunira... Nece Srbija sa vama jos 150 godina u EU, na zalost.
[ SmilieBG @ 22.08.2008. 21:27 ] @
Samo da dopunim svoj post iznad:

Svojim ocima sam u NL video sledecu scenu:

Pandur (inspektor) dolazi u telekom (KPN) sa sudskim nalogom, da pristupi delu sistema na kojem je KPN (svojim sredstvima) postavio opremu za pracenje saobracaja;
Nakon pregleda sudske odluke, inspektoru se daje pristup tom delu mreze na kojem se prati / pratio saobracaj.
U sudskoj odluci pise:
- ko je trazio pristup;
- kojim povodom (na osnovu koje optuznice);
- kada je trazio pristup.

E, sada - ono sto mene zanima.
Posto su dusebriznici Srpskog naroda odjebali legalnu kontrolu interneta, odnosno drugim recima rekli: BIA - radite sta vam je volja i kako vam je volja, mi vas kontrolisati necemo;
Na sta ce to sada da lici? :-)

@Buum i srpsko: konkretno pitanje za vas:
Kako bi trebala da se vrsi kontrola internet saobracaja po vama?

Evo vam i konkretan primer:
Velika (medjunarodna) organizacija X prijavi policiju da sumnja da ce se fabrika X sabotirati. To obrazloze sa pretecim pozivima i sa 3 e-maila pretece sadrzine.
Policija zatim prisluskuje telefone - zakonom.
A onaj e-mail... ma jok, sta on ima veze sa bilo cime, da? :-)

E, kako mi vi naivno zivite...

Poz,
Sale

ps. da - sami ISP-ovi treba da plate tu opremu, na onom delu mreze koji je njihov. Bas onako kako je RATEL to i rekao...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 21:28 ] @
Izgubili smo besmislen list papira, konfuzan, nejasan, koji nešto kontroliše, koje postoji, a opet je nejasno i moglo bi biti, ali opet nemo da znači.. i par sati vremena da dotičnu glupost oteramo u kantu za đubre. Bio bih srećan da izgubim i RATEL , a da se taj novac predvidjen za njih uplati kao humanitarna pomoć. Jedino bi mi srce prepuklo od tuge kada bi izdahnuo telekom ili kada bi ga uklonili iz zakona o tk.

Tek sa ovom gluposti nećemo u EU.

Predlažem da se 22 avgust slavi dan kada je udba sa svojim exponentima potučena do nogu u pokušaju da protera nekontrolisanu svinjariju u srpski web prostor.


Neću da ponavljam, ali evo, da bi nešto mogao precizno definisati kako da kontrolišeš, moraš imati definiciju toga..šta je predmet kontrole?

SMILLE idi u BIA pa pomozi jer su oni bre glupi da mene kontrolišu i javi Đuri da blokira internet.

Meni ne treba kontrola, neka idu na Kosovo da kontrolišu hakere ove barabe iz BIA.

[ SmilieBG @ 22.08.2008. 21:33 ] @
@Srpsko: predmet kontrole je internet saobracaj (tj komunikacija) kao sto je definisana u zakonu o telekomu. Ne znam sta ti tu nije jasno? :|

Ti ne zelis kontrolu i to razumem. A zasto ne zelis kontrolu - i to svi lepo razumemo. Balasevic je to davno otpevao, kroz dzez o ribama u mutnom...

Poz,
Sale

ps. to sto je _tebi_ taj list konfuzan je samo tvoj problem. Taj list je veoma specificno naznacio pravila 'igre'. Ali onda bi voda bila isuvise bistra, za neke tamo ribe...
[ SmilieBG @ 22.08.2008. 21:37 ] @
Sad procitah zvanicno obrazlozenje od RATEL-a. Pazi divotu:

"do stupanja na snagu zakona koji treba da uredi zastitu podataka o licnosti"

Iliti drugim recima, anno 2008 Srbija nema zakon o zastiti podataka o licnosti.

Iskreno - ne verujem ;-)
Neko vas je, debelo, slagao!

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 21:42 ] @
Već sam naveo tri jahača apokalipse sa ETF-a, tj. tri mangupa koji treba da idu u tri...da bi internetu u Srbiji krenulo...Zakon o telekomunikacijama je teško s*****, a tek uredba..sramota i za srednjoškolca, a kamoli doktora nauka.

Kažem ti javi Đuri da blokra internet , vidjen je Pera da četuje sa ribom iz Mađarske i odaje državnu tajnu.

Ma ovaj Jova je spreman i javno da se izvini svima, samo da mu ne diramo fotelju. Neće se više taj mešati ni u šta.
[ SmilieBG @ 22.08.2008. 21:47 ] @
Ne znam ja ni jednog od to troje. Mozda im zato samo i sudim na osnovu onoga sto sam procitao u RATEL dokumentu (a gle, slucajno - to je i tema ovde)...

Anyway - cini kako mislis da je pametno. Vreme ce pokazati.

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 21:52 ] @
Čoveče ja se slažem s tobom, kontrola mora biti moguća, instalirana oprema, kod sudca po nalog pa kontrola. Ali uredba tekstualno ne govori to, nego daje pravo neograničene kontrole....


Jel treba da verujemo Jovi da oni neće..na časnu reč..

ma šta im da ih znaš, sramota od stručnjaka..jedan krade domen DS-u 2000, drugi spamerčina, treći se uvlači policiji...
[ MyWay @ 22.08.2008. 21:58 ] @
@Buum: kao prvi imenovani od neprincipijelne koalicije samo želim da kažem da mi je jako žao zbog vesti o povlačenju Pravilnika iz prostog razloga: još jednom je pokazano da su u Srbiji pojedinici (i grupe) iznad svih zakona, i da se po potrebi zakoni menjaju, povlače ili, najprostije, ne poštuju kada je pojednicima to u interesu.
Smatrao sam da će država imati snage da se izbori sa pojedincima i usvoji i sprovodi zakone i propise koji važe u i van EU, a sve sa ciljem (i potrebom) približavanja EU. Na žalost, to će ostati da čeka (kako i čeka od 2000-te) jer se naprosto kosi sa nečijim interesima...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 22:04 ] @
imali ste medije na raspolaganju. što se niste branili. Da se Jova pojavio i objasnio što je dobro, možda ne bi ovako završilo. Nego on se krije. Znači zna da ne valja.

Trebali smo im danas napraviti miting i tražiti ostavke.
[ twiddle @ 22.08.2008. 22:05 ] @
@SmilieBG

Procedura koju si ti opisao je upravo ono za šta se zalažemo (barem ja). Taj proces zvuči vrlo razumno, ali to na žalost NIJE ono što danas imamo u Srbiji, niti domaći zakoni poznaju takvu proceduru, a ništa slično ni RATEL nije predložio. Ja sam u jednoj od svojih poruka lepo objasnio u čemu je problem. E sad, nije mi jasno da li nisi pročitao moju poruku ili je poenta ove rasprave da se "nadpisuješ" sa našim drugarom građevinarom :-)

Pozdrav,
Sloba
[ twiddle @ 22.08.2008. 22:13 ] @
@MyWay

Ne bih da ulazim u širu debatu, ali nije mi jasno kako Zaštitnik građana (republički ombusman), Poverenik za informacije od javnog značaja Republike Srbije, Odbor Skupštine Srbije za sprečavanje sukoba interesa, Specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, oba najveća udruženja novinara Srbije (NUNS i UNS) i da ne nabrajam dalje, mogu da se podvedu pod usku grupu konspiranata protiv evropskih vrednosti?

Pozdrav,
Sloba
[ srpsko gradjevinarstvo @ 22.08.2008. 22:17 ] @
E moj Slobo, svi su protiv Evrope samo BIA, RATEL i grupa oko njih za Evropu. Bože čuvaj Evropu..
[ SmilieBG @ 22.08.2008. 22:24 ] @
Slobo - procitao sam, onda jos. I u pravu si - ne vredi... barem ovde ima vetrenjaca na izobilj :-)

Poz,
Sale
[ Buum @ 22.08.2008. 23:51 ] @
Citat:
SmilieBG: @Buum: moj stav je i dalje (sa i bez ovog dokumenta) da ta 'kontrola' koje se vi svi toliko plasite (a vec vas kontrolise _ko zna ko_!!) se mora uvesti. Dakle - kontrole mora biti.

U mojim ocima - i ne tvrdim da ne gresim, ipak sam i ja samo ljudksko bice - je RATEL pokusao sledece:

"Da bi kontrolisali ko i sta moze, postavite opremu na taj nacin. Ko bude zeleo da koristi tu opremu, morace kod sudije po nalog, sa imenom i prezimenom - pa ako sudija dozvoli, moze da kontrolise i spijunira"

Izvini, a gde si ti u tehničkom uputstvu našao makar i najblažu naznaku da je za praćenje internet saobraćaja i pristup poverljivim podacima neophodan sudski nalog? TOGA JEDNOSTAVNO NEMA. Ali zato ima odredba da su provajderi dužni da bezbednosnim službama redovno dostavljaju ažune listinge SVIH klijenata tj. korisnika Interneta.


Citat:
SmilieBG: Medjutim, vi to ne zelite. Vi, koliko vas ja razumem - a ispravite me ako gresim - ne zelite nikakvu kontrolu?

Ja sam apsolutno ZA kontrolu, ali sa precizno definisanim procedurama (sudski nalog, praćenje pojedinačnih a ne svih korisnika) kako bi se izbegle moguće zloupotrebe.


Citat:
SmilieBG: @Buum i srpsko: konkretno pitanje za vas:
Kako bi trebala da se vrsi kontrola internet saobracaja po vama?

Može kao u Holandiji, sa sve sudskim nalogom i transparentnom evidencijom ko, kad i kako je pristupao tim podacima.

Ne može onako kako je RATEL zamislio, da se svi prate i kontrolišu po defaultu, a da ne postoji nikakav pisani trag ko je iz bezbednosnih službi pristupao tim poverljivim informacijama.


Citat:
MyWay: @Buum: kao prvi imenovani od neprincipijelne koalicije samo želim da kažem da mi je jako žao zbog vesti o povlačenju Pravilnika iz prostog razloga: još jednom je pokazano da su u Srbiji pojedinici (i grupe) iznad svih zakona, i da se po potrebi zakoni menjaju, povlače ili, najprostije, ne poštuju kada je pojednicima to u interesu.

Da, slažem se da Telekom Srbija više ne sme da uživa status belog medveda.


Citat:
MyWay: Smatrao sam da će država imati snage da se izbori sa pojedincima i usvoji i sprovodi zakone i propise koji važe u i van EU, a sve sa ciljem (i potrebom) približavanja EU. Na žalost, to će ostati da čeka (kako i čeka od 2000-te) jer se naprosto kosi sa nečijim interesima...

Ovo je bio samo nevešt pokušaj da se pod paravanom bezbednosti i približavanja EU implementiraju nakaradni zakonski akti koji bi omogućili masovnu, nekontrolisanu i nekažnjivu zloupotrebu prisluškivanih podataka.

U Evropsku uniju se ne ide na ovakav način.

[Ovu poruku je menjao Buum dana 23.08.2008. u 01:29 GMT+1]
[ skymusic @ 23.08.2008. 00:23 ] @
Ovo je samo odlaganje necega sto je neizbezno. Znao sam da ce doci do ovakve odluke, al isto tako znam da ce se svako definisati malo bolje ono sto je do sada bilo nejasno. tj, radilo se na definisanju od sutradan kada je onaj pravilnik izasao. Opipali su javnost, sta ko misli, kako se Srbija ponasa, osetili puls.

Al mislim da su ova trojica iz ''koalicije'' :) u pravu. Bice taj zakon brzo i bice veoma definisan. U sustini nista se nece promeniti, odlka ce se vratiti na snagu jer to im tako odgovara. Apsolutna kontrola.

I ja se slazem da kontrole mora biti, al da se izbaci iz odredbe deo da se omoguci pasivan monitoring, tj. treba da BIA specijalac dodje kod mene kao provajdera i da trazi sve sa dokumentacijom i nalogom za nadzor odredjenog klijenta,

a sve ostalo je ok.

po meni je uredba samo produzenje agonije malih provajdera koji ne mogu dobiti saglasnost za interkonekciju zato sto im je trebala saglasnost ministarstva vojske i policije, a sada ce im trebati mnogo skupa oprema da bi se mogli povezati sa nekim preko grane. i jos mislim da Telekom svakako ucestvuje u kreiranju RATELOVE politike i iznalazenju resenja kako bi se mali provajderi izgubili sa trzista. Ojacava mu se pozicija, kako bi se mogao lepo prodati ako ga budu prodavaliapkodp[
[ MyWay @ 23.08.2008. 09:44 ] @
Citat:
twiddle: Ne bih da ulazim u širu debatu, ali nije mi jasno kako Zaštitnik građana (republički ombusman), Poverenik za informacije od javnog značaja Republike Srbije, Odbor Skupštine Srbije za sprečavanje sukoba interesa, Specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, oba najveća udruženja novinara Srbije (NUNS i UNS) i da ne nabrajam dalje, mogu da se podvedu pod usku grupu konspiranata protiv evropskih vrednosti?

Čuj, svi oni su se (kako je u dispozitivu odluke Ratela i navedeno) protivili uvođenju Pravilnika zato što ' u situaciji kada još ne postoji kvalitetan normativni okvir za zaštitu podataka o ličnosti, donošenje ovakvih TU ostavlja prostor za zloupotrebe i nezakonito ugoržavanje Ustavom zagarantovanog prava za zaštitu tih podataka'. To je bila i tvoja premisa kao i mnogih drugih - dakle pošto nismo sigurni da postoje (i da funkcionišu) mehanizmi kontrole rada ovlašćenih službi onda hajde da im se ne da u ruke sistem za nadzor IP komunikacija. Ima logike u tome. Ali:
- da li je iko (npr zaštitnik građana, pa novinari i sl) pokrenuo pitanje formiranja mehanizama kontrole rada ovlašćenjih službi? Ne, naravno - verovatno u Srbiji ljudi koriste samo IP komunikacije pa je stoga jedino nadzorom IP sveta moguće ugroziti nečiju privatnost zagarantovanu Ustavom?!
- da li je iko (npr zaštitnik građana, pa novinari i sl) tražio da se osim spornog Pravilnika za IP, povuku i Pravilnici za mobilne, fiksne i KDS operatere? Ne - jer zaštita tih podataka i privatnosti komuniciranja npr mobilnim nije Ustavom garantovana? Ne jer si ti iz Centra za razvoj interneta pa te ne zanimaju ostali vidovi komunikacija - to neka vide kolege iz Centara za razvoj fiksne/mobilne/kablovske (ako postoje)?

Jadno je da su se raznorazni likovi i odbori za koje nisam do juče skoro ni čuo da postoje, aktivirali u parcijalnoj odbrani Ustavom zagarantovanih prava i da se sve završilo samo na tome - da ima zaista iskrenih i poštenih namera da se zaštiti privatnost građana Srbije borba bi trajala dok se ne postigne bar jedan od dva cilja:
- povlačenje sva 4 Pravilnika
- usvajanje zakona o kontroli rada ovlašćenih službi
[ SmilieBG @ 23.08.2008. 09:54 ] @
Sada me dovodite u zabunu, pa cu malo offtopic:

ali, zar ne postoji ni u bilo kojem obliku u sprskom zakonu zastita licnosti i privatnosti? Makar i u onom najsirem?
Cini mi se da je neko citirao u ovom temi izvod bas tog zakona.

Dakle - ako taj zakon postoji - on se, barem po nekoj logici a nisam pravnik pa ne mogu da tvrdim - primenjuje i na ovu uredbu.

Odnosno, ko hoce da koristi te tehnicke mogucnsti moze tako da cini samo u skladu sa vec postojecim zakonima...

Prema tome, sve ovo sto ovde citam pada u vodu.

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 23.08.2008. 11:12 ] @
provlači se to kroz zakone, ali u praksi ne primenjuje. Služba ne voli kontrolu i nedostupnost informacija.
[ miladin32 @ 23.08.2008. 16:02 ] @
@SmilieBG

Procitaj "aktivnosti" Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, vezane za ovaj slučaj. Lično mi je najpribližniji njegov stav po ovom pitanju.
http://www.poverenik.org.yu/vesti.asp?ID=364
Posle ovoga se on valjda sastao sa ljudima iz Ratela i nađeno je rešenje da oni iskuliraju po pitanju pravilnika dok se ova i slične situacije ne reše donošenjem zakona o privatnosti, umesto da privatnost kao do sada nejasno bude garantovana Ustavom. To je sada Ratel i uradio, što to je ok, ali ostaje da se taj zakon dobro napiše. Koliko mi se čini na osnovu ovoga što pratim u medijima i sa tim ima problema...
[ srpsko gradjevinarstvo @ 23.08.2008. 17:58 ] @
Evo upravo javio B92 da mladjan Dinkić ukida polovinu glupih propisa u vezi stranih investicija, koji koče investiranje u Srbiju. Daj jednog takvog da rasturimo internet mafiju oličenu u RATELU i pojedincima.
[ MyWay @ 23.08.2008. 22:14 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Evo upravo javio B92 da mladjan Dinkić ukida polovinu glupih propisa u vezi stranih investicija, koji koče investiranje u Srbiju. Daj jednog takvog da rasturimo internet mafiju oličenu u RATELU i pojedincima.
:-)))))
Da, čuo sam to. I da će Dulić da se obračuna sa građevinskom mafijom i da izmeni Zakon o planiranju i izgradnji, i da će se otvoriti 100K radnih mesta i sl...
Doduše niko od njih nije dao plan i dinamiku realizacije obećanog (makar da li će u ovom mandatu, ili moraju pak još n puta biti izabrani da završe pos'o) :-)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 24.08.2008. 06:20 ] @
Zakon o planiranju i izgradnji je trenutno sasvim solidan, bar je sve definisano i pokriveno. Može da se doradi što je i poželjno. Ali sasvim je solidan.

Ovih dana sva građevinska operativa se muči i crnči na obilaznici, tunelima i drugim objektima širom Srbije. Ipak se dakle gradi i gradiće se. Nije sjajno ali ide.

Uzmi zakon o TK. Ako tamo ima jasne predstave šta su internet, web, domen, ja ću taj zakon (knjigu) dobro da usolim, dodam salate i sve pojedem. Dakle nije definisano šta je, gde je, i sve ostalo. U zakonu o planiranju i izgradnji svi pojmovi i nadležnosti su precizni i jasni..E sad kako vi mislite da kontrolišete ono što pravno ne postoji, a to je internet? Vrlo teško.....jer ne znamo šta je predmet kontrole...nastranu što mi znamo šta je internet...zamisli da ne zna<š i pokušaj skapirati iz zakona(domaćih). Pomislićeš da je internet neki agent Telekoma u službi vladajuće garniture, koji blisko saradjuje sa policijom a uža specijalnost su mu informacije (slike, tekstovi) itd.

U zakonu o Planiranju i izgradnji jasno stoje termini: izvodjač, podizvodjač, investitor, nadzor, projektant, radovi, ugovor, viškovi radova, naknadni radovi, nepredvidjeni radovi itd....postoji okvir koji se može nadgraditi...


U vezi interneta nema tog okvira....postoji samo Telekom , RATEL i druga mafija koja lovi u mutnom....Ovde treba takav rez napraviti pa kud pukne da pukne.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 25.08.2008. 22:06 ] @
Moram da se oglasim...dva dana čekam da neko ospori moju tvrdnju....navedite mi član zakona po kome se jasno definiše šta je internet? Kada shvatite da toga nema, biće vam jasna neutemeljenost RATELOVIH nebuloza.
[ Davor Vlajkovic @ 25.08.2008. 23:16 ] @
Nemamo ni zakon koji definiše Sunce, i šta sad - Sunčeva svetlost u Srbiji ne postoji? :)


Offtopic STOP!
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 11:28 ] @
Nije to nikakav oftopic gospodine Vlajkoviću i prestani da prekrajaš moje mišljenje, samo zato jer ti se može. Ja sam uvek naučio da logički mislim i povezujem pa i ovde.

Recimo da prihvatimo RATEL uredbu i uhvatimo nekoga ko pravi problem na internetu i dospe na sud. I počne proces:

1. Koji je član zakona povredio i gde teško definisati
2. Zaprećena kazna nije poznata
3. Sudija, teško da razume funkcionisanje interneta

Moj prijatelj, poznati BG advokat tvrdi da bi uspešno razbio takvo sudjenje u jednom danu, baš upravo zbog čega vam pričam.

Evo u građevinarstvu, imamo u zakonu pojam investitor, i sad nižim aktom možemo da obradimo taj pojam. Vrlo prosto.


Ovde u TK, nema termin internet, tako da prema tome ne postoji ni uredba ratela, kao pravno validna.

Ako treba dovešću čoveka da vam i on objasni, ukoliko je ovo još forum, a ne jednoumlje sa RATELOM.

Ja ne razumem kako vi ne vidite ovu pravnu šupljinu ili bolje reći krov u oblacima u pogledu interneta.

[Ovu poruku je menjao srpsko gradjevinarstvo dana 26.08.2008. u 12:47 GMT+1]
[ SmilieBG @ 26.08.2008. 12:21 ] @
Internet je vid komunikacike, kao sto su telefon i posta...

Veruj mi da sudja nece odbaciti tuzbu zato sto 'Internet' kao pojam nije definisan u zakonu kao sto bi ti voleo to da vidis.

Poz,
Sale
[ MyWay @ 26.08.2008. 12:28 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Evo u građevinarstvu, imamo u zakonu pojam investitor, i sad nižim aktom možemo da obradimo taj pojam. Vrlo prosto.
Citat:
"investitor" jeste lice za čije potrebe se gradi objekat, odnosno koje finansira izgradnju objekta i na čije ime se izdaje odobrenje za izgradnju;
Eto imamo mo'šmislitikakvu definiciju pojma, što automatski znači da je zakon dobar, odnosno da predstavlja 'dobar osnov' za doobradu 'nižim aktom' ?! )
To kako ti vidiš zakon je u stvari pojmovnik/glossary, koji, btw, nije baš ni detaljno obrađen pojmovnik - evo uzmi npr izgradnju telekomunikacionih objekata po ZPI: da li se 'spominje' izgradnja telekomunikacionih objekata u ZPI? Da.
Da li je pod pojmom 'objekat' navedeno da pored svih ostalih postoje i telekomunikacioni objekti? Ne. Osim a ko ne potpadaju pod ono 'i dr.'
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Moj prijatelj, poznati BG advokat tvrdi da bi uspešno razbio takvo sudjenje u jednom danu, baš upravo zbog čega vam pričam.
To govori više o stanju u pravosuđu nego o stanju u zakonodavstvu.

Koliko je glupo isticati ZPI kao primer nečeg dobrog neka ti posvedoči to što novoimenovani ministar kao jedan od prioriteta navodi izmenu ZPI. Valjda ;-)
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 12:43 ] @
ZPI nije savršen, ali bar kroz sve njegove modifikacije imamo neka iskustva i razvojni put. Ima bar pojmovnik. Zakon o TK je šupljina koja služi telekomu kao monopolisti i ničem drugom.

Daj bože da jednom kada krenemo od nula ne rintamo kao Holandija 20 god.
[ SmilieBG @ 26.08.2008. 13:20 ] @
@Sprsko: jesi li stvarno toliko glup ili se samo pravis?
Ne moze, niti treba da svaka stvar bude jasno definisana u zakonu.

RATEL-ov dokument je samo okvirna indikacija kako to tehnicki resiti. Nije zakon, vec uredba, uredjenje.

Ali ti zapeo da definises internet, pa to ti je. Po tom tvom, dokument o internetu bi trebao da sadrzi, pa ovako odokativno barem 25 miliona stranica, za jasan opis interneta.
E, onda bi zakon po tebi bio odlican :-)

Izvini sto ti ovako otvoreno kazem, ali smesan si.

I molim te, po poslednji put - vrati se na temu ovog TOPIKA, koja se odnosi na RATEL-ov tehnicki dokument!

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 13:51 ] @
Brate ti mene zajebavaš?

Takvima kao ti i UDBI ne odgovara takav zakon. Kojih 25 miliona strana. 150 članova dovoljno...Da se sve definiše..Izmedju ostalog i sam nadzor...prosto i jednostavno..ali vi hoćete RNIDS, RATEL, kancelarije, sastanke.....i produkt je ništa.
[ SmilieBG @ 26.08.2008. 13:58 ] @
RATEL je doneo tehnicki dokument. Koji se poziva na zakon o telekomunikacijama. Internet je vrsta komunikacija. Prema tome, isti zakon se odnosi i na internet.

Da li razumes ovo gore napisano?

Ono o cemu ti pricas bi bilo, da kada god bi se pojavio novi mobilni aparat da menjamo zakon, kako bi i taj mobilni bio pokriven.
Cista glupost.

Precizniji zakon o 'Internetu' ce se mozda jednog dana napraviti. Danas ga nema.

RALET-ov dokument odredjuje kako da se komunikacija tehnicki skladisti radi potreba drzavnih organa.

Sta tu nije jasno?

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 14:03 ] @
Ništa tu nije jasno, što je najgore. Zakon o TK nema ni prost član u kome se kaže koji segmenti spadaju pod telekomunikacije u opštem obliku....

jednog dana,...nakon 20 godina..mora Srbin da rilja dok ne izrilja..udri na snagu da je više vojske. Jbt kao da ne umemo da koristimo iskustva drugih.
[ SmilieBG @ 26.08.2008. 14:51 ] @
Kako mozes da diskutujes onda o necemu sto ti nije jasno?

Poz,
Sale
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 15:24 ] @
ja nudim rešenje
[ Laki_Gen @ 26.08.2008. 16:41 ] @
Mozda cu ispasti glup ali, zar nije RATEL povukao taj dokument? Cemu svadja?
1:0 za nas. Cekamo sledecu rundu.
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 17:40 ] @
Daj Bože nekog kao onog Dinkića da dođe za ministra TK, da razbuca telekom i druge mafijaše, pa da stvar zakonski uredimo, i otera ove neodgovorne mangupe iz RATEL-a.
[ maxxxic @ 26.08.2008. 18:53 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo:
Takvima kao ti i UDBI ne odgovara takav zakon. Kojih 25 miliona strana. 150 članova dovoljno...Da se sve definiše..Izmedju ostalog i sam nadzor...prosto i jednostavno..ali vi hoćete RNIDS, RATEL, kancelarije, sastanke.....i produkt je ništa.


vaistinu ,
državna (čitaj:monopolska) birokratija cveta a i korupcija uporedo sa "njom" , redovna plata iz budžeta , a "posao" može i sutra-prekosutra da se završi a i nemora . . .

Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Daj Bože nekog kao onog Dinkića da dođe za ministra TK, da razbuca telekom i druge mafijaše, pa da stvar zakonski uredimo, i otera ove neodgovorne mangupe iz RATEL-a.


amen ,
neko stvarno mora da se ozbiljno pozabavi telekomunikacijama u Srbiji , 21 je vek ljudi , razvoj privrede a i društva uopšte je ugrožen !!!
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 19:51 ] @
Ova izjava dana je dobra

Citat:
Ne moze, niti treba da svaka stvar bude jasno definisana u zakonu.


Ne može, ali tako krupna kao internet bi mogla. A zašto u Srbiji ne može?

Pa jednostavno iskorenila bi RATEL, i druge fušere koji prave haos u ovoh oblasti.
[ Davor Vlajkovic @ 26.08.2008. 19:57 ] @
A kamo Zakon o Suncu? Ni krupnije stvari, ni krupnijeg propusta u srpskom pravosuđu. Lepi Jova, RATEL i Internet su, složićeš se, u poređenju sa tim mala deca.


Hoćeš li ti čoveče da se najzad uozbiljiš ili ne?
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 20:04 ] @
gospodine Vlajkoviću, uloži više napora da odbraniš RATEL ,mtk, i druge mafioze..ove se odavno ne zna ko pije i plaća.

Ja sam smrtno ozbiljan, i uvek kada postoji problem identifikujem ga. I to ne onako kao n.n lice nego taj i taj.

Ja sam položio gomile ispita i to sa vrlo visokim ocenama.

Koliko vidim ovde ima i drugih ljudi koji misle kao ja.
[ Davor Vlajkovic @ 26.08.2008. 20:21 ] @
Jedino što ja ovde branim je smisao postojanja ove teme i svih smislenih poruka u njoj, kao i integritet foruma za koji se ti svojski trudiš da ga obesmisliš mesecima unazad. Ovde si od prvog javljanja krenuo da offtopic-uješ i širiš svoje političke frustracije, a to mi kao supermoderatoru jako smeta. Nebitno je da li se slažem ili ne sa tvojim stavovima, bitan je princip.

Hajde konketno, u jednoj ili eventualno dve rečenice, napiši kakav je tvoj stav vezano za temu, bez ijedne nepotrebne reči, pa da se svi učesnici vrate na temu, a ja počistim đubre, vratim se svom poslu i nadam se da neće biti povoda da ponovo upadam (što me dovodi do pitanja - ima li ovaj forum moderatora?!).
[ srpsko gradjevinarstvo @ 26.08.2008. 20:43 ] @
Jedino đubre kojim se bavimo ovde je ova RATEL-ova uredba. Ja stvar posmatram u realnom okruženju, i bez političke pristrasnosti. Ali mislim da sve treba poništiti i formirati novi zakon za novo vreme. Moje kvalifikacije mi daju pravo da tako mislim. E sad to što baš nisam ljubitelj, RATEL-a, BIA i drugih koji guraju internet u smeće šta mogu...Ako ste u pravu što se povukoste? Ja bih tu uredbu branio do kraja pa ako treba i zatvor, onda zatvor...
[ Davor Vlajkovic @ 26.08.2008. 20:54 ] @
Citat:
Jedino đubre kojim se bavimo ovde je ova RATEL-ova uredba.

Pa to đubre je povučeno, zar ne? Znači da je protivljenje javnosti dalo rezultat.

Citat:
Ja stvar posmatram u realnom okruženju, i bez političke pristrasnosti...

Kako da ne. Ako ti je stalo do realnog, onda si i politički pristrasan, pošto valjda pokušavaš da svoj stav i vrednosti za koje se zalažeš inkorporiraš u svoje okruženje. A ti si to dokazao odavno.

Citat:
Ali mislim da sve treba poništiti i formirati novi zakon za novo vreme...

Slažem se, ali to je pitanje o kojem bi trebalo posebno diskutovati, a ne opterećivati njime ovu temu.

Citat:
Ako ste u pravu što se povukoste?

Koji to mi? Ja sam ti napisao da ovde predstavljam jedino ES. Dosta sa tim teorijama zavere svaki put kad nečije mišljenje nije kompatibilno sa tvojim.
[ dr mabuse @ 26.08.2008. 21:21 ] @
Citat:
srpsko gradjevinarstvo:  Moje kvalifikacije mi daju pravo da tako mislim.
Da li si mislio na ovo:
Citat:
srpsko gradjevinarstvo: Ja sam položio gomile ispita i to sa vrlo visokim ocenama.
[ mischo @ 26.08.2008. 21:32 ] @
Bojim se da je tema odavno izgubila smisao i prerasla u samopromovisanje pojedinaca. Ovo ipak nije blog nego forum.

[ Davor Vlajkovic @ 26.08.2008. 21:55 ] @
Iz tog razloga, zaključaću je do dolaska nadležnog moderatora (ili pak nekog od admina) koji će doneti finalnu odluku vezano za sudbinu ove teme, pošto moji apeli nisu urodili plodom.

Hvala svima na razumevanju.