[ googi @ 26.09.2008. 22:49 ] @
Interesuje me da li se negde moze nabaviti literatura za proracun i konstruisanje pomenutih postrojenja
[ pivot @ 25.05.2010. 19:59 ] @
Neki dan sam pomagao kolegi ali samo ovo imam od dokumenata ali ima toga na netu mnogo.evo pa ako sta znaci a ti se posluzi.
Načela uskladištavanja
• Kada govorimo o uskladištavanju moramo znati ŠTO uskladištavamo, ZAŠTO uskladištavamo, GDJE ćemo uskladištiti i spremati pojedini proizvod I NA KOJI NAČIN
Vrste proizvoda
• Zrnati proizvodi
• Korjenasto bilje
• Predivo i pletivo bilje
• Poticajno-začinsko bilje
• Voluminozna stočna hrana
Zrnati proizvodi
• Škrobni zrnati usjevi – žitarice (pšenica, kukuruz)
• Bjelančevinasti zrnati usjevi – zrnate mahunarke (soja, grah)
• Uljeviti zrnati usjevi – uljarice (suncokret, uljana repica)
Korjenasto bilje
• Korjenjače (šećerna repa, stočna repa)
• Gomoljače (krumpir, čičoka)
Predivo i pletivo bilje
• Predivo bilje (konoplja, lan, pamuk)
• Pletivo bilje (juta, sirak metlaš, pletarska vrba)
Poticajno-začinsko bilje
• Duhan
• Hmelj
• Lavanda
• Kamilica


Voluminozna stočna hrana
• Sijeno
• Slama
• Silaža
Namjena proizvoda
• Sjemenska roba – služi za umnožavanje (reprodukciju)
• Trgovačka (merkantilna) roba – poluproizvodi i gotovi proizvodi
Načini uskladištavanja
• Obično uskladištavanje
• Uskladištavanje sušenjem i dosušivanjem
• Uskladištavanje konzerviranjem
Zahtjevi za uspješno uskladištavanje
• Zahtjevi zrnatih proizvoda
• Zahtjevi korjenastog i gomoljastog bilja
• Zahtjevi predivog bilja
• Zahtjevi poticajno-začinskog bilja
• Zahtjevi voluminoszne stočne hrane

Zahtjevi zrnatih proizvoda
• Suho zrno
• Vlažno zrno
Suho zrno
• Najveći problem predstavlja velika količina vode
• Zrno s previsokom vlagom moramo sušiti do određene granice s kojom proizvod smije ući u skladište
Suho zrno
• Vlagu moramo sniziti u polju ili sušari
• Sušenje će se neki puta morati obavljati i za vrijeme uskladištavanja
Suho zrno
• Kada je zrno dovoljno osušeno, presudno značenje ima održavanje materijala u suhom i hladnom stanju
• Za postizanje takvog stanja najbolje je koristiti provjetravanje ventilacionim sustavima za periodično provjetravanje zrna
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Obavljanje žetve u najpovoljnijem stupnju zrelosti, kako bi proizvod imao što manju vlagu;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Pravilna prilagodba i rukovanje kombajnom, da bi se oštećivanje zrna svelo na minimum;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Pravodobna i pravilna priprema skladišta (sanitarni uvjeti, zaštita) s time da se isključi mogućnost zaraze grinjama, insektima i glodavcima. Skladište mora biti razkuženo i hladno;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Provedba odgovarajućeg čišćenja zrnate mase, čija je zadaća odstraniti razne primjese, koje mogu ometati pravilno provođenje sušenja i provjetravanja;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Sušenje zrna do zadovoljavajuće količine vlage, tj. do kritične vlažnosti za pojedinu kulturu;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Za sušenje koristiti temperaturu koja ne smije prelaziti maksimalno dopuštenu za konzervirajući tip zrna;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Sušenje provoditi u određenom vremenskom razdoblju, tako da zrno ne bude presušeno i pregrijano;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje suhog zrna
• Poslije stavljanja zrnate mase u skladište provoditi provjetravanje, kako bi zrno ostalo hladno i suho.
Vlažno zrno
• Uskladištavanje zrna u vlažnom stanju obavlja se na tri načina: u hermetičkim uvjetima, pri niskoj temperaturi (hlađenjem) ili primjenom kemijskih sredstava
• Pri ovim postupcima zrno ostaje mekano i lako podliježe gnječenju
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje vlažnog zrna
• Vlažno zrno što je moguće prije staviti u kontrolirane uvjete, jer je to biološki izvanredno aktivni materijal, sklon brzom zagrijavanju i plijesnjivljenju;

Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje vlažnog zrna
• Kemijsko konzerviranje zrna valja započeti izravno poslije žetve, uz primjenu dovoljnih količina kemijskih sredstava. Uz zaštitu od kiše, takvo zrno može se skladištiti bilo gdje;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje vlažnog zrna
• Hermetička skladišta moraju biti strogo nepropusna za zrak i moraju biti što brže zatvorena;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje vlažnog zrna
• Uskladištavanje pri niskoj temperaturi zahtjeva održavanje niske temperature tijekom cijelog vremena uskladištavanja;
Glavni zahtjevi za uspješno uskladištavanje vlažnog zrna
• Zrno konzervirano u hermetičkim uvjetima i ono konzervirano primjenom niskih temperatura valja dati stoci odmah poslije vađenja iz skladišta, t.j. kontroliranih uvjeta.
Zahtjevi korjenastog i gomoljastog bilja
• Korjenasto bilje
• Krumpir
Zahtjevi predivog bilja
• Konoplje i lana
• Pamuka
Zahtjevi
poticajno-začinskog bilja
• Duhan
• Hmelj
Zahtjevi
voluminozne stočne hrane
• Sijeno
• SilažaOsnovne zadaće uskladištavanja
• Uskladištavanje ili čuvanje ratarskih proizvoda predstavlja krajnji ili završni zahvat u cjelokupnom procesu proizvodnje pojedine ratarske kulture
Osnovne zadaće uskladištavanja
• Uskladištiti proizvod bez gubitaka kakvoće
• Uskladištiti proizvod bez gubitaka težine (ili sa što je moguće manjim)
• Povisiti kakvoću proizvoda
• Troškove rada i sredstava što više smanjiti

Priprema skladišta
• Priprema skladišta za prijem novih proizvoda sastoji se iz slijedećih zahvata:
• Mehaničko čišćenje skladišta
• Građevinsko-tehnički popravci skladišta
• Raskuživanje praznog skladišta
• Pregled i razmještaj proizvoda

Organizacija rada u skladištu
• Uzimanje uzoraka i vaganje
• Prihvat proizvoda
• Prijem s kamionskog prijevoza
• Prijem sa željezničkog prijevoza
• Prijem s vodenog prijevoza
• Prvo čišćenje
• Privremeno čuvanje i sušenje
• Drugo čišćenje i dorada
• Isporuka (otprema proizvoda)

Skladišta ratarskih proizvoda
• Skladište ratarskih proizvoda je objekt u kojem se pri određenim uvjetima proizvod sprema u svrhu čuvanja njegove kakvoće sve do trenutka daljnje uporabe

Vrste i tipovi skladišta
• Skladišta za zrnate proizvode
• Skladišta za korjenasto i gomoljasto bilje
• Skladišta za predivo i pletivo bilje
• Skladišta za poticajno-začinsko bilje
• Skladišta za voluminoznu stočnu hranu
Skladišta za
zrnate proizvode
• Podna skladišta
• Silosi
• Mala skladišta
• Koševi (čardaci)
Podna skladišta
• Stalna podna skladišta
• Privremena podna skladišta
Stalna podna skladišta
• Tavani
• Žitnice (hambari)
• Velika podna skladišta
Tavani
• Primitivni tip skladišta koji se još uvijek upotrebljava za čuvanje manjih količina proizvoda u seljačkom gospodarstvu
• Na kućnim tavanima uglavnom se čuvaju i spremaju zrnati proizvodi, dok se tavani nad štalom upotrebljavaju za smještaj voluminozne stočne hrane
Žitnice (hambari)
• Grade se od brvna, kao posebne manje zgrade u gospodarskom dvorištu
• Razmak između brvna nije zabrtvljen, kako bi se omogućilo provjetravanje, tj. strujanje zraka
• Unutrašnjost ovih skladišta je daščanim pregradama podijeljena na nekoliko odjeljaka u kojima se spremaju različite vrste proizvoda
Velika podna skladišta
• Podno-površinska skladišta
• Podno-zapreminska skladišta
Podno-površinska skladišta
• Proizvodi se najčešće čuvaju u rastresitom (“rinfuza”) stanju
• Debljina sloja iznosi oko 1,5 m
• Proizvodi se mogu skladištiti i u vrećama
Podno-zapreminska skladišta
• Proizvodi se mogu čuvati u rastresitom stanju ili u ambalaži
• Vreće se slažu križno kako bi se omogućila cirkulacija zraka
• Zrno se u skladište stavlja u raznim visinama: pokraj zidova oko 2-2,5 m, u sredini 4-5 m (kod vodoravnog poda) i do 10 m (kod kosog poda)
Privremena podna skladišta
• Postavljaju se na mjestima gdje oborinske vode ne će moći djelovati
• Površinski sloj ukloniti, a kao bazu treba postaviti zbijenu glinu, ciglu, kamen ili asfalt
• Nagib terena mora biti najmanje 5ş
• Duljina skladišta je 50-100 m, a širina će ovisiti o širini cerade kojom se takvo skladište pokriva
• Za držanje cerade na sredinu se postavljaju stupovi ili se na površinu hrpe stavljaju klizajući potpornji
• Katkada se postavlja stalni krov u obliku strehe, međutim, ti krovovi ne štite zrno od kiše i snijega, ako pada ukoso
Silosi
• Osnovni dijelovi silosa su:
• Postrojenje za prijem i otpremu robe
• Radni toranj
• Skladišni prostor
• Sušara

Silosi
• Silos ima zadaću zaštititi zrno od utjecaja atmosferilija, od nagle izmjene temperature i od štetnika
• Ne smiju biti podložni požaru
Silosi
• Prvi silosi su građeni od drveta
• Drvo je najbolji materijal obzirom na malu toplinsku provodljivost i dobru higroskopnost unutarnjih površina zidova
• Mala toplinska provodljivost dobro čuva zrno od naglih promjena temperature i od kondenzacije vodene pare na unutarnjim stjenkama
• Vlagu upija drvo (zahvaljujući svojoj higroskopnosti), a ne zrno
• Drvo se lako obrađuje
Silosi
• Opasnost od požara, kratkotrajnost, borba sa štetnicima, propusnost za plinove doveli su do toga, da se drvo prestalo upotrebljavati za gradnju silosa, pa su ga zamijenili drugi materijali
Silosi
• Na nekim mjestima za gradnju silosa počeli su koristiti opeku
• Ovaj materijal raširio se u uporabi zbog dosta povoljnih svojstava: slaba provodljivost topline, dovoljna higroskopnost i dosta dobra mogućnost za borbu sa štetnicima
• Kao nedostatak se navodi teškoća mehanizacije i teškoća u procesu izgradnje
Silosi
• Šezdesetih godina XIX stoljeća u SAD-u su za izgradnju silosa počeli upotrebljavati čelik
• Jednostavnost i brzina izgradnje, nepropusnost za plin i vodu, dobra čvrstoća uprkos tankim stjenkama, sigurnost od požara, mogućnost uništavanja štetnika, doveli su do sve veće primjene tog materijala
• Čelični silosi imaju i svoje nedostatke: dobra provodljivost topline i potpuni nedostatak higroskopnosti
• Zbog toga ljeti dolazi do pregrijavanja zrna, a zimi do “znojenja” stijenki i na taj način do većeg vlaženja zrna i smrzavanja zrna koje se nalazi izravno uz stijenke silosa
Silosi
• U Rumunjskoj 1899. godine, a kasnije i u SAD-u počeli su se graditi silosi od betona
Silosi
• Kao pozitivne osobine navode se dugotrajnost, sigurnost od požara (veća nego kod metala), nepropusnost za plinove i mogućnost visoke mehanizacije
Silosi
• Čelični silosi uglavnom su okrugli
• Oblik komora silosa građenih od armiranog betona je različit, a najčešće se upotrebljavao kvadratni oblik
Silosi
• Pri kraju dvadesetih godina prešlo se na izgradnju okruglih betonskih silosa
Silosi
• Okrugli silosi su gospodarstveno opravdani samo ako im je promjer veći od 5 m
• Silose manjih dimenzija bolje je graditi u kvadratnom obliku
Silosi
• Promjer okruglog silosa može biti 5-12 m
• Visina betonskog silosa iznosi 30-40 m
Dobre strane podnih skladišta u usporedbi sa silosima
• Manji troškovi izgradnje
• Mogućnost primjene domaćih građevinskih materijala
• Brzina izvedbe
• Mogućnost čuvanja zrnatih proizvoda relativno visoke vlažnosti
• Čuvanje sjemenskog materijala
Dobre strane silosa u usporedbi sa podnim skladištima
• Potpuna mehanizacija svih operacija sa zrnenom masom
• Manja potreba radne snage za sušenje i čišćenje
• Jednostavnija borba sa štetnicima
• Lakše iskorištavanje građevnog prostora
• Manji gubici zrna
• Lakša izolacija mase od vanjskih utjecaja
• Manja površina za izgradnju
Mala skladišta
• Izgradnja je brža i jeftinija
Mala skladišta
• Stalna skladišta
• Montažna skladišta
Mala skladišta
• Komorni tip
• Podni tip
Koševi (čardaci)
• Koš (čardak) služi za smještaj i čuvanje kukuruza u klipu
• U njemu se kukuruz suši prirodnim putem, strujanjem zraka, ili umjetnom ventilacijom, što je rjeđe
Koševi (čardaci)
• Na drveni kostur postavljaju se stranice
• Stranice mogu biti od letava ili žičane mreže
Koševi (čardaci)
• Pod koša je od dasaka
• Krov koša produžava se prema bočnim stanama i stvara strehu
Koševi (čardaci)
• Koš treba podignuti na stupove 0,8-1,2 m
• Širina koša 1,2-2 m
• Duljina može biti različita
• Visina koša 2-3 m
Koševi (čardaci)
• Položaj koša mora biti takav, da ga ne zaklanjaju ostale zgrade ili drveće
• Najbolje je koš postaviti okomito na pravac vjetrova
Skladišta za
korjenasto i gomoljasto bilje
• Podrumi
• Trapovi
• Hrpe (prizme)
• Specijalna skladišta
Skladišta za
predivo i pletivo bilje
• Kamare
• Nadstrešnice
• Podna skladišta
Skladišta za
poticajno-začinsko bilje
• Podna skladišta
• Specijalna skladišta
Skladišta za
voluminoznu stočnu hranu
• Kamare
• Stogovi
• Tavani
• Nadstrešnice
• Silo-jame
• Silo-stogovi
• Silo-tornjevi


[ pivot @ 25.05.2010. 20:00 ] @
Fitomedicina ili zaštita bilja
• Fitomedicina ili zaštita bilja – poljoprivredna struka koja se bavi suzbijanjem štetočinja
Fitomedicina ili zaštita bilja
• Štetočinje bilja – uzročnici bolesti, štetnici i korovi
Fitomedicina ili zaštita bilja
• Uzročnici bolesti – gljive, bakterije, virusi, parazitne cvjetnjače
• Štetnici – kukci, grinje, nematode, puževi, glodavci, ptice
• Korovi – sve biljke koje nisu cilj našeg uzgoja
Fitomedicina ili zaštita bilja
• Uzročnici bolesti – gljive, bakterije, virusi, parazitne cvjetnjače
• Štetnici – kukci, grinje, nematode, puževi, glodavci, ptice
• Korovi – sve biljke koje nisu cilj našeg uzgoja
Fitomedicina ili zaštita bilja
• Fitopatologija
• Entomologija
• Herbologija
Fitofarmacija Fitopatologija
• Fitopatologija – znanost koja proučava biljne bolesti
Entomologija
• Entomologija – znanost koja proučava štetnike

Herbologija
• Herbologija – znanost koja proučava korove
Fitofarmacija
• Fitofarmacija – znanost koja proučava sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja
• Zoocidi – sredstva za suzbijanje štetnih životinja
Fitocidi – sredstva za suzbijanje štetnih Zoocidi
• Insekticidi – sredstva za suzbijanje kukaca
• Akaricidi – sredstva za suzbijanje grinja
• Nematocidi – sredstva za suzbijanje nematoda
• Limacidi – sredstva za suzbijanje puževa
• Rodenticidi – sredstva za suzbijanje glodavaca
• Korvifugi – sredstva za odbijanje štetnih ptica
biljakaFitocidi
• Fungicidi – sredstva za suzbijanje biljnih bolesti
• Herbicidi – sredstva za suzbijanje korova


[ boro62promaja @ 16.12.2017. 12:27 ] @
Da izgrobarim temu !?
Treba mi literatura na srpsko-hrvatsko-bosnjacko-crnogorsko-maternjem jeziku iz oblasti vakuumskog susenja voca (i povrca, mlijeka, meda, duvana...). Imam priliku da nabavim vakuum pumpu sa kondezatorima i separatorima vlage iz vazduha isisanog iz komore za susenje sa mogucnoscu regulisanja temperature kondezatora i komore (pokusacu da okacim nesto literature ali je na engleskom jeziku). Na slici je prikazana shema rada ali mi nije najasnije ovaj tok usisavanja i izbacivanja vazduha. Nekako mi ne ide u glavu da je usis direktno spojen na vakum pumpu (po rezonu dehidracije bi trebao da sisa vazduh iz komore za susenje preko kondezatora tj. da u vakum pumpu dolazi suv vazduh iz kondezatora).
Bilo bi dobro ako neko ima kakav predlog ili komentar pa da nastavimo sa temom.
Sa ovakvim postrojenjem se moze komotno raditi i LIOFILIZCIJA tj. SUSENJE ZAMRZAVANJEM.

Inace ispravka prethodnog posta: ENTOMOLOGIJA je nauka o INSEKTIMA.

Pozdrav, BP