[ Aleksandar Vasic @ 01.10.2008. 14:38 ] @
Objašnjenje

FTP (protokol za prenos datoteka) je najčešće korišćen protokol za prenos podataka između dva računara na mreži. FTP koristi TCP/IP za mrežnu komunikaciju, što omogućava da bude pouzdan i sesijski orijentisan. FTP veza se uspostavlja na zahtev klijentskog računara prema serverskom računaru. Klijentski računar mora da poseduje program koji implementira FTP protokol (FTP klijent), a serverski računar mora da poseduje program koji prihvata konekcije na standardnom FTP portu i takođe razume komande protokola FTP (FTP server). Kada se veza uspostavi, klijentski program šalje korisničke komande serverskom programu, koji ih obavlja i šalje odgovor. Taj odgovor može biti poruka da je komanda uspešno obavljena, datoteka koja je zahtevana ili poruka o grešci.

Klijenti

FileZilla - http://filezilla-project.org/download.php?type=client

FTP Voyager - http://www.ftpvoyager.com/download/

FlashFXP - http://www.flashfxp.com/download.php

Serveri

FileZilla - http://filezilla-project.org/download.php?type=server

WinFTP - http://www.wftpserver.com/download/WinFtpServer.exe

Golden FTP - http://www.goldenftpserver.com/download.html