[ light_speed @ 16.10.2008. 20:24 ] @
Pozdravljam!
Koristim SQL Server 2005 i VS 2008 (ASP.NET i C#).

Kada pokrenem program za upload slike na bazu preko web stranice konstantno mi se javljaju tri greške.

Error 1 'ASP.default_aspx.GetTypeHashCode()': no suitable method found to override
Error 2 'ASP.default_aspx.ProcessRequest(System.Web.HttpContext)': no suitable method found to override
Error 3 'ASP.default_aspx' does not implement interface member 'System.Web.IHttpHandler.IsReusable'

Ne znam u ćemu je problem. Može pomoć
Hvala unaprijed[ pl4stik @ 17.10.2008. 01:38 ] @
Daj code koji koristish ..
[ light_speed @ 17.10.2008. 09:38 ] @
Evo code koji koristim:

using System;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.IO;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;

namespace uploadSlike
{

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected System.Web.UI.WebControls.Button Button1;
protected System.Web.UI.WebControls.TextBox TextBox1;
protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile File1;

// public Slike(){}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(Page.IsValid)
{string naziv=TextBox1.Text;
byte[] slikaBinar=new byte[slikaDuzina];
int n=streamSlike.Read(slikaBinar, 0, slikaDuzina);

int redovi=SaveToDb(naziv, slikaBinar);
if(redovi>0)
{
Response.Write("Slika je snimljena");

}
else
{
Response.Write("Greska kod snimanja slike");
}

}

}
private int SaveToDb(string naziv, byte[] slikaB, string type)
{
SqlConnection konekcija=new SqlConnection();
konekcija.ConnectionString="Data source=(local); Initial catalog=album; Integrated security=true";

SqlCommand komanda=new SqlCommand("INSERT INTO tbl_slike(naslov, slika, tip) VALUES (@naslov, @slika, @tip)", konekcija);

SqlParameter atribut0=new SqlParameter(@naslov, SqlDbType.VarChar, 50);
atribut0.Value= naziv;
komanda.Parameters.Add(atribut0);

SqlParameter atribut1=new SqlParameter (@slika, SqlDbType.Image);
atribut1.Value= slikaB;
komanda.Parameters.Add(atribut1);konekcija.Open();
int brojRedova=komanda.ExecuteNonQuery();
konekcija.Close();

return brojRedova;}

}
}
[ mmix @ 19.10.2008. 15:11 ] @
Daj prvih par redova iz .aspx fajla (<%@Page ....)

[ light_speed @ 20.10.2008. 12:21 ] @
Pozdrav, sad sam sve uradio ali mi nema podataka u bazi ako mozes pogledaj temu Nema podataka u SQL bazi. Postavio sam sve file-ove vezano za web site oko upload-a.
Nemam vise tu gresku, sad se sve pokrene i sve samo kad kliknem na dugme za dodavanje nema nista u bazi.
Evo apsx za ovo.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

Hvala na pomoći, ako mozes pogledaj temu koju sam postavio pa vidi sta ne valja u code-u
Svako dobro