[ krledoppler @ 23.10.2008. 12:29 ] @
Zakon o elektronskom poslovanju na prvom mestu

Osvrt na upravo Predstavljenu Strategiju razvoja trgovine u Republici Srbiji
http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=20246

Trgovina, kao ni ostali fundamentalni društveni procesi se ne mogu kvalitetno razvijati bez
ZAKONA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU.

Elektronska trgovina mora biti zakonski regulisana, to je neophodno, ali se to ne mora sprovesti ZAKONOM O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI. Gubimo suviše vremena razmišljajući eKlasterski. Treba da budemo racionalniji i mnogo efikasniji i da razmišljamo eGlobalno, baš onako kako smo počeli da razmišljamo negde 2000.godine, pa naprasno prestali bez pravih argumenata.

Pogledajte linkove:

http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=18859
http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=19315
http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=11316
http://www.esrbija.net/showthread.php?t=42
http://www.esrbija.net/showthread.php?t=121
http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=20520

Po nekada nerešivi praktični problemi koji se javljaju u automatizaciji kancelarijskog poslovanja između internih procesa jednog preduzeća primenom elektronske dokumentacije, su pored ostalog posledica nedefinisane zakonske regulative u oblasti elektronskog poslovanja. Eksterno elektronsko poslovanje preduzeća se ne može kvalitetno obavljati, a da se prethodno ne usklade svi elementi zakonom regulisani međuprocesni tokovi internog elektronskog poslovanja. Mora postojati potpuna harmonizacija elektronskog poslovanja unutar preduzeća sa elektronskim poslovanjem između preduzeća. Tu harmonizaciju može da obezbedi isključivo i samo jedinstveni ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU I ELEKTRONSKOM POTPISU, koji će pored ostalog da obuhvati i sve potrebne elemente za definisanje ELEKTRONSKOG DOKUMENTA. Dobro definisanim ovim zakonom neće biti potrebno donositi pojedinačne zakone kao što su ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI itd. To je najefikasniji i najracionalniji put za brzo uključenje Srbije u eEvropu. Pogrešno je shvatanje da je EU svojim preporukama i direktivama Srbiji nametala bilo kakve striktne puteve u e-zakonskoj regulativi. To je samo pogrešno tumačenje onih koji ne znaju ili ne žele da razmišljaju racionalno i efikasno.

Definisanje buduće e-zakonske regulative u Srbiji mora mnogo više da konsultuje stručnjake koji se praktično svakodnevno susreću i rešavanju e-probleme poslovanja svojih preduzeća, a manje da se raspravlja na akademskim nivoima koji uglavnom odstupaju od realnosti i pretvaraju se u dugotrajne besplodne i neefikasne diskusije bez pravih konkretno primenljivih zaključaka.


[Ovu poruku je menjao krledoppler dana 23.10.2008. u 14:29 GMT+1]
[ krledoppler @ 05.11.2008. 23:28 ] @

Izvod iz izlaganja Vesne Pudar, Sekretra udruženja informatičke delatnosti Priredne komore Beograda

Gospođa Vesna Pudar je o zakonskoj regulativi u oblasti elektronskog poslovanja govorila na skupu
Uloga medija u podsticanju razvoja informacionog društva održanog u Privrednoj komori Beograda
29.10.2008.godine.

Kompletnu prezentaciju Vesne Pudar, posvećenu ulozi i dosadašnjm radu Udruženja IT na razvoju informacionog društva u oblasti privrede Beograda, možete pogledati i preuzeti ovde.

Mislim da bi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo u koordinaciji sa ostalim nadležnim ministarstvima, institucijama, orgnizacijama i ekspertima za ovu oblast zakonske regulative, trebalo što pre da razmotri pomenute inicijative članica Privredne komore Beograda u smislu preispitivanja odluke o odustajanju od donošenja jedinstvenog, sveobuhvatnog ZAKONA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU i to upravo sada kada se raspravlja o Nacrtu ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI koji je takoreći pred usvajanjem.

Imajući u vidu da i ja spadam u IKT stručnjake koji, iz praktičnih i racionalnih razloga u cilju efikasnijeg daljeg razvoja informacionog društva i srpskog društva u celini, smatraju da je potrebno doneti jedinstven ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU i da ne treba donosti pojedinačne klasterske e-Zakone, taj svoj stav ću detaljno ponovo obrazložiti i na planiranom Okruglom stolu: ŠTA DONOSI ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI? koji bi trebalo da se održi u Privrednoj komori Srbije 13.11.2008.godine, a gde sam pozvan za jednog od aktivnih učesnika u diskusiji.

[Ovu poruku je menjao krledoppler dana 06.11.2008. u 01:35 GMT+1]
[ krledoppler @ 16.11.2008. 21:42 ] @
STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA REPUBLIKE SRBIJE

Inicijativa: http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=21840
[ Darko Nedeljković @ 16.11.2008. 23:35 ] @
Iskreno da vam kazem, ja ne vidim u cemu je problem. Secam se, kao da je juce bilo, neke banke su imale cvrst stav "ne mozemo i necemo uvesti elektronsko bankarstvo pre nego sto se donese zakon o elektronskom poslovanju". I, tako, evo vec 6 godina imamo elektronsko bankarstvo a da smo cekali zakon, ko zna za koliko godina bi to uveli. Sve to funkcionise perfektno i bez zakona. Cak je po mojim shvatanjima i bolji nacin da nesto prvo zazivi a da se potom uvede u zakonske okvire, jer ce zakon biti formulisan prema realnim potrebama i iskustvima.

Na koje konkretno neresive probleme nailazite, koji se mogu resiti jedino donosenjem zakona?
[ krledoppler @ 17.11.2008. 09:16 ] @
Zašto je potrebna STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

Poslovanje unutar jednog poslovnog sistema je složen poslovni odnos između unutrašnjih procesa tog sistema. Svaki poslovni proces takođe složen mehanizam koji koordinira više poslovnih aktivnosti. Već sama veza između aktivnosti jednog procesa predstavlja poslovni odnos na najnižem nivou i podrazumema međusobnu razmenu poslovnih informacija, podataka i dokumenata. Te informacije, podaci i dokumenta mgu da budu u papirnom ili elektronskom obliku. Naravno da, primenom savremenih elektronskih sredstava i računara, svaki savremeni poslovni sistem treba da teži kominikaciji elektronskim informacijama i podacima i naravno da razmenjuje elektronska verifikovana dokumenta.

Razmena svih tih poslovnih informacija unutar jednog poslovnog procesa i između više procesa jednog poslovno sistema treba da bude standardizovana i harmonizovana. Ta harmonizacija elektronskog poslovanja, kao naprednijeg, savremenijeg, efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja od klasičnog papirnog poslovanja, može biti usaglašena internim pravilnicima i procedurama sistema menadžmenta kvalitetom svakog poslovnog sistema. Međutim problem je u tome što svaki poslovni sistem ima svoje interne pravilnike, manje ili više dobre, koji nisu usklađeni i harmonizovani. Da bi ti pravilnici bili harmonizovani neophodan je jedinstveni e-zakonski okvir, a to nije lako uraditi, a najgore je krenuti stihijski, neorganizovano i nesistematično.

Zato smatram da je najbolji put, kako bi se izbegle eventualne greške i nedorečenosti buduće e-zakonske regulative, pokretanje projekta STRADEGIJE RAZVOJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA koja bi trebalo da obuhvati sve elemente našeg budućeg e-razvoja u svim društvenim delatnostima: državnoj upravi i državnoj samoupravi, trgovini, zdravstvu, obrazovanju, bankarstvu, turizmu, sportu itd.
[ krledoppler @ 29.11.2008. 11:27 ] @
Put kojim treba da idemo u razvoju elektronskog poslovanja

1. Imajući u vidu važan nacionalni interes Srbije za pridruživanje Evropskoj Uniji, neminovno je da se moramo pridržavati Direktiva EU u cilju usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, te u skladu s tim i kompletnu zakonsku e-regulativu moramo u što kraćem roku ( HITNO ) uskladiti sa Direktivama EU iz te oblasti. Prema tome, nemamo velikog izbora i ne treba mnogo tu da se razmišlja: U što kraćem vremenu i po kratkom postupku formirati tim stručnih ekspertskih prevodioca u cilju što kvalitetnijeg prevođenja potrebnih direktiva sa engleskog jezika na srpski i posle toga uz eventualne male dorade pravnih, ekonomskih i ICT eksperata pretočiti te direktive u potrebne e-zakone Srbije. Pri tome ne treba više gubiti vreme oko raznih skupova, okruglih stolova i javnih rasprava na tu temu, jer kako god da se uzme, ti novi zakoni neće biti u skladu s potrebama praktične primene u poslovanju i sigurno neće biti u potpunosti terminološki u duhu našeg jezika i logike na koju smo navikli u poslovanju.

2. Što pre, nakon izrade nacrta potrebnih e-zakona iste dostaviti Vladi Republike Srbije na verifikaciju i donošenje predloga zakona i hitnog prosleđivanja u skupštinsku proceduru na konačno usvajanje.

3. Posle usvajanja tih e-zakona koji su u potpunosti harmonizovani sa Direktivama EU i gotovo sigurno neharmonizovani sa potrebama poslovanja u Srbiji, krenuti u izradu Strategije razvoja elektronskog poslovanja u Srbiji i to na najvišem mogućem nivou sistematičnosti, profesionalnog pristupa i sa oformljenom ekipom eksperata iz svih oblasti društvenih delatnosti koje u perspektivi treba da se bave zakonski regulisanim elektronskim poslovanjem i u internim i eksternim oblicima poslovanja. Jedan od akcionih planova u Strategiji treba da bude i izrada jedinstvenog Zakona o elektronskom poslovanju koji će biti u potpunosti harmonizovan i sa zahtevanim Direktivama EU, ali takođe harmonizovan i sa potrebama realnog poslovanja svih društvenih delatnosti u Srbiji.

4. O nacrtu Strategije razvoja elektronskog poslovanja treba sprovesti široku i ozbiljnu javnu raspravu i u skladu s tim organizovati što više okruglih stolova i skupova na kojima će se uz razne sugestije teorije i prakse doći do najboljeg rešenja. Na te skupove treba pozivati i eksperte EU koji će svojim sugestijama učestvovati u donošenju što optimalnijih e-rešenja, kako za Srbiju, tako i prihvatljivih za EU.

5. Posle usvajanja Strategije razvoja elektronskog poslovanja Republike Srbije krenuti sa izradom jedinstvenog Nacrta Zakona o elektronskom poslovanju, koji će podrazumevati i autoamtsko ukidanje svih prethodno donetih e-zakona, koji neće više biti potrebni. Intenzivnim lobiranjem kod nadležne Komisije EU, preko naših predstavnika, izboriti se za ovakav vid jedinstvenog rešavanja e-zakonske regulative u Srbiji.

6. Posle sprovedene ozbiljne i transparentne javne rasprave o Nacrtu Zakona o elektronskom poslovanju koji je će biti potpuno harmonizovan sa duhom našeg jezika, potrebama internog i eksternog poslovanja svih naših pravnih lica i građana u najširem smislu i naravno harmonizovan sa zahtevima EU, doneti Predlog Zakona o elektronskom poslovanju i usvojiti isti u Skupštini Republike Srbije.

Mislim da je to najefikasniji i jedino realan put razvoja elektronskog poslovanja u Srbiji, koji će u perspektivi da pruži osnov za kvalitetno bavljenje elektronskim poslovanjem svim našim društvenim delatnostima.

Detaljnije: http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=21840

Uključite se u diskusiju. Šta Vi mislite o ovom predlogu? Iznesite javno Vaše stavove po tom pitanju.